Kasiopejske transkripte-1996-08-06


06.08.1996. Frank, Laura

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koje ?emo ime koristiti ve?eras?

O: Yont.

P: I od kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Imam nekoliko stvari koje su osobne i s kojima se suo?avam u ovo vrijeme. Da li je to u redu? Ne želim oti?i predaleko s tim.

O: Da - tvrdnji broj 2.

P: Što se dešava sa SV i njenom sestrom?

O: Sestra vlada!

P: Što je cilj njene sestre u ovoj destrukcijskoj kampanji protiv mene i moje majke?

O: Obrana.

P: Pa što ona brani? Nitko ju ne napada. Od ?ega se ona brani?

O: Vas.

P: Pa, ovo zasigurno ne razumijem! Što sam napravila?

O: Ne ono što si napravila, ve? što izgleda da radiš.

P: I što bi to moglo biti?

O: Prijetnja nekom njenom predvi?enom bogatstvu.

P: Ima li tu neki smjer kojim bih mogla krenuti koji bi mi asistirao da kroz to pro?em s najmanjom koli?inom ošte?enja?

O: U?enje je ponekad teško, ali uvijek neophodno.

P: Što ja u?im iz ove posebne situacije osim ?injenice da je to familija najstrašnijih ljudi koje sam ikad srela?

O: Ne.

P: Pa, S-ina sestra je dokazala da je ružna iznutra kako je i izvana. Dakle, što ja u?im? Dajte mi trag!

O: To nebi bilo u?enje, ali zapamti da niti jedne dvije individue u 3. denzitetu nemaju, ili dijele, isti na?in gledanja ( stav ).

P: Pa to je dobro i lijepo. Ja samo ne razumijem. Da sam znala da ?e se to pogoršati i da ?e ona nazvati svaku postoje?u agenciju u gradu da me ispituju za sve od zlostavljanja u djetinjstvu do dohotka i pla?anja poreza i ta konstantna zvanja istraživa?a i njihov dolazak u ku?u, ja bih znala koje akcije poduzeti. I svi ZNAJU što i zašto ona to radi, a imam i pisma podrške i mnogi su stali u moju odbranu jer znaju situaciju, što, naravno, nije problem, ali jednostavno mislim da ljudi koji toliko duboko mogu pasti kao to dvoje, koji rade danono?no da uzmu hranu iz usta moje djece, nebi prestali s fizi?kim nasiljem. Da li trebam Chucka i Mike-a da ih istraže i da ih nadgledaju? Jednostavno neznam! Ta žena je lu?akinja. Ako je to najgore, dobro, ali ako ?e ona biti kompletno ljigava...

O: I...

P: Ne shva?am! Ima li tre?e opcije?

O: Opcije su neograni?ene.

P: Naravno...

O: Sve je to slobodna volja.

P: Znam to! Ignoriram savjet da prijavim Sue na sud i priložim tu izjavu radi koje bi ona izgubila svoju dozvolu...

O: Sve što smo mi ikad mogli u?initi jest to da ti damo smjerove, kad se to ticalo tebe, koji su generirani izborom.

P: Dobro, otvorena sam za smjernice.

O: Vaša Biblija izjavljuje da je ljubav prema novcu korijen svakog zla i da kada do?e do bitki koje uklju?uju sakupljanje novca, i netko nikad ne mora o?ekivati lako?u ili ugodne okolnosti.

P: Dobro. Nisam zainteresirana za bitke. Da li ona to radi zato što je ljuta jer mora platiti, ili je ljuta osobno na mene jer sam ju zamolila da plati?

O: Jedno sadrži drugo.

P: Pa, ne?u i?i u bitku. Imam ?itavo brdo stvari za srediti tako da NITKO ne?e izgubiti ništa.

O: Ili što je manje neugodno za tebe, manje ?eš to željeti.

P: Ja sam u situaciji u kojoj mislim da bi se trebala samo dogovoriti s osiguranjem i bilo ?im što je u ponudi. Možete li mi dati vremena...

O: Ne. Ali znaj ovo: vaši advokati vole novac!!! I oni uvijek žele više i više, ?ak i kad je to na tvoju štetu.

P: Da li bi vi predložili oblik nagodbe?

O: Na tebi je!!

P: Dobro, to zna?i da ne?u u?initi ništa, ništa mi ne pada na pamet. Oni žele uzrokovati patnju, onda ja ne?u u?initi ništa i neka svemir odgovori na to.

O: Nije S., ve? Sandy.

P: Pa, stvari kakve jesu, SV bi mogla u?initi MNOGO stvari u mnogo slu?ajeva da se to riješi, ali njeno podsvjesno odbijanje da išta u?ini uklju?uje to da ona ide protiv njenog programiranja i utjecaja od te dvije svjetske vještice i da ne makne prstom...

O: I nikad ne?e.

P: Lijepo. Mislim da je to ono njeno "totalni nerad", i da nije prevazišla svoju duboku uro?enost. To zbrinjava Sue. Sad, mogu li pitati nešto o mojem Arkadiusz-u?

O: Ako želiš.

P: Prolazila sam kroz transkripte i primjetila sam vrlo zanimljive stvari koje su izre?ene o vremenu izvjesnih interakcija koje nekako odražavaju stvari koje se dešavaju u njegovom umu ili životu. Sve te ?udne stvari... Dakle, samo sam radoznala oko svih projekata koje ste spomenuli, da li ?e to skoro do?i i uroditi plodom?

O: Možda. Ali ne predvi?aj!

P: Da li to zna?i da ?u biti povrije?ena ili razo?arana?

O: To zna?i da ne predvi?aš.

P: Možete li mi re?i o mojim vezama s njim u prošlim životima?

O: Pokušavaš varati!

P: Pa, oh! Ima li ne?eg što mi možete re?i?

O: Što smo rekli u vezi u?enja i karme?!?

P: Pa, uh! Ne mislim da je to varanje: Ark ima prijatelja koji se zove Jim. Taj momak mu je rekao mnogo prili?no ?udnih stvari...

O: Ne posve?uj pažnju tome.

P: Pa, ne posve?ujem, ali ne mogu shvatiti da li je momak imao koji prolaz ( bleedthrough ) dobrih informacija, ili je neuroti?an ili psihoti?an, ili što?

O: Da li se sje?aš tetke Clare?

P: Oh! U "Bewitched".

O: To?no kao Ceil Hoffman.

P: Pa to mnogo govori. Mislim da mi više ne?ete dati nekih tragova...

O: A božju iskru, ili dvije?

P: Oh, Vanessa! ( smjeh ) F: Na?isto to ti moraš sama shvatiti! L: Ali želim znati!!! F: Ali ti NE MOŽEŠ znati! Budu?nost je fluidna! L: Nešto?

O: Ne.

P: Dobro. Hvala vam i laku no?.

O: Laku no?.