Kasiopejske transkripte-1995-01-11


11.01.1995.  F., Laura, B. i S.K. preko telefona

 

P: Da li je netko sa nama?

O: Da.

P: F. pri?a sa S.K.

O: Kanal sa prekida.

P: S: Da li ste vi iz iste grupe kao i Pledijci?

O: Iste. Kad na Plejadi, Pledijci, kad na Kasiopeji, Kasiopejci. Svjetlosna bi?a.

P: Koja vrsta izvora ste vi?

O: 6. denzitet.

P: Zašto ste izabrali F. i Lauru da prenesete ove informacije?

O: Jer su balansiraju?a polja korektna.

P: B: Maitreya... Koja je sudbina te osobe u ovom životu?

O: Igra istaknutu ulogu u dezinformacijskom procesu.

P: Da li je Benjamin Creme svjesan toga?

O: Ne.

P: Da li ET-i stavljaju misli u Benjaminovu glavu?

O: Da.

P: Što je njihova uloga u tome?

O: Da uzrokuju konfuziju, diverziju i prevaru tako da ti kanali realiteta mogu biti sakriveni. Samo-objašnjavaju?e.

P: B: Da li to zna?i da ono što mi mislimo, zapravo i nije istinito?

O: Blizu.

P: Ovo mora zna?iti da vanzemaljci žele dati nam jednu osobu na koju se fokusiramo i koja je spektakularna, da nebi mogli vidjeti istinu.

O: Zapamtite upozorenja o lažnim prorocima iz "pustinje".

P: Da li to zna?i da je Benjamin Creme OPS osoba?

O: Da, indirektno.

P: Da li je on antikrist?

O: Ne. "Antikrist" nije individua, ve? konzorcij.

P: Tko je konzorcij?

O: Pojam se odnosi na ideju o velikom tijelu s mnogo individualaca.

P: L: Tko specijalno? F: Ljudska bi?a?

O: Da i ostala.

P: B: Da li su to bi?a koja su živjela duže nego ve?ina ljudi u jednom životu?

O: Zbunjuju?e misaone forme.

P: Da li su to ljudi koji su se reinkarnirali iz života u život i drže isto pam?enje da bi nastavili plan?

O: Samo nekoliko selektiranih.

P: Da li ?e se ovo kanaliziranje pretvoriti u malo više od ove primitivne metode jedno po jedno slovo, ili ?e se pretvoriti u metodu pisanja ili tipkanja ili direktno kanaliziranje svjesno ili nesvjesno?

O: Može sada, manje opasnosti od korupcije kroz ovu metodu.

P: Koji je smisao ovog kontakta?

O: Pomo?i vam da u?ite, i zato stjecanje znanja, zato stjecanje zaštite, zato progres ( napredak ).

P: Što Kasiopejci stje?u ovim kontaktom?

O: Radi pomaganja vama, mi se kre?emo prema ispunjavanju naše sudbine, uniji sa vama i svim ostalima, tako kompletiramo Veliki ciklus.

P: Da li je to jedina mogu?nost koja vam je otvorena, ili je to najbolja mogu?nost koja vam je otvorena?

O: Oboje.

P: Da li ste daleko od nas, u svjetlosnim godinama?

O: Udaljenost je ideja 3. denziteta.

P: Svjetlosna godina je 3. denzitet?

O: Da.

P: Što podrazumijevate pod putovanjem na valu?

O: Putujemo na mislima.

P: F: Našim mislima ili vašim mislima?

O: Nije korektan koncept.

P: L: Što je korektan koncept?

O: Sve su samo lekcije.

P: ?ije su to misli?

O: Misli ujedinjuju sve realitete u egzistenciji i sve su sherane ( dijeljene ).

P: S: Vi putujete na valu energije kreirane svim misaonim formama?

O: Misaone forme su sve što postoji!

P: B: Imaju li oni koji su OPS na pameti da oni koji su OPD da ?e pobjediti u ovoj utrci ili konfliktu?

O: Ne, apsolutno ne! U stvari, OPS ne može pojmiti "gubljenje" ali instinktivno osje?aju pritisak koji se nadvija nad njima, to je razlog predstoje?eg nemira.

