Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1996-09-21


21.09.1996.  F.,Laura, JR, TR ( bilješka: za vrijeme sesije, zvuk žabljeg kreketanja u daljini se ponekad čuo )

 

P: Pozdrav. I koga večeras imamo sa nama?

O: Toyiia.

P: I od kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Dobro, prošli tjedan kad smo završili sa sesijom imali smo pitanje o filmu ID4, Independence Day ( Dan Nezavisnosti ) i rečeno nam je da pitamo daljnja pitanja o tome, pa nam to daje trag da je to nekako značajno. Da li se netko sjeća koje je bilo pitanje koje sam tada postavila? T: Ima li kakvog značaja u filmu ID4?

O: Naravno.

P: Koja je bila primarna namjera producenta filma? Primarna poruka koju su pokušali prenijeti?

O: Uliti misaone forme sa ( planceta se ovdje okrenula nekoliko puta ) konceptom o vanzemaljacima.

P: Oni su namjeravali uliti misaone forme s konceptom vanzemaljaca... da li je tu bilo kakve posebne iskrivljenosti vanzemaljaca, same po sebi, koja je bila poželjna za vidjeti u tom filmu?

O: Iskrivljenosti?

P: Iskrivljenosti, drugim rječima, da li su oni željeli prikazati ih nekorektno da bi zbunili ljude, da bi ih prikazali kao nešto čega bi se trebalo bojati i protiv čega se treba boriti, ili da ih predstave potpuno krivo tako da kad se pojave stvarni vanzemaljci da neće biti shvaćeni kao negativni?

O: Uljevanje.

P: Uljevanje. Samo koncept, koncept o vanzemaljcima generalno. Dobro...

O: Dio većeg projekta.

P: I koji je to projekt?

O: Zove se "Projekt probuđenih" ( Project Awaken, prim. prev. ).

P: I tko je iza tog projekta, ili glavni kod njega?

O: Mnogi.

P: Tko su primarna grupa, grupe ili individualci? Sigurna sam da nam nećete reći koji su to individualci, ali bar samo grupe.

O: Thor-ov Panteon ( Thor's Pantheum, prim. prev. ).

P: Što je Thorov Panteon?

O: Pod-selektirane osobe na obuci radi prijenosa prosvjetiteljske frekvencije izglađivanja.

P: Što je prosvjetiteljska frekvencija izglađivanja?

O: Promisli!

P: Prosvjetiteljska frekvencija izglađivanja... dakle, pod-selektirane osobe na obuci...

O: Samo-objašnjivo.

P: Pa, da li je ta grupa OPS ili OPD?

O: Oboje.

P: Dobro... T: Da li oni rade u zajedničke svrhe?

O: Ne.

P: Oni rade zajedno? Dvostrano?

O: Ne.

P: J: Da li su oni svjesni jedni drugih? Da rade na tome?

O: Da.

P: Da li oni pritežu jedni druge? L: Ne, to ide u krivom smjeru...

O: Tu ima toga više nego što možete i sanjati.

P: T: Tu ima puno toga svega... da li se to odnosi... tko su oni? Thorov Panteon. I oni su pod-selektirane osobe koje treniraju... To je grupa iza ovog filma. Dobro...

O: Vojska Arijskih psihičkih projektanata.

P: Pa to objašnjava mnogo više nego Thorov Panteon sub-selektiranih osoba! Vojska psihičkih projektanata. L: I što oni projiciraju?

O: Sebe... Točno u nečiju glavu.

P: T: U nečiju glavu... to je bolje nego "Morate vidjeti na TV-u"! L: Projiciraju točno u nečiju glavu... da li je netko podvrgnut tom projiciranju?

O: Da.

P: I kad se oni projiciraju u nečiju glavu, što taj netko vidi?

O: Inspiraciju.

P: Inspiraciju čega, ili što da učini?

O: Da.

P: Da? Da nešto učini?

O: I...

P: Da nešto učini, i da razumije ili opazi nešto, da li je to?

O: Da.

