Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1996-12-14


14.12.1996. Frank, Laura, TR, JR

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo sa nama?

O: Usarro.

P: I odakle si?

O: Kasiopeja. ( savjeti TR-u i JR u vezi nadolazećeg putovanja za Božić )

P: Dobro, i ja sam zapisivala ono što smo snimili na kazete, svaki dan, bila sam ekstrmno dobra djevojka. Htjela sam vam samo to istaknuti, momci. T: Pošalji Djeda Mraza! J: Pa, Djed Mraz je već stigao! L: Oh, znam, ali mi ovdje želimo milione dolara!

O: Da.

P: Mi želimo "Loto Djeda Mraza"! T: Da, uobičajeni Djed Mraz ne donosi takvu vrstu stvari!

O: Morat ćete imati loto-strpljenje!

P: ( gunđanje na igru riječima )

O: Ali, strpljenje se isplati, zar ne?

P: Oh, da, isplati se. T: Sad, samo moramo pronaći s kojim brojevima se isplati strpljenje! L: Imate li kakve brojeve za strpljenje? J: Oh, znaš da ti to oni neće reći...! T:... 6 znamenki između 1 i 49. Izaberite svoju kombinaciju, tu ih ima 13 miliona! L: Vezano uz neke stvari koje sam nedavno radila, željela bih pitati ima li kakve informacije koju bi nam mogli dati u vezi hipnotizirajućeg, stroboskopskog - otvarajućeg efekta, i što nas sprečava da ga vidimo. Da li je to jedna od stvari koja nas suzdržava od širenja u idući denzitet, u vezi svijesti?

O: Nije vezano uz to. Vidite, duše, na koje se utječe tim svim "sakrivenim" tehnikama, su ionako na niskom nivou vibriranja. Cilj im je blokirati one koje je moguće blokirati.

P: T: Nas se ne može blokirati? L: Ima li nešto što bi mogli učiniti da izbjegnemo to blokiranje? T: Mi nismo bili blokirani...

O: Vas se ne može blokirati.

P: T: Mi nismo bili zblokirani. Mi smo iznad tog stupnja.

O: Da ste bili zblokirani, da li bi ovo radili?

P: T: Ta vrsta tehnike blokiranja ne djeluje na nas. Možda postoje druge tehnike blokiranja, ali ta specifično ne djeluje. Mi ili vidimo ili ne vidimo stvar jer ili nije namjenjena nama ili ju ne trebamo vidjeti. Mi ne vidimo NLO-e više jer ih ni ne trebamo vidjeti.

O: Nije neophodno istina.

P: L: Dobro, što tu neophodno nije istina? Zašto ih više ne viđamo?

O: Ako ih ne viđate, ne znači nužno da ih i nećete više viđati. Ako Buick ( vrsta automobila ) ne prođe kraj vaše kuće, vi ga isto ne vidite! I ako ste unutra, pospremate kuću, kad Mr. Jones odluči provozati staru "Electru" po kvartu, vi ga ne vidite, a ni njegov cijenjeni auto, zar ne?

P: Nije važno, vidjela sam već dosta!

O: Oh da, važno ti je!!!

P: Dobro, da, važno mi je, ali sam vidjela dovoljno, vjerujem, vjerujem!!!

O: Nije na tebi hoćeš li ih vidjeti ili ne. Ako oni žele da ih vidite, onda ćete ih i vidjeti!

P: T: Dakle, ako oni žele da ih vidimo, mi ćemo ih vidjeti!

O: Da. I oni će željeti i vi ćete ih vidjeti!

P: Oni će htjeti i mi ćemo vidjeti... da, ali, postoji tehnika blokiranja koja se koristi na ljude s nižom vibracijskom frekvencijom da bi se spriječilo da ih se vidi, točno?

O: Tehnika blokiranja se koristi za mnoge stvari.

P: Zato da ljudi ne razumiju što se dešava oko njih.

O: Da.

P: L: Što još?

O: To je to, u srži. Za vidjeti i znati i misliti ili... Vidjeti, znati i misliti ono što je poželjno.

