Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1996-07-14


14.07.1996.  Frank, Laura, V, MM

 

P: Pitam se da li će se desiti mnogo stvari koje ne moraju biti multi-denzitetske, ili "drugog denziteta", već mogu jednostavno biti akcije "ljudskih agenata" tih bića na drugim denzitetima. Tako da to neće biti toliko "svemirska invazija", već više kao Nacisti pod kontrolom OPS-a 4. denziteta? Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga večeras imamo sa nama?

O: Derom.

P: I od kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Da li je tu bilo kakvog sudjelovanja u diskusiji koju smo mi imali?

O: Promatranje, ne sudjelovanje.

P: Da li bi prokomentirali ili ćemo mi samo postavljati pitanja?

O: Pitajte specifična pitanja, kao i uvijek.

P: Onda počnimo s nekim jednostavnim stvarima. Prvo, kontaktirala sam s fizičarem koji se zanima za ovaj materijal. I radi toga, bila sam motivirana da uzmem knjigu koju sam pročitala prije mnogo godina, koja govori o okupaciji Poljske od strane Njemačke, i tamo sam pročitala neke čudne stvari, ali i vidjela neke smješno sinhronizirane brojeve... Izgledalo mi da je to bilo protutip realiteta današnjice u globalu. Moje pitanje jest: ima li kakvog dubljeg sinhroniziranog smisla između tog kontakta, čitanja te knjige kad sam imala 11 godina i materijala koji smo primili kroz ovaj izvor?

O: Neodređeno.

P: Rekli ste da je Holokast bio "pokusna trka" za ultimativnu svemirsku invaziju. Da li bi se ta invazija trebala desiti kao stvaran scenarij "vanzemaljci zauzimaju planetu", ili...

O: Previše misaonih formi odjednom. Korak po korak, molimo.

P: Da raščlanimo. Da li je Hitlerov plan probna trka za budući scenarij?

O: Blizu. Bilo je "testiranje" volje.

P: Čija se volja testirala?

O: Vaša.

P: Naša specifično ili na planeti?

O: Ovo drugo.

P: Gledajući na taj scenarij, da li je tu neka lekcija koju mi možemo naučiti oko toga što bi se moglo, ili ne, desiti iz te knjige koju sam spomenula?

O: Možda, ali savjetujemo naučite se pomješati kao mozaička svijest.

P: Što je mozaička svijest?

O: Razmišljanje na način unutrašnjih sfera, rađe nego korištenje linearnog, "bez značaja", pristupa. Cijela slika se vidi viđenjem čitave scene.

P: Pa, mislima da sam zato i imala toliko mnogo misaonih formi...

O: Zamislite sebe kao da ste centar mozaika.

P: MM ( nerazgovjetni komentar o mozaicima koji su negdje na popravku ) L: Dobro, znam o čemu govorite, ali ja jednostavno ne mislim da tu ima nekog načina da ja to učinim!

O: Da, ti možeš nešto učiniti!

P: Dobro. Dobro. Ova čitava situacija, ta veza Poljske, Njemačke, Amerike i vanzemaljske stvari, vojno/Nefilska stvar, to su sve manifestacije presjecanja granica realiteta, točno?

O: Blizu.

P: I neke od manifestacija presjecanja granica realiteta su te da neki ljudi maturiraju ili pređu u 4. denzitet, da se njihova svijest mijenja, sve se mijenja, teren za igru se poravnava. Dakle, ono što se desilo u Njemačkoj je "pokusna trka" ali ono što će se dogoditi je to da će se "igralište" nivelirati, pa to baš neće biti točno isti scenarij. Da li je to točna tvrdnja?

O: Možda. Dobro, draga moja, željela si činjenice pa ćemo ti ih i dati i nadamo se da ćeš ih razumijeti. Ako ne sada, onda možda kad će to biti potrebno... Činjenica jedan: Sve što postoji - su lekcije. Činjenica dva: ovo je jedna velika škola. Činjenica tri: Vremensko podešenje ( timing ) kao što ga vi percipirate, nije nikad, ali NIKAD konačno. Činjenica četiri: Ono što će se desiti, kako vi to izjavljujete, je jako daleko, i neće se desiti sve dok ne dostignete tu točku u ciklusu učenja, a niste još blizu. Sad promotrite sve prije nego što dobijete još činjenica!!!

P: Dobro, ovo je sve jedna beskonačna škola i mi svi izgleda da lutamo unaokolo u mraku...

O: Činjenica pet: Ciklus učenja je varijabilan i napredak po njemu je određen događajima i okolnostima koji se razvijaju.

P: Dakle, događaji i okolnosti u našim životima mogu, individualno i kolektivno, pokazivati gdje smo mi na tom ciklusu učenja? I mi tražimo da nam se kaže za te stvari, ili da nam se otkriju, a koje su u stvari, same po sebi, neophodne lekcije? I bilo bi tako virtualno beskorisne i da tako saznamo za njih, budući da se one moraju iskusiti?

