Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1996-09-14


14.09.1996.  Frank, Laura, TR, JR

 

P: Pozdrav, koga ve?eras imamo sa nama?

O: Eommna.

P: I od kuda ve?eras prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Imamo nekoliko pitanja na koja bi željeli do?i ve?eras, a prvo bi bilo vezano uz TR-ovo zdravlje, koje je malo... T: Takore?i, pahuljasto, u najmanju ruku! L: Ja ?u to izre?i rje?ju lelujavo!

O: Pšeni?ne klice.

P: Što još? Ima li još nešto? Da li je to ono što on mora dodati svojoj dijeti?

O: Brokula.

P: Što još?

O: Kuhano, ne pe?eno ili prženo. Premalo kalija, kalcija i magnezija uzrokuje mentalne i emocionalne reakcije, što poti?e fizi?ko propadanje... Budi siguran da pove?aš uzimanje cinka.

P: Još nešto u vezi toga?

O: Savjet u vezi še?era je pogrešan!

P: Dobro, koji je najbolji put u vezi še?era? J: Oh, dakle on nema nizak še?er?

O: Ne eliminirajte, ve? regulirajte s prirodnim uzimanjem... preporu?amo kocke ako se pojave slabost ili blaga glavobolja.

P: L: Dakle, TR nije hipoglikemi?an?

O: Prestanite. "Hipoglikemija" je "zvu?na rije?", ništa više.

P: Dakle, samo su te imenovali hipoglikemi?nim jer su mislili da ne može biti ništa drugo! Ima li još nešto za TR-a što bi mu moglo pomo?i kod balansiranja i da se dosta brzo osje?a bolje?

O: Sjedite manje!!! Vježbe izgra?uju rezerve energije i ubrzavaju eliminaciju toksina. ( otrova )

P: T: Po?et ?u opet svoje hodanje, jer kad sam radio u Home Shopping-u, imao sam sat vremena za ru?ak i nisam ga želio jer nisam imao kamo oti?i i nešto raditi, pa sam šetao po tvorni?kom krugu sat vremena, tako da sam radio oko 4 km po danu. J: Pitaj u vezi spavanja... L: To je sve dio toga... T: To sve nije djelovalo radi toga što sam pokušavao lje?iti nešto što nemam...

O: Ciklus spavanja ?e se sam po sebi rješiti.

P: I da li ?e te stvari pomo?i kod problema s hemeroidima?

O: Naravno! Kad se netko balansira - balansiran je.

P: T: Dobro, mogu do?i natrag u balans. Pokušavam tretman na nešto što nemam. To samo pogoršava sve stvari ?ak ga gore.

O: Da.

P: Hvala vam najljepša. Cijenim sve te informacije. J: Imam ja pitanje. Što mu svi ti Nutra Sweet preparati ?ine?

O: Ne uzimaj to! To je otrov!!!

P: T: Da ne uzimam više Crystal Lite? Nije imalo loš okus... L: Natrag na RC! T: Ne, ne više RC. To je preteško. Prije?i ?u opet na 7Up ili tako nešto. J: 7Up i vodu. L: Dobro, dok smo na pitanjima o zdravlju, da li je moje plivanje adekvatno zasad?

O: Zasad je dobro. Ali... bez popuštanja! Znamo dok ti, Laura, popuštaš, samo poražavaš svoju vlastitu svrhu!

P: Pa, nisam propustila niti jednu no?, želim da to znate. I plivala sam... dok... da, izgledalo mi je to smješno. To je baš onako kako ste rekli. Plivala sam i bilo mi je smješno, pa sam popustila. Ne?u popuštati! T: Kamo idu ti propušteni krugovi koji se ne naprave?

O: Prošlost je tako?er i sadašnjost, a i budu?nost, draga moja!

P: L: Ima li nešto ?ime bi mogla ubrzati gubitak kilograma?

O: Da. Pove?aj vježbanje.

P: Bože, pa ve? plivam po dva sata! J: Što još Laura može u?initi? T: Po?ni hodati... L: Ne mogu hodati, boli me kuk previše...

O: Smanji uzimanje hrane.

P: Ve? živim na dva tvrdo kuhana jaja i nekoliko stabljika celera dnevno! Koliko manje mogu uzeti?

O: Pitala si, zar ne?? Nebi pitala da to nije pametno.

P: Pa, da li bi bilo pametno još smanjiti?

O: Ne.

P: Pa ovakvim tempom kojim idem... J: Kako bi bilo promotriti kvalitetu, umjesto kvantiteta? L: Da. Ako nastavim i?i ovim tempom kakvim idem, da li ?u postignuti svoje namjere?

