Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1996-12-21


21.12.1996.  Frank, Laura, AK

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Koga večeras imamo sa nama?

O: Fonorrea.

P: I od kuda si?

O: Kasiopeja.

P: Prvo pitanje koje mi palo na pamet prije svih ovih pitanja koje imamo jest ovo: tko je dao informacije Sheldon Nidle-u u vezi fotonskog pojasa i masovnih slijetanja vanzemaljaca koji bi se trebali dogoditi 31.12. i 1.1.?

O: Sheldon Nidle.

P: To je samo došlo iz njegove glave? On ne viđa nikakva bića, niti ne izvodi nikakvo kanaliziranje?

O: Dobro, dosta blizu.

P: Htjela bih pitati u vezi tog momka, Jima, na nekakav indirektan način. To je osoba koja se dopisuje s Arkom u vezi raznih tema. Zadnje pitanje koje je pitao jest: ( čita ) "Znate li bilo kakvu moguću vezu između svemirskih putovanja i DNA strukture? Ili između krugova u žitu i DNA? Da li vam je bilo ikada nešto rečeno u vezi DNA? Kao veza između brzine protoka vremena i strukture naših gena?" I ovdje je Jim odgovorio: "Da, ali bio sam upozoren da ne diskutiram o tome gdje bi netko nepoznat to mogao čuti." Možete li to prokomentirati?

O: Najbolja stvar koju Ark može učiniti je ta da zahtjeva "zatvoreno" dopisivanje.

P: Da li taj momak ima kakvo znanje u vezi DNA ili krugova u žitu?

O: Otkrijte.

P: Dobro, majko, pitaj svoje pitanje. A: Ima mnogih stvari koje bi željela saznati, i neke su sigurno važne, ali neznam redoslijed kojim bih pitala.

O: Pitaj samo.

P: Tolike su mi se stvari desile, pa se pitam da li se nešto dogodilo mojem mozgu u ovom životu, ili nekom drugom, što bi objasnilo moje razmišljanje.

O: Detaljnije molimo.

P: Da li se nešto desilo u nekom drugom životu što mi je uzrokovalo probleme u ovom životu?

O: Odgovor je da, kao i sa svim ostalim.

P: L: Što se dogodilo što je uzrokovalo te mentalne probleme?

O: Ne mentalne, već emocionalne.

P: Možete li nam reći nešto više o tome?

O: Smrt blizanca u zadnjem životu. Nesreća na farmi 1880-tih godina.

P: Kako je taj blizanac umro?

O: Pao je sa spojke koju vuku volovi, kojom je upravljao otac. Zadobio je udarac.

P: Da li su to bili muški ili ženski blizanci?

O: Muški.

P: I kako su se zvali?

O: Lucas i Lawrence. Lucas je bio onaj koji je umro.

P: Gdje je bila moja majka, tj. Lawrence, u to doba?

O: U kući.

P: I koju vrstu emocija je prenjela u ovaj život?

O: Njena žudnja je nezasitna jer je ona uvijek "tražila ljubav" radi njenog gubitka.

P: Koliko je bio star Lucas kad se to dogodilo?

O: 8 godina.

P: Koliko je još poslije te nesreće živio Lawrence?

O: 22 godine.

P: Da li se bilo koja osoba iz tog života vratila i bila u interakciji s njom u ovom životu?

O: Ne.

P: Čak ni blizanac?

O: Točno.

P: A: Emocije nisu mentalne, tu postoji razlika? Dakle, sad su moji problemi emocionalni, a ne mentalni?

O: Tvoji problemi su radi neprilagođenosti.

P: Iz života u život ili samo u ovom životu?

O: Oni su isti.

P: Da li je ona bila svjedok nesreći?

O: Ne.

P: Da li je poslije toga vidjela tijelo?

O: Ne.

P: Da li je bilo kakvog osjećaja krivice ili ljutnje usmjerene prema njoj od strane roditelja u to vrijeme?

O: Ne.

P: Da li je bilo kakvih mentalnih ili emocionalnih postupaka koji su se desili u tom životu?

O: Možda poneki, ali nisu bili značajni.

P: Koje korake ona može poduzeti da riješi tu neprilagođenost?

O: Svijest je korijen problema.

P: Ima li još nešto što bi joj moglo pomoći?

O: Ne.

P: A: Dakle, svi problemi koje sam imala kao dijete su rezultat toga?

O: Neki traže okolinu za "kaznu" u pokušaju rješavanja preostalih stvari.

P: L: Da li je ona imala osjećaj krivnje što je umro blizanac, a on(a) je ostala živa?

