Kasiopejske transkripte-1997-01-10


10.01.1997.  F., Laura, A.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koje ?emo ime koristiti ve?eras?

O: Lomorra.

P: I od kuda si?

O: Kasiopeja.

P: Da li je u redu ako ve?eras imamo kratku, privatnu sesiju?

O: Naravno!

P: Neka od pitanja mogu biti sporna, ali željela bih dobiti neke odgovore. Prvo je o F.-ovoj dijeti. Da li je dobio korektnu dijagnozu?

O: Dobro.

P: Ima li nešto što bi se moglo dodati ili oduzeti na ovo sada?

O: Ne, još ništa.

P: Dakle, on radi ono što i treba raditi?

O: I u mjeri koju je dobio.

P: Sad, nešto posebno što bih trebala u?initi u vezi svoje dijete?

O: Budi specifi?na.

P: Hm, da li je u redu postati u intervalima kako to ?inim?

O: Dobro.

P: Pa, kad jedem, onda jedem salate i sli?no, pa mislim da sam u redu. Sad, no?as sam imala vrlo ?udno iskustvo gdje je izgledalo da sam izvan tijela i da izvodim okretaje prema natrag. Da li je to bilo vantjelesno iskustvo ( OOBE )?

O: Imala si to ve? prije.

P: Da li se desilo i prošle no?i?

O: Da.

P: Pa, bilo je bar zabavno! Ima li kakve opasnosti u medicinskim testiranjima koji koriste radioaktivne izotope, bilo oralno ili pomo?u injekcija? Neka posebna opasnost?

O: Samo ako se ponavlja.

P: Dakle, ako se koriste u intervalima preko godinu dana, to NE?E uzrokovati osobi rak mozga ili bilo što?

O: Efekt je sli?an s izlaganjem radioaktivnosti kad netko dobiva od pušenja.

P: Sad, Ark ima još jedno saslušanje idu?i tjedan i ?uo je sod svog advokata da se A. konzultirala sa svojim advokatom. Ali, on ima ideju da ona želi odložiti saslušanje da bi se boja s njezine kose istrošila i da bi mogla iskreirati dramati?ke efekte... da li je to slu?aj?

O: Ako je tako, što pretpostavljaš, tko ?e nasjesti na to?

P: Pa nitko, mislim. Da li ?e to saslušanje napraviti kakav napredak u tom slu?aju?

O: Napredak se mjeri na razne na?ine.

P: Znam to, ali željela bih znati otprilike kad ?e se to posti?i.

O: Da li o?ekuješ da mi to odgovorimo?

P: ŽELJELA bih imati TRAG! Možda ne to?no vrijeme, ali NAZNAKU!

O: To ne?e do?i brže ako ti mi to kažemo. To je dobra lekcija za sve umješane u to. Kad se završi, ti ?eš to razumijeti mnogo jasnije nego sada!

P: Pa dobro. Željela bih to saznati na svojem vlastitom iskustvu. Ne želim ?uti niti rije? od tog advokata. Ima li nešto što bih mogla u?initi da ne mislim o tome?

O: Da li ih kontaktiraš svaka 3 dana?

P: Ne, ne svaki 3. dan. ?ekala sam da vidim što ?e oni u?initi. Da li savjetujete da ih kontaktiram svaka 3 dana?

O: Što se desilo naširoko poznatom vrište?em kota?i?u?

P: Kod kontaktiranja, koji bi trebao biti pristup: optužuju?i ili kakav?

O: Ne "koje su novosti, momci?", ve? jednostavno dovoljno ?esto predstavljanje sebe ?e te u?initi mnogo vrijednijom kod "nagodbe".

P: Zašto ja jednostavno ne najurim te momke i sredim to direktno s osiguravaju?om kompanijom?

O: Nije dobra ideja. Bez legalne asistencije bila bi smatrana "sumnjivom" od strane osiguravaju?e kompanije!!

P: Dobro. Razgovarali smo malo o Zaljevskoj Konferenciji koja je bila ovog ljeta, oko one na koju smo trebali i?i jer nismo išli na onu prethodne godine... Ovaj put, naravno, Ark bi trebao biti sa nama...

O: Da, savjetuj Arka da "napuca ra?une", što ?e on prihvatiti s oduševljenjem!

P: Da, znam da bi on želio i?i... ali, postoji ograni?enje u smislu koliko možemo potrošiti...

O: Ne?e biti tako skupo.

P: Sanjala sam jednu no? L. Kad je on bio ovdje onaj dan kad je potpisao papire, izgledao mi je nepovezan s realnoš?u. Onda sam ga sanjala da je došao u ku?u i ponašao se kao zombi i onda došao do vrata i lupao facom po njima sve dok nije postao krvav. To je toliko ?udno. Rekla sam Arku i on je bio zabrinut jer bi L. mogao i?i preko tih krajnjih granica. Možete li mi re?i nešto u vezi toga? Koje je trenutno stanje L-a?

O: Samo ?emo re?i da bi sad bilo najbolje vrijeme da se bude ljubazno prema L-u!!!

P: Kad sam ljubazna prema njemu, on to odvede u krivi smjer...

O: Ne?e više. I zapamtite, postoje mnogobrojni na?ini da se bude ljubazan prema nekome.

P: Još nešto u vezi njegovog stanja?

O: U stanju je dezorijentacije.

P: Ako sam ljubazna prema njemu, da li ?e to pomo?i da on bude bolje?

O: Pomo?i ?e da se izbjegnu sve vrste negativnih posljedica.

P: Da li su posljedice prema meni i djeci, ili samo njemu?

O: I/ili.

P: još nešto o tome? Ovo mi uzrokuje brige!