P: Da, i mi znamo da su tamo. Dobro, prijeđimo sad na drugu temu. Broj 33 i broj 11. Ima li još nečeg, nego što je dano u sesiji 11.11.95., nešto što bi mogli nadodati sada, nešto o matematici ili upotrebi tih brojeva?

O: Primarni brojevi su staništa mistike.

P: Što ste mislili pod "Primarni brojevi su staništa mistike"?

O: Samo-objašnjivo, ako koristite alate koje ste dobili ( mozgovi ).

P: Kako broj može biti stanište?

O: Figurativni govor. ( planceta se okrenula nekoliko puta, snažno ) I kako je interesantno da sad imamo novu kompaniju "mobitela" zvanu "Primeco".

P: I kako je vezana ta kompanija - operator, zvana "Primeco", sa primarnim brojevima koji su staništa mistike?

O: Nije na nam da odgovorimo na to. ( Igra asocijacije riječima u grupi, enkripcija, ćelije svećenika, zatvori, primarni broj je djeljiv samo sam sa sobom i sa jedan )

P: Da li je enkripcija ključ?

O: Oh, tu ima još puno toga. Jedan primjer je: "Zmijske oči" nije toliko dobar kao 7,11, ha?

P: T: To su primarni brojevi, također, 7 i 11. L: Koja vrsta dokumenata ili spisa... ili što bi bilo primjenjivo...

O: Ne, Laura ti pokušavaš fokusirati se, ili limitirati koncept, draga moja. Pomisli na to, koja je Judaistička Kršćanska legenda za kreaciju žene?

P: Da je žena napravljena od Adamovog rebra. Da je Eva kreirana od Adamovog rebra.

O: Jesi li ikada čula za "primarno rebro"?

P: ( stenjanje ) T: Mrzim kad sam u vrtiću i neznam o čemu se radi. Dobro, primarno rebro. Imamo primarno rebro, pa...

O: Što se dešava kod "Primarnog"?

P: L: Izbor. Sužujete kandidate. Što se dešava kod primarnog?

O: Tko biva "izabran" za dalje?

P: Dobro, nastavite...

O: "Primarna Direktiva"?

P: Ok.

O: "Primarno vrijeme"?

P: Prvi, najbolji... i...

O: Nije bit u tome.

P: Znam da to nije bit. Da li je to, o čemu govorimo ovdje, da mi možemo koristiti te primarne brojeve da bi vidjeli od kuda nešto potiče?

O: Rekli smo vam u vezi mistike.

P: T: Oni koriste primarne brojeve, također... L: Oh, oh, shvaćam. Dakle, mistika... misteriozne tajne... stanuju u primarnim brojevima ako se oni koriste kao kod. ( šifra )

O: Imenujte primarne mistične organizacije za ključ za traženje u sistemu.

P: ... ključ za traženje u sistemu?

O: Da. ( Imenovali smo: Katolicizam, Kršćanstvo, Judaizam, Kabalizam, Sufizam, Koranizam, Misticizam. Laura je uvidjela da je ostavila po strani knjigu "Razumijevanje Misticizma", bila je iduća do knjige Kabale na polici s knjigama u sobi. Jezuiti, Masoni, Templarski Vitezovi, Rosenkruzeri )

P: Dobro. S našom malenom listom koju radimo, da li smo na nekom tragu, ili smo kompletno promašili?

O: Da, sad provjerite ove fotografije krugova u žitu... ima li kakvih primarnih brojeva ukombiniranih u njima?

P: Mislite u vezi dimenzija ili mislite u njihovom sastavu?

O: Sastav i dimenzije... sve što možete pronaći. ( diskusija: tajna geometrija, sve sekte koje smo naveli koriste primarne brojeve. John 3:16-19, Corinthias 13. Genesis odlomak 2, nasuprot 22, "uzeto rebro iz čovjeka da se napravi žena" - 2 je jedini paran broj koji je primaran broj. Odl. 3, st. 5 "Vaše oči trebaju biti otvorene i vi ćete biti kao bogovi" ( isječci iz Drva Znanja, Tree of Knowledge, prim. prev. )

P: T: ...da bi našli način kako da to otkodiramo, da dobijemo odgovore, ili nešto, da bi vidjeli poruke i izvukli nešto iz njih... L: Da li razmišljamo u dobrom smjeru i da nastavimo tako ili smo skroz skrenuli?

