Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1995-12-30


30.12.1995. Frank, Laura, SV ( Ve?inu ove trake je nemogu?e dešifrirati radi konstantnih smetnji koje su uništile ve?inu rije?i. Ovo je najbolja rekonstrukcija koju smo mogli napraviti )

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Koga imamo sa nama?

O: Vira.

P: I odakle si?

O: Kasiopeja.

P: Imamo brojna pitanja koje želimo pokriti ve?eras. Prva stvar jest, u ranim periodima ovog kanaliziraju?eg procesa govorili smo o tome što je i što bi trebali raditi. Re?eno nam je da prva stvar koju trebamo je da "postignemo ?ist kanal". O?ito, trebalo je oko godinu dana da to postignemo. Pitala sam se poslije mnogih incidenata, nebi li bilo bolje da prestanemo imati goste na sesijama, i jednostavno raditi na privatan na?in i onda prenijeti informacije drugima. Da li bi to pomoglo da se održi ?isto?a kanala?

O: Djelomi?no.

P: Koji dio je to?an?

O: Pogodna "tre?a ruka" za plo?om je od pomo?i.

P: Pa, pored nekoga tko bilježi, tko bi bio "pogodan" za plo?om? Budu?i da su TR i JR odlu?ili po?eti drugo kanaliziranje sa A. i JR, i odseliti se u Tallahassee i po?eti s grupom tamo...?

O: Na vama je da otkrite.

P: Idu?u stvar koju smo trebali napraviti je posti?i "forum". Gdje bi taj forum trebao biti?

O: To su sve pitanja za koje morate otkriti odgovore pomo?u u?enja, pa zato, daljnja diskusija o ovome nije od koristi.

P: Sad, idu?a stvar bi bila u pravcu otvorena i tu bi bilo ne?eg odli?nog i prekrasnog tu, "iza ?oška", i koju bi tebala prepoznati odmah i što bi mi pomoglo da znam što u?initi. Da li se to ve? desilo i da li sam nešto propustila?

O: ?ekaj i vidi.

P: U jednoj sesiji, pitala sam što je unutarnja motivacija unutar mene i vi ste odgovorili "biti vo?a svojem uzroku". Pa moja motivacija tada i sada, kao što ju ja razumijem, je na?i istinu i podijeliti je s onima koji ju traže, i napraviti to više na tih i privatan na?in.

O: Vo?e dolaze u raznim "pakiranjima".

P: Nedavno sam pozvana da održim govor u ISCNI, Institutu za prou?avanje kontakata s ne-ljudskom inteligencijom. Više sam znatiželjna na reakciju vo?a te organizacije, Mike Lindemann-a. Da li je on bio šokiran nekim stvarima koje sam rekla?

O: Zbunjen bi bio to?niji opis, ali svejedno, Lindemann i ostali bi najbolje služili "uzroku" da se oni odriješe bilo kojih krutosti koje mogu na?i kod sebe "kad prije?u na stvar", jer je to podru?je koje definitivno ne vodi manifestacijama krutosti na bilo koji na?in, oblik ili formu, bilo kako bilo!!!

P: Mislim da su postali malo kruti jer su pod pritiskom od društva znanstvenika i oni se osje?aju da nešto moraju dokazati. Ali, promatraju?i elementi fenomena vanzemaljaca su otišli toliko daleko da pokušavanje dokazivanja bilo ?ega na znanstveni na?in, postaje sporno. Mi nemamo vremena za dvostruko-slijepe eksperimente. Nemamo vremena ?ekati FDA odobrenje! Na temelju energija koje okružuju temu, da li ?e Lindemann odgovoriti?

O: U?inite da on to napravi. Izdržite i izrazite iste misli kao što ste napravili i ovdje! Pomozite njemu i drugima da vide s ?ime imaju posla, s fenomenom koji se bolje prou?ava na na?in naglašen na otvorenom forumu za u?enje, ne na "znanstvenoj" metodologiji prou?avanja. U svim svojim formama, ne samo "fizi?ki" plan koji se primarno vidi od strane nekih i u stvari, nego i kroz eteri?ki nivo i metodologije kroz koje se mogu zaklju?iti mnogi odgovori i zaklju?ci koji leže i u fizi?kim i u eteri?kim podru?jima. Reci Michael-u ovo od rije?i do rije?i: "Ti si nekad imao otvoreni um, Michael, što se desilo?" Jedan od njegovih nedavnih naviše frustriraju?ih doga?aja u životu bio je direktno povezan s ovime!!! Vjeruj svojim instinktima, oni ti asistiraju kod matrice u?enja. Laku no?.