O: To ovisi.

P: Ovisi o ?emu?

O: Kad Arkady stigne.

P: Dobro. Palite me sada, znojim se!

O: Dobro, to pridonosi gubljenju težine.

P: T: Znojenje je dobro za tebe! Ima li mjesta gdje bi se mogla i?i znojiti? L: Mogu oti?i pod tuš i znojiti se...

O: Kako bi bilo da umjesto jaja uzimaš puno zelene salate s mnogo lisnatog zelenog povr?a?

P: Dobro, mogu to podnijeti...

O: Pove?aj metabolizam bez masno?e.

P: Dobro, dakle rekli ste da to ovisi o tome kad Ark stigne. Da li to zna?i da imate naznaku kad ?e to biti?

O: Da.

P: Pa, da li ?ete mi re?i kad ?e to biti?

O: Ne.

P: T: Naravno da znaju kada ?e to biti, kad ?e on sti?i ovdje! L: Bože, osje?am se kao da je sva težina toga na meni. T: Ne, to nije težina. Ti misliš da je to teško... F: Misli na to kao na cilj! T: Da, misli na to kao na nešto što želiš... F: To tako?er pove?ava tvoj metabolizam. T: Misli na to pozitivno umjesto negativno. F: Ljudi koji su na dijeti misle o tome kao da je to grozno... L: Ne mislim na to na takav na?in, samo se osje?am da sam pod velikim pritiskom ovdje. T: Ne, ti nisi pod pritiskom, ti sebi stvaraš pritisak i to je nešto što ti želiš, pa to nebi trebao biti pritisak, to bi trebao biti... F: To bi trebala biti pobuda, preokreni to tako. T: Kad govorim o hodanju, ne govorim o tome da odeš van i proše?eš svojim ?itavim kvartom. L: Ja še?em u bazenu. T: Hodaj u bazenu, plivaj u bazenu, še?i oko bazena i onda kad iza?eš, bit ?eš suha ko grana i promjenit ?eš se. Odeš van i proše?eš nekoliko krugova više oko bazena. Pove?avaš to, svakih par dana. Napraviš, na primjer, pet krugova oko bazena u dva dana, i onda po?neš po šest. I onda sedam i pove?avaj sve dok ugodno možeš šeteti oko bazena. Onda po?ni šetati dalje i dalje... J: Sve dok se težina ne izgubi, i bit ?e sve lakše i lakše hodati. T: Kao i u drugoj metodi vježbanja, to ?e tako?er i pomo?i tvojim le?ima. Ali ne možeš to sve u?initi odjednom. Naš prijatelj Larry iz Tallahassee-a više nam bolova u ramenu, nema bolova u le?ima, njegov kuk je opet u redu. L: Ako jedem zeleno lisnato povr?e, nastavim s plivanjem i še?em, štogod, da li... Mislim, vi momci ste o?ito poslali tu osobu u moj život, pa morate imati i neku naznaku kako ?e se stvari odvijati, zar ne? Imate neki trag, zar ne? Ho?ete li mi re?i nešto?

O: Neodre?eno.

P: Imam li vremena...?

O: Ako ?eš se posvetiti tome, bit ?eš u redu.

P: Da li je to obe?anje?

O: Nama nije neophodno bilo što obe?avati... vi to kontrolirate.

P: I ako ?u to rješiti... ono što pokušavam... Da li netko zna što pokušavam pitati? F: Ti pokušavaš pitati da li ?e tvoj projekt biti postignut prije nego što Ark stigne. T: I oni ti pokušavaju re?i da ho?e ako ti to želiš. Ti si pitala da li je to obe?anje i oni su ti odgovorili da ne trebaju ništa obe?avati. Oni ti govore to da ako ti to želiš, onda ?eš to i posti?i. A ako ne želiš, ne?eš. Ali ti to ho?eš i ti bi na to trebala gledati kao na nešto što ti želiš, na nešto što ti želiš, ne kao na neko zlo ili u negativnom pogledu, ve? na pozitivan na?in. Jer to je nešto što ti želiš. F: Ne kao neki teret, ve? kao prilika za uživanje. T: To je ono prema ?emu ti težiš. L: Samo brinem da ne?u imati dosta vremena. T: Vrijeme nema ništa s time. L: Oh, dobro... T: Tu nema takve stvari kao što je vrijeme... Ti samo to radiš i nastavljaš to raditi i to ?e... Ako nastojiš to raditi i radiš to, i želiš to, ti ?eš to i uspjeti. L: U redu... T: Oni ti ne govore, ne obe?avaju bilo što, nego samo kažu da ?e se desiti ako to zbilja želiš. Ali ako ti ne želiš to dovoljno jako, ne?e. L: Dobro, mijenjamo brzine. Možemo li sad po?i na drugu temu? T: Da. L: Svi spremni? T: Da. J: Naravno. L: Ark bi želio sastaviti tu knjigu i koja bi sadržala predgovor o vama, momci. Da li je to nešto što bi mi mogli napraviti, ili to nije baš pametno, ili da li bi to vi uop?e željeli? Možete li nam dati kakav savjet u vezi toga? Mi smo ve? pronašli izdava?a koji je zainteresiran za ovu ?itavu stvar i misli da bi trebali objaviti ovu ?itavu kosmi?ku dramu.

