Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1994-12-09


09.12.1994.  F., Laura

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo ve?eras s nama?

O: ( ime izgubljeno )

P: I odakle si?

O: Kasiopeja.

P: Sad, recite mi ime bi?a koje je D.M. doživio mole?i Mantise u njenoj sesiji hipnoze?

O: Njeno aposlutno bi?e.

P: Ali, u tom realitetu oni nemaju imena?

O: Prekompleksno da bi se odgovorilo ovim medijem.

P: Pa, rekli ste da su bi?a koje je V. susrela, da su Miniturijci, nisu li oni isto?

O: Ne.

P: Ima li razlike izme?u apsolutnog bi?a i bestjelesnih bi?a?

O: Da.

P: Dakle, imamo o?itu razliku. Ok, tko su bili mravlja/lete?a bi?a koje je ona opisala?

O: Njeno apsolutno bi?e, tako?er.

P: I što su bila ta zmijolika, pužasta bi?a koje je ona vidjela?

O: Isto.

P: Ho?ete re?i da je sve od toga ono što ona jest? Sva ta strašna stvorenja i ona...

O: U nekim alternativnim realitetima.

P: Imam li ja stvorenja kao ta, koja u moja apsolutna bi?a ( bit )?

O: Da.

P: Moja bit je nešto što je strašno, mra?no i hladno?

O: Subjektivno.

P: Pa, nisu li ta strašna bi?a jela malu djecu? Nisu li to bila stvarna ljudska djeca?

O: Što misliš, kako tebe vidi srna, na primjer?

P: Pa, to si mogu odmah predo?iti. Ve? sam to vidjela. Mislim, krave i pili?i bi imali isti takav pogled na nas. Mislim, to je prili?no strašno.

O: Žohari tako?er.

P: Da li sam zato no? prije D.-ine sesije, sanjala mrave koje sam mogla zgaziti i zdrobiti, i iz nekog razloga sam odlu?ila da ne želim oduzeti život ?ak i jednog mrava?

O: Da.

P: Da li me je taj san pripremao na ono što ?u iskusiti u toj sesiji?

O: Da.

P: Pa, što mi radimo s tim našim apsolutnim dijelovima nas samih? Mislim, ne volim to da tamo negdje može biti nešto što me može pojesti ( predator ). Željela bi da ih nemamo, ili da ih se rješimo, ili da ih transformiramo, ili nešto.

O: ?ekajte i vidite.

P: Pa, morat ?u zapamtiti sebe kako radim takve stvari da bi to shvatila i nosila sa s time?

O: Da.

P: Da li ?e mi se to desiti, da ?u imati pam?enja kao ovu svoju vanjštinu?

O: Da.

P: Pa ?ak se ne mogu boriti s tim u nekome drugome, kako ?u se onda i sama sa sobom?

O: Ho?eš.

P: Da li je to nešto što ?emo svi morati napraviti?

O: Svi prikladni.

P: I tko je prikladan?

O: Kandidati za 4. denzitet.

P: Da li ?e i F. morati to sagledati, tako?er?

O: Da.

P: Kako ?e netko znati da li je kandidat za 4. denzitet?

O: Vi se postepeno "budite".

P: Da li su moja djeca 4 D kandidati? I moj muž? Morate mi to re?i. Ako se moram nositi s tim stvarima, dajte mi da u?inim to na vrijeme.

O: Ti nisi u korektnom duševnom stanju uma.

P: Pa, to zvu?i o?ito tako.

O: ?ekaj za odgovor.

P: ?ekaj do kada?

O: Kad ?ete biti spremni.

P: Dakle, drugim rje?ima, neki ljudi ?e možda morati ostaviti iza sebe djecu ili bra?nog druga, ili brata, sestru ili roditelje, to?no?

O: Ako ?e biti tako, bit ?e pripremljeni.

P: Ima li ikakav na?in da kažete da li je netko 4 D kandidat?

O: Istražite za njih.

P: I oni ?e znati?

O: Da, na nekom nivou. U neku ruku. Oni koji su izabrali, osje?aju to. Vi ?ete znati.

