Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1996-06-22


22.06.1996.  Frank, Laura, SV, V

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga ve?eras imamo sa nama?

O: Firson.

P: I od kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Željela bih ve?eras pitati u vezi 5. denziteta. Kako funkcionira "linija razdvajanja" izme?u fizi?kog 4. denziteta i 5. denziteta?

O: Recikliraju?a zona, netko mora imati direktan kontakt u perfektnom balansu s onima na 6. denzitetu da bi ispunio potrebu za fazom kontemplacije/u?enja dok je izme?u inkarnacija u denzitetima 1 - 4.

P: Kad osoba završi sva svoja iskustva u denzitetima 1 - 4, da li oni ostaju na 5. u nekom periodu dok se ne pomaknu u 6?

O: Da.

P: Kad umrete u 3. i odete u 5. denzitet, da li prolazite kroz 4., ili ga vidite?

O: Ne.

P: Kad ste u 5. denzitetu, da li je dio vašeg služenja da budete vodstvo? Da li su tamo 2 vrste bi?a, na 5. denzitetu, ona koja su tamo za recikliranje i ona ?iji je to, jednostavno, nivo?

O: Ne. Svi su kao jedan u bezvremenskom razumijevanju svega što tamo jest.

P: Ako osoba 5. denziteta ima bezvremensko razumijevanje, što to njima odre?uje gdje ?e se "reciklirati", kao suprotnost prebacivanja iz 5. u 6. denzitet?

O: Kontemplacija otkriva potreban denzitet.

P: Dakle, ujedinjeni sa drugim bi?ima na 5. denzitetu, vi do?ete do, u neku ruku, razumijevanja vaših lekcija...

O: Balansirani. I to je, draga moja, drugi primjer gravitacije kao veze svih kreacija... "Veliki izjedna?iva?"!

P: U slici u mojoj glavi, ciklus ide prema van, disperzira, i po?inje rasti i vra?ati se izvoru. Da li je to to?no?

O: Blizu.

P: Da li je to, u stvari, to?no pola svega što postoji, što se kre?e u debalans, dok druga polovica ide u balans?

O: Blizu.

P: Cijeli svemir? Sve što postoji?

O: Da.

P: Da li je mogu?e da jedno podru?je svemira ima više balansa, traže?i energiju, dok drugi ima više onog što traži debalans?

O: Oh, da!

P: Da li je Zemlja jedno od tih podru?ja koje je više u debalansu nego u balansu, trenutno?

O: Da, ali brzo se kre?e natrag, prema balansu.

P: Da li je granica realiteta dio tog balansiranja?

O: Da.

P: V: Prije nekoliko tjedana neki od nas su po?eli patiti od unutrašnje topline, besanice i drugih stvari. Što je to bilo?

O: Zamislite. Duboka veza vlakana se povezuje u DNA strukturi.

P: Pa, želim znati da li je to u mojoj glavi da postajem toliko vru?a ili da li moja temperatura tijela zbilja raste?

O: Samo u 4. denzitetu.

P: Ne razumijem.

O: Prolaz ( bleedthrough, prim. prev. ), naviknite se na to!

P: L: Da li to zna?i da mi stvarno doživljavamo prolaz do 4. denziteta?

O: Slika.

P: V: Da li su maleni bljeskovi svjetla koje vidim, tako?er manifestacija toga?

O: Možda je tako, ali pokušajte se koncentrirati na eteri?ki zna?aj, ra?e nego na fizi?ki.

P: L: Kad kažete "Duboka veza vlakana se povezuje u DNA strukturi", da li to zna?i da se mi povezujemo sa tijelom 4. denziteta koje raste, razvija se?

O: Polako, ali sigurno. Sad, spremite se za poruku: Rekli smo vam prije da su nadolaze?e "promjene" vezane uz spiritualne faktore i faktore svijesti, a ne na toliko objavljivane fizi?ke. Simbolizam je uvijek neophodno oru?e kod u?enja. Ali, trik je u tome da se ?itaju sakrivene lekcije predstavljene simbolikom, a ne da se zaka?i na doslovno zna?enje simbola!

P: Rekli ste da simbolika ima mnogo toga sa sakrivenim zna?enjima. Simbolika koju ste koristili je "slika" i "duboka veza vlakana" DNA. Sad, da li je to fizi?ka, simboli?ka slika?

O: Da.

P: Što je vaša definicija "slike"? Mi ih imamo mnogo.

O: U?enje je zabavno, Laura, kao što si mnogo puta iskusila!

