Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1995-05-27


27.05.1995. Frank, Laura, JR i TR, Carla i Roger Santilli

 

O: Rouswo.

P: L: Nagađam da je to ime. Pozdrav, kako ste ove večeri? Koga večeras imamo sa nama?

O: Ime smo dali.

P: Od kuda ste?

O: Kasiopeja.

P: Kako ste večeras?

O: Dobro.

P: Mi smo također dobro. Imamo neke goste večeras sa nama.

O: Dobro.

P: Roger i Carla Santilli su sa nama. Roger ima neka pitanja za kasnije.

O: Pozdrav, Roger.

P: Bok. Imate li nešto predviđeno o čemu bi danas govorili za početak?

O: Kanal je otvoren.

P: Dobro, počnimo sa pitanjem koje se S. i ja pitamo: Da li je dobro da dam Reiki inicijalizaciju za vrijeme retrogradnog Merkura ?

O: Naravno !

P: Tako je kako sam i mislila. Hajde, Roger, pitaj sve što te zanima. Roger: Zanimaju me neki zaključci o pokretačkim pogonima UFO-a ( NLO-a ).

O: Sigurno !

P: Koji je pokretački mehanizam NLO-a?

O: Teško je odgovoriti na to pitanje koje je samo tako postavljeno, jer govorimo o višestrukim realitetima, nivoima denziteta, a i raznim načinima !!!

P: Da li je gravitacija koja se javlja, uzrokovana antimaterijom u polju, privlačna ili odbojna?

O: Odbojna kada razmišljamo na način koji je paralelan s vašim proučavanjima, ali, kao što smo spominjali u prethodnom odgovoru, imamo više uključenih realiteta osim ovog što je vama najpoznatiji ( u kojem živimo ).

P: Sljedeće pitanje jest: čestice se gibaju, materija se giba, u našem smjeru vremena... Da li anti-čestice, anti-materija putuju u suprotnom smjeru ( natrag kroz vrijeme ) ?

O: Razmisli o ovome skoro kao o jednoj sedmini čitave formule, Roger !

P: Možemo li dobiti odgovor na ovo kada isključivo pričamo o samo trećem denzitetu ?

O: Unatrag.

P: Da! Zainteresiran sam za pokretačke sisteme NLO-a, jedini način na koji mogu shvatiti putovanje velikim distancama koje su među zvijezdama je da imamo ono što zovemo „prostorno - vremenskim“ strojevima. Ne možemo se kretati velikim distancama ukoliko ne možemo nekako „savinuti“ prostor i vrijeme. Ne možemo savinuti prostor ukoliko mu ne pridružiš i savinuto vrijeme. Ne možemo imati međuzvjezdanih putovanja ukoliko nemamo prostorno-vremenski stroj. Ali prostorno-vremenski stroj isto znači da imamo i mogućnost prolaska unatrag i unaprijed u vremenu, tj. putovanja kroz vrijeme, odnosno možemo manipulirati vremenom. Da, mogli bi prelaziti udaljenosti i simultano kretati se natrag kroz vrijeme, tako da bi se mogli pojaviti tamo gdje želimo, praktički istovremeno kada smo i krenuli. Zato sam i pitao da li možemo koristiti antimateriju kao pogon, zbog toga jer bi bila odbojna u pravom smjeru. Drugo pitanje bilo bi, kada koristimo antimateriju, gibali bismo se unatrag kroz vrijeme. Zbog toga neke od tih objekata vidimo kako se kreću i mogu se kretati kroz prostor, ali ne i kroz vrijeme, ili se kreću kroz vrijeme, a ne i kroz prostor. Ako ugledate NLO, ne znači da je on u našem vremenu. On može biti u totalno drugom vremenu. I ponekad isčeznu baš prije pogleda nekog posmatrača. I pitanje je: kamo idu? Mogu mirovati u prostoru, ali kretati se kroz vrijeme. Ili kretati se unatrag. I bilo je puno prijavljenih otmica kada se činilo da uopće nije bilo „izgubljenog“ vremena. Oni dođu, povuku žrtvu, učine sve što namjeravaju, i nakon toga vrate natrag unutar nekoliko sekundi, ako ne i u istu sekundu kada su uzeli žrtvu! Da! Taj članak je baš o tome. U stvari, ako se anti-čestice povuku, tada neophodno idu unatrag kroz vrijeme. Zatim oni manipuliraju sljedećim: imate otmicu bilo kojeg trajanja vremena unutar broda, ali u našem vremenu, na nivou 3 ( 3. denziteta ), to je nulto vrijeme ! Da, točno ! I tu nije samo to, već i fenomen broda koji izgleda mali izvana, a u stvari unutra je ogroman ! Sve je vezano za unutar njega ! Ovo je vrlo uzbuđujuće. Učim jezik. Na našem se 3. nivou, gibanje u prostoru i vremenu dešava promjenom jedinice vremena i prostora. Da li zbog toga možemo promjeniti jedinice?

O: Da, to je točno ono pod čim podrazumijevamo kad govorimo o „prelasku iz 4. u 3. denzitet“.

