Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1995-01-14


14.01.1995.  F., Laura, TR i JR, T.M. i A.

 

P: Da li je netko sa nama?

O: Da.

P: Koga imamo večeras sa nama?

O: Hnorra.

P: Odakle si?

O: Kasiopeja.

P: Zašto su kretnje toliko spore večeras?

O: Ubrzat će se dramatično, dakle, budite strpljivi. Pošaljite malog da se makne, molimo.

P: Zašto djeca moraju biti dalje?

O: Kao zaštita od mogućih psihičkih oštećenja jer im duša još nije potpuno procvjetala!

P: Da li to znači da kad ljudska duša dođe u svoje tijelo kod rođenja, da je smanjena poput sjemenke ili kao pupoljak cvijeta, i da su godine rasta korijen ili...

O: To je period ponovnog buđenja.

P: Da li to znači da kad duša dođe u tijelo da ona ne može, u toj točki, zapamtiti bilo što od njezinih prošlih doživljaja...

O: Kruži.

P: Dakle, ona kruži kao plima i oseka ( smanjuje se i raste ) i na toj najmanjoj točki, tamo je vrlo malo svijesti?

O: Nešto poput toga.

P: Mi imamo nekoliko pitanja i prvo bi bilo: rekli ste nam u prošlosti da ste vi - mi u budućnosti i da se vi krećete tim putem da se spojite sa nama.

O: Da.

P: Kao što mi mjerimo vrijeme, koliko ste daleko u budućnosti mi?

O: Nemoguće odrediti na način kako vi mjerite vrijeme.

P: Da li to znači da u onoj točki vremena kad val stigne na Zemlju, taj nadolazeći događaj koji ste nam dali, kao informaciju da iscrtamo ETA ( procjenjeno vrijeme dolaska ), da li je to vrijeme u kojem ćete se spojiti sa nama i postati mi u budućnosti?

O: Ne, to nije korektan koncept.

P: Rekli ste da kad val dođe da ćete se sjediniti sa nama. Da li je to ista stvar o kojoj ste govorili kad ste rekli da ste vi - mi u budućnosti?

O: Ne.

P: Dakle, mi govorimo o dva posebna događaja ili subjekta, ili dvije odvojene točke vremena/prostora, točno?

O: Ne. Vi ste se opet okliznuli u pokušaju korištenja logike 3. denziteta na više nivoe realiteta denziteta.

P: Dakle, danas ste mene odabrali za žrtvu!

O: Ne. Mi pokušavamo pomoći svima da napreduju.

P: Dakle, mi ne govorimo o istom događaju...

O: Svejedno, što je "budućnost"?

P: Budućnost su simultani događaji, samo drugačije locirani u prostoru/vremenu, samo različiti fokusi svijesti, da li je to točno?

O: Je, dakle ako je to istina, zašto pokušavati primjenjivati linearno razmišljanje ovdje, vidite, mi smo spojeni upravo sada sa vama!

P: Vidim. T: Dakle, ono što želite reći je to da kad val dođe, on će nas odvesti u 4. denzitet ako smo spremni, ali nećemo se doslovno spojiti sa vama u 6. denzitetu u toj točki, ali mi možemo iskusiti "spoj" u toj točki jer su sve točke fokusa spojene za vrijeme tranzicije iz jednog denziteta u drugi?

O: Djelomično točno, djelomično daleko ( suprotno od "blizu" ).

P: J: Koji dio je točan, a koji nije? T: Val će ozeti one od nas koji će, u toj točki biti spremni, i pomaknuti nas u 4. denzitet, da li je taj dio točan?

O: Neodređeno.

P: Koji dio je neodređen?

O: Vi ste kandidati za 4. denzitet.

P: Dakle, mi smo kandidati za 4. denzitet, ali to nužno i ne znači da ćemo uspjeti otići u 4. denzitet, točno?

O: Djelomično.

P: Kao kandidati za 4. denzitet, bilo tko to jest, kad dođe val, ako će postignuti korektnu frekvencijsku vibraciju, i podići se do točke u kojoj bi ga val uzeo, on će u toj točki, pomaknuti se u 4. denzitet, točno?

O: Dovoljno blizu.

P: Sad, kad onaj tko se pomakne u 4. denzitet, da li će on iskusiti kompletnost ili se stopiti sa svim drugim denzitetima postojanja svojeg bića, na toj točki, pa čak iako je to jako kratko?

O: Za nekog mali nemjerljivi trenutak, to je ono pod čim se podrazumijeva "prosvjetljenje"!

P: Ali, u tom kratkom trenutku, jer tu ne postoji vrijeme, možda trenutak kao eon, ovisno o tome kako bi to neka individua mogla mjeriti, mi možemo iskusiti jedinstvo sa višim "nama"?

O: To može izgledati da traje "zauvijek".

P: L: Da li je to poznato kao "ushićenje"?

O: Neki su pokušali objasniti instinktivne misaone forme na taj način.

P: Da li je kretanje u 4. denzitet i razumijevanje koje imamo o tome, što je moguća pretvorba ili napuštanje Zemlje 3. denziteta, koja je pod velikim napadom na način kataklizmičkih aktivnosti itd., i kretanje na mjesto gdje se ništa od toga ne dešava, da li je to znano kao "ushićenje" ( prosvjetljenje )?

O: Laura, ti shvaćaš.

P: Pa, JR i ja smo o tome pričali ovaj tjedan, to je njezina krivica. Ne krivite mene. J: Ja sam kriva. L: JR me je nagovorla da to napravim. ( smjeh )

O: JR je "boogie man"!

P: L: Točno, ona je to učinila. J: Samo malo! T: Prihvatila si odgovornost. J: Ne, to ne mogu! Hvala. L: Imamo nekoliko pitanja na koja se može odgovoriti, mislim da dosta brzo i točno, pa idemo po redu. JR, kao što znate, njena majka je umrla umrla jučer ujutro i ona je vrlo zainteresirana gdje je njena majka u ovom trenutku, i u kojem se stanju ona nalazi. Možete joj dati tu informaciju?

O: Ona je sada na 5. denzitetu.

P: Da li je saznala da je dolazak tamo ugodan?

O: To je subjektivno.

P: Znala sam da će to reći. Još neka pitanja o tome, JR, ne želim te uznemiravati. J: Ne, u redu je. Da li je moja majka imala OBE ( izvantjelesna iskustva ) zadnji mjesec?

O: Da.

P: L: Sad, TR je imao vrlo interesantni doživljaj kad je stajao izvan svoje kuće.

O: TR je imao mnogo takvih.

P: T: Da, hvala vam, jesam. Čudesno je kao mi se to dešava. Stajao sam vani. Ima mnogo mačaka u susjedstvu i mi sami imamo 6 mačaka. One su gledale na jednu mnogo i prepoznao sam mačku od mačke i ne mislim da bi tu mogao pogriješiti. Mačka je pošla oko jednog drva nasuprot druge strane ulice, i to nije bila obična mačka. Bila je mnogo veća. Pogledala me je i zgrbila se u mačji položaj i gledala u mene. Da li je to bila stvarna mačka ili mamac?

O: Da, to je bio mamac iz Sjeveroistočne Piney šume, rezervata.

P: L: Ima li rezervat u tom smjeru od tebe? T: Da, on je na Pasco granici, malo "dolje" dalje od nas, u stvari.

O: "Gore" od tebe, TR. Nauči smjerove bolje, molimo. Svijest u orijentaciji će biti od vitalnog značenja u budućnosti.

P: T: Znam da je to "gore" od mene, ali je trenutno južno od mene.

O: Netočno, ti si govorio iz svoje kuće u svojim mislima.

P: T: Istina. L: Hah! T: Vi ste momci "cool"! L: Što smo vam ono rekli, "Volimo facu 6. denziteta sa smislom za humor!"

O: Da.

P: T: Ima li tamo gore faca i facica?

O: Da, cool face i facice! ( smjeh )

P: L: Sad, hajde prestanimo, pokušavam smisliti pitanje!

O: Što da prestane?

P: Prestanite se glupirati unaokolo, želim postaviti ta pitanja.

O: Ali mi se zabavljamo, ima li što loše u tome?

P: Ne, ali to želim kroz pitanja. T: Oraspoloži se, zabavna sesija je nešto što nam treba.

O: Napeta. ( smjeh )

P: T: Imamo jednu uživo večeras.

O: Da.

P: L: To je radi tebe TR. T: Hvala ti. L: Ti znaš sve te poslovne praktične šale koje...

O: Ne, A.

P: T: A.! Bože! ( smjeh ) Zašto A.?

O: Ona voli šale.

P: T: Ok, zabavljamo se večeras. Nastavi, pitaj iduće pitanje. L: Mogu li sada pitati svoja pitanja?

O: Oh, k vragu, hajde!

P: T: Nisam znao da je "Polje" ( Fields od W.C. ) uspjelo na 6. nivou. ( smjeh ) L: Ozbiljno sada...

O: Ozbiljno sada, drugovi!

P: L: Jedne noći kad sam čitala uz prozor, vidjela sam da je nešto bijelo prošlo pored prozora. Da bi nešto moglo proći kraj tog prozora, trebalo bi biti vlo visoko ili bi moralo lebdjeti. Također, moji psi nebi dozvolili ičemu da prođe pored mog prozora, jedino da su bili mrtvi, drogirani ili paralizirani na neki način. Poslije nekoliko minuta objasnila sam sama sebi to kao da sam vidjela dim od cigarete koji je lebdio na krajevima mog vidnog polja, ali, kad sam malo razmislila, shvatila sam da poslije toliko godina pušenja imam točan osjećaj o tome što je i gdje je dim oko mene. Zato, mislim da mi je neka vrsta svijesti davala znak da sam vidjela nešto više od micanja dima. Možete li mi reći što je to bilo, vani kraj prozora, ili je to samo bio moj dim od cigareta?

O: Vi postupno doživljavate sve više i više "bleedthrough-a"  4. denziteta. ( prolaza između denziteta, "prozora" između nivoa )

P: Što sam vidjela kraj mog prozora?

O: Energetski izvor iz 4. denziteta.

P: Da li je taj izvor energije entitet ili biće?

O: Reci nam kako zamišljaš, kako izgleda 4. denzitet, Laura.

P: Pa, nemam pojma. T: Dobar odgovor.

O: Ok, pa pokušaj jače, da otkriješ.

P: Mislite baš sada?

O: Da.

P: J: Možemo li mi pomoći?

O: Da. Vi vidite i bez daljnjeg napretka u tom području, mi ne možemo adekvatno objasniti detalje života u 4. denzitetu.

P: L: Dobro, kako bi mogli zamisliti život u 4. denzitetu. T: Da ja prvo pitam pitanje.

O: Slobodna asocijacija.

P: Da li taj energetski izvor kojeg je ona vidjela, nij nužno biće ili entitet, već izgubljena energija koja je bila prenesena iz 4. denziteta?

O: Odgovor na to ovisi o većem razumijevanju realiteta 4. nivoa.

P: L: Zašto imam taj napeti i pikajući osjećaj u stražnjem dijelu mog vrata, upravo sada?

O: Mi činimo otvorenom tvoju čakru za učenje.

P: T: Da li je to upravo počelo? L: O, da. Osjeća se kao da sam ubodena parom pribadača točno u dnu mog vrata. Ok, 4. denzitet je poput, da li sam korektna, kao nešto slično stanju sna. Trenutno kad pomisliš na nešto ili se fokusiraš na to, to desi ili postane realno?

O: Nastavi.

P: I tako, npr., ako želiš biti na brodu na vodi, da se nađeš na brodu na nečem što je više realan ocean nego ocean koji mi doživljavamo ovdje, jer, u svakom pogledu, to se podudara s tvojim očekivanjima, sve do odbljeska sunca od površine vode...

O: Izbjegni 4.

P: J: Kao preskakanje brzina? L: Da li preskačem?

O: Da. Zašto ti treba brod?

P: Pa samo radi toga u ovoj danoj fantaziji i ideji da si na brodu. T: Ali to nije fantazija. L: To je realnost. Dobro, dakle drugim rječima, 4. denzitet je realitet gdje se tvoje misli trenutno manifestiraju kao realnost. Na primjer, ako pomisliš da si princeza u kuli, dvorac će se manifestirati i ti ćeš biti u kuli, i ako želiš svoju kosu da visi do zemlje, ona će također, visiti do zemlje.

O: To je stvar u 5. denzitetu.

P: Dobro, dakle, imamo nešto između toga i 3. nivoa.

O: Nastavi.

P: T: Da li jako liči na 3. denzitet, ali drugačije na neki način?

O: Ne.

P: Rekli ste da kad dođe tranzicija, da će biti Zemlja 3. denziteta i Zemlja 4. denziteta, i neki će ljudi biti u 3. denzitetu na Zemlji 3. denziteta, a neki će biti 4. denzitet na Zemlji 4. denziteta.

O: Jedna mogućnost za vas da promislite.

P: L: Dobro, napravimo kratku pauzu... ( pauza ) Sad, momci, nagađam da ste slušali našu diskusiju i da ste čuli što je JR pročitala u odlomku iz članka o doživljaju 4. denziteta u kojem je najviši nivo željnog razmišljanja, da željno razmišljanje postaje stvarnost... J: Ili sam to izvadila iz konteksta?

