Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1994-11-19


19.11.1994.  F., Laura, V., T., J.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav. Molimo bez rituala. Oni ograničavaju energetski tok.

P: Koga danas imamo s nama?

O: Xora.

P: Jesi li bestjelesni duh?

O: Ne.

P: Odakle si?

O: Kasiopeja.

P: V: Srela sam mladog čovjeka koji se zove J. ove večeri i koji tvrdi da je psihički vampir. Da li znate nešto o osobi o kojoj govorim i o razgovoru s njim?

O: Ne.

P: Ono što bih htjela znati jest, da li je on krivo predstavio sebe?

O: Da.

P: Da li je pod demonskom kontrolom?

O: Ne.

P: Da li se igra samnom?

O: Ne.

P: Koji je njegov problem?

O: Lažljiv.

P: On hoće više razgovarati samnom. Shvatila sam da je to zbog jednog od dva razloga, a to je da on hoće uzeti moju energiju, i drugo jer pita za pomoć. Da li on hoće uzeti moju energiju?

O: U neku ruku.

P: Da li hoće moju pomoć u konzultiranju?

O: Ne.

P: L: Da li on želi potrošiti njezino vrijeme?

O: Neodređeno.

P: V: Dakle, on nije "zakačen"? U to teško mogu povjerovati. Da li ima "zakački"?

O: Vrlo vjerojatno.

P: L: Terry bi želio pitati zašto ima toliko dubokog, ukorjenjenog bijesa ( u sebi )?

O: Žrtva mnogim okolnostima vezano uz ovaj život.

P: Je li to karmički?

O: To uvijek jest.

P: Možete li nam dati neki savjet kako se nositi s time i kako se toga osloboditi?

O: Već je u postupku.

P: Ima li nešto što bi moglo ubrzati proces?

O: Nije potrebno.

P: T: Ima li što bi ja mogao učiniti oko toga ili će se to samo osloboditi samo od sebe?

O: Već si na pravom putu.

P: T: Da li sam bio otiman?

O: Djetinjstvo.

P: L: Da li je bio otet odkad je odrastao?

O: Možda na nivou 3.

P: Što je nivo 3?

O: Vrsta otmice.

P: Koliko vrsta i nivoa otmica imamo?

O: Šest.

P: Što je nivo 3?

O: Svijest prebačena u "alfa" stanje.

P: T: Da li to znači očitavanje memorije ( pamćenja )?

O: Blizu.

P: Drugim rječima, ja ću vidjeti nešto drugo nego ono što se stvarno dešava? Ili pamtiti nešto drugo nego što se u stvari dogodilo?

O: Da ali ne fizički kao u djetinjstvu.

P: V: Da li je on bio pećinama? Jesu li ga Sivi oteli u pećine?

O: Ovo je čudno pitanje.

P: Koliko puta je bio fizički otet?

O: 27.

P: Koliko puta su se umješali u njegovu svijest pomoću induciranja alfa stanja?

O: 196.

P: T: To je kada sam spavao, pa su mi inducirali to alfa stanje?

O: Ponekad.

P: V: Da li se to ikad desilo kad je bio za svojim kompjuterom?

O: Na poslu.

P: T: Na poslu kod Honeywell-a?

O: Unutar velike bijele zgrade.

P: L: Gdje je velika bijela zgrada? T: To je Honeywell-ov kompleks. F: Da li su sve bijele? T: Sve su bijele zgrade. V: Da li je Honeywell-ova korporacija agent Lizzarda?

O: Ne. Vlada SAD-a.

P: T: Da, jesu. Oni su vladini ugovarači. Da li se to desilo otkad sam na novom poslu?

O: Ne.

P: To je zbog toga što više ne radim za vladinu firmu?

O: Djelomično.

P: Koji bi drugi razlog bio?

O: Često si imao doživljaj porasta svijesti.

P: L: I taj porast svijsti je uzrokovao da mu se teže igraju s njegovom glavom?

O: Da.

P: T: Koji je bio doživljaj koji mi je podigao svijest?

O: Period duševnog istraživanja.

P: V: Da li si mnogo istraživao dušu? T: Rekao sam da sam bio 100% u depresiji dosad oko 6-7 tjedana. L: Što uzrokuje depresiju kod Terry-a?

O: Promjena DNA.

P: T: Što je pridonijelo toj promjeni DNA?

O: Pomicanje prema 4. nivou realiteta denziteta.

P: L: Zašto to uvijek uzrokuje bol, patnju ili depresiju?

O: Sve promjene nivoa 1 uzrokuju.

P: Što su promjene 1. nivoa?

O: Koristimo "nivo" kao oznaku da bi pokazali važnost.

P: Da li je 1. nivo najznačajniji?

O: Da.

P: I kako brojevi idu naviše, taj značaj je sve manji?

O: Blizu.

P: Što uzrokuje bol u Jan-inom desnom ramenu odkad je nekoliko od nas imalo točno iste simptome?

O: DNA promjene.

P: Možemo li koristiti Reiki da pomognemo ublažili te boli?