O: Djelomično točno. Ako želite naznake, onda ćemo ih i dati. Ali, ako tražite "cestovnu mapu", zaboravite!!! ( forgetitski, prim. prev., poljski nastavak -ski )

P: Dobro, želimo neke naznake. I Ark želi neke naznake, također! On želi znati da li mi možemo izumiti alat koji pojačava slobodnu volju.

O: Nikakav alat nije potreban radi činjenica 3,4 i 5.

P: Hmmmm... Dakle, kad je osoba hipnotizirana i kontrolirana izvana, radi onog o čemu smo diskutirali ranije, oni su hipnotizirani i kontrolirani sve dok ne nauče kako to zaustaviti?

O: Da.

P: Dakle, koristeći analogiju svinjca, oni su se jednostavno uvaljali u to i pate sve dok im nije dosta?

O: Koristeći vašu analogiju bicikla: Ima li alata koji vam je potreban, kao djetetu, da naučite kako naučiti voziti bicikl?!?

P: MM: Nemate li više slobodne volje pomoću upijanja ( asimiliranja ) znanja?

O: Da!!! Da!!!

P: L: Dakle, drugim rječima, znanje i svijest vas naprave svjesnima da imate slobodnu volju i također napravi vas svjesnima o tome koje SU akcije stvarno djela slobodne volje, i zato, kad znate ili vidite razliku između laži i prevara i istine, onda ste u poziciji kontrolirati svoj život?

O: Da.

P: Ark također želi pitati... pa, njegov problem je vjera, kao što mi je to i rekao.

O: Vjera dolazi također iz znanja i kao što smo istakli već prije... Lažno znanje je gore nego da ga uopće nemate!!!!!

P: Dakle, važno je da se sve uzme sve da se nauči, ili analizira, da se kompletno rastavi i prokopa u svim smjerovima oko toga, čak i u suprotnim pravcima, da bi POTPUNO ustanovili da je to istina? Kao što je C.S.Levis rekao, znanje je poput konopa... sve dok ga koristite da svežete kutiju, nije važno da li je perfektno ili ne, ali ako ga hoćete koristiti da na njemu visite nad provalijom, onda morate biti apsolutno sigurni da je dovoljno čvrsto da izdrži vašu težinu.

O: Da.

P: Dobro, Ark pita o sljedećem: "1979., Projekt Phoenix, s asistencijom Sivih, da li je bio uspješan u proizvodnji pojačala misli"?

O: Ne.

P: Dobro! To je bilo vrlo precizno! Iduće: "Da li je moguće da, pod utjecajem droga, fizičari, ili oni koji imaju mentalne mogućnosti iznad normalnih, da budu zakvačeni na neku vrstu stroja i da zato budu u mogućnosti da kreiraju neku vrstu fizičke forme"?

O: Moguće. Sad proučite ponovo: "Sivi" su kibernetske sonde "Lizzard" bića, pa tko točno čini tu asistenciju? I tko je iza Lizzard vrsta?? Mogu li biti vaši preci, možda?!?

P: Ovdje kaže: "Vatra unutar čovjeka, koja je okarakterizirana kao žudnja, tajna je koja se može koristiti. Tajna prema svim stvarima je žudnja. Pomoću žudnje sve su stvari moguće. Eksperimenti pojačavanja kod Phoenix projekta bili su objašnjeni kao pojačanje moždanih valova. U stvari, to pojačava žudnju ( želju ) subjekta. To što se pojačava je "unutrašnja volja" subjekta, odnosno unutrašnji duh unutar svih nas koji je pokretačka sila i manifestira se kao električna energija. Ovladavanjem te sile vi postižete da se vama ne može kontrolirati, svemir je vaš. Ovladate unutrašnjim duhom i vi ćete vladati fizičkim." Komentirajte, molimo.

O: Prvo i prvo: Tko vrši asistiranje? I na koji način se to radi?!?!??!??!?!?

P: Pa, oni kažu da Sivi asistiraju Konzorciju, to je Hopi materijal... Tko vrši asistenciju? Hmmm... dajte neki trag... Mislim da Nordijski vanzemaljci kontroliraju Lizzarde, koji su kreirali Sive, koji su sonde Lizzarda i za koje se tvrdi da asistiraju Konzorciju...

O: Asistiraju? Ili možda utječu?!? I ako je tako, kako to?!? I nije li to sav smisao? I na kraju, ne utječe se na vas stalno?!? U SVEMU što vi radite? Istaknuli smo ovo bezbroj puta... Dakle, molimo da ne skrećemo s puta, dobro?

P: Drugim rječima, sve dok smo u svinjcu - u svinjcu smo, i sve dok ne izađemo VAN iz toga, mi smo UNUTRA?

