Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1994-11-26


26.11.1994.  F., Laura, T. i J.

 

P: Pozdrav.

O: Hvala radi poboljšanja ploče. ( Stavili smo još interpunkcijskih znakova na nju ). Radili smo na vašoj psihi da bi vi to napravili.

P: Pa, niste trebali raditi na našoj psihi da nas navedete da to učinimo. To stvar čini bržom i za nas. Mi smo to željeli učiniti.

O: Sve je interaktivno kad dođe do "kolektivne svijesti".

P: T: "Kraj riječi" je za kraj svake riječi, ne za kraj rečenice, pa mi možemo razlučiti riječi bez kasnijih prekida... J. Ja to ne trebam...

O: Znat ćete odmah kad riječi izađu.

P: Sada na pitanja...

O: Tko sam ja, Laura? Spavaš?

P: Pa, rekli ste mi zadnji put da to ne moram pitati svaki put. Dobro, koga imamo sa nama večeras?

O: Zabava.

P: Tvoje je ime Zabava ( Fun, prim.prev. )?

O: Smješna.

P: T: Mi smo bili smješni ili ćemo se zabavljati večeras?

O: Laura se malo treba prosvijetliti.

P: L: Ok, možeš nam reći svoje ime, molimo?

O: Murean.

P: ( proba izgovoriti ) Drago nam je da si s nama, Murean.

O: Naglasak na 2. slogu.

P: T: Pa, večeras imamo Lauru, F. i T. na ploči i J. zapisuje, da li je to dobro?

O: Naravno, T.

P: Hvala.

O: Nema na čemu.

P: Nešto što sam uočio od jedne prošle noći, u nedjelju: ono što je vama potrebno je energija iz nas da bi napravili da ploča radi. Nije neophodno da jedan od nas...

O: Vi dodajete energiju.

P: Ja osobno dodajem energiju?

O: I J.

P: L: Samo što su ovdje? T: Pa, ne želim da se osjećam da uzimam V.-ino mjesto...

O: V. je na ranijem stupnju procesa učenja, pa i manje energije.

P: Pa, V. je dio grupe i uči sa ostatkom, i mi smo svi na različitim stupnjevima na jedan ili drugi način. Ona ima veliki dar lječenja što je definitivno potrebno grupi. T: I L. je ribar.

O: V. je emocionalnija kao "blizanac-ljubavnik". Ona pruža bolji Reiki jer ima tu emocionalnu snagu.

P: T: Pa, ne bih joj želio povrijediti osjećaje ili da misli da ju zamjenjujem ako sjednem na njeno mjesto.

O: Zabljesni, T.

P: J: Sanjala sam san gdje sam imala vinovu lozu koja mi raste iz glave. Prošla sam kraj ogledala i vidjela to i rekla: "Moram se rješiti te stvari!" Ima li kakav značaj toga sna?

O: Nema.

P: Što je uzrokovalo moje probleme sa sinusima?

O: Emocionalno obuzdavanje.

P: Čega?

O: Osjećaja. Mislila si da je nedemonstrativno u djetinjstvu.

P: Bilo je dosta obuzdavanja misaonih procesa i kreativnosti u mojoj kući za vrijeme mog rasta. Što mogu učiniti da pomognem mojim sinusima?

O: Odi van i razbij nekoliko cvjetnih tegli. ( mnogo glasnije ) Ozbiljno. Neškodljivo za druge.

P: T: Pa, ima ih cijela hrpa tamo vani. J: Da li bi trebala prepoznati stvari na koje sam ljuta i imenovati tegle i onda ih razbiti?

O: Ako ona to želi. Preporučamo tegle jer ih imaš viška. ( smijeh )

P: T: Da, imamo! ( netko preporuča da ih gađamo puškom )

O: Puške mogu uzrokovati štetu ukoliko se ekstremno ne pazi.

P: J: Zašto je T-ina majka toliko uplašena njezinom nedavnom operacijom mrene na oku i zašto joj još to nije zaraslo i što može učiniti? T: Previše pitanja. Moja majka je upravo imala operaciju mrene i nekoliko drugih osoba u familiji je imalo također i svima je zaraslo brzo i bez problema. Ona nije lječena kako treba i uplašena je na smrt da će izgubiti vid na tom oku. Plašila se te operacije, a imala je prije i druge koje ju nisu plašile.

O: Previše misaonih formi.

P: Zašto ju je plašila ta operacija?

O: Njezina priroda je da je plašljiva.

P: J: Ona tvrdi da se nije plašila bilo koje prethodne operacije.

O: Netočno.

P: Da li će njeno oko zacjeliti?

O: Ako ona promjeni njene misli.

P: L: Da li si joj dala Reiki na njeno oko? J: Ne. T: Pa, odi tamo i napravi to ovaj tjedan.

O: Nije preporučljivo. Ona će se jako opirati tome.

P: L: Ima li nešto što bi T. ili J. mogli učiniti... J: ili što bi ona mogla učiniti...

O: Njezina lekcija, ne vaša. Molimo, ograničite pitanja osobne prirode.

P: T: Ovo je univerzum slobodne volje i oni nam ne mogu to reći. Vidite, pročitao sam knjigu!

O: Dobar posao, Terry. ( smijeh )

P: Sporo učim, ali mogu eventualno naučiti lekciju.

O: Ne učiš tako sporo.

P: L: Možemo li barem pitati koju bi vrstu životinja imali duhovi J. i T.?

O: J. miš, T. zmija. ( smijeh )

P: T: Da li moj totem zmije ima kakve veze s Lizzardima ili zmajevima?

O: Ne. Rečeno ti je to već.

P: Pa, volim zmajeve jer sam sav u knjigama o fantazijama. Nisam naročito lud za gušterima.

O: Tamnice i...

P: Tamnice i zmajevi, jedna od mojih najboljih igara. Budući da volim Tamnice i Zmajeve, imam neku vrstu stvari za to...

O: Znamo.

P: Mi svi imamo naše hobije. Zašto osjećam da ima veza u mojem životu s hladnim oružjem ( sa oštricom )? Što je izvor mog obožavanja tih sredovjekovnih i sličnih igara?

O: Mačevi. Bio si ubijen mačem u 1713. g. od strane gusara.

P: Zašto sam ubijen od pirata u 1713.? L: Jer si bio tamo. T: Krivo vrijeme na krivom mjestu?

O: Dovoljno blizu.

P: L: Koje je bilo njegovo ime za vrijeme tog života?

O: George Caldwell. Živio je u Plymouth-u, Engleska. Zanimanje: mornarica.

P: Tko su bili grupa pirata koji su spomenuti i koji su mu oduzeli život?

O: Britanski "rezači vratova".

P: T: Koji čin sam imao?

O: Poručnik.

P: Kako se zvao brod?

O: HMS Siderail.

