Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1995-10-14


14.10.1995.  Frank, Laura, SV, TR i JR, TK ( Diskusija o "Matrix knjigama" prije početka sesije, Laura ih je posudila od RC-a... )

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav. Matrix materijal.

P: T: Matrix materijal?

O: Da.

P: Tko je osoba koja je to napisala? L: Mnogi. To je kompilacija mnogih stvari. Tu ima mnogo ljudi koji su napravili taj Matrix materijal. T: Da li to kažu negdje? L: Da. T: Jer nisam još pogledao niti jednu od njih. L: Jedan momak je posložio to sve skupa i ispalo je oko 4000 stranica ili tu negdje... T: 4000 stranica, a mi imamo samo 300? I mi naše ne možemo posložiti? A on je to napravio s njih 4000? L: Pa... SV: Trebalo mu je 15 godina. T: Kad je on to napisao? L: Zadnja je izašla 1992. ili 1994. T: Kad je prva izašla u javnost? L: 1988. F: Mnogi dijelovi su samo kopije dokumenata i tih stvari... L: Kao fotokopije novinskih članaka i stvarčica poput toga, ali posloženo u slijedu koji se može razumjeti. SV: Mnogo od toga je prilično strašno. L: Želim pitati o jednoj stvari iz Matrix materijala. Želim znati tko i što su "Esseseni"?

O: Hibridi, novi.

P: Oni su novi hibridi? I od čega su oni hibridi? Koji su izvori materijala koji su korišteni kod hibridizacije?

O: Ljudi i Sivi.

P: Da li su Esseseni pozitivno orijentirana bića, kao što je bilo opisivano?

O: Podjeljena.

P: T: Neki su OPS, a neki OPD?

O: Da.

P: L: Dobro, imamo posjetitelja večeras, mog brata, i on je zbilja samo na nekoj vrsti periferije...

O: TK.

P: On je samo površno u ovim temama, više-manje, ali napravio je nekoliko pitanja koja bi želio upitati, a jedno od njih jest: da li je on bio ikada otet od strane vanzemaljaca za vrijeme ovog života?

O: Kompleksno.

P: Kompleksno? Dobro, tada, da li to znači da ili ne? Znam da je kompleksno, ali...

O: Brodovi su ranjivi na EP ( ELF, električno polje ) i "Transfer nulte točke" ( Zero time transfer ).

P: Dakle, navodite to da se kod bilo koje otmice koja se dogodila, da se desila za vrijeme kad je bio na palubi broda?

O: Možda.

P: T: Bio si u Mornarici? L: On je u penziji. T: Koliko dugo? 20 godina? To je dugo vremena! Što si služio, na kojoj vrsti brodova? TK: AEGIS Cruiser, bio sam samo na jednom brodu, i to je bilo samo oko 5 godina ili tu negdje... L: On je proveo skoro cijelu svoju karijeru u Mornarici na kopnu, što je priličan podvig. T: pa da, to je prilično dobro! Gdje su se njegove otmice... desile, za vrijeme dok je bio na brodu, na krstarici? Znam što ste rekli, samo potvrđujem...

O: Vidimo "Bahrain".

P: L: Da li si bio u Bahrain-u? T: Negdje u Zaljevu? TK: Bili smo samo jednu noć u Bahrain-u. T: To je sve što treba! L: Kao zatrudnjeti, znaš! To se samo jednom desi! TK: Što su mi ti pušioničari učinili? L: On želi znati što su mu učinili!

O: Ispitaj. Moraš zapamtiti da razne branše vaših vojnih služenja podliježu mehanizmima kodova da se odredi njihova klasifikacijski status za "tajnu" dužnost, uključujući proučavanje osoblja, to je vrlo kompleksno... Sad, "U.S. Navy ( mornarica ) je status 2", što znači, među ostalim, da je ona vjenčana s klasom 2, "Kooperativnom agencijom, O.N.I." Svom tehničkom osoblju se pristupa za vrijeme njihovog služenja i pita ih se da rade zadatke za tajnu vladu. Ako oni to prihvate, oni su "stavljeni pod zaštitu vodstva".

P: T: Oh! L: Što je bio taj izraz, klase 2? Agencija klase 2? J: U.S. Mornarica je status 2.

O: Ne. Klasificirano vodstvo. I to je O.N.I.

P: L: Nastavite s vašim odgovorom. Sigurna sam da ima još.

O: ???

P: Oh, želite da mi pitamo. Odgovaraju na pitanja, zašto je on bio otet? J: Ili da li je bio otet?

O: Bio je ispitivan, kao i svi ostali na brodu.

P: L: Dakle, drugim rječima, to je jednostavno bilo... T: Vaša standardna otmica i ispitivanje... dobro, što je bila cijela ta stvar o O.N.I. i Mornaričkom obavještajnom službom... i klasifikacijama i svemu tome čemu se pristupilo... što to sve ima veze s otmicom?

O: Ništa.

P: L: To je samo informacija koju su nam dali. T: Da li je Mornarica bila svjesna toga što se dešavalo?

O: Po dijelovima.

P: T: Ona je nešto znala, ali ne sve. TK: Neki su znali, neki nisu.

O: Da.

P: T: To je ono što sam mislio. Da li je Mornarica znala da je Tom bio otet? Oni koji su trebali znati o tome, da li jesu?

O: Neki u mornarici su kuhari.

P: SV: Kuhari nebi znali te važne informacije... T: To je ono što je Steven Segal rekao u "Pod opsadom - Ja sam samo kuhar, znate!" On nije u stvari bio kuhar. L: Možda je to aluzija na to u tom filmu. T: Moglo bi biti - neki su kuhari. L: Da li se ciljalo na to u tom filmu?

O: Ne, ali ga volimo!

P: TK: Oni vole film, uh? J: Oni vole povezanost! L: Ok, natrag kad sam bila zbilja malo... TK: Ja sam BIO kuhar u Mornarici na početku... L: Pa da, mislim da je smješno to kad oni naprave neku vezu. J: To je veselje. L: Kad sam imala to iskustvo kad sam bila mala, i znam da je to bila interakcija s vanzemaljcima i toga se sjećam u svojem svjesnom pamćenju i moj brat je bio tamo također u sobi, da li je i on tada bio otet?

O: Ne, ali zašto napustiti temu toliko brzo?

P: L: Dobro, oni žele razgovarati o Mornarici, očito. Ok, možemo. TK: Što je s varljivim Dick Whelan-om? F. Richard Whelan. L: Tko je on bio? TK: On je bio samo jedan od mojih kapetana.

O: Što o njemu?

P: L: Moraš pitati specifična pitanja jer je to kao kompjuterski sistem, on jedino odgovara kad se uključiš s korektnim pitanjima. Pitaj specifično pitanje. TK: Zašto žele da ostanemo na temi Mornarice? T: Dobro, dali ste nam neke informacije o Mormarici i povezanosti s Obavještajcima Mornarice... J: Čekaj malo, što je s Whelanom, pitaj o njemu. T: ... i o načinima kako se tamo odvijaju stvari. To je... da li da pitamo više o informacijama koje ste nam dali? Doći ćemo na Whelana drugi put. Da li bi trebali pitati još o tome? O Mornarici i obavještajnoj službi mornarice?

O: Pitajte što želite.

P: T: Ok, što to jest, dali su nam informaciju o Mornarici povezanoj s Obavještajnom službom Mornarice... L: Da li je svo vojno osoblje rutinski oteto i proučavano od strane vanzemaljaca?

O: Ne.

P: Da li je cijelo vojno osoblje rutinski oteto i proučavano od same vojske?

O: Ne.

P: Koja je klasifikacija koju osoba mora imati da bi bila oteta i proučavana od strane vojske?