P: Dakle, kad oni putuju iz 4. u 3., oni mijenjaju jedinice. To je točno ono o čemu govori u članku u časopisu ( drži taj časopis ). To je objavljeno u Ukrajni ( okrene stranicu na kojoj su dijagrami i formule ), to je eksperiment za testiranje anti-gravitacije. Tamo je dvije milje dug tunel u kojem je vakuum. Isisali su zrak van. Prvo mjerenje je bilo ispucavanje fotona prema cilju na drugom kraju tunela u svrhu pronalaženja točke gdje nema gravitacije. Drugo mjerenje je bilo ispucavanje neutrona, a mi znamo da je on privlačan. Dakle, poslije dvije milje, energija je jako, jako mala. Dakle, nemamo gravitacijskog efekta kad neutron pogodi tu točku. Zatim, treći korak je ispucavanje anti-neutrona istovremeno i onda da vide što će se dogoditi. Ovaj eksperiment će rješiti ovo o čemu smo sad pričali ( pomoću ouji ploče preko koje komuniciraju Kasiopejci s nama ). Datu točku možemo nazvati gravitacijom anti-čestica zbog toga jer neznamo drugačije. To se može učiniti... Einstein je predviđao ovo kao privlačno kao neutron, a da i materija i antimaterija imaju istu gravitacijsku privlačnost. To je što je Einstein rekao. Ali kad je njegova teorija predložena, 1915.g., antimaterija još nije otkrivena još 50 godina od toga. Ako sada, teoretski, jedini način da čestica, u našoj teoriji, može ići gore, može se podići, jedino ako se vrijeme „okrene“. Nema druge mogućnosti. Dakle, ako je eksperiment korektan, tada je prostorno-vremenski stroj apsolutno posljedica toga i može se testirati u laboratoriju. Možete imati česticu koja se giba kroz vrijeme ( unaprijed i unatrag – pokazuje novi dijagram ). To je drugi eksperiment koji je u ovom slučaju napravljen kao stavljanje neutralne čestice kao subjekt u... budući da nemamo svežanj antimaterije – idealno bi trebali imati zrno materije i zamjeniti ju sa antimaterijom – u ovom trenutku nemamo zrno antimaterije još, ali ima još načina kako to učiniti makar mjerili na način kako se kreće, gore ili dolje. Sada, pitanje mjera je vrlo bitno, fundamentalno, zbog recimo, vi ste izvan NLO-a, i vidite ga velikog kao automobil, a kad dođu unutar njega vide enormno veliki prostor. Nema drugog načina nego da se promjene jedinice. Ono što je za nas jedan inch ( oko 2,5 cm ), ta mjera je totalno drugačija unutar. Za nas je ta jedinica ista unutar 3 smjera. Sad, ako ste unutra, oni mogu imati drukčije mjere za drugačije smjerove. To znači da ako ste izvan kocke, i uđete unutra, oblik, a ne samo dimenzije, mogu biti drugačiji.

O: Granica denziteta sjedinjuje svjesnost. Da li je Roger upoznat sa definicijama denziteta?

P: Da li smo ikad dobili definiciju denziteta? ( Ne ) Samo o 7 nivoa denziteta. OK, što je definicija denziteta?

O: Pogledajte si prethodne bilješke ( već su zbilja mnogo spominjali o njima ), koristeći svoju bazu znanja i mreže ( napomenuli su vrlo bitnu stvar: stvaranje mreže koja povezuje sve one koji žele naučiti, tzv. sheranje odnosno dijeljenje znanja, radi što efikasnijeg i bržeg postizanja znanja i svijesti. Ako jedna osoba zna nešto, druga nešto drugo, njihovim umreženjem obe osobe imaju kompletno znanje te 2 osobe. Kad se 7 osoba poveže, sinergija je toliko jaka da znanje više ne raste linearno, ni eksponencijalno – već eksplozivno !!! Tada svjesnost raste enormnom brzinom. )

P: Što podrazumijevamo pod denzitetom? Imamo 7 nivoa denziteta. Prvi denzitet su kamenje, minerali, biljke. Oni imaju svijest njihovog nivoa. Kamenje može čak rasti i micati se, ali oni to čine toliko sporo da mi to ne možemo primjetiti. Drugi nivo je životinjski svijet. Ta svijest 2. denziteta je povezana s geometrijskom progresijom. Prvi nivo ima svijest linije. Drugi nivo ima svijest linijskog kretanja pod određenim kutevima u odnosu na sebe, ili ravno. Treći denzitet su ljudska bića i mi imamo svijest ravnog gibanja pod određenim kutem u odnosu na nas, ali nikad to ne možemo potpuno doživjeti. Mi vidimo stvari kao trodimenzionalne samo zato jer smo kreirali iluziju baziranu na pamćenju i znanju. Nikad neznamo drugu stranu ili unutrašnjost dok gledamo na bilo koju danu stranu. Svjedoci u knjizi Heinlein-a mogu samo reći što su u stvarnosti vidjeli. Ako ih pitate koje je boje štala, reći će vam da onu stranu koju mogu vidjeti da je crvena. Ako ih povedete okolo, da vide zadnju stranu, i ako vide da je i zadnja strana crvena također, i zatim ih pitate kakve je boje poslije kad ju više ne vide, još uvijek će vam govoriti da je strana koju su vidjeli da je bila crvena. Ako ih zatim zapitate o drugoj strani koju su vidjeli, reći će da je možda sad druge boje jer ju više ne vide i ne mogu to posvjedočiti. Dakle, treći denzitet je takav. Možemo jedino znati o stvarima temeljem naše percepcije. Dakle ako proširimo ideju prve na drugu, drugu na treću, treću na četvrtu, i pokušajmo razumjeti kakav bi mogao biti 4. denzitet, jer ćemo tako moći otprilike saznati i druge stvari koje nas tamo čekaju. Moći ćemo doživjeti sferu ( kuglu ) iznutra i izvana - potpuno sve odjednom. Razvijamo se prema tome... Četvrti denzitet uključuje sve denzitete ispod ( 1 – 3 ) i još jedan dodatni. Peti bi trebao, opet, biti svojstvo 4. denziteta, sa posebnim kutem gledanja na sebe ( zona kontemplacije kako oni to objašnjavaju ), a isto tako i 6. i 7. ( sedmi oni zovu The One – jedini ). On je točka kompletnog ciklusa. I mi nemamo ikakve ideje o izražavanju i opisivanju tih viših denziteta. Kasiopejci su nam rekli o TransDimenzionalnim Atomskim Remolekularizatorima ( TDARM-ovi – sprave, odnosno tehnologija koja omogućava prelaz između denziteta ), i mi smo ih pitali da kako sagraditi jedan. Na to su nas pitali imamo li nekoliko dana da sjedimo dok nam oni objašnjavaju smjerove. Ja ću, ja ću !!! Znamo, i mi smo isto rekli, ali su nas onda pitali da gdje ćemo nabaviti dijelove ? To bi bilo otprilike kao da pokušavamo napraviti neki elektronički aparat za vrijeme drevnog Rimskog carstva... ili reći psu kako da napravi sat. Pa čak i ako bi pas razumio kako napraviti sat, gdje bi otišao nabaviti dijelove? Kako je varljiva naša percepcija znanstveno smo dokazali sa školjkama i mekušcima. Da li smo diskutirali o školjkama? Da. Na 3. nivou, da li je istina da se vrijednost dimenzije mijenja ovisno o raspoloživoj energiji, ili je energija korištena da bi promijenila vrijednost jedinica?

