Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1995-06-10


10.06.1995.  F. direktno kanaliziranje, Laura, SV, TR i JR ( Laura je hipnotizirala Franka )

 

P: Koga večeras imamo sa nama?

O: Mi nismo jedan entitet; kao i uvijek, to se ne mijenja.

P: Da li vas netko posebno prezentira, ili se ne želite predstaviti tako?

O: Pa to iznosi interesantnu stvar jer kod vaše prethodne sesije kad se koristila ploča, primjetili smo da nastojite obratiti nam se kao da smo jedan entitet. U stvarnosti, to nije korektno mišljenje o nama. Mi smo višebrojni entiteti u uniji jedni s drugima s jednim glasom kad komuniciramo s vama.

P: Mi smo se svi skupili ovdje, večeras, da bi napravili eksperiment u kojem bi otkrili da li možemo primati informacije kroz ovu metodu, za razliku od ploče. Ima li nešto što bi mogli učiniti da poboljšamo i koristimo ovu metodu?

O: Definirajte poboljšanje, molimo.

P: Ima li nešto što bi mogli učiniti da napravimo kanal ležernijim, ugodnijim, bilo što, što bi se induciralo efektnije?

O: Nije li sada efektno?

P: Da, izgleda da jest, ali ima li nešto što bi mogli ili što bi trebali napraviti da ga učinimo boljim, željeli bi znati što bi to moglo biti. Neki posebni proces induciranja koji bi bolje radio nego nekog posrednog načina?

O: To nije potrebno zasad.

P: Dobro, možemo li onda početi sa pitanjima?

O: Naravno.

P: Prvo pitanje se tiče sesije prošle subote, s kojom nitko nije, izgleda, zadovoljan. Željeli bi razumjeti zašto su informacije bile toliko namještene i izopačene i, prilično nekorektne.

O: Što vam daje osjećaj da su nekorekne?

P: Jer jedan od odgovora je bio taj da ono što sam vidjela vani, da je to bio planet Mars. To nije mogao biti planet Mars jer je on bio 120 stupnjeva od planete Jupiter.

O: Možda je pitanje bilo izneseno na takav način pa se dobio i takav odgovor. Savjetujemo da provjerite materijal malo pobliže.

P: I također je bilo rečeno da su djeca vidjela avione i helikoptere. Kad sam ja izašla van, ono što sam vidjela definitivno nije bio helikopter ili avion i bilo je samo deset stupnjeva od planete Jupiter, i bilo je crveno, pulsirajuće svjetlo. Možete li mi reći što sam vidjela?

O: Pa, ako ti želiš vjerovati da si vidjela nešto drugo nego što smo ti rekli, to je savršeno prihvatljivo. Ali, kad netko zahtjeva takvu stvar koja se odnosi na vizualni pogled, taj treba biti pripremljen za bilo koji od svih odgovora.

P: To izgleda da je suprotno, da se izbjegava.

O: Izbjegavanje može također indicirati želju da se pomogne nekome da nauči o sebi i svojoj okolini.

P: Ono što sam vidjela tamo, nije bio avion, niti helikopter, a niti planeta Mars. Štogod je bilo, nije bilo tamo iduće noći, niti poslije. Zato, bio je to neka vrsta objekta koji obično ne vidimo, i to me zavarava, kao i zašto bi me to vodilo na učenje o...

O: Možemo mi pitati pitanje?

P: Naravno.

O: Kad tražimo da identificiramo viđeno, nebi li bilo mudro da budemo strpljivi s rezultatima analize?

P: Pa da, naravno.

O: Istakla si da ono što si vidjela da nije bio avion ili helikopter. Nas interesira kako si ti sigurna u to?

P: Jer sa stajala i gledala to izvjesno vrijeme i nije se pomaklo.

O: Da li to indicira da to nije bio helikopter?

P: Da, čak i helikopteri kad lebde, imamo neki bočni ili horizontalan pomak ili kretanje, i oni također imaju i različite vrste svjetla po sebi. Oni ne stoje tamo i izgledaju kao jedno, veliko, crveno-narančasto, sjajno svjetlo koje pulsira.

O: Dobro, pa sva od tih raznih...

P: Možete li govoriti glasnije i čišće?

O: Pokušat ćemo se prilagoditi vašem zahtjevu, ali radi okolnosti to možda neće moći biti kompletno moguće. Zapamtite, mi koristimo drugačiji način što zahtjeva kooperaciju s fizičkim kapacitetom i drugim faktorima.

P: Dobro. Imate li još neke komentare o prošloj sesiji u subotu?

O: Ne. Imate li vi još neka pitanja ili komentare?

P: Ima li još netko koje pitanje o tome? T: Da li je Tom razumio informacije koje ste mu dali prošli tjedan?