O: Što vas vodi na pomisao da su "klasifikacije" u vezi s otmicama?

P: TK: To nije klasifikacija, to je... L: Što je to? TK: Moraš biti tip osobe... J: I kako bi to lako moglo biti...

O: Da.

P: TK: I kako bi lako moglo biti da se utječe...

O: Naravno.

P: Kako lako bi se na to moglo utjecati, također? J: To bi trebalo biti od slučaja do slučaja...

O: I mnogi drugi faktori.

P: TK: To bi trebalo imati nešto s time što bi oni mogli učiniti za otmičare. Mislim, oni bi mogli biti u poziciji da im pomognu... T: Točno to sam pokušavao izreći kao pitanje. L: Da li je to korektna pretpostavka?

O: Da. OPS.

P: T: OPS, opredjeljenje prema sebi...

O: Vibracijska frekvencija.

P: L: Dobro, ako osoba ima OPS vibracijsku frekvenciju, to ju stavlja u predispoziciju za otmicu. Da li je to točno?

O: Neke.

P: T: Dobro, to je faktor. Ima više nego samo jedan plan u vezi otmica. Da li je otmica vojnog osoblja bilo po tom specifičnom planu koji se slijedi?

O: Umjetne klasifikacije, kao vojni ciljevi su važni samo za ljudske vrste.

P: L: Dakle, drugim rječima... J: Imam pitanje. Nije li istina da bi se postalo dijelom vojske, da moraš proći kroz obuku, gdje te poučavaju do točke gdje ćeš slijediti naredbe bez pitanja i da to podešavanje mozga vodi do više toga što slijedi... TK: Marinci su jedini koji čak i pokušavaju dobiti ljude koji bi slijedili naređenja bez pitanja. Mornarica ima to sve, ali su odustali od pokušaja pridobivanja. J: To je interesantno. To nisam znala. Pretpostavljala sam da je to u cijeloj vojsci. TK: Pa, nije doba rata pa to nije neophodno.

O: Da. Neki su uvijek "prevareni" da budu slijepa odanost u svakom slučaju.

P: J: Oh, interesantna tvrdnja. TK: Ja sam jednostavno prevaren, ja... J: Kao, slobodno ići s tokom?

O: Ti nisi bio jedini.

P: TK: Oh, da! Bilo nas je čitava hrpa. "Pa da, naravno, recite nam što da radimo. Ako je to u našem interesu, ako ćemo ostati živi, mi ćemo to učiniti; ako ćete nas ubiti time, zaboravite!" Obično sam im govorio na brodu da ako me ikad ti pušioničari uhvate, da ću im reći sve što znam. govorio sam da me neće trebati mučiti dugo... T: Osim toga, kad ti mučiš mene, želim vikati i ne želim reći mnogo toga, pa preskočimo mučenje jer ću vam reći sve. TK: Dakle kad sam odbio ići na ESWIS, bio sam u neku ruku izgnanik, nisam više bio u "klubu"... L: Što se dogodilo? J: To je onda kad su te pitali i ti si rekao ne? L: Što je to bilo? TK: Kad su me htjeli staviti na ESWS, to je bio šiljak, i ... F: Što je to bilo? TK: Rekao sam im da neću ići u... L: Što je to? TK: Upisani površinski ratni specijalist ( ESWS ). T: Aha, to je onda kad su te pitali! J: I rekao si ne. TK: To je nešto što svatko u Mornarici može biti, ali moraš biti... neznam, da nisam razmišljao o izlasku iz toga svega, mogao sam ići za to. Taj kapetan... J: To je gdje odvajaju dječake od muškaraca... TK: Taj kapetan je to tako iznio i rekao: "Pa ako ćeš raditi na svom ESWS i otići tako, vidjet ću da dobiješ dobre preporuke i napraviti šefa...", što je za mene bilo kako da mi kaže, ako to ne učiniš, nećeš biti šef. Rekao sam, oprosti! L: I u ovoj familiji ne možeš uplašiti ljude! TK: Oprosti, ali ja to neću učiniti, ne odgovaraju mi takve vrste stvari. L: To mora biti genetski, Frank! F: Ti bi trebao tada namjestiti služenje godinama. TK: To je bilo onda kad su me izbacili iz kluba. T: Da li je to onda bilo kad su Toma izbacili?

O: Nije korektan koncept, nije izgnan, samo je smatran da nije SG materijal.

P: L: Što je SG?

O: Tajna Vlada ( Secret Government ).

P: TK: Prokleti! J: Imao si svoju šansu, Tome, i uprskao si ju! T: To je onda kad su te pitali. TK: Oh! Dickie, žao mi je! J: Ne, nije! TK: Nikad nisam bio kao stari F.Richard! J: Pa da, vratimo se na F. Richarda. L: F. Richard... TK: Da li je F.Richard bio potaknut? Da li je on bio jedan od agenata tajne vlade?

O: Ne.

P: L: Da li je on njuškao i pokušavao stći tamo?

O: Bio je "tunel".

P: On je bio tunel za njih. TK: Znate što, F.Richard je bio jedna osoba s kojom nebi htio otići u rat...

O: Tamo je nekoliko koraka koji se moraju slijediti.

P: Koraci koje se treba slijediti da se postigne što? T: Da se postane dio tajne vlade?

O: Da.

P: J: Moraš se znati rukovati... T: Ne mogu izvaditi bubu iz uha, oprostite! ( smjeh )

O: MIA-e iz Vijetnama, što pretpostavljate, gdje su oni sada?

P: L: Pa, nadam se da ćete nam to reći! T: Neki od njih... TK: Da li bili oteti? T: Neki od njih su razneseni toliko gadno da ih se uopće ne može naći, dakle, oni su u popisu kao MIA-e, jer ih se ne može obilježiti kao KIA-e. Neki od njih su dezerteri, neki su... pa, dezerteri bi se mogli uklapati u nekoliko klasifikacija u koje sad nebi ulazio. Neki od njih su ušli u trgovinu drogom. TK: Neki od njih su jednostavno odlučili da im je bolje tamo. T: Pa da, i to, a neki od njih, mogu i misliti, su bili ili oteti ili zamjenjeni i premješteni u tajnu vladu. L: Da li je sve od ovoga točno?

O: Da.

P: T: Zato oni ne mogu reći ljudima gdje su... TK: Da li bi još uvijek trebali zadržati se na temi o vojsci? J: Tko zna?

O: KIA-e... su odvojeni slučaj!!! KIA-e, koliko ih je u stvari bilo?

P: T: Koliko od njih 60000 je zbilja poginulo? Koliko od njih je objavljeno da su mrtvi, a u stvari nisu? Obavještajna... TK: Kažem vam, oni mogu regrutirati... Tamo je toliko različitih vrsta ljudi koji su stigli od tamo da su mogli regrutirati hrpu... J: Pa da, to je istina. L: Dobro, sad, da li ćete nam dati trag o tome gdje su oni i što upravo sada rade? Da li neki od tih ljudi rade u tim podzemnim bazama?

O: Da... Da... Da.

P: Otud dolazi to osoblje... njihovi životi, oni su umrli u filozofskoj smrti.

O: I mnogim drugim mjestima, vremenima, itd...

P: TK: Ratovi kroz svo to doba. O koliko njih mi govorimo? L: Koliki su brojevi o kojim govorimo ovdje?

O: Budući da je vaš centar za imaginaciju na niskoj frekvenciji večeras, pretpostavljate da ćemo morati vam to sve ispljunuti odjednom, ali barem je zabavno vidjeti taj udar, kao "tone cigli" koje padaju na vaše glave!!!

P: L: Hajde, ispljunite to za nas. O koliko ljudi ovdje govorimo?

