Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1994-12-23


23.12.1994.  F., Laura, DM

 

P: Pozdrav.

O: Bez rituala.

P: DM: Objasnite, molimo.

O: Bez rituala.

P: F: Da li je netko radio neki ritual? L: Ne. Da li si napravila koji u svojoj glavi, DM? DM: Samo sam protrljala ruke skupa. L: Ne, ne mislim da je to o ?emu govore, jer smo govorili o ritualima i zašto ih mi ne ?inimo. Ok, zašto ste nam rekli "bez rituala"?

O: DM. Oprez.

P: Recite D-i, molimo, zašto mi ne radimo rituale.

O: Rituali ograni?avaju. Tko smo mi?

P: Kako se zoveš, molimo?

O: Oplea.

P: Da li si bestjelesni duh?

O: Ne, Kasiopejac.

P: Da vas pitam o spelovanju rije?i "Kasiopeja" ( Cassiopaea ). To je arhaisti?ko spelovanje od Kasiopeja ( Cassiopeia ), ali koje se trenutno ne koristi. Ipak, zadnji dio rije?i, kao što ga vi spelujete, je rije? "Paean", što je znak "upozorenja" objave ili poruke. Nešto što poziva ljude na pažnju. Ima li tu neke izabrane simolike koju koristite u tom spelovanju?

O: Ne, ali lijepa analogija.

P: D: Želim vam zahvaliti za savjet koji ste mi dali. To je nešto što mi je stalno na pameti i vaš savjet je vjerojatno spasio moju k?er od bježanja od ku?e.

O: Nema na ?emu.

P: Želim se osloniti na vas, i nadam se da vam ne smeta. S.-in otac ima utjecaj nad njom, da li je on netko o komu bih je trebala upozoriti?

O: Ne brini.

P: L: Da li to zna?i da što D. manje govori, to ?e prije S. shvatiti stvari za sebe.

O: Neodre?eno.

P: D: Da li ?e S. biti ok, samoj od sebe, ako ja napustim državu?

O: Ti ne odlaziš.

P: L: Pa, to je prili?no odre?ena izjava. Da li ?e ona dobiti... D: Imate li nešto prikladno za mene?

O: Tvoja korist je tvoj put u?enja.

P: D: Moj put... Ne razumijem... L: Drugim rje?ima, oni ne moraju imati specijalni savjet za tebe u smislu da ga koristiš, ve? tvoj put u?enja je ono što ti ovdje radiš. D: Pretpostavljam da ?u ovdje ostsi i u?iti sve dok ne nau?im?

O: Da. Svatko uvijek u?i.

P: L: Zašto ste rekli da ona ne?e oti?i? To je prili?no definitivna tvrdnja i vi momci obi?no ne dajete definitivne tvrdnje kao što je ova?

O: Jer ona ne?e ( oti?i ).

P: D: Da li ?u raditi s E.P.?

O: ?ekaj i vidi.

P: Imam osje?aj da ?u prodati moju ku?u i da ?u raditi nešto zna?ajno i da ?e to biti u Sjevernoj Karolini... L: Pa, možda ?eš završiti u Sjevernoj Karolini. Ja sam željela i?i u Montanu i završila sam u Aveniji Montana. Naga?am da je to najbliže kuda sam mogla sti?i.

O: Pritiskom ne djeluje.

P: Pa, ja sam pokušavala stvari na silu. L: I ja sam bila onaj koji pritiš?e, i još uvijek to radim s vremena na vrijeme, ali to nikad ne radi... U?im pustiti da se stvari dogode.

O: Ku?u prodaj, ali seljenje nije daleko. Kako ti se svi?a New Port Richey?

P: D: Pa, tamo neznam nikoga tko zna prazno mjesto ili koje se ispraznilo, a znam ljude ovdje i...

O: Bingo!

P: L: Pa, zašto niste rekli F. i meni stvar kao što je ova? Da li ?u prodati svoju ku?u? I ja se tako?er želim odseliti!