O: Blizu. OPS.

P: L: Dakle, OPD željno razmišljanje...

O: OPD nema željno razmišljanje.

P: Pa kako razmišlja OPD? T: Odgovorno... L: ( doživljava osjećaj bockanja u vratu ) Bože! Vi mi radite čudne stvari mome tijelu...

O: Pomaže i balansira. Želje su striktno OPS.

P: Dakle, prihvaćanje doživljaja u smislu da se samo dozvoljava stvarima da se dešavaju i odgovaranje na balansirajući i pomagajući način je OPD odgovor ili doživljavanje u 4. denzitetu, da li je to točno?

O: Blizu.

P: I zato, vidjeti stvari koje prođu kraj tebe, kao što sam ja vidjela kroz prozor, i odgovoriti na njih jednostavno i otvoreno, znatiželjno, i na način da dozvoljavate da se dogodi. To bi bio OPD način, točno ?

O: Možda.

P: T: To ovisi o tome kako odgovaraš znatiželjno. Lizziji su isto u 4. denzitetu, i oni nisu OPD, zar ne?

O: Točno.

P: Dakle, oni nemaju OPD, pomagajući, odgovorni...

O: Istina.

P: Dakle, u 4. denzitetu, oba načina se mogu još uvijek desiti?

O: Da.

P: Željeni način je OPD način razmišljanja...?

O: Da.

P: Ali OPS razmišljanje je također na raspolaganju ako je to način na koji odlučite otići kad dođete tamo?

O: Da.

P: Dakle, možete se kretati naprijed i nazad koliko god želite i to je sve slobodna volja?

O: Ako se pomaknete iz OPS u OPD na 4. nivou, vi se ne vraćate natrag.

P: Jednom dok ste OPS u 4. denzitetu, vi tamo morate ostati? L: Ne. J: Ako se preselite iz OPS u OPD u 4. denzitetu, vi se ne vraćate natrag u OPS, vi ostajete u OPD, točno? T: To je ono na što sam mislo, jednom kad odlučite biti OPD, tamo ostajete jer nemate više bilo kakve želje da se vratite natrag u OPS?

O: Da.

P: T: Dakle, nije da nemate izbora, nego samo se ne želite vratiti natrag u OPS?

O: Da.

P: Dakle, ako se pomaknete i radite ono što Lizzardi rade, tada vi to nastavljate raditi sve dok se ne umorite ili uočite razliku, ili postanete prosvjetljeni i tada se pomaknete u OPD i tamo ćete htjeti ostati?

O: Neodređeno.

P: Može li se preći iz OPD natrag u OPS? Znam da ste rekli da nećete, ali to je radi toga što odaberete tako?

O: Prirodni faktori to zabranjuju.

P: L: Dakle, nagađam da jednom kad dobijete prirodne faktore OPD, priroda te pozicije je takva da vi jednostavno ne... to se jednostavno ne dešava.

O: Sad, razarač blokade za vas: bića 3. nivoa koja dostignu totalni OPD profil automatski i trenutno idu na 4. nivo u momentu kad to postignu!

P: T: Oni samo nestanu? Da li su to ljudi već prije napravili ovdje?

O: Da.

P: F: Da, čuo sam o tome. T: Naravno, ljudi nestaju čitavo vrijeme. L: Pa ja mislim da se to ne dešava tako često, ali mislim da se dešava... F: To se dešava. J: Ljudi nestaju i vi nikad ne čujete što se desilo sa njima. F: Bilo je slučajeva kad su ljudi odjednom nestajali, gdje ih je jednostavno pogodila svjetlosna zraka i puf! T: Kao spontano sagorjevanje... F: Ne... J: Ne spontano sagorjevanje jer je tijelo ostalo iza toga. F: Bilo je slučajeva kad su ljudi doslovce sjedili s drugim ljudima i odjednom svatko prisutan je vidio zasljepljujući bljesak svjetla i ta osoba je fijuuu! Nestala. Gonzeroni! L: Gonzeroni? F: Jednom za svagda! T: Želim pitati ovo pitanje, ako je već bilo prije pitano, zaustavite me. Što je totalni OPD profil? L: Totalni manjak brige za sebe.

O: Da.

P: Drugim rječima, ti ništa ne činiš ili misliš na način da bi ispunjavao ili radio za sebe. Ti uvijek razmišljaš na način da činiš i razmišljaš ispunjavati drugima. T: K vragu, imam dug put za proći tada... ( uglas ) Nemamo li svi! J: Da li je Gandhi?

O: Ne.

P: Majka Tereza?

O: Ne. Političke varke.

P: J: Majka Tereza je politička varka? ( smijeh ) L: Da pitam ovo... to je malo drugačija tema sada, ali trenutno naprežem svoj mozak i tebam malo više olakšanja i onda se vraćamo...

O: Ti si izvan balansa u ovoj sesiji radi "greške" u tvom tijelu. Imaš preveliki bakteriološki rast u tvojim crijevima.

P: Dobro, razgovarala sam sa JR ranije o realnom stanju u Pasco-u i ***-u, gdje su raznolikosti itd., i zaključila sam i istakla da bi oni mogli prodati svoju kuću u St. Pete i preseliti u Pasco County. Što vi mislite o tome?

O: Ok.

P: To je što vi mislite o tome?

O: Što drugo?

P: Samo želim znati da li vi mislite da li je to za savjetovati?

O: Neodređeno.

P: Sad, želim pitati o tim Krill dokumentima o kojim mi je Sally ispričala i poslala. Recite nam koja je pozadina toga i vrijednost tih Krill papira. TR zna više o njima nego ja. navodno je to nekakvo objavljivanje koje je napisalo vanzemaljsko biće i gdje se otkriva zavjera vlade. Da li su točni ti Krill dokumenti? T: Krill je navodno zatvorenik SAD-a. L: Ima li takvog bića kao što je Krill?

O: Polu.

P: T: Imaju li vrijednost ti dokumenti?

O: Polu.

P: Da li je vanzemaljsko biće diktiralo tekst?

O: Možda.

P: Da li je to sastavljeno od ljudi?

O: Polu.

P: T: Da li je to isto područje NLO skupa i tradicija kao Cooper i Lear i Lazar i Bennewitz stvari?

O: Mi smo vam rekli mnogo puta... Laura, pažnja... Slušaj!

P: L: Pa rekli ste polu. Polu znači polovično. Da li je poluistina ili na pola puta do istine?

O: Opaa! Smiri se! Strpljenja, draga moja!

P: T: Da li bi trebali dati tome istu dozu vrijednosti kao i drugim NLO dokumentima?

