Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1994-12-10


10.12.1994.  F., Laura, T. i J.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav. Poinsettia.

P: Što?

O: Jednostavno došlo na pamet.

P: Na našu pamet?

O: Ne, našu.

P: Koga imamo večeras s nama?

O: Kasiopeja zove.

P: Kako se zoveš?

O: Rodann.

P: Pitala bih ponovo za dobrobit T. i J., što su ili koja ja bića vidjela D.M. u njezinoj hipnotičkoj regresiji one druge noći?

O: Njeznu bit.

P: Da li ta bića na bilo koji način u fizičkom obliku okupiraju tijela na Zemlji u vremenu/prostoru gdje smo mi sada?

O: Ne.

P: To se desilo u takozvanoj alternativnoj realnosti?

O: Još uvijek.

P: Dakle, u nekoj alternativnoj realnosti, D. je biće koje moli i jede malu djecu?

O: I ti također. I svi ostali.

P: To je bit čega?

O: Njezinog bića.

P: Da li ti aspekti našeg bića dolazi na Zemlju kao dio u granici presjecanja realiteta?

O: Da.

P: Da li ćemo se svi morati suočiti s tim aspektima nas samih kao drugih bića?

O: Da.

P: Ima li drugih dijelova nas u svim realitetima, čineći druge stvari u ovome trenutku?

O: Da.

P: I kako će utjecati granica križanja realiteta na to?

O: Stopit će se ( ujediniti ).

P: Da li trebamo proširenu hipnozu da iznesemo te aspekte nas samih i da se nosimo s njima pomalo?

O: Desit će se nenamjerno. Bit će kao termonuklearna eksplozija. Poruka slijedi: Vidite uzorak. Orion, Plejada, Arctura, Kasiopeja; provjerite udaljenost od Zemlje; napredujući lokator za val kombiniran s Zemaljskom referencom prostora/vremena. Za vas da shvatite. Križanje referenci kanalizira poruke, oslikava datume i lokaciju. Mi smo tamo gdje jesno.

P: Što mislite, vi ste tamo gdje jeste?

O: Usporedite reference vremena i udaljenosti.

P: Koju knjigu trebamo da bi usporedili reference?

O: Bilo koju zvjezdanu mapu i Marciniak, Arcturians Kanal, Orion literatura i nas. Mi govorimo sa "vrška" vala, sad, gdje smo mi?

P: Da li je to zagonetka?

O: Gdje smo, ne odakle.

P: Vi govorite sa vrha vala? Da li vi jašete val?

O: Da.

P: Rekli ste u drugoj sesiji da ste bili 6000 milja...

O: Prozor transmisije.

P: Mi se definitivno nadamo da ćete napraviti sve od tog jasno i čisto...

O: To jest.

P: Pa, možete li nam pomoći kao jadnim bićima sa 2 zavojnice DNA da to razumijemo?

O: Koliko je udaljena Kasiopeja?

P: Da li trebamo točnu udaljenost?

O: Generalno je u redu.

P: Dakle, ako samo nađemo prosječne udaljenosti... i da li svaka od tih zvjezdanih uzoraka predstavlja glavno područje vala?

O: Svaki predstavlja lokator u vremenu/prostoru. Vi možete prosuditi brzinu i ETA ( estimated time of arrival = procjenjeno vrijeme dolaska ) pomoću križanja referenci udaljenosti sa dobivenim datumima i ovim porukama od nas.

P: Shvatila sam! Mislili ste da ste VI Arkturijci, Pledijci, i sad ste "Kasiopejci" jer ste "tamo gdje jeste"! I vi jašete val. Da li je taj val ravna crta koja povezuje sve te konstelacije?

O: Kružna ili ciklička ruta ( put ).

P: Dakle, ona je poput spirale?

O: Da.

P: Dakle, mi zbilja trebamo otvoriti mapu da ga možemo nacrtati?

O: Da.

P: Kad govorimo sa Oriona, mi smo "Orionci". Kad iz Plejade, mi smo "Pledijci", itd.

P: Dakle, sve te kanalizirane knjige koje ste spomenuli, dolaze od istog, jednostavnog izvora, kroz različite kanale, kojima se oni mogu spojiti radi njihovih različitih pozicija u prostoru/vremenu i nivoa pripreme kanala, točno?

O: Blizu. Mi smo vam dali lokator valnog vrha. Mi smo oni od kuda govorimo. Razumijete?