O: Sve dok ne dostignete tu točku u ciklusu učenja.

P: MM: Koja je to kemikalija koju oni koriste kod tih fizičara, da li je ona sama po sebi "akashina kemikalija"?

O: Ta informacija na koju se vi pozivate je potpuno lažna, kompletno!

P: L: Dakle, cijela stvar je lažirana?

O: "Žudnja" ne čini nekog "slobodnim", već je potpuno suprotno!

P: Ali ako vi žudite za znanjem?

O: To nije žudnja, to je zamolba duše.

P: Što je to što ljudima daje tu silu, taj efekt snažnog vala kojim oni odrede da dođu do apsolutnog dna svega i strgnu sve laži sa sebe sve dok ništa ne ostane na njima, sve osim gole istine? Što je izvor te želje?

O: Krivi koncept. To je jednostavno kad je netko u toj točki u ciklusu učenja. U toj točki, nije potrebna sila.

P: Dakle, vi ste, više-manje, tu radi neke kritične mase koju ste postignuli i vi "skačete" prema točki gdje je traženje istine jednostavno ono što vi jednostavno i jeste? To definira parametre vašeg bića. MM: Da li su ti ciklusi učenja slični slojevima... po cijeloj Zemlji, sjećate li se crvene prašine preko cijele Zemlje?

O: Ne.

P: To je više kao ciklus od 360 stupnjeva i svaka osoba je na drugačijoj točki u ciklusu i čitava stvar kruži i vi se nikad ne mijenjate s obzirom na ljude iza sebe i ispred sebe, a jedina stvar koju realno možete napraviti je ta da pomognete nekome da se pomakne u tom ciklusu, zato stišćete onoga iznad sebe i vučete onog ispod sebe na vaše prethodno mjesto? I mjesto na kojem se nalazite u tom ciklusu, određuje ono što vi radite?

O: To je jedan ciklus, da. Postoji samo jedan ciklus učenja i tamo gdje ste vi na njemu određuje vaša ISKUSTVA, i obratno.

P: Ima li ikad neke točke gdje su linije povezane sa drugom točkom u ciklusu, tako da vi možete "skočiti" s jedne točke na drugu? Poput crvotočine u svemiru ili nešto tako?

O: Pogledajte činjenice 1, 2 i 3.

P: Dakle, nema prečica?

O: Sad, pogledajte činjenice 3, 4 i 5.

P: Dakle, izvjesni događaji i okolnosti bi mogle pomoći osobi da napravi "skok"?

O: Ne "skok", akceleraciju ( ubrzanje ).

P: Jedna stvar, kad smo pričali nedavno kad smo govorili o nestabilnim gravitacijskim valovima i ja sam pitala što je uzrokovalo da oni postanu nestabilni, vi ste odgovorili "upotreba" i da je OPD disperzija, a OPS "sakupljanje" gravitacije. Napravila sam par nagađanja o tome i htjela bih pitati o tome. Da li to znači da davanje drugima, čak iako dajete sa zadrškama kod asistencije jer znate da bi ta asistencija samo odgodila lekciju, da li širenje gravitacije i napor mentalne ili druge kontrole nad drugima, čak iako je netko nesvjestan da on kači druge i uzima im energiju, da je to, sakupljanje gravitacije?

O: Blizu.

P: Dakle, kad vi sakupljate gravitaciju, vi postajete kao crna rupa, valjate se u sebi?

O: Definitivno.

P: I izgleda mi da jedna od stvari koje radimo jest da mi oslobađamo gravitaciju sakupljenu u nama?

O: Ako je to vaš izbor, ili ako je to vaš put.

P: Da li je izbor intimno povezan s putem kao što ja to razumijem? Da li je on samo jednostavno to kako smo izgrađeni u našem bitku duše?

O: Blizu.

P: I tu su ljudi za koje je OPS jednostavno njihov izbor. To je njihov put.

O: Blizu.

P: Dakle, to je osuda i šteta ako pokušate nekoga preusmjeriti na vaš put, čak iako vidite da je rezultat puta na kojem je taj netko - smrt? To je još uvijek njegov put?

O: Da.

P: I ako nekom od njih pošaljete "bukete cvijeća i svjetla", a oni su taj put odabrali, vi kršite njihovu slobodnu volju?

O: Vi bi mogli, također, slati i "bukete" bljuvotina jer će oni tako i reagirati na to.

P: MM: Zašto slati išta? Samo da budemo neutralni?

O: Osuda je OPS.

P: L: Rekli ste nam prije da su zvijezde i planeti portali, ili otvori prema drugim denzitetima. Da li je moguće da ovaj nadolazeći val, to presjecanje granica realiteta, da li će se pristupiti kroz te tipove portala, što nije stvarno na našem "mjestu", već što bi moglo proizaći iz zvijezda i planeta? Da li sam na nečem?