P: Koje je vrste bio taj brod?

O: Škuna.

P: Dakle, tada to nije bio vojni brod?

O: Da.

P: Pa, to nije bio borbeni brod. L: Oni nikad nisu koristili škune za ratni brod.

O: Da. Zapovjedni, Laura. ( smjeh )

P: T: Britanskom mornaricom je komandirao taj brod?

O: Da.

P: Da li je to navedeno u nekim zapisima Britanskog Kraljevstva negdje? Da li postoji ikakav zapis?

O: Ne. Zataškano.

P: Ima li još uvijek zapisa o osoblju u vojsci?

O: Da. Otiđite u London. Kontaktirajte Novi Scotland Yard za pristup.

P: Tko je bio kapetan škune?

O: Ian Miller of Plymouth.

P: L: Da li je T. bio oženjen?

O: Ne.

P: T: Koliko sam bio star kad sam umro?

O: 23.

P: T: Da li sam se zabavljao do tog trenutka?

O: Neodređeno.

P: J: Možete li mi reći o određenoj igri koju sam igrala kad sam bila u juniorima u srednjoj školi s ostalim djevojkama, pogotovo s M.S.?

O: M.-in podrum je izgledao vrlo mračan. Svijeće ili malo svjetla. Riječi su izgovarane u "ritualnom" stilu.

P: F: To si radila? J: Da. L: Ma šališ se? J: Ne. F: Što si radila? ( smijeh )

O: Mi vidimo scenu o kojoj govorite u sadašnjem "vremenu". Teško ju je interpretirati jer izgleda da ima pokušaja da se "sakriju" događaji od strane drugih u neku ruku na neki "zmijski" način. Ali, pojavljuje se kao namjera da se utječe na događaje ili baca "čarolije".

P: L: Da li ste to radile? J: Aha. L: Da li je radilo?

O: Neodređeno.

P: J: Ne možete dati bilo koju bit tih riječi?

O: Mi ne možemo dešifrirati.

P: J: Ako se ja malo jače koncentriram na to?

O: Možda.

P: T: Imate li nešto što bi podijelili sa nama bez da pitamo pitanja?

O: Pročistite vibracije. Ima puno miješanja ( interferencije ) ovaj put.

P: Koji je izvor miješanja?

O: Mnogi i variraju.

P: L: Da li da težimo ili očekujemo da dobijemo te riječi koje su kreirale statiku?

O: Djelomično. Ali zapamtite, primarna točka ove komunikacije je da donese informacije svima, što je od univerzalne važnosti kao suprotnost osobnim vježbama i osobnim informacijama. Mi želimo razjasniti i proširiti opis prethodne tvrdnje. U redu je ako vi želite koristiti ovaj forum za dobivanje osobnih informacija, jer to je vaša slobodna volja. Ali, ako želite ovu konekciju ( spajanje ) da ostane snažnom, i zapravo, da raste, tada bi bilo mudro da ograničite osobne zahtjeve jer to je OPS realitet i taj realitet je ograničen i eventualno bi mogao voditi do kontaminacije snagama koje su orijentirane prema služenju sebi, što ovdje nije slučaj.

P: L: Umorna sam. Društvo, da li me zbilja trebate ovdje?

O: "Što više - to zabavnije".

P: L: Mogu li sad ja pitati svoje pitanje?

O: Dobro, Laura. Hajde.

P: Jedne noći, govorili smo o "Znaku Cain-ovom" i izgubila sam dio trake. Željela bi se vratiti na to malo više ovoga puta. Koji je bio istinski događaj iza te priče o "Cain-ovom znaku"?

O: Dolazak ljubomore.

P: Što se dogodilo da ljubomora uđe u ljudsku interakciju?

O: Preuzimanje Lizzarda.

P: Nije li preuzimanje Lizzarda događaj koji se dogodio za vrijeme pada Edena?

O: Da.

P: Da li je ova priča o Cain-u i Abel-u, dio tog preuzimanja?

O: Simbolika priče.

P: To je bila simbolika preuzimanja Lizzarda, dolazak ljubomore, i stava brat protiv brata, točno?

O: Djelomično. Cain-ov znak znači "faktor ljubomore" promjene koja je omogućila preuzimanje Lizzarda Zemaljske vibracijske frekvencije. Čvor na kralježnici je fizički ostatak od DNA ograničavanja, svojevoljno dodanog od strane Lizzarda. Vidite?

P: Dobro, J. će proći svojom rukom preko mojih leđa i recite joj kada da stane na "čvoru".

O: Dobro.

P: Mislite na čvor na zatiljku?

O: Da.

P: Kakva je bila konfiguracija kičme i lubanje prije tog "dodatka"?

O: Kičma nije imala čvor. Ljubomora proizlazi otud, vi to možete čak i osjetiti.

P: Da li bilo koje od tih emocija, o kojima smo pričali koje su posljedica prijeloma DNA, da li su bilo koja od njih vezane uz ono o čemu Carl Sagan diskutira kad govori o "Reptilskom mozgu"?

O: Na neizravan način.

P: Dobro, u to vrijeme "Cain-ovog znaka", da li je bilo drugih ljudi na planeti koji nisu imali tu konfiguraciju?

O: Dodana je svima istovremeno ( simultano ).

P: Kako su fizički napravili taj akt? Kakav je bio mehanizam tog događaja, njegova srž?

O: Da li ste spremni? DNA jezgra je još uvijek neotkriveni enzim vezan uz ugljik. Svjetlosni valovi su korišteni da "odrežu" prvih deset faktora DNA pomoću njihovog "sagorjevanja". Tog trenutka, mnoge fizičke promjene su se počele dešavati, uključujući i čvor na vrhu kičme. Svaka od tih promjena se jednako reflektirala i u eteričkom tijelu.

P: Da li je to sve?

O: Ne. Ali, vi trebate još?

P: Pa, pitanje koje želim postaviti je: koliko je ljudi bilo na planeti i da li su uzeli svakog od njih i učinili to individualno?

O: Stoj !

P: Koliko ljudi?

O: 6 milijardi.

P: To je 500 miliona više nego što nas je sada.

O: Ne, 200 miliona.

P: Dobro, tu su bili ti ljudi na planeti, kako je napravljena ta promjena na svima njima?

O: Promjena svjetlosnim valovima.

P: I svjetlosni valovi, stvarni svjetlosni valovi, su uzrokovali promjenu DNA?

O: Da.

P: T: Što je bio izvor svjetlosnih valova?

O: Naš centar.

P: L: Što je vaš centar?

O: Naš realitet. OPD.

P: Pa, kako su Lizzardi koristili svjetlo iz OPD realiteta...

O: Oni su koristili sofisticiranu tehnologiju da bi prekinuli frekvenciju svjetlosnih valova.

P: Pa, ono što zaključujem iz ovoga da ono što nam niste rekli uz ovo jest to da je to bilo skoro kao..., pa, da li je tu bila bitka i da ste vi, momci, izgubili?

O: Da.

P: Da li je to bila ista bitka o kojoj su Pledijci govorili?

O: Da.

P: T: Ne da skrećemo s pravca, ali na ovo sam došao tek nedavno. Vi ste Kasiopejci?

O: Da.

P: T: Vi ste također i Pledijci?

O: Ne.

P: Da li ste povezani s Pledijcima?

O: Da, a i drugi su.

P: Vi ste svi familija svjetla?

O: Da. Točno. Vi ste napravili svoju "domaću zadaću".

P: T: Pokušavam to. Sad, druga snaga u onom što mi percipiramo kao prošlost, je pobijedila vas i iskoristila moć svjetla da bi nas modificirala na razne načine, točno?

O: Da. Sad, razumijte ovo: To je sve dio prirodnog velikog ciklusa.

P: Ako je to sve dio velikog prirodnog ciklusa, i ispravite me ako ovdje griješim, da sve skoro izgleda kao vama "dobrim momcima" i drugim "lošim momcima", da to radite svi iz zabave, da li je to točno?

O: Ne.

P: Ali rekli ste da je to prirodna stvar i dio prirodnog velikog ciklusa. Da li je taj prirodni veliki ciklus samo dio interakcije između svijetla i tame jer to tako jednostavno, mora biti?

O: Da. Mi smo na "prvoj liniji" prirodnog sistema balansiranja svemira. To je gdje netko postiže ( 6. ) nivo prije dostizanja totalne unije sa "Jedinim".

P: Da li vi volite biti na 6. nivou?

O: Da li vi volite biti na 3. nivou?

P: Pa, ne, ne volim. T: Ako odgovoriš na pitanje postavljanjem pitanja, i mi znamo da mi želimo postići više, da li to znači da ima više nivoa iznad 6. nivoa?

O: Da. Jedan.

P: To je unija s Jednim?

O: Da.

P: T: Sad, bitka koju ste imali s drugom stranom...

O: Koju imamo.

P: Ta bitka traje... imate li moć svjetlosti opet?

O: Nikad ju nismo izgubili, vi jeste.

P: Dobro, nagađam da su nama Lizzardi glavna suprotna sila čak iako ima drugih na njihovoj strani...

O: Da.

P: Oni su uzeli naše svjetlo, ne vaše?

O: Nisu protiv vas. trenutno su u uniji s vama.

P: Dakle mi smo samo jedna bitka u svemiru u cjelokupnoj, neprekidnoj borbi?

O: Da. Balans je prirodan. Zapamtite, sve su samo lekcije u velikom ciklusu.

P: L: Zbilja sam znatiželjna... kad ste vi i Lizzardi "išli na to", što ste radili? Mislim, vi očigledno ne pucate puškama jedni na druge i nemate tenkove...

O: Prekomplicirano za vas da razumijete jer još niste na 4. nivou.

P: J: Kada se borite, ima li ikakav način da mi to detektiramo?

O: Prvo: Mi se ne "borimo". Drugo: Da, to je priroda u smislu meteorologije i zemaljske promjene.

P: T: Vaša forma konfrontacije ( sukoba ) preuzima formu fizičkih promjena u atmosferi i okolini na planeti?

O: I u svemiru.

P: Ali samo to tako možemo detektirati? Više aktivnosti, više konflikta se dešava?

O: Zapamtite, mi smo svjetlo. Oni su mrak ( tama ). Mi smo oba visoki nivo misaonih formi reflektiranih na svim nivoima realiteta.

P: Dakle, ono što mi onda percipiramo, je ono što prolazi na 3. denzitet, što nije ono što bi mogli percipirati da na to gledamo iz 4. ili 5. ili 6. nivoa?

O: Da.

P: Mi govorimo o 4. denzitetu iz 3. denziteta. Da li je to ono što je Hoagland govorio kad je pričao o tetraedarskoj strukturi ( formi ) koju je on detektirao iz građevina na Marsu koje je proučavao i dao pretpostavke...

O: Da. To je most ( veza ) sa 4. denzitetom.

P: L: Nije li malo ne-fer da vi momci sa 6. nivoa, uzmete za protivnike Lizzarde koji su samo na 4. nivou?

O: Lizzardi su reprezentativci na 4. nivou, oni prezentiraju sile mraka koje nisu na 6. nivou, i vi ste reprezentativci 3. nivoa.

P: Ima li reprezentativaca mračnih sila na 6. nivou?

O: Da.

P: I koji su to reprezentativci sa 6. nivoa koje bi mogli znati, ili na što liče, ili nešto?

O: Orion u vašem "susjedstvu".

P: Orionci su OPS bića sa 6. nivoa?

O: Da.

P: Oni su kao i vi, misaone forme?

O: Da.

P: Da li se ikad pojavljuju u fizičkom obliku?

O: Mogu.

P: I oni su pokretačka sila koja kontrolira Lizzarde?

O: Blizu.

P: Ima li kakav posrednik između Orionaca sa 6. nivoa i Lizzarda na 4. nivou? Nešto kao biće ili sila s 5. nivoa?

O: 5. nivo je kontemplacijska zona za obje "strane".

P: Da li to znači da na kontemplacijskom nivou nema aktivnosti? J: Da li je to kao "time-out"? ( predah )

O: Blizu. Onaj koji balansira.

P: L: Ima li reprezentativaca sa 3. nivoa koji su sile svjetla?

O: Da.

P: Tko ili što su oni?

O: Ne postoje na vašoj planeti.

P: Imaju li oni svoju planetu?

O: Imaju kvadrilione njih.

P: Pa, ovo počinje zvučati da smo u prilično lošoj formi ovdje. Ovo je poput Sibira univerzuma, kao što je Gurjieff rekao.

O: Univerzum je neograničeno velik.

P: Ako postoje planete gdje žive 3 D bića koja su OPS orijentirana, drugim rječima, u fizičkim tijelima, da li ona izgledaju kao mi?

O: Vi ste OPS orijentirani. Da li ste u stvari htjeli pitati za OPD?

P: T: Ima li 3 D rase u univerzumu koja je OPD orijentirana?

O: Da. Već smo to rekli.

P: Ako ima planeta sa OPD bićima...

O: Neki izgledaju poput vas.

P: Kako izgleda život na takvom mjestu? T: To nam neće reći. To je nešto što ćemo morati sami otkriti.

O: Upravo tako.

P: J: Da li, kad ste OPS orijentirano biće, izgledate kao i mi?

O: Nije fizička stvar na 3. nivou.

P: T: Tko je pričao samnom kad sam imao razgovore sam sa sobom u svojoj glavi?

O: Ti.

P: Da li sam govorio drugim bićima?

O: Jesi.

