Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1996-01-13


13.01.1996.  Frank, Laura, PZ, PkZ ( Ovo je jedna od nekoliko sesija gdje je bilo gotovo nerazumljivo radi smetnji. To se nikad nije dogodilo s ovim posebnim kazetofonom koji koristimo preko 2 godine, i jedino se izgleda dešava kad je povezano s P. Zapravo, za vrijeme OVE sesije, koristili smo 2 snimača i OBJE trake su skoro neupotrebljive )

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Koje ime koristimo večeras?

O: Yommor.

P: I odakle prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Dobro, večeras imamo P. i Pk ovdje sa nama. Željela bi pitati, kao prvo pitanje, nešto o pozivu da to radimo uživo kroz Mike Lindemann-ov "chat" ISCNI. Da li je to prihvatljiv način za komunikaciju iz ovog izvora, jer ako jest, mislimo da bi našli načina kako da to napravimo.

O: Dobro.

P: Da li je taj forum poželjan?

O: Da.

P: Radila sam na pripremi malog biografskog nacrta o Kasiopejcima i željeli bi znati da li je to prihvatljivo kao takvo?

O: To je na vama!

P: Što će se desiti sa Val Valerianom? On zove svaki tjedan i nisam se čula s njim skoro tjedan dana.

O: Izgubio je pojam vremena.

P: Zašto je izgubio pojam vremena?

O: Zaposlen mnogim projektima. Moraš kontaktirati njega jer mi vidimo njegov stol natrpan s hrpom "stvari". On je zainteresiran, ali ne još u nekom periodu. ( kratka pauza ) Isis je imala nekoliko ogrebotina maternice kod procesa rađanja. ( Isis je bila L.-ova kuja koja je izlegla 5 psića, od kojih je dvoje umrlo ubrzo nakon okota jer Isis nije bila u mogućnosti brinuti se za njih. Prošlo je nekoliko dana i Isis su maknuli u kuhinju radi topline, ali je bila "u komi" nekoliko dana. Ovaj komentar smo dobili bez da smo išta pitali ).

P: Što mogu učiniti da joj pomognem?

O: Vitamini A, D, E i otpina Goldenseal-ovog korijena u hrani. ( Te instrukcije smo napravili i Isis se oporavila kompletno unutar 10 dana, sa vidnim poboljšanjima uočenim nakon 2 dana ).

P: Iduće pitanje: Mislim da bi P. trebala pitati o tome. P: Čovjek je došao u naš dućan prošli ponedjeljak i naručio fenomenalnu količinu i obećao još toga u budućnosti ako će biti zadovoljan.

O: Dobre namjere. To je poput "samodizajniranog" dilera automobila.

P: Ima li on novaca za svoje "dobre namjere"?

O: Opruge se projektiraju uz to... Oruđe, i u čekovima. Ponavljamo: dobre namjere.

P: S: Ima ljudi koji znaju da će biti plaćeni u petak, i oni pišu čekove u utorak. P: Da, ali to je zbilja protuzakonito. Ako novac nije u banci kad vi napišete ček, vi kršite zakon.

O: Budite svjesni grešaka u vremenu... savjetujemo da budete konzervativni kod procesa specijalno velikih narudžbi. Uzmite čekove, odnesite ih u banku da ih unovčite, kad je moguće, i budite svjesni čekova izvan ovog područja... Spremni kod odluka velikih zadataka, ne pokušavajte poduzimati velike projekte sve dok niste sigurni u efikasnost financiranja koje se nudi.

P: Iduće pitanje: Kako netko može odrediti da li kanalizira mrtvog momka 3. denziteta, ili biće višeg denziteta?

