Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1996-06-09


09.06.1996.   Frank, Laura

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Koga večeras imamo sa nama?

O: Ehou.

P: I od kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Imam nekoliko pitanja od drugih ljudi...

O: Pitaj.

P: Prvo je od Phillip P.-a, koji je već postavio i nekoliko njih prije. Pisao mi je i nazvao me da mi kaže da je njegova sestra imala znakove na rukama, povrede, koje su bile vrlo slične kao i one koje je vidio na S.-inim nogama. Također, sestra je imama 3 mala znaka - rupice u obliku trokuta na svom gležnju. Želio bi znati što joj se dogodilo.

O: Što Phillip misli?

P: Pa on samo želi u osnovama o tome. Misli da je bila oteta i ja se slažem.

O: Smisao ovdje je da učenje uključuje dosezanje nivoa gdje potvrda treće strane više nije potrebna. Jednom dok netko ima adekvatno znanje.

P: Znam to. Ali Phillip je samo želio znati da li može pitati pitanje i dobiti odgovore specijalno za njega. Mislim da je samo želio vidjeti ima li nekog u kozmosu tko mari za njega i njegovu sestru.

O: Nitko ne mari.

P: Nitko ne mari za njega i njegovu sestru?

O: Nitko ne "mari" za individualne jedinice kolektivne svijesti.

P: Shvaćamo to, ali mi, kao jedinice u tijelima od mesa...

O: Netko mora izbaciti ideju o tome da postoji neka vrsta "navijačkog odreda" koji je zakačen za individualne jedinice svijesti ako taj hoće napredovati... to jednostavno ne ide na taj način!

P: Pa, da li to znači da zaboravimo na ostala pitanja?

O: Ne. Sva pitanja imaju veliku vrijednost ako se odgovori razumiju.

P: Ima li nečeg što bi mogli reći Phillipu o njegovoj sestri? Što su ta tri znaka na njenom gležnju?

O: Znaš već to.

P: Da li je to bilo radi uređaja za uzimanje uzorka, ili implatiranog uređaja, za sakupljnje energije, ili za nadgledanje?

O: Možda.

P: Budući da se to također dogodilo kod S., tri traga od prstiju na butini - koja vrsta bića ostavlja takve tragove?

O: Mi nazadujemo.

P: Samo sam htjela pitati pitanje za čovjeka, dobiti nešto i kasnije krenuti na nešto interesantnije, za boga miloga! Ne mislim da je to vrijedno vremena i energije koja se troši. Čak ne mislim ni da će to biti od koristi tom momku. Samo želim odgovor za njega!

O: I imaš ga!

P: Phillip je imao drugo pitanje u vezi tog Davida, koji bi htio znati što se dogodilo s njim u Januaru 1991., izvan Athene, Ohio, i tko je bio "Tim"? Oni su vidjeli NLO kako prolazi kraj njih velikom brzinom i zaustavlja se pored brežuljka i otad više nikad nije vidio Tima.

O: Vrlo nejasno i besciljno kao što je izneseno.

P: To je sve što imam o tome, pa krenimo onda dalje. Tko je bio Tim?

O: Pokupili.

P: Oni su vidjeli NLO kako usporava prema njima i onda se zaustavio kraj brda. Što ste mislili pod "pokupili"?

O: Netko je bio.

P: Pokupili su nekog, kao oteli ga?

O: Ne.

P: Pokupili ga radi seksa ili autostopiranja?

O: Ovo drugo.

P: Da li je Tim imao nekakve veze s NLO-om?

O: Da i ne.

P: Na koji dio se odnosi "da"?

O: Svatko ima neke veze s NLO-ima.

P: Što nije imalo veze, tj. da nije imao veze s ovim specifičnim NLO-om?

O: U smislu da vi zahtjevate sugestije.

P: Da li je tamo bilo otmice kad su oni vidjeli taj NLO?

O: Ne.

P: Da li se neki neobični događaj dogodio u vezi tog NLO-a?

O: Ne.

P: Da li je to što su vidjeli bio NLO?

O: Ne.

P: Pa to onda rješava stvar. Bob Tietz, izdavač Bill Baldwin-ove knjige, piše i pita: što mogu Kasiopejci reći u vezi Dr. Mahlon Loomis-a? Da li su Kasiopejci bili u kontaktu s njim?

O: Ne.

P: Dobro. Ako to nisu bili Kasiopejci, da li znate tko su bili?

O: S tim pitanjima se teško nositi jer onaj tko pita radi pretpostavke.

P: Da li je pretpostavka da je netko ili nešto sa viših nivoa bilo u kontaktu sa tim Dr. Mahlon Loomis-om?

O: Da. I nema takvih.

P: Da li mu Dr. Loomis smješta?