O: 2. Svjetski rat, 72355, još uvijek živih - gdje???

P: Da li je to točan iznos? T: Samo malo, čekajte...

O: Da.

P: T: Toliko ljudi je tajna vlada ščepala? J: Iz 2. svj. rata? SV: Tu nije uključena i Koreja... TK: To je onda oko 40 miliona... L: Frank, koliko? F: Ukupno u 2. svj. ratu je bilo 70-80 miliona... TK: Vojno uzrokovano... mi ne govorimo samo o U.S. vojsci, ili bilo kojoj, već govorimo o totalnoj sumi, bilo kome... T: Da li vi govorite o totalnoj... svima poginulim u akcijama u 2. svj. ratu? L: Ne, rekli su... pročitaj... J: "2. Svjetski rat, 72355, još uvijek živih - gdje???" L: Još uvijek živih! T: Oni su navodno poginuli u akciji...

O: Da.

P: Iz svih branši služenja.

O: Da.

P: TK: Ti ljudi ne stare; oni su još uvijek u akciji i spremni za ići...

O: Upravo tako, prijatelji moji!!!

P: J: Dobro, to je samo 2. svj. rat... TK: Što je s korejom, Vietnamom, itd... L: Dobro, koji je iznos iz Korejskog rata? TK: Koju to razliku čini? L: Pa to je točno! SV: Mi želimo znati.

O: 6734.

P: TK: Pa da, smatrajući činjenicu da smatram da nismo toliko izgubili... T: Ne, nismo imali tolike gubitke u Koreji. TK: Što je s Zaljevskim ratom?

O: Da. 55.

P: T: Pa da, bilo je oko 55 tisuća gubitaka u Koreji, u 4 godine Korejskog rata. Zapravo je bilo 3 i pol godine rat. Dakle 6000, malo preko 10% od njih nisu zaozbiljno mrtvi.

O: 23469.

P: L: Što je to bilo? J: Vijetnam, bio je to Vijetnam... T: 23000 od 66000...

O: Da.

P: T:... još uvijek živih?

O: Da.

P: Dakle imate 23000 iz...

O: Neki su kopije tijela i zamjene iz duhovnih spremišta. ( promjena strane na traci, nekoliko prvih rečenica je izgubljeno )

P: Oni se kreću vrlo brzo sada. J: Oni imaju oko 100000 s tim trima iznosima za koja su nam rekli. T: Pa, sad, to su samo tri rata. Nismo pitali o... TK: To su tri rata. To se ne broji... J: Što je s 1. svj. ratom, sa Zaljevskim ratom... TK: Pa u Zaljevskom ratu nije bilo mnogo gubitaka... T: Oko desetak. TK: Ali na drugoj strani bilo je... T: Da, mi samo pričamo o Amerikancima. Koliko drugih? Da, točno, koliko drugih vojski... TK: Tu čak ni nema bilo... J: Nemamo načina da to saznamo. Jesu li one ikad istakle broj poginulih? To neznamo. TK: Oni imaju vojsku upravo sada, i to nije samo vojska, to je elita. Kladim se da je elita. Mislim, oni su bili regrutirani. J: Upitali su ih pitanje, i oni su rekli: da! T: Da, to nije neki momak koji nosi pušku i lovi lisice. To su specijalci. TK: CIA je podijelila ljude iz Vijetnama na "lijevo i desno". J: Oh, sigurna sam da je. T: Da i mnoge od tih jedinica koje idu unaokolo ne postoje. Mnogo takvih stvari... TK: Da, kao ti operativci u crnom, kako god ih zvali, i svi takvi. T: Imam interesantno pitanje o njima u vezi totalnog... TK: Ta Nova Svjetska Vlada je proizašla iz toga. Znate to, nema načina da se to zaustavi. T: Oh ne, nema, mi je ne možemo zaustaviti. TK: Možeš se boriti protiv i probati preživjeti sam po sebi, ali nema načina da se zaustavi Nova Svjetska Vlada. T: Jedni način da se prođe kroz to je način na koji je Lao Tu ili kako nekako, kineski vojni filozof, rekao: "Stabljika žita koja preživi je ona koja se svijala u skladu vjetra". TK: "Da, učinit ću kako god mi vi kažete". T: Nema načina da se to zaustavi. Svi oni ljudi koji govore o izlasku van i borbi protiv toga, u stvari neće ići i boriti se protiv toga. Oni to ne mogu. Ne mogu pobjediti. F: Pa, oni su već preusmjereni. TK: Na vrhu svega ostalog je elita. Mislim, to su oni koji su bili regrutirani i oni su elita. Sad, većina vojnih organizacija će upasti u to, jer je vlada... Priznam, tu će biti mnogo dezertera iz vojske, mislim tu ima ljudi kao što sam ja bio u vojsci i oni počinju pričati ljudima u Americi i govoriti "Oprosti, tu ja dolazim..." T: Zato je onaj Koernke momak u Mitchigan milicijskoj grupi govorio o stranim UN trupama, jer su vojska i vlada zbilja spremne doći na vlast, ta svjetska vlada zna da ne možeš obuzdati bilo koju zemlju s njenim vlastitim trupama. TK: To se ne može učiniti. T: Zato oni šalju američke rupe u te sve druge zemlje. F: I sve ostale države šalju trupe ovamo. J: Pa što je s onim momkom koji neće obući uniformu U.N.-a? T: Da, to je i danas spomenuto u novinama, usput. Taj momak je znao. TK: Pa zbilja, jedinu stvar koju osoba može učiniti je kao što ste rekli, idi tkom stvari... Jednostavno, ti bi to i trebao. Bar do neke granice, u najmanju ruku. T: Jednostavnije je boriti se protiv toga tako da se ide tokom, nego da se bori direktno protiv. F: Tko će stati na tim vatrenim linijama i reći: "Ja odbijam!" Oni bi ga jednostavno raznijeli... TK: Što bi se, ako je išta moguće, moglo učiniti oko te "Nove Svjetske Vlasti"?

O: Prekompleksno da bi odgovorili, trebamo specifična pitanja.

P: T: Želim pitati nekoliko pitanja nevezano uz ovo, ili sasvim drugih tema, a kasnije se možemo vratiti na ovo. Želim vidjeti Toma da sjedi ovdje preko. On je podešen na ovo. On hvata odgovore prije nego se oni izgovore. Želim da sjedneš ovdje, ako ti to želiš. Ali ne sada, želim pitati prvo nekoliko pitanja. Ovo je nevezano, doći ćemo natrag kasnije. Prije nekoliko tjedana, kod Lue-ove meditacije, da li sam kanalizirao vas momci?

O: Pa, kanalizirao si, ali te moramo upozoriti da neka grupiranja duša i auralne frekvencijske vibracije asocijacija mogu nekoga manje otvoriti prema OPD utjecajima...

P: Ali, da li ste to bili vi... da li smo to bili mi?

O: Na tebi je da otkriješ.

P: L: Dobro, hvala. Sad, drugo pitanje, koga je J*. kanalizirala?

O: Žrtvu silovanja.

P: T: Dobro, ona je kanalizirala žrtvu silovanja? J: Ili je ona žrtva silovanja?

O: Oboje.

P: T: Da li su Lizzardi utjecali na nju na neki način?

O: Da.

P: Pa ona ima cijelo mnoštvo... L: Rekli su da je ona kanalizirala žrtvu silovanja, što je prilično posesivni... T: To je ono što Lizzardi žele... L: Naravno, oni su ti koji ostavljaju ljude ranjene, da se takve stvari mogu dogoditi, znate, kao doći do nekoga i porezati ga nožem i onda ga posipati prljavštinom i bakterijama da se može onda inficirati. Oni to rade na nivou duše... T: Ima li nešto što bi mogli učiniti da joj pomognemo? L: TR, ti znaš pitati i bolje od ovoga...