P: J: Da vjeruje nečemu? L: Da. Dakle, koliko ih je u toj vojsci?

O: 1,6 miliona.

P: Kad oni čine tu projekciju u nečiju glavu, od kuda oni projiciraju?

O: Većinom iz podzemlja.

P: Podzemlje, dakle to su ljudi u tunelima, podzemnim bazama i svih tih raznih stvari. Da li su oni bića 3. ili 4. denziteta?

O: Oboje.

P: T: Da se vratim na pitanje sada. Ako oni mogu napraviti tu projekciju sami, koja je svrha u filmu?

O: Ne, pogrešno ste shvatili... To je intenzivna aktivnost, usmjerena prema utjecajima kreativnih sila viših nivoa.

P: Projicirano protiv njih? Jer taj film, ako ste slijedili kritike i izjave ljudi koji govore o njemu, taj film je ponavljan više puta nego bilo koji, već godinama i godinama. Ljudi su ga gledali deset ili dvadeset puta! L: Da li je bilo nečeg podsvjesnog u filmu ( subliminalnih poruka )? Što je otvaralo nešto? J: To je dobro pitanje!

O: Naravno.

P: L: I koje su to subliminalne aktivnosti kod filma koje su dizajnirane za otvaranje tog daljnjeg...

O: Ne za vas, ali za ostale.

P: Zašto? Mislite, mene osobno ili nas kao grupe? T: Pa film nije uticao na mene.

O: Grupe.

P: Što nas čini imunima na to?

O: Vi ste već imali znanje.

P: T: Film nije bio namjenjen nama, mi smo već znali. Film je bio namjenjen za sve one koji nisu razumjeli.

O: Pozdravite Gene Roddenberry-ja.

P: L: Da li je Gene Roddenberry prisutan?

O: Ne.

P: Drugim rječima, da ga pozdravimo jer je on učinio tu stvar već odavno?

O: Da.

P: Da li je Gene Roddenberry jedan od tih ljudi iz Thorovog Panteona...

O: Ne.

P: Zašto ste spomenuli Gene Roddenberry-ja? J: Jer je on to radio u Star Trek-u? ( Zvjezdane Staze )

O: Da.

P: T: On je činio sasvim drugačiju stvar sa Star Trekom... L: Pa, da ne skrenemo previše, držite se...

O: To nije u stvari "uljevanje", to je "koncept, budalo".

P: T: Pa, ne trebaju vrijeđati sada! L: Nisu. Dobro...

O: "To je ekonomija, budalo".

P: J: Znali smo to!!! T: To je samo zadirkivanje. Ha, ha! L: Čekajte malo. Kad ste rekli utjecanje na kreativne sile viših nivoa, da li ste mislili kao sakupljanje, što bi vi nazvali, gravitacijskih valova...

O: Ne.

P: Koje su to kreativne sile viših nivoa, koje su poželjne da utječu ili je poželjno da se utiče na njih?

O: One s kreativnim vještinama.

P: Dakle, drugim rječima, vidim, ova grupa koristi svoje mogućnosti projiciranja da bi utjecala na one s kreativnim vještinama da bi kreirali stvari koje će zato utjecati na ljude na planeti. Da li je to to?

O: Da.

P: I ti individualci su u podzemnim tunelima i rekli ste da su oni i OPD i OPS.

O: Mi nismo specificirali "tunele", vi ste.

P: T: Oni su rekli... kako su to izrekli? Podzemne... J: Većinom iz podzemlja. T:... podzemlje. Drugim rječima, podzemlje, kao u pokretima otpora, podzemlje kao u...

O: Ne.

P: Ne borci, već ideja da su oni dio nekog pokreta podzemlja? L: Podzemlje kao literarna riječ, ispod površine Zemlje?

O: Da.

P: Dobro, ali ne u tunelima, nego?

O: Nismo rekli niti "ne u tunelima", također.

P: Da li te individue žive... znam da smo mi rekli u tunelima...

O: Bit jest: što se dešava kad pretpostavljate?