O: Ne, on je "vani na ručku".

P: Dobro! Iduće pitanje: da li Kasiopejci znaju gdje se nalazi Jessica Goode?

O: Da, umrla.

P: Rekli ste da je Dr. Loomis vani na ručku, možete li objasniti proces kojim je on dobio podatke?

O: To se dešava onima koji padnu moliti za kontakte nižih nivoa, vjerujući im da su nešto drugo.

P: Bob pita: Da li Kasiopejci znaju za entitet, koji tvrdi da je Sirijac, zvan Anitra?

O: Da.

P: Ako je tako, što mi mogu reći o tom Anitri, ili bilo kojem Sirijcu, s kojim komuniciraju?

O: Hokus pokus.

P: Recite nam nešto o Sirijcima.

O: Nema niti jednog.

P: Što su svi ti ljudi koji tvrde da su Sirijci?

O: Zašto postoje ljudi koji tvrde da su Isusi?

P: Da li znate za Andaluzijana koji se zove Lucatron?

O: Da.

P: Tko je taj Andaluzijan i što možete reći o njemu i o informacijama koje dolaze iz tog izvora?

O: Taj "Andaluzijan" je obmana.

P: Možete li iznijeti mišljenje o švedskim genima, u smislu nekih specifičnih karakteristika tih gena?

O: Da. Oni teže da proizvedu plavuše s velikim vještinama.

P: Ima li kakvih posebnih karakteristika tih gena koji su interesantni vanzemaljcima?

O: Samo one koje smo vam već rekli, a to je da je to bila zadnja "rasa" koja je posijana na Zemlju u 3. denzitetu.

P: Dobro. D4 je očito još sumnjičav pomalo. Njegovo pitanje je bilo: Imao sam vrlo ozbiljan razgovor s Bogom, u kojem sam pitao sljedeća pitanja: Prvo, tko je bio taj momak Melchizidek i zašto je Isus rekao da je bio svećenik u redu Melchizidek-a? Tko je bio taj Melchizidek za kojeg su rekli da je primio deset zapovjedi od Abraham-a?

O: Lažni prorok.

P: Zašto je Isus opisan kao svećenik poslije reda Melchizidek-a?

O: Rekli smo vam da je 70% Biblije lažno.

P: Pa 70% bi mogao biti iznos koji bi mogao sadržavati cijeli stari testament.

O: Da.

P: Da li je Abraham dao deste zapovijedi Melchizidek-u?

O: Ne.

P: Da li je Melchizidek živio u vrijeme patrijarha Abrahama?

O: Da.

P: Rečeno je da je on bio svećenik kralja Salema, koji je postao Jeruzalem i da on nije imao ni make ni oca i da se utjelovio svojom voljom. Da li su bilo koji dijelovi te priče točni?

O: Ne.

P: Iduće pitanje od D4 jest: što je Paul rekao za vrijeme svog doživljaja izlaska iz tijela i zašto te stvari nisu "dozvoljene ljudima da se o njima priča"?

O: Isus je rekao: "Dajte Cezaru ono što je Cezarovo".

P: Kakve to veze ima s ovim pitanjem?

O: Proučite radi učenja.

P: D4 pita: što su rekle sedam munja oluje i zašto je John-u zapovjedano da zapečati stvari koje su izrekle tih 7 munja oluje? Pa, on bi znao mnogo tih stvari da je pročitao "Noah-a".

O: To je vježba za uzaludno!

P: Pa, pitanja u vezi toga ili imati posla s tim ljudima?

O: Ima mnogo nade za D4, ali on to mora otkriti sam za sebe.

P: Dobro. Bacimo sad to. Moje pitanje jest: da li su informacije koje mi primamo iste one koje je Al-Arabi zvao "otvaranje"?

O: Da.

P: Rekli ste da ste vi ujedinjene misaone forme u realitetu znanja.

O: Da.

P: A-Arabi je opisao ujedinjene misaone forme kao da su "imena Božja". Njegovo objašnjenje izgleda da je identično stvarima koje nam vi govorite i pitam se...

O: Mi smo svi imena Božja. Zapamtite, ovo je kanal. To znači da obe točke početka i kraja imaju istu važnost, značaj.

P: Dakle, to je mješavina božjih aspekata?

O: Ne.

P: Što ste mislili? Da li to znači da smo mi dio toga?

O: Da.

P: Dakle, to ima nešto sa...

O: Ne obožavajte nas. I budite sigurni u to i da drugi s kojima vi komunicirate to shvate, također!

P: Koje naše kvalitete, koje stvari u nama su omogućile da uspostavimo kontakt, jer - očito mnogo ljudi pokušava i dobija smeće.

O: Vi ste pitali.

P: Mnogo ljudi pita!