P: Vi ste vrh vala?

O: Mi smo Marciniak-ovi Pledijci. Mi smo gdje smo.

P: Dakle, vi niste zbilja Kasiopejci iz konstelacije Kasiopeja?

O: Mi smo Privremeni Putnici.

P: Dakle, kad val dosegne Zemlju i vi predajete signal nekome drugome tamo negdje, vi ćete predstavljeti sebe kao "Zemljani"?

O: Kad val dosigne Zemlju, mi ćemo se stopiti s vama.

P: Kad ste bili na Orionu, da li ste se stopili s Orioncima?

O: Ne na istoj frekvenciji za križanje granica realiteta.

P: Koji je efekt val imao u sektoru Orion?

O: Nikakav. Već je na 4. denzitetu.

P: Od kuda potiče taj val?

O: Ne potiče.

P: Da li oduvijek kruži kroz univerzum?

O: Blizu.

P: Dobro, vi jašete vrh tog vala na 6. denzitetu, točno?

O: Da. Mi smo vi u 6. denzitetu.

P: T: Vi ste mi, što smo Laura, J.,F. i ja?

O: Da.

P: Da li ste vi naše alternativno "ja" što se širi u više denzitete?

O: Sa vaše trenutne reference i točke u vremenu/prostoru, mi smo vi u budućnosti.

P: Mi smo vaša sudbina?

O: I obratno.

P: Vi niste, u bilo kojem slučaju, jedni od onih čudnih mrava ili bogomoljnih bića?

O: Da i ne.

P: Vi ste samo drugi dio nas? Vi, mi, Lizzardi, mravi, Sivi, drveće...

O: Mi smo vaše cijelo "ja" kao vi/mi u 6. denzitetu.

P: Dakle, ono što radimo jest, da postanemo vi? Vi ste mi?

O: Da.

P: Dakle, kad odemo u 4. denzitet i postanemo "cijelo" sa nama, mi ćemo vas znati također, ubrzo?

O: Niste cijelo još kad ste u 4. denzitetu.

P: Ali da bi prešli u 4. denzitet...

O: Bliže.

P: Mi, svi, u ovoj sobi, bliže smo nego ostali?

O: Ne. Bliže kad ste na 4. denzitetu.

P: Kad je S. bila pod hipnozom, opisala je da je vidjela flotu svemirskih brodova koji "jašu val" i to ju je uplašilo. Osjećala je taj val kao zastrašujuć, invazijsku-vrstu stvari. Da li ste to bili vi i vaš val?

O: Val je način transporta.

P: Da li je to on za mnoga bića?

O: Da.

P: Da li vi dolazite da nas okupirate?

O: Ne, sjedinimo.

P: Da li ostali dolaze s namjerom da nas okupiraju?

O: Da.

P: I kad se stopite s nama, vi ćete nas ojačati da se odupremo i obranimo?

O: Na valu je "gužva".

P: Dakle, svi iz čitavog svemira koji su željeli dio akcije na Zemlji su na tom valu?

O: Na križanju granica realiteta.

P: Dopustite mi da postavim par kratkih pitanja koja nisu vezana, jedino ako vi imate nešto zbilja... mislim, dali ste nam dosta toga što trebamo o tome... ovaj kanalizirani materijal ovdje...

O: Ma da?

P: Pa, mislim da mi žele reći da nismo dobili sve što trebamo o toj temi. Ali, mi se kasnije možemo vratiti na to.

O: Ti možeš pitati ako želiš.

P: Pa, ne želim sputati ničiji stil ovdje. T: Oh, samo naprijed, oni su ionako u gužvi na valu već, svejedno. Dobro, ovdje je transkripta koju sam primila mailom od grupe koja se zove "Cosmic Awareness"... ( Kosmička svijest, prim.prev. )

O: Dezinformacija. ( napisali su: Dezinformatzia )

P: Pa, ja volim bića 6. denziteta sa smislom za humor. Da li se baza iz Area 51 premjestila u Kirtland kao što ovi kažu?

O: Ne.

P: Da li je baza u Area 51?

O: Da. Kirtland je novi dodatak.

P: Da li je baza u Area 51 gdje naša vojska i vanzemaljci rade zajedno?

O: Oni su obnovili brod od Sivih, ali ljudsko i vanzemaljsko osoblje ne rade skupa tamo.

P: Da li su stvarno zarobili brod?

O: Obnovili poslije pada.