P: Da li mi svi to činimo?

O: Ne.

P: Da li Laura tako komunicira?

O: Već je.

P: Da li F.?

O: Da.

P: Da li bi ja trebao nastaviti komunicirati tako, ma tko to biće bilo?

O: Na tebi je.

P: Da li su oni povezani s vama?

O: Ne.

P: Da li znate o kome govorim?

O: Da.

P: Možete li mi reći tko su oni?

O: Lizzardi.

P: Zašto razgovaraju samnom?

O: Pokušavaju te preokrenuti. Zapamti, T., tvoja kronična depresija predstavlja "ratnu" zonu.

P: Nisam više u depresiji i oni nastavljaju pričati samnom sve više i više. J: Pokušavaju te natrag uvući u nju. T: Ali ne čine ništa da bi me uvjerili da budem u depresiji.

O: Pazi !

P: Mogu li ih se rješiti?

O: Da.

P: Tko je "Sing"?

O: Vođa sila kojima je dodijeljeno da utječu na tebe.

P: Sile, među mnogima, su dodjeljene meni osobno?

O: Da.

P: Koliko ih ima u toj sili?

O: Sedam.

P: Da li oni to rade radi implanata koji su u meni?

O: Sve je dio procesa.

P: Imam li ja implante?

O: Da.

P: Ti implanti su ono što oni koriste da bi kontrolirali moje emocije i pojačali ih da bi se onda oni mogli njima hraniti?

O: Ne kontrolirali, utjecali na njih.

P: Ne, ne kontroliraju, utječu. Ali kad recimo, ja se razljutim, onda sam ljut kratko vrijeme i onda se naljutim na duže vrijeme jer oni koriste tu tehnologiju da bi pojačali i to produžili... to oni rade?

O: Da. Znanje štiti, ignoriranje dovodi u opasnost.

P: Mogu li ja vratiti kroz njihovu opremu ono što izaberem? ( povratnom spregom )

O: Nije potrebno.

P: Drugim rječima, ako se razljutim i uvidim to da sam više ljut nego što bi trebao biti, i promjenim to u nešto pozitivno, i povratnom spregom im vratim dok su njihova pojačala širom otvorena, da li će to utjecati na njih? Ukiseliti im njihovo mlijeko, takoreći?

O: Sad se "borite vatrom protiv vatre".

P: Pa, to je nešto što se očekuje da napravimo?

O: Neodređeno. Ali što ta fraza znači?

P: L: Ako im to vratite povratnom spregom, drugim rječima ono što govore jest, mislim, kad se vi osjećate bijesni, jedini način da zaustavite čitavu stvar je da prestanete biti bijesni i postanete mirni i veseli. Kad ste veseli i na miru, tu nema želje da pošaljete išta natrag.

O: Bingo.

P: J: Preusmjerite energiju u nešto pozitivno. F: Ne možete se boriti vatrom protiv vatre. LM: Pa, u stvarnosti i možete. T: Ono na što dolazim jest da je to moguće napraviti, promjeniti emocionalno stanje u nešto pozitivnije nego ono što oni očekuju i da im to vratite. Da li je to mogućnost?

O: Zašto?

P: T: Samo da im date okus njihovog vlastitog za promjenu. J: Da li im se želiš opirati? Ti ih još uvijek hraniš svojom energijom. L: Jedinu promjenu koju ti možeš učiniti bila bi da im daš suprotnu emociju koja bi bila mirna i ako ti zaista osjećaš mir...

O: OPS bića 4. denziteta se hrane negativnom energijom.

P: J: Pa, ne dajte im ništa. T: Ali ono o čemu razmišljam je da li je energija... Imam prirodnu... Oni se hrane negativnom energijom. Oni stave nešto u mene, neku tehnološku spravu, jer dođu u 3. denzitet da bi imali posla sa nama...

O: Da.

P: ... to bi pojačavalo stvar za njih. Činilo ju čak jačom.

O: Slijedi analogija: Kako je efektna svjetlosna utičnica bez da je priključen optički kabel u nju?

P: Pa, koliko je efektna utičnica bez kabla u njoj... Pokušavam naučiti ovdje nešto, pa dajte mi neku slobodu.

O: Što?

P: Ako uzmete utičnicu i izvučete iz utičnice... kabel i onda više nemate svjetlo. L: Pa, Lizzardi su žarulja i vi ste izvor energije, pa dakle vi samo izvučete njihovu žicu. J: Odspojite sebe. T: Da li sam ja utičnica?

O: Koliko je efektan motor koji se nikad ne upali?

P: J: Nemojte biti njihov izvor. Ako se oni hrane negativnom energijom, izgladnite ih.

O: Implanti nisu efektni ako se ne koriste.

P: Izvor energije mora biti uključen da bi implant radio za njih, da bi dobili "sok" i energiju negativnih misli i emocija. T: Ali ja sam još uvijek biće 3. denziteta. Imam sve emocije bića 3. denziteta, čitavu gomilu, i to je dio onoga što me čini bićem 3. denziteta. Zato, ne mogu isključiti jednu emociju bez povrede balansa drugih emocija, emocije su skoro analogija svjetlu i tami.

O: Ne.

P: Imam pozitivne emocije i imam negativne emocije; one obje čine ono što jesam.

O: Ako izabereš, možeš imati samo pozitivne emocije.

P: Sad, ako imam samo pozitivne emocije, što je lijepo za imati i to je ono što bi želio, što to radi senzorima tehničke opreme Lizzarda?

O: Odgađa upotrebu.

P: Dakle, oprema je podešena za negativne frekvencije?

O: Da.

P: Kad imate pozitivne osjećaje, odsjecate implante. Ako isključim senzore, imajući pozitivne osjećaje, što će Lizzardi učiniti?

O: Ići drugamo.

P: L: Da li sam korektna u mislima kad vi počinjete to isključivati da oni onda mogu povećati napore u nekom periodu i onda kad uvide da ste vi ipak glavni ovdje i onda oni odu dalje?

O: Upravo tako.

P: Dakle, kad prvo uvidite i počinjete dobivati vlast nad vašim emocijama i kad imate posla sa svime što vam se događa s prihvaćanjem i znanjem da je sve manifestacija vaše vlastite kreacije i za vaše krajnje dobro, kroz neki period vremena oni mogu pokušati deset puta jače da vas vrate kao izvor hrane, ali jednom shvate da to više ne mogu, oni na kraju te izgube? ( kao hranu )

O: Ti i F. to doživljavate upravo sada.

P: To je istina. F: Mi smo oboje bili pod masivnim napadom. Samo što činimo ovaj posao je borba da se tome odupremo, i što dolazi iz svakog smjera. L: Najteže je bilo ostati u okvirima misli da se to učini. J: Da li sam ja pod napadom?

O: Ne još.