O: Ne, oni komandiraju.

P: Pa mnogo ljudi pita, moli i zapitkuje, ali svi ne dobivaju odgovore.

O: Ne, oni komandiraju. Razmislite o tome. Vi niste molili ili tražili... to je komandiranje.

( nakon što je J.W. otišao, čišćenje je počelo )

P: Ovaj nedavni period "buđenja" da se stvari vide jasnije, kao što i jesu, i vidi se cijela slika inetrakcija između ljudi i kako to zbilja ružno može biti. Zapala sam u groznu depresiju. Trebala sam uspostaviti balans radi toga što sam sve to vidjela odjednom. Možete li mi objasniti što se dešava?

O: Rast.

P: Pokušala sam podijeliti tu percepciju sa drugim ljudima i skoro bez izuzetka, i kad sam rekla ljudima da napokon vidim stvari u njihovim izvornim stanjima i da to NIJE bila lijepa slika, oni su rekli: "pa, ti to očito vidiš kroz oči neke duhovne opsjednutosti!" Zašto oni to kažu?

O: Prvo i prvo, nije korektno sve "vidjeti u tolikoj tami i potištenosti", itd. To je samo rezultat micanja čahure laži. Slavite balans. Ne oplakujte smrt iluzije i  debalansa.

P: Kamo da sad idem? Gdje mi svi idemo?

O: Svukud.

P: Ranije smo govorili o spavanju i sanjanju. Izgleda mi da spavanje ne može biti evolucijska dobrobit, jer spavanje nebi evoluiralo kao nešto od koristi jer kad spavate, vi ste kompletno ranjivi prema bilo kojem proždrljivom monstrumu koji prođe pored vas. Zato, nije poželjno za evoluciju da spavate. I mislim da tu ima još nekog razloga vezano uz tu stvar koju mi zovemo spavanje. Očito to nije odmor za mozak jer je on aktivan i kad spavamo i kad smo budni. I funkcije tijela...

O: Tijela mogu biti sažvakana; ali duše ne!

P: Dobro, da, ali još uvijek me to dovodi do razmišljanja da tu ima nešto sa spavanjem što oko ne vidi u striktno fizičkom smislu. Nitko izgleda da nezna zašto mi spavamo. Jednom ste naznačili da su snovi primarna mogućnost za dobivanje negativnih informacija i sugestija. To me natjeralo da mislim da smo čak više ranjivi za vrijeme sna, nego što sam mislila ranije. Da li smo navedeni da spavamo genetski iz razloga kontroliranja od strane bića iz drugih denziteta? Možete li komentirati?

O: Pitajte specifično.

P: Da li je bitno, u smislu evolucije, za ljude da spavaju?

O: Da.

P: Zašto mesojedi trebaju više sna i odmora nego biljojedi?

O: Fizikalnost, draga moja, fizikalnost.

P: Što oko fizičkog što treba više sna? Što mi radimo dok spavamo?

O: Ponovno punjenje tijela.

P: Što se u tijelu ponovo puni i od kuda?

O: Odmor.

P: Što duša čini dok tijelo spava?

O: Isto, ono daje duši uveliko da bude bolje utjelovljena.

P: Da li zato, kad ljudi pate od pomanjkanja sna, da postanu psihotični?

O: Da.

P: Zašto su rezultati pomanjkanja sna, psihoze, delirijuma trauma i psihodeličnih droga i nekih mističnih stanja toliko slični u svojim izražavanjima i manifestacijama? Što se vidi?

O: Otvori.

P: Pa ako pomanjkanja sna omogućuju otvaranje, kakvo je to otvaranje?

O: Nivoi denziteta 4 i više.

P: To bi mi izgledalo - pa, zašto to nije dobro?

O: Tko je rekao da nije?

P: Pa očito mnogo ljudi koji su imali psihodelične epizode, literalno siđu sa uma. Oni više ne mogu funkcionirati u ovome svijetu. Oni ih ZAKLJUČAJU!

O: Da...

P: Zašto melatonin pospješuje ta otvaranja?

O: Nježno halucinogen.

P: SV-ina majka ga je uzela i potpuno prolupala od toga!

O: Percepcija je ključ. Ako se zbilja "zakopate" u 3. denzitetu, to vam se čini neugodno da vidite u više denzitete.

P: Može li netko koristiti nešto poput toga i izrasti i uskladiti se sa višim denzitetima?

O: Pitajte Timothy Leary-ja.

P: Prekasno j sad! On je u 5. denzitetu! Pitajte ga umjesto nas.

O: Jesmo, i on je to jako volio!

P: Da li je njegovo korištenje halucinogena olakšalo mu tranziciju?

O: Da.

P: Gdje je on sad?

O: 5. denzitet.