O: Možete li reći koje specifično, molimo?

P: Na kraju sesije pričali ste Tomu o njegovom učenju na fakultetu i o njegovom poslu i o firmi za koju on radi i da je tu moguće preuzimanje u nedalekoj budućnosti. Da li osjećate da je Tom razumio ono o čemu ste pričali?

O: Tom je razumio prenesenu poruku, ali opirao se informaciji, što je njegovo pravo.

P: A C.? Da li je ona razumjela?

O: Naravno, utoliko koliko je potrebno za njen nivo razvoja.

P: L: Koji je to nivo?

O: To je teško pitanje. To je teško za odgovoriti, molimo razumijte, mi ne mislimo kritizirati, ali objektivnost je neophodna za progres kod ovih sesija. Kad vi istaknete pitanje o nivou razvoja nekog subjekta, da li je on dovoljan, to je subjektivno jer tko može odrediti koji je dovoljan, a koji nije? Svi su na različitim nivoima razvoja. Da li razumijete?

P: Da.

O: Sada, ako je pitanje: "Da li je C.-in nivo razvoja veći ili manji, u odnosu na ostale ovdje koji su prisutni?", odgovor bi prirodno, bio manji. Što nebi trebalo biti začuđujuće jer je nivo izlaganja bio manji. Isto vrijedi i za subjekt koji se zove Tom French. Nivo izlaganja je bio u manjoj mjeri ovdje, također, pa zato prirodno, nivo razumijevanja je manji, relativno govoreći.

P: U prethodnoj sesiji, komentirali smo o remolekularizaciji, i dali ste više šifriranu tvrdnju, i ja sam zapisala: "naučite sklopove 4. nivoa". Možete li nam reći što je sklop 4. nivoa?

O: To je razdjeljeno pitanje. Odgovor na to pitanje je primjeren. Pa ipak, okrenite pitanje i istaknite pitanje bez podataka s kojim bi ga mogli usporediti i onda ono nije adekvatno. Ako bi mogli, molimo, pitati vaše pitanje malo pažljivije. Da li razumijete?

P: Da, i nemam taj poseban segment transkripata u ruci pa nisam u mogućnosti pitati to malo bolje. T: Da li je to posebna tema nešto što bi mi morali doznati kroz ploču, ili je to prekompleksno za odgovoriti kroz ploču?

O: Metoda nikad nije problem. Problem je samo nadziranje u diskusijama, učenju ili sesiji sa pitanjima i odgovorima. Na primjer, ako netko traži odgovor na kompleksno pitanje, morat će biti strpljiv za apsorbiranje informacija, i to je najvažnije jer ako nedostaje bilo koji dio toga, to će uzrokovati da cjelokupni odgovor bude pogrešno shvaćen ili nepotpun. Zato, bilo koja metoda se može koristiti za primanje znanja o kompliciranim stvarima, pa ipak, ključ je strpljenje, a ako njega nema, informacije neće biti propisno apsorbirane.

P: Tražila sam da kontaktiram sa individuom 4. denziteta kako ste nas savjetovali i sad bi željeli znati ima li kakvih specifičnih načina da to napravimo, i kako ćemo prepoznati takve individue ako ih nađemo?

O: Sve će sjesti na svoje mjesto kad budete u pravoj situaciji.

P: T: U toj sesiji dali ste nam savjet da bi trebali naći tu individuu iz 4. denziteta. Sad kažete da...

O: Dana poruka je bila tek priprema za eventualni susret. Zapamtite, znanje je važno jer je zaštita. Mislite o tome kao i o financiranju za napredak daljnjem znanju i doživljajima. Zato, stjecanje znanja može ponekad najbolje biti omogućeno pomoću davanja informacija koje pripremaju nekoga za mnogo važnije događaje u uspjehu, razumijete?

P: Vjerujem da da. Kontekst te transmisije bio je da smo pod napadom i da bi bilo najbolje da to olakšamo, kao što sam ja razumio, da pronađemo tu individuu. Da li je nivo napada bio tako malen da mi ne trebamo hitnu intervenciju od tog individualca, već da će kad dođe vrijeme, u budućnosti, kao što mi mjerimo vrijeme, da će ta individua kontaktirati nas?

O: Cijela ova izjava je bila koraktna sa iznimkom zadnjeg dijela. Nije nužno da će ta individua kontaktirati vas. Najvažniji element iskustva bio je temelj koji je iskazivala originalna izjava. Drugim rječima, vi se sad pripremate za eventualni susret s jednim od OPD bićem 4. denziteta, i zbog te informacije koju ste dobili, vi ste, u stvari, svjesni mogućnosti da se to dogodi. Zato, vi ste više na "traženju" za tim individuama koje bi mogle pasati u taj profil, i oni su rasprostranjeni u vašoj sredini, iako vi toga niste bili potpuno svjesni prije ove informacije koju ste dobili.