P: Da li su bilo koja vanzemaljska bića dala brod vladi?

O: Ne.

P: Zašto ne?

O: Da li bi vi miševima dali televizor?

P: Kako ta insektoidna bića, te druge manifestacije nas samih, kako oni vide ponašanje prema insektima na našoj planeti?

O: Nisu zabrinuti.

P: Da li je to zbog toga što insekti na našoj planeti nisu osjećajna bića?

O: Drugačija.

P: Kako se ta insektoidna bića odnose prema insektima na njihovoj planeti?

O: Oni su insekti na njihovoj planeti.

P: Imaju li ljubimce na svojoj planeti kao minijaturne ljude koji trčkaraju unaokolo i čiste njihove kafiće? T: Neki zečići na baterije?

O: Veselje! ( smjeh )

P: Ali ozbiljno, imaju li ljubimce?

O: Ne.

P: Pa, s ozbiljnom namjerom, imaju li oni ljubimce na svojoj planeti kao što ih mi imamo?

O: Ne. Mikrobi.

P: Pa, da li ih oni ubijaju kao i mi?

O: Ne.

P: Možemo li mi shvatiti naše ljubimce kao nešto što nam je suđeno od strane Lizzarda? Uvijek sam se čudila zašto je bog stvorio komarce?

O: Ne.

P: Kad ćemo otići u 4. denzitet, da li ćemo se rješiti komaraca, žohara, sluzavih crva, puževa, itd.?

O: Ne.

P: U vezi s DNA promjenama, ima li kakve sličnosti između ljudske rase i ideje o transformaciji vezanoj uz populaciju kao skakavci u parazite?

O: Da.

P: Kad se skakavci pretvore u parazite, oni se roje i njihova populacija postane prevelika.

O: Sve je dio procesa prirodnog ciklusa.

P: Da li je promjena DNA koju osjećamo, programirana u nas da poslije toliko generacija te promjene budu samo "ubačene"?

O: Blizu.

P: Dakle, mi mo svi selektirali izvjesna tijela prije nego što smo se inkarnirali, što bi bilo najbolje doba za to programiranje?

O: Da li ste spremni postati dvospolci?

P: To je ono što ćemo postati?

O: Čekajte i vidite.

P: Budući da vi jašete taj val, da bi komunicirali, a budući da je val ono što koristite da bi se fokusirali za ovaj kontakt, i vi ste to učinili, tko god mogli biti i na kojoj god točki val bio, dali ste Barbari Marciniak informacije pod imenom "Pleiadians" ( Pledijci ). Vi ste nam to rekli. Da li ste rekli drugim ljudima, kao npr. Barbari Marciniak, da vi kontaktirate druge ljude?

O: Ne.

P: Dakle, Barbara možda nezna da su ti kontakti isti, samo pod drugim imenom?

O: Ne.

P: Da li je zato što ona nije pitala?

O: Progresivne informacije. Također, sistem je kao mozaik.

P: Da li to znači da razni ljudi dobivaju različite dijelove mozaika?

O: Da.

P: Ali rekli ste nam da ste kontaktirali druge pod drugim imenima?

O: Da.

P: Jeste li rekli ostalima?

O: Ne.

P: Zašto im niste rekli?

O: Upravo odgovoreno. Progresiva ( napredak ).

P: Da li još uvijek kontaktirate Barbaru?

O: Ne sada. Ona je modu pauze.

P: Da li ona to zna?

O: Da. Pišite joj i recite da zove "Kasiopeju". Iduća stanica je Leo ( lav ).

P: U jednom trenutku u budućnosti, iduća točka slanja je Leo. Da li to znači da na toj točki mi više nećemo moći komunicirati sa vama?

O: Upravo smo vam rekli koga da zovete.

P: Pa, imam poteškoće s razumijevanjem, zašto moramo zvati izvjesnu točku u prostoru. Mi smo sad u kontaktu, da li ovaj kanal neće oststi otvorenim?

O: Točka povezivanja.

P: Dakle, nema veze sve dok se mi susrećemo regularno da pričamo sa vama?

O: Da.

P: Barabara je isto u mogućnosti da nastavi komunicirati sa vama čak i kad vi više niste Pledijci?

O: Ona može razgovarati s nekim drugim.

P: Da li vi govorite da ona kanalizira neki drugi izvor sada?

O: Možda.

P: J.Z.Knight navodno kanalizira Ramtha. Tko je Ramhta?