O: Taj koncept prelazi barijeru denziteta, nije ograničen na nivou 3.

P: Idemo na 4. nivo. To podrazumjeva pogon NLO-a.

O: Razlog za eksponencijalnu svijest „eksplozije“ je u dolasku vala ( val koji dolazi u ciklusima svakih otprilike 309000 godina, razdvaja realitete i denzitete ). Sada, koncentrirajte se na vizualizaciju, odgovori su locirani tamo... Poslije perioda kontemplacije, Roger je pogodio prijelomno pitanje da riješi slagalicu koja trenutno okupira „centar“ njegove psihe, sa samo jednim malim dijelom koji trenutno nedostaje ( to znači da će Roger biti u stanju izaći s pitanjima upućena Kasiopejcima na način da te informacije budu podjeljene s drugima. Također i njegova svjesnost je povećana eksplozivno kao rezultat nadolazećeg vala ).

P: Počevši sa 4. denzitetom, nismo više ograničeni na samo fizički oblik postojanja. Ključna fraza je: „varijabilnost fizičkog stanja“. Jednom kad se preselimo sa 3. u 4. denzitet, svi zajedno se krećemo prema 7. denzitetu. Kad povećamo naše znanje, našu svijest na određeni nivo, možemo preći na idući nivo. Kada selimo iz 3. u 4. denzitet, na tom stupnju prelaza, imamo sposobnost vizualizacije i odlučujemo koja je naša realnost. Mi kreiramo realitet u 4. denzitetu u kojem ćemo živjeti. Dakle, na jednoj određenoj točki, to više ne mora biti čvrsta ( solidna – materijalna ) realnost. Ona u potpunosti može biti energija, možemo biti tzv. svjetlosna bića. Moći ćemo mijenjati tu realnost samo pomisleći na nju i stvoriti čvrstu materijalnu realnost u kojoj ćemo biti. U njoj možemo biti i materijalni. Također, na tom stupnju, vrijeme ne postoji kao takvo kakvog ga mi doživljavamo. Naše shvaćanje vremena postoji samo u prva 3 denziteta. Svaki denzitet shvaća ga različito. Ono što mi percipiramo kao natrag i naprijed kroz vrijeme, kad dođemo u 4. denzitet, više ne postoji. Bića s tog denziteta mogu ići natrag i naprijed kroz vrijeme našeg 3. denziteta zato jer za njih, to vrijeme ne postoji. Sve je sada. Jedno je samo vrijeme. To je kao čitava hrpa različitih prozora ( vrata ), jedan je 1917, drugi je 1943, ili bilo koji drugi, i oni mogu proć kroz koji god požele... Tu je i granica realnosti. Zemlja se kreće prema 4. denzitetskom prostoru u svemiru. Ili se on kreće prema nama, ili oboje. Ta granica realiteta, to preklapanje između denziteta je također i  preklapanje između dimenzija – dimenzije, prema Kasiopejcima, su bočni realiteti; sve moguće realnosti određenog nivoa denziteta, beskonačan broj. Razlika je između denziteta i dimenzije. Ovo je fascinantan susret jer su odgovori na pitanja o matematičkom prijelazu iz 3. u 4. denzitet, te promjene jedinica, točno onakvi kakve sam predložio u mojoj knjizi. Odgovor, koji je dan, je moguć... Prije su nam već rekli ( Kasiopejci ) da se u svemiru ( univerzumu ) rađaju životi na svim nivoima, i da su ljudi samo jedna selekcija. I što nam još kažu, mislim, je to da dolazeća granica realiteta, ova promjena denziteta, koju osjećamo, stimulira svijest. Bitno je da shvatimo da ono što dolazi, da je to kraj jednog Velikog ciklusa. Veliki ciklus je 309000 godina... Više ili manje koju godinu ili dan... kako mi mjerimo vrijeme. Na početku tog velikog ciklusa bili smo genetski izmanipulirani – osakaćeni za dobar dio gena, što je uzrokovalo u ograničavanju naše svijesti a i također ograničavanju kroz naše DNA da shvaćamo vrijeme. U našoj DNA je ograničenje prouzrokovano time. Sada, na kraju ovog 309000-godišnjeg ciklusa, mnogi ljudi doživljavaju promjene u njihovim slomljenim DNA kao rezultat promjena energija, kao i mogućnost njihove mentalne snage i percepcije da se povećavaju eksponencijalno. Mislim da oni govore da se kod tebe ta energija manifestira u smislu da završiš slagalicu na kojoj si radio. Imajući ove koncepte koje su ti dali, bit ćeš u mogućnosti ovo vizualizirati i to će ti dati ključ, odnosno rješenje.

P: Primjetio sam da ako pitanje nije propisno sročeno... nećeš dobiti odgovor! Budi specifičan.