O: Mi smo rekli ono što je trebalo biti re?eno.

P: Pa, D.i ste rekli, a meni niste. To nije fer...

O: Jesmo ti rekli!

P: Da li bi bila dobra ideja da D. dobije Reiki inicijaciju?

O: Ovisi o D. Opet pritiš?ete.

P: D: Pa, razumijem da Laura zna da to ho?u i ona mi je dala razloge. Ono što radim jest da sklapam informacije... vjerojatno ?u.

O: Ti znaš. Ti si ljubazna.

P: Otkrila sam ako stavim ulje s vitaminom E na bradavice, prestaju me svrbiti...

O: Kalij.

P: Da, jedem banane! Stavila sam i tako?er na njih neko ulje-antibiotik, i tada bi mogla izgrepsti i dio nje i prestalo bi me toliko svrbiti. Sigurna sam da kalij pomaže. Jela sam banane. L: Pa, ranije smo govorili o svim sinhroniziranim doga?ajima koji su se desili za vrijeme godine koja je prethodila ove kontakte, i željela bi znati da li su ta zbivanja, djelomi?no, uzrokovana od vaše strane, momci?

O: Neodre?eno.

P: Što je uzrokovalo ponavljano oticanje mojih o?iju i drugih mekanih dijelova tijela?

O: U?enje dolazi s otkri?em.

P: D: Ti si otkrivala. Bila si vo?ena. L: Oh, vidi što su rekli. D: Jednostavno, kao da sam bila vo?ena da živim ovdje i radim sa vama. L: Da li je D. dio kanala?

O: Vidjet ?ete. Forum prvo.

P: Da li je D. dio kanala?

O: Vidjet ?ete.

P: D: To zna?i da. L: U formiranju ovog kanala, nije li kanal nešto kroz što se energija daje nama, ve? i tako?er kroz koji mi možemo putovati i u druge dimenzije? Da li to ide u oba smjera?

O: Nau?ite pomo?u otkri?a!

P: Drugim rje?ima, u?inimo to! Mi imamo program na kompjuteru za kompjutersku mrežu ( net ), za koji ste nam rekli da jednom kad budemo online ( uklju?eni na net ), da ?e se naši životi iznenadno i dramati?no promjeniti. D: Da li smo mi spremni za to?

O: Otkrite.

P: L: Rekli ste nam da ako kreiramo labirint na zemljištu i ako hodamo kroz njega, da ?e to promjeniti naše vibracije na nivo na kojem bi vas mogli vidjeti, a ako bi to radili kao grupa, što bi bio rezultat?

O: Isto.

P: Da li bi grupa koja bi se kretala u tom formatu energije, napravila više energije, nego recimo jedan pojedinac?

O: Da.

P: D: Dakle, što ako mi imamo mnogo ljudi da to radi? L: Oni su nam rekli da je to sli?no onome što su radili u Stonehenge-u, da bi hodanje po odre?enoj šabloni kao labirint koncentriralo energiju. Spirala. ( Planceta demonstrirala pomo?u kretanja u spirali, rastu?i, pa onda smanjuju?i. ) Da li demonstrirate uzorak koji bi trebali koristiti?

O: Ciklus.

P: L: Da li bi nas ovo dosta osnažilo kao i žurba u vezanju DNA?

O: ?ekajte i vidite.

P: Drugim rje?ima, vi samo želite da mi napravimo te stvari, da nastavimo s tim projektima, napravimo ove skripte organiziranima, napravimo labirint, da li naše okretanje...

O: Mi želimo da vi napravite ono što ?ete napraviti.

P: Pa... D: Hvala puno... L: Naga?am da je to ono što slijedi: budite slobodni, budite sretni...

O: Prije svega u?ite.

P: D: Ima li što bi mogli u?initi da pomognemo drugim ljudima?

O: Pristupite instiktima, mreža.

P: Da li govorite o kompjuterskoj mreži?

O: U na?elu.