O: J* treba sljediti vlastiti put.

P: Sad, proćitaj opet ono, kad su odgovorili na prvo pitanje o kanaliziranju... kanalizirao si nekog..."Pa, kanalizirao si, ali te moramo upozoriti da neka grupiranja duša i auralne frekvencijske vibracije asocijacija mogu nekoga manje otvoriti prema OPD utjecajima...". To je to. Neka grupiranja duša i auralne frekvencijske vibracije asocijacija - drugim rječima, budi jako oprezan s kim ćeš se bakćati kad dođeš u takvu situaciju... T: Drugim rječima, odnosi se na ostatak grupe koja je umješana kod rada kod Lue. J: Uključujući J* i bilo koga drugoga...

O: Neodređeno.

P: L: Neće ti reći što da učiniš. T: Pa, znam to... znam to. Zato držim svoje štitove podignutima. L: Dobro, sada, da li je to sve ili želiš pitati još o tome? T: Da li bi trebali prestati kod Lue? J: Neće ti to reći...

O: Na tebi je.

P: T: Dobro... L: Ali zapamti... zaustavi sve! Zakoči sve! Upravo mi je ovo palo na pamet, bilo kako bilo, sjećate li se kad sam pitala pitanje i vi ste me zvali na telefon te noći i razgovarali smo o tome kako bi T. prekinuo posao, i ja sam pitala da li će on upasti u nekakvu financijsku "juhu"? Jer sam bila zabrinuta radi tvojeg prihoda jer bi ti prekinuo taj posao. I to me brinulo, hoće li on upasti u to financijsko klupko, a oni su rekli: "Juha dolazi sa svim začinima". I ako promislite o tome, za vrijeme koje vam je bilo na raspolaganju, niste radili, tražili ste da popunite to vrijeme s raznim aktivnostima, može biti u smislu skakanja ili bilo čega drugog. T: Da, vrlo dobro opažanje. L: Dobro, Tome, da li si spreman? Da se TR malo odmori. J: To je vrlo dobro istaknuto jer nas je naš posao suzdržavao od mogućnosti da ovo radimo. L: Aha, vidim. Tome, stvar je u tome da samo staviš lagano svoje prste na to.. ovako... samo dva prsta u kontaktu. Trebaš zadržati kontakt dovoljno čvrstim, ali ne previše da opteretiš... ima li nešto što bi mogao učiniti s ovim poslom oko Nove Svjetske Vlade? Dakle, pomisli na neka specifična pitanja. J: Ja se želim vratiti na ta dupliciranja tijela, duša i stvar zamjena... L: Dobro, zadrži to, vratit ćemo se na to, neka ti ne pobjegne iz misli. TK: Ne mogu pomisliti na specifična... mislim... L: Kako bi bilo: Da li bi se ljudi trebali preseliti u grupe na izolirana područja? J: Prošli smo kroz to, to je stari teritorij... L: Mislim, to je otvor... otvoreno pitanje. Možeš poći otud. Koji je primarni fokus koji bi netko trebao...

O: Već smo na to odgovorili...

P: Znamo to, ali samo tražimo neko otvoreno pitanje. TK: Što je to bilo? J: Odgovorili smo već... L: To znamo, u transkriptama je. J: Dugi odgovor oko toga. L: Nije bitno gdje si, već tko si. To su rekli. I to je prilično slično što sad govorimo, nije bitna otmica, već tko si. TK: Da li je većina preživjelih nekako opasna? Vrste koje bi se trebao kloniti?

O: Izvan znakova...

P: L: Drugim rječima, oni su izvan, ne razumiju, to je spiritualno pitanje. TK: Oni traže krivu stvar. T: Također, sada, ako promatrate grupe preživjelih, morate imati na umu da su pod napadom, upravo sada. TK: Oh, da, vlade ih traže. T: Između Oklahome i ove stvari s Amtrak izvan Arizone, milicije su pod teškim napadima ( milicije su naoružane skupine ljudi koje samostalno djeluju, nisu policija ).

O: Bile su vođene u zamku.

P: L: Posumnjala sam u to jednom. Oni su svi vođeni u zamku. T: Pa, imaju sada puške... J: Možda puške neće ništa rješiti...

O: Dobre namjere.

P: L: Oni imaju dobre namjere... TK: Počeli smo s dobrim pitanjima... Oni trebaju biti infiltrirani i najmanje zaraženi time. J: Možda je to ideja sakupljanja svih nas skupa sa istim mišljenjima, pa vi znate gdje su. T: Njihovoj nemogućnosti utjecaja na ljude Jedne Svjetske Vlade je došao kraj. To je donijelo konzervativnom grupiranju i njenoj moći u ovoj zemlji.

O: Ne još.

P: TK: Njihova nemoć još nije gotova, ali... T: Pa, tu i tamo je beskorisnost... J: Ali dolaze blizu. L: Dobro, u vezi toga, što je najvažnija stvar na koju bi se mi kao individualci trebali fokusirati da bi se pripremili za bilo koje događaje koji bi se mogli dogoditi? J: Slijediti vlastiti put...

O: Nije jedna stvar.

P: TK: Da li je to ono što je TK rekao ranije, kao stvar... kao sasvijanje slame i ići tokom, da li je to ideja?

O: Blizu. Gledajte, zapažajte, slušajte.

P: J: Shvatila sam, znanje je moć. T: Moram vam reći, iz doživljaja u Clevelandu, ako dozvolite da vam um zaluta, završite u vrlo lošoj poziciji. J: Obratite pažnju. T: Čak i ako je tamo lekcija... ohoh, naučio sam tu vrlo brzo!

O: Pozornost.

P: L: I to ne uključuje anesteziju tvojeg uma bilo čime. TK: Vjerojatno nebi škodilo da imate bilo kakve puške ili bilo što, da ih imate sakrivene, zar ne?

O: Davatelji poruka su svi unaokolo. Gledajte, slušajte.

P: L: Pa, mogu li pitati, što je posebna stvar koja... mislim, samo iz radoznalosti... TK: Da li će biti neophodno da se naprave zalihe, ili bilo čega takvoga? L: To je sve u transkriptama.

O: Treći denzitet.

P: To je razmišljanje 3. denziteta. J: Puške neće pomoći. TK: Nisam baš zabrinut oko toga. Ne, one neće pomoći, ali... T: Da li Tom zna što je 3. i 4. denzitet? L: Da. Da li postoji kakav specijalni razlog što je Tom ovdje večeras, ili zašto je došao večeras? Mislim, znam da ima očit razlog što je ovdje, ali ima li i još koji skriveni razlog?

O: Gledaj, otkrij.

P: Dobro, momci, uzmimo predah, leđa me zbilja već bole. Možemo li što učiniti sada ili imate li što za nas sada? TR: JR ima nešto. L: Ok, željela si nešto učiniti oko... da li ti se znoji ruka? TK: Aha. L: To je interesantno. To je neko zagrijavanje, ha? J: Da, rekli su da je...

O: Poslije pauze.

P: T: Pitaj ih koliko je civilnih ratnih Veterana uzeto? ( PAUZA )

P: L: Dobro, momci, evo nas natrag. Pozdrav. TR želi znati ima li civilnih ratnih veterana ili poginulih u akciji, umješanih u ovaj scenarij o kojemu smo ranije diskutirali?

O: Tomova energija je raspršena radi rituala. ( Laura je dala Tomu Reiki inicijaciju za vrijeme pauze )

P: Da li bi on trebao sjediti po strani dok mu se ne vrati energija... Napravili smo reiki inicijaciju. F: Oh, zato ste nestali? L: Dobro, sjedi ovdje sastrane dok ti se energija ne stabilizira i preporučila bi ti da sjedneš i staviš ruke na sebe i napraviš tako prolaz energiji da svaki mali elektron teče u istom smjeru. TK: Mislio sam da će ići brže s njim ovdje, svejedno. T: Pa, mi to radimo sad već i godinu dana... F: kad god netko novi stigne, to uspori. T: Obično treba nešto vremena da se ponovo izgradi. F: To je normalno. L: Ok, sad natrag na TR-ovo pitanje. Ima li individua veterana umješanih u ovaj projekt, u te podzemne tunele ili baze, ili bilo što? T: KIA-e Građanskog rata?

O: Nekoliko.

P: T: Pa, što dalje idete, specijalnosti nisu toliko razvijene. Ali stručnjak je stručnjak, bez obzira iz kojeg rata.

O: Nije bit.

P: L: Mislim da je bit u tome tko su oni. Sad, u Matrix materijalu, ima odlomak izvađen iz L.Ron Hubbard-ovih učenja koja govore o tehničkim mogućnostima da se povuku duše ljudi iz svojih tijela, umetnu druge duše, reprogramiraju sjećanja, posebno ako nema podudarnosti...

O: Krivo.

P: Dobro, sad, rekli ste nekoliko trenutaka prije da su neka od tih tijela korištena kao zamjene, duhovne zamjene. Kad ste rekli duhovnih zamjena, na što ste mislili, zamjenu od koga?

O: Zamjene za mrtva tijela, tj. dupliciranje.

P: Dakle, drugim rječima, oni su napravili zamjene za mrtve ljude i stavili svoje duše u zamjenska tijela da bi one mogle nastaviti živjeti u njima, da li je tako?

O: Da.

P: Da li ikad koriste mrtva tijela i reanimiraju ih, i onda stave druge duše u njih?

O: Ne.

P: T: Sad, čekajte malo, rekli ste neki od njih... Sad sam izgubljen. TK: Ima li ograničenja koliko dugo ona mogu biti mrtva? L: Oni rade...

O: Na primjer: vojnik je KIA, njegovo tijelo je duplicirano, njegova duša je zamjenjena s novim tijelom, onda je on "reprogramiran za služenje" vanzemaljcima i Tajnoj Vladi.

P: L: Od kuda dolzi novo tijelo? TK: jednostavno, klonirano. SV: Pomislila bi da je tako...

O: To je duplikat starog tijela.

P: T: Od kuda im duplikat? L: Od kuda nabave materijal za dupliciranje? Znam da je to glupo pitanje, znam odgovor.

O: TDARM.

P: Dobro, to je to. J: To je u zraku, ista stvar. ( TDARM je transdimenzionalna atomska remolekularizacija ) T: Drugačije znan u Star Trek-u ( Zvjezdane Staze ) kao "Replikator". TK: Da li netko treba umrijeti na neki poseban način prije nego se to učini?

O: Ne.

P: Ima li vremenskog ograničenja koliko dugo mogu biti mrtvi?

O: Ne.

P: T: Pa, kad tvoje fizičko tijelo umre, tvoje duhovno tijelo nastavlja dalje. Tvoja duša ne umire, pa je uvijek imaju. L: Oni ne žele tvoje tijelo izvaditi iz groba jer ih nije ni briga za tijelo.

O: Nulto vrijeme.

P: T: Jer tu nema vremena... L: Oni koriste frekvencijsku vibraciju uzorka duše, uzmu ga u drugi denzitet, koriste njihovu TDARM tehnologiju da bi uzrokovali molekularno ponovno slaganje; drugim rječima, atomi se počnu okretati i spajati oko toga u obliku uzorka koji su imali prije, i tada je to potpuno "golo" tijelo i onda njega usade natrag kroz vremenska vrata u 3 D realitet opet. Da li je to točno?

O: Blizu.

P: T: Da li su sve te KIA-e, mrtve, kad one umru, kao što ste govorili? Mislim, da li su oni zbilja mrtvi? TK: Da li su bili mrtvi kad je to napravljeno?

O: ?

P: T: Ok, rekli ste... koristit ćemo Vijetnam. Rekli ste da je tamo bilo 23000 KIA od 60000 koji nisu stvarno bili ubijeni u akciji. Istina?

O: Bili su ubijeni, onda reanimirani.

P: L: Mi ovdje ne govorimo o fizičkim tijelima, zar ne?

O: Da.

P: Ok, tamo je bilo nekih koji su poginuli u akciji i čija su tijela reanimirana? J: Toliko dugo dok nisu razneseni u minskom polju, da. L: Bilo je stvarnih tijela koja su stvarno reanimirana, točno?

O: Neka, ali večina je duplicirana.

P: Sad to vodi do pitanja: Ima li nekih mogućnosti koje su kreirane radi umiranja na nasilan način, tj. u ratu, u atmosferi rata, koja bi nekog učinila podložnim za tu tipičnu vrstu aktivnosti, kao suprotno od jednostavne smrti na uobičajen način? J: Negativna energija...

O: Ne.

P: T: Ne, jer nasilnih smrti poput te imamo cijelo vrijeme i bez ratova: automobilske nesreće, požari, eksplozije...

O: U ratu je lako sakriti takve akcije.

P: Pa, ne, to nisu kao automobilske nesreće, nasilni dio njih, ne mislim da to ima išta s tim. To je samo pokriće radi rata, lakše je uzeti tijela. Ono što pokušavam razumjeti... TK: Oni ne žele ljude da shvate... Oni ih jednostavno ne žele uzeti iz grobova, jer da to rade, bilo bi očitije nego ovo. T: To su stvarna tijela, i ona su mrtva. Drugim rječima, ljudi su bili mrtvi, uzeti su i reanimirani, ili... L: Neki su bili reanimirana tijela... T:...neka su remolekularizirana... J: Da su zeznuli stvar... L: Da li su neka tijela uzeta, kao mrtva tijela nekoga tko je upravo umro... da li su tijela pokupljena, uzeta u neki drugi denzitet radi dobivanja tog uzorka remolekularizacije?

O: Da.

P: Ok, dakle oni moraju imati stvarno tijelo za uzorak. T: Da li je to originalno tijelo bilo... TK: Da li su oni zapravo uzeli tijela prije bilo je netko zapravo... T: Prije nego što su obnovljena, da. Da li su originalna tijela vraćena, jednom kad se duplikacija napravila?

O: Više nego jedna vrsta situacije.

P: L: Dakle, drugim rječima, to može biti ponekad, pa da, ona su ponekad vraćena, a ponekad nisu. J: Bilo bi to od slučaja do slučaja. T: Da li poneki od njih koji su navodno "poginuli u akciji", nisu poginuli? Da li su oni još uvijek živi od tada odkad su bili maknuti?

O: Sve mogućnosti.

P: L: Dakle, to je kao u smislu "zločin u prilici". J: To je supermarket mogućnosti. T: Neki su samo oteti od tajne vlade kad su bili živi, neki su bili mrtvi i vraćeni natrag u novim tijelima da bi nastavili, i bili su smatrani mrtvima, ali svi su oni i bili smatrani mrtvima. SV: Laura, što je s "Trostrukim velom" kad ideš u 5. denzitet?

O: Oteti od vanzemaljaca, a ne tajne vlade. Ona je svjesna toga do određenih granica, ali ne kontrolira operacijama.

P: L: Ok, sad to donosi pitanje o... Bilo nam je rečeno da je toga bilo, i ovo je bilo... prošli tjedan smo pitali o ovoj stvari o smrti... i rečeno nam je da je tu neprobojni trostruki veo koji štiti od tih "L.Ron Hubbard-ovih" vrsta aktivnosti, koje opisuje da se dešavaju. Kako se to može uskladiti? Pa, objašnjenje koje vidim je to da se to dešava i da to oni učine prije nego što uđu u tunel, u svjetlo. Oni ih uhvate u tranziciji prije nego što odu u 5. denzitet. Da li je to točno?

O: Vremensko podešenje.

P: Da li to znači da oni znaju što će ovi učiniti i odu samo malo prije nego što ovi umru, ili u sam trenutak smrti, ili...???

O: Blizu.

P: T: Sada, što vanzemaljci čine s tim tijelima? Sa ljudima koje repliciraju i dupliciraju i reanimiraju? Što oni čine s njima?

O: Služe im.

P: Dakle, ti ljudi postaju sluge vanzemaljcima?

O: Radnici.

P: Oni su robovi. L: Sad, to me vodi k pitanju koje imam za mnoge prilike. S obzirom na konačne brojeve, koliko tih OPS vanzemaljaca iz bilo koje grupe, ili kombinacija grupa, svi skupa, operira na ovoj planeti u sadašnjem vremenu?

O: Specificiraj.

P: Ok, koliko Lizzija operira na ovoj planeti?

O: 300000.

P: Ok, koliko Narančastih?

O: 62530.

P: Koliko Sivih?

O: 2750000.

P: To nije lijepa slika! J: Sranje. L: Da li većina njih nastanjuje alternativne dimenzije ili denzitete u većini vremena? Mislim, inače bi bila velika gužva!

O: Naprijed i nazad.

P: J: Kao što su rekli na samom početku. T: Kad ste pitali koliko od njih je ovdje, u 3. denzitetu? L: Na planeti...

O: I drugi.

P: Nisam specificirala denzitet. Samo u našem trenutnom planetarnom području. T: To je koliko od njih radi na ovom projektu. L: Sad, sigurna sam da tamo ima... ovdje, dodaj mi ovu malu knjižicu. Imamo ovdje neke crteže navodnih vanzemaljskih sluga. Ovaj ovdje je nazvan Rigelijski sluga. To je proto-sintetiziran, drugim rječima, kibernetski. Da li je to točno predstavljanje tog bića i da li ono stvarno postoji?

O: Da.

P: Pa, to je prijateljsko biće. SV: koje je to? ( gleda crtež ) Oh, ne želim ga vidjeti... L: Sad, ovaj ovdje... T: Oh, čovjek s svjetlosnim pojasom! L: Da li ovaj stvarno postoji? Taj mutantni klonirani oblik?

O: Da.

P: Ok, ovaj ovdje, ovo malo Tah Hay biće...

O: Da.

P: T: ET! L: Ok, rekli su da je bio stvaran? Da. Ok, sad ovaj momak prijatnog izgleda... ( ufff )

O: Da. Stanuje u bazi Dulce.

P: T: Možemo li olakšati i jednostavno pitati da li je sve u knjizi stvarno? L: Ne, jer ako ima nečeg, želim staviti bilješke u nju. ( čita ) "Ovo je klonirana sintetizirana forma", drugim rječima kibernetska, "čiji specifični posao je da djeluje kao kontrolor. Oni su oko 4 stope visoki". To je, mislim, naš standardni Sivi. Ovdje crtež samo izgleda malo zbrljano. T: Čekaj, lice... oči su manje na njemu, ali lice je poput onog iz filma o autopsiji. L: Ovaj je više poput onog kojeg sam imala u svojoj spavaćoj sobi, samo svog zavijenog u crno. Dobro, sad, ovaj je ono što zovu replika. ( čita ) "Oni su umjetno stvorena forma od ljudi čiji je specifični posao da budu specijalni vanjski agenti. Promatranje: Lice i tijelo mijenjaju oblik po volji." To je poput onog iz Dosijea-X, kad momak... mijenja oblike. Da li je to korektan koncept? Da li je to jednostavno... mislim, moramo ih nacrtati na ambiciozan način...

O: Blizu.

P: Ima li nešto što bi nam mogli reći posebno o tome? Neki trag ili zaključak?

O: ?

P: Dobro, pitat ćemo pitanja. Ok, to su sluge sa Zeta Reticuli... T: Da li su to Ljudi u Crnom? L: Ne, sjećaš se, Ljudi u Crnom... T: Dobro, samo sam pomislio provjeriti... L: Jednostavno unakrsno ispitivanje ovdje... T: Terminator model IV... gospodin tekući metal. L: Dobro, te sluge sa Zeta Reticuli... to je druga verzija ovog. Također bi mogla pretpostaviti da su te sluge u bazi Dulce?

O: Laura, ploča. ( Laura je držala knjigu i nije imala svoje prste na planceti )

P: Pretpostavljam da je ovo druga verzija onog što stanuje u bazi Dulce. Da li je to točno?

O: Ne.

P: Koji su ovo momci?

O: Pokretni servis.

P: Dobro, iz pokretng servisa. Da komentiram da... T: Pokretni serviseri? Kako? L: Rekla bih da je to kao netko na poslu... T: Čistači, idu s mjesta na mjesto... L: Dobro, ti zbilja prijateljski izgledaju... volim ih! T: Da li su ovi "Plavi" ( Blues )? L: Throob! T: Da li su ovi mali kratki plavi koje je Whitley bio... L: Plus ili minus 30 cm... Pa da, mislim da jesu. Kaže ovdje: "Oni su izvorno s Draco konstelacije i njihov posao je da kompletno istražuju. Oni su oko 4 stope visoki. Da li su točno prezentirani ovdje, u smislu opisa i izgleda?

O: Da.

P: T: Da li su to oni koje je Whitley Strieber vidio?

O: Možda.

P: L: Dobro, sad, degenerativni oblik klona, koji je prikazan na fotografiji na dnu, da li je to također točna prezentacija?

O: Blizu.

P: Koja je boja kože tih malih momaka prijateljskog izgleda?

O: Varijabilna.

P: Ok, mislim da imamo još jednog... Ha, ha! Da li ste spremni za ovog? To je Kasiopejac! T: Pa, ne mislim da je to Kasiopejac! J: Da vidim... Oh, krasno! T: Kasiopeja, ne mogu naći zvijezdu zvanu Kasiopeja... L: Pa nema je. T: Pa znam to. L: Pa, on je bio sarkastičan. Dobro, ovaj je nazvan kao rasa insektoida sa Kasiopeje, čiji je specifični posao genetsko istraživanje. Da li je to točan opis i crtež tog bića?

O: Da.

P: T: Da li je Kasiopeja zvijezda? L: Ne. T: Što je Kasiopeja? L: To je konstelacija. T: Znam da je to konstelacija ( sazvježđe ), ali oni su rekli da su sa Kasiopeje. Vi ne možete biti sa Kasiopeje... L: Oh, točno, to je točno. Koje zvijezde u Kasiopeji?

O: Regije.

P: To je regija Kasiopeje. Ima li kakve posebne zvijezde za koju bi mogli reći da je njihova matična zvijezda? Trebaju imati planetu s matičnom zvijezdom negdje, pa gdje je njihova matična zvijezda?

O: Ne.

P: Oni ne moraju imati matičnu planetu, drugim rječima, oni mogu jahati val. SV: Pa, oni dolaze ovamo? L: Da li ti momci ( insektoidi ) dolaze ovamo?

O: Već su svi tu.

P: Dobro, držite se... T: Što je s onim ispod? Koji je ovaj ispod? L: Pa, to je samo biološki android. "Nordijci i Narančasti normalno koriste ne-organske, visokotehnološke sluge". Da li je to točna interpretacija ne-organskih, visoko-tehnoloških...