O: Oprezno, ne zbunjujte se sa previše podataka koji nisu povezani sa tim konceptom odnosno područjem, kao gosta primarno zanima određeno područje; radi lakšeg pristupa, neka podaci budu apsorbirani u opsegu koji odgovara istražitelju! Kao kad bi matematiku željeli naučiti u prevelikim lekcijama odjednom!

P: Oni nam govore da nam neće odjednom reći previše jer to bi te udaljilo od centralnog pitanja na kojem radiš. Također, mislim da bi trebali ovo prijaviti kod MUFON grupe ( bave se svemirskim istraživanjima ). Ponudili smo im, ali neće objaviti ovaj rad. To njima ne paše u njihovoj koncepciji. To nije ekskluziva. Ali ovo odgovara na sva pitanja studija. Na neviđen način! Odgovoreno je na sva fundamentalna pitanja. Ovo je prvi put da imamo nekoga ko je tehnički obrazovan da bi razumio i koju vrstu komunikacije mi primamo. Da, uzbuđen sam!

O: Njegova energija ima utjecaja na grupu.

P: Dva kratka pitanja i onda prestajem...

O: Pitaj koliko te volja!

P: Na našem 3. nivou, da li korištenje antimaterije mijenja predznak jedinice? Da li to implicira suprotni predznak jedinice prostora i vremena?

O: Da, ali problem je oduvijek bio, za entitete 3. nivoa, taj da je „druga“ strana nezabilježena ( grafom ), zato eksperimentiranje nije preporučljivo ukoliko nemate asistenciju sa viših nivoa ( od 4 – 6 ) OPD entiteta. ( opredjeljenih prema drugima )

P: To je nevjerojatan odgovor zbog toga jer je to putovanje kroz vrijeme. Prvo su rekli da korištenjem energije možemo promijeniti numeričku vrijednost jedinica, i kroz ovo ____ možete dobiti ovo ____. Sad pitanje: kako možete ići unatrag kroz vrijeme; mijenjajući predznak jedinice: plus 1 sekunda i idemo naprijed, ako ta jedinica promjeni predznak u minus jednu sekundu, idemo natrag. Dakle pitanje: bilo da koristimo antimateriju, mi možemo ići unatrag. Ali njihov odgovor je bio precizan, da se gibamo sa nivoa 3 na nivo 4. Zadnje pitanje i gotov sam.

O: Netočno, Rogere!

P: To neće biti tvoje zadnje pitanje! ( smijeh ) Rekli su već da možeš pitati koliko te volja!

O: Ova sesija je dodijeljena tebi! Zato smo sredili da budeš ovdje!!! Ti si na ukrcavanju za prošireno putovanje, gdje će biti komunikacije i umreženja, de facto studiranja i istraživanja sa ostalima koji imaju slične interesne sfere. Učenje i znanje koje postižete radi ove posjete imat će ekstermno dublji smisao! Zbog toga smatrajte ovo kao svoju „noć“! ( posjeta – može biti ova sesija ili putovanje )

P: Oni inzistiraju na tome! Tada imam drugo vrlo važno pitanje! U Grčkoj, u ovo vrijeme, na Učilištu Santia, nuklearni fizikalni laboratorij učilišta, radi se fundamentalni potencijalni eksperiment baziran na mojim studijima i ova knjiga ovdje ( prikazuje knjigu ) istražuje fundamentalni novi izvor energije pomoću bombardiranja cinka 70 ili molibdema 100 sa gamma zrakama sa 1,294 MeV energijom. Da li će eksperiment biti uspješan... Ah,ah.. neće na to odgovoriti! Neće dotaknuti to... Da li će cink 70 biti novi izvor energije? Mogu li te supstance biti novi izvori energije?

O: Svi od tih eksperimenata o kojima ste govorili imaju jednu zajedničku stvar: Svi oni dotiču „granično područje“ glede 3. denziteta.

P: Kada si pričao o korištenju antimaterije, oni su rekli: Da, možeš raditi s time, ali samo s jedne strane i ne možeš ići na drugu stranu u 4. denzitet ukoliko nemaš nekog ko radi na onoj strani za tebe, moraš pronaći biće 4. denziteta da ti pomogne... blizu, na granici s koje možeš ići u 3. denzitet... Da li ćete nam pomoći? Da, budite praktični! ( smijeh )

O: Teddy ( TR ) nije dao korektan odgovor. Moguće je prijeći u 4. denzitet iz 3. koristeći tehnologiju 3. denziteta. U stvari, to je već napravljeno od strane raznih individua i grupa na manje-više slučajni način, problem je što netko radi kad stigne u realnost 4. denziteta sa treningom i iskustvom iz 3. denziteta ?

P: Da li nam možete pomoći oko treniranja i tehnologije ako imamo vremena?

O: Da, ali što s time namjeravate učiniti? Znajte da to nije kao ići u Diznilend na dan-dva!

P: Rekli su ti, Laura! ( smijeh ) Pogađam dakle da je Roger radeći na tome dotaknuo rub 3. denziteta i da ga može preći ! Moje je pitanje: ako je granica postignuta, da li će oni koji eksperimentiraju znati što se dogodilo? Što će učiniti? Da li će biti svijesni da su se zaustavili u tzv.„zoni sumraka“? Otvarajući time vrata ili prozor i stvar može krenuti u oba smjera! Rekli su nam o članovima famoznog Leta 19 ( avion koji se izgubio u vremenskom rascjepu ) čiji su članovi ostali „smrznuti“ u vremenu i još uvijek pokušavaju naći pravi smjer! Oni misle da nije prošlo ni malo vremena od tada. U takvoj teoriji to je vrlo prihvatljivo! Dakle, nedajte se naći u istoj poziciji! Da, Carla će biti na telefonu pitajući: Kad se Roger vraća kući? A ti ćeš biti u 4. denzitetu i pitat ćeš: kako da se vratim iz ovog? ( smijeh ) Imam pitanje: ako to nije kao put u Diznilend, da li put ikad završava?