O: Nije potrebno, niti preporučljivo.

P: To ćemo morati samo propatiti kroz ovo sve?

O: Svaku "patnju" ubrzo slijede dramatične životne promjene.

P: V: Ima li koji razlog što ja nisam osjetila tu nelagodnost?

O: Osjetit ćeš.

P: T: Da li će me nastaviti otimati sad kad sam napravio tu promjenu u svijesti?

O: Neodređeno.

P: Da li ista bića otimaju ili su to različite grupe?

O: Dvije grupe.

P: Koja je jedna?

O: Sivi.

P: Koja je druga grupa?

O: Lizzardi.

P: Da li je žena zvana Marissa Tower kanalizirala Lizzarde?

O: Da.

P: Da li su ti Lizzardi koje je ona kanalizirala, imali namjeru iskoristiti ljudska bića?

O: Ne.

P: Da li sam bio u nekoj vrsti opasnosti kad sam joj očitao bukvicu?

O: Ne u ovm slučaju.

P: Ima li još štogod što nam možete reći o toj ženi koja je kanalizirala Lizzarde?

O: Daljnja interakcija s Lizzardima nije preporučljiva. Budite oprezni s nekima iz "MUFON"-a.

P: Da li je istina da vlada koristi MUFON kao osnovnu obavještajnu službu iz koje izvlače informacije?

O: Da.

P: T: Primio sam informaciju za vrijeme sna. Da li je informacija realna ili je bio samo san?

O: Korumpiran.

P: Od koga ili čega?

O: Konfliktnih energija.

P: L: Koji su izvori tih energija, da li su unutar Terry-a ili izvan njega?

O: Oboje.

P: T: Da li se informacija koja je tako poslana, može ponovo dobiti?

O: Bit će ponovljena. Jes li uočio tvoje ponavljane oblike sna?

P: Nisam zapamtio većinu od mojih snova.

O: Pokušaj melatonin; izbjegavaj bilo kakve antidepresive. Neke su ti predložili.

P: Da li je malo piće smatrano kao antidepresiv?

O: Ne.

P: Da li je informacija iz mog sna važna ne samo za mene, već i za sve?

O: Sve jest.

P: Da li različiti ljudi primaju različite dijelove informacija ili ima nekih ljudi koji ih mogu primiti i proslijediti drugoj osobi da bi primila više informacija vezano s količinom?

O: Previše pitanja.

P: Da li je ta informacija bila iznesena raznim ljudima da bi bila sastavljena?

O: Blizu.

P: Informacija koju imam nije cijela, za sebe?

O: Mreža. Koristite kompjutersku mrežu. Ima drugih koji komuniciraju i sastavljaju informacije tako.

P: Kako da ponovno dobijem informaciju?

O: Pitaj.

P: Da počnem uzimati melatonin?

O: Ne. Na kompjuterskoj mreži.

P: Da pitam na kompjuterskoj mreži kako da dobijem informaciju?

O: Ne. Drugi pitaju.

P: Da pitam da li drugi imaju snove slične prirode?

O: Otvori dijalog.

P: Imao sam san neku noć, vidio sam ono što mi je bilo prezentirano, opisao bih to kao holografski ili virtualni realitet kompjuterskog ekrana. Gledao sam sjaj ekrana i informacije su klizile i prolazile. Informacije su bile različitih boja. Bilo je mnogo različitih dokumenata. Dugi dokumenti su, vjerujem, bili neka vrsta tehničkih opisa. Bio sam samo crna praznina; nisam čak ni bio tamo; to je jednostavno bilo ispred mene kao da gledam ekran. Bilo je crvenih dokumenata, vrlo kratkih, koje mislim da su bili nekakve vrste tvrdnji i plašile su me. Ne sjećam se koje su bile. Tu su još bili zeleni dokumenti, i žuti dokumenti. Konture ekrana su mijenjale boje dokumenata koji su prolazili kroz ekran. Bilo ih je mnogo. Znam da sam ih sve pročitao ali ne znam o čemu govore u nijednom od njih.

O: Hipnotizirajte Terry-a.

P: L: U hipnozi mojeg sina, da li je to bila otmica iz prijašnjeg života?

O: Sesija informacija kraja života. Pročitaj "Majestic".

P: Kad osoba umre i napusti tijelo, da li bića koja vode brigu o duši i rukovode pregledu-kraja-života i idućim životnim planom, da li su ta bića slična onima koje mi zovemo vanzemaljci?

O: Ponekad. Ali na individualnoj bazi i 5. denzitetu.

P: Dakle, kažete da bilo koji "vanzemaljci" mogu asistirati kod takve vrste stvari i da su oni u 5. denzitetu? Ili, da bi takva individua bila u 5. denzitetu?

O: Vanzemaljac je bazirano na nečijoj perspektivi.

P: Ali, da li to znači da je "biće" osoba 5. denziteta?

O: Da. Refleksija vibracijskog doživljaja.

P: Zašto se planceta miče tako sporo večeras?

O: V.-ina pažnja je odvraćena.