P: L: Da li su ti individualci OPD 4. denziteta oni o kojima se trenutno priča u mnogim krugovima da su "anđeli"?

O: Netočno.

P: Da li postoje, kao što se naširoko priča, takvih bića kao što su "anđeli"?

O: Da, ali oni nisu sa 4. denziteta.

P: Što je anđel?

O: Svjetlosno biće 6. denziteta opredjeljenja prema drugima.

P: Da li se oni pojavljuju kao ljudi?

O: Mogu se pojaviti kao ljudska projekcija.

P: Da li se oni pojavljuju toliko često kao što se nagađalo, u ovom vremenskom periodu?

O: To je teško pitanje.

P: Da li je moguće da se druga, OPS bića, pojave i projiciraju se kao anđeli i da se zamjene ili krivo protumače kao anđeli?

O: Naravno.

P: Da li se to često dešava?

O: Vrlo često. Prevara je dio bilo kojeg, ali i svih, procesa usmjerenih prema manipulaciji drugih iz razloga stjecanja za sebe. I, kao što smo upozorili, ti OPS-i iz 4. denziteta su samo zainteresirani u svojem vlastitom napretku, stjecanju ili stanju, i omogućavat će bilo koji, i sve procese, koji će nadalje to uzrokovati uključujući obmane i prevare po prirodi, kao što je već opisano.

P: T: Vratimo se natrag bićima 4. denziteta s kojima imamo kontakte bez da to još znamo, a sad tek postajemo toga svjesni. Da li sam u pravu kad pretpostavim da su oni svjesni nas, kao što je bilo istaknuto u toj sesiji, i onog što ste rekli zasad večeras o njima, da čak iako mi nismo direktno u interakciji s njima, da oni, u stvari, pomažu nam, a da mi to i neznamo?

O: Tko je rekao da vi s njima nemate direktnu interakciju?

P: Dobro, da istaknem tu razno... J: Mi smo u vezi... T: Mi nismo svjesni da smo u vezi s bićima 4. denziteta, mi ih još uvijek vidimo kao ljude jer neznamo koji je... J: Mi ne prepoznajemo... T: Mi ih još ne prepoznajemo. Mogu li pretpostaviti da nam oni, ako zatreba, već pomažu?

O: Razmislite pažljivo sada, da li ih zbilja ne prepoznajete?

P: Pa, pokušavam biti svjesniji ljudi s kojima imam neke veze, svakodnevno.

O: Niste li već svjesniji toga?

P: L: Što je kriterij da se bude OPD biće 4. denziteta? J: Pa da, koji je profil? Spomenuli ste profil malo prije.

O: To ovisi o tome što je vaša definicija profila.

P: Profil bi bio lista kriterija, lista provjere, ako baš tako mogu reći. L: Kako oni izgledaju, da li su visoki, ili... T: Da li oni tako izgledaju? L: Imaju li kakvih specijalnih mogućnosti u manipuliranju realiteta 3. denziteta...

O: Možda je tako, ali tu mogu biti i ograničenja da bi koristili te mogućnosti.

P: Zašto bi tu bilo ograničenja? J: 4. i 5....

O: Orijentacija OPD znači služenje drugima. Korištenje neobičnih moći ili mogućnosti, ako baš tako želite, mogu uzrokovati rušenje onih koji ne posjeduju te moći ili sposobnosti. Također, zapamtite, biće 4. denziteta koje je naseljeno u 3. denzitetu, ne nastanjuje svoj vlastiti nivo denziteta, zato su oni, ako bi to tako mogli reći, na stranom teritoriju, što zahtjeva, radi mnogih razloga koje sada ovdje nećemo u potpunosti opisati, da oni ne rade ništa što bi privlačilo pažnju na njih.

P: Također ste rekli o OPD entitetima 4. denziteta, da im je teško ostati u 3. denzitetu. T: Ne, OPS. L: OPS. J: Koja je razlika?

O: Razlika je ta da OPD orijentacija nastoji podići nečiji nivo stanja bića, dok OPS nastoji smanjiti nečiji nivo stanja bića.

P: L: Kažete da je veza s takvom vrstom osobe može povećati nivo individua koje su u inerakciji s njom?

O: Pa, to je istina, ali nije to značenje ove izjave.

P: Znam, samo sam otišla malo dalje. I, veza sa OPS... T: Sad, rekli ste da smo već u vezi s tim bićima 4. denziteta?

O: Izjava...

P: J: I oni bi mogli biti svjesni toga...

O: Izjava je više bila pitanje, osjećate li da niste u interakciji s OPD-ima 4. denzitetima? Bilo je to retoričko pitanje koje zahtjeva refleksiju sa vaše srane. Vaše izjave u povratku indicirale su da su mogućnosti postojale i da ih je bilo. To je sve.

