Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1997-02-01


01.02.1997.  Laura, F., TR, JR, V

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koje ćemo ime koristiti večeras?

O: Wonnapa.

P: I od kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Jeste li slušali našu diskusiju?

O: Da.

P: Imate li neki komentar koji bi dali u vezi toga?

O: Pa, molimo malo detaljnije od toga!

P: Pa, neću pitati nikakva pitanja u vezi municije. Neznam ništa o municiji i ne mogu pitati bilo koje inteligentno pitanje...

O: Vaš razgovor je pokrio mnogo veće područje nego samo o municiji.

P: Da, istina. Sad... T: Što su pitali? Što smo sve diskutirali? J:... naša diskusija je pokrila mnogo mnogo veće područje od municije. T: Pa da, točno! L: Dobro, pa ako imamo te... te... pa, ja čak ni ne želim doći na tu temu jer ja to samo... T: Onda, porazgovarajmo o nečemu drugom.

O: Da, predlažemo da dođete na neku temu.

P: L: Dobro, onda, hajde društvo, pitajte vaša pitanja jer znate što bi pitali... Oni žele da dođemo na neku temu...

O: Ne, Laura, i ti također!

P: Pa ja neznam...

O: Ti neznaš ništa o Iluminatima? Ili tajnoj vladi? Ili budućim planovima o promjeni institucija?

P: T: Da, o tome smo govorili...

O: Oh, kako bi to moglo, ili recimo, kako će to utjecati na vas?!? Bilo bi mudro naučiti, diskutirati i umreženo raditi u vezi toga radi vašeg vlastitog dobra!!! Posebno odkad smo primjetili veliku promjenu i tvojem "tonu" odkad je Arkadiusz došao u tvoj život... postala si nekeko "euforična" oko slijeda tih događaja i tvoje perspektive planova za tvoju budućnost. Ali bilo bi krajnje glupo dopustiti tvojim trenutnim osjećajima da prikriju veću sliku, pogotovo odkad će Arkadiusz imati iznenađujuće dalekovidan efekt na tok događaja i sve to u vezi nadolazećeg vala i metežu koji će ga prethoditi!!! ( grupa zaustavlja komunikaciju na ovu poruku )

P: T:... i nije to da mi to imamo usidreno u New Port Richey-u... L: To je planeta... T: mi ju širimo na planeti. I postoje druge grupe, koje podižu frekvencije. Možda drugačije frekvencije, možda iste frekvencije. Smjerali su na to, također, rekli su da su postojale i druge grupe... V: Da, to je nešto o čemu sam se pitala prošli mjesec, kad sam prvi puta sjedila s tobom i Frankom, oni su rekli, što..., da će biti oko 10 ljudi na planeti koji će... L: Rekli su oko 100. I rekli su da je 10 postalo slično... V: Pitala sam se hoće li to izrasti u zadnjih 2 ili 3 godine... J: Dobro pitanje! T: Pa, mislim da je za vrijeme Zaljevskog rata šest ljudi bilo umješano u to i da nisu uspjeli. Mnoge grupe neće uspjeti. V: Pa, dobar način da se procjeni je interakcija... T: Oni ne mogu samo ovisiti o jednoj grupi koja će uspjeti. Moraju imati čitavu hrpu različitih grupa koje to pokušavaju. Na taj način, barem će se jedna uspjeti povezati. Što ih je više na raspolaganju, više grupa, postaje sve jača povezanost. L: Čitava stvar je u tome da se preživi. Mislim, nakon što ćemo doživjeti neke bizarne stvari...

O: Pokreni ponovo tok, Laura.

P: Koji tok?

O: Ti neznaš?!? Rekli su, nevjerovatno...

P: T: Frekvenciju, tok, o čemu smo upravo govorili. L: Dobro... T: Pokreni tok ponovo. O tome ste govorili?

O: Da.

P: Kad Ark dođe ovamo, ova grupa će se povećati...

O: Mislili smo da ponovo postavljate pitanja...

P: L: Dobro, pokrećem tok...

O: ... u vezi tema koje su pri ruci.