P: Odvraćena prema čemu?

O: Pisanju.

P: T: Jedno zadnje pitanje i onda odlazim zasad. Tko mi je poslao informacije u snu?

O: Ti ne trebaš "ići". Kompleksno.

P: T: Da li je informacija poslana od strane dobrih ili loših momaka?

O: Različit koncept.

P: Koje vrste bića? Da li je došlo od specifične rase?

O: Ne baš.

P: L: Možete li nam dati samo nekoliko riječi o tome?

O: Dobro Laura. Kozmički pristupni sistem.

P: Što iz kozmičkog pristupnog sistema možemo izvući?

O: Zapamtite da je kompjuter potaknut od kozmičkih snaga i reflektira univerzalni inteligencijski pristupni sistem realiteta.

P: T: To je kompjuterska mreža, da ili ne?

O: Strana misaona forma.

P: Ono što ste opisali, na velikoj skali, sofisticirana...

O: Velika skala, blizu.

P: Mogu li joj pristupiti kroz naš zemaljski kompjuterski sistem?

O: U neku ruku, ali ne direktno još zasad. Ali samo pričekajte. ( pauza )

P: L: Dobro momci, vratili smo se. Jeste li nas slušali?

O: Mi smo uvijek sa vama sad.

P: Sa svima od nas?

O: Dodali smo J. i T. Dodat ćemo još kad će trebati.

P: J: Da li ima specifična forma telefonskih poziva koje dobivam svako jutro?

O: Ne.

P: Ima li neki vanjski agent koji uzrokuje da mi zvoni telefon da mi pomogne da se probudim kada to treba?

O: Ne. Samo slučajnost.

P: Ima li nekog značaja velikog broja prekida veze koje imam na obje telefonske linije?

O: Tri poziva su prisluškivana radi umješanosti s MUFON-om.

P: Da li se prisluškuju telefoni T. i J.?

O: Telefonsko "prisluškivanje" nije više potrebno.

P: Zašto?

O: Tehnološke inovacije.

P: Mislite da nas oni mogu prisluškivati bez snimanja naših tel. razgovora?

O: Da.

P: Mogu li nas prisluškivati čak i kada su nam telefoni "spušteni"?

O: Mogu.

P: Mogu li nas slušati preko TV-a kroz infracrvene frekvencije?

O: Opet, tehnologija je razvijenija od toga. Zidovi imaju "uši". Sateliti mogu nadgledati bilo koji razgovor ili sastanak.

P: J: Da li je taj razgovor nadgledan tada?

O: Ne.

P: T: Mogu li se naša kretanja pratiti kroz elektronski sistem paljenja na našim autima?

O: Nije potrebno. Još niste svjesni proširenja koje su ljudi "dobili" u vezi tehnološkog napretka.

P: Od koga?

O: Ovo zahtjeva dugi i komplicirani odgovor.

P: Objekt koji je iza korištenja elektronskih paljenja, od kojeg sam čuo, bilo da je izvor istinit ili lažan - to ne mogu reći, ali imao sam čudnu potvrdu o dijelu toga.

O: Budite svjesni dezinformiranja. Ono odvraća vašu pažnju od realiteta tako da vas ostavlja otvorenima za hvatanje i osvajanje, a čak i mogućoj destrukciji.

P: Da li je informacija o elektronskom paljenju sistema u autu točna?

O: Dezinformacije dolaze iz izvora koji izgledaju pouzdanim. Ekstrmno je važno za vas da ne stičete krivo znanje jer je to donosi više štete nego da uopće neznate. Zapamtite, znanje štiti, ignoriranje vodi u destrukciju. T., informacija o kojoj ti govoriš, dana je promišljeno jer ti i J. i drugi su ciljani radi vašeg intenzivnog interesa o informacijama o nivoima denziteta 4-7. Već ste zabilježeni kao "prijetnja".

P: L: Možete li reći T.-u koji se događaj dogodio ( s obzirom na "potvrdu" o elektronskom paljenju )...

O: Zapamtite, dezinformacija je vrlo efektna kad je dana visokotreniranim izvorima zbog hipnotičkih i transdimenzionalnih tehnika koje se tu koriste i tako uzrokuju elektroničke anomalije koje slijede nakon toga, uzrokovajući da se dogodi potvrđeno viđenje.

P: T: Tko je bio momak u Camaro-u?

O: Diverzija.

