Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1994-11-16


16.11.1994.  F. i Laura

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav. Kako ste?

P: Pa mislim da smo danas dobro. Koga imamo s nama?

O: Roligea.

P: I od kuda si?

O: Kasiopeja.

P: Nedavno sam čitala o svetištu Lourdes gdje se navodno Djevica Marija ( Virgin Mary, prim.prev. ) pojavila Bernadette Soubirous-i...

O: Energetski fokusirajući centar.

P: Koja je vrsta energije tamo fokusirana?

O: Pozitivna zbog dosljednih misaonih formi onih koji mole.

P: Ok, što se pojavilo Benerdette-i?

O: Oslikavajući energetski svjesan val.

P: Da li je ta slika izašla iz njezinog vlastitog uma?

O: Blizu.

P: Lječenja koja se dešavaju u...

O: Radi koncentracije pozitivne energije.

P: Što ili tko je uzrokovao prikazanje Djevice Marije u Conyers, Georgia?

O: Zavaravajuće polje.

P: Koja je energija iza toga?

O: Lizzardi.

P: Zašto?

O: Zbunjujuća kampanja koja je dio šire slike i plana.

P: Koja je šira slika i plan?

O: Osvajanje ( pobjeda ).

P: Kako će to pomoći njihovom osvajanju?

O: Disperzija ( raspršivanje ) znanja.

P: Disperzija kao djeljenje na komadiće ili rasipanje?

O: Malo proširiti. Zbunjenost ( konfuzija ) to radi. Vi ste bombardirani s konfuzijama u ovoj eri.

P: A. je imala san gdje je vidjela neke simbole i željela bi znati što ti simboli znače u njenom snu.

O: Jedan po jedan.

P: Prvi: ( prikazuje simbol )

O: Bitka.

P: Drugi:

O: Životna energija.

P: Treći:

O: Duhovna unija s višim nivoima.

P: Četvrti:

O: Destrukcija ( uništavanje ).

P: Peti:

O: Strah.

P: Što bi bila čitava poruka?

O: Na njoj je da to nauči; zapamtite ako vam mi kažemo izvjesne stvari, nećete steći adekvatnu zaštitu za vrijeme koje dolazi.

P: Sanjala sam prošle noći o psića koji pripada mojoj sestri. kako sam otišla dalje u snu, okrenula sam se i vidjela da auto prelazi preko psa. Bilo je prilično slikovito i probudila sam se vrlo uznemirena. Što je bio uzrok ili svrha tog sna?

O: Ovaj nije bio naročito relevantan ( važan ).

P: To je bio samo san?

O: Da.

P: Sad, vezano uz ono o čemu smo kasnije diskutirali. Da li bilo koja grupa od crne rase, svojeručno ikada kreirala višu civilizaciju kao što je opisano od strane nekoliko arheologa ili drugih individualaca?

O: Da.

P: Oni sami bez asistencije?

O: Ne.

P: Od koga su dobili pomoć?

O: Lizzarda.

P: Zašto su crnci, generalno, iz najvećeg dijela zapisane povijesti, živjeli u tako primitivnim uvjetima s toliko primitivnim umnim postavkama?

O: Izolacija od moderne inerakcije.

P: Zašto je tako?

O: Karma. Kazna za prošlo društvo koje je bilo okrutno vladajuće hijerarhijsko.

P: Da li su crnci oteti od strane Lizzarda toliko često kao i bijelci?

O: Da.

P: Zašto smo o tome čuli jako malo, ako i uopće nešto o tome?

O: Čuli ste o crnačkoj kulturi malo u generalnom pogledu.

P: Da li su crnci, unutar njihovih kulturalnih granica, svjesni vanzemaljaca i njihovih otmica?

O: Manje svijesni i diskutiraju manje o tome.

P: Mi smo svjesni da smo bili manipulirani medijima. Željeli bi znati koje tipove metoda oni koriste i koji je njihov cilj?

O: Preciznije.

P: Koje vrste tehničkih načina koriste da bi projicirali mentalnu manipulaciju pomoću TV-a ili filmova?

O: Jednostavno bombardiranje vizualnog i verbalnog ( glasovnog ).

P: Da li koriste podsvjesnu implataciju ideja?

O: Najčešće nisu ni trebali.

P: Muzika koju slušaju djeca, ima li nastojanja da njih programiraju pomoću tog medija?

O: Da.

P: Da li koriste podsvjesne načine?

O: Da.

P: Da li koriste elektroničke signale?

O: Da.

P: Da li koriste elektroničke signale kod TV programiranja?

O: Jesu ali ne toliko često.

P: Ima li takvih signala koji su poslani preko testnog signala o hitnim slučajevima kroz signale radio stanica?

O: Ne.

P: Ako su se Lizzardi hranili nama često i planiraju doći  i preuzeti naš planet, zašto, kad su postigli njihovu dominaciju prije 300000 godina, samo ne dođu ovdje i nastane se i budu glavni?

O: Nemaju želju da nastane isti realitet.

P: Zašto je tako?

O: Vi ste 3. nivo, oni su 4.

P: Zašto to oni planiraju sada?

O: Oni žele vladati vama u 4. denzitetu.

P: Ako je matična planeta na kojoj je originalno posijana ljudska rasa, izgorila, ili pretvorena u pepeo, željela bi znati zašto je izgorila?

O: Proširila se zvijezda.

P: Pa ako je zvijezda eksplodirala ( proširila se ), to je moralo biti nedavno, točno?

O: Vrijeme se ne mjeri tako ( na taj način ) u tom realitetu.

P: Koji je to realitet?

O: Vremensko/prostorno zakrivljenje ( isprepletenost ). ( warp, prim.prev. )

P: Što ste mislili pod vremensko/prostornim zakrivljenjem?

O: Prekomplicirano, ali vi već imate neko razumijevanje tog koncepta.

P: Dakle, zvijezda se proširila i matični planet je pretvoren u pepeo. Ako je to bio slučaj, to znači da je morