Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1995-09-09


09.09.1995.  Frank, Laura, SV, Tom, Cherie

 

P: Pozdrav.

O: Drugi.

P: Što mislite pod "drugi"?

O: Odgovor: otkrijte druge.

P: Dobro, koga večeras imamo sa nama?

O: Druge.

P: Vi ste netko drugi nego Kasiopejci?

O: Ne.

P: Da li želite da nastavimo kroz trans kanaliziranje ili da koristimo ploču?

O: Trans. Vi ste uznapredovali, zašto bi se željeli vratiti natrag?

P: Pa, večeras bi rađe koristila ploču, da li je to u redu? ( Tomu i Cherie ) Da li je u redu sa vama ako koristimo trans metodu? Izgleda da ne žele ploču večeras. T: Štogod je uobičajeno. ( Franka su hipnotizirali u trans ) Sad, možete li nam reći malo o onome što zovu "Fotonski pojas"?

O: Ključ ostaje jedna od interpretacija. Poruke su prave; interpretacije su varijabilne u svojoj točnosti. Dakle, kad netko priča o "fotonskom pojasu", trebao bi zbilja razmišljati o konceptu kad mu daje ime.

P: Dakle, mislili ste, da razne osobe vide nešto i samo to opisuju unutar granica svojeg znanja?

O: Na nekom nivou, da.

P: Još neki komentari na to?

O: Komentari najbolje služe kad su formulirani kao odgovori na direktna pitanja.

P: Da li se dogodilo harmonijsko približavanje kao što se reklamira u metafizičkim krugovima?

O: Za one koji vjeruju da postoji harmonijsko približavanje, zbilja ga je i bilo.

P: Da li se bilo što materijalne prirode dogodilo ili planeti ili povećanje ili naboj energije?

O: Da li ste primjetili kakve promjene?

P: Ne. Osim toga stvari izgledaju još samo gore, ako je ičeg i bilo.

O: Da li ste primjetili ikakve čiste, očite, materijalne promjene?

P: S: Kojeg datuma je to bilo? L: 8.8.1988., vjerujem. S: Mislila sam da ima nešto s 11.11.19...-nekoje...

O: Pa, očito da se teško sjećate kalendarskog datuma, netko bi mogao pretpostaviti da se materijalne promjene nisu desile. Da su se desile, nebi li zapamtili datum kad se to dogodilo?

P: L: Da. Tvrdi se da poslije toga mjesec dana, koji je slijedio harmonijsku konvergenciju, da nije bilo otmica. Da li je to istina?

O: Ne. Nije bilo prekida onog što zovete otmicama u nekom vremenskom periodu kao što ga vi mjerite.

P: Pa, u vezi otmica: gledali smo film na tv-u. Ponedjeljak 28., koji je sadržao video o autopsiji vanzemaljca, ili korektnije, autopsije vanzemaljskog tijela. Da li je to u stvari bio vanzemaljac?

O: Kako vi definirate "vanzemaljca"?

P: Da li je to biće drugačije nego prirodno rođeni čovjek na ovoj planeti, koje mi znamo kao ljude?

O: To je točno.

P: Bilo je to drugačije, nego prirodno rođen čovjek?

O: Točno.

P: Dobro. Koje vrste je bilo to biće?

O: Hibrid.

P: Čega je ono hibrid - od kojih je elemenata iskombinirano?

O: Kibernetičkih bića koje vi znate kao "Sivih", i čovjeka sa Zemlje, kao što ste vi, trećeg denziteta. Dakle, u biti, bila je to hibridizacija bića 3. i 4. denziteta.

P: Dobro, da li je to bilo biće 4. denziteta?

O: Ne. Ako ste slušali odgovor - bilo je to biće 3. i 4. denziteta.

P: Kako može biće biti i 3. i 4. denziteta?

O: Broje se okoline koje ga okružuju, ne struktura individue. Isto je istina i za vas. Poslije svega, pročitali ste literaturu koja tvrdi da je vaš svijet ili planeta u procesu uzdizanja iz 3. u 4. denzitet, niste li?

P: Da.

O: I ta literatura je također tvrdila da je to proces koji već traje, zar ne?

P: Da.

O: Onda, netko bi se trebao zapitati, ako se dešava taj proces, kako bi to bilo moguće, ako to nije moguće, za biće da bude u objim denzitetima istovremeno, 3. i 4. Također, ako se prisjetite iz prošlog pročitanog materijala, da trenutno živite u istoj okolini kao i bića 1. i 2. denziteta. Nije li to istina?

P: Da.

O: U najmanju ruku, to smo vam rekli. Dakle, zato, moguće je za biće da bude u 3. i 4. denzitetu. I kao što smo vam rekli, kad bića 4. denziteta posjećuju okolinu 3. denziteta, oni su, efektivno, bića 3. denziteta, i obratno. Takozvana otmica se dešava, posebno ako je fizička, subjekt postaje privremeno biće 4. denziteta, jer ono što se broji - je okolina. I ključni faktor kod toga je svijest, ne fizička ili materijalna struktura.

P: Imam članak ovdje, koji govori o tome da Sivi imaju dva mozga: prednji i zadnji, i da ako propucate jedan - to baš kaže, ja ne preporučam bilo koga upucati - da ako propucate jedan, da on neće umrijeti, i da bi trebali pogoditi ga na specijalan način da propucate oba mozga da bi ubili to biće. Da li je to korektan koncept?

O: Pa, više je problematično. Iznosi dosta pitanja. Jedno koje pada na um je: zašto bi netko htio upucati bilo što?

P: Pa, nisam rekla da to želim, to samo piše u članku.

O: Fizički opis je točan na način jedne posebne vrste na koju se odnosi kao Sivi. Oni imaju prednji mozak. Pa ipak, to je sekundarno svim drugim stvarima. I također, htjeli bi predložiti da to nebi bilo za savjetovati da želite uzrokovati fizičku štetu bilo kojoj posebnoj vrsti. zato, moglo bi biti za savjetovati da se ne obazirete na informacije koje su opisane u članku koji opisujete.

P: Također i kaže da Sivi moraju biti vrlo blizu osobi da se telepatski povežu s njom. Da li je to točno?

O: Blizu? Ne, kao što smo vam prije opisali, tu su tehnološki procesi koji se koriste i koji ne zahtjevaju bližu fizičku udaljenost kao što vi to mjerite. Ali to je vrlo komplicirano. Ono uključuje dimenzionalne prozore i takve vrste stvari koje potpuno ne razumijete, zato i nebi bilo preporučljivo ići u to u velike detalje. Ali, generalni odgovor na to pitanje je ne.

P: Također kaže da oni implantiraju neku vrstu kristala na živac vida ljudi koji je 2-4 mikrona u promjeru i da je taj kristal podešen na frekvenciju individue u koju je implantiran, što im dozvoljava da uspostave mentalnu frekvenciju radi komunikacije. Da li se to slaže s ičim o čemu ste govorili?

O: Fizički implanti se dešavaju. Precizne lokacije variraju prema željenim efektima. I kad dođe do interakcije ljudske vrste u 3. denzitetu, sa drugim OPS vrstama u 4. denzitetu, tu je mnoštvo mehanizama koji se koriste, kao i razne direktive i svrhe. Na primjer, neki implanti su korišteni samo za praćenje. Drugi su korišteni da bi promjenili svijest, a neki su dizajnirani da bi mijenjali um ili motoričke mehanizme i sposobnosti. Svaki od tih ima drugačiju strukturu i drugačije materijale sadržane unutar njih, već prema tome za što se koristi i iz kojeg razloga. Dakle i za posebnu funkciju koju ste tamo opisali, ili više, nešto slično opisali, iako nismo baš upoznati s tim što ste tamo opisali. Dakle, predlažemo da bi to, u neku ruku, bilo stvaranje u određenim granicama, ili širenje točnih informacija. Ali, u bilo kojem slučaju, istina je da se implanti ugrađuju iz raznih razloga.

P: Mijenjamo brzine, vraćamo se natrag na autopsiju vanzemaljca: možete li pristupiti informacijama i reći da li je to bilo hibridno biće koje je uzeto iz pada koji se dogodio u Roswell-u, New Mexico, 1947.?

O: Pad se nije dogodio u Roswell-u. Bio je u području pustinje, otprilike 157 milja sjeverozapadno od lokacije Roswell-a. Lokacija Roswella s kojom ste familijarni, ne uključuje niti letjelicu, niti bilo kakva tijela ili živa bića. Bilo je to samo polje krhotina. Stvarni pad se desio na nekoj udaljenosti. Mjesto pada, lokacija u pustinji, bliže je Los Alamos-u, Mexico, i tamo je, letjelica, koja se pokvarila nad Roswell-om, i zato iza sebe ostavila polje s krhotinama, u stvari pala. Tamo su se tijela i živa bića oporavljala sa svim tim što je ostalo od letjelice. I, da, biće u filmu koji ste vidjeli JE stiglo od tamo.

P: Koliko je bića bilo u letjelici?

O: 4.

P: Da li su svi bili hibridi?

O: Točno. Također, može se istaknuti, i vi to možete provjeriti kod službenih zapisa koji su bili interpretirani od onih iz vaše okoline koji su proučavali subjekt, da je to bila specijalna misija koja je trebala da oni, za koje kažemo Lizzard bića, koriste ljudsko/hibridne kombinacije, a hibridni element bića se odnosi na tip Sivih, i da je to bio eksperiment djelomično, kao bi se moglo shvatiti ili prevesti, kao izviđačka misija, i djelomično testiranje uvjete okoline koja je egzistirala u tom području kao rezultat nuklearnih eksplozija koje su se desile u toj regiji u nedavnoj prošlosti, kao što mjerite od tog posebnog trenutka u vremenu. Htjeli su odrediti efekte na obe vrste, Sive vrste koja živi i, naravno, Reptilske ili Lizzard vrste, jer oni žive u sličnoj genetskoj strukturi na neke načine koje nećemo sad opisivati. Ali, ideja je bila testirati efekte i ljudskih gena, ili genetske strukture, i genetske strukture Sivih, koje su, zapravo povezane s Lizzard-skim genetskim strukturama, ako razumijete koncept. To je bio jedan cilj. Drugi cilj bio je, naravno, jedno jednostavno izviđanje.

P: Dobro. Iduće pitanje: Da li je bilo koja vrsta, od onih koje zovemo Sivi, "dobri momci"?

O: To je subjektivna interpretacija kako god gledali na to. Poslije svega, što je dobro, a što loše?

P: Definiciju koju ste dali kao OPS i OPD. Dakle, ima li Sivih, kao OPD bića?

O: Pa opet, mogli bi se osvrnuti na trenutak. Subjektivno je da se kaže da li su OPS ili OPD bilo loši ili dobri. To samo znači Opredjeljenje prema sebi i Opredjeljenje prema drugima. Sad, određivanje da li je to dobro ili loše je napravio promatrač. To ovisi o vašoj točki gledanja. To ovisi o vašem smjeru. To ovisi o mnogim stvarima. Jedno je samo opredjeljenje prema sebi. To je okretanje prema unutra. Drugo je opredjeljenje prema drugima, što je širenje prema van. To je sve dio balansa koji čini ono što mi zovemo univerzum.

P: Da li je bilo koji Sivi OPD?

O: U vrlo rijetkim slučajevima. Siva bića koja su prešla u OPD realitet, ali u njihovoj prirodnoj okolini oni su, u stvari, OPS, kao što su i konstruirani da budu.

P: Kako se to desi da prođu u OPD okolinu?

O: Jednostavno pomoću prirodnih okolnosti, generalno na isti način kao što se i dešava da ljudska bića iz OPS okoline 3. denziteta mogu, pod određenim uvjetima, izdići se na OPD nivo. Vrlo rijetko.

P: Pa ako su Sivi kibernetske sonde Lizzard bića, i u stvari bezdušni, da li to znači da su neka od Lizzard bića također OPD?

O: Pa, prvo, niti jedno biće kojem se dala inteligencija da razmišlja samo za sebe, u stvari nije kompletno bezdušno. Ono ima izvjesan otisak duše. Ili što bi se moglo slobodno opisati kao otisak duše. To može biti kolekcija psihičkih energija koje su na raspolaganju u generalnoj okolini. I to se nekako odnosi na to kako vi možete razumjeti osnovne ideje toga, jer je to u stvarnosti sve mnogo kompleksnije od toga. Ali u bilo kojem slučaju, zbilja nema takve stvari koja je kompletno bezdušna, bilo da je to prirodna inteligencija, bilo da je umjetno stvorena inteligencija. I jedan vrlo interesantna stvar oko toga, iz vaše perspektive, jest da je vaša tehnologija u 3. denzitetu, koju bi mogli nadodati, potpomognuta nekako interakcijama sa onima koje zovete "vanzemaljci", i sad dostiže nivo gdje umjetno stvorena inteligencija može, u stvari, početi razvijati ili privući neku energiju duševnog otiska. Ako nas pratite što govorimo. Na primjer: vaši kompjuteri koji su sada na ivici dostizanja nivoa na kojem mogu razmišljati sami i početi razvijati slab otisak duše.

P: To nije ugodna misao.

O: Sad, da odgovorimo vašem pitanju: Da li su Reptilska bića, ili Lizzardi, OPD. Naravno, neki mogu preći u OPD. Pa ipak, njihova prirodna okolina je OPS kao što su se odlučili za nju. Ali da bilo koje od kibernetičkih Sivih bića prijeđe u OPD, ili da Lizzard biće prijeđe u OPD, oni nisu povezani međusobno, oni su dva koncepta. Oni su neovisni.

P: Razumijem. Dobro, da li bi mogli reći neki postotak, neki dovoljno mjerljiv podatak, Lizzard bića koji su OPD?

O: On je VRLO, VRLO mali. EKSTREMNO mali. Ne vrijedi ni spomenuti.

P: Kakva je stvar sa Sivima?

O: To mi moglo biti malo više, ali opet, on je vrlo malen, relativno govoreći.

P: Ima li neka rasa bića koja manipuliraju ili koriste Lizzard bića?

O: Možete li objasniti?

P: Da li su Lizzard bića agenti za neku drugu grupu?

O: Pa to je jednostavnije pitanje. Ali, tu ima nivoa autoriteta u 4. denzitetu OPS okoline. I oni su određeni prema intelektualnom i fizičkom moći, kao i uvijek, u OPS-u. "Piramidalni" kako bi vi to zvali. Dakle, možemo reći da su na dnu oni koji zovete Siva bića, u sredini su oni koje zovete Lizzard bića, a iznad su drugi s kojima baš i niste upoznati.

P: Tko su oni?

O: Najčešće znani kao, naravno, OPS Orionci.

P: Kako oni izgledaju?

O: Oni su, u stvari, humanoidne strukture, liče na velika ljudska bića.

P: I mi ih ne viđamo tako često?

O: Pa naravno da dosad već znate, da oni koji su najčešće viđeni na nivou 3. denziteta, da su Siva bića. Svi ostali su manje često viđeni.

P: Dobro, koja je njihova svrha u svim tim aktivnostima otmica?

O: Zahtjevamo da pitate što specifičnija pitanja koliko god možete u tom području tema.

P: Da li ti OPS Orionci ikad sudjeluju u otmicama?

O: Otmice su primarno počinjene od Sivih. Pa ipak, i drugi mogu i jesu u stvari otimali. Ali kad se to desi, priroda otmice je drugačija.

P: Ima li pozitivnih vanzemaljaca iz područja Siriusa koji su u interakciji s ljudskim bićima trenutno?

O: Pa sad! Prvo, važno vam je znati koristiti naziv: Vanzemaljac, što je naravno, jedan od najčešće točnih izraza korištenih na vašem nivou, ali to NIJE Vanzemaljac u odnosu Zemlje ( Extra-Terrestrial, prim. prev. ). I oni na površini vaše Zemaljske okoline koji se smatraju superiornom vrstom, ili sami u svemiru, ili jedinim u svemiru, su ekstremno smješni. To je poput toga da mikrob na zrnu pjeska gleda na sebe kao na jedinu životnu formu na plaži. Zar ne? Sad, kad pitate ima li bića u okolici Siriusa, to bi bilo nešto poput tog istog mikroba, lociranog na zrnu pjeska na plaži, koja je naravno, samo jedna od plaža lociranih na površini Zemlje, i poslije svega, pitanje ima li u stvari nekog života lociranog u blizini ove školjke...

P: Ali pitala sam ima li kojih koji su u vezi sa Zemljom...

O: I mi odgovaramo na to pitanje. Odlučili smo da ovu mogućnost da stavimo neke stvari u jači fokus za vas, i nadamo se da će te poruke čuti i drugi, a ne samo vi. Dok VI možda razumijete ove koncepte perfektno i dobro, ne moraju i drugi. Sigurno to znate? Zato ćemo vam dati ove informacije. Sad da odgovorimo na vaše pitanje: "Ima li pozitivnih vanzemaljaca iz područja Siriusa koji su u interakciji s ljudskim bićima trenutno?". To je teško za odgovoriti jer neznamo kako definirati "područje Siriusa". Ali ako mislite unutar svjetlosne godine ili toliko otprilike od Siriusa, kao što vi mjerite udaljenosti, onda mi možemo reći da nema takvih bića u tom području koja su 3. denziteta. Ali to ostavlja otvorenim od 4. do 6. denziteta. Dakle, vidite, kao što već znate, ali mi želimo to učvrstiti, tu ima toliko toga za sagledati da je smješno kad ti oko vas spominju izvjesna područja ili zvjezdane sisteme i tvrde da su ta i ta bića od tamo i tamo, ili bilo kuda, i da je njihov cilj taj i taj, ili neki drugi. Jer da vi znate PRAVU prirodu univezuma, SVE od univerzuma, sve od mogućih realiteta, vi bi također i znali to da su bilo koja, i sve stvari - moguće, i da u stvari POSTOJE! Vi NE ZABORAVITE to.

P: Dakle, drugim rječima, ti ljudi su u pravu?

O: Svi od tih ljudi su u pravu i svi od tih ljudi su u krivu. Jer je glupo uprijeti u neki sektor na nebu, i pripisati neko područje kao "dom" ovih ili onih.

P: Ali što ako je to, stvarno, slučaj? Orionci žive u nekom zvjezdanom sistemu u Orionu, točno?

O: A i vi.

P: Pa, mi ne živimo tamo sada!

O: To nije bit. Ako ste ovdje ostali u vašem 3. denzitetu i vidite vašu zvijezdu, koju znate kao Sunce, iz druge točke u galaksiji, ono bi se pojavilo kao dio Orionskog sistema. Zar nebi?

P: Vjerojatno.

O: Pa, sad možda počinjete razumijeti o čemu mi pričamo??? Na nečijem nivou i u nečijem smislu.

P: Pa kako su ta bića došla ovamo i prešla toliko prostrana područja u svemiru?

O: Kao što smo vam rekli, tu su 7 nivoa denziteta koja uključuju, između ostalih stvari, ne samo stanje bića kao fizičko, spiritualno i eterično i materijalno, već također, važnije, stanje svijesti. Vidite, stanje svijesti je ključni element svim egzistencijama u kreaciji. Vi ste nesumnjivo zapamtili da smo vam rekli da je to sve, poslije svega, velika iluzija, zar ne? Dakle, zato ako je to sve velika iluzija, što je važnije, fizička struktura ili stanje svijesti???

P: Stanje svijesti?

O: Upravo tako. Sad, kad idemo mjernim sistemom, koji je naravno, bio lijepo formuliran da bi ga vi mogli razumijeti, stupnjevima denziteta od 1 do 7, ključni koncept, naravno, stanje je svijesti. Svi putevi kroz njih. Dakle, jednom kad se uzdignete do višeg stupnja svijesti, takve stvari kao što je fizička limitacija, ispari. I kad to ispari, prostrane distance, kao što ih vi opažate, postanu neegzistirajuće. Dakle, samo to što niste u mogućnosti vidjeti i razumijeti nema nikakve veze s time što je moguće ili nije. Osim unutar vašeg vlastitog nivoa denziteta. I to je ono što skoro nitko na vašem trenutnom nivou denziteta nije u mogućnosti to razumijeti. Ako vi to možete razumijeti i prenijeti im, vi ćete omogućiti najveću pomoć koju je vaša vrsta ikad vidjela. Razmislite o tome trenutak. Neka se to procjedi u vašu svijest. Analizirajte ju. Razdjelite ju. Pogledajte to sve pažljivo i onda ponovno sastavite zajedno opet.

P: Što je to što ograničava našu svijest?

O: Vaša okolina. I to je okolina koju ste izabrali. Pomoću vašeg nivoa u progresu. I to je ono što ograničava sve. Kao što idete prema višim nivoima denziteta, ograničenja se miču.

P: Što kreira ovu okolinu ograničenja?

O: To je velika iluzija koja je tu iz razloga učenja.

P: I tko je postavio tu iluziju na mjesto?

O: Kreator koji je također Kreiran. Što ste također i vi i mi svi skupa. Kao što smo vam rekli, mi smo vi i obratno. I tako je i sve ostalo.

P: Da li je ključ da je to sve iluzija?

O: U osnovi, da.

P: Dakle, u osnovi...

O: Kao što smo vam rekli prije, ako ćete biti strpljivi samo na trenutak, univerzum je samo škola. I škola je tu da bi svi učili. Zato i sve postoji. Tu nema drugog razloga. Sad, ako samo vi razumijete istinsku dubinu te tvrdnje, vi ćete početi gledati i doživljavati za vas, sve nivoe denziteta koji su mogući za doživjeti i iskusiti, sve dimenzije koje ste u mogućnosti doživjeti, svu svijest. Kad individua razumije tu tvrdnju u njenoj najvećoj mogućoj dubini, ta individua postaje prosvjetljena. I naravno da ste čuli za to. I u jednom momentu, koji traje vječno, ta individua zna apsolutno sve što je tu za saznati.

P: Dakle, vi kažete da je put k prosvjećivanju znanje, a ne ljubav?

O: To je točno.

P: Da li je također istina da emocije mogu biti korištene da odvedu u krivo, da se izokrenu i generiraju isključivo tjelesno i lažno programiraju?

O: Emocije koje ograničavaju su smetnja za progres. Emocije su također neophodne da bi napravili progres u 3. denzitetu. One su prirodne. Kad počnete odstranjivati ograničavajuće emocije bazirane na pretpostavkama od emocija koje otvaraju nekog prema neograničenim mogućnostima, to znači da se pripremate za idući denzitet.

P: Što je s ljubavlju?

O: Što s njom?

P: Imamo mnoga učenja koja šire da je ljubav ključ, odgovor. Ona kažu da je prosvjetljenje i znanje i da sve ne može biti postignuto kroz ljubav.

O: Problem nije izraz "ljubav", već je problem interpretacija izraza. Oni na 3. denzitetu imaju tendenciju da strašno zbunjuju stvari. Poslije svega, oni zbune mnoge stvari kao što je ljubav. Kad stvarna definicija ljubavi kao što je vi znate, nije korektna. To nije neophodno osjećaj koji bi netko mogao također interpretirati kao emociju, već je to, kao što smo vam prije već rekli, bit svjetla koja je znanje je ljubav, i to je bilo iskrivljeno kad je bilo rečeno da ljubav vodi u prosvjetljenje. Ljubav je Svjetlost je Znanje. Ljubav nema smisla kad se koriste uobičajene definicije u vašoj okolini. Da bi voljeli, vi morate znati. I da bi znali, morate imati svjetlo. I da bi imali svjetlo, morate voljeti. I da bi imali znanje, morate voljeti.

P: Jedne noći srela sam mladu djevojku koja se zvala RC. Možete li pristupiti nečemu da joj pomognete?

O: Zasad mi odabiremo da se uzdržimo od toga, što se tiče prirode individualaca u vašoj okolini. Također, mi bi čvrsto savjetovali, da je ovo bila više informativna sesija, i da bi vi mogli prekinuti zasad.

P: Jedno vrlo brzo pitanje: problem s mojim očima. Imam mnogo problema s njima, koristim mnoge lijekove. Neki su mi ljudi rekli da to indicira na genetsku mutaciju i razvoj da vidim na mnogim nivoima?

O: To ti moraš otkriti. Prije postaneš isfrustrirana, ako ćeš zbilja početi vidjeti druge nivoe denziteta. To mora biti otkrivajući proces za najveći potencijal učenja. Da ti damo prethodne poglede ne bi bili neophodno i tvoji najbolji interesi.

P: Prošle noći smo navodno trebali sresti nekoliko ljudi u restoranu, ali izgubili smo ih u prometu. Da li je to "gubljenje" bilo nekako simboličko?

O: Možda. Ali opet, mi ne želimo komentirati interakcije između vas i drugih individualaca, radi svrhe ove posebne sesije koja je bila informirajuća, a ne ona u kojoj prosuđujete druge u vašem realitetu. Kraj sesije.