O: Da, ali to nije bilo nametnuto od strane drugih.

P: Dobro, ona se osjećala krivom i tražila je okolinu koja bi je kaznila?

O: Dosta blizu ručnih granata.

P: Gdje je bila farma na kojoj se desio taj incident?

O: Blizu Cannopolisa, Sjeverna Karolina.

P: Možete li nam dati prezime obitelji?

O: O'Brien.

P: A: Da pitam ovo: sva iskustva koja sam imala kao dijete su uzrokovana tom emocijom gdje sam tražila kaznu za sebe. Provela sam čitav život pokušavajući kazniti sebe. Točno?

O: Blizu. Ali zapamti, bitno je to što si tražila okolinu za koju si smatrala da ograničava i ne oprašta, pogotovo s tvojim ocem.

P: L: Da li je tu bila kakva druga karma s njenim ocem u tom životu?

O: Možda, ali ti si, Laura, ta koja najbolje može ispitati te stvari.

P: Što je s vezom između moje majke i mene?

O: Isto.

P: Pa, ako bi mi vi momci samo to rekli, ostalo bi više vremena za transkripciju kazeta!

O: Učenje...

P: Ohhhh... F: Ups, ona reži. ( smjeh ) L: Dobro. Neki poseban razlog financijskih poteškoća koje sam imala danas?

O: Nema. To će uskoro biti zaboravljeno.

P: Sada, dosta zezanja. Rekli ste "primarni brojevi su staništa mistike". Zamislila sam se nad ovim materijalom i desilo mi se to da sam to stavila pod navodnike s razlogom, zar ne?

O: Mi smo to stavili pod navodnike da bi se to dalje istražilo.

P: Mislila sam da bi to moglo biti trag na nekoliko nivoa. Da li bi to mogao biti trag kod identifikacije ljudi i interakcija?

O: Možda.

P: A također i kod značenja i dekodirana kodiranog materijala?

O: Ponekad.

P: Da li bi taj napisani materijal bio taj koji je kanaliziran ili više formalni i generalni zapisi mistike? Drugim rječima, da li bi moglo biti da su oni to zapisivali na uobičajen načina i nisu bili svjesni da kanaliziraju ili pišu u kodovima?

O: Možda.

P: Proučavala sam stvari oko Templara i manje-više sam došla do zaključka da su oni bili samo dimna zavjesa i da se nešto drugo dešavalo u to vrijeme koje je BILO važno. Također, mislim da su oni bili uvedeni s vremena na vrijeme i da su okaljani i optuženi za svo to tajno znanje koje je navodno izgubljeno... da li sam blizu nečega ovdje?

O: Blizu.

P: Tko ili što je donijelo kraj Vitezovima Templarima?

O: Rozenkruzeri ( Rosicrucians, prim. prev. - Crvenokrižaši ) se premještaju kao "lopov u noći".

P: Ali, kako ja to razumijem, Rozenkruzeri nisu došli na vidjelo sve do kraja postojanja Templara...

O: Ne.

P: Da li ste mislili da je informacija koja je iskrsla, da bi brošura o "Kršćanskom Rozenkruzeru" ( Christian Rosenkreutz, prim. prev. ) koja govori o tome, mogla biti točna?

O: Da.

P: Pa za boga miloga! Rozenkruzeri se reklamiraju u časopisima!!! Da li je to svjetska organizacija koja sebe promovira toliko kreštavo...

O: Pa, "cjelosvjetski" red ne uključuje sve.

P: Ima li tu unutarnjeg kruga unutar njih koji nije poznat?

O: Da.

P: Da li su Rozenkruzeri povezani s Masonima?

O: Na indirektan način.

P: Da li su Illuminati povezani s Rozenkruzerima na bilo koji način?

O: Isto.

P: Od ovih tri koje sam nabrojila, kojeg bi mogli smatrati najbližim tom unutrašnjem krugu?

O: Nije korektan koncept.

P: Da li Rozenkruzeri imaju spise u svojem vlasništvu koje ne razumiju?

O: Da. Isto kao i Masoni.

P: Da li bi mogli reći da su zapisi Albert Pike-a mogli biti interesantni za dekodiranje?

O: Da.

P: Ima li koji specifičan redoslijed brojeva koji bi se trebao koristiti?

O: 353535...

P: Da li je to također genetski kod?

O: Mnogo toga nedostaje između "točke A i točke B".

P: Mislite, skakanje s dokumenata na DNA?

O: Da.

P: Priory of Zion, koji je svjedočio kao praotac ili nasljednik Templarske tradicije, da li je to mistička organizacija velike tajnosti i značaja?