P: Što se dešava s njima kad izgube, da li to zna?i da su rasplinuti, ili to zna?i da moraju oti?i natrag i napraviti cijeli evolucijski proces ispo?etka u drugom polaritetu?

O: Drugo.

P: Dakle, dolazi krajnja to?ka serije?

O: Blizu. Kad kažemo "blizu" mislili smo da je koncept "blizu" realiteta. Ne blizu na na?in vremena ili distance.

P: Da li na toj to?ki oni doživljavaju bol koju su oni uzrokovali? L: Dobro pitanje!

O: Ne, to se dešava samo na 5. nivou.

P: B: Koji je ispravni protokol kad sretnemo Lizzarda?

O: Na vama je!

P: F: Ne mislim da ?u ponoviti to B. L: Da li je on koristio rije? "jeb..."? F: Ne, odnosilo se na dio anatomije. B: Da li su Lizzardi shape shifter-i ( mijenjaju izgled i oblik )?

O: Svi na 4. nivou denziteta imaju tu sposobnost.

P: Imaju li mogu?nost da blokiraju njihov stvarni izgled?

O: Da.

P: Da li se kre?u sad me?u nama?

O: Rijetko, oni koriste "agente" da naprave ve?inu njihovih zadataka na 3. nivou.

P: Da li su ti agenti "ljudi u crnom" ili su oni Sivi?

O: Oboje i mnogo drugih. Ljudi u crnom su ?esto Lizzardi preobli?eni kao ljudi, i mogu ostati u 3. denzitetu ograni?eni period koji je zvan kratkovalni ciklus. Ljudi u crnom tvrde da su vlada da bi imali ispriku da bi mogli imati direktan kontakt sa selektiranim ljudima.

P: Da li su ti ljudi u crnom ubijali ljude?

O: Ne.

P: F: Samo su prijetili?

O: Da.

P: B: Da li su Lizzardi ubijali ljude?

O: Ooo, da!!!

P: Ima knjiga u kojoj kažu da ako sretneš Budu na cesti, trebao bi ga ubiti, da li bi trebali u?initi isto s Lizzardom?

O: Strano.

P: Ima li fizi?ke konfrontacije koja se dešava u 3. denzitetu koja rezultira da tijela budu raznesena na komade, smrti i destrukcijom, itd?

O: Ne baš, zapamtite, vi primjenjujete ideje 3. nivoa na realitet 4. nivoa, što se ne uklapa.

P: Da li to zna?i da se rasturanje tijela u komade ne uklapa?

O: Da.

P: Ali oni imaju fizi?ka tijela na 4. nivou, zar ne?

O: Prolazna.

P: Pa i naša su.

O: Ne, vaša nisu.

P: Jer oni mogu u?initi shape-shift ( promjenu oblika ), da li to zna?i da ako bi oni bili razneseni, mogli bi vratiti svoja tijela nazad ponovo u oblik u kojem su bili?

O: Blizu.

P: Da li su Lizzardi iza bilo koje prikaze Djevice Marije na svijetu?

O: Da. Svima.

P: Što je svrha toga?

O: Diverzije i dezinformiranje tako da znanje bude razbacano, i radi toga više ?e ih biti otvoreno za napad.

P: L: Ako razmislite o tome, propagiranje vjere u "starim" religijama, što uklju?uje vjerovanje u pakao ili ?istilište da bi stavili osobu u vrlo ranjivu situaciju jer je tada ona otvorena mislima o krivnji, grijehu, i zato osjetljivi na misaone kontrole i teror.

O: Da.

P: S: Theo, kroz "Ashtar zapovijedi" kanaliziranim kroz Yvonne Cole, predvidio je spuštanje vanzemaljaca u Decembru 1994., bila je izmišljotina ili je krivo prora?unato?

O: Izmišljotina.

P: S: Ona je tako draga osoba...

O: Kanal je zavaran.

P: Koga je ustvari kanalizirala Yvonne Cole?