P: Samo malo. Oni misle povezivanje ljudi i korištenje mreže. L: Da li generalno, mreža zna?i, kao što je D. rekla, kontaktiranje ljudi, širenje svijetu, dati drugima uvid, tako nekako?

O: Zašto S. ima mnoge viruse?

P: L: Što ste mislili s time? Tko ima toliko virusa?

O: S.

P: Pa, da li S. ima mnogo virusa? Zašto ih ona ima toliko?

O: Mi smo vas pitali.

P: D: Pa ona ?e i?i na va?enje krajnika u utorak. Neznam zašto.

O: Niste li zamjetili?

P: Pa, nisam povezala stvari. F: Da li je to istina? D: Da. Ona ima razne vrste virusa... L: Pa, da li ?ete nam dati kakav zaklju?ak o tome?

O: Emocije su se refleksirale u fizi?kom tijelu.

P: Što je izvor njenih emocionalnih uznemirenja?

P: D: Njen otac. Da li je to njen otac?

O: Ne.

P: L: Što je? D: Da li je bila oteta?

O: Nije bit u tome.

P: Što je uzrok njenih emocionalnih virusa?

O: Komplicirano, ali duševna povezanost majke-k?erke je neobi?no jaka u ovom slu?aju!

P: Koliko života su D. i S. imale skupa?

O: 59.

P: Pa, to je mnogo. D: Da vam nešto kažem, zadnji put sam je ubila...

O: Blizanci.

P: Koji od njih...

O: Zadnji je bio tragi?an.

P: D: Ubila sam S... L: Možete li nam re?i dinamiku tog zadnjeg života koja je toliko jaka...

O: D.-ino otkri?e.

P: L: Da li bi D. to trebala u?initi kroz hipnoterapiju?

O: Ok, ali je ve? napravila posao.

P: L: Što bi D. mogla u?initi sa S. u životu koji najviše uti?e na ovaj životu, da se to riješi?

O: Nije važno, ovaj jest!

P: Što ona mora u?initi sada?

O: Na pravom putu je radi utorka.

P: Što ?eš napraviti u utorak? D: Utorak... L: Što ?e se desiti u utorak što je toliko važno?

O: Otkrijte.

P: Ima li to što s klizaljkama koje ?e D. kupiti S. u utorak?

O: Sada vi u?ite, pa ?emo vam pomo?i. Sad vidite?! Ona treba djetinjstvo koje nije nikad imala.

P: Zašto nikad nije imala djetinjstvo? D: Jer je bila seksualno zlostavljana od svog oca i uvijek je osje?ala da mora odrasti; ona je morala biti izme?u svog oca i mene; morala je sve sakupiti zajedno. Uvijek je osje?ala tu odgovornost i ona... oh! Sad vidim! Hvala vam! Idemo u shopping ( kupovanje ). Otišle smo u du?an. Vidjela je stvari koje nije imala kad je bila dijete i ja sam joj objasnila da ona više nije dijete i da ne?e uistinu mo?i uživati u tim stvarima, ve? da bi mogla uživati u stvarima koje su više za njene godine. Vidjela je malene ukrasne predmete koje si je oduvijek želila. L: Pa, kupi joj ih. Možeš li? D: Da! L: To je odgovor? Dati joj stvari iz djetinjstva?

O: Nastavite...

P: D: Oti?i ?u i kupiti joj te stvari sutra.

O: Dobro. Djetinjstvo je stepenica za duhovni rast u svakome životu.

P: D: Želim vam se zahvaliti!

O: Mi vam pomažemo s time jer vi jednostavno morate rješiti to prije nego što možete pravilno napredovati k važnim stvarima, vidite?

P: Moram rješiti to... L: Oni su ti upravo rekli da imaš važan zadatak za napraviti što je vrlo blizu proro?anstva... da li sam korektna ovdje, da ona ima važnu stvar za napraviti i da imate planove za nju?

O: Da. D. je bila "nemarna".