P: L: Dobro. Mogućnost postoji i to je samo da nas učini svjesnima i da držimo oči otvorene. J: Možete li nam dati bilo koju vrstu nazanka načina na koji bi mogli prepoznati takva bića?

O: Ne, ono što bi mi molili da učinite, jest to da pitate sebe, a možete i nas ako želite, ili da prokomentirate kroz diskusiju, kako bi netko mogao prepoznati OPD  individuu 4. denziteta, koja bi vam pomogla da naučite, što bi vam pomoglo da napredujete, itd.

P: L: Da li bi OPD biće 4. denziteta moglo biti netko tko je rođen u ovom denzitetu, na normalan način?

O: Vi još uvijek pitate pitanja. Ono što smo molili da učinite umjesto ovoga, je da upitate sebe, diskutirate i nađete odgovor.

P: T: Pa, OPD biće bi bio netko tko je, prvo od svega, u služenju drugima. To bi mogao biti glavni pokazatelj.

O: Točno. To je korektan način da se otkrije odgovor na ovo pitanje, bolje nego da se zahtjevaju odgovori od nas. Vi imate mogućnosti da izvučete odgovore između sebe. Mi smo više nego sretni da asistiramo, ali naš cilj je da vam se pomogne da ojačate za ubuduće, ako to želite. To sve pomaže nekome da napreduje i raste. Sve što postoji - su lekcije. Sve je učenje. Zato, najbrži, najjači put da naučite je da koristite vlastite mogućnosti do tog kraja. Ako pitate nas, što je naravno, dozvoljeno, i od pomoći, ali ako pokušaj traženja svih informacija iz ovog posebnog izvora je dulji put, a može biti i škodljiv. Sad, ako bi nastavili, molimo...

P: L: Pa, moja ideja je ta da OPD individua nebi bio netko tko je rođen na normalan način jer bi tu bio prevelik rizik te osobe da se izgubi u iluziji. Zato, mislim da bi OPD biće bio netko tko je imao, možda, neku misteriju vezano uz svoju prošlost; ili neku... J: Kako bi mi čak i mogli znati to a da ne stojimo tamo gdje su rođeni ili nisu... T: Morat ćemo razmotriti što bi trebali promatrati... L: Pa, možda bi oni bili netko tko nebi pričao o svom djetinjstvu? T: Čak ni to... kao kod grupe ili prolaznih poznanstva mi bi trebali biti svjesni kako oni djeluju. Kako govore. Koju vrstu sažaljenja oni pokazuju... J: Koju vrstu osjećaja imate kod njih... T: Da, to nebi bila toliko fizička stvar, nego svijest... veza, povezanost. L: Ali, u drugu ruku, stvar s osjećajima koje negativni entiteti mogu krivotvoriti ili kontrolirati tvoje osjećaje i mogli bi inducirati negativne osjećaje kad ste u prisutnosti pozitivne individue, da vas skrene s puta. To bi bio dio njihovog procesa obmane, zar ne? Mislim, mi sve to znamo... J: Bilo je takvih slučaja... T: Ali to je nešto što moramo naučiti... to je dio procesa učenja. L: Dakle, ne možemo reći da ćemo ih samo osjetiti... T: S kime ste imali veze zadnjih 6 mjeseci, tko je davao, brinuo se o davanju, nudio stvari, išao s mjesta na mjesto...da bi... L: Pa, samo članovi ove grupe zasad kako mogu vidjeti, i to je ograničeno na mnoge načine... J: Pa da, istina... T: Pa, možda je netko od nas to biće. Možda je jedan od nas biće 4. denziteta. L: Pa, ne misliš li da bi to onda znali? J: Ne... T: Ne baš. Ne ako je netko od nas biće 4. denziteta koje je odlučilo da još nije vrijeme da se o tome priča. J: Čak bi mogao i biti... T: Mi trebamo... J: Oni nisu svjesni toga još? T: Oni su svjesni... zapamtite, Kasiopejci su nam rekli da su oni svjesni nas... oni već znaju za nas kao grupu... znaju što radimo. Možda ne svi od njih, ali oni s kojima trebamo pričati ili koje trebamo, već znaju za nas. L: Pa, u načelu, moram reći da većina ljudi s kojima sam bila u interakciji u zadnjih godinu-dvije, da su bili doživljeni poslije druge... J: Čisti OPS... L: Pa da. Mislim, bilo je to kao stvar koju sam naučila i... T: Tko je od tih ljudi ponudio da učini nešto za tebe umjesto da ti nešto uzme? Mi sad tu ne tražimo mnogo bića. Mi možda tražimo jedno ili dvoje od čitave gomile i koji će biti tu da nam asistiraju. Ili, kojima bi mogli otići za pomoć... L: ne mogu spomenuti nikoga izvan grupe. Mislim, bilo je ljudi koji su ponudili ovo ili ono, ali cijene koje su mi davali, bile su malo previsoke, ili sam pronalazila da mi nisu govorili istinu... J: Pa, onda, to je očito... L: Pretpostavljam da su ljudi i mislili ono što su rekli i ... T: Da pitam pitanje... da li sva bića 4. denziteta koja su sada ovdje na planeti u ovo vrijeme, znaju da su oni bića 4. denziteta? Da li su svjesni onoga što su i tko su?