P: Oko 2 tjedna poslije nakon što sam vidio video-kazetu gdje sam čuo tu informaciju, momak je izašao od nikuda, vozeći Camaro s nabrijanim motorom... ( J: Ne! To je bilo onu noć kad smo ju gledali! ). Mi smo ju gledali prije i razgovarali o tome i odlučili pogledati ponovo. Dakle, Gary i ja smo odlučili otići van da prošećemo psa po kvartu i vratili se natrag i smjestili psa na trijem i stajali vani, pušili cigarete, kad je taj momak u Camaro-u skrenuo u ulicu i parilo mu se ispod haube. Pitao je može li poslužiti crijevom za vodu. Rekao sam da može. Izašao je van, nosio je jeans, majcu i imao je raspuštenu dugu kosu. Rekao je: "Zakuhao je. Vraćam se iz Gulfport-a natrag u Ocala-u i bio sam na državnom autoputu kad se auto pregrijao". Sad, 275 je malo dalje od moje kuće i prošao je skroz od tamo, prolazeći benzinsku pumpu i prikladan dućan, skrenuo sa glavnog puta i došao u moju ulicu da bi dobio vodu... onda je počeo pričati o tim novim elektronskim sistemima paljenja koji su dizajnirani da se ugase kad auto postigne izvjesnu brzinu, pa je instalirao specijalno trkaće paljenje, ali otad da mu se auto pregrijava... mi smo samo upravo završili gledati film o elektronskim paljenjima i bili smo zabezeknuti... Ono što želim znati je tko ima moć i mogućnost da namjesti takve vrste "potvrda" ili sinhronizacija?

O: Iste snage koje šire dezinformacije: Bratstvo/konzorcij/Illuminati/Novi Svjetski Poredak (NWO)/"Antikrist"/Lizzardi.

P: T: Ali ja sam samo nitko i ništa. Zašto bi se oni upuštali u nevolje da pošalju nekoga u Camaro-u da se doveze na moj travnjak...

O: Nekoliko odgovora slijede: Broj jedan, nitko nije "nitko i ništa". Drugo, nije nevolja ni najmanje za gore spomenute snage da imaju prividno individualiziranu pažnju prema bilo komu. Treće, T. je bio ciljan, a i J. i drugi jer ste na pravom putu. Četvrto, ovo područje je trenutno "vrući krevet" aktivnosti i ekstremno brzog širenja svijesti. ( Pričali o Filadelfija eksperimentu za vrijeme pauze )

P: Pretpostavljam da ste nas slušali kad smo razgovarali. Što bi komentirali o Philadelphia eksperimentu?

O: Mi uvijek slušamo. ( Laura je napravila grešku u prenošenju slova ). Više kave, Laura. ( T. je preuzeo V.-ino mjesto na ploči kroz neko vrijeme )

P: L: Da li ste vi, u neku ruku, dio kozmičke kompjuterske mreže pristupnog sistema?

O: Svi su, na jedan ili drugi način.

P: Da li se Filadelfija eksperiment, kao što je opisao od T.-ov komandir, dogodio kao što je opisan?

O: Taj opis nije bio o Filadelfija eksperimentu.

P: Da li je to bio brod koji je bio dio Filadelfija eksperimenta?

O: Jedan od tri.

P: Da li su efekti koje je brod doživio, rezultat Filadelfija eksperimenta kao što ih mi razumijemo?

O: Molekularni ostatak realiteta.

P: Da li se Filadelfijski eksperiment dogodio na način kako smo pročitali u opisu?

O: Blizu.

P: Da li je Al Bielek dio eksperimenta?

O: Da.

P: Da li su informacije koje je iznio, istinite?

O: Blizu.

P: Da li su informacije o starenju tijela kad su se vratili on i njegov brat u novom tijelu, točne?

O: Ne.

P: Da li je njegov brat, Duncan, zbilja onaj za koga tvrdi da jest?

O: Ne.

P: Da li je Al Bielek zbilja onaj za kog tvrdi da jest?

O: Ne. Bio je tehničar ali ne nosioc projekta.

P: Dakle, nije išao natrag i naprijed kroz vrijeme?

O: Korektno.

P: Dakle, on pokušava biti više nego ono što jest?

O: Da.

P: Da li je on "želim biti"?

O: Ne. On je agent vlade.

P: Da li je Preston također vladin agent?

O: Da.

P: Zašto oni izlaze s tom pričom? Osim dezinformiranja...

O: Polagano otkriće da bi napravili mjerilo javnog odgovora na to.

P: Da li bi V. trebala stajati iza T. i staviti ruke na njegova ramena da bi dobila energiju?

O: Nije neophodno jer T. ima adekvatnu vlastitu energiju. George Bush je bio umješan u Filadelfija eksperiment.

P: On je bio u mornarici, za vrijeme 2. svj. rata. Željela bi znati što se dogodilo s Ambrose Bierce?

O: Mrtav. Spontano sagorjevanje.

P: Što se desilo s Marcia Moore koja je radila na drogi i postigla kontakt iz vanjskog svemira preko promjenjene svijesti?

O: Zauvijek oteta žrtva Lizzarda.

P: Zašto?

O: Preblizu istini.

P: Pa, mi smo blizu istini također?

O: Da.

P: Da li ćemo biti zauvijek oteti od strane Lizzarda?

O: Znanje štiti.

P: Ali, nije li i ona imala dosta znanja također?

O: Ispremetano s drogama.

P: Željela bi znati koji je specifični mod putovanja kroz vrijeme?

O: Kompleksno.

P: Pa, samo mala naznaka možda?