P: T: Da li je ono pod čime sam ja bio prošlih nekoliko mjeseci prvi napad?

O: Da.

P: Sad, oni pokušavaju "nježne" pregovore samnom?

O: Samo prvi napad.

P: Dakle, što ja pozitivniji postajem, oni sve više i više pokušavaju preokrenuti me i pretpostavljam to jer ste mi rekli da su sedam bića dodjeljena meni, da nađu nešto interesantno u meni i bi to željeli zadržati?

O: Blizu.

P: Da li bi me trebalo činiti sretnim to što oni misle da sam dovoljno važan da su mi dodjelili 7 bića na mene osobno? Da li bi to trebao shvatiti kao kompliment?

O: Ne.

P: J: Da li je T.-ov nivo negativnosti ono što ih privlači kod njega? Njegova sposobnost za jaku negativnost?

O: Vice versa. ( i obratno )

P: J: Molim objasnite. L: Pa, ono što su rekli - da li je njegova negativnost ono što ga čini privlačnim - ne. On je privukao njih i to je ono što ga čini negativnim? Dakle, što ga čini zanimljivim za njih?

O: Ne zanimljivim, prijetnja.

P: E, sad, u tome je stvar. Mislim da ima puno ljudi na kojima oni počnu raditi u vrlo ranom dobu jer oni naprave očitanje aure ili njeno skeniranje i odrede, tj. znaju da je ta osoba potencijal za veliko svjetlo, pa oni počnu raditi na njima kad su mladi i manje sposobni za obranu, i pokušaju ih maknuti "iz igre", takoreći. F: Ne samo veliko dobro, već i potencijal za znanje. L: To je ovdje slučaj?

O: Da.

P: To je. Nije tvoj potencijal za negativnost, već tvoj potencijal za dobro. F: U pravu si. Ako pogledaš oko sebe, vidjet ćeš glavninu društva koja ide kroz život i uživa u valjanju u materijalnosti, i ti ljudi ne izgledaju da pate previše. L: Izgleda da ima 2 klase ljudi koje Lizzardi vole "baciti oko", pogotovo ekstremno slabe koji su plijen i njima se hrane ili eksperimentiraju sa njima; i one koji imaju potencijal za snagu i pozitivnost. F: Da vam dam primjer, ljudi koje ne napadaju su oni koje već imaju i na kojima ne moraju raditi. Ako imate potencijal da se uzdignete iznad orijentacije služenja prema sebi, tada ste prijetnja. I ako pogledate naokolo, na većinu ljudi koji su "uspješni" u ovom svijetu, to su oni koji su obično najviše pokvareni i OPS. T: Istina. J: Tako je to. L: I koliko puta ste čuli te "new age" učitelje kako govore "Pa, ako imate impresiju da su oni koji imaju u vlasništvu materijalne stvari, negativni, tada vi to donosite na sebe i vi ćete se samo trebati jače koncentrirati na napredak", što u jednom neposrednom načinu promovira vrlo jaku filozofiju opredjeljenja prema sebi. Nije to da je imanje nekih stvari loše, nije to da je novac zlo, već je fokus na to da je to iznad i ispod pomaganja drugima. T: Želim ispričati jednu priču. Momak za kojeg sam radio je "Opet rođeni krišćanin". Poslije godine i pol, opet je "bio rođen". To mu je hobi. On traži životni stil. On je bio "buuu,buuu" metafizičar i New Age filozof koji je uglavnom govorio: "New Age! To je vražji posao!". Nije uopće imao ideje što je to, ali je to isključivao jer mu je netko rekao da se isključi iz toga i on je to učinio jer mu je bio takav životni stil. Rekao sam mu: "Odakle si dobio te stvari?" On odgovara: "To je u Bibliji". Pitam ja: "Kako to misliš, to je u Bibliji?" On odgovara: "Pa, to je u knjigama". I onda ja opet pitam: "Pa odakle dolaze te knjige"? Neke od njih su napisane prije stotina godina i knjige Novog Testamenta ( zavjeta ) su napisane stotine godina nakon što je Krist živio, što je, poslije događaja. I on reče: "Vidiš, oni koji su napisali Bibliju, u stvari je nisu napisali, oni su je dobili od Duha Svetoga". Pa ja kažem, dobro, to mogu "progutati". Sveti duh je napisao Bibliju. To mogu slijediti. Dobro. Upitah ga: "Kako oni znaju da je to bio Sveti Duh"? I samo sam iznio pitanje, nisam mu htio spustiti. On tada odgovara: "Pa, knjige kažu da je sišao Sveti Duh i napravio ih, i budući da je to u knjigama, mora biti istina". ( Hrkljuš ? ) Rekao sam: "Čekaj, Sveti Duh je sišao i napisao te knjige kroz te ljude, dao im je informacije i pomogao da to napišu, i napisao u knjizi da je to bio Sveti Duh koji je to učinio, pa zato je istina jer ma tko god donio tu informaciju je rekao da je on donio tu informaciju. Ali na čisto druom nivou, Sveti Duh je donio informacije tim ljudima, i oni nisu napisali tu knjigu, nisu "kanalizirali" te knjige?" I tada je tu stao i rekao: "Pa, vidiš, nikad nisam razmišljao na taj način". Onda sam mu rekao: "Pa, upravo si rekao da je sve to vražje djelo, New Age, paranormalne pojave, NLO-i, Rolling Stones...". Dakle, razmislio je o tome koju minutu i tada rekao:" Ali to je dobro. Bio je to "pravi" kanal ( izvor )! Rekao sam mu:" Čekaj, uspori malo! Uzmi ovo kod kuće i razmisli o svemu kroz nekoliko dana. Te knjige u koje ulažeš svoja vjerovanja, za koje neznaš odakle potiču, su kanalizirane ljudima na način koji ti nazivaš vražje djelo ako to bilo tko drugi čini. I jedini razlog zbog kojeg ti prihvaćaš te knjige je zato što je U TIM knjigama zapisano da je to učinio Sveti Duh, a on je rekao ljudima da to napišu." F: I to je bio Sveti Duh koji im je rekao da je on Sveti Duh. T: Da, ziher! Rekao sam mu: "Promisli o tome. Samo PROMISLI o tome što govoriš." Ali on jednostavno to nije vidio. L: To je hipnoza. T: I, tražio je životni stil. Govorio je o tome: "Čuo sam tu grupu drugi dan, oni su Kršćanska banda. I nekoliko dana kasnije: "Hej, jesi li čuo za te i te, oni su Kršćanska banda"? Ja mu odgovorih: "Jamese, znaš li neku dobru Muslimansku bandu?" Rekao sam mu da volim Garrison Keilor i on je odgovorio: "To je Kršćanski show." Pitao sam ga:"Odakle ti to?" Odgovori: "Pa moj pastor mi je rekao jer je on to bio, on je iz Minnesote!" F: Pa, tu imamo dvije stvari koje nam nešto iznose. Prva je da kružno mišljenje ( u krug ) i ta čitava ideja da se slijedi ono što ti drugi kažu ili ono što je netko napisao bez da se to preispita. Od tebe se ne očekuje da razmišljaš. I tada, druga stvar, taj je izvor jednom odgovorio: "Ne uzimajte išta za pravu vrijednost, uključujući i ovu". Dio svjetla znanja je taj da bi uvijek trebao biti otvoren prema novim informacijama. L: Pa, to je izreka talenata. Držim se toga čvrsto i jednog od ovih dana ću napisati malu monografiju o izrekama Isusa. Izreke od talentiranih su prethođene frazom: "Sad, znanje kraljevstva je kao u izvjesnog čovjeka koji je pošao na putovanje..." i on je pozvao njegove tri sluge zajedno i svakome od njih dao izvjesnu količinu talenta. Talenti predstavljaju znanje. Dvije sluge su investirali svoja znanja. Oni su bili voljni riskirati da izgube sve da bi dobili još. Treći je bio u strahu da će izgubiti ono malo što je imao i zakopao je svoj talent. Dakle, dvojica su povećali svoje znanje pomoću neprekidnog odbacivanja i dobivanja natrag sve više i više. Učitelj se vratio natrag i dvojica su mu pokazala kako su napravili pomak na tržištu i učitelj je bio jako zadovoljan. Ali sluga koji je zakopao svoje znanje reče: "Učitelju, znao sam da ste čvrst čovjek i da kako sam posijao da ću i tako žet, i bio sam u strahu...". Učitelj ga je bacio u vanjski mrak. I zapamtite, zapamtite, zapamtite, mi smo govorili o znanju. On je uzeo svoju malenkost od znanja i zatvorio se i oslonio se na to malo za cijeli život... F: Još jedna demonstracija opredjeljenja prema sebi. On je to zakopao, umjesto da ga podijeli s drugima. To se neprestano reflektira ponovo i ponovo. Svatko ima svoj mali talent i svi to sahranjuju u svojim životima. T: Dobro. Gdje smo bili? Samo biti pozitivan će isključiti želju Lizzarda ( popularno nazvanih Lizziji ) da se bakću samnom?

