Kasiopejske transkripte-1996-09-27


27.09.1996.  Frank, Laura

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Da li ste slušali naš razgovor o tome kad bi Ark mogao do?i?

O: Niste pitali za ID ( identifikaciju ).

P: Dobro, oprostite. Koga ve?eras imamo sa nama?

O: Lanirre.

P: I od kuda si?

O: Kasiopeja.

P: Imate li kakav komentar u vezi toga kada ?e Ark sti?i?

O: Ne.

P: On je zabrinut oko toga da li ?e mo?i na?i stalan posao ovdje. Da li ?e to biti problem?

O: Ne, ukoliko koristite svoje telente, kao što smo vam ve? rekli!

P: Ima li ne?eg što bi trebala raditi, a propuštam?

O: Ti "bi trebala" ulagati više energije prema umreženju i komunikaciji, a manje prema drugim stvarima.

P: Umreženje i komunikacija s kime?

O: Otkrivanje, istraživanje, mogu?nosti i vidici posla.

P: Pomo?u interneta bi trebala...

O: I pisani materijal i "medijsko istraživanje" i knjižara, itd... Rekli smo ti da je ova komunikacija dostigla svoj maksimalni obim.

P: Dakle, kažete nam da ?emo morati napraviti neke stvari sami?

O: Ti, Laura, ti!!!

P: Možete li mi dati nekoliko tragova, što bih trebala potražiti?

O: Ti ne razmišljaš.

P: Dobro, razmislit ?u o tome. Nisam sretna radi ?injenice da izgledam stara kao da imam 44 godine!

O: Neodre?eno kao što može biti! Što je s novim izgledom?

P: Mislite na moju frizuru?

O: Jedno od.

P: Želim pitati u vezi ovog groznog iskušenja kroz koje smo prošli prije par dana. Izgleda mi da ima nekoliko stvari koje su povezane s onim što mi se desilo kad sam imala 22 godine, a i u vezi s drugim životom. Da li je to povezano?

O: Na kompleksan cikli?an na?in.

P: Što je slu?aj s tim klincem koji se zove Noah, koji se pojavio ovdje i bio je star 22 godine i nesretno...

O: Podudarnost.

P: Što je postignuto, ako je išta, prolazak kroz sve to?

O: U?enje.

P: Da li je to tako?er i proces osloba?anja nakupljene negativne energije?

O: Ne.

P: Ništa osim u?enja?

O: Ne.

P: Pitam se da li je mogu?e da njegovo putovanje i naša komunikacija kroz razna mjesta reflektira povezanosti s karmi?kim doga?ajima?

O: Nemojte biti odvedeni s puta.

P: Samo se pitam radi svih tih ?udnih stvari koje su se desile.

O: Sve je sinhronizirani doga?aj.

P: Da li smo Ark i ja imali zajedni?ke prošle živote u Florence-u?

O: Denzitet.

P: Što ste mislili?

O: Denzitet.

P: Denzitet ?ega? Pitanje je bilo: Da li smo Ark i ja imali zajedni?ke prošle živote u Florence-u?

O: Denzitet. Mi ne vodimo za ruke.

P: Da li je bilo povezanosti u nekom drugom denzitetu?

O: Gledaj.

P: Što da gledam?

O: Gledaj, otkrij.

P: Kad ste rekli da je ova komunikacija dostigla svoj maksimalan obim, da li to zna?i da je to bilo dizajnirano da se skupi i da se prenesu informacije i onda stavi Arka u cijelu sliku da bi mu koristilo i da napravi stanoviti posao?

O: Mislili smo na komunikaciju izme?u tebe i njega.

P: Da li to zna?i da bi sad trebali prestati? Samo prekinuti?

O: trebaš provesti više vremena s "Enterprise Florida". Informacije su spremne i dostupne u tvojim zapisima. Pogledaj ih! Tj. manje pazi-mazi s Arkom, a više radi-mazi posao, shva?aš?!?

P: Vrlo zgodno, momci! Drugu stvar sam mislila... prodala bi ku?u i kupila drugu...

O: Krivi potez!

P: Dobro, pustimo sad to! Ne?u ni pomisliti na to!

O: Misli na što ho?eš, samo ne ?ini to! Stigla si na ovu lokaciju iz razloga!!!!

P: Znatiželjna sam u vezi ne?eg... Da li je Ark u vezi koja izgleda kao i ona u kojoj sam ja bila i provla?ila se sve te godine iz istog razloga kao što je i moja?

O: Novac.

P: Što ste mislili time?

O: Sve se dijeli.

P: Ne razumijem.

O: On se pokušao osloboditi, zasad bezuspješno.

P: Pa, da li je imao sre?u sada? Bez uzrokovanja mnogo patnji?

O: Ako kreativnost prevagne, on ?e biti uspješan.

P: Sigurna sam da ona nešto zna. Da li je ona svjesna toga koliko je on nesretan?

O: Bila je godinama.

P: Kako se ona pomirila s tim što ga je natjerala da pati?

O: Ona ?ezne za društvom s "autoritetom". Netko bi to mogao nazvati Jacqueline Kennedy Onassis sindrom.

P: Mislite, ona je samo tamo radi toga da ga može cijediti? To je strašno!

O: Što misliš, što bi radnik koji radi u tvornici, u?inio za nju kad je ona išla kod psihijatra?

P: Pa to zna?i da ga je sve ove godine ona iskorištavala?

O: Ti si to rekla, mi nismo.

P: Oh! To je strašno! Prošli tjedan ste rekli da nešto mora "pogoditi dom" s Arkom. Da li je to ono što se ve? dogodilo izme?u nas?

O: Drugo. On treba razumjeti realitet trans-denzitetskog, interdimenzionalnog, me?uzvjezdanog i planetarnog napada i kontaktirati oba OPS i OPD! Jedna polovica njega još uvijek ne vjeruje!

P: Da li ?e se nešto desiti?

O: Da.

P: Da li ?e ga to uznemiriti?

O: Da i ne.

P: Dakle, on ?e to mo?i srediti.

O: Da.

P: Da li ?e se to desiti u Wroclaw-u, ili u njegovom domu?

O: ?ekaj i vidi.

P: Da li je on oženjen za nekog tko ga tamo drži nesvjesnim, da bi ga nadgledala, ili izvla?ila njegovu energiju?

O: Da. Sve.

P: Da li nju kontroliraju vanzemaljci?

O: Djelomi?no, ali to nije ništa neobi?no.

P: Pa, to nije dobro, pogotovo ako netko ne vjeruje. Zasigurno ne volim doživljaje koji su me uvjerili u to.

O: Ne brini. Slušaj i budi otvorena. Laku no?.

P: Laku no?.