O: Ona je paravan.

P: Drugu dimnu zavjesu.

O: Da.

P: Vratimo se natrag 353535 kodu. Možete li mi reći da li će mi to pomoći kod...

O: Bolje preusmjeri to Arku.

P: Dakle, to bi zasad trebala ostaviti?

O: Dobra ideja.

P: Hoću. Htjela bih poći svejedno na drugu temu. Znamo da ste rekli da je vrijeme iluzija u realitetu 3. denziteta - da je ono iluzija 3. denziteta - i da je povezano s našom DNA koja određuje kako ga mi doživljavamo. Dakle, ono je iluzija. Pa ipak, nekako, ta iluzija se pretvara u nekoj točki u čvrsti realitet na neki način ili pomoću nekih djelovanja. Željela bih znati u kojoj točki se konvertira i kako?

O: Malo ste zalutali. Tko je rekao da se ono konvertira?

P: Pa mi percipiramo prilično stvaran realitet! Tu su STVARI koje ako ih lupite - boli!

O: Ta percepcija je dio iluzije.

P: Ali to očito nije TOTALNA iluzija. Što još je dio te iluzije? Ako je naša percepcija dio nje, onda tu mora također biti i nečeg za percipirati, točno?

O: Da.

P: Dobro, što je to što mi opažamo?

O: Ono za što ste i programirani da opazite.

P: Nije li ta percepcija, te stvari koje mi vidimo kao vanjsko "mi", nisu li one sastavni dio, u neku ruku? Nisu li one tamo u nekoj formi, pa čak iako ih mi vidimo na način kako ih sad vidimo?

O: Naravno, ali kakve to veze ima s "vremenom"?

P: Dolazim na to! Mi opažamo svijet "tamo vani". Drveće, auti, kamioni, kuće, cigle, daske, blokovi, ljudi, psi, itd, itd.

O: Zaboravila si na roštilj u vrtu!

P: ( smjeh ) Vrlo duhovito! Mi doživljavamo stvari koje su tamo vani. Od čega su one sastavljene?

O: Materije.

P: Od čega je sastavljena materija?

O: Atomske strukture.

P: Od čega se sastoje atomi?

O: Misli.

P: Čijih misli?

O: Vaših.

P: Sve?

O: Sve.

P: Ako ja nešto opažam i sve što opažam je sastavljano od mojih misli, a V. opaža ono što je od njenih misli?

O: Da.

P: Koja je razlika između njenih i mojih misli?

O: To je ono što vas veže. Vidite, to je samo program.

P: To je samo program da mislimo da smo odvojene individue?

O: Nije bit u tome.

P: U čemu je bit? Što nas veže skupa? Odakle program dolazi?

O: Odakle dolaze svi vaši programi?

P: 7. denzitet? Od nas samih? Od Lizzija?

O: Mi smo pitali o programima u vašim kompjuterijma.

P: U mojem kompjuteru? S raznih mjesta. Pribavim ih i usnimim ih. Da li su programi napravljeni - da li oni egzistiraju kao "misaoni centri" - i da li ih mi samo usnimimo u sebe?

O: Zašto ste zaboravili? 309000...

P: Oh. Vi govorite o "preuzimanju" od strane OPS-a iz 4. denziteta. Ali, još uvijek, ono na što želim doći jest - da mi imamo DNA - ali vi ne možete reprogramirati DNA ako tu nema DNA s kojom bi mogli početi. Ako tu nema nečeg u što bi mogli učitati program. Koji je sastav ovog realiteta u kojemu mi egzistiramo?

O: Upravo ste odgovorili.

P: Ne razumijem.

O: Ne možete ga učitati u nešto ako tu nema nečeg za započeti.

P: Lijepo! Što je to nešto s čime se počinje?

O: Vaša prethodna DNA struktura.

P: Odakle je ta prethodna DNA struktura došla?

O: Od prethodnog programa.

P: Odakle taj program dolazi?

O: Pročitajte ponovo.

P: Pa, jednom ste rekli da je bilo potrebno biti na planeti koja ima zvijezdu koja bi trebala postati supernova da bi se molekularizirala fizička tijela. Ono što želim znati jest: koji je to proces gdje se pomoću misli postaje i manifestira materija?

O: To je prekomplicirano za ovaj medij. Trebate drugu metodu. Nešto što omogućuje korištenje mnogo više riječi.

P: Ali, samo neki trag... kako misao postaje materija?

O: Bilateralno.

P: Što ste mislili pod "bilateralno"?