P: Pa, ja sam toliko "vru?a" sada da bih odmah željela znati! I kako to da sam uvijek ja ta kojoj se dodijeli posao ili onaj tko to mora shvatiti?

O: Jer si ti pitala za "mo?i" da bi shvatila najbitnije stvari u cijelom realitetu. I mi smo ti asistirali u tvojem napretku.

P: Slika. DNA veza. V: "Mo?i" su bile pod navodnicima.

O: Pusti to zasad, ubrzo ?eš znati dosta toga.

P: Da li je to tijelo u 4. denzitetu nešto što ve? postoji tako da mi možemo komunicirati s njim?

O: Sudski nalog? ( Habeas Corpus, prim. prev. )

P: Pa, oni su upravo rekli... L: Pa ono što to mora zna?iti je to da ti JESI ono - ti se transformiraš malo po malo i svi neugodni usputni efekti su samo dio toga.

O: Da.

P: V: Pošteno! L: TR mi je pokazao nekoliko akupunkturnih to?aka koje izgleda da induciraju promjenjeno stanje ( svijesti ). Da li je to, kao što on kaže, na?in da se otvore vrata prema podsvijesti?

O: Stimulira endorfine ( endorphins, prim. prev. ).

P: Ima li nekog dijela tijela koji se MOŽE koristiti za asistiranje za otvaranje prema podsvijesti?

O: Takva asistencija nije potrebna. Prvo i prvo, željeli bi predložiti da potražite doktora za "ki?mu" za taj vaš zahtjev!!!

P: Da li bi doktor "ki?me" bio Sufi u?itelj?

O: Jedan primjer.

P: Da. Trebali bi napraviti nekoliko stvari koje uklju?uju i ki?mu.

O: Hilliard. Leed Skallen. Koralni Dvorac.

P: Pa, oni zbilja forsiraju tu stvar sa gravitacijom. Mogu li pitati pitanja s drugom temom?

O: Možeš pitati i o Ptici Trka?ici ako želiš.

P: Da li je svijest 3. denziteta jedina sa percepcijom vremena?

O: Ne.

P: Pa, koje još?

O: 4,5,6,7.

P: Ali mislila sam da je percepcija vremena - iluzija?

O: TVOJA percepcija vremena je iluzija. Sje?ate se primjera kad se pas i ma?ka voze u autu?

P: da. Ouspensky i konj. Dakle, vrijeme, kao bitna stvar, POSTOJI?

O: Ali ne kao što ga vi znate. Kad mi spomenemo "bezvremenski", mi samo govorimo sa stajališta koje je vama poznato.

P: Onda, da li vrijeme postoji i da li svemir ima granica?

O: Vi postajete zbunjeni jer vaša uro?ena linearna percepcija zaklanja sliku vaših napora koje pokušavate ostvariti.

P: Dobro, vratimo se natrag na "balansiranje" Zemlje. Kako se to može posti?i?

O: Nejasno pitanje.

P: Da pokušam ovako: "Buketi ljubavi i svijetla", grupa koja kaže da ?e se ona izbalansirati jer ?e svi po?eti misliti lijepe misli i da ?e njihovi buketi ljubavi i svijetla dovesti do kriti?ne mase i raširiti se na ostatak ?ovje?anstva i da ?e svi loši momci biti transformirani u dobre momke. To je standardna verzija. Da li ste na to vi mislili?

O: Ne.

P: Napuhano! Da li ?e energija koja se manifestira u pozitivnom, na i oko planete, reducirati nivo negativnosti u bi?ima koja egzistiraju na planeti?

O: To nije bit. Kad "Zemlja" postane realitet 4. denziteta, sve sile, i OPS i OPD ?e biti u direktnom kontaktu jedne s drugima... Bit ?e to "igralište na istom nivou", i zato, balansirano.

P: V: Pitam se o zna?aju rije?i pod navodnicima. Da li je to neka vrsta koda?

O: Možda bi trebali po?i na po?etak i posložiti sve vaše izjave pod navodnicima i to po redu?

P: Mislite na SVE transkripte?

O: Nego!

P: F: Pa oni su dva puta spomenuli da budemo pažljivi kod stavljanja navodnika. L: Jedan od krugova u žitu ste interpretirali kao "astronomski dvojni fenomen". Što je astronomski dvojni fenomen?

O: Mnogo savršeno sinhroniziranih zna?enja.

P: Umješan je sinhronitet. Da li to ima nešto sa "slikom"?

O: Duplikat, kao kod "Alisa kroz nao?ale".

