Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1995-12-16


16.12.1995. Frank, Laura, SV

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Malo sam ispijena, ako već to niste primjetili!

O: Dobro.

P: Koga imamo večeras sa nama?

O: Wimorio.

P: I od kuda si?

O: Kasiopeja.

P: Naravno da uviđamo da je to samo točka transmisije i da vi ne ŽIVITE tamo... Sad, prvo...

O: Lijepa narukvica.

P: Pa, hvala vam! J. ju je napravio za mene. Moj mali sin ju je napravio od traka za zamotavanje poklona ( od Božića ).

O: Mali?

P: Naravno da znamo da on nije MALI, ali on je još uvijek moje dijete. Moje prvo pitanje je o ekonomskoj situaciji o kojoj smo diskutirali već prije. Sve stvari o kojima smo diskutirali između sebe o svemu tome, vezano uz to što ste nam dali o ekonomiji prije, možete li nam reći da li su naši pogledi na to bili svi točni?

O: Točnost je relativna u mjestima spajanja s mogućim budućnostima.

P: Znamo da tu imamo nekoliko mogućih budućnosti, ali mislimo da posebna jedna dolazi vjerojatnije...

O: Pogledajte dvije sesije prije ove da bi si odgovorili na to.

P: Mi jse oš uvijek bakćemo s time pomoću eliminiranja mitova, bilo da će biti ili neće ekonomskog kolapsa za koji mislimo da će kreativni financijski menadžment na način...

O: Da.

P: Koristeći te ideje, da li će S. biti u mogućnosti rješiti njezine izvore da bi imala kasniji veći povrat?

O: Da. S. je nedužna osoba kad dođe do područja investiranja i financiranja. Njezin trenutni status je iskrsnuo kao rezultat konzultiranja s drugima koji nisu bili nužno u skladu s njenim najboljim interesima, koji su joj bili na umu!

P: S: Samo želim biti sigurna da ako se što desi mojoj majci da ću biti u mogućnosti zbrinuti je.

O: Premjesti majku u životnu volju. Da li ona želi biti održana živom pomoću umjetnih stvari?

P: Definitivno ne. L: Da li je to sve za S.?

O: Ne još. T. Bills, tržište robom, registrirano na CD-ove, monetarne zalihe vezane uz tvrtke za održavanje, kao ogranci TRW i Georgia Pacific, itd. Napravi to sad!!! Dobavi nešto srebra također, i obračunaj ostatak. Savjetujemo 20% u novim 100$-skim novčanicama radi sigurnosti, samo novije valute!!! Stvar računa Februara 1996. Smjesti na sigurno zajedno sa srebrom.

P: L: Koliko u srebru?

O: Na njoj je, također preporučamo noviji zlatnik-dva.

P: F: Koja roba?

O: Žitarice i svinjetina najbolje. Svinjetina i druge prerađevine od svinja.

P: L: Rekli ste da bi moj život trebao biti ispravljen i da će se to desiti kroz internet. U stvari, rekli ste da će se moj život odjednom i drastično promjeniti...

O: Da.

P: Pa ipak, sve što sam iskusila je to da sam bila tlačena na unutarnjem i vanjskom planu nezamislivim napadima...

O: Dobrobiti slijede potlačenosti, što je ono što govoriš drugima??? Tama uvijek prethodi svitanju!

P: Pa, neznam na koju da se stranu okrenem. Nisam u poziciji da napravim bilo što oko toga sada.

O: Traži pomoć, ludice!

P: Ne volim tražiti pomoć.

O: Morat ćeš.

P: To me podsjeća na: Frank je danas galamio na mene. F: Ti si galamila na mene također! L: Nisam galamila na tebe! I ti si galamio na mene prvo! F: Rekao sam da mi je žao i ispričao se. A i ti si se meni. Zaboravi to na trenutak. Zašto si sada zlovoljna? L: Jer želim biti! Dobro, pobrinuli smo se za S., i odlučili neka Laura samo pati u toj "jušnoj" situaciji...

O: Ne.

P: Što je s Frankovom situacijom?

O: Ubrzo će se poboljšati.

P: Utrčala sam kod PZ, možete li komentirati?

O: Drži kontakt s njom, da nebi "nestala" s tvojeg pogleda.

P: Primila sam e-mail od momka koji je iskusio nešto slično što se i meni desilo, što vi zovete "razdjeljivanje realiteta".

O: To je bila otmica kibernetskih sondi koje potiču, ili korektnije, čija "stanica" je na 5. planetu oko Betelguese-a, znan kao A.Hur u Orionskoj Federaciji OPS 4. denziteta.

P: Koja je svrha njegovog otimanja?

O: Pregled radi kompatibilnosti na položaj poslužitelja ( shune platter, prim. prev. ), unutar Mark Statusa 3.

P: Što to znači? Stavljanje na "pladanj"?

O: To je status razgraničenja za kompatibilnost s budućim statusom "radnika".

P: Dakle, riječ "poslužitelj" ( shune, prim. prev. ) je riječ koja se koristi za to?

O: Blizu. Pitaj P. da li je imao glavobolje i/ili praznine ( u sjećanju ).

P: Da li je moje iskustvo ista stvar?

O: Ne. "Isti" je samo iz tvojeg kuta gledanja.

P: Ima li kakav savjet kojeg bi mogla dati P.-u?

O: Reci mu da bude u kontaktu s tobom radi više informacija.

P: Zašto mi se Val ( Valerian ) nije javio?

O: "Stisni gumbe" jače. Pitaj ponovo za kontakt. Vrijeme je za poći. Laku noć.