O: Nisi li ve? bila zabrinuta i prije?

P: Da, bila sam zabrinuta i to na neprekidan na?in. Izgleda mi da bilo što napravim, da to ode u krivom smjeru.

O: Podesi svoju metodologiju i u?ini namjere ?istima!

P: Da li ?e Ark imati iste probleme sa A.?

O: Ne.

P: Kad ste rekli da je L. dezorijentiran, mislite li mentalno ili fizi?ki?

O: Oboje.

P: Kad on ne uspije, da li ?e zbog toga utjecati na to da ostanem sama i da mu se vratim?

O: Ne.

P: Da li ima trajne posljedice, ozljede na mozgu zbog toga?

O: Da.

P: Da li je ta ozljeda nešto što uzrokuje dezorijentaciju?

O: Ne ozljeda, efekti poslije toga.

P: Koji su posljedi?ni efekti?

O: Ponavljanje subduralnog hematoma.

P: Koje efekte to može izazvati?

O: Mnoge.

P: Oh, pored toga da samo budem ljubazna, ima li još nešto što mogu u?initi da pomognem?

O: Savjetujemo da ode posjetiti specijalistu/promjeni psihijatra... Ne dobija dovoljno adekvatne pomo?i, niti kod "ku?e", niti profesionalno ( na poslu ).

P: Dobro, još nešto što bi trebali saznati ve?eras?

O: Ne.

P: Majka ima nekoliko pitanja. AK: Budu?i da ste mi rekli u vezi mojeg doživljaja iz prošlog života, i da su svi moji problemi emocionalni, da su sve greške koje sam napravila da su bile radi onoga što sam NAMJERAVALA u?initi u ovom životu?

O: Izmješano.

P: L: Kažete da je njeno pitanje pomiješano, ili da je njen život izmješan?

O: Pitanje.

P: A: Ti ga oja?avaš. L: Ne, ti to ne moraš u?initi. To je dio procesa u?enja. A: Pa, kako je on bio izmješan? Da li su sve greške, koje sam u?inila u ovom životu, dio plana?

O: Ne. Greške se rade radi izbora; plan je samo "otisak".

P: L: Dakle, ona je imala otisak i greške je napravila radi izbora koje je imala i odabrala krivo?

O: Da.

P: Pa, mislim da ona pokušava nositi se sa svojom krivnjom. Ona želi znati zašto je živjela ?itav svoj život rade?i te greške i brkaju?i sve svaki put kad je napravila izbor da nešto u?ini?

O: Morate biti specifi?ni baš kao i prema pogreškama, uvijek!

P: Moraš imenovati specifi?ne greške i onda pitati o njima posebno. A: Pa, nisam pripremljena da to napravim. To je maglovito. To je poput onoga što su rekli, sve je u mojoj glavi izmješano.

O: Nisi pripremljena radi "srama". Zapamti, rekli smo ti u vezi neispunjenih zahtjeva za ljubavilju, prihva?anja, odobrenja i "biti potreban" nekome. Razlog za neuspjeh zahtjevima jest žurba, nestrpljenje i tvrdoglavost.

P: Pa, majka ima nepristojnu naviku prekidanja ljudi dok oni govore, jer ona pretpostavlja svo vrijeme da ona zna što ?e biti re?eno i u stvari, ona je rijetko u pravu i ona bi primila SVE informacije koje želi samo da bude tiho i da sluša. Poput izreke mudrih staraca kad kažu: mi imamo dva uha i jedna usta pa možemo slušati dvaput više od onog koliko možemo izre?i.

O: Ne osu?uj, kako nebi...

P: Razumijem to, ali pokušavam joj pomo?i da do?e na stvar ovdje...

O: Ona to mora sama.

P: Dobro, još neka pitanja? A: Pa, znaš da imam! L: Pa, ne mogu ti pomo?i. A: Neznam od kuda po?eti. L: Pa po?ni od to?ke gdje su te ostavili. Rekli su da žuriš, nestrpljiva si i tvrdoglava. Pitaj zašto. I kako to možeš prevazi?i. A: Zašto sam ja toliko užurbana, nestrpljiva i tvrdoglava?

O: Radi programiranja u prošlom životu. Vidiš, to je izazov za sve one koji egzistiraju u 3. denzitetu. Neki nau?e u jednom životu, a neki ne!

P: Ali nikad nisam ?ula o tome!

O: Nije neophodno. Samo slijedi "znakove".

P: Da li je to da sam toliko tvrdoglava da ih ne mogu vidjeti?

O: Bila si, sad si mnogo manje.

P: Kako mogu iza?i iz ove zbrke?

O: Smješno pitanje.

P: Nisam mislila da bude smješno. L: Pa, ti to moraš željeti i raditi na tome. To NIJE lako. A: Pa nisam nikada vidjela bilo kakve znakove. L: Oh, ne po?inji s time. Imala si MNOGO znakova! Pa taj doživljaj iz prošlog života koji si opisala prije, isti taj koji je korijen tvrdoglavosti i žurbe?

O: Da.

P: Možete li nadodati nešto na ovo što je ve? re?eno, da bi pojasnili?

O: Ne, nije neophodno.

P: Možete li joj dati neki trag ili naznaku, gdje bi mogla po?eti da oslobodi neka od tih otrovnih emocija s kojima živi?

O: To je dio lekcije, ali zapravo bi to trebalo biti o?ito.

P: A: Da li su te toksi?ne emocije problem?

O: Da.

P: L: Što još? A: Pa, ne mogu smisliti kako pitati daljnja pitanja... L: Onda bi trebala pokušati probaviti ovo što imaš. Dobro, to je to.