O: Transdimenzionalni transfer koristeći elektromagnetsko podešenje atomske strukture da se izmjeni brzina približavanja vremenskog ciklusa.

P: Tko ili što su individue zvane "Ljudi u crnom"?

O: Lizzard projekcije.

P: Da li to znači da oni samo projiciraju sliku bića?

O: Da.

P: Ljudi u crnom ( MIB ) nisu realni, tada, u našem fizičkom smislu?

O: Djelomično točno. Vi ne razumijete tehnologiju ali mi ćemo to opisati ako želite.

P: Željeli bismo. Molimo opišite to.

O: Dobro. Spremni? Prvo moramo objasniti daljnje "putovanje" kroz vrijeme jer ta dva koncepta su usko povezana. Prvi korak je da umjetno inducirate elektromagnetsko polje. To otvara vrata između dimenzija realiteta. Zatim, misli moraju biti kanalizirane od strane onoga tko sudjeluje da bi pristupio kanalu granice realiteta. Oni tada moraju fokusirati energiju prema odgovarajućem dimenzionalnom mostu. Elektroni moraju biti podešeni u korektnom frekvencijskom valu. Tada trijaža ( triage, pim. prev. ) mora biti poslana kroz "zavjesu" realiteta da bi balansirao percepcije na svim nivoima denziteta.

P: Informacija u događaju koji mora biti balansiran ili uzet u obzir, je važna da se program korektno odvija. Da li je to korektno objašnjenje trijaže, koju ste spomenuli?

O: Djelomično. Trijaža je kao što slijedi: 1. Materija, 2. Energija, 3. Percepcija realiteta. To je to, ljudi.

P: Tko je oteo Betty Andreasson?

O: Sivi.

P: Da li je informacija koju je dobila B.Andreason, dobila od tih bića koja su je otela, prikazana informacija ili lažna informacija, radi dezinformacije?

O: Sve od toga i neke istinite.

P: U slučaju Ann Haywood, koja je navodno slučaj demonske posesije ili opsesije, tko ili što su bića koja su utjecala na tu ženu i njenu obitelj?

O: 3. denzitet odjeljak "B" energetske anomalije iste kao i "priviđenje" (duh).

P: Slučaj koji je opisan u knjizi "The Haunted", o Smurl obitelji, s dosta fenomena u njihovoj kući dešavao se sa znakovima bića Big-foot tipa. Koji je izvor tog fenomena u tom slučaju?

O: Isti.

P: Dakle, niti jedan od njih nije vezan uz "vanzemaljce"?

O: Točno.

P: Zašto imamo toliko označenih sličnosti između ta 2 slučaja i slučaja kojeg je opisala Karla Turner i ostalih otmica vanzemaljaca?

O: Sličnosti su neodređene prema interpretaciji. Kućanstvo Turner je bilo otvoreno višebrojnim vrstama fenomena radi interakcije sa Sivima i drugima.

P: Da li se često dešava kod interakcija sa Sivima?

O: Kad su pretjerane aktivnosti te vrste, to ostavlja otvorene kanale ili "prozore" koji tada dozvoljavaju raznim stvarima da prođu kroz njih.

P: Pa, tko su bile te stare vještice koje su imale seks sa ljudima...?

O: Duhovni entiteti.

P: Što je duhovni entitet?

O: Samoobjašnjivo.

P: Da li je duhovni entitet generiran podsvjesnom energijom individue na koju djeluje taj duh ili se zbiva oko nje?

O: Interakcija kao i sve drugo između promatrača i onoga koji to generira.

P: I što je u ovom slučaju bilo zapaženo? Da li je to konstrukcija energije ili stvarno biće?

O: Oboje. Zapamti Laura, ti si također konstrukcija energije.

P: Ok, u regresiji S. kad je doživjela susret na brodu, tamo je bila žena vrlo slična ženi opisanoj u drugim slučajevima. Tko ili što je bila ta žena i zašto je bila tamo?

O: Ta "žena" postaje prilično popularna, zar ne?

P: Tko, žena u hipnozi ili S.?

O: "Vještica".

P: Zašto postaje toliko popularna? J: Mora biti dobra!

O: Mi neznamo.

P: Kad je moja kćerka A. napravila moj duhovni osvrt i vidjela žicu zakačenu za mene i na kraju te žice je bio plavi astronaut. Što je bio taj astronaut kojeg je vidjela?

O: Vodič.

P: Pa, odspojili smo ga. Da li bi ga trebali ostaviti samog?

O: Na vama je.

P: Tko su predivna Nordijska bića viđena od George Adamskog?

O: Izmišljotina George-a Adamskog visoko-umješane mašte.

P: Nekoliko puta sam čula priče o velikim letećim pravokutnim likovima. Željela bi znati kome oni pripadaju?

O: Projekcije Lizzarda.

P: Zašto imaju toliko vrsta letećih brodova?

O: Nisu svi njihovi.

P: Sad, otišli smo preporučenoj osobi za Reiki inicijaciju, da li mi sada u ovo vrijeme, imamo istinsku Reiki inicijaciju?