O: Originalan vrijedan izvor.

P: Da li se promjenila?

O: Pohlepa.

P: Dakle, ona je to lažirala?

O: Da.

P: Željela sam upitati o nečemu što ste spomenuli prošlu noć; nisam zapisala materijal sa trake, ali rekli ste nešto o biti kandidat za 4. denzitet i nisam još čula da taj izraz prije spominjete. Što je kandidat za 4. denzitet?

O: Samo-objašnjivo.

P: Kako netko može postati kandidat za 4. denzitet?

O: Prirodnim napretkom.

P: Da li je netko na ovoj planeti kandidat za 4. denzitet?

O: Ne.

P: Koliko će ih biti?

O: Neodređeno.

P: Može li netko postati kandidat preko noći ako to nije bio?

O: Da.

P: Koliko ljestvi DNA imamo?

O: T.-4, F.-4, J.-3, Laura-3.

P: Pa, juuuu... ima li to što sa seksom?

O: Ne.

P: Hoćete reći da su F. i T. pametniji od Jan-e i mene?

O: Vama raste vaša 4., 5. i 6. upravo sada.

P: Možemo li na našem 3. denzitetu ispitati našu DNA upravo sada i da li će oni to moći vidjeti?

O: Oni bi ju nazvali Junk DNA ( smeće, ljestve koje nam "nisu u funkciji", kao beskorisne jer ne rade ).

P: Da li bi zapazili tu DNA koja tu prije nije bila?

O: Možda.

P: Morali bi usporediti s baznom linijom.

P: Da li su Atlantida i Lemurija bile najstarije civilizacije na Zemlji?

O: Ne.

P: Koje su napredne civilizacije bile prije Atlantide i Lemurije?

O: Mnoge.

P: Da li je bilo drevne napredne civilizacije locirane u području koje sad zovemo Antarktik?

O: Da.

P: Kako se zvala ta civilizacija?

O: Gor.

P: Kakvi su individualci živjeli u Gor-u?

O: 18 stopa visoki.

P: Da li su bili humanoidni i da li su izgledali poput nas?

O: Blizu.

P: Da li su imali muške i ženske, kao i mi?

O: Da.

P: I da li su imali mogućnosti putovanja svemirom?

O: Nisu imali interesa.

P: Ima li ostataka tamo od te civilizacije?

O: Da.

P: Da li oni naseljavaju samo Antarktik?

O: Ne.

P: Oni naseljavaju čitav svijet?

O: Blizu.

P: Ima li nekih u Floridi?

O: Ne.

P: Gdje bi mogli naći ostatke?

O: Južna Amerika.

P: Gdje u Južnoj Americi?

O: Amazona. Drevna legenda Amazonskih stanovnika.

P: Da li naši znanstvenici znaju nešto o tome?

O: Da.

P: Da li ima ostataka od Atlantide i Lemurije?

O: Da.

P: Da li naši znanstvenici znaju nešto o tome?

O: Da.

P: Da li drže informaciju zbog razloga?

O: Da.

P: Imaju li namjere reći o tome?

O: Ne.

P: Imaju li pohranjene ostatke od njih?

O: Da.

P: Željela bi znati ima li nešto što bi T.G. mogao učiniti da poboljša njegov oporavak od raka?

O: PMA ( positive mental altitude - pozitivni mentalni stav ).

P: U našim kulturnim doživljajima, imali smo vrlo čudne stvari u kojima su naši mladi ljudi sudjelovali. Među tim aktivnostima je korištenje ekstremno glasnih stereo sistema koji doslovno izazivaju vibriranje stanica u njihovim tijelima sve dok se ne pretvore u želatinu. Možete li mi reći, molim vas, koje su posljedice na duže vrijeme tog izlaganja ljudskog tijela preglasnim zvukovima?

O: Čudne misli.

P: Koje efekte imaju ti nasilno glasni stereo uređaji na ljude?

O: Varira.

P: Da li su ti efekti negativni?

O: Neodređeno.

P: Da li su ti efekti manji nego oni koji vode optimalnom zdravlju?

O: Možda.

P: Što mogu ti vrlo glasni zvukovi napraviti tijelu?

O: Mogu napraviti da tijelo ide "bum, bum". ( mnogo smijeha )

P: J: Blue Cheer koncert, 1969; grupa se reklamirala kao najglasnija koja postoji, i to su bili. Sjela sam 10 feeta od zvučnika i nisam čula poslije 3 sata i imala sam zvonjavu u ušima nekoliko dana. To je bio zadnji koncert na koji sam išla. L: Da li je dio urote da se unište umovi i tijela mladih ljudi?