O: Da.

P: To je sve što treba učiniti? Ali implanti, oni će još uvijek biti tu?

O: Pa što?

P: Da li implanti imaju koju funkciju osim odašiljanja frekvencije?

O: Ne.

P: I, koliko god sam dugo negativan, on odašilje i oni me mogu pratiti na taj način?

O: Blizu.

P: Ako ih isključim tako što ću biti pozitivan, oni me više ne mogu pratiti?

O: Mogu pratiti, ali nemaju utjecaj.

P: Zašto su mi oni govorili da sam im ja dao dozvolu da mi to rade dok su me oteli?

O: "Sranje!" ( bullshit, prim.prev. )

P: Ako im kažem da je to sranje da li će me ostaviti na miru?

O: Ne.

P: Ako ih ugasim da li će me nastaviti otimati?

O: Ne.

P: Neću biti žrtva. L: Ima drugi aspekt ovoga. Znanje hrani svijest koja nam daje mogućnost da detektiramo kad oni žele utjecati na nas, na vrlo podsvjestan način, a to je da vi možete početi kontrolirati svoj vlastiti um i opirati se u ranijoj fazi i to je ključ.

O: Dovoljno blizu.

P: I vi morate ustrajati s pozitivnim mislima i osjećajima ponekad i u najvećim nesrećama. Nitko ne kaže da će biti lako, ali vrijedno je toga. T: Da li mi moje Tarot karte kažu istinu?

O: Možda. Dosta o toj temi, molimo.

P: T: Zadnje pitanje. Kako znam da mi govorite istinu?

O: Neodređeno. Do tebe je da odlučiš. Slušajte: obznanit ćemo sljedeće. Sad bi bilo dobro "vrijeme" za vas društvo, da počnete preispitati neke od ekstrmno popularnih prognoza "Zemaljskih Promjena". Pitate se zašto. Jer, zapamtite, vi ste bića 3. denziteta, pa stvarne prognoze će vam biti prezentirane na način na koji vi razumijete, kako bi rekli, fizičkim realitetom, zemaljskim promjenama. To bi "mogla" biti simbolika. Da li bi većina učenika tematike razumjela ako bi se predviđanja izgovorila direktno terminima 4. denziteta?

P: L: To jeusporedivo s mojom idejom o simbolici sna. Na primjer, san koji sam imao o oblaku koji se motao u spiralu kojeg sam vidio na daleko i znao sam da je smrt koju sam interpretirao kao tornado, ali je u stvari, bio san o nesreći Challenger-a. Razumio sam ga kao tornado, ali u stvari ono što sam vidio i ono što sam dobio, jest smrt sile u zraku, čvorište ( vorteks ) u daljini. Nagađam da je moj san bio reprezentacija iz 4. denziteta ali sam ga pokušavao interpretirati na način na koji smo familijarni. Da li je to što želite reći?

O: Blizu. Ali jednostavno je za sve da dobiju preko objašnjenja predskazivanja na doslovan način.

P: Ima li još informacija koje ste planirati iznijeti vezano uz ovu temu?

O: Dobro.

P: Da vas pitam jedno brzinsko pitanje. Da li su Gulf Breeze Six, kako su se zvali, koji su navodno primili informacije preko Ouija ploče, da li su primili prognostičke informacije, u neku ruku?

O: Da.

P: I od kojeg izvora su dobili te informacije?

O: Mješano.

P: Da li su njihove informacije točne?

O: Mješano.

P: Zašto su oni, njihova ploča i njihovi transkripti konfiscirani ( uzeti )?

O: Paranoja.

P: Glede tih zemaljskih promjena, Edgar Cayce je jedan od najfamoznijih skorih prognostičara, velik broj predskazanja koje je on napravio su kriva u smislu njihovih ispunjenja. Na primjer, prognozirao je da će se Atlantida izdići 1969., ali nije, iako su izvjesne strukture otkrivene na obali Biminija za koje se smatra da su jedan od mnogih ostataka Atlantide. To je očito izašlo iz pjeska tada.

O: Primjer jedne forme simbolizma.

P: Pa, glede simbolizma, da li bi se to moglo primjeniti na bilješke koje ste nam dali o dva malena dječaka koji su nestali u Južnoj Karolini?

O: Da.

P: I simbolizam je ono što ste čitali o događaju iz 3. denziteta s terminima 6. denziteta i onda odašiljali to natrag u 3. denzitet, i dok je ideja bila korektna, točne vrste, u terminima 3. denziteta, su bile pomalo krive. Da li je to s čime se ovdje susrećemo?