P: L: Bila si nemarna? D: Mogu to rješiti. L: Ima li još nešto što bi mogli nadodati da bi pomogli da se riješi ovaj problem i što možda nismo pitali? D: Mislim da samo trebam uživati s mojom k?erkom, a ne pokušavati kontrolirati je...

O: Sada ste na pravome putu.

P: Nisam pri?ala protiv njenog oca i nisam joj rekla, da ju ohrabrim... Opraštala sam mu... i rekla sam mu danas da sam saznala od S. da je njen otac taj koji ju je doveo do poba?aja, i platio je za to, i rekao nešto o zbrkanim osje?ajima, nije sve to loše. Ima nešto dobrog u svemu, i pokazala sam joj razne dijelove raznih knjiga... strana 29 u Ra materijalu, i da ne iskazuje bijes... i to je ono što sam ?inila: pokazuju?i bijes, izbacivanje tog osje?aja i hranila Lizzije... i dobila sam bore i sijedu kosu i rast bradavica... i bradavice?

O: Da.

P: D: Rekli su da se riješimo stresnih situacija. L: Rekla bih da si se upravo nau?ila to da je ve?ina tvog stresa samo-generiraju?i... D: upravo tako... moj naklon vama momci, hvala vam...

O: Sad D., da li se još uvijek želiš preseliti u Sjevernu Karolinu?

P: D: Ne. To je super! Hvala vam mnogo. Ne trebam bježati! Mogu ostati. L: Naga?am da je ovo ono za što si trebala biti ovdje ve?eas. D: I mislila sam da ?u pomo?i ?ovje?anstvu i da ?u dobiti pomo?...

O: Ovo je samo po?etak ovog posla!

P: D: Kako im mogu zahvaliti?

O: Nije nužno jer mi radimo skupa.

P: Tako?er sam po?ela pri?ati S. o duhovnosti i Bogu i stvarima poput tih, i rekla sam joj da je prvo što trebaš razumijeti da nema takvih stvari kao što je grijeh... L: Sve su to lekcije... D: Nema takve stvari kao što je grijeh i onda sam imenovala sve negativne emocije i rekla joj što trebamo napraviti, da toga trebamo što manje, a više ljubavi, brige za drugog, dijeljenja i takvih stvari... i ona je zbilja slušala! Dakle, po?ela sam ju u?iti. I željela sam da ima nešto što... Oh! Evo dobrog pitanja: Možete li mi pomo?i i re?i mi dobru knjigu koju bi S. mogla pro?itati?

O: Ne, to je na S. Sve su samo lekcije za svakog pojedinca. To je sve što postoji, ništa više.

P: L: Naga?am da je to kao plesanje, vi slijedite signale i muziku da bi znali koji korak napraviti u idu?em trenu. Prestani se ravnati prema S.

O: Ne postoji ništa, ponavljamo, ništa osim lekcija.

P: Naga?am da je sve veliki laboratorij i da smo mi gvinejske svinje...

O: Ne, sve što postoji u svim kreacijama je lekcija, nema tu laboratorija.

P: Oprostite momci. F: Dakle, apsolutno sve su lekcije. L: Da vas pitam ovo: u utorak kad je D. ?itala i zaspala, da li je imala posjetu ili kontakt s nekim izvorom?

O: Hipnotiziraj ju da bi dobila tu informaciju.

P: D: Ima li što zna?ajno što se desilo te no?i?

O: Otkrijte.

P: Ok, mi bi trebali to otkriti kroz hipnozu. L: Da li su Pledijci došli?

O: Laura, ti si lukava.

P: Pa, mislila sam pokušati to izvu?i od njih. Da vas pitam: U no?i kad je veliki crni bumerang došao iznad moje ku?e, da li sam tada oteta ili neko od moje djece?

O: Zašto misliš ako si nau?ila hipnozu, da to staviš na policu i ostaviš za kasnije, možda?

P: Da li kažete da i ja trebam hipnozu?

O: Drugi. Djeca ?e imati odgovore.