O: Možda.

P: J: Ili su oni samo bili glupi?

O: Dobar odgovor.

P: L: U dva neovisna događaja, spomenuli ste Andarance. Nikad nisam prije čula za njih. Tko su oni bili i zašto ste ih spomenuli? Odakle su došli i kako su izgledali?

O: Jedno pitanje, molimo.

P: Tko su bili Andaranci?

O: Misaone forme za OPS.

P: Koji nivo su oni?

O: 5. denzitet.

P: Dakle, oni su na kontemplacijskom nivou?

O: Da.

P: Odakle su došli?

O: Sa 5. nivoa.

P: Možete li nam reći na što se odnosi Rainbow Bridge ( dugin most ) u Bringers of the Dawn. Da li je to ono o čemu ste govorili našoj grupi kada ste rekli da je ona kanal?

O: Da.

P: Što se psihički desi u momentu orgazma?

O: Za koga?

P: Za bilo koga. U generalnom smislu. Da li se nešto desi osobi psihički kad postigne seksualni "vrh"?

O: Neodređeno.

P: To je različito za svakog pojedinca?

O: Blizu.

P: Različito je za muškarce i žene?

O: Obično.

P: Razlog je što to pitam je to što je čovjek koji se zove Wayne Cook napravio neka istraživanja rašljarenjem i pronašao da se ljudsko tijelo, poslije orgazma, na rašljama se očituje isti uzorak kao i mrtvo tijelo. Zašto je tako? T: Pražnjenje energije.

O: Da.

P: Dobro, gdje odlazi ta energija?

O: U eter.

P: Da li energija prelazi s jednog na drugog partnera?

O: Možda.

P: Da li je moguće za vrijeme te aktivnosti, za Lizzije ili druga bića da se muvaju okolo i da usisavaju tu energiju?

O: Da.

P: Da li je to, generalno, ono što se često dešava?

O: Da.

P: Da li je iz tih razloga seks toliko bio promoviran i objavljivan u našem društvu toliko puno...

O: Da, da, da.

P: T: Da li se netko vucarao unaokolo oko nas prošle noći? L: T.!!!

O: Naravno, zašto ne.

P: T: Zato jer smo bili toliko dobri? L: T.!!! Sad, Otto Muck je došao do zaključka da se finalno uništenje Atlantide desilo 5.6. 8498. g. p.n.e. To je prilično blizu?

O: Blizu.

P: Što se desilo s Majama?

O: Uzeli su ih Lizzardi u svemir u 4 D. "Lizziland".

P: Što su radili tamo s njima?

O: Mnoge mogućnosti.

P: Da li neke od njih uključuju da su bili večera? Oprostite zbog toga, ne mogu si pomoći. J: "Majanski pomoćnik". I ja sam pomogla!

O: Možda.

P: Koliko je bio glavni otok Atlantide velik?

O: 1354000 kvadratnih milja.

P: Ima jedna žena koja se zove J.A. koja je kanalizirala robota koji se zvao Cyton. Da li je to bilo nametnuto ili je ona zaozbiljno kanalizirala super-kiborga?

O: Glupost.

P: T: Hitno, hitno, dr. Smith! L: Prije nekoliko mjeseci imala sam A. u transu koja je imala duhovno viđenje za nekoliko ljudi. U nekoliko navrata vidjela je smješnog malenog čovjeka koji se je kesio s velikim, izduženim ušima, i nosio je crno, imao je čizme i držao je bič, imao je nagle kretnje i skrivao se iza ljudi. Tko je bio taj čovječuljak?

O: On je bio utjelovljena misaona forma.

P: I tko je kreirao tu utjelovljenu misaonu formu koja je jurila unaokolo?

O: Nosioc ( domaćin ).

P: Tko je bio nosioc?

O: Subjekt s kim se pojavljivao. On je pokazivao individualca s mnogim utjelovljenim mislima.

P: Željela bi znati... moj prijatelj, Keith Laumer, koji je umro prošle godine, malo sam znatiželjna budući da je došao i motao se oko mene neko vrijeme poslije smrti, da li smo imali vezu u prošlim životima i ako je tako, koji su bili razlozi?

