Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1997-02-12


12.02.1997.  F., Laura, Ark, AK

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koje ?emo ime koristiti ve?eras?

O: Wardleh.

P: I od kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Dobro, pitanja...

O: Vi ste oni koji imaju pitanja!!!

P: L: Ja?

O: Da li smo mislili u jednini? Ili množini?

P: Pitaj pitanje. A: Ja? Nisam mislio na pitanje... ne mogu se sjetiti nekog pitanja...

O: Arkadiusz, ti imaš natjecateljske misli i zato te one ?ine umornim i široko svjesnim u isto "vrijeme".

P: Da...

O: Mi vidimo te misli... Nemoj biti taj koji ne traži olakšanje. Pitanje koje nije priupitano dovodi do toga da problem ostaje nerješen kao i sve tvoje godine treniranja, obrazovanja, istraživanja i mrežnog rada pomo?u kojih si nau?io.

P: Moje prvo pitanje jest: Želim razumjeti što je ta "predodre?ena misija", od ?ega se ona sastoji?

O: Ona se sastoji od kretanja po putu s kojim se suo?avaš.

P: Dobro...

O: Mi ti ne govorimo o predodre?enoj misiji, jer tada ona više nebi bila "predodre?ena". Ti u?iš pomo?u doživljaja, i kao što osje?aš, ti si više na granici dalekosežnog iskustva.

P: L: Iskustva koje vrste? A: Da! Koje vrste?

O: Mi bi mogli tebe pitati isto!

P: Dakle, mi neznamo koja vrsta doživljaja...

O: Da, mi znamo!!!

P: L: Mi - tko? Mi ovdje ili mi/vi na 6. denzitetu?

O: Što misliš?

P: Prestanite me zadirkivati! A: Što mislim? Dobro... L: Da li ?e to iskustvo biti nešto što uklju?uje interakciju s vanjskim izvorima, unutrašnjem doživljaju, doživljaju u?enja, možete li mi dati tu neki trag? A: Da...

O: Radije bi da Arkadiusz pita ta pitanja... Uvijek smo najviše impresionirani s njegovim vještinama u tom podru?ju. Sje?aš se kad te uhvatila kiša na "duga?koj šetnji" i kako si kroz svoju uznemirenost imao viziju koja je "otvorila nova vrata"? Mi se sje?amo 1966. kao to?ku prevrata. Pa, ovo je drugo, Arkadiusze, i emocije se osje?aju neobi?no poznato, ali ovaj put imaš dodatak drugih u 3. denzitetu.

P: Aha. Želio bih znati da li bi se mogao koristiti fizikom ili je to nešto sasvim druga?ije? Da li bi se trebao koncentrirati na ono što bi se MI trebali skoncentrirati i da li to zahtjeva sposobnosti u fizici ili neke sasvim druga?ije sposobnosti?

O: Zar nemožeš kombinirati?

P: Dobro. Mogu kombinirati. Ali koje su druge sposobnosti? Nemam ideje.

O: Nije tako, moj Arkadiusze. Ti imaš nevoljnost, više kao malo dijete koje u?i hodati, ali kojem ne ponestaje ideja. Prije nego što je strah ugmizao, imao si mudrost da ne gledaš "unatrag", ?ak i kad si bio u iskušenju da to u?iniš. Gle što se desilo!

P: Dobro, ne vjerujem da tu postoje neke opasnosti jer mislim da sad znam izbje?i opasnost, mislim da su one iluzija. Ne želim biti... samo... ne vjerujem im. Siguran sam. Ne vjerujem da postoje opasnosti koje ne mogu vidjeti. Sad, ima li nekih opasnosti kojih nisam svjestan? Nešto novo?

O: Bilo bi lijepo kad bi oni u 3. denzitetu mogli uvijek biti svjesni svih opasnosti koje postoje, ali, opet, onda bi u?enje bilo sprije?eno, zar ne?

P: Dobro. Nije to ništa. Niša bitno. Oni samo izbjegavaju odgovarati na pitanja. Tako bi si ja to mogao objasniti. Pitao sam postoji li nešto novo, bilo što, ?ega nisam svjesan?

O: Ti si trenutno u manjoj opasnosti radi svoje fizi?ke lokacije.

P: Dobro, dakle to je novo. Zašto?

O: Zašto, pitaš... Pa, radi poja?ani vektori napada na tebe leže u lokacijama gdje si uspostavio svoje principijalne veze.

P: Želim znati mogu li mi oni re?i što bi zbilja trebao raditi za vrijeme ova dva mjeseca dok sam ovdje. Da li bi trebao raditi na ovom problemu faze vala... bilo kojeg vala... elektromagnetskog ili gravitacijskog ili bilo kojeg... faza... faza...