O: Prestanite sad!!!

P: L: Da li je to područje o kojem ne možemo pričati jer je previše delikatno?

O: Ne !!!!!

P: F: Što se dešava?

O: Mi vam pokušavamo reći nešto važno, a vi nastavljate pitanjima. Sad, molimo, tišina na trenutak!!! Rekli smo vam mnogo puta da komunicirate jedni s drugima i u mreži dijelite svoje ideje, jer na taj način UČITE i NAPREDUJETE! Ali, vi se počinjete oslanjati na nas za sve odgovore, i vi na taj način NE UČITE!!!!! Sad, probajte to i bit ćete pogođeni s rezultatima: svatko od vas unutar sebe ima pohranjeno neograničeno mnogo istinitih i "potresnih" informacija. Te informacije je stavljeno u vašu svijest da bi to mogli ponovo proučiti da bi naučili. Sad samo počnite sa diskusijom sa zadnjom serijom pitanja koja ste pokušavali pitati nas, i "neka diskusija teče".

P: T: Imam pitanje za tebe Laura, da li se osjećaš slabijom? ( t. daje Reiki Laurinom vratu ) L: Pa, nije vruće kao što je uobičajeno, i čudim se, budući da si uzeo druga podešenja od Jim G.-a... da pitam... Da li je T.-ov Reiki otkazan radi Jim G.-ove inicijacije?

O: Koleba se.

P: Ali on je imao dobar Reiki na početku, i da li će biti dobar za mene sada?

O: Neodređeno.

U ovom trenutku grupa je ponovo pregledala komentare koji su bili izneseni u odnosu na nekoliko osoba prominentno umješanih u NLO istraživanja koje su također bile umješane ili navedene u Krill-ovom dokumentu. To nam je dalo početnu točku u istraživanju materijala. Čitatelj može poželjeti pročitati što je rečeno u ranijim dijelovima sesije. Don Ware je iznijet jer je također spomenut, iako nije bio umješan u Krillove dokumente, a sljedeća diskusija se desila:

P: L: Tko je Don Ware? Pitala sam o njemu jer mi je John dao listu imena. T: Dobro, Don Ware je uobičajeno bio regionalni direktor MUFON-a, preko čitave istočne obale, i izašao je iz toga jer se kretao prema metafizičkoj strani fenomena, a MUFON je operacija "pokaži-dokaži". Oni ne žele čuti uopće takvu vrstu stvari. F: Znam da ne jer oni gledaju striktno na to kao... T: Oni pokušavaju dobiti znanstveni kredibilitet... F: Da, oni žele da sleti NLO i da onda mogu uzeti čekić i otići na njega i kucati po njemu "plink, plink, plink..."! E, tu je! T: Oni žele znati odkud su vanzemaljci, što oni mogu, koju vrstu pogona koriste, kako ih sagrade. Mislim da je MUFON nastavak projekta Bluebook. Kad su zatvorili projekt Bluebook, izašli su iz toga i potkopali NLO grupe počevši s NICAP i APRO, i MUFON je jedna od zadnjih grupa koja se mijenja iz jedne u drugu vrstu i sve informacije koje se saznaju, odlaze u Texas i tamo nestaju i nitko više nikad ne čuje za njih opet. Crna rupa Texasa. L: Dakle, drugim rječima, ako John Lear i William Cooper dobiju Kasiopejski žig za odobrenje, i oni jednostavno govore istu stvar kao i u Krill-ovim dokumentima, odakle su dobili njihove informacije? T: Jedna od pomisli da su to bili Moore ili Lear ili Bennewitz, jedan od njih, bio je jedini koji je napisao Krillove dokumente. Bilo je govora da taj Krill može biti akronim korišten od strane vlade da se identificira to biće koje je dalo informacije koje su baza tih dokumenata. L: Za vašu informaciju, da li bi Lear ili Cooper ikad bili u poziciji, ili da li bi ikad tvrdili da su bili u poziciji da promatraju bilo što od ovih aktivnosti zapisanih u ovom dokumentu, da su to sami napisali? T: Ne vjerujem da je bilo koji od njih tvrdio da je bio u poziciji da je fizički promatrao bilo što od toga ili da je bio u podzemnim bazama. Oni rade s informacijama za koje tvrde da su dobili od drugih izvora. L: I ono što tvrde da su njihovi drugi izvori neimenovani? T: Mnogi od njih su neimenovani. Moore i Cooper tvrde da imaju izvore unutar vlade. Vjerujem da je Cooper taj koji tvrdi da je jedno vrijeme radio za vojsku. U stvari bio je u Zračnim snagama, vjerujem. L: Nije li on taj koji tvrdi da je bio analitičar za admirala Pacifičke Flote? T: Da. Ima nekoliko verzija Cooper-ovih dokumenata jer ih je nadopunjavao i modificirao. On nije ništa ozbiljno promjenio; samo ih je počistio, preradio i nadodao. L: Dobro, ako je to slučaj, izgleda mi da bi ta osoba imala više šanse imati nešto u što se može vjerovati ako dolazi i prezentirano je iz ljudskog izvora koji je to promatrao ili vidio. Zašto bi oni rekli da je to diktiranje vanzemaljca kad je to mnogo težje za vjerovati? Izgleda mi da ako su to izmišljali, da bi došli dalje da su rekli da je to čovjek izdiktirao, nego vanzemaljac. To bi skoro težilo u suprotnom smjeru, da vas tjera na pomisao da je možda taj momak Krill, možda istinit. Ali, jedina stvar o tome, da ako je bio vanzemaljac, pogotovo OPS vanzemaljac, koliko od toga je istina? To je pitanje. T: Pa, navodno je Krill bio jedan od standardnih Sivih. L: Pa, onda, ne možemo se uzdati u bilo što o čemu govori. Možemo se uzdati u činjenicu da je moguće da nam je vanzemaljac dao te informacije, ali ako je bio jedan od standardnih Sivih, onda znamo tko su i što su i imamo uvid u to da su informacije same po sebi nepovjerljive, ne neophodno čovjekom koji je objavio scenarij. F: Pa, nije neophodno nepovjerljivo čak iako je bio OPS izvor. L: Da, ali kao OPS oni bi nesumljivo samo dali one informacije koje bi imale tendenciju služenja njihovoj poziciji. F: To je izgleda, slučaj, ako gledate iz očitog kuta gledanja. Ali, to ne mora nužno biti istina. Samo zato jer je OPS vanzemaljac, i u stvari, kibernetičko biće, to ne znači da su dane informacije nužno lažne, iz nekoliko razloga. Za one od nas koji su postigli izvjesni nivo razumijevanja, naša prva pretpostavka bi bila da je to netočno, dakle moglo bi biti povratna psihološka varka. Daš točne informacije; uzmeš one koji su na višem nivou razumijevanja da misle da je to netočno, a u stvari je točno. L: Pa da li znaš što je ono reklo? Ono je reklo, jednostavno, ono na što dolazimo. F: Pa, tada je točno. T: Ako je to standardni kibernetički "Sivkan", pitanje je koliko je biološki? Da li je dovoljno biološki da prođe seciranje? L: Da, naravno. Imam izvještaja o autopsijama tih momaka, naučnici jednostavno ne mogu shvatiti kako se oni hrane. F: Oni su kibernetički, ali izgledaju i funkcioniraju točno kao biološka bića. Ako pogledate unutar njih, naći ćete krv i vlakna i tkivo i mikroskopske dokaze... L: Mikroskopska ispitivanja, za koje sam čula, otkrivaju da su više nalik na biljke... T: Da. F: Što bi, naravno, moglo indicirati da su oni uzgojeni! L: Da. Zamislite kromosomsku vezu ljudske genetske informacije s time u kraljevstvu biljaka. T: Vi bi literalno uzgojili njih stotine lagano. L: I sijali ih... i očito je to ono što oni rade. Ljudi, koji su oteti na te brodove, vraćaju se i tvrde da su vidjeli zidove kontejnera u kojima rastu ta bića. Kao soba u rodilištu. F: Pa, tu smo. Imali smo informacije koje su indicirale na to da Sivi imaju pristup objim dimenzijama jer su sonde Lizzarda. I to nam daje daljnji zaključak da je taj 4. nivo takvo strano mjesto, jer te "sonde" mogu biti uzgajane kao biljke! I, na kojem nivou moraju biti ta bića sa potpunim dušama u 4. denzitetu da kad nas zavaraju sa vjerovanjem da su njihove kibernetičke konstrukcije - žive stvari! T: Da li to znači da bi mogućnosti Lizzarda, budući da moraju kreirati "sonde" da bi ušli u naš denzitet, nebi bile toliko naprednije nego, recimo, vaš svakodnevni duh? Bez Sivih, da li bi uopće mogli ući sa nama u interakciju? F: Da. L: Da, oni jesu, oni su, oni će i oni to rade. F: Ali tu ima nekoliko problema. Jedan je da je njihova pojava vrlo, vrlo uzbuđujuća... J: Oni bi privukli mnogo pažnje ako se prošeću ulicom. T: Ovisi kako se obuku. L: Oni mogu mijenjati svoj oblik ( shape-shift ). F: Oni mogu promjeniti oblik, ali samo u ograničenom vremenskom periodu. L: Jer to uzima energiju iz 3. denziteta da se učini. F: To nam iznosi nešto, kad smo pričali sa S. na telefonu neke noći, S. i B. su spomenuli ljude u crnom. Odgovor je bio da su Ljudi u crnom bili "Lizzard bića". U mnogim izvještajim o Ljudima u crnom, opisani su kao strani na brojne načine. Njihovi glasovi su bili opisani kao da dolaze iz neke "echo" komore, i... T: Pa, kad smo pitali o ljudima u crnom u jednoj sesiji, što su Kasiopejci rekli? Oni su "Projekcije". J: Upravo tako, možda je to zaključak, možda je to način na koji ulaze u naš realitet: kao projekcije iz 4. u 3. F: Ali, bio je jedan slučaj koji me uvijek bode i desio se relativno nedavno, 28.04.1987., momak u Maine-i koji je vršio NLO istraživanja, je bio posjećen od samo jednog Čovjeka u crnom. Rekao je da je taj momak bio čudan na mnogo načina. Imao je ružičast... njegovo lice je izgledalo da je prekriveno sa šminkom, i u stvari, kad se ovaj dotaknuo na jednom mjestu na svojem licu, njegovo cijelo lice se počelo razmazivati. I tada odjednom, ustao je i rekao: "Moram ići sad... os-s-s-tajem bez e-ner-gije." Tada je izašao iz kuće i teturao prema autu. Ovaj momak istraživač je rekao da u tom trenutku je počeo biti dezorijentiran kad je gledao Čovjeka u crnom kako tetura... L: On nije bio "zečić na baterije"! ( smjeh ) F: I onda je čovjek vidio svjetlo za koje je prvo mislio da je bilo svjetlo od auta, ali se Čovjek u crnom ušetao u svjetlo i nestao. J: Projekcije! Tako se oni kreću iz 4. u 3. L: Rekli su da se oni projiciraju kao "trijaža". Zapamtite. To je nešto kao putovanje kroz prostor/vrijeme. T: Pa, sišli smo s teme o Krill-u, ali smo sigurno zaključili neke vrlo nevjerovatne stvari o 4. nivou. F: Možda je Krill jednostavno Kaput, u ovoj točki. L: Tko mari za Krill-a? Mi smo ga samo koristili i onda bacili! ( smjeh ) T: To je ono na što sam došao... da li bi mi trebali tretirati našu standardnu NLO stvar... mislim, mi smo preko toga sada... J: Da, mi jesmo... T: S čime sad radimo ovdje... F: Sa svime s čime smo radili godinama, idejama o "pokaži-dokaži", o čemu sam i ja razmišljao također, i jasno je za nekog ako je pratio pažljivo čitav fenomen, da je evoluirao, u stvari, iz "pokaži-dokaži" perspektive koju više nemam, ali oni koji zbilja pristupaju sa otvorenim umom vide da je to daleko veća stvar. L: Dobro, tu imamo momke u crnom ( gleda u bilješke o njima )... Što ili tko su ljudi u crnom? Projekcije Lizzarda. T: Mi smo došli na to jer smo pitali o projekciji momka u Camaro-u koji se pojavio na mojem putu. L: Dobro. Da li to znači da Lizzardi samo projiciraju sliku bića? I, odgovor je bio "da". Tada je TR upitao: "Ljudi u crnom nisu realni u našem fizičkom svijetu?" I odgovor: "Djelomično točno. Vi ne razumijete tehnologiju, ali ćemo opisati ako želite. Prvo moramo objasniti daljnje "putovanje" kroz vrijeme jer ta dva koncepta su usko povezana. Prvi korak je da umjetno inducirate elektromagnetsko polje. To otvara vrata između dimenzija realiteta. Zatim, misli moraju biti kanalizirane od strane onoga tko sudjeluje da bi pristupio kanalu granice realiteta. Oni tada moraju fokusirati energiju prema odgovarajućem dimenzionalnom mostu. Elektroni moraju biti podešeni u korektnom frekvencijskom valu. Tada trijaža ( triage, pim. prev. ) mora biti poslana kroz "zavjesu" realiteta da bi balansirao percepcije na svim nivoima denziteta. Trijaža je kao što slijedi: 1. Materija, 2. Energija, 3. Percepcija realiteta." Drugim rječima, oni šalju kroz... J: Holografske slike. T: Oni prenose energiju koja uzima materiju ovdje i kreira ono što mi percipiramo, a što percipiramo ovisi o... L: Ne, ne, ne... Znam što je to... trijaža mora biti poslana kroz... trijaža je to kad materija postane energija koja onda postaje percepcija i kad udari drugu stranu zavjese realiteta, percepcija se konvertira u energiju koja se onda zgušnjava kao materija... to je kao povratni udar kroz zavjesu realiteta. T: I ono što individua vidi ovisi o tome što očekuje da vidi, što Lizziji moraju napraviti prije nego naprave trijažu... to je "kanal veza realiteta". Ako ste otvoreni da vidite ljude u crnom, i čak iako neznate što su oni, tada na jednom nivou svijesti... F: Ali ja mislim da to nije ograničeno samo na Ljude u crnom. L: Slušajte ovo! "Nekoliko puta čula sam za velike kvadratne kutije; Željela bi znati kome one pripadaju?" I odgovor je bio: "Lizzard projekcije..." Što oni rade, projiciraju njihov cijeli prokleti realitet u naš svijet? F: Pa, očito da je "projekcija" dio cijelog procesa koji ide iz 4. u 3. T: Da, ti se nekako trebaš nekako vratiti. F: Naravno, to također objašnjava većinu od onoga što smo čitali i čuli o "višim" fenomenima. Vi ih uopće ne možete ni pojmiti. Dakle, mnogi ljudi su skrenuli s traga jer su očekivali da će uhvatiti metalni brod i rastaviti ga, i dok se to dogodi... J: I čitav koncept o tome što nije u redu sa znanošću, sad je u tome da ne mogu to izmjeriti niti držati, ili vidjeti to fizički jer to ne postoji! F: Tu se materijalna znanost raspada. Zaglavila je u začaranom krugu. J: Da, i koristi vlastita pravila da bi se napravila nevažećom! F: Tako je! T: Dakle, zaključak je da smo jednostavno otišli puno dalje od Krillovih stvari, Cooperovih i Lear-ovih stvari, itd. F: Što je jedan od razloga zašto nam Kasiopejci neprestano govore da prestanemo zapitkivati ta glupa pitanja. T: Mi uopće ne moramo ići u sve to. F: Da, to je NLO "101". J: Pa da, mi smo se maknuli iznad toga svega. Moj Bože! Slušajte, da vam kažem nešto što sam upravo zapazila. Kad sam bila na poslu prije 3-4 tjedna, imala sam ladicu u stolu koja se nije i nije dala otvoriti i natezala sam ju svakako. Jednom sam snažno na kraju potegnula i ona je ispala van. Odlučila sam uzeti ju kući i iskoristiti je. Pogledajte što na njoj piše: Opredjeljenje ( service, prim.prev. )! T: Tu ima još jedna zanimljivija stvar i ta je da nismo sami u ovom denzitetu, tu su i druga bića na drugim planetama također. I može biti da neki od njih dolaze ovamo samo da bace još "više stvari u kašu" da bi nas zadržali zbunjenima o tome tko je tko i što je što. F: Imam osjećaj, iako je samo vjerojatno, da sve što smo iskusili u NLO području svih ovih godina, su prolazi iz viših nivoa denziteta u ovaj. Ne mislim da smo ikada iskusili transfer iz 3. u 3. To je samo moj osjećaj. I to je jednostavno ono što su sada ljudi počeli shvaćati. Drugim rječima... T: Pa to je ono što Vallee misli, među takvim tvrdnjama, pa on jednostavno gleda hiperdimenzionalno, jer... F: Ali Vallee je također znanstvenik materijala pa on to ispituje na znanstveni način. On je malo više umno otvoren nego neko tko bi samo rekao da je to nemoguće jer mi to još nismo otkrili... J: Pa da, naše ime nije na tome, pa ni ne postoji... F: Ali, on to radi na vrlo oprezan način. L: Pa, jesmo li završili više s Krill-om? T: Pa da, mislim da je i više nego dosta s Krillom. L: Krill je nebitan. Mislim da bi mi trebali biti oprezniji s našim pitanjima. J: Željela bi pitati, da li je ovo način na koji bi nas Kasiopejci željeli vidjeti da težimo uobičajeno? L: Dobro. Smatrajte to pitanjem.