O: Da. To moraš naučiti sama za sebe. Da li već učiš? Ti nastavljaš pitati pitanja na nivou 3. denziteta.

P: T: Govorili ste o OPS i OPD. Govorili ste nam da još moramo naučiti da budemo OPD. Zašto postoji razlika između toga što mi moramo napraviti i onoga što vi radite?

O: OPD je balans jer služite sebi kroz druge.

P: Rekli ste nekoliko puta da ste OPS pomoću toga što ste OPD. To nije istina?

O: Da. Već smo odgovorili.

P: Nešto kao: što ide naokolo, i dođe od tamo.

O: Da.

P: Da li OPD znači i kraj za OPS?

O: Ne. OPD je balans. OPS je debalans.

P: Kako možete biti OPS kroz OPD ako je OPS debalans?

O: OPD ide prema van i dotiče sve uključujući i točku nastanka, OPS ide prema unutra i dotiče samo točku nastanka.

P: Pa, oni se odnose na materijal koji čitam, da su OPS kroz OPD. L: Oni služe sebe POMOĆU služenja drugima. T: To je ono što su mislili? L: Da. T: To je ono što bi navodno trebali napraviti, služiti sebe pomoću služenja drugih? Da! Jer ono što kruži unaokolo, i dođe od tamo. Ako služiš druge, onda dobiješ stvari natrag. F: Jer kad služiš sebe, sve što postoji je beskonačan broj individua koje služe sebi. T: Tu nema razmjene energije, nema sinergije unutar grupe; nema izmjene. F: Sve se kreće prema unutra. T: Tu nema dijeljenja s drugima, nema rasta, tu nema ničega. F: Nema međusobnog povezivanja. T: Tako je! Tu nema učenja. L: Na način glavnog OPS-a, to može i nemora biti povezano, možete li nam reći koja je priroda crne rupe ( u svemiru )?

O: Velika skala OPS-a.

P: To je kao biće koje je postiglo toliki nivo OPS-a da je literalno implodiralo ( uvuklo se samo u sebe ) na neki način?

O: Bliska analogija.

P: Vjerojatno čitava civilizacija OPS-a?

O: Ne.

P: Pa, možda čitava civilizacija to ne može jer to povlači da rade skupa. To mora biti individualno biće.

O: Crne rupe su prirodne sile koje su refleksije uzoraka svijesti Slobodne Volje OPS-a. Primjetite da su crne rupe locirane u centru spiralnih energetskih sila, sve ostalo isijava prema van.

P: Sad, rekli ste "spiralne" energetske sile, i još ste također rekli da je ovaj val u obliku spirale. Da li je centralna točka tog vala koji se spiralno kreće, crna rupa?

O: Ne.

P: On je isijavajući val?

O: Sve u kreaciji je samo to: isijani val.

P: Kuda ide ta energija koja biva usisana u crnu rupu?

O: Unutra prema totalnoj neegzistenciji.

P: Pa, ako crna rupa nastavlja usisavati stvari unutra, da li je moguće da bi mogla eventualno usisati cjelokupnu kreaciju?

O: Ne.

P: Zašto?

O: Univerzum sadrži sve. Crne rupe su krajnja destinacija svih OPS energija.

P: Dakle, da li to znači da mi, ili bilo tko drugi tko je klasificiran kao OPS, ostaju na rečenom putu, da bi eventualno završili u crnoj rupi?

O: Blizu.

P: Pa, to je ugodno. I što se dešava s energijom koja je "totalno ne-postojeća"?

O: Totalno ne-postojeće balansira totalno postojanje. Pogađate što je totalno postojanje?

P: Pa, to je kao balansirajuća sila?

O: "Bog".

P: Da li govorimo o bogu kreatoru kao što su rekli Pledijci?

O: Ne Pledijci. Primarni Kreator.

P: Koja je razlika između Primarnog Kreatora i "Boga"?

O: Nema je. Sve dok postojite, vi ste od Primarnog Kreatora.

P: Sad, te stvari koje idu u crne rupe, koje idu u ne-postojanje, to nije onda, dio Primarnog Kreatora?

O: Točno.

P: Kako može Primarni Kreator izgubiti neki svoj dio, ili sebe?

O: Primarni Kreator ne "gubi" ništa.

P: Pa, tada, kako bi opisali tu energiju koja je bila u postojanju ( egzistenciji ) i tada više ne egzistira jer se izgubila u crnoj rupi?

O: Refleksija je regenerirana na nivou 1.