P: Dobro, oni žele da ponovo pokrenem tok... T: Počni s pitanjima... L: Dobro. Da bi pokrenula tok energije, pitat ću sljedeće: rekli ste u mnogo prilika, da je nekako, na neki način, ono što mi radimo, da će igrati neku ulogu u tim nadolazećim promjenama, metežu, itd. I onda, također ste u drugim prilikama, dali naznake na tajnu vladu i Iluminatije, itd. I također ste rekli da će naše znanje povećati se na, mislim da je bilo 30 - 35% od onog što posjeduju Iluminati, ali da bi to bilo individualno, svaki od nas individualno, pa zbrojeno skupa to bi bilo i više nego sve od njih. Možemo li pomisliti ili pitati, hoće li opće tendencije naših aktivnosti biti bliže pažljivijem proučavanju nedaleke budućnosti?

O: Što vi mislite?

P: L i T: Naravno! L: Da pitam: hoće li biti kakvog pokušaja daljnjeg napada na nas ili pokušaja ozljeđivanja na neki način?

O: Pa, recimo to ovako: budućnost je fluidna, kao što znate. Znanje vas štiti. Ali, bilo bi mudro da zamislite ta slova da se pojavljuju negdje na ekranu, u istom momentu u vrijeme kad su izrečena!

P: Da li kad se ona izreknu... T: Izrečena ili izgovorena, na ploči? L: ... u momentu kad su izrečena... ključ je u njihovom izricanju.

O: Nije važno, u svim realitetima. Ključ je ono što je očekivanje kako će ona biti istaknuta kod korištenja. ( diskusija u vezi mogućnosti nadgledanja izvana )

P: T: Podsjeti me; imao sam još jedno promatranje u vezi ljudi na drugom kraju... L: Ima li kakve unutarnje konfiguracije ili frekvencije koja omogućava da osobe koje čine to nadgledanje, ili su umješane u bilo kakvu takvu aktivnost, kao što ste opisali, kao riječi koje se pojavljuju na ekranu, itd., koja čini definitivno selektirane entitete radi njihove OPS orijentacije?

O: Taj proces se dešava prirodno. Sad, upozorenje za vas. Modulacije frekvencijskih rezonancija vibracijskog odnosa mogu biti promjenjene ili modificirane izvana ako netko nije oprezan i/ili dovoljno svjesan i zato treba poduzeti neophodne mjere zaštite. ( diskusija )

P: Dobro, u redu, to znamo. Dakle, drugim rječima, ne samo informacijski kanal...

O: Vaš mogu, naš ne mogu! ( kraj trake )

P: ... i oni im dopuštaju da to rade jer su svi shvatili da će to biti super, jer će svi misliti da je to TV, tako zvučno. I oni se nadaju da se to neće desiti. Cijela stvar, sve ide zajedno. Sve je međusobno povezano. Netko promatra ove stvari, one se šire i kroz njihove organizacije također. Želim pitati...

O: Sad, zapamtite, tehnologija se može koristiti da vas "zezne" na brojne načine. Na primjer... budite svjesni bilo kojih iznenadnih oluja koje se mogu dogoditi između vas i Arka. ( kraj trake )

P: J: ... argumenti koji iskoče od niotkud... L: Mi smo svjeni toga... T: To je nešto na što stalno mislimo. L: Što? J: To nam se dešava... T: Koliko napada je bilo poduzeto da nas se zaustavi? Mnogo! Koliko napada se nije desilo jednostavno zato što se ova informacija proširila između njih? Koliko saveznika imamo ovdje? L: Vjerojatno nekoliko. T: To raste... L: Mislim, TR i ...

O: Možda, ali saveznici koji se razvijaju unutar granica izvjesnih "agencija" mogu biti tretirani više kao otpor.

P: L: Da pitam ovo brzo pitanje, prije nego se nešto ne dogodi, samo malo. Želim prestanak. Imala sam u nekoliko zadnjih tjedana: tri vrlo teška pada, skoro uvijek nakon što sam nešto napravila. Sad, Ark i TA smatraju to kao namjeran napad na mene, fizički. Da li je to, u stvari, fizički napad na mene?

O: Da.

P: Što je njegov razlog... pa, to je očito. Da me izbace iz službe. Da li je to glavni način na koji sam bila napadnuta?

O: Da. I mi te sada upozoravamo!!! Nemoj biti ometana daljnjom brigom oko detalja i priprema kuće za dolazak Arka. To je smiješno, nepotrebno i dalje, odvraća tvoju energiju i svijest do te mjere da te čini otvorenom za čak i krajnji "hitac"!!!!! ( ugašen kazetofon i nije više upaljen )

P: -

O: Dobro.

P: -

O: Laku noć.