O: Prekomplicirano, vaše pitanje je nejasno.

P: Samo smo se šalili! ( Veselje ) Da li će nam odgovoriti na pitanje da nam pomognu? Rekli su da hoće.

O: Koje je vaše znanje sljedećeg: elektromagnetizam, Einsteinova teorija relativiteta? I da li je on ikada kompletirao danu teoriju, ili je kompletirao pod prismotrom Konzorcija i tada nedostupna za javnost? I ako jest, koje su posljedice?!? Također, Roger, da li si sposoban „popuniti rupe koje nedostaju“? Mi mislimo da jesi! ( mislili su na čitanje između ovih redova  - koje su posljedice u ovom smjeru istraživanja? )

P: Sa gledišta 3. denziteta ne možemo unificirati elektromagnetizam i gravitaciju jer su identični. Tu je identitet između elektromagnetizma i gravitacije. Dakle, nema potrebe za unifikacijom zbog toga jer su identični. Da li je taj pogled korektan?

O: Da. Što je sa 4. denzitetom?

P: Što to znači za 4. nivo? Moje razumijevanje 3. nivoa kaže da je to mogućnost odlaska na idući nivo. Ako su gravitacija i elektromagnetizam identični, onda antimaterija postoji. Porijeklo antigravitacije nije sjedinjavanje. Einstein je bio u krivu, ali identifikacija koja kaže da su isto podrazumijeva postojanje antigravitacije.

O: U krivu kad istražujete s 3. nivoa isključivo, ali tu nastupa Konzorcij, tj. „Konzerva puna crva“! ( krivo – se odnosi na Einsteinovu teoriju )

P: Zvanično je objavljeno da Einstein nije kompletirao svoju teoriju, ali to bi mogla biti laž. Dio dezinformirajuće kampanje. Ono što mi znamo, Einstein nije uspio postići cilj teorije jer su pretpostavke bile neostvarive. Možda su njegove ideje bile preuzete od nekoga drugog i kompletirane i neobjavljene. ( Roger sjeda za ploču ) Mogu li postaviti pitanje? Porijeklo mase elementarne čestice primarno mora biti elektromagnetske prirode. Zato je pogled na vanjsku masu sa gledišta 3. denziteta, da su gravitacija i elektromagnetizam identični. To je naše uvjerenje današnjice, podržano eksperimentalnim dokazima. Zašto to nije točno? Trebam objašnjenje.

O: Nije krivo na 3. nivou, krivo je ograničiti se samo na 3. nivo.

P: Da li je istina da univerzum ima iste količine materije i antimaterije s gledišta 3. denziteta?

O: Da, kao i sa gledišta ostalih denziteta.

P: Tada je istina da je totalno vrijeme u univerzumu jednako nuli?

O: Da.

P: To je nevjerojatno!

O: Ali, Roger, manje pritiska! ( Roger se „zapalio“ )... hvala. Sad zapamtite, najvažniji koncept je balans. Kako se postiže balans?

P: Mislim da kad god je jedna strana prisutna, da je i druga suprotna također. Materija i antimaterija. Dakle, ako se materija kreće u ovom smjeru vremena, antimaterija se kreće u suprotnom smjeru. One balansiraju jedna drugu. OPD i OPS ( opredjeljenje prema drugome i opredjeljenje prema sebi ). Moramo imati oba. Zato sam pitao o totalnom vremenu u univerzumu, koje je nula. Ako se mi krećemo u ovom smjeru, možda se drugi u nekoj drugoj galaksiji kreću u suprotnom smjeru. Suma je nula.

O: Ne galaksiji, dimenziji.

P: Da. Drugi nivo. Ja uvijek razmišljam sa gledišta 3. nivoa!

O: Ne više! ( smijeh )

P: Kako možemo matematički izraziti identifikaciju gravitacije i elektromagnetizma, uključujući 4. nivo koji nam preporučujete? Kako se to može učiniti? Kako možemo realizirati uključenje 4. nivoa?

O: Tražili smo da vizualizirate odgovore. Uvijek to vi morate otkriti.

P: Neće biti lako, ali ću pokušati.

O: Što?

P: Pitanje je kako matematički prikazati tranziciju u 4. denzitet. Mislim da to možemo učiniti pomoću izogeometrije, geometrije o kojoj smo ranije raspravljali, koja je generalizacija jedinica vremena i prostora...

O: Geometrija je jedan ključ, ali tu je i drugi.

P: Koji je drugi ključ? Možda trodimenzionalna matrica. To je ono što koristimo. Također koristimo i kocku. Možete nam dati neki trag? Samo mali neki. Dajte nam formulu!

O: Već jesmo... pristupite...

P: Rekli su da su nam dali već. Pa znajte, sve vrijeme dok tipkam ove transkripte, konstantno pronalazim stvari koje su več rečene i nisam primjetila kada su nam dane. Trebali bi imati sesiju... zbog toga jer je to potvrda jedinog matematičkog modela koji imamo za dokazivanje NLO-a... jedini koji postoji koliko ja znam. Imamo kompjuterski model... ne možemo sagraditi NLO, nemamo tehnologiju, ali možemo staviti formulu u kompjuter i dobiti model.

O: Kombinirajte geometriju s optikom.

P: Što? To je znanost o svjetlu. Geometrijskom svjetlu?

O: Matrica.

P: To je upravo što sam učinio. Napravio sam reprezentaciju svjetla zamišljenu kao jedinicu koja je matrica. Već sam to učinio! Prije nekoliko godina!

O: Ali si izostavio važan faktor, zapamti, hipoteza ne čini teoriju!

