Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1996-07-27


27.07.1996.  Frank, Laura

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo sa nama večeras?

O: Wonikha.

P: I od kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Zabrinuta sam za A. Da li je ona u redu?

O: Da.

P: Da li će ubrzo stići kući?

O: Neodređeno.

P: Pa zabrinuta sam za nju u zadnje vrijeme.

O: Ona mora iskusiti ono što mora iskusiti.

P: To je istina za svakog, pa čak i djecu.

O: Nekako, da.

P: Poludila sam u vezi AJ-a. Mogu li, molim vas, pitati neka pitanja?

O: Možeš pitati što god hoćeš.

P: Pa, jedan dan je ovako, i mislim da znam što se dešava, a drugi dan je nekako kao da ga nešto zgrabi i čitavo se raspoloženje promjeni. Možete li mi reći što se dešava?

O: Zašto?

P: Što je to što sam ja rekla i što je uzrokovalo da je on toliko hladan prema meni?

O: Ti učiš.

P: Vjerojatno. Mislim da da. Ali, što mu je na umu? Što sam rekla ili učinila?

O: Nije važno.

P: Što je tu važno? Da li je uopće važno?

O: Čekaj i vidi.

P: Ima li tu nečeg što mogu pitati? Što se dešava samnom? Ja sam emocionalna olupina... Da li je povezanost s prošlim životima to što ja percipiram kao dio toga?

O: Da li ti učiš kad te vodimo za ruke? Imaš sav potreban alat da to otkriješ.

P: Pa mislila sam da ste VI jedan od tih alata! Da ste ovdje da nam pomognete...

O: Ali ne pomoću toga da dajemo odgovore na pitanja "Nivoa jedan".

P: Samo jedna stvar koju bi željela znati jest - koji je izvor ove emocionalne energije koja me praktično trga na komade? Da li to dolazi iz mene ili izvan mene?

O: Jednu stvar bi mi htjeli znati: koliko od transkripti si napravila?

P: Prolazila sam kroz bilješke i čitala, sortirala sam stvari... postajem spremna za prijepis...

O: "Odgovori" su tamo.

P: Pa, jedna stvar koja mi je prošla kroz glavu je spomen na to da je prošlo dvije godine opet da mi bi se nešto moglo događati i netko bi mogao imati trenutno prepoznavanje, ali drugi mogu sumnjati. Za mene, to je trenutno prepoznavanje. Ali prepoznavanje, definicijski, je znati nekog opet. Dakle, mislim možda da ste koristili izraz prepoznavanje jer ste govorili o osobi, a ne nužno o događaju.

O: I učenje ti pomaže na neizmjerne načine.

P: Jedno zadnje pitanje, ako ima pitanje koje mogu pitati, na koje mogu dobiti neki trag, smatrajte to pitanim... Ja sam zbunjena!

O: Zbunjena da, ali ošamućena ne.

P: Dakle, nisam bila ošamućena od nečeg izvana, bila sam zbunjena unutar sebe.

O: Da.

P: Da li AJ uzima energiju od mene na neki način?

O: Neodređeno.

P: To je sve što mi možete dati?

O: Možda.

P: Koje su njegove misli i namjere prema meni?

O: Ne.

P: Pa, prije ste odgovorili već na tu vrstu pitanja! Rekli ste mi o tolikim drugim ljudima! Kako mi ne želite odgovoriti o njemu?

O: Nije pogodno.

P: Zašto nije pogodno? Samo želim razumjeti! Toliko sam uskovitlana unutar sebe... moliiiiiiiiiim...

O: Čekaj i vidi.

P: Da li to znači dobro ili loše?

O: To znači ono što A. radi s tim ključevima?

P: O čemu govorite? A. nema nikakve ključeve!? Iscrpljena sam, a vi ste bili toliko nejasni. Ima li kakav trag kako da se ponašam? Da li je on u nekoj opasnosti ako priča o dolasku ovamo?

O: Ne više nego obično.

P: On vjeruje da mi možemo učiniti stvari koje oni mogu učiniti, da mi možemo imati pozitivan efekt.

O: Onda se fokusiraj na to!

P: Pa, kako da skrenemo u vezi te druge stvari? Da li je to vrsta napada?

O: Možda.

P: Pa ne želim ga dovoditi u bilo kakvu opasnost.

O: Ima načina.

P: Ima li nešto što mi možemo učiniti s tim gravitacijskim valom? On je također vrlo zainteresiran za to.

O: Onda radi na tome s njim!! Ponovo prouči transkripte i ono što još nije prepisano.

P: Dobro, počet ću.

O: Ali polagano.

P: Dobro, polako ali sigurno. I umorna sam. Dakle, laku noć i oprostite zbog tako kratke posjete.

O: Kratka ali slatka. Laku noć.