P: Uz to... nedavno sam pročitala "Na suđenju plaćenom ubojici" od Jim Garrisona, advokata iz New Orleansa. To je knjiga o njegovim istraživanjima kod ubojstva Kennedy-ja. Znam da smo pitali jedno ili dva pitanja o tome već, ali mislim da sada, sa proširenim perspektivama, možemo pitati još neko. Da li je navodni Kubanski plan bio stvarno iza ubojstva JFK-a?

O: Ne u svojoj potpunosti.

P: Da li je tu, u stvari, bilo kakve povezanosti između tog ubojstva i JFK-ovog planiranja otkrivanja vladinog znanja o interakciji s vanzemaljcima?

O: Možda, ili toga su se bojali, bazirano na sofisticiranom psihološkom oblikovanom sistemu.

P: Jedna stvar koju sam uočila je ta da je Lee Oswald bio "ovca zagnjurena" u mnoga područja u zemlji, pa i prije izbora Kennedy-ja. Zašto je to bio slučaj?

O: Konzorcij.

P: Koja ima je bila namjera korištenja Oswalda ovako? Da li je to bilo samo da imaju prigodnu osobu kod toga, ili su već znali, unaprijed, da će Kennedy biti izabran i da će ga ubiti?

O: Mijenjanje vremena.

P: Mislite na tu promjenu vremena u smislu da se ti događaji NISU zapravo dogodili u tim vremenskim linijama, ili da su oni bili u mogućnosti ići natrag kroz vrijeme i to napraviti da bi napravili više zbunjenosti u cijelu sliku?

O: Drugo, vidite Montauk.

P: Očito Konzorcij je operirao kroz FBI i CIA, mafiju i bog zna koga još, ali, možete li nam reći tko je ispalio hitac koji je uzrokovao smrt JFK-a?

O: Ne, jer bi vas to dovelo u smrtnu opasnost.

P: Govoreći o Montauk-u, R. je iznio poduže informacije primljene od nekih Indijanaca o Montauku, da je korišten da mijenja vrijeme na planeti, a također i da šalje energiju u obliku valova da bi generirao bijes i druge negativne emocije. Da li je to korišteno za izradu HAARP-a?

O: Ne.

P: Jednom ranije ste rekli da je HAARP napravljen kao nastavak Montauk projekta i da je bio korišten za "prijenos parametara". Nagađam da je to značilo prostorno/vremensko putovanje, točno?

O: Da. I otkrivanje kristalne piramide Atlantiđana.

P: Da li su oni pokušali u stvari, pokrenuti kristale Atlantiđana?

O: Ne.

P: Da li planiraju koristiti to za kontrolu uma?

O: I drugog.

P: Možete li nam reći neke druge namjene?

O: Tehničke.

P: Da li je HAARP sad u upotrebi?

O: Ne.

P: Ima li datum kad bi mogli procjeniti njegovu aktivaciju?

O: Ne.

P: Ima li nečeg što bi nam mogli reći oko toga kad će i hoće li biti upotrebljen?

O: Ne.

P: Ima li još nešto što bi nam mogli reći o tom HAARP projektu?

O: Vrijeme je da se pročita Bielek.

P: Ali, niste li nam rekli da je Bielek bio dezinformirajući umjetnik?

O: Da, ali možete li izlučiti ( istinu )?

P: Sad, Admiral Boorda nedavno je počinio samoubojstvo...

O: Vrijeme je da se pročita Oeschler.

P: Da li je Admiral Boorda zbilja počinio samoubojstvo?

O: Da. Kulminacija, kao što je i običaj.

P: Kulminacija drugih stvari?

O: Da.

P: Da li bilo što od ovog ima veze s ljudsko/vanzemaljskom interakcijom?

O: Ne. On nije bio svjesan bilo čega takvog.

P: Što je s Vince Foster-om? Da li je on počinio samoubojstvo?

O: Da.

P: Iz navedenih razloga?

O: Djelomično.

P: Vratimo se Kennedy-ju. Ljudi su rekli da je Marilyn Monroe počinila samoubojstvo, u neku ruku, bila je ubijena. Da li je bila ubijena?

O: Da.

P: Da li su je ubili Kennedy-jevi ili netko drugi?

O: Oboje.

P: Da li je to radi toga što je htjela objaviti stvari?

O: Da.

P: Možete li nam reći koje?

O: Bilo koju i sve, ali to nema veze, jer "krajnji vrh" je ustvrdio da je ona znala previše.

P: Nadalje, Aliester Crowley, koji tvrdi da je najzločestiji čovjek na planeti... da li je on sposoban učiniti stvari za koje tvrdi da može u svojim magičnim operacijama?

O: Ne.

P: Da li su ga drugi koristili?

O: Da, i zasad, laku noć!