P: Oh, bože, to je pametno! Nikad nisam o tome tako razmišljala. Ok, tako ?u to saznati. To je prejednostavno. Po?injem osje?ati da mi je mozak mrtav. Zašto su me moje o?i toliko mu?ile prošlu godinu?

O: O?i to ?ine na 3. denzitetu.

P: D: Ja imam sli?ne probleme. F: I ja sam imao sli?ne simptome prošle godine. L: Netko ima neka pitanja? D: Ne ja, ja samo imam veliki, veliki problem za rješiti u samo nekoliko rije?i... što bi drugo željela znati? Ali, ima tu nešto... D.N., kako se on uklapa u moj život?

O: Neodre?eno.

P: Da li je on dobar momak? L: To ti ne?e re?i.

O: Subjektivno.

P: Naga?am da to ovisi o tvom kutu gledanja. Sigurna sam da je Hitler mislio da je dobar ?ovjek. To je subjektivno. Dobro i zlo su subjektivni. D: Da li bi D.N. i ja bili kompatibilni ( da li bi se mogli složiti )?

O: Otkrij sama. Slobodna volja.

P: L: Pa, tu bi morala na?i na?in na koji bi to otkrila. Budu?i da su svi umovi jedan um, Kasiopejci ti ne?e re?i što druga osoba misli ili kako ona misli. Što D.N. misli o D.?

O: Zbrkane misaone forme.

P: Da li je taj D.N. koji je D. srela, isti onaj D.N. kojeg je S.B. upoznala u St. Petersburgu?

O: Koliko ih ima s tim imenom?

P: L: Pa, vjerojatno više nego samo jedan, ali ne mislim da su svi oni umješani u ovom podru?ju u metafizi?ku zajednicu. To bi bilo usko. Da li Sally B. to?no govori kada kaže da je D.N. htio malo seksualnog druženja?

O: Mnogi govore.

P: Ok, koje su namjere D.N.-a prema D.?

O: Neodre?eno.

P: D: Da li bi me on volio odvu?i u krevet?

O: Mi bi to isto pitanje mogli tebe pitati.

P: L: Koje su vaše namjere? D: Nemam nikakve namjere sve dok ne otkrijem da li su njegove dobre ili nisu. Ne?u usko?iti u sijeno s nekime dok ne saznam da li im je zbilja stalo do mene. Dakle, zato pitam.

O: Dobro.

P: L: Mislim da ti ne?e pomo?i s ovime. Najbliže kuda smo došli je bilo da on ima zbrkane misli i da je vjerojatno isti momak kojeg je Sally znala.

O: "Spava?a soba" nije naša specijalnost.

P: D: Ni moja tako?er, na žalost ili ne. L: Pa, da pitamo o J.R., da li je pro?itao transkripte sve ili djelomi?no, i ako jest, koja je bila njegova reakcija?

O: Sanjaju?a osoba.

P: Što mislite pod sanjaju?i? On mnogo sanja?

O: Samo-objašnjivo.

P: Dakle, "sanjaju?a osoba" je njegova reakcija na transkripte?

O: Sanjaju?a osoba je on.

P: Da li to zna?i da on živi u snovima, a ne u realnosti? D: Ili, da li je on netko tko inicijalizira svoje misli u stanju sanjanja?

O: Mi smo jedva izvjestili naša promatranja.

P: Da li je pro?itao transkripte?

O: Neke.

P: Što je mislio i kakva je bila njegova reakcija?

O: Otišao je u stanje sanjanja.

P: D: Oh, on ih je pro?itao i tu ga je nešto pogodilo? L: Da li je tako kao što je D. rekla?

O: Možda.

P: D: Pa, nešto ga je pogodilo i zaspao i sanjao. Dakle, pogodilo je njegov realitet. Htjela bi pitati neka pitanja o M.: Da li ?e ona i E.P. ponovno uspostaviti komunikaciju? L: Nisam zanla da su se posva?ali. Ali, ne znam ni jedno od njih dobro da bi postavljala pitanja. D: Pa, o?ito je pri?a koju je M. ispri?ao nekome drugome da je E. imalo afere s drugim ženama i da se vratio natrag E.-i.