O: To bi bila dobra ideja.

P: Imam pitanje za koje neznam da li bi mi mogli diskutirati o njemu i dobiti tako odgovore jer je zbilja strano. Željela bi znati da li duševni elektromagnetski profil može biti modificiran na silu, izvana, od drugog bića, sila, ili izvora energije?

O: Ne.

P: Da li je osobni duševni profil određen kumulativnim doživljajima te individue?

O: Dio jednadžbe.

P: Da li osoba nosi unutar svojeg duševnog profila pamćenja svakog i najmanjeg događaja, incidenta ili dešavanja što joj se desilo kroz sve realitete njezinog proživljavanja?

O: Pamćenja su utisnuti "prošlošću, sadašnjosti i budućnosti".

P: Dakle, ako je utisnuto tu... J: "Mi smo vi u budućnosti!" L: Točno, dakle ako je utisak tu, i nema vanjskih sila uključujući Lizzije ili Orionce, može...

O: Vi se možete sjetiti nas.

P: Zaključak na koji pokušavam doći jest da, na nekom nivou, sve što nam se desi, da tome možemo pristupiti, točno?

O: Da.

P: I netočno je reći da bilo koje drugo biće može doći i izbrisati neki dio naših doživljenja i zamjeniti ga sa svojim, bilo kojim načinom, oblikom, formom ili trikom?

O: Glupost!

P: J: Pitaj da li bi ja trebala dati "Childhood's End" Lauri da pročita. Mislim da tamo ima vrlo važnih informacija.

O: Ovisi o tebi.

P: J: Nema veze! L: Naravno da bi mi to trebala posuditi. Znaš da pročitam sve u trenu!

O: JR, da li ćeš nas pitati koje da čarape obučeš sutra?

P: L: Da li nosiš čarape, JR? J: Ne. T: Koje bi čarape sutra ona trebala nositi? L: TR!

O: Crvene sa bijelim prugama.