P: Napravio sam koncepcijsku hipotezu u mojim mislima. To nije teorija. Morat će biti formulirana na kvantitativan način, to je matematika, formula i mora biti dokazana na eksperimentalan način da radi. Hipoteze, formula, i eksperimentalna provjera je proces za teoriju.

O: Sada, koji faktor nedostaje, Roger?

P: Koji je? Neznam. Možda je onaj koji uključuje faktor 4. denziteta? O, da! Taj je zasigurno! Možda je to faktor koji nedostaje. Ali kako... ne znam kako da to izrazim matematički...

O: Svjetlosni valovi... gravitacija... elektromagnetizam...

P: Igraju se s tobom. ( smjeh ) Što je ovo, višestruki izbor? Moram razmisliti o svemu tome. U izogeometriji...

O: Po kojem zakonu se valovi šire u načelima fizike 3. denziteta?

P: Transverzalna oscilacija etera... medija koji ispunjava cijeli univerzum. Val ne može postojati ukoliko nemamo medij kroz koji se širi. Transverzalne oscilacije ispunjavaju cijeli univerzum.

O: Svjetlost, gravitacija, optika, atomske čestice, materija, antimaterija... sjedinite sve, molimo.

P: To uključuje sve... Što sve imaju zajedničko? Oh! Sve su vibracije medija koji ispunjuje univerzum! Mi primjećujemo stvari, sve, čak i prostore između stvari. Realnost je suprotna tome. Jer je svjetlo val, kao i zvuk. Ako uklonite zrak, zvuk se ne može širiti. Svjetlo je ista stvar. Svjetlo je val koji se ne može širiti ako nema medija kroz koji prolazi i ispunjava čitav univerzum. Ono što mi primjećujemo kao čvrsto i prazno, nije točno. Cijeli svemir je ispunjen sa vibracijama medija. Dakle bez medija, bila bi potpuna tama. Svjetlo je oscilacija tog medija. Čestica je također oscilacija samo što val i oscilacija ostaju tamo. Dakle kad maknem ruku odavde do ovdje, upravo sam pomaknuo oscilaciju. Prostor ( svemir ) oscilira. Mi smo potpuno prazni, ali prostor je ispunjen. Dakle, odgovor na pitanje što imaju zajedničko je taj da su to sve oscilacije medija koji ispunjuje cijeli univerzum – iz pogleda sa 3. denziteta, a mislim i s 4. Možda su govorili u spektralnom smislu? Može biti...

O: Sad, koja je relacija između gravitacije i svjetlosti?

P: Ne znam. U ovom momentu, neznam. Možda je to ključ? Svjetlost može biti pretvorena u materiju, zato je tu i gravitacija. Ali što ih veže? ( Laura pridodaje: Što s vremenom? Budući da na brzini svjetlosti nema materije ni gravitacije ni vremena. Možda su to 3 različite interpretacije iste stvari? Možda je vrijeme elektromagnetski fenomen, koji producira gravitaciju – i obratno, a nusproizvod je: materija??? )

O: Pristupite bazi znanja i diskutirajte ( mreža ).

P: Kažu da diskutiramo. Jedina veza među svjetlosti i gravitacije... foton i foton proizvodi par elektrona i pozitrona, čestice i antičestice, i te čestice imaju gravitaciju. Dakle na taj način elektromagnetski valovi... foton može kreirati materiju... I materija ima gravitaciju... I materija ima gravitaciju, znači... može biti konvertirana... Ali odakle dolazi? To je dobro pitanje, jer se nezna. Može doć iz vakuuma... Ali kako se to događa? U eksperimentima u laboratorijima, možete ispucati foton u jezgru i jezgra izbaci jedan elektron i jedan pozitron i imate konverziju fotona u čestice. Te čestice imaju gravitaciju. Neznam da li foton ima gravitaciju. Mislim da ne, on putuje brzinom svjetlosti. Tamo nema vremena. Vrijeme je izbačeno. OK, da li je istina da na brzini svjetlosti nema gravitacije? Nema. OK, onda je brzina svjetlosti antiteza gravitacije kao i antimaterija je suprotna materiji? To je dobar zaključak. Vrlo dobar zaključak.

O: Blizu.

P: Radi se o balansu?

O: Sve je u balansu...

P: Ako na brzini svjetlosti nema gravitacije... nema vremena... Onda gravitacija mora biti... Ono što nas drži u 3. denzitetu... Trag... Ali nemamo pravi... diskutiramo o nedostajućem faktoru da se prebacimo iz 3. u 4. denzitet?

O: Da.

P: Onda je smisao valjan. Da li je gravitacija ono što nas drži u 3. denzitetu? Znači ako idete brzinom svjetlosti, tada ste u 4. denzitetu.

O: Sad, koji je faktor koji nedostaje koji vam dozvoljava materiji iz 3. i 4. denziteta da postigne brzinu svjetlosti bez dezintegracije? Razmislite...

P: To je fundamentalno pitanje nuklearne fizike... materija ne može postići brzinu svjetlosti netaknuta... Antigravitacija? Čak upotrebom antigravitacije. U ovom trenutku, materija ne može to učiniti... OK, ako imate neku materiju i ona se ubrzava, i približava brzini svjetlosti i počinje gubiti svoj integritet što brže ide, što ako, na nekoj točki počinjete povećavati dodavanje antimaterije koja... Koristi suprotni proces... uzmi elektron i pozitron i stavi jedan u drugi i kreirate foton. Ali materija ne može dostići brzinu svjetlosti... ukoliko bi postigla, vrijeme staje... nema dimenzije... Možda je svijest? Ako je svijest, da... Možemo li izraziti svijest matematički? Da, naravno!

O: Što nedostaje u vezi između materije i svijesti?