O: Dolazite tamo. Morate dozvoliti energiji da se očvrsne. Da li razumijete koncept utiskivanja?

P: Da.

O: Onda znate.

P: Prakticiranje Reiki-ja je stvar koja će pojačati silu?

O: Djelomično.

P: Ima li simbola za Reiki koji su čak stariji i jači od ovih koje smo dobili?

O: Da.

P: Da li su to originalni simboli na Sanskritskom?

O: Da.

P: Gdje ćemo ih naći?

O: Nećete.

P: I Reiki simbole koje smo naučili od S., oni su najbliži koje možemo dobiti?

O: Da. Dobri dovoljno.

P: Kad netko prima Reiki inicijaciju, da li to okreće tok uzimanja i davanja, pozitivnog ili negativnog polariteta energetskog toka kroz ruke?

O: Da.

P: Da li onda lijeva ruka postaje izlazna ruka?

O: Da.

P: Da li je tada desna ruka ulazna ruka?

O: Da.

P: Da li je Sui Ching podesio S. veću moć nego bilo što što bi mi mogli primiti od neke druge osobe?

O: Da. Ima vjeru.

P: Spiritualne vježbe koje ona uči, da li su i nama korisne ako ih vježbamo?

O: One su dobre ( OK ).

P: Da li su tako-tako ili zbilja dobre?

O: Zapamtite, neke stvari moraju biti naučene iz vlastitog iskustva.

P: Tko ili što su Južnoamerički vanzemaljci, o kojima sam čitala i bili su sivi s uskim usnama, nerazvijenim osobinama, sivim uniformama, i zvanim "Malosi" od Južnoamerikanaca?

O: Lizzard projekcije.

P: Da li su to također bili i kandžasta bića viđenih od Betty Andreasson, samo ih je ona vidjela da nose plave uniforme?

O: Da.

P: Kamo je Betty Andreasson odvedena kad je vidjela Feniks-a u svojoj otmici?

O: Drugu dimenziju realiteta.

P: Da li je Betty Andreasson korektna u vjerovanju da su njezini doživljaji pozitivni i da su je doveli bliže Bogu?

O: Ne.

P: Da li je ona zavarana?

O: Ne. Ona je žrtva.

P: Što se deilos Australskim pilotom Frederick Valentich-om?

O: Bio je otet od strane Lizzarda i rasječen.

P: V: Postaje sve ružnije i ružnije! L: Dobro, željela bi pitati o toj ljubičastoj energetskoj plati. Da li je to nešto na što bi vrijedilo potrošiti novac?

O: Ne. Lažna. Ipak, lijepa boja.

P: Koliko dugo ću morati čekati da dobijem inicijaciju mastera?

O: Na tebi je.

P: Željela bi znati zašto smo u zadnje vrijeme bili pod tolikim napadima?

O: Jer ste sad povezani s vrijednim izvorom.

P: Da li je Bob Oeschler vladin špijun?

O: Polu.

P: Da li je Carp, Ontario NLO slijetanje stvarno?

O: Da.

P: Tko je umješan u to?

O: Sivi.

P: Netko drugi još?

O: Ne, ali vlada želi koristiti za "omogućen udar". NLO sam po sebi nije bio prikazan. Stražareva priča jest.

P: Da li su NLO-m zapravo upravljali vanzemaljci?

O: Da. Vlada ima tisuće NLO fotografija u vlasništvu. Mogu ih koristiti ali u diskreciji.

P: Što u stvari znači da je stražareva priča prikazana? Kako? Da li je video-traka stvarna?

O: Korištena traka da bi se izmislila priča oko toga.

P: Da li individua zove sebe, da li je to snimio stražar?

O: Ne.

P: Tko je to snimio?

O: Vojska.

P: Kako su znali da će oni tamo biti, baš u Ontario, Kanadi, da bi snimili to spuštanje?

O: Spuštanje se zbilo na mjestu blizu regimenta NATO rezervista koji tamo treniraju.

P: Da li se to zbilo na mjestu gdje su rekli?

O: Blizu.

P: Da li je žena u kući na farmi dio slike?

O: Vidjela je NLO. Bila je dio "brbljanja".

P: Da li je NLO doživljaj koji je žena u kući imala, bio isti doživljaj koji je stražar snimio?

O: Ne. Ali sličan.

P: Dakle, imamo ženu koja je vidjela NLO slijetanje, jedno koje su snimili na traci, i tada je ona došla i ispričala o onome što je vidjela, i tada su odlučili koristiti snimak da bi potkrijepili njenu priču, točno?

O: Da.

P: Da li je žena znala za NATO manevre?

O: Ne.

P: Da li su NATO-vi manevri bili blizu mjesa gdje je ona bila?

O: Da. Sve glavne vojne vježbe su "zaražene" NLO-ima.

P: Da li vlada planira istaći invaziju vanzemaljaca da bi izazvali strah populacije da prihvati totalnu kontrolu i dominaciju?

O: Neodređeno. Ali ako će biti tako, "neće uspjeti".

P: Zašto?