P: J: Oprostite! Nebi htjela skrenuti s teme. L: Sada, ovdje je nekoliko stvari koje bi pitala, a već nisam jer sam željela... jer smo već o tome diskutirali u neku ruku. Prije nešto vremena, pitala sam o "Mudroj bebi" u snu, koji je bio o bebi koja je bila 10 dana stara i recitirala Shakespeare-a, i moje misli su bile neobične i pitala sam o tome. Rekli ste da bi to trebala otkriti. Pa, majka je imala sličan san drugoga dana. Ona nije znala za moj san, ali obje smo sanjale bebe koje pričaju. To je spomenuto u knjizi Budd Hopkins-a. Značajne stvari o snovima o bebama koje pričaju. Odlomak u toj knjizi opisuje ženu koja je napravila hipnotičku regresiju da bi istražila njeno "Mudro dijete" u snu i otkrila da san nije bio stvarnost. U mojem i snu od majke, bili su prisutni individualci koji su izjavili da je dijete zlo i da preporučaju da s njim ne pričamo. Dan koji je sljedio poslije sna, obje smo se osjećale vrlo neugodno, slabo i malo depresivno. U knjizi, žena koja je imala san rekla je da je osjaćala da je to "dobar san" i da joj se svidio. Ali onda je istražila i vidjela da to i nije dobar san. Moje pitanje o tome jest, na vrlo dubokom nivou, što beba predstavlja?

O: Ništa.

P: Da li je beba tok pamćenja ili fotografsko pamćenje iz drugog događaja?

O: Možda.

P: Malo smo njuškali okolo i JR je istakla da su u oba sna neki koji su rekli da ne slušamo bebu. Tko je to bio ta osoba koja je rekla da ju ne slušamo? Da li je to informacija od vas momci, u našim snovima da ne slušamo tu bebu? Da li je u stvari ta beba, fotografsko pamćenje od interakcije s nekom vrstom vanzemaljaca, recimo Sivih ili Lizzija?

O: Razlikuje se.

P: L: Što se razlikuje? T: To nije bila interakcija s Lizzijima ili Sivima. L: Ok, možete li mi reći...

O: Svako je individua.

P: Dakle to znači da je moj san drugačiji od sna moje majke i oba su drugačija od sna žene iz knjige?

O: Da.

P: Pa, nagađam da ako hoću doznati više o snu, da moram napraviti meditaciju ili hipnozu.

O: Bingo!

P: TR i ja smo diskutirali o pokretanju objekata ispod zemlje. Kao što znate, mi smo kopali tamo gdje ste nam rekli i pronašli smo mjesto ispod zemlje gdje je nešto očito bilo. Tada smo našli da je tlo bilo meko.

O: Da.

P: I to je bilo kao da je netko kopao vrlo duboko ali se kretao u čudnim pravcima. Pa, TR, interesantno, je pročitao rad u kojem se objašnjava tendenciju objekata koji se kreću u dubinu ispod zemlje, stimulirani drenažom za vodu kroz zemlju. To skoro izgleda da je to oblik tog mekog tla od pijeska, prema području gdje je voda. Može li biti moguće da je nešto moglo proći kroz taj pjesak na taj način?

O: Da.

P: I moglo je proći prema području gdje voda prolazi kroz tlo?

O: Da.

P: I može proći tu udaljenost u, recimo, 50 ili 60 godina?

O: Naravno!

P: I da bi prošlo tu udaljenost u tom vremenskom periodu, koja bi trebala biti prosječna težina objekta?

O: Neodređeno.

P: T: Nema veze. Težina objekta je nevažna za kretanje. Ta misao mi je prošla glavom, što ako je bilo dobrovoljno iskopano kao tunel?

O: Da. Da li ste na nečemu? Hmmm?

P: L: Dakle, ideja moga muža da se proširi podrum, da se podupru kutevi s blokovima, da se spriječi urušavanje... F: Da li ste našli mjesto kad ste kopali koje je izgledalo kao neko mjesto gdje je netko nešto stavio? L: Bilo je šuplje mjesto ispod betonskog poda. Ispod toga je bilo meko pješčano područje koje se širilo dolje i van, okruženo tvrdo-pakiranim pjeskom. F: Pa, očito je nešto bilo tamo. L: Da li je to bilo nešto što se već pomaklo?

O: Otkrijte, zabavno je.

P: L: Pa mislim da jest, također, interesantno, jer iz ovog čitavog projekta je proizašla ideja o proširivanju podruma koji bi tada omogućio mjesto na koje možemo nešto smjestiti umjesto samo u uobičajeni podrum. Imate li vi momci planove za tu sobu koju gradimo?

O: Tko zna?

P: Dogodilo mi se da razmišljam o tome: sjećate li se kad smo govorili o Noah-u i arci i kako ste nam rekli da je simbolizam bio taj da je Noah sagradio arku jer je to izgledalo kao dobra ideja u to vrijeme, a kasnije je dobrodošlo. T: I to iskopavate jer izgleda kao dobra ideja, ali još ne znate zašto. Možda tu ima koji drugi razlog i možda ćete naći nešto u tom kopanju, također. Ali, također ćete i završiti sa proširenim podrumom i tu može biti drugi razlog za to. Ali to još neznate i oni vam neće reći! J: Saznat ćete kad će biti vrijeme za to. T: Vi ste već krenuli u tom smjeru. L: Pa da. To je on rekao budući da je već napravljeno svo ovo kopanje, mogao bi završiti ovaj posao. T: To ne mora biti za potop ili zemljotres ili što takvog, to može jednostavno biti korisno za nešto drugo. Možda vi jednostavno to morate završiti da bi mi mogli preseliti naše sesije tamo dolje!

O: Vi učite, Bravo!

P: T: Pa, mi se vraćamo na dobar put opet. Dakle, vi trebate nastaviti iskopavanje! L: Hm, hvala! T: Pa, tu je zabavno! To je potraga za blagom!

O: I vi bi mogli jednostavno naći nešto vrlooooo interesantno!!!

P: L: JR i ja smo vrlo znatiželjni o umjetničkom izražavanju u 4. denzitetu. Mi doživljavamo umjetnost i muziku na vrlo pozitivan i progresivan način, većina od nas, u ovom realitetu, i ponekad muzika može biti vrlo suptilna i vrlo pretvarajuća. Ona može nekoga pokrenuti na mnoge neuobičajene načine. Kako je to u 4. denzitetu?

O: U 4., vi možete "vidjeti" zvukove i "čuti" boje, na primjer.

P: Da li je to, sad se momci smirite malo da postavim ovo pitanje... F: Znam što ćeš pitati... L: Bez komentara, dobro? Prije mnogo godina kad sam bila dijete 60-tih i 70-tih, probala sam malo LSD-a. T: Znam točno što ćeš pitati, da, jer sam i ja to vidio! J: Da. L: U generalnom smislu! Geometrijski oblici i boje manifestirani muzikom. T: Da! L: Da li je to o čemu govorimo ovdje?