P: Dvostruke slike. Da li je to vezano uz materiju i antimateriju?

O: Da, i...

P: Gravitaciju i manifestiranju na jednoj strani i manifestiranju slike u ogledalu na drugoj...

O: Da, i...

P: Slike tijela u 4. denzitetu sa slabim nitima spojenim na DNA kao kod manifestacije imaginalnih tijela u 4. denzitetu?

O: Astronomskih.

P: Dobro, to je vezano uz zvijezde i planete... astronomski u smislu drugog univerzuma, alternativnog univerzuma sastavljenog od antimaterije?

O: Da, i...

P: I da li ?e se taj alternativni univerzum do? u presjek sa našim univerzumom...

O: Ne.

P: Da li je taj alternativni univerzum od antimaterije to?ka iz koje se dešava fenomen ili manifestira u našem univerzumu?

O: Više kao vrata "tunela".

P: Da li taj alternativni univezum sredstvo kojim ?emo morati putovati u 4. denzitet? Da li je on veo, ili neka vrsta ponora?

O: Razmislite o tome kao o autoputu.

P: Dakle, mi moramo putovati kroz univerzum antimaterije da bi dosegli 4. denzitet?

O: Ne.

P: Da li ?e se što dogoditi u smislu interakcije s tom antimaterijom da bi se postigla, na neki na?in, tranzicija?

O: Ne. Granica realiteta je putuju?i val.

P: Dobro, rekli ste "putuju?i val" i onda ste rekli da je antimaterija autoput. Da li to zna?i kretanje kroz antimateriju ili na neki na?in, interakcija s antimaterijom kroz impuls putuju?eg vala, ili granice realiteta?

O: Savija prostor/vrijeme, to je tamo gdje se vaši nestabilni gravitacijski valovi mogu primjeniti.

P: Korištenje antimaterije pomo?u kreiranja EM polja, koje destabilizira gravitacijski val, dozvoljava antimateriji da se ujedini s materijom, kreira portal kroz koji se vrijeme/prostor može saviti, ili putovati koriste?i to "savijanje". Drugim rje?ima, stvaranje EM polja, donošenje u antimateriju, JEST savijanje vremena/prostora? Da li je to?

O: Da.

P: V: Da li postoji portal za svaku osobu ili jedan veliki portal?

O: Ne.

P: Dakle, mi se kre?emo kroz portal u masama?

O: Ne.

P: L: Da li generiranje EM polja da se destabilizira gravitacijski val ono za što je HAARP sastavljen i dizajniran?

O: Ne.

P: V: Ako nema osobnih portala za osobe za jednu osobu, ili portala za grupe ljudi...

O: Portal je tamo gdje ti poželiš da bude.

P: Dakle, to bi moglo biti samo stanje uma?

O: Ne. Sa odgovaraju?om tehnologijom vi možete kreirati portal gdje poželite. Tu su neograni?ene opcije.

P: L: Odgovaraju?a tehnologija. Nestabilni gravitacijski valovi. I jednom ste nam rekli da prou?avamo Tesline zavojnice... antimaterija... destabilizacija gravitacijskih valova pomo?u generiranja EM polja omogu?uje antimateriji da bude u interakciji s materijom što tada kreira portal... da li u antimaterijskom univerzumu sve to putovanje natrag i naprijed ?ine vanzemaljci kad otimaju ljude?

O: Blizu. Oni transportiraju kroz njega, ali ve?ina otmica se dešava ili u 3. ili u 4. denzitetu.

P: Da li je to kretanje kroz univerzum antimaterije ono što ljudi opaze kao njihovu otmicu kao "vatreni zid"? Rastavljanje. Demolekularizacija?

O: Ne. To je TransDimenzionalna Atomska Remolekularizacija. ( TDARM )

P: Dobro, ako je osoba prolazila kroz antimaterijalni univerzum, kako ?e ona to vidjeti?

O: Ne?e.

P: Zašto?

O: Nema prostora, nema vremena.

P: Univerzum antimaterije nema prostor, niti vrijeme... dakle, taj univerzum je vjerojatno tamo gdje su jadni momci sa Leta 19?

O: Da.

P: I može se zaglaviti na tom mjestu?

O: Da. I ako ste u ?ahuri vremenskog iskrivljenja, vi ste hipersvijesni, tj. vi opažate "nulto vrijeme" kao takvo doslovce milionima godina, ako je ciklus spojen ili zatvoren, kao u "Filadelfijskom eksperimentu". I na to, laku no?.