P: Mi nećemo pretpostavljati. Ima li još neka stvar vezana uz taj film, osim što generalno otvara ideju o vanzemaljcima...

O: Ne.

P: Dakle tu nema neke specifične stvari koju bi mogli istaći u tom filmu i reći da bi to mogao biti točna prezentacija bilo čega? To je samo zabava i to je svrha?

O: Dosta je bilo o filmu već!

P: T: Ali oni su bili ti koji su to iznijeli! L: Pa da, ali možda nas žele dovesti do teme o tom Thorovom Panteonu? T: Pa želim biti siguran da nismo nešto propustili... T: Dakle, tražimo neke Arijske osobe koje psihički projiciraju i pokušavaju stimulirati ljude na pozitivan način, kao Gene Roddenberry... L: Sad, to je pretpostavka. Možemo li reći da oni stimuliraju ljude na pozitivan način?

O: Možda.

P: J: Možemo li reći da oni stimuliraju ljude na negativan način?

O: Možda.

P: L: Dakle, tu je mogućnost za oboje. I rekli ste da smo mi imuni na to jer već imamo znanje. Sada, kad ste rekli da imamo znanje, da li ste mislili na znanje posebno kao o vanzemaljcima, njihovim realitetima, potencijalima, itd.?

O: Da.

P: Ima li još nešto o ovoj temi, o tim arijskim psihičkim projekcijama o kojima bi trebali znati ili istraživati?

O: Arkadiusz je bio praćen sada.

P: Od koga?

O: Sivih.

P: I što oni planiraju učiniti?

O: Neodređeno.

P: Ima li nečeg... Zašto ste mi to rekli? T: Da mu ti kažeš?

O: Jer je vrijeme da razgovaraš više s njim o vanzemaljcima. On nije dobro informiran o tome!

P: Pa, poslala sam mu knjigu "Velike iluzije", Bramley-ovu knjigu i Jacques Vallee-ovu knjigu. On je trenutno u čitanju te tri knjige. Što mu još trebam reći? On čita transkripte, pročitao ih je u jednom tjednu, sve.

O: I koliko je puta komentirao specifično o vanzemaljcima?

P: Ne baš mnogo. Očito je tu još nešto što bi vi htjeli da mu prenesem. Budući da ću s njim razgovarati telefonom sutra...

O: Ozbiljnost situacije... njezin realitet... to nije zabava, niti igra.

P: Koju mu specifičnu stvar mogu reći koja bi mogla učiniti ili... Kako se on može zaštititi? Ima li kakvog specifičnog znanja... ali on zna te stvari!

O: Bile su mu rečene, ali svijest mu nije oštra kao što bi trebala biti. Pitaj ga gdje leži njegov skepticizam. Sva ta putovanja van puta imaju dodatni rizik!

P: Pa, nije li to istina za sve nas koji ovdje sjedimo?

O: Više je za njega!

P: Zašto je više za njega?

O: Radi njegove pozicije i njegovog znanja o naprednoj fizici!

P: Da li će znanje i svijest...

O: Realitet mora "pogoditi dom".

P: Još nešto?

O: Mnogo toga, ali morate pitati.

P: Da li je bio otet prije toga?

O: Ne.

P: Da li je ikad bio otet?

O: Ne.

P: Ima li kakav plan za njegovo otimanje u sadašnje vrijeme?

O: Ne ide to tako.

P: Kako to ide?

O: Prekompleksno.

P: Ima li kakvog pokušaja u sadašnje vrijeme da se modificira njegovo razmišljanje?

O: Pokušaj nije točna ideja.

P: Koja je točna ideja? Sad, čekajte malo. Stanite sa svime! ( Sesija je bila iznenadno prekinuta od Laure, koja se uznemirila kod ideje da bi Ark mogao biti otet. To je djelomično zato što nije prepoznala Kasiopejski odgovor koji je izrekao George Bush "To je ekonomija, budalo". Ona je mislila da su Kasiopejci napadali TR-a i onda da su bili negativni prema Ark-u )