O: Da.

P: T: Što su svi ti hijeroglifi? L: Pretpostavlja se da je to jedan od njihovih vanzemaljskih jezika. Što kažu u ovome ovdje?

O: Izmješano.

P: L: To je izmješano. Dakle, to je kombinacija različitih drugačijih jezika kojima se potpomažu ( koriste ).

O: Da.

P: Netko je jednostavno stavio različite simbole skupa, jer to izgleda kao dva ili tri različita jezika. Ok, pa to odgovara tim pitanjima. SV: Laura, hoćeš li napraviti kopiju i za nas? L: Da, napravit ću kopije za sve vas. SV: Zato ako sretnem nekog momka od njih u svojim snovima, neću se preplašiti... Pa, neću se TOLIKO preplašiti! J: Govoreći o strašenju... TK: Ne izgleda mi da se oko toga treba baš previše brinuti... T: To bi sve trebalo biti zabavno! L: Pa da, rekli su nam da će to biti ekstaza kad ćemo se baviti s tim. T: Ovo je zabavno! To je izazov, i mi bi trebali uživati u tome kao izazovu. J: Govoreći o biti preplašen... TK: Izgleda mi da je to nešto s čime ćete se trebati suočiti kad dođe, i rješiti to! T: Toliko o tome. J: Znati primiti udarce.

O: Da.

P: Govoreći o tome kad smo preplašeni, imala sam nekoliko situacija gdje sam se probudila vrišteći i nisam imala ideju zašto. Bilo što o tome? Doživjela sam to 2 ili 3 puta.

O: Otkrij.

P: L: Moraš napraviti hipnozu. Govore to mnogo u zadnje vrijeme. Zato su rekli Novi opet i opet... Otkrij, otkrij, otkrij. Da li ti je ona rekla bilo što o sesiji? T: Sesiji? Ne. TK: Da li pitamo sva pogršna pitanja ovdje? J: Neeee!

O: Nema takvih.

P: Nema pogrešnih pitanja. L: Nagađam da kad god se dogodi da pitaš, iako je zavojito kao u labirintu, pokušavajući doći do centra, odgovarajuće je. Mislim, što ti se dešava kad pitaš? J: Sve je znanje. T: Štogod ti dođe je nešto što bi trebao pitati. L: Jednom kad pročitaš sve transkripte... Sad, zbilja ih nebi trebala dati vama na način koji ih dajem. Trebala bih to sve editirati i izbaciti sve zakinute dijelove. Jer bi vi onda mogli imati sadržaj. Ali trebali bi proći kroz to sve jer... J: Sve je to dio procesa učenja. Čak i smeća u njemu. L: Pa da, jer znate, tu će biti dvije stranice nečijih pitanja o svojim osobnim stvarima, i onda odjednom, onda će doći tri ili četiri odlomka takvih ogromnih "udaraca" kod kojih ćete samo reći: "Oh, moj bože!"... T: Ako prolazite i kroz osobne stvari, i tamo su također informacije... L: Tamo ima zakopanih stvari, također... T: Tamo ima svakakvih vrsta stvari... J: Mislim da to ne možeš izbaciti, Laura, da budem iskrena prema tebi... Mislim, Andrew je bio u pravu, jednostavno ostavi onako kako jest. TK: Ali što može... tu su pitanja koje možeš pitati i odgovore koje možeš dobiti, kakve će razlike biti ovako ili onako? J: Nagađam da samo dalje pitaš. T: Pa, zbilja, ono s čime završavamo je samo izbacivanje mnogih različitih pitanja dok ne dobijemo nešto gdje dobijemo odgovore i onda neko vrijeme radimo na njima, sve dok više ne možemo izdržati... L: Ponekad čak ni neznamo što će otvoriti vrata. Neka od najbezazlenijih pitanja su otvorila vrata nekim najnevjerojatnijim informacijama koje su nas "raznijele".

O: Pitajte.

P: Dakle, pitajmo. T: Hajde, tu nema takve stvari kao što je pogrešno pitanje. Stvar je u tome mi svi pitamo pitanja koja na kraju ispadnu glupa. Svi smo postali sramežljivi, pa ne brinite o tome. Oni to rješe vrlo dobro za nas. Tom: Neznam, to mi izgleda kao... koja je razlika ako zbilja znaš neke stvari? L: Jer... J: Jer biti svjesan oko toga... L: Više... TK: Biti svjesan, da. Ok, mogu to razumjeti. J: Ponekad, to je sve što postoji... L: Također, rekli su nam da što više znanja stvarno akumuliramo, to u stvari mijenja tvoju frekvenciju i dodaje jačinu i masu i snagu i moć onome tko si i što si, na fundamentalnom nivou. Ne fizički, već psihički. Drugim rječima, kad dođeš do nekog... ako si osoba koja je puna znanja, mislim, što o tome kaže Biblija? "Moji ljudi umiru zbog pomanjkanja znanja..." i onda: "vi bi trebali znati istinu, i istina će vas osloboditi". I što više znanja imaš, veći si, u kozmičkom i psihičkom smislu, jači si i moćniji, i...

O: Preporučamo više pitanja o dešavanjima u podzemnim objektima. JR i TR su bili nedobrovoljni posjetitelji kad su otišli u Albuquerque i Las Vegas!

P: J: Oh, zbilja! T: Pročitaj ponovo, izgubio sam tok poslije "posjetitelji". L: Vi ste bili u podzemnoj bazi? T: Bili smo ispred glavnih vrata podzemne baze. Bili smo u Pećinama Carlsbad, i znam da su tamo vladini objekti na drugoj strani, i da oni ne žele pričati o tome. J: To je što ste mislili? T: Govorili ste o Carlsbad-u?

O: Oteti.

P: T: Kad smo bili u Albuquerque-u?

O: Da.

P: J: I Las Vegasu? T: Također i kad smo bili u Las Vegasu?

O: Sreli ste vanzemaljca tamo.

P: L: Oh, sreli ste vanzemaljca kad ste bili u Las Vegasu! J: Ima li to nešto s činjenicom da slike nisu bile s našeg vjenčanja?

O: Bar.

P: T: Ohhhhh... J: Točno znam o čemu govorite.

O: Prerušena humanoidna siva vrsta broj 4. Rigelijac. Orionska Unija, OPS.

P: T: Zašto nam je govorio? Zašto nam je prišao? Znam točno...

O: Špijunirao vas je i napravio čitanje frekvencije aure, da niste bili toliko jaki, pretrpjeli bi otmicu zauvijek radi vaših proučavanja.

P: L: Sad, upravo ovdje je bit. Svi obratite pažnju na ovo. Što je tu veza s snagom koja nekog čini manje pristupnim za permanentnu otmicu?

O: Snaga karaktera, tj. ako je OPD kandidat, nije vjerojatno da će biti žrtva.

P: Nije vjerojatno da će biti žrtva... Dobro, ali što... T: OPD kandidat... L: Znam, ali to je... kaže da kada... pa, što je to što osobu čini... Znamo što znači biti OPD kandidat, ali što je ta stvar unutar nekoga što ih zaustavlja... mislim, da li je to nešto što je u srži dotične osobe? Da li je to nešto unutar njih što blokira tu manipulaciju i stvaranje statusa žrtve?

O: Uzorak duše.

P: Dakle, drugim rječima, nečim unutar nas ili o nama, što oni doslovce ne mogu dotaći ili napraviti štetu, da li je to točno?

O: Jednostavno, ali teško za olakšati.