P: Pa, dešava mi se da mislim da je moja porodica vrlo posebna.

O: Pa i svi drugi.

P: Izdvojila sam puno vremena da se pobrinem za pitanja duhovnosti. Da li je to zbog moje opsesije ili su oni izabrali zbog toga?

O: Neodre?eno.

P: Da li Miniturijci, mole?a bi?a koja je V. doživjela u svojoj regresiji, da li ona jedu ljude?

O: Prekompleksno za vaše misaone forme u ovoj sesiji. Vi ste uznemireni.

P: Pa, da li je to što nije u redu samnom ve?eras? Ne govorite mi baš puno?

O: Biološki, i mi govorimo dosta, vi ne "?ujete" jer su vas biološki faktori trenutno gurnuli natrag u 3 D.

P: Da li bi bila dobra ideja da napravimo Reiki vježbe i zaustavimo ciklus?

O: Vaš ciklus možda svejedno stane ubrzo.

P: Pa, da li je istina da kad te vježbe zaustave vaš ciklus, da tako?er zaustave proces starenja?

O: Nekako da.

P: Da li bi to bilo korisno?

O: Možda.

P: Ali mislim da ste mi rekli da ?ekam još jednu bebu.

O: Ne zna?i nužno i da ?eš ju imati.

P: Dakle, prolazim kroz promjenu ovdje?

O: Ne još.

P: Kad ?e ona zapo?eti?

O: Neodre?eno.

P: Da li ?e mi S. vratiti novac koji mi duguje?

O: Možda.

P: Koje su šanse?

O: Ovisi o tvojim naporima.

P: Da li to zna?i da bi joj sada trebala poslati certifikat-pismo preko mojeg odvjetnika?

O: Na tebi je.

P: I ako ?u to u?initi, da li ?e mi platiti?

O: Možda.

P: Da li su B.-i isplatili Fleet-u?

O: Ne još.

P: Da li ?e platiti u ponedjeljak?

O: Vjerojatno.

P: Kad ?u dobiti svoj SSI ?ek?

O: Unutar 10 dana?

P: Kad ?u dobiti moj mjese?ni ?ek?

O: Isto.

P: I koliko ?e otprilike iznositi?

O: 3000 otprilike.

P: I koliko ?emo dobiti od Paula s ugovorom o ku?i?

O: Neodre?eno.

P: Natrag, unutar godine ili tu negdje, kad smo govorili s Keith-om za plo?om, i vi ste provjerili da je to bio Keith, dao nam je set brojeva koji ?e iza?i unutar 8 dana od kada nam ih je dao. Sad, ako je on kao zemaljski duh, bio sposoban dati nam set brojeva koji ?e iza?i unutar 10 dana, možete li i vi to u?initi?

O: Možda, kad je sve u redu.

P: Drugim rje?ima, kad nisam u ovom lošem raspoloženju?

O: Dobro.

P: Ima li neka kvalifikacija koja se mora ostvariti za nas da bi dobili brojeve na lotu? ima li kakva stvar koju moramo u?initi, ili smisliti, ili re?i?

O: Potpuno ?ista namjera, takore?i neodre?eno.

P: Potpuno otvoreno?

O: Neo?ekivano.

P: Naše o?ekivanje ograni?ava kanal kad pitamo takvu vrstu pitanja?

O: Da.

P: Mi moramo biti kompletno bezbrižni bilo da ih dobijemo ili ne, takore?i?

O: Veseo-postaje-sretan stav pomaže. kao što ste bili prije.

P: Dakle, sve dok brinemo, napeti smo, o?ekujemo i zaka?eni smo na neku ideju, mi ograni?avamo tok?

O: Da.

P: Sad, rekli ste u jednoj prijašnjoj sesiji da vi radite financijski aranžman za nas. Pa, ne želim vas požurivati i raditi neki pritisak, ali ima li to nešto s M.T. i ti?e se hipnoza?

O: Možda. Nemojte o?ekivati. Vjera, draga.

P: Hvala i laku no?.

O: Laku no?.