O: Svi su smjerovi kojima trebate ići. Sad, pogledajte na fotografije na zidu! ( odnosi se na velike fotokopije brojnih znakova u žitu koje smo prikačili na zid )

P: Dobro, gledamo u njih: iznesite nešto...

O: Prebrojite velike krugove na fotografiji broj 3.

P: Sedam ih je.

O: Da.

P: I što ta fotografija predstavlja?

O: Ne još.

P: T: Dobro, tu je sedam velikih krugova, jedan veliki centralni, i onda šest vanjskih koji su manji. Svaki od šest manjih krugova je povezan s velikim pomoću osovine, ili linije, ili neke vrste veze.

O: Zbrojite velike i male krugove.

P: L: Dobro, sedam ih je. Dodajte male kojih je sedam; dodajte još one manje, imamo 13; ionda one malene-malecke, koji su na kraju izbočeni, bit će ih još šest, pa bi to ukupno bilo 19.

O: Da...

P: T: Dakle, to je još jedan primaran broj: 19 je primaran. L: Ok, to su primarni brojevi. I... T: Jesu li oni... samo kao ogranak ovdje, da li su tih 6 krugova, prvih 6 koji okružuju veliki krug, da li su to 6 denziteta prikačenih na 7. denzitet?

O: Bez komentara.

P: Dobro, sad, onda izvan njih su manji krugovi, svaki je povezan s jednim idućim na liniji. Tražimo primarne brojeve ovdje. Na što gledamo? Imamo jedan veliki centralni, 6 vanjskih, većih, 6 izvan njih, manjih, 6 izvan njih, malenih... Može li, mislim sad samo površno, ništa konkretno, to predstavljati kuglu, koja postaje sve manja i manja... i tako se kreće u tom smjeru. Ili, dolazi u ovom smjeru. Ili u oba smjera. Kao beskonačna ogledala...

O: Ako trodimenzionaliziraš.

P: L: Ti krugovi bi bili kao lopte, kao kugle. T: Ohhh, to je os, osi x-y-z! Trodimenzionalne osi. Trodimenzionalno, to bi bilo poput ovog ( podiže ruku u zrak, kažiprst prema gore, palac prema sebi, srednji prst drži vodoravno ). Veće, manje, i manje... Trodimenzionalne osi. Da li idemo nekuda s time ili sam opet zalutao?

O: Da.

P: Idem prema nekud s time?

O: Da.

P: Ahhh, sad to vidim kao trodimenzionalni objekt nasuprot viđenja toga kao ravnog kruga.

O: Objasni to i drugima, također.

P: L: Dobro, pokušat ćemo ih trodimenzionalizirati. Sad, recite nam kamo bi mi trebali poći kod ovoga... J: Pa, prvi spiralno izlazi... Ili DNA molekula... T: Tu mora biti još nečega...

O: Vi ne morate to sve shvatiti večeras, ovo je samo malo "hrane" za večeras.

P: L: Ima li još nečeg za...

O: Ark bi već mogao biti u mogućnosti da to trodimenzionalzira pomoću kompjutera.

P: Da, pa vratimo se na to. Krugovi u žitu, kako ih ja razumijem, vezani su uz kod primarnih brojeva mistike, staništima mistike, i to nekako veže sve te stvari skupa, te različite dijelove slagalice, iz tolikih različitih smjerova i oni će nam omogućiti da primjetimo ili naučimo ili shvatimo nešto što će nam omogućiti da nešto učinimo. Da li je to točno?

O: Blizu.

P: Još nešto što bi mogli pogledati večeras, jer upravo sada, moram o tome razmisliti. dali ste toliko toga i to ću morati svariti. J: Hrana za razmišljanje!

O: Pa, imate dosta toga za igrati se, zasad. Laku noć.