O: Ljudi imaju nesposobnosti i mane.

P: Da li ?e oni opet biti skupa?

O: Neodre?eno.

P: Da li je M. razglasio neistine o E.? D: E. je rekla da je, svejedno.

O: Subjektivno.

P: D: Ona je rekla da je E. ljubavnica.

O: Ovo nije važno.

P: Pa, dobro. L: Na dan na koji smo vidjeli E., naga?am da je to bilo prošle subote, on nam je rekao da je bio otet trei dana ranije. Da li je to bila fizi?ka otmica ili je bila otmica virtualnog realiteta?

O: Bila je ovo drugo.

P: Od mnogih otmica za koje on tvrdi da je iskusio, koliko je bilo VR ( virtualni realitet ) tipa?

O: Pola ili tu blizu.

P: U otmici virtualnog realiteta, da li bilo koji dio osobe doslovno odlazi i ide u drugu dimenziju?

O: Replikacija duše.

P: Dakle, replika ( kopija ) njezine duše, kao sjenka duše, takore?i, kao možda holografski dio duše se seli u drugu dimenziju i doživljava stvari; to je što ste mislili?

O: To je blizu.

P: Dakle kada osoba doživi VR otmicu, to je virtualno realno u smislu da se to dogodi njima na nekom nivou, ili nekim njihovim dijelovima?

O: Ona je realna.

P: Ali, njihovo fizi?ko tijelo nije bilo oteto i nije išlo nikuda?

O: Original nije.

P: Pa, to je intrigantno. D: Da li je to kao... L: Govori o replikaciji duše...

O: Zamislite fotokopiranje, sli?an koncept.

P: Fotokopija? Dakle, pola E.-inih otmica su otmice virtualnih realiteta...

O: Da.

P: Tko ga je oteo, znam da sam to prije pitala, ali želim nešto razjasniti...

O: Orion OPS-ovci.

P: I na kojem su denzitetu ti otima?i koji su ga oteli?

O: 4. nivo.

P: Dakle, Orion OPS grupa 4. denziteta su oteli E.P. Kako oni izgledaju?

O: Oni mijenjaju izgled.

P: Pa, da izgledaju kako? On je percipirao...

O: Što god oteti percipira.

P: Pa, on mi je rekao da su bili prekrasni. D: Njegov otac je jedan od njih, rekao je. Prekrasni ljudi, na na?in na koji ih je vidio, mislio je iz srca... ne kao fizi?ka ljepota... L: Da li ih je vidio kao fizi?ki prekrasne?

O: To je subjektivno.

P: I, budu?i da ste rekli da mijenjaju izgled, u njihovom prirodnom stanju, prije nego što se "preurede", kako izgledaju?

O: Prirodan izgled je varijabilan.

P: Da li su roboti?

O: Neki.

P: Kako izgledaju roboti?

O: Sivi.

P: Dobro, kako ostali izgledaju? D: Da li su oni roboti visine 12 stopa... L: Dobijam osje?aj da ne žele odgovoriti na to pitanje...

O: Razmišljanje 3. denziteta.

P: Ispri?avam se. Naga?am da želite da nau?imo ovu vježbu, to je?

O: Pogledajte ponovo materijal.

P: Kako OPS Orionci 4. denziteta izgledaju? Znam da odgovor je... da li su oni Lizziji?

O: Neki.

P: Pa, E.P. je izvu?en od strane Lizzarda i Sivih i oni su se preuredili i izgledali prijazni prema njemu, to?no?

O: Laura, 3 i 4 nisu u skladu.

P: Ima li Lizzija na 3. nivou?

O: Svi ti su na 4., koji ponekad putuju u 3. Zakoni 3. denziteta su totalno druga?iji u 4. denzitetu, niste li to ve? dosad shvatili?