P: Ah! Da to znamo, ne bismo bili ovdje! ( smijeh ) Pretpostavljam da bi to bilo polje. Elektromagnetsko? Ne, bioenergetsko polje. Što ako svijest kreira gravitaciju? Gravitaciju stvara materija. Ali, ne kreira li svijest materiju? Da li slabimo val gledajući ga? Da, um može stvoriti materiju...

O: Nema tu „gravitona“.

P: Ne, po mom saznanju. Oni ne postoje. Oni jesu u Einsteinovoj teoriji, ali ja u to ne vjerujem... Da li naša svijest kreira gravitaciju?

O: Postaje „toplije“... Ne „naša“.

P: Nečija svijest kreira gravitaciju? 4. nivo?

O: 7. nivo.

P: O, da! To mogu razumjeti! Krajnji nivo. Da li je istina da univerzum, iz pogleda 3. nivoa, od kojeg se očekuje da se sastoji od jednakih količina materije i antimaterije, je zapravo otvoren? Npr. materija se konstantno stvara negdje u univerzumu? Materija i antimaterija?

O: Bolja riječ bi bila: reciklira.

P: Da li je istina da se to isto recilkiranje događa i u centru Zemlje? Ima teorija koja kaže da se Zemlja širi. Čuo sam to na kongresu, da se zemlja širi obujmom radi procesa u centru Zemlje koji kreira materiju. Da li je to točno?

O: Skrenuli smo s teme, ali svi koncepti su vrijedni unutar sjedinjene dimenzionalnosti.

P: Naslućujem da se to u nekom alternativnom svemiru možda događa, a ne u našem. Moj najveći problem nikad nije bio novo znanje, nego politika, posebno politika glede Einsteina. Pošto ste spomenuli „kanticu crva“ prije, možete li dati nešto o tome? Čak i ako izostavimo Einsteina, tu su masu problema, političkih, u našemu društvu. Neke sugestije?

O: Politički problemi imaju korijene u pokušaju skrivanja znanja, već postignutog, u smislu kontroliranja civilizacije.

P: To je najbolji odgovor koji sam ikad čuo. Vrlo, vrlo dobro. Imam 2 pitanja. O eksperimentima koji su na granici 3. i 4. denziteta... što se dešava kad eksperiment dostigne barijeru? Što možemo očekivati?

O: Ovisi o individualnim okolnostima, kao što smo vam već rekli, to se već događalo mnogo puta.

P: Philadelphia eksperiment, pretpostavljam... Let 19.. OK, ti su imali negativne posljedice. Koji su zapleti kad dostignemo denzitet bez razumijevanja istog i onog što je učinjeno?

O: Već odgovoreno.

P: Da, već su govorili o tome. Ludilo. Da, i ljudi koji su mislili da su našli Let 19, poludjeli su. Kad naučnici dostignu barijeru, da li će to prepoznati da se dogodilo?

O: Djelomično.

P: Kad je barijera toliko puta probijena, može li se zaustaviti? Drugim rječima, mogu li se zakrpati probojna mjesta?

O: Teško.

P: Pretpostavljamo da se rupe ne zatvaraju automatski. Da li se automatski zatvaraju kad se završi aktivnost? Ne, to je jako ovisno. Za vrijeme dok sam šetao okolo vani i pušio cigaru, predočio sam si sliku jednog razloga zbog kojeg je Roger ovdje s nama večeras da bi ovo iskusio, tj. da bi i vidio i pročitao što smo dobili. Mi to ne izmišljamo. To dolazi od nekud. Tu je smisao u tim informacijama. Roger će ići u Europu. Imaš kolege u Europi koji rade na istoj stvari. Kasiopejci su rekli da si na rubu otvaranja te barijere. To se može učiniti, to je već bilo učinjeno nekoliko puta sa katastrofalnim posljedicama, a vjerojatno je nekolicina i uspjela prijeći, a mi to neznamo. Dolazim na to da je razlog što si tu i što ovo vidiš je u potrebi uzimanja te informacije s tobom, jer kad probiju barijeru, morat će razumjeti što su napravili. Jer ako neće razumjeti, postoji mogućnost da ono što je otkriveno prirodnim putem, bit će ubrzano. Da li umjetno probijanje barijere između denziteta ubrzava...

O: Da.

P: To može biti zašto smo pitali kad će taj proces doći, ta nadolazeća promjena denziteta, odgovorili su: „između 1 mjeseca i 18 godina“. I pomislili smo da nam to ne mogu reći za ovu tranzicijsku točku, ovu granicu realnosti koja stiže kroz ovaj sektor vremena/prostora i što god on učinio. Možda to nisu željeli napomenuti, nego što bi ljudi mogli učiniti probijajući barijeru neznajući što rade. Znanstvenici proširuju ono što znaju i guraju dalje, ali ne razumiju o čemu je u stvari riječ.

O: Da.

P: Upravo imaš na svojim ramenima teret cijele civilizacije, Roger! ( smijeh ) Laura sjedi ovdje tjednim i tjednima govoreći: Ne želim nositi teret cijelog svijeta na svojim ramenima! Roger, ti si dobio samo dio. Roger: dio, da. Bio sam tehnički savjetnik u knjizi „Anderssonine afere“, zbog toga jer je ona napravila mnogo raznih crteža stvari koje je vidjela u svemirskom brodu. Neki komentar na ____ Istraživački Institut u Italiji?

O: Institut je kontroliran od strane Carboni „zaklade“, koja je povezana s upitnim načinom financiranja; nema potrebe za razočaranjem, jer, znanje štiti. Zbog toga neko može raditi u bilo kojoj okolini bez korupcije kad je naoružan znanjem.

P: Ne razumijem. Možda bi trebao nešto saznati o tome... Mislim da ne bi trebao brinuti se oko toga. Što o Cardone? Ploča je rekla Carboni... Tko je momak s kim pričamo preko ploče?

O: Momak?

P: ( smjeh ) Da li su rekli Cardone ili Carboni?