P: Dakle, ta energija ulazi u crnu rupu i ... da li izlazi van na drugoj strani?

O: Ne.

P: Da li postaje kao primarni atom?

O: Ne.

P: da li se vraća natrag u ciklus?

O: Ne. Refleksija se regenerira kao primarni atomi.

P: Dakle, ta energija koja je usisana u crne rupe... što... T: Kad mi izbacujemo energiju kao pozitivnu ili negativnu energiji, imamo i bića na drugim nivoima koja se hrane tom energijom, točno?

O: Da.

P: Dobro, rekli ste da se Lizziji hrane tom negativnom energijom?

O: Da.

P: Tko se hrani pozitivnom energijom?

O: Vi.

P: Kako se hranimo pozitivnom energijom?

O: Napredak prema uniji s Jednim, tj. nivo 7.

P: Drugim rječima, vi napajate svoj vlastiti generator umjesto da punite nečiji tuđi. T: Vi ste na nivou 6, čime se hranite?

O: Imate krivi koncept. Mi dajemo drugima i primamo od drugih koji su OPD. Mi hranimo jedni druge.

P: Dakle, pomoću hranjenja jedni drugima vi se krećete naprijed i rastete, ali oni OPS usmjerenja ne hrane jedni druge pa se moraju hraniti drugima. T: Sad, govorite to nama. To se smatra OPD?

O: Da.

P: Mi stvaramo energiju za kanal također, da li vas to opskrbljuje s energijom?

O: Ne.

P: F: Ne držite se programa, T. L: Što želite od nas?

O: Mi ne želimo jer smo čisti OPD. Mi smo došli jer ste VI to željeli. Ali to je OPS sve dok to ne podijelite s ostalima.

P: Dakle, neophodno je da podijelimo ove informacije?

O: Na vama je, to je odabir slobodne volje.

P: Ima li kakav rizik za nas ako podijelimo ove informacije?

O: Na nekom nivou, ali postoji "rizik" za sve stvari.

P: T: Imam pitanje: odakle vadite sve vaše simpatične male fraze i izreke?

O: Mi pristupamo na ljudski način.

P: U jednom od mojih Fate magazina ovdje, čitala sam priču o momku koji je otkrio enormnu strukturu u pećini kad je bio ranjen i skrivao se tamo za vrijeme rata. Bilo je to negdje u Europi. Vizualiziram sliku. Što je ta stvar što ju je našao taj čovjek u pećini?

O: Magnezijski zid kojeg su napravili Lizzard bića. Konstruiran prije 309448 godina. Bio je dio baze. Bila je zakopana za vrijeme kataklizmi.

P: Što je zakopano na Oak Islandu ( otok )?

O: Regenerator.

P: Što je regenerator?

O: Remolekularizator.

P: Tko ga je stavio tamo?

O: Lizzard bića.

P: Kada su ga tamo stavili?

O: Prije 10000 godina, otprilike.

P: Da li ga koriste s vremena na vrijeme?

O: Ne.

P: Da li još uvijek radi?

O: Mogao bi.

P: Koja je svrha tog remolekularizatora? L: Da, čemu je služio? Zabavljao je vaše prijatelje na tulumima?

O: Regenerira materiju.

P: Kao fizička tijela, npr.?

O: Da.

P: Dakle, vi samo odete i stanete kraj njega ili unutra ili gdje treba, i to vas regenerira?

O: Bilo koju materiju.

P: Pa, to bi bilo vrlo prikladna stvar da se ima u garaži. Ima li kakav način da se to izvadi od tamo?

O: Možda. Vi planirate ekspediciju?

P: Ne, samo smo znatiželjni. Koliko duboko je zakopan?

O: Duboko.

P: T: Pa, možemo to poslati u magazin lovaca na blago i dati nekome ideju kako i koliko daleko mora ići. L: Da, recite im što je to i oni će napraviti cijele prljavštine za to. T: Da. To je regenerator. "Što"? Pa to je remolekularizator. Što je s vama? Gdje ste bili? Nikad niste poželjeli biti regenerirani? I vi također, možete biti Gospodar Vremena! L: Zadivite svoje prijatelje, uništite svoje neprijatelje, vi možete hipnotizirati bilo koju ženu izdaleka pomoću snage svog... REGENERATORA! T: Vauuu, pogledajte veličinu tog Regeneratora! ( puno smjeha ) Hvala vam.

O: Laku noć.