O: Ti se moraš sastati s Arkady-jem prije nego što bi mogla prenijeti bilo koju od poruka u knjigu.

P: J: Drugim rje?ima, on tu mora biti prije tog procesa... L: Izrade knjige... da li je to to?no? J: ... on mora biti tu radi procesa...

O: Ne "izraditi knjigu", ve? korektno sprovesti projekt. Vi vidite vašu komunikaciju na "Internetu", "služio je dobro svojoj svrsi", ali idu?i odlomak ne može po?eti sve dok nivo komunikacije nije na idu?em nivou.

P: T: Drugim rje?ima, on tu treba biti. Napravila si što si trebala... pronašla si... J: Morat ?eš se susresti s njim i napraviti ?ete udrugu za povezivanje preko Interneta. Sad to treba i?i na privatni nivo.

O: Zapamti, Arkady još nije dio kanala!!!

P: L: Dakle, što bi mi trebali napraviti idu?ih nekoliko mjeseci? Samo nastaviti razgovarati, nastaviti izgra?ivati...

O: Što drugo možeš napraviti?

P: Pa, to je to, mislite na nešto drugo?

O: Ti naširoko komuniciraš s njime, ali, drugi ne, niti mi, bar ne direktno, takore?i.

P: Da li bi mogla nešto napraviti da to popravimo, mislim, ima li nešto što bi trebala u?initi? Da li tu ima... T: Samo nastavi rad! L: Dajte mi trag! T: Ti to radiš! L: Dobro, neku ve?er, dok sam plivala, pala mi je na pamet jedna misao. Kad plivam, da ne samo da radim vježbe, ve? generiram polje energije ili vrtlog neke vrste energije. Da li je to to?no?

O: Možda.

P: Sada, rekli ste nešto poput 100 krugova po danu. Posti?i to je malo teško. Tako?er mi je pala na pamet pomisao da je plivanje od 100 dana tako?er neki trag. Da li je to to?no?

O: Možda.

P: J: Nisu rekli ne! T: Eto ti na! Na tebi je da to otkriješ! L: Pa, znam, ali to mi je došlo dok sam plivala i da to nije toliko mnogo da... Mislim, posti?i 100 krugova je dobar plan, ali... T: Pa nije li plivanje u krug isto kao i okretanje? L: Da, mislim, to je... J: Bilo bi to, zar ne? T: Što nitko od nas nije radio, pa, okretanje je važno, kružno kretanje je važno kod ?itavog procesa razmišljanja... L: Pa, kretala sam se u krugovima, ?ovje?e, nebi vjerovao; uspjevam u?initi 40 ili 50 krugova dnevno. J: To je dobro!

O: Ljen?ina!!! Po?etnik!

P: 50 krugova u danu je super! O ?emu vi govorite? L: Momci!!!!! Pa kad sam po?ela, mogla sam samo 2 kruga, a da ne umrem!!! J: Laura, Laura, oni te izazivaju! T: Pomisli samo, plivanje, po?ni hodati i to pomaže i plivanju! L: Dobro, momci, motivirana sam, kažem vam! Kad svi odu doma, ja ?u ve? biti vani u bazenu! Bez sumnje!

O: Veselje pomaže ro?enju.

P: T: Pa, kažem vam ja da sve dok L. laže i razmišlja ograni?eno o tome da se on ne osje?a bolje i ne u?ini nešto oko toga... L: Moraš iza?i van i to napraviti. T: ... on se nije osje?ao bolje. L: Moraš iza?i van, svaki dan i po?eti plivati... T: To ga je ubijalo 3 mjeseca, pokušavaju?i hodati. L: Ja sam to to zapravo radila prili?no dobro, s obzirom... T: Ti jesi, ako si sad na 50 krugova! I ti si po?ela, kad, prije 2 tjedna? L: Mogu napraviti 22 komada bez zaustavljanja! Mislim, 50 je dnevno. T: Ti si po?ela prije samo 2 tjedna, a ve? si na 50! L: Pa, možda i ne! T: Do?i do 100... L: Da! T: ... bit ?e lako! Napravila si ve? teži dio! L: Moje drugo pitanje jest, da li kreiranje te vrtložne energije nekako aktivira i metabolizam, tako?er?