O: Carboni Zaklada.

P: Nema takve pod tim imenom! Možda financije dolaze od tamo. Ne od Carboni... Čekaj i vidi... ( laku noć Carli i Rogeru )

Diskusija: Ako se krećeš prema brzini svjetlosti, demolekulariziraš se u obliku konusa. Točka tog konusa je brzina svjetlosti, jedna vrsta neobičnog, i kad dostigneš tu točku, tu koristiš remolekularizator, zato jer se možda remolekulariziraš tako da izađeš na drugoj strani lijevka na drugoj strani. Pitam se da li je Trandimenzionalni Atomski Remolekularizator naprava koja koristi antimateriju u dozama koje se dodaju, u nedostatku bolje riječi, kao kad ubrzavaš? Na jednoj strani imaš svjetlost koja nema gravitaciju, nema vrijeme, nema masu. Na drugoj strani imamo gravitaciju, vrijeme i masu. Što je tranzicija? Od dana tri para, izgleda da su suprotni jedan od drugog: svjetlost i gravitacija, optika i atomske čestice, materija i antimaterija... Sve je u balansu. Koja je relacija između gravitacije i svjetlosti? Koji faktor nedostaje koji dozvoljava 3. i 4. denzitetskoj materiji da postigne brzinu svjetlosti bez dezintegriranja? Koja je nedostajuća veza između materije i svjesnosti? Koji? Mislim da je veza upravo ovdje. Što je to što usporava svjetlo što uzrokuje fotone koji se manifestiraju, slabe val i kreiraju materiju? Mogao bi to biti isti faktor koji dozvoljava materiji 3. denziteta da postigne brzinu svjetlosti bez dezintegriranja. Koja je veza između materije i svijesti? Relacija je tu. Rekli su nam da smo bili blizu kad smo spomenuli svijest, ali ne naša, već sa 7. nivoa. ( Laurine bilješke: Može li elektromagnetizam biti polje svjesnosti „boga“ iliti 7. nivoa koje prožima sve denzitete? Cayce je jednom rekao: „Bog je elektricitet“. Da li je tu kakav rang elektromagnetizma u ljudskoj svijesti koji može biti detektiran, pojačan, povećan pomoću kontroliranih elektromagnetskih valova? ) Rekli su da je „kreacija“ u stvari reciklaža.

P: Da li ste još uvijek tu?

O: Kao i uvijek, Laura... Da li si možda mislila da smo otišli na ručak ili tako nešto?

P: ( smijeh )

O: I ti stalno pitaš jesmo li ovdje?!?

P: Oni su uvijek tu, sa nama. Svi smo mi povezani međusobno. Mi smo oni, oni su mi, baš tu! OK, momci, baš nam je drago što znate toliko fizike. I budući da vi znate, ili „mi“ znamo toliko fizike... Da li ste uživali razgovarajući s Rogerom i da li bi željeli opet?

O: Da. Hoćemo.

P: Postalo mi „vruće“ kad su rekli... imamo svjetlost i gravitaciju, optiku i atomske čestice, materiju i antimateriju, sve su putevi koji vode tranziciji... da li su ta tri para međusobno u relacijama?

O: Blizu.

P: Što je stvar koja slabi funkciju vala?

O: ?

P: Je li svijest?

O: Da...

P: Ima tu još toga. Može li ta svijest biti izražena... Željeli bi prevesti formu koncpta 3. denziteta u koncept 4. gdje nema fizičkog, per se. Na 4. denzitetu nemaju problem kretanja brzinom svjetlosti i dezintegracije, jer to ne postoji tamo...

O: Blizu.

P: Dakle, za nas razmišljajući na 3. nivou...

O: Varijabilnost fizičkog je ključ.

P: Što čini fizičko varijabilnim?

O: Svjesnost veze između svjesti i materije.

P: Koja je veza među svijesti i materije?

O: Iluzija.

P: Što je priroda iluzije? Da nema veze između svijesti i materije. To je samo iluzija koja je tu. To je dio 3. denziteta...

O: Ne. Iluzija je da nema veze među njima.

P: Iluzija je dakle da nema veze među njima.

O: Da.

P: Iluzija je da nema veze. U 3. denzitetu... Znam! Nemojte sad nestati! ( smijeh ) Veza je ta da svijest jest materija.

O: Blizu. Što je obratno?

P: Samo sve učini suprotnim. Svjetlost je gravitacija. Optika su atomske čestice. Materija je antimaterija... samo okreni sve da bi razumio idući nivo... to ne može biti tako lagano. Čekaj malo, gravitacija izjednačava svjetlost, atomske čestice izjednačavaju optiku, antimaterija izjednačava materiju? Sve je u balansu. I odgovor uvijek mora biti nula.

O: I nula je beskonačna.

P: Dakle, govorite da tu nema veze, da je to iluzija koja govori o separaciji. Tu nema razlike, sve je isto?

O: Da.

P: Ako ubrzavaš prostorom/vremenom pomoću tvojeg cilja koji ti se približava. Ili možeš obrnuto i shvatiti da tu nema razmaka između nas, i recimo, Alpha Centauri ( sazvježđe ), to je promjena percepcije koja mijenja os i kreira iluziju udaljenosti.

O: Sad, sve što vam još treba, jest tehnologija.

P: Tehnologiju razvijamo upravo sada. Ona je već vjerojatno razvijena, samo je skrivena od javnosti.

O: Da.

P: Imam vrlo stran osjećaj da će ovaj razgovor imati posljedice.

O: Da.

P: Savjet?

O: Mogli bi vam dati, ali ne još sada.

P: To su glavne posljedice?

O: Da.

P: Još nešto za ovu večer? Da li još nešto moramo nadodati?

O: Ne.

P: Tada, hvala i laku noć.

O: Laku noć.