O: Dualno nastajanje.

P: Nastajanje čega i čega?

O: Ne "u što i što", već "iz čega u što".

P: Što nastaje iz čega?

O: Početak nastaje iz kraja i obratno.

P: A što je početak, a što kraj?

O: Unija s Jednim.

P: Što je Jedan?

O: 7. denzitet, tj. sve što postoji i ne postoji. ( što jest i što nije ? )

P: Sad, uspostavili smo ples oko te cijele stvari i ja još uvijek neznam kako materija nastaje ili kako vrijeme...

O: Ne.

P: Kako ja mogu doći tamo gdje želim ići?

O: Imaš osnove.

P: Možete li mi dati još nekoliko osnova?

O: Nema ih više.

P: Jednom sam vas pitala da li je vrijeme gravitacija?

O: Da li je ograda tlo?

P: Da li je gravitacija Bog?

O: Ne.

P: Da li je gravitacija 7. denzitet?

O: Ne.

P: Od kuda gravitacija proizlazi?

O: Misaonog centra.

P: Spomenuli ste misaone centre u više navrata. Ima li ih više nego samo jedan?

O: Svi su jedan i jedan su svi.

P: Ako imate misaoni centar, kako su misaoni centri povezani sa 7. denzitetom, Jednim?

O: Upravo tako!

P: Da li su misaoni centri 7. denzitet?

O: Sve jest.

P: Sve su misaoni centri?

O: Ne. Sve je 7. denzitet.

P: Mislim da znate kamo želim ići s time i želim da mi pomognete malo...

O: Pomažemo.

P: Dobro. Vrijeme je iluzija. Prekrasno! Usporedili ste vrijeme s ogradom...

O: Ne. Mi smo usporedili vaše ciljanje ( htjenja, aluzije ) s našima.

P: Poradimo s tim ciljanjima. Recimo da je tlo 7. denzitet. Kako bi mogli zamisliti vrijeme u odnosu na to tlo?

O: Kao prljavštinu.

P: Vezano uz prljavštinu, kako smo MI vezani uz to?

O: Preteško.

P: Kako se kreirana bića uklapaju u tu sliku?

O: Vrijeme je vaša iluzija.

P: Pa ipak, drugom prilikom, rekli ste da vrijeme egzistira i u drugim denzitetima, samo da je ono "selektivno", da možete izabrati vrijeme. Da li je to točno?

O: Ako vi to želite zvati vremenom, ali to nebi bilo isto, zar ne?

P: Dobro. Zapanjena sam. Ne mogu ići dalje s tom temom. U vezi druge teme, Ark je pročitao da imamo fosfora u našoj DNA strukturi. Možete li komentirati?

O: A da ti prokomentiraš vezu između sebe i fosfora?

P: Neznam. Ima li nekakve veze između fosfora i ugljika?

O: Pa, nije to gdje te vodimo.

P: Pa fosfor je bitan element za mozak.

O: Dobro.

P: To je sve što znam o tome. Neznam dovoljno o fosforu.

O: Dakle, zašto to ne spremimo za kasnije?

P: Iduće pitanje: ako imamo dovoljan broj ljudi koji rade na učenju kako kreirati alternativni realitet ili univerzum, da li bi im to moglo izgledati kao da tu nije bilo stvarnog "pomaka" između starog i novog, osim u unutarnjem pomaku misli?

O: To je jedna mogućnost.

P: Ako se mi odlučimo da želimo drugačiji svijet, da li bi mi mogli, čak i kao mala grupa, kreirati takvu vrstu svijeta i ima li on izgleda da mi...

O: Rekli smo vam to.

P: Da li je moguće da postoje osobe na planeti, ovdje, zbog nekih razloga, čiji je razlog - isticati negativnost na planeti koja se pojačava do te mjere da će ljudi postati toliko siti te negativnosti da će biti spremni vježbati svoju slobodnu volju i napraviti promjenu i onda će oni biti otvoreni prema učenju od onih koji su tu došli s namjerom da pomognu i nauče?

O: Dobro.

P: Pa, kad taj VAL pogodi, da li će to povećati potencijal za kreaciju novog realiteta, ili realnosti?

O: Bolje ponovno pročitaj.

P: Pokušavam doći negdje posebno i pokušavam izgraditi pitanja korak po korak...

O: Pitaj Arka.

P: Šte želite da pitam Arka?

O: Neka od tih pitanja, da vidiš što on misli.

P: Recite mi zašto će on znati odgovore na ta pitanja?

O: Zabavnije je proučiti odgovore nego postavljati "žašto" i "zbog čega" pitanja.