O: Pa, to je interesantno pitanje jer vodi do drugog pitanja: Da li su sva OPD bića 4. denziteta iste prirode, fizičke, psihičke, duhovne, itd.?

P: J: Drugim rječima, tu je veza?

O: Ne, nije stvar u tome. Stvar je u: Da li su svi od njih iste orijentacije? Ili da li je moguće da su oni različitih orijentacija?

P: T: Orijentacija... kako to?

O: Fizičke prirode, duhovne prirode, psihičke prirode, svjesti o sebi i denziteta?

P: To mi je na vrhu jezika i morao bih reći da ne, oni bi trebali biti različiti jer su to sve različita bića s kojima bi mogli početi. L: Dakle, oni bi mogli biti niski i crni, visoki i plavi... J: Mislim da fizički izgled nema ništa s time... T: Jedna od stvari koju sam uvijek osjećao jest ta da kad smo imali posla s ovim, u ovakvom slučaju, je ta da su nam rekli da bi trebao izgledati kao Orionac... L: Nordijski tip... J: Ne, mi smo rekli Nordijski... T: Kad govorite o Orioncima u krugovima New-Agera i Ufologa, oni automatski pomisle na Nordijski tip... Arijevca, plavookog plavušana. Ali tako nužno ne izgledaju Orionci... to bi bila jedna od manifestacija. Oni svi neće izgledati isto... neće izgledati kao Semjase iz Pledijaca... neće izgledati kao Fabio, ili netko drugi jer oni se žele umješati u ljudsko društvo na cijeloj planeti... ne mogu svi biti slični. Mislim da oni nebi trebali svi izgledati isto po prirodi, ali bi također trebali biti različitih starosti da se uklope tamo gdje bi se trebali uklopiti. Drugim rječima, oni bi mogli biti 95 godina stari ili izgledati kao 95-godišnjak, ako tako trebaju izgledati tamo... da saznaju tko su. Da li sam blizu ideji ovdje?

O: Sada, smisao našeg odgovora malo prije bio je da vas napravimo svjesnim o vašim alatima za otkrivanje koje posjedujete da bi otkrili odgovore ili odgovor na vaše pitanje u vezi svijesti i identifikacije OPD bića 4. denziteta u vašem okruženju, ili takve mogućnosti. I, mi smo promatrali i vidjeli da ste napravili jedan mali pomak u napretku prema tome. Ipak, jedan problem koji je proizašao, jest, da ste se sad rasijali ili podijelili u dvije odstupajuće misaone forme na istu temu. Predlažemo da se reorjentirate da bi se na vaša pitanja, ciljeve ili objektivnosti moglo odgovoriti jednim te istim.

P: T: Dobro. J: Pa, mi smo počeli pitati da li su svi od njih svjesni stanja i tada samo otišli na to kako izgledaju i kako bi ih mogli prepoznati... T: Pa, fizički, vjerujem da bi oni različito izgledali po potrebi prikazivanja. ne mogu biti svi isti. SV: Da li bi oni bili svjesni da su bića 4. denziteta? J: Pa da, to je, to je... T: Svijest, Kasiopejci su istakli da svijesti mogu biti na različitim nivoima.

O: Možda na različitim nivoima, ali, što je važnije, orijentacija OPD bića 4. denziteta može biti različite prirode.

P: L: Mislite, orijentacija ne u smislu OPS nasuprot OPD, već kakve vrste?

O: Prirode pshihičke, fizičke, duhovne mogućnosti ili svijesti.

P: Dakle, orijentacija znači kao da oni mogu biti Baptist... T: Musliman, katolik...

O: Netočno...

P: T: Spiritualni nivo znanja... oni mogu biti vrlo spiritualni ili ne moraju opće to biti...

O: Ne. Vi ste na krivom putu...

P: L: Što ste mislili pod orijentacijom?

O: Priroda bića, fizička, spiritualna, psihička...

P: J: Oni ne moraju biti ljudi?