O: Bingo!

P: L: Dakle, drugim rječima...

O: Odgovor na tvoje iduće pitanje je da, vi ste iskusili "bleedthrough" 4. denziteta.

P: F: Drugim rječima, trip je kao trenutni pogled u 4. denzitet. L: Da li vi preporučate tu metodu da se pristupi tom tipu realiteta?

O: Neodređeno.

P: T: Pa, problem je taj što bi neki ljudi to voljeli raditi stalno i ne činiti to na prirodan način.

O: Da.

P: I drugi ljudi bi to koristili u prekomjernim dozama. J: I napravili si štetu. L: Da, to je očito nešto s čime treba vrlo oprezno rukovati. To ne možemo podsticati. J: Da li je to kao koncept dodavanja dodatnih dimenzija već onima koje doživljavamo u 3.?

O: Da. 4. nivo denziteta uključuje i dodatnu dimenziju doživljavanja, zar ne?

P: T: Prva dimenzija je jedna točka, druga je kretanje te točke po liniji, treća je kretanje te linije po ravnini i dodatak vremena daje temelj. Što je četvrta?

O: Otkrijte!

P: Da li je frekvencija vremena također onako kako mi percipiramo vrijeme?

O: Ne kako ga vi percipirate.

P: Mi ga percipiramo linearno, ali da li je to frekvencija koju naši osjetilni organi ne interpretiraju korektno?

O: Možda.

P: L: Rekli su nam prije da je vrijeme iluzija ili prevara koja nam je nametnuta kod "pada". J: Vidjela sam, i svi smo vidjeli, spektrum svjetla. Ono što smo u mogućnosti percipirati našim očima je samo jedan dio, odnosno ograničeni interval. Da li je realitet poput toga? Ono što mi možemo percipirati je samo mali dio spektruma vibracija?

O: Blizu.

P: T: Kad dođemo u 4. denzitet, da li ćemo moći percipirati više od ovog elektromagnetskog pojasa?

O: Puno više.

P: J: Dakle, to proširuje našu svijest?

O: Da.

P: L: Prije nekoliko godina, meditirala sam i napravila ono što zovemo "zoniranje". To je neopisivo stanje. U neku ruku sam se trgnula natrag prema površini za trenutak jer sam iskusila zujanje u mojoj ruci, što je zvučalo kao električni transformator. Riječi su mi došle na pamet koje su bile kao: "Prisutnost se približava," i pomislila sam odjednom na Shekinu, ili "izvidnicu prisustva Boga". Malo sam bila uzrujana jer nisam bila u poziciji da bi željela ikoga u posjeti. Podesila sam se više na "moralnu i korektnu" poziciju i nisam zapamtila ništa više sve dok mi nije bilo hitno ići isprazniti svoj mjehur. Neznam koliko je vremena prošlo, ali je bilo poprilično radi tolike fizičke napetosti mjehura. Krevet je bio blizu zida između spavaće sobe i kupaone, samo toliko da se prođe. Morala sam biti pažljiva da se ne lupim glavom u zid kad sam se dizala iz njega. Izašla sam iz kreveta i bila podosta zapanjena kad sam otkrila da su mi glava i ramena prošle ravno kroz zid. Kad sam to uočila, počela sam posvećivati pažnju onome što sam još doživljavala. Primjetila sam da su se svi fizički objekti pojavili kao prozirna klizišta boja i svjetla. Zidovi kuće nisu postojali, mogla sam vidjeti djecu u njihovim krevetima u drugim sobama, njihova tijela su bila svjetlost. Mogla sam vidjeti kroz kuću van i nije bio mrak kao što ga mi percipiramo. Bila sam svjesna da je bila noć, ali drveće, biljke i drugi objekti su bili očiti njihovim izgledom kao boje i svjetlost. Imala sam kratku pomisao na nešto daleko i imala sam teleskopski vid i zumirala ( približila ) sam se na to trenutno. Također sam bila svjesna da mi je vidno polje bilo 360 stupnjeva, što znači da sam mogla vidjeti u svim pravcima odjednom. Sve od toga se desilo vrlo brzo, ili je bar tako izgledalo, i shvatila sam da nisam u tijelu. Ta misao me preplašila i tog trenutka kad sam se preplašila, tj. osjećala nagovještaj straha, trznula sam se natrag kao od gume. Otkrila sam sebe točno onako kako sam bila prije nego što sam čula ono zujanje, u onoj poziciji. Mislim da govorimo o tome kad govorimo o 4. denzitetu, odnosno toj vrsti percepcije. F: Pa, sjećaš se u knjizi Whitley Strieber-a, on priča o lebdenju izvan svoga tijela i postao je svjesan svih vrsta stvari uključujući polja oko električnih kablova i to je opisao. L: Pa kažimo da je to u najmanju ruku, vrlo stran doživljaj. T: Kad si počela objašnjavati stanje transa, rekla si:" Ono što zovemo zoniranje". To ne mogu objasniti. To je ista stvar koju su Kasiopejci rekli kad smo ih pitali da objasne kakav je 4. denzitet! J: Da, nismo imali fizički okvir reference. L: Da, ne mogu reći da sam bila u nesvjesti, jer sam bila svjesna svega. I još, ne mogu reći da sam bila fokusirana na bilo koju stvar. F: U zadnjoj sesiji smo primili neke zaključke zašto oni ne mogu objasniti te stvari. Oni su rekli nešto kad smo govorili o biljkama i kamenju na 1. denzitetu. Pokušajte nešto shvatiti na životinjskom jeziku da izrazite kako bi željeli percipirati univerzum kao čovjek. Stvar koja mi se dešava je ta, čak i kad dijelimo isti prostor sa mačkama, psima itd., njihova percepcija univerzuma je drastično drugačija u svim namjerama i svrhama, one bi mogle biti i na drugom planetu. T: Znanost nam govori da pseće oko vidi samo crno-bijelo. F: Nije samo stvar u tome što oni fizički mogu vidjeti i kako to vide, već kao to razumiju i percipiraju i na koji način razmišljaju. To je toliko drugačije od ljudi... i neki ljudi imaju emocije i ljubav prema životinjama, i misle da su životinje skoro ljudi i da pas i ne pomisli "Oh, ja sam pas, mislim da ću malo odspavati:" Tu nema ništa što bi mi mogli razumjeti. Dakle, ako mislite o koracima naviše u denzitetima, ako su oni jedva slični, zamislite skok iz 3. u 4.! U 4. oni nas mogu razumjeti potpuno, ali njihov pogled je radikalno drugačiji. L: Kažimo laku noć.