O: Da.

P: Mislim, to je kao kosmi?ka liposunkcija?

O: To je mnogo puta bolje od beskona?nih vježbi "terapeuta" koje si vidjela. ( Telefon je zazvonio i sesija je zaustavljena privremeno. Nazvali su A. i Pk. i željeli su savjet od Kasiopejaca )

P: Dobro, Pk. želi znati o njemu i A. Spremi papir i olovku, Pk.!!!

O: Što on želi znati?

P: O?ito, želi znati da li ?e se on i A. vjen?ati? To je o?ito pitanje.

O: Neka on pita!

P: ( Konzultiranje preko telefona u detalje ) Dobro, on želi znati da li su on i A. jedno za drugo? To je pitanje.

O: Neodre?eno.

P: L: Haha! Rekla sam vam! Ne volite kad se ovo dogodi, zar ne?

O: Prije?i na stvar, Pk.

P: Dobro, PK. je prešao na stvar. Što želiš pitati? ( Konzultacije preko telefona ponovo ) Dobro, Pk. želi znati da li su oni srodne duše?

O: Kao što smo ve? pokušavali objasniti ranije, ne postoji "jedna" srodna duša, ve? mnogo njih.

P: Pa onda, ono što on ho?e znati... rekli ste da smo Ark i ja polovice od jedne duše. Dakle, on želi znati, da li je to ista situacija?

O: Neodre?eno.

P: Ne?e ti to re?i.

O: Pitaj Pk.-a što ona osje?a prema njemu?

P: ( Razgovara preko telefona ) Dobro, Pk., rekli su da ju pitaš što ona osje?a prema tebi. Ti znaš? Imaš li još nekih pitanja? ( razgovor preko telefona ) On želi znati da li ?e on zaraditi mnogo novaca?

O: A.

P: A. ?e zaraditi mnogo novaca? Na to ste mislili?

O: Ono što smo mislili je to da ona drži klju? tog ?itavog procesa.

P: Dakle, drugim rje?ima, trebao bi ju slušati, Pk.! T: Uvijek je tako, Pk.! L: Još nešto, što bi željeli re?i Pk.-u?

O: Samo ako on pita.

P: Dobro momci, upozorili ste me, znala sam da ?e to do?i!

O: Da.

P: Da li ?e to uspjeti?

O: ?ekaj i vidi!

P: Dobro, povla?im se s podija! T: Polako su se kretali kod tog odgovora! L: Dobro, dakle, jednostavno, mi smo u neku ruku na ?ekanju ovdje, kod mnogih stvari, ?ekamo dok Ark do?e ovamo. T: Samo nastavi raditi i on ?e se samo uklopiti u to.

O: Upravo tako!

P: J: Imam ja pitanje. One dvije gospo?e, koje smo sreli no?as, kako se one uklapaju u ovaj proces? L: Zaljevskih 6 gospo?a? Spomenute su prije u transkriptama.

O: Nejasno.

P: T: Pustimo nek samo odigraju svoju igru, kao što smo i mi, pa ?emo vidjeti što ?e se desiti. L: Ima li kakvog zna?aja incidenta ML, gdje je on sjedio kraj nas na Zaljevskoj konferenciji i onda sjedio do TR i JR na Tampa konferenciji?

O: Da.

P: Možete li nam re?i kakav je to zna?aj imalo?

O: Psihi?ka valna "protustruja".

P: Dakle, on nije svjestan bilo ?ega, on ju samo psihi?ki osje?a? Da li je to to?no?

O: Ona ga uvla?i, makar se on opire.

P: T: Da, to?no. On je stajao na prolazu, gledaju?i gdje da sjedne i A. i JR su prvo došle i sjele. On je stajao tamo i onda došao iza njih i kad je... ( kazeta došla do kraja, dio izgubljen ) ... u idu?i grad! L: Ima li ne?eg kod tog filma Independance day ( Dan Nezavisnosti ), što vrijedi i što bi bilo specijalno za nas, osim specijalnih efekata?

O: Previše nejasno za završno pitanje.

P: Imate li štogod još za nas prije nego prekinemo za ve?eras?

O: Pitajte o ID4 u idu?oj sesiji. Laku no?.