O: To je jedna mogućnost. Ali, tu ima i mnogo drugih. I, što se tiče teme, ili definicije ticanja teme, može biti referenca križanja. Na primjer, niste li čuli za popularnu knjigu od pojedinca istaknutog kao Ruth Montgomery, znanu kao "Stranci među nama"?

P: T: Da.

O: I što to djelo opisuje?

P: L: Nije li to ono o "Walk-In"-ima? ( ušetati, prim. prev. ) J: Upravo sam htjela pitati o walk-insima. SV: Ne, to je drugačije. T: Ne, nije to o walk-insima. SV: To je o vanzemaljcima koji su ovdje, i žive među nama... to može biti mesar, činovnik... Čitala sam o tome davno... T: Ima nekoliko serija; ona ima 5 ili 6 knjiga.

O: Vi ste pomješali napisana djela.

P: L: Koje je od njih?

O: Stranci među nama se odnosi na fenomen koje je Ruth Montgomery identificirao kao "Walk-in".

P: Ali rekli ste u prijašnjim sesijama da se to rijetko dešava.

O: Rijetko je relativno.

P: SV: Ruth Montgomery je također rekao da ponekad walk-in ne shvaća tko je ili što je.

O: Rijetko također može biti prolazno po prirodi.

P: J: Mislite, ušeće i išeće ( walk-in - walk-back out ) opet?

O: Ne. Frekvencija nije nužno statička u odnosu na vremensku liniju, kao što vi mjerite vrijeme.

P: T: Nisam napravio baš puno istraživanja o walk-insima, što je definicija walk-ina?

O: Walk-in, kao što je opisao Ruth Montgomery, je duša koja je izabrala da preuzme tijelo koje je bilo napušteno od strane druge duše koja ga je izabrala, na nekom stupnju svijesti, da ga napusti iz raznih razloga. Na taj način, entitet višeg nivoa može ući u tijelo koje je prethodno okupirao entitet nižeg nivoa, u obliku duše, takoreći.

P: Duša 4. nivoa može onda ući u tijelo 3. nivoa?

O: Ili možda duša 4. nivoa... zapamtite, kao što smo vam već prije opisali, nivoi od 1-4, da se bolje izrazimo nivoi denziteta od 1 do 4, svi sudjeluju u recikliranju kratkog ciklusa vala, ili, kao što vi to zovete, reinkarnacije. Jer, svaki pojedini nivo denziteta ima  spoj duše i tijela, kao što su progresivna životna iskustva. Svaki od tih nivoa denziteta uključuje pomak na 5. nivo denziteta radi kontemplacije za vrijeme procesa kruženja. Nivo 6 je prvi nivo gdje nije potreban kratki ciklus kruženja, jer tu nema više fizičke orijentacije. zato, svi nivoi 1-4 imaju duševnu refleksiju fizičkog tijela svo vrijeme kad su u fizičkom stanju. I zato, reinkarnacije različitih tipova, su na različitim točkama u kratkovalnom ciklusu uvijek moguće, i u stvari, vrlo vjerojatne. Da li razumijete?

P: Nekako. To je puno za probaviti. J: Dakle, fizikalnost je umješana u nivoe 1-4 zbog kratkovalnog kruženja i reciklaže. L: dakle, to znači da se biće 4. denziteta može reciklirati kroz 5. denzitet u tijelo 3. denziteta?

O: To je jedna metoda koja se može koristiti, da.

P: Može li također biti i da oni mogu doći direktno iz 4. denziteta u tijelo 3. denziteta, kao samo jedna od opcija?

O: Da.

P: T: Kao Walk-in. L: I također se može smatrati walk-inom?

O: To je točno.

P: T: Skrenut ću malo s onoga o čemu diskutiramo ovdje... što se dešava duši koja je u tijelu koje preuzme walk-in? Gdje ona ide?

O: Najčešće u 5. denzitet radi recikliranja i kontemplacije.

P: I onda se vraća?

O: Vraća, da.

P: L: Dakle, drugim rječima, bilo bi korisno da pribavimo tu knjigu, ponovo je proučimo da bi mogli zaključiti... da li savjetujete to?

O: To je, naravno, na vama.

P: Ne možemo ga držati u neizvjesnosti više... T: Da bude svjesan bića 4. denziteta...

O: To je stavljanje subjekta pod fizički stres, u najvećem broju slučajeva.

P: Može li bilo tko od nas biti hipnotiziran pod tim okolnostima da bi nas mogli koristiti kao nosač ( vozilo, prim. prev. )?

O: To je naravno moguće, ali ima različitih stupnjeva težine ovisno o individui koja se koristi.

P: Da li bi ja trebao napraviti veliko duhovno čišćenje?

O: Opet, mi vas molimo da pokušate preinačiti subjektivne dijelove pitanja jer je onda skoro nemoguće dati vam adekvatne odgovore.