O: Mnogi razlozi: 1. Vizualni efekti bit će neadekvatni i imat će "defekte". 2. Realna invazija može se ostvariti prvo. 3. Drugi događaji se mogu dogoditi.

P: Kao npr. što?

O: Zemaljske promjene.

P: Da li točno pretpostavljam da neki od tih "vrućih pogodaka", ljudi u vladi koji planiraju preuzeti cijeli svijet i napraviti sve da bude sretno s njima na čelu, su samo nesinhronizirani s činjenicom da će se definitivno dogoditi neke zemaljske promjene u odnosu na plan. Da li nešto propuštaju ovdje?

O: Blizu. Oni su svjesni ali poriču to.

P: Da li će se te zemaljske promjene dogoditi prije nego što stigne ta skupina kometa?

O: Ne. Ali "vremenski" period je, još uvijek, neodređen.

P: Da li je točno kad kažem da ako oni znaju to što će se zbilja desiti da bi još uvijek nastavljali sa svojim glupim planovima da zarade novac i pokušaju kontrolirati svijet?

O: Da. Pohlepa je bolest.

P: Ima li stvari kao "alternativa tri", plana da se uzmu svi mozgovi s planete?

O: Ne.

P: To je još dezinformiranja?

O: Da. Kao i slijetanje na Mars, ali ne i spomenici na Marsu.

P: Tko je napravio građevine na Marsu?

O: Atlantiđani.

P: Dakle, Atlantiđani su imali sposobnost putovanja među planetama?

O: Da. Sa lakoćom. Atlantiđanska tehnologija čini vašu da izgleda kao u eri Neandertalaca.

P: Za što su koristili te strukture?

O: Točke energetskog transfera za kristalnu moć/simbolizam kao građevine ili statue.

P: Na koje statue mislite?

O: Primjer je lice.

P: Koju moć su kristali skupljali?

O: Sunčevu.

P: Da li je bilo neophodno za njih da sakupljaju snagu iz centrala na Marsu i Mjesecu? Da li je to povećavalo njihovu moć?

O: Nije neophodno, ali nije neophodno ni da vi imate milione dolara, također. Vidite vezu? Atlantiđani su bili gladni moći kao i vaše društvo za novce.

P: Da li je akumulacija te moći ono što je uzrokovalo njihov pad?

O: Da.

P: Da li su izgubili kontrolu nad tom energijom?

O: Nadjačalo ih je na isti način kao što će vaši kompjuteri nadjačati vas.

P: To je isto za njih da su dobili život i svoju inteligenciju?

O: Da.

P: Mislite, te kristalne strukture su oživjele, takoreći?

O: Da.

P: I onda što su učinile?

O: Uništile Antlantidu.

P: Ali mislila sam da je Atlantida uništena radi bliskog prolaza drugog tijela iz solarnog sistema?

O: Bila je oštećena, ali se oporavila.

P: Dakle, Atlantida je bila uništena bliskim prolazom Marsa ili čega god, i tada se oporavila od te štete, točno?

O: Dio od mase zemlje je bila uništena, ali ne sva.

P: Dakle koliko je posebnih uništenja Atlantida pretrpjela?

O: Tri.

P: Jedno je bilo uzrokovano bliskim prolaskom Marsa?

O: Da. I kometa.

P: Da li su Mars i komete bili vezani interakcijom?

O: Da.

P: I drugo je bilo uzrokovano čime?

O: Venerom.

P: I treće i finalno uništenje je prouzrokovalo što?

O: Kristali.

P: Da li su kristali još uvijek aktivni?

O: Bermudski trokut.

P: Mislila sam da je to mit?

O: Nije.

P: I što radi taj kristal? Da li je neprestano aktivan?

O: Ne. Nepravilno.

P: Da li je još uvijek aktivan u smislu da je svjesan ili da je osjećajan entitet?

O: Ne.

P: Što ga aktivira?

O: Mnogi faktori.

P: I kad je aktiviran, što on radi?

O: Transdimenzionalni prozor ostavlja otvorenim.

P: recimo da osoba plovi kroz Bermudski trokut i prozor je ostao otvorenim i ti ljudi koji prolaze kroz njega ili su uvučeni, ili tako nešto, u kojem stanju će se oni naći?

O: Nešto slično kao zaustavljena animacija.

P: Da li će oni biti svjesni svojeg stanja zaustavljene animacije ili će njihova svijest također biti zaustavljena?

O: Ili - ili.

P: Da li ostaju u tom stanju zauvijek, ili se vraćaju iz toga, ili izađu negdje drugdje?

O: Neodređeno. Sve je moguće. Ista stvar se desila onima koji su sudjelovali u Filadelfija eksperimentu.

P: Ako je individua došla u to interdimenzionalno stanje zaustavljene animacije, da li to znači da je tamo zaglavila zauvijek?

O: Možda.

P: Mogu li oni i ne umrijeti, to želite reći?

O: Njima se to može činiti nešto kao čekanje milione godina.