O: 99,9 posto nebi razumjelo taj koncept. Najviše njih traži uvijek literalan prijevod podataka. Analogija je: početnik koji pohađa neku galeriju, pogleda na apstraktnu sliku i kaže: "Ne razumijem".

P: Pa, nećemo ocrniti literalne prijevode ili bar pokušaje da se dobiju stvari na literalni način. Volim realistički umjetnički uradak. Ja sam realist u mojim umjetničkim pogledima. Želim da drveće izgleda kao drveće i da ljudi imaju samo dvije ruke i dvije noge. ( što je s invalidima? ) Zato, želim i neke doslovne stvari u mojim prognozama.

O: Neke su OK, ali budite svjesni ili "Kalifornija će pasti u ocean" biti uvijes interpretirano kao da će Kalifornija pasti u ocean.

P: ( Generalna galama ) F: Samo malo, što je bilo pitanje? L: Upravo sam rekla da volim doslovnost u mojim predskazanjima. F: Oh, znao sam što govore. Ljudi vjeruju da će Kalifornija potonuti i da će Phoenix postati obala mora, nema veze što je na nadmorskoj visini od 1800 stopa, on će samo propasti na razinu mora, ili će se nivo mora podići, ali to neće utjecati niti na Virginia Beach čak koja je i u razini mora. Mislim... nekako Phoenix će jednostavno propasti i niti jedna od zgrada neće biti oštećena, čak i ako će past za 1800 stopa... T: Polagano. Uglavit će se. F: Polako? To bi moralo biti toliko sporo da je nevjerojatno kako bi to sporo trebalo biti. T: To se uglavlja već prošlih pet miliona godina, a mi imamo način da će se to dogoditi u idućih godinu i pol! F: Točno! Na to i ciljam. T: Drugim rječima, kad ljudi vole Scallion i Sun Bear i drugi kažu da će Kalifornija propasti u ocean, oni ne kažu da će čitava država do granice pasti u ocean, oni koriste termin Kalifornija da bi indicirali da oceanska brazda uzduž linije ima mogućnost da se slomi i da potone s oceanske strane, jer je to glavna pukotina. Mi razumijemo da to nije doslovno. Da li vi nama govorite da je tu umješano više toga od onoga što mi možemo čuti što nam predskazanja daju?

O: Da.

P: T: Da li mi razumijemo ono što nam hoćete reći?

O: Nešto.

P: Dakle, kad govorimo o Kaliforniji koja propada u ocean, mi ne govorimo o čitavoj državi literarno koja pada u ocean?

O: U svakom slučaju, pa čak i da pada, koliko bi trebalo da se to dogodi?

P: LM: Moglo bi trajati tri minute ili tristo godina. T: Da. To je "neodređeno" kako bi vi voljeli reći.

O: Da. Ali mnogi od vaših prognozera misli da to nije neodređeno.

P: J: Da, jer misle da postoji samo jedna vremenska linija. T: Dobro. Dakle oni misle na način da u jednoj minuti Kalifornija je tamo, a u drugoj minuti i pol kasnije će sva "otići". To je ono o čemu govorite?

O: Ili slično.

P: Dakle, kad mi govorimo: "Kalifornija će propasti u ocean, što je samo analogija koju koristimo, govorimo o tome kako se brzo dešavaju zemaljske promjene, vjerojatnost da nekoliko sezmičkih događaja "ulegnu" u krivu liniju ( vremena ), što nitko ne zna u stvari i proširenje od...

O: Ili to sve može biti simbolika ili nešto drugo.

P: L: Kao na primjer? J: Svi voćni kolači u Kaliforniji će istovremeno otići na dno zajedno. L: Simbolika čega?

O: Na vama je da ispitate i naučite.

P: Samo malo! To je kao da nam date da prevedemo knjigu na Latinskom bez da ste nam uopće dali rječnik.

O: Ne, nije. Tražili smo vas da promotrite i preispitate.

P: Rekli ste nam kroz ovaj izvor, da postoji skupina kometa povazanih na neki interaktivni način s našim solarnim sistemom, i da ta skupina kometa dolazi u ravninu eklipse svakih 3600 godina. Točno?

O: Da. Ali ovaj put ona "jaši" granicu realiteta vala 4. denziteta, gdje su sve realnosti drugačije.

P: Dobro, znači skupina kometa "jaše" val granice razdvajanja realiteta. Da li to znači da kad dođe u solarni sistem, da utječe na njega, ili na planete unutar njega, ( J: ili nas ), da li olakšava ili ne tu tranziciju? Da li je ona olakšavajući faktor?

O: Bit će ublaženo.

P: T: Da li je to što nam Star Trek film ( Zvjezdane Staze ), "Generations" govori?

O: Moguće.

P: Da li vi ili netko u Federaciji utječe na autore tih filmova?

O: Neodređeno.

P: L: Da li išta od ovoga znači da su zemaljske promjene predviđene, u stvari, ne moraju se dogoditi u našem fizikalnom realitetu kao što ga mi razumijemo?

O: Možete se kladiti na to.

P: Da li to znači da sve ovo što se dešava oko nas i čemu se nadamo da ćemo uskočiti u to, i da ćemo ići i tu i tamo i učiniti...

O: To je striktno razmišljanje 3. denziteta.

P: Sad, ako razmišljam načinom 3. deniteta, i ako su mnoge od tih stvari simboličke, pretpostavljam da su one simboličke u kretanju ili promjenama u energiji.

O: Da.

P: I, ako se dogode te promjene u energiji, da li to znači da će populacija na planeti, možda, u grupama ili specifičnim masama ili grupama, biti definirani kao energije koje će se promjeniti u tim opisima događaja i doživljajima velike kataklizme. Da li je to kataklizma duše na individualnoj ili kolektivnoj bazi?

O: Blizu.

P: Kad se energija promjeni u 4. denzitet, i već ste nam rekli da ljudi koji se kreću prema 4. denzitetu kad se dogodi tranzicija, da će se oni pomaknuti u 4. denzitet, proći kroz neku vrstu procesa podmlađivanja, izrasti će nam novi zubi, ili bilo što, što se dešava s ljudima koji se neće pomaknuti u 4. denzitet i koji će biti potpuno nesvjesni toga? Da li će biti povedeni sa sobom na valu od strane onih koji će biti svjesni i koji će se već mijenjati u frekvenciji, ili će oni biti negdje drugdje i raditi nešto drugo?

O: Korak po korak.

P: T: Drugim rječima, mi sagledavamo činjenicu da ono što dolazi ovaj put je val koji će dozvoliti ljudskoj rasi da se pomakne u 4. denzitet?

O: I planet i vaš čitav sektor prostora/vremena.