O: Potrebne su korekcije i objašnjenja: "Mrtvi momci" su bića 5. denziteta. Bilo da su zapeli u 3. denzitetu, bilo da komuniciraju iz 5. denziteta, oni nisu 3. denzitet!!! Oni nisu u 3. denzitetu! 1. denzitet uključuje svu fizičku materiju ispod nivoa svijesti, 6. denzitet je ravnomjeran na nivou formi svjetlosti, kao što je tu i kompletan balans na ovom nivou denziteta, i svjetlost je prikazana kao znanje. 7. denzitet je ujedinjenje s jednim... on je bezvremenski u svakom smislu te riječi, kao i "bit" koja isijava kroz sve što postoji u svim mogućim realitetima svijesti. Svjetlo koje netko vidi kod prekida svake svijesne fizičke manifestacije je unija, sama po sebi. Zapamtite, 4. denzitet je prvi koji uključuje varijabilnu fizikalnost!!! Proučite to pažljivo!!! I zapamtite, ima samo jedan "Bog" i to je kreator koji uključuje sve što je kreirano i obratno!

P: ( Tri imena znanstvenika su iznesena, koji su radili za vladu SAD-a, pitali smo da li su oni bili razlog što je P. bila oteta i implatirana kao što smo opisali u jednoj prethodnoj sesiji. Sva 3 imena su izgubljena u smetnjama, ali odgovor na sva tri je bio "da". Zadnje ime je zapisano u bilješkama i bilo je B.N.@JPL. Onda, sljedili su komentari. )

O: Velika umješanost kod ovoga! Mikrovalna tehnologija ima mnogo primjena. Laser, ELF, elektromagnetska.

P: Da li je V.-ov zadnji ugovor... ( ostatak pitanja izgubljen )

O: Bio je poštivan, ali ne dosljedno.

P: Da li je ono što su rekli V.-u da je posao, da li je to kompletna laž ili kompletno istina?

O: Blizu, ali bez nekoliko detalja.

P: Da li je to bilo zbog toga što je bio prejake volje da bi bio kontroliran implantom, da je zato bio poslan u mirovinu?

O: Bio je treniran u aplikacijama, ne preinačen zapovjednim instrukcijama.

P: Da li to znači da se on nebi prodao onima koji bi mu stavili implant, već je bio lojalan svojim poslodavcima?

O: Nije baš korektan koncept, to znači da nebi mogao biti doveden pod "tečaj" preinake pod aktivacijom podsvjesnih instrukcija.

P: P: Kako bi ja mogla biti korištena da nadgledam osoblje kad nikad nisam primjetila ništa neobično?

O: Vrlo kompleksno, zapravo, paralelna tema. P. je "lokacijska sonda" u svrhu nadgledanja onih u njenoj blizini. Govor nije bitan, čitanje jest. osim toga, većina posla koji se obavljao nije uključivao uobičajenu ( fizičku ) svijest.

P: Da li to još uvijek traje?

O: Djelomično, ali također, P. bi mogla biti korištena kao sonda da nadgleda sve događaje koji se dešavaju u JPL-u i drugim laboratorijima pomoću ispitivanja auralnih otisaka njenog muža i drugih s kojima je ona bila u poznanstvu. Svi događaji ostavljaju stalne otiske kod auralnih energetskih polja. To objašnjava, na primjer, neka viđenja i utvare. "Duhovi" su ponekad samo spontane aktivacije auralnih zapisa kod prirodnog okruženja.

P: ( Pitanje izgubljeno u smetnjama )

O: Ne, P., "plava stvar" koju si ti vidjela nije očitavanje auralnog otiska, već je bila letjelica 4. denziteta djelomično prebačenog u 3. denzitet. Tvoje duboko podsvjesno pamćenje pamti više, mnogo više.

P: Pk želi znati o "zvuku" kojeg on čuje u svojoj glavi i koji je opisao ranije.

O: To je Pk.

P: Mislite, to je njegov interni zvuk?

O: Blizu.

P: Što on znači?

O: Otkrijte.

P: P: Ima li incident s nožem bilo što s time? Pamćenje koje Pk ima, da si reže palac nožem, odmah poslije plavog svjetla?

O: Da.

P: Što je nož imao s time?

O: Slikovno pamćenje. Laku noć.