P: Mislim da je to nešto što bi se trebali naučiti tako da to probamo. J: Tako je. L: Dobro, nabavit ćemo tu knjigu i saznati iz nje što možemo... T: Da li je netko sreo nekoga tko je izgledao kao otovrena osoba koja daje? SV: Ima mnogo takvih ljudi... J: Imala sam interesantan razgovor s M.B. danas... T: Imali smo interesantan doživljaj s B. danas... L: Pitala bih o V. prije nego što ovo zaključimo. U nekoj točki vremena, da li smo F. i ja bili u nekoj opasnosti?

O: Molimo, budi specifična.

P: U bilo kojem trenutku, da li je bilo opasnosti za F. ili mene, kao napada, privjesaka ( duhovnih ), ili na neki način uznemiravani od entiteta koji je bio zakačen ili privlačen od V.-a?

O: Pa, to bi vjerojatno bila opasnost pod normalnim okolnostima, pa ipak, znanje koje ste već stekli kroz kontakt i komunikaciju sa namakao i vaši vlastiti napori, napravilo je manju opasnost za vas nego možda za većinu drugih. Ali, to je sigurno istina, da je bilo nekih interakcija koje su možda i dokazale da su bile više nego i poželjne u svojim rezultatima.

P: Ima li nekog daljnjeg kačenja te prirode ili te vrste kod individualca V.?

O: To je zasigurno, mogućnost.

P: Da sam imala još jednu sesiju s njim, da li bi bilo sigurno da smo imali promatrače koji nemaju takvo znanje kao ja?

O: Pa, opet, zadovoljstvo nam je nastaviti odgovarati na vaša pitanja kojima bi vi mogli vjerovati, ali to su manevri koje bi trebalo izbjegavati. Ali važno je biti "čist" kad se diskutira o tome kao što je ovo, i zato, mi moramo zamoliti vas da pokušate biti specifični koliko je god moguće kad pitate ta pitanja. Na primjer, kad kažete "Da li je sigurno ako se ima promatrača", to znači da ako nema dovoljno sigurnosti koja je prisutna, da bi tamo moglo biti nekih nesreća koje su rezultat toga, i tada netko mora pitati koja vrsta nesreće je prihvatljiva, a koja nije. Zato mi molimo da budete više specifični. I, mi ne pokušavamo iritirati vas, već samo pomoći.

P: Dobro, specifično: Da li V.M. ima još drugi, težak privjesak kao onaj s kojim smo imali posla prošli put?

O: To je zasigurno moguće da onaj kojeg si opisala kao V.M. da može imati entiteta oko njega što bi se moglo opisati kao privjesci.

P: I, ako napravim drugo oslobađanje s njim... T: Da li bi bilo mudro da ona ima još nekog tamo u slučaju da opet pođe teško? J: Ako osjećaš potrebu za time, tada to učini...

O: Pa, sve što nudimo na tu temu, možda bi trebalo biti mudro za više opreza koji bi se trebao poduzeti kod takvih stvari kada egzistiraju mogućnosti za komplikacije, nego što je ovdje izneseno. To je vjerojatno najbolji način da se odgovori na to pitanje, jer mi ne želimo sprečavati razvoj i doživljavanje ili da bi nepropisno kormilarili doživljaje kad je to neophodno za razvoj. Ali, to vjerojatno može biti od pomoći da savjetujemo više opreza.

P: T: Činjenicu moramo istaći: sad kad si svjesna što se može dogoditi... J: Upravo tako... T: Da znaš sada što se može... J: Točno... T: Da će stvari postati napetije kod tih sesija oslobađanja duhova, posebno znaš da bi bilo dobro da imaš još nekoga tamo tko je budan i svjesan... netko, kao pomoć... ne radi to više sama... J: Da, definitivno... T: I budi sigurna da osoba koja je s tobom da zna o čemu se radi... L: I to će biti teško jer ima samo par ljudi koji znaju o čemu se radi... T: Znanje štiti... L: Mislim, jedini ljudi koji imaju pojma o tom području, su ljudi u ovoj sobi... T: Znala si da će tako ispasti i da će stvari tako krenuti, i da ćeš taj zbilja ti i napraviti. J: Bilo je dobro... T: Trebaš imati još nekog u sobi sa sobom. L: Da li je to...

O: Da vas ovdje zaustavimo. Zar ne vidite kako diskusija, i kao što smo vam često govorili, "mrežni" rad je ekstremno vrijedan alat.