P: To je cijeli plan o kojemu se govori. Tada, ako bi bio toliko smion da ovdje uključim sve nas u to, mi bića svjetlosti koja su došla ovdje u ljudskoj formi, da podignemo frekvenciju, da li je to ono zbog čega je podižemo, taj val, pa kad on dođe, dovoljno nas će biti spremno, frekvencija će biti podešena, tako da će se promjena planeta moći dogoditi, kako je i bilo planirano?

O: Da.

P: L: Kad se to dogodi, da li ćemo "spakirati" sve ostale koji su još nesvjesni?

O: Neodređeno.

P: T: Dobro, kad ljudi govore o zemaljskim promjenama, kad oni govore na literalni način o preživjelima, i oni koji neće preživjeti, i uništenje... itd., na 3-ćem, 4-tom i 5-tom nivou realiteta, mi ne govorimo o destrukciji ( uništenju ) planeta u fizičkom terminu 3. denziteta, ili gubitak 90% populacije na 3. nivou jer su oni umrli, nego što su se oni premjestili na 4. nivo?

O: Opaaaa! Postaje vam "vruće".

P: Ok. Dakle to će nam se dogoditi. I kad kažu da 90% populacije neće preživjeti, neće to značiti da će oni umrijeti, nego da će se transformirati. Mi idemo gore za jedan nivo. To je ono o čemu je čitava svjetlosna stvar?

O: Ili druga mogućnost je da će se fizičke kataklizme dogoditi samo za one koji su "ostali iza", odnosno ostali na Zemlji 3. denziteta.

P: Dobro, onda ono što kažete, da mi podižemo ( podešavamo ) frekvenciju da kada val stigne, da nas se što više može pomaknuti u 4. denzitet, da prekinemo nositi "Mračne majce" koje smo imali na ovoj planeti, i oni koji su ostali neće imati više dovoljno energije da nose te "Mračne majce" i da gnjave planetu više. Tada će ih biti manje pa će planeta biti u mogućnosti regenerirati se i bit će u mogućnosti krenuti dalje u svojim lekcijama bez miješanja?

O: Blizu.

P: L: U toj točki dimenzionalne tranzicije, da li je ono što mi radimo, podešavamo frekvenciju, da li mi kreiramo jednu vrstu "super opruge", mreže koja će doslovno kreirati drugu zemlju u 4. denzitetu, koja će tada egzistirati u 4. denzitetu, i ostat će još stara Zemlja 3. denziteta - kao podjela jednostaničnog organizma, samo u toj podjeli jedna polovica ode u drugu dimenziju i ima drugačiju energiju i literarno je kreirana podizanjem frekvencije, dok stara ostaje i doživljava realitet 3. denziteta?

O: Korak po korak.

P: Da li mi podižemo ( podešavamo ) frekvenciju da bi kreirali razdiobu?

O: Jedan razvojni kanal.

P: Mi razvijamo kanal?

O: Da. Jedan.

P: Koliko kanala mi trebamo?

O: Neodređeno.

P: Da li će taj kanal dozvoliti onima koji će ostati iza da se prebace u 4. denzitet lakše kad će oni biti spremni?

O: Ne.

P: Zašto služi taj kanal?

O. Vama i onima koji će vas slijediti.

P: Oh, pa to je za one od nas koji će ići u 4. denzitet. Mi ćemo se kretati kroz njega i oni drugi će nas slijediti kroz taj kanal. J: Oh, drugi koji će biti spremni?

O: Vaša grupa ovdje večeras.

P: L: Da li to znači da ćemo imati sljedbenike ili samo za nas koji smo ovdje sada?

O: Neodređeno. Na vama je.

P: Taj kanal. Da li je on kroz koji će se čitav planet proć kroz tranziciju?

O: Vi ste jedan. Ima ih i drugih.

P: Ima još planeta...

O: Ne. Kanala.

P: Mi smo jedan kanal i ima još kanala...

O: Ne. Razvijaju se u ovoj točki.

P: Dakle mi u ovoj točki, razvijamo kanal?

O: Da.

P: Ima i drugih grupa na ovoj planeti koje razvijaju svoje vlastite kanale?

O: Da.

P: To su kanali za nas da se premjestimo u 4. denzitet?

O: Znanje je ključ da se razvije kanal.

P: Radim pod pretpostavkom da smo svi ovdje dio snaga svjetla, točno?

O: Da.

P: I mi smo bili privučeni skupa da bi razvili taj kanal od mjesta gdje se sad nalazimo?

O: Da.

P: Ima li drugih u ovome području?

O: Da.

P: Pretpostavlja se da bi nam se oni trebali pridružiti ili će raditi posebno svoj?

O: Neodređeno.

P: Dobro, znači neodređeno je da li će se pridružiti nama ili neće, ili mi njima, ili ćemo svi raditi nezavisno.

O: To je do toga koliko ćete publiciteta uspjeti doći.

P: Da li bi mi trebali željeti publicitet oko ovoga?

O: Neodređeno.

P: Da li bi nam to pomoglo?

O: Neodređeno.

P: Mi razvijamo kanal za naš prelazak iz 3. u 4. denzitet. Jednom kad smo prošli tim kanalom da li to znači da smo kompletirali ono radi čega smo ovdje došli, i da smo podesili frekvenciju?

O: Djelomično.

P: Da li je kanal jedna vrsta izlaznih vrata za nas?

O: Blizu.

P: Da rasčistimo. Kad prođemo kroz taj kanal, i druga...

O: Vi ćete biti na 4. nivou na Zemlji kao suprotno od 3. nivoa na Zemlji.

P: Ono što pokušavam shvatiti ovdje, još jednom, stara praktična Laura, pokušavam dobiti praktičan odgovor ovdje. Da li to znači da će Zemlja 4. denziteta i Zemlja 3. denziteta, koegzistirati ( postojati istovremeno ) s obe strane...

O: Ne s obe strane, totalno drugačiji realiteti.

P: Da li ti realiteti prodiru jedan u drugog ali u drugim dimenzijama...

O: Blizu.

P: Dakle drugim rječima, biće iz recimo 6. denziteta, može gledati na ovaj planet koji zovemo Zemlja i vidjeti je kako se vrti i prolazi kroz svemir i vidjeti nekoliko dimenzija Zemlje, i u točki vremena/prostora koji okupira kao istu, drugim rječima, simultano ( istovremeno ). J: Oni mogu pogledati dolje, ali mi ne možemo pogledati gore.

O: Da.

P: Dakle, drugim rječima, za vrijeme ovih svih kataklizmičkih aktivnosti koje će se dešavati na 3D Zemlji, mi ćemo samo biti na 4D Zemlji i ta vrsta kataklizmi neće biti ovdje i mi nećemo vidjeti 3D ljude i oni neće vidjeti nas jer ćemo biti u različitim denzitetima koja nisu "u vezi", takoreći?

O: Vi razumijete koncept, sad morate odlučiti da li je on istinit.