O: Agente Lizzarda, više dezinformacija. Tko ne prima dezinformacije, tada, pitate? Pa, vi ?ete znati kad otvorite svoj um i primite mnoge informacije; sad poruka: K., mi smo svjesni tvog rada, i ti si blizu glavnom "proboju", pa ipak, budi svjesan da OPS snage pokušavaju pobjediti te, i mi bi ti savjetovali da usporiš svoje bitke protiv OPS snaga malo, da bi sprije?io previše topline s njihove strane s kojom dolaze po tebe!!!

P: S: Da li govorite o ne-oporezuju?em radu koji B. radi?

O: Upravo tako.

P: L: Da li su ga obilježili?

O: Ve? je na pobližem promatranju.

P: B. ne?e odstupiti ni korak unatrag, pa što može u?initi da se zaštiti?

O: Znanje je zaštita. Dva poziva nedavno.

P: Primio si dva poziva? O ?emu i tko je zvao?

O: Imalo je veze s "biznisom" ali je smicalica.

P: Ok, mislim da su ovo sva njihova pitanja. Zahvaljujemo. ( Razgovor telefonom je prekinut )

P: Da li ste još uvijek sa nama?

O: Da.

P: Recite nam što B. i S. misle o stvarima koje ste im upravo dali?

O: O?arani.

P: Pa, oni to mogu zvati primitivna metoda, ali svi ljudi koji rade izravno kanaliziranje, dobiju izravno sme?e.

P: Kao što znate, imamo veliku rupu u našem podrumu i nismo još ništa našli. Da li ste sigurni da tamo ima ne?eg?

O: Pretražite pažljivo.

P: Može li biti u zemlji koja je ve? iskopana?

O: Ne.

P: U kojem smjeru trebamo i?i otud gdje je rupa? Koliko još u dubinu? Mislim, znam da ste nam rekli da nastavimo, ali ako nešto ne na?emo uskoro... Mislim, koliko možemo iskopati? ?itav podrum ?e nestati u toj rupi.

O: Strpljenje ispla?uje.

P: Pa, možete li mi re?i koliko još dublje...

O: Pažljivo prosijte.

P: Da prosijemo pjesak koji smo ve? izvadili ili pjesak koji ?emo izvaditi?

O: Sve.

P: Da li trebamo i?i dublje?

O: Možda.

P: Da li trebamo i?i šire?

O: Strpljenje!!!

P: F., znaš li kakva je rupa u tom podrumu? F: Ne, ali bi volio vidjeti ( smjeh ). L: Ti i ja bi mogli uzeti ovaj stol, staviti ga u rupu i udobno sjesti za njega. F: Koliko ti je trebalo da to iskopaš? L: Oni su to radili danas. F: Tamo bi moglo biti tone stvari u tome iskopanom. L: Sad, zaozbiljno, momci. I?i ?u radije s P. i njegov ugovor je prili?no jadan ili da napravim nešto drugo za što neznam što bi moglo biti. U krajnju ruku, to je jedina opcija koju vidim.

O: Oprosti, ali ti moraš odlu?iti što ?eš, to je dio procesa u?enja.

P: Da li ?e B. i S. odigrati zna?ajnu ulogu u poslu koji ?emo raditi ubudu?e?

O: Vjerojatno, ali ?ekaj i vidi.

P: Što P. misli o sporazumu sada trenutno?

O: Novac.

P: On ho?e hipoteku?

O: Zašto ne pregovarati i objasniti tvoju poziciju, pošteno?

P: To je ono što ?u u?initi.

O: On ?e razumjeti kašnjenja bolje, nitko ne može kriviti tebe za želju za najboljim "deal"-om ( nagodbom ).

P: Želim pitati još jednu drugu stvar, nedavno osobni utjecaji J.O.-a su prona?eni, možete li nam re?i koju vrstu vozila je vozio u tom podru?ju u kojem su te stvari bile...

O: Vrijeme je za vas da krenete dalje od toga.

P: J. mi je govorila i rekla da zbilja misli da je J. pokušavao dobiti ljude da rješi ovu mizeriju...

O: Tetka Klara opet napada.

P: Da li bi trebala F.-a poslati Sharkiju?

O: Na tebi je. Vrijeme je za i?i.

P: Hvala vam i laku no?.