P: I niko ih ne može spasiti iz toga ili nema uopće načina da se oni od tamo oslobode?

O: Zašto mislite zašto su ti mornari bili beznadno ludi?

P: Osim kristala u Bermudskom trokutu, ima li drugih još aktivnih?

O: Da.

P: Da li vlada zna za njih?

O: Polu.

P: Gdje su ostali locirani?

O: Oko Japana; u Brazilu; na Uralu, Rusija; Sjeverni i Južni pol.

P: Ima li još aktivnih na Mjesecu i Marsu, također?

O: Da.

P: Da li su odgovorni za neke od potresa, kao one u Japanu?

O: Da.

P: Ako je jedan kristal nađen i tehnologija otkrivena, i drugi je nađen, da li to povećava snagu...

O: Da vam odgovorimo na ovaj način: Ako bi Neandertalac našao Boing 747, da li bi znao kako ga koristiti?

P: Koje su bile fizičke dimenzije tih kristala i da li su bili izrezani ili prirodno nađeni?

O: Varira. Bili su sintetski.

P: Bili su izrađeni?

O: Da.

P: U njihovom oblikovanju, koja je bila generalna konfiguracija?

O: Piramidalna.

P: Da li je to bila apsolutna piramida sa istim proporcijama, recimo kao i Velika Piramida u Gizi?

O: Blizu.

P: Kolika je bila najveća, od baze do vrha?

O: 5000 stopa.

P: Koja je bila prosječna visina?

O: 500 stopa.

P: I ona koj aje bila visoka 5000 stopa, da li još uvijek egzistira?

O: Da.

P: Gdje se nalazi?

O: 380 milja istočno od vas?

P: Prije nekoliko godina pilot je izjavio da je vidio piramidu u vodi blizu toga...

O: To je samo vrh koji izlazi iz dna oceana. 90% je ukopana.

P: U meditaciji, vidjela sam kristale koji su izašli za vrijeme Zemaljskih promjena. Da li će se to dogoditi?

O: Da.

P: Kako se taj kristal nije uništio ili slomio za vrijeme potonuća Atlantide?

O: Vrlo jak. Atomska bomba ga nebi raznjela. Lanac termonuklearnih eksplozija apsorbirao bi se u kristal i prenio u čistu energiju. To je veza sa funkcijom zašto je dizajnirana.

P: I što bi se tada dogodilo?

O: Disperzija ( širenje ) energije ako se prije toga nebi fokusirala kao što su dizajnirali Atlantiđani.

P: Gdje su dobili tu tehnologiju?

O: Oni su je razvili.

P: Oni su to smislili za sebe?

O: Da.

P: Da li su imali veze s nekim vanzemaljcima?

O: Da.

P: Da li su dobili bilo kakvu pomoć od tih vanzemaljaca?

O: Da.

P: I koji su to vanzemaljci bili?

O: Lizzardi.

P: Koju vrstu snege/frekvencije su koristili ti kristali?

O: Cijeli pojas ( full range, prim.prev. ).

P: Koliko je kristala otkriveno od vlade u cijelome svijetu?

O: Svi.

P: Da li pokušavaju koristiti ih?

O: Beznačajno.

P: Da li pokušavaju?

O: Možda.

P: Da li su zato odustali od Mjeseca i stopirali space-program ( istraživanje svemira )?

O: Ne. Vlada ne razumije tehnologiju.

P: Da li su odustali od svojih aktivnosti na Mjesecu?

O: Neodređeno.

P: Da li su kristali na Marsu razlog zašto oni tako jako žele na Mars?

O: Da.

P: Radi kristala ili radi onoga što je pohranjeno u građevinama?

O: Niti jedno.

P: Zašto žele doći na Mars?

O: Istražiti.

P: Da li su u vrhove ljudskog društva svrstane sve budale koje tako izgledaju?

O: Subjektivno.

P: Možemo li koristiti te kristalne oblike da bi generirali električnu struju?

O: Moguće i to se već napravilo.

P: Da li je komplicirano?

O: Da.

P: Koje efekte ima nošenje hematita na fizičkom tijelu?

O: Neodređeno.

P: Što je s tim momkom, Stephenson-om?

O: Ako sve partije imaju vjere u njega.

P: V: Da li je Laura primila lječenje njenog srca danas?

O: Da.

P: Gdje je Stephenson dobio te informacije?

O: Pročitao.

P: J. su pitali za duhovno oslobođenje?

O: Dobro.

P: Ona želi znati koliko prikačka ( attachement ) ima?

O: Tri. Dva pozitivna. Jedan negativan.

P: T.?

O: Četiri 3/1.

P: Kako su ih dobili?

O: Istražite.

P: Ranije ste savjetovali da hipnotiziramo T., to bi trebali učiniti?

O: Da.

P: T: Mogu li vjerovati Jerry?

O: Možda.

P: T: Da li Komandant Kirk umire na kraju filma? V: Da li X-files imaju utjecaj od strane Lizzarda?

O: Ne.

P: Da li X-files govore ljudima ono što bi trebali čuti?

O: Da.