P: Ok, dakle drugim rječima, teško za učiniti to svjesno. Da li je to neka kvaliteta ili sposobnost na kojoj bi mogli poraditi? Ne mislim da je meditacija odgovor, to je nešto na što bi mogla pomisliti... Da li je to stanje fokusirane svijesti, svijesti čitavog tijela, unutrašnjeg i vanjskog, jednostavno svijesti čitavog tijela... J: Ići prema instinktima...

O: Pomaže.

P: L: To je od pomoći. Ima li tu nešto što bi mogli učiniti da razvijemo to na veći nivo, dok smo u ovim tijelima, u ovom denzitetu?

O: Čekajte 4.

P: Da čekamo 4. denzitet?

O: Da.

P: T: Mi to ne možemo razviti na nama, ali ako mi... J: Mi možemo pokrenuti proces... T: To je slučaj ne razvijanja toga, to je slučaj da ako to možete učiniti, učinite sve to sami, ne trebate razmišljati oko toga... L: To je urođena stvar... T: To se osjeća, to je bez upotrebe volje, to je tu i to radi kad treba raditi. Da li je to ideja?

O: Povežite mrežom iskustva sa zapada radi svrhe učenja, molimo. Znanje je zaštita. ( Ukratko, TR je iznio priču gdje su on i JR sreli tu osobu u Vegasu, poslije toga su otišli po svoju dozvolu za vjenčanje. Uzeli su taksi i išli u City Hall i glupo odlučili da idu pješice natrag na Strip, po ovom vrućem vremenu. Došli su daleko na jug i zaustavili se u caffe-baru da se osvježe. JR je bila blizu sunčanog udara, i konobar joj je dao nekoliko čaša vode i ručnik sa ledom da si stavi za vrat. Bili su spremni za povratak i zvali taksi za natrag, kad im je prišla osoba ( barfly, prim.prev. ) koja ih je pitala sve vrste privatnih pitanja i izgledala je pijano, a u stvari i nije bila. Čovjek je postao ratoboran kad je TR odbio pokazati svoju vozačku dozvolu, ali je bio dezorijentiran kad je TR izjavio:"Mi nememo ovdje neki problem, zar ne?!" Istovremeno je piljio u momka i ispoljio svoju snagu i odlučnost svoje osobnosti iza pitanja/tvrdnje ).

P: T: Prije nego što odemo predaleko s ovim, želim ih pitati gdje smo oteti. Jer poslije toga, koliko znam, ništa se drugo nije dogodilo. Mi smo jednostavno otišli našim poslom, i nismo ga više vidjeli... L: U ovoj priči koju je T. iznio, što trenutno prezentira prelomnu točku otpora?

O: Izjava.

P: Koja izjava? T: "Mi nememo ovdje neki problem, zar ne?!" Sve je ok, sve je u redu! Počastit ću te pivom!

O: Da.

P: Jer se onda zbunio... J: Totalno si ga nulirao... SV: Pa da, iz blještanja i piljenja jednog u drugog... T: On je širio napetost do te točke i neznam, to je jednostavno izašlo iz mene kao najbolji način da to završim i to učinim i zaustavim upravo tu...

O: Sivi i njihove asocijacije su odbačene pomoću zloupotrebljavanja energetskog toka ili prekida misaonih uzoraka.

P: SV: Upravo su to rekli u Matrix I! T: Druga stvar mi je pala na pamet dok sam mislio o tome, prije nego što se ispoljilo kao ružno. On je vodio na to da idemo negdje. J: Vrlo nejasno, ali da. T: Vodilo je tome, "Mi bi trebali ići skupa negdje". Mislio sam da trebamo tu cijelu stvar prekinuti. L: Ok, sad, u ovoj epizodi gdje su TR i JR oteti u podzemnu bazu, možete li identificirati lokaciju podzemnog objekta?

O: Soccoro, NM ( New Mexico ).

P: J: Bili smo u Soccoro-u, zar ne? T: Prošli smo kroz Soccoro... Zaustavili smo se kod geološke škole. L: Ok, što im je učinjeno dok su bili u tom podzemnom objektu?

O: Brzo ispitivanje.

P: T: Da li smo prošli? Nisam dobar u brzim ispitivanjima! Koje noći smo bili oteti dok smo bili u Albuquerque-u?

O: Druge.

P: Stigli smo tamo u petak popodne, to bi bilo u subotu... L: Tko je bio glavni u toj bazi, tom objektu? Koja grupa?

O: Orion Unija OPS-i.

P: T: Zašto su nas oteli? Znam, brzo ispitivanje, ali zašto? Jer se desilo da smo bili blizu i prolazili onuda? L: Rekli su prije par minuta da je to bilo radi vaših istraživanja. T: Pa, mogli su nas oteti u Floridi.

O: Da.

P: L: Radi vaših istraživanja. Pa, pojavili ste se blizu baze, nagađam. Ne ide svatko u te baze, znate, u te podzemne objekte. Nekog otmu na brodove... T: Da li smo oteti u tu bazu radi toga što smo bili blizu u vrijeme kad su nas zgrabili? To je bila prilika za njih?

O: Blizu.

P: Da li su znali da ćemo tamo biti?

O: Da.

P: Zašto su nas sljedili pomoću špijuna kasnije?

O: Test.

P: Koja vrsta testa? J: Mislim da smo prošli... L: Mislim da ste pali, kao što su rekli prije par minuta, da bi bili oteti zauvijek.

O: Već smo odgovorili.

P: To je bilo očitanje aure... pročitaj odlomak malo prije o čitanju aure... T: Mislili ste na to da su gledali na to da li smo bili OPD ili OPS?

O: Djelomično.

P: L: I da su bili oteti zauvijek u ovoj točki vremena, što bi im se desilo?

O: Iskorištavanje dijelova tijela.

P: T: Mislite, bio bih dio nečijeg tijela? TK: Jednostavno, ono što to znači jest da njima nebi bio dobar kao osoba, ali dijelovi bi bili u redu. T: Pa da su nas oteli i iskoristili naše dijelove tijela, ali oni nas nisu uzeli... J: Nisu nas mogli uzeti jer si ti bio jak... T: Dakle, uzeli su nas... koja je bila svrha ispitivanja prije toga? Znam, brzo testiranje, da li je to bilo zbog toga da saznaju da li su naši dijelovi tijela dobri? Pokušavam napraviti... povezati između... jer nije bilo razloga da... da su nas uzeli... L: Ako su vas oteli, zašto vas nisu zadržali?

O: Prekompleksno da bi se objasnilo ovim forumom. ( načinom )

P: Drugim rječima, ovdje smo se vrlo umorili. Imam ideju o tome. Nije li tu nešto unutar nas što nas štiti od toga da se ode predaleko u otmici, tj. možda nešto kao što bi to mogli nazvati, anđeo čuvar ili zaštitna energija, i onda pokušati ugraditi implant i kreirati situaciju gdje bi oni to mogli premostiti... Oh, znam! Da li je to ono što je Michael Topper pisao u svom članku, "Kanali i pozitivno/negativno", gdje govori o "faktoru poslušnosti" OPS-a? Ako oni mogu postići da se nečemu pokoriš, ti si dao svoju dozvolu tome.

O: Blizu.

P: Taj članak je tako... Dobro, mislim da ćemo prekinuti za večeras, jer smo svi toliko istrošeni... da li ste umorni? F: Pa, ja jesam, da. L: Dobro. Ima li nešto što bi nekome još rekli prije nego što prekinemo za večeras? Ima li kakva poruka za Toma, koji je spreman da se sutra vrati na sjever? Ili za bilo koga od nas?

O: Ne.

P: Ima li netko tko bi nešto pitao prije nego što odemo? Dobro, onda, reći ćemo laku noć i hvala što ste bili sa nama.

O: Laku noć.