O: Odgovori te veze ?e ti do?i s iznena?uju?om ?isto?om i bit ?e "otkriveni ispred" tebe sa sve ve?im i ve?im intenzitetom, svakoga dana.

P: Dobro. Vrlo dobro. To je nešto što ?e se dešavati. L: Onda, zašto si pitao? A: Jer sam mislio da bi tu moglo biti... L: Jer si mislio da ?e ti oni samo to predati na malom srebrnom tanjuru... A: Ne, ne, ne! Želio sam trag! Ali, tu nema traga! L: Pa, rekli su "otkriveno" i "ispred tebe". A: Naravno! Ispred mojeg nosa, a ne iza mene! L: Pa, da pitam: ima li tu skrivenog zna?enja u ovim terminima? Otkriveno ispred njega?

O: Možda.

P: A: Postoje tragovi ispred mojeg nosa. ?ekaju me. Vrlo dobro. Možda nebih trebao više tražiti. Dobro, prošao sam. Jer tu nema ništa kompletnog... mislim, to je bilo kompletno pitanje. Mislio sam da ?u dobiti i kompletni odgovor.

O: Zadrži pitanja koja bi volio imati odgovorenima. ?isto?a odgovora je bazirana na nivou specifi?nosti pitanja!

P: Dakle, pitaju me koja su ta pitanja? Geni, teorija ujedinjenog polja, relativnost i vrijeme. Dobro, to su pitanja. Što još? U jednu ruku, izgleda da bi netko trebao u?initi nešto ?isto duhovno. Biti spiritualan, a netko to ne radi pomo?u jednadžbi i matematike. I preporuka je bila, i ono što sam razumio, da se tu ne koristi fizika ili matematika... L: Tko je to rekao? Kasiopejci nisu! Oni su rekli da je matematika VRLO bitna! A: Daaaa... dobro. To je ono što su rekli. Ali kad sam pitao koju vrstu matematike... rekli su nešto... mislio sam na tehni?ki odgovor na to pitanje... F: Pa, možda da su ti dali odgovore koje isprva nemaju smisla, možda bi ih trebao još daljnje ispitati i mogao bi otkriti važne stvari koje leže ispod toga. To je poput zakopanog blaga. Lov na zakopano blago. Mi ne u?imo ako nam oni samo daju odgovore. Da, oni mogu biti vrlo specifi?ni i možda i precizniji nego što mi mislimo. Ali, odgovori trebaju biti preispitani vrlo pažljivo. A: Aha. L: Da ja pitam pitanje. Ranije su rekli nešto o granici doživljaja. I sad su rekli nešto što ?e biti otkriveno ispred tebe. Da li su dva odgovora "granica" i "otkriveno ispred tebe", povezana?

O: Naravno!!!

P: Dobro, on je na granici neke vrste doživljaja. Ima li na?ina na koji bi mogli otkriti ta iskustva? Da li ?e to biti toliko o?ito da to ne?eš mo?i promašiti? Ili ?e to biti nešto na što ?eš morati obratiti pažnju ili bi ti moglo proma?i?

O: Što "granica" podrazumijeva?

P: Pa, vrata. Ona su vrata. Da li to zna?i da ?e on pro?i kroz vrata, fizi?ki, spiritualno, psihi?ki? Oti?i u ne?iju ku?u?

O: To ne podrazumijeva "vrata", ali podrazumijeva ne?ije pozicioniranje i osje?aj neizbježnog.

P: Mogu li nekako pomo?i?

O: Nisi li ve? pomogla?

P: Ali, mislila sam posebno na ovu "granicu" i doživljaj "otkri?a"?

O: Da! I usput, Arkadiusz, znanost je zaista najviše spiritualna!

P: Pa, s obzirom na izvjesne druge elemente, samo sam se pitala da li su naši putevi paralelni odsad ili ?e se razi?i... kako su oni povezani u ovoj to?ki...

O: Nama izgleda da se vaši putevi isprepli?u!

P: Upotreba rije?i "isprepleteno" je zanimljiva. Koristili ste ju u vezi izme?u elektromagnetizma i gravitacije. Da li su tamo paralelni?

O: Ako zaželiš.

P: Pa, umorna sam, Ark je umoran, pa ima li još nešto što bi nam mogli re?i ve?eras?

O: Kombinirajte energije kod potrage za odgovorima, i sve ostalo ?e sjesti na svoje mjesto.

P: Jedno zadnje pitanje: rekli ste "kombinirajte energije". Ima li tu nekog razloga zašto ?e to olakšati potragu za odgovorima?

O: Komplementarne duše.

P: Dobro. Hvala vam i laku no?.

O: Laku no?.