O: Možda počinješ ići dugim putem.

P: Dakle, to je kompleksno. Kad sam ponovo čitala Noah...

O: Zapamtite samo ovo: Sva proročanstva koja su prikačena na kalendarske datume su beskorisna, jedino ako ne želite biti usisani od OPS sila 4. denziteta!

P: Kad već govorimo o usisavanju OPS-a 4. denziteta, MM-i je rekla lokalna gatara da ona usisava Hindu skupinu i njihove energije. Koja vrsta interakcije je to bila? Zašto im je bilo toliko neugodno?

O: Jer su željeli biti obožavani.

P: Oni su željeli usisati njezinu energiju jer biti obožavan je ekvivalent za usisavanje energije?

O: Blizu.

P: Sad, znatiželjna sam oko slike psa koju je MM snimila kao fotografiju aure.

O: U ova vremena, bića 2. denziteta će sakupljati sve više i više privjesaka.

P: Da li su ti privjesci kao drugi entiteti?

O: Da, i drugo.

P: Kad oni sakupljaju te privjeske, da li ih sakupljaju od nas, kao zaštitu?

O: Ne.

P: Da li su oni korišteni da sakupljaju privjeske da bi nam se naštetilo?

O: Da.

P: Mislite da ćemo morati raditi duhovna oslobađanja i na našim psima, također? V: Uh, baš nam i to treba!

O: To neće djelovati.

P: Zašto naše životinje kupe te privjeske?

O: Radi povećanja vibracijskih frekvencija.

P: Ima li nešto što bi mogli učiniti? Mislim, da li bi trebali rješiti se ljubimaca?

O: Nikad nebi savjetovali nešto oštro kao to. Pa ipak, budite svjsni: OPS orijentacija 3. denziteta uključuje misao "dominacije" nad 2. denzitetom, i to je samo nastavak energetskog stvaranja nadolazećeg vala... Svakako je jedna od interesantnih lekcija. Kad vi pretpostavljate da hvatanje i zatvaranje onih s manjim kapacitetom nego vašim, da je to "za dobro", zašto nebi i očekivali da oni s većim kapacitetom to isto rade i vama?!?

P: MM: Pa, želim znati kakav je to portal u mojoj kući?

O: Prije nego što o tome prodiskutiramo, željeli bi da ponovno promotrite prethodno dane odgovore. Mislimo da je tu mnogo toga iz čega se mogu steći uvidi koji su tu skriveni. Sad: portali... ionski stupci... hmmmm...

P: V: Da li su portali arhetipski?

O: Da li su? Hmmm...

P: MM: Dakle, moj stupac je ionski stupac? L: Ne mislim da je baš to ono što su mislili. Mislim da kažu da ionski stupci predstavljaju portal u idući denzitet. To je arhetipski.

O: Viđenje iz 3. denziteta.

P: V: Dakle to je kako mi to izaberemo vidjeti s našim očima? L: Mislim da su mislili da je to predstavljanje toga, što proizlazi iz toga iz forme 4. denziteta, samo što je to materijalno ovdje.

O: I 5. denziteta, itd...

P: Dobro, MM-in portal. Eksperimentirala je s njim, s tim trans-denzitetskim primopredajnikom...

O: Ne, ona nema trans-denzitetski primopredajnik, ona je imala prisutnost portala.

P: Koja je funkcija prisutnosti portala?

O: Funkcija nije korektan koncept.

P: Koji jest?

O: Prisutnost portala.

P: Da li je taj portal koji je prisutan, vezan za neku osobu u njenoj kući ili je vezan za područje?

O: On jest.

P: Za što je vezan?

O: On samo jest.

P: Da li je on tamo bio prije nego se ona doselila?

O: To nije važno.

P: Što je važno?

O: Pitajte to sebe. Svijest.

P: U jednu ruku možete misliti da je to dobra stvar i da budete u krivu, a u drugu ruku možete misliti da je to loša stvar i propustiti dobru stvar?

O: Učenje je zabavno.

P: MM: Spremna sam raditi na tome u meditacijama. Ali, radila sam s time i saznala više o tome i samo se pitam...

O: Hej, gospođo, nisi još shvatila?

P: V: Tko je "gospođa"? To moram biti ja...

O: Ne.

P: Ovo je vrlo čudno? MM: Pitala sam se da li to ide u druge denzitete?

O: Da, ali što onda? Ovo ide, također.

P: L: Zašto taj portal predstavlja sasvim drugačiju osobu?

O: Ne predstavlja ni jednu.

P: Da li bi ona trebala kanalizirati kroz taj portal?

O: Portal nije "važan"!

P: Mislim da to znači namjeru... Portal nije važan, nego ono što je važno je što se dešava unutar tebe. I jedino ti to možeš znati.

O: Na to, laku noć.