P: Momci, malo me izluđujete večeras.

O: Želiš li pozvati Arka na razgovore?

P: Naravno. A: Što je još funkcija DNA osim što kodira proizvodnju proteina?

O: Vodič elektriciteta.

P: L: Da li je to jedina druga funkcija?

O: Pa, kao što znate, električna energija može imati skoro beskonačnu primjenu. Na primjer... radio valovi, neuro primopredajnici za misaone forme programa koji se omogućavaju kroz transmisiju elektromagnetskih valova, itd. Metoda korištena za kreiranje i održavanje iluzija programa, kao što je percepcija linearnog vremena kao realiteta.

P: Da li je to to?

O: Pošalji to.

P: A: Da li bih trebao sljediti osnove Newtonove elektrodinamike?

O: Na tebi je da sljediš ono na što si navođen da sljediš. To je elementarno. Da smo mi u tvojim "cipelama", mi bi to odložili na policu.

P: Da li bih trebao proučavati problem hladne fuzije?

O: Nije u području istraživanja.

P: L: Još neki komentar u vezi hladne fuzije?

O: Ne.

P: L: Što je hladna fuzija?

O: Teorijski, neko nedavno potvrđeno pobijanje jako sumnjivih vrijednosti.

P: A: Koji dio čovjeka se proteže u 4. denzitet?

O: Onaj na koji utječe hipofiza ( žlijezda u mozgu ).

P: L: I koji je to dio?

O: Psiha.

P: A: Postoji li koji određen DNA poredak koji olakšava prijenos između denziteta?

O: Dodavanje lanaca.

P: L: Kako dobijete dodatne lance?

O: Ne dobijate, vi primate.

P: Od kuda ih primite?

O: Interakcija s nadolazećim valom, ako je vibracija usklađena.

P: Kako znate da se to događa?

O: Manifestiraju se psihofizičke promjene.

P: Kao na primjer?

O: Nije li Ark dio ove diskusije?

P: Dobro! Shvatila sam! Samo sam pokušavala pomoći. A: Želio bih znati postoji li odvojeno polje od elektromagnetizma i gravitacije, nešto slično Sheldrake-ovom konceptu morfogeničkog ili morfološkog polja?

O: Da i vrlo je blizu toga. Očito je da je Sheldrake bio "podešen", kao što si i ti, Arkadiusz. Ali moraš imati vjeru u svoje misli jer one ponekad pomažu.

P: Kad govorite o nadolazećem valu, to je val čega?

O: Pomisli na njega kao val refleksije iz početne i završne točke.

P: L: Možete li pojasniti više, rječnikom 3. denziteta?

O: Ne, vidi koji je odgovor. To je njegovo pitanje, naposlijetku!

P: A: Da li DNA djeluje kao supervodič?

O: Da!!!

P: L: Još neki komentari?

O: Ne.

P: A: ( u vezi vala ) Ali, što vibrira? Energija? Eter?

O: Energija i eter su direktno simbiotični.

P: I kad on vibrira, u kojoj dimenziji vibrira?

O: Denziteti 3 i 4 u sjecištu tranzicije.

P: Ako ne u linearnom vremenu, onda u čemu?

O: Cikličko "vrijeme".

P: Što mjeri udaljenost između jednog i drugog vrha?

O: Kraj/početak ciklusa.

P: Pokušavam razumjeti univerzum na način trojstva, materija-geometrija-informacija. Da li je to točna ideja?

O: Ako netko pomisli na materiju kao "živu", a ne kao "mrtvu".

P: L: Da li je to to?

O: Ark je pitao.

P: Pa, oprostite mi jer želim ovdje pomoći! A: Da li DNA vodi supervodljivo?

O: Varijabilno.

P: Što je elektricitet?

O: U kojem smislu?

P: Što je elementarni naboj?

O: Elementarno znači osnovno konstruirano, bilo iz prirodnog "stanja", ili indirektno.

P: Koja vrsta entiteta?

O: Čisto samostalan, kao vezivo.

P: Iskrivljenost?

O: "Iskrivljenje" je nekompletan koncept. Zapamtite što smo rekli o teoriji relativnosti.

P: Moram li ja razumjeti prirodu supravodljivosti? Izgleda mi da moram.

O: Da i da, definitivno.

P: Da li je ona točna? Da li je u mojim mogućnostima?

O: Da. Već smo odgovorili.

P: To znači definitivno Nobelovu nagradu, zar ne?

O: Mrzimo ovo reći, ali... Čekaj i vidi!!! Laku noć!