Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1994-11-27


27.11.1994.  F., Laura i LM

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav. Illo.

P: Tvoje ime je Illo? Tko si ti i odakle si?

O: Kasiopeja.

P: Imam nekoliko kratkih pitanja koje želim pitati, i znam da su osobna i znam što osje?ate za osobna pitanja, ali tu ima razlog zbog kojeg je važno da pitam ta pitanja. Prvo je zašto svaki put kad pomislim na sjedanje za plo?u, moje lijevo uho po?inje ?initi ?udne stvari?

O: DNA javljanje.

P: LM: Zašto ili kako bi moja DNA mogla prouzro?iti da me boli moje uho?

O: Promjene.

P: L: Kako može DNA promjena utjecati na uho ili rame, na primjer?

O: Kompleksno; pro?itajte "Bringers of the Dawn".

P: Moj muž je zbilja zabrinut za njegov kamion. To može zvu?ati kao jednostavna stvar, ali za nas je važno jer mi ne možemo samo i?i okolo i trošiti novac na njegovo popravljanje da bi samo našli što je s njim, i što još treba popraviti na njemu. Mi trebamo znati što ne valja tako da bi to mogli popraviti s najmanjim mogu?im troškovima.

O: Konvertor katalizatora.

P: LM: On ga nema. L: Pa nema ga. Što nije u redu s kamionom?

O: Mjesto gdje bi trebao biti konvertor.

P: LM: Tko god, govori vam da je to krajnje mehani?ki nepotrebno. Niti jedan kamion iz 1978. nikad nije imao konvertor katalizatora.

O: Provjerite to. Vaša tvrdnja. Dovod benzina se za?epio na dnu gdje bi "konvertor katalizatora" trebao biti. ( To se kasnije pokazalo apsolutno to?no! Gumena kapica je nedostajala. )

P: L: Da li je mogu?e napraviti hipnozi?ku regresiju budu?nosti koja bi davala to?ne informacije u generalnom smislu?

O: Da.

P: U knjizi "Masovni snovi budu?nosti" ( Mass Dreams of the Future ), da li su ti statisti?ki masovni snovi u bilo kojem pogledu to?ni?

O: U nekom smislu.

P: Da li je mogu?e, budu?i da su pokazali nekoliko razli?itih scenarija... zašto se osje?am toliko ?udno u ovom momentu?

O: Anemija/nizak še?er u krvi.

P: Dakle, to nije emocionalna reakcija prema neprijateljstvu mog muža?

O: Možda.

P: Pa, u tom slu?aju, željela bi znati.

O: Znati što?

P: Da li si siguran da si ti Kasiopejac?

O: Da.

P: Pa, ne izgledaš baš da si podešen ili to?an o ?emu ve?eras pri?amo.

O: Podešen jesam, ali vaša energija je slaba; treba "dvoje za tango".

P: Sad, prošlu no? ste rekli da ste uzrokovali da našu psihu da smo napravili promjene na plo?i. Palo mi je na pamet da bi vi mogli imati mogu?nost da promjenite elektromagnetizam tijela što bi tada utjecalo na fizi?ko tijelo, to?no?

O: Možda.

P: Pa, možete li izvesti elektromagnetsko lje?enje na meni, što bi bilo na eteri?ko ili duhovno tijelo, i što bi se onda manifestiralo na fizi?ko tijelo?

O: Možemo.

P: Vi možete? Pa, željela bi imati više toga, ?eš?e. Željela bi da vi ubrzate proces jer sam prili?no jadna u fizi?kom smislu. Da li je to mogu?e?

O: Ciklus ?e pro?i.

P: Pa, želim znati zašto me toliko boli ruka i zašto moje srce osje?a kao da slon sjedi na njemu?

O: Slaba energija.

P: Da li je odgovor jednostavno da se odmorim?

O: Da. Apsolutno. Zadnja sesija je naro?ito bila teška ( puno energije je potrošeno ). Nemojte previše, jednostavno umjereno.

P: Pa, vratimo se na kamion. Da li mislite da možete zamoliti nekoga tko je mehani?ar i samo nam dati...

O: Problem s kamionom ?e biti rješen vašim sutra i bit ?e jednostavno za popraviti.

P: Pri?ala sam s T.M. ve?eras i pitala sam se da li ?e on htjeti i biti u mogu?nosti da kompenzira s F. za ra?une elektri?ne energije?

O: Da. Ali objasni u detalje. I istakni njegovu dobrobit.

P: Želim novo vozilo. Pogledajte u budu?nost za mene, molim vas, i recite mi ima li koji tu blizu za mene, da li je to auto ili lijepi, veliki kombi?

O: Niti jedno.

P: Da li je to blizu u bliskoj budu?nosti za mene?

O: Možda.

P: Sada, želim znati, u terminologiji ovih aktivnosti, koji postotak od naše energije je korišten u ovom procesu kanaliziranja? Da li je recimo, 60% F. i 40% ja ili kako?

O: Varira.

P: Kad su J. i T. ovdje, to je sesija s više energije?

O: Da.

P: Da li pomaže ako ima više ljudi u sobi?

O: Ako nisu neprijateljski raspoloženi.

P: Da li neprijateljstvo smanjuje energiju?

O: Jako i negativna raspoloženja tako?er.

P: Da li je LM više neprijateljski i negativno raspoložen nego što on vjeruje da jest ili koliko dopušta?

O: Varira.

P: Da li ?ete biti sposobni u?initi nešto s mojom psihom koja ?e onda po?eti moje tijelo olakšavati tonama težine, da se uop?e ne moram fokusirati na to ni najmanje?

O: Nije potrebno, jednom dok projekt krene, tvoja energija ?e uveliko narasti, pa ?e i gubitak težine slijediti.

P: U mnogim prilikama imala sam snove o tome da sam na vlaku. Što ti snovi zna?e za mene?

O: Nije važno.

P: Što sa snovima o stavljanju šminke?

O: Skrivanje sebe.

P: Na kojem su nivou Pledijci koje je kanalizirala Barbara Marciniak?

O: 6. denzitet.

P: Dobro, željela bi znati gdje je A.G. i što trenutno radi.

O: Sjeverna Karolina, medicinska sestra.

P: Da li je još uvijek s T.-om?

O: Ne.

P: Zašto?

O: Razdvojili se.

P: Gdje je on?

O: Tarpon Springs.

P: Zašto je on tamo?

O: Konstruira.

P: Što je s C.S.?

O: U Atlanti. Umjetnik.

P: Pri?ala sam s C.P. drugi dan, i izgledala mi je neprijateljski. Da li je to visok porez?

O: Blizu.

P: Zašto se ona tako osje?a?

O: Nije na istoj valnoj duljini.

P: Da li bi ju samo trebala zaboraviti?

O: Na tebi je.