P: Sad, izgleda mi da, kao baš u mojem slučaju, da smo često pomicani kroz život kao pijuni u šahu, do točke gdje u raznim intervalima, imamo interakcije sa spiritualnim entitetima. I svaka interakcija je bila progresivno kompleksnija nego prijašnja interakcija. I izgleda da mnogo toga vodi k egzorcizmu i poslu oslobađanja duhova. Sad, za vrijeme te posebne sesije, desilo mi se da je to zbilja vrsta neugodnog posla i da sam istovremeno razumjela da to ne mogu učiniti mnogi ljudi. To me plaši. Pitam se da li je to nešto što bi trebala nastaviti ili je u redu da jednostavno prestanem s time?! T: Na tebi je... J: Na tebi je, Laura... T: Ono što mi radimo ovdje, čak iako su efekti koji su opisani kao kulminacija posla, oni su u toku i na drugim mjestima, to se neće dešavati mnogo godina. Ali, proces učenja mora nekad započeti. Taj proces učenja može biti vrlo važan u nadolazeća vremena... L: Misliš oslobađanje od duhova? J: da... T: Ne samo oslobađanje od duhova, već kanaliziranje... početi raditi to na ulicama bilo bi vjerojatno prekasno... proći će nekoliko godina da se razumije što se zbilja dešava i da se bude u mogućnosti brinuti za sebe u situacijama koje mogu nastati...

O: Najbolji komentar koji imamo je taj da smo sretni što vidimo da se diskusija razvija sve slobodnije... i što se izuzetna količina učenja dešava u interakciji kad se podijele ideje, bilješke, zapažanja, osjećaji. To teži k naprednijem učenju, a također i većem obimu učenja, i govorili smo o "jačanju" prije upućivanja kanala na put koji vodi nesmetanije prema želejnom cilju, i zato, zadovoljstvo nam je vidjeti taj progres koji je postignut i nadamo se da je naša participacija ( sudjelovanje ) pomogla da se postigne taj proces.

P: J: Mi učimo. T: Vaša participacija je ono što je učinilo to mogućim. J: Vidim vas kao potpor. SV: Jednu stvar koju je Laura rekla o njenom strahu za vrijeme egzorcizma. To je bio strah koji je otvorio V.-a za napade. Da li njen strah također i nju otvara za istovrsne napade?

O: To je težak kompleks ideja...

P: J: Ona je imala svijest zajedno sa strahom. V. nije imao svijest i mislim da je to razlika. L: Nadam se. T: Stvar je u tome, da si sad postigla točku u kojoj više to ne možeš raditi sama. L: Ne. T: Intezivnost postaje psihička opasnost. Zadnje je što trebaš je da imaš policajce koji kucaju na vrata ili razbijaju vrata i pronalaze tijela naokolo razbacana! Ali, rad koji činiš je važan... pomaže drugim ljudima. Subjekt neće biti svjesan onog što se dešava. L: Oni su nemoćni... T: Ali ljudi koji će biti umješani u to, morat će toga biti svjesni u što se upuštaju. Morat će znati nivo intenziteta, surovost onog što se dešava i prisutne opasnosti. J: Pa da i pored ljudi iz ove sobe, koliko ih to zna? T: Otvaranje čovjekove svijesti i pustiti da ispliva... nikad neznaš što će izaći iz toga. J: Pa da... to je otvaranje Pandorine kutije svaki put! T: Ono što se dešava idući put kad to radiš sa subjektom za koji ispadne da je OPS walk-in koji još nezna što je? L: Ups. Oh. T: Što ćeš učiniti s njim? Ne želiš biti sam s njime. I, F. u stanju transa, bespomoćan je sebe obraniti psihički, i imajte onda nešto što može izaći van. L: U pravu si. To se ne može napraviti kao ovo prije, ali tu imamo toliko potrebnog... Mislim da bi ovdje trebali probuditi F.-a. Želimo se zahvaliti za vašu prisutnost večeras, ukoliko nemate još nešto za izložiti.

O: Ne, jedino ako vi imate još pitanja.

P: Pa, imamo još mnogo pitanja, ali F. je bio dugo hipnotiziran i moramo ga "probuditi". Željeli bi ostaviti neke pozitivne efekte, možda u formama sugestija, za njegovo zdravlje.

O: Savjetovali bi vam da budete svjesni činjenice da je subjekt kanal i, kao takav, mi smo u konstantnoj komunikaciji jedni s drugima, kao što smo bili. To smo vam već rekli prije, zato, ne trebate brinuti oko smjera sudbine ovog posebnog subjekta. Da li razumijete?

P: Razumijem, ali također i gledam ga kako prolazi kroz mučenja i željela bi vidjeti da to umanjim koliko je god moguće.

O: Mi razumijemo tvoju brigu i pozornost, ali to može također biti istina da su mučenja prethodnica eksplozivnih razvoja koja nebi bila moguća bez dešavanja "mučenja".

P: T: Željeli bi se zahvaliti za vašu asistenciju.

O: Nema na čemu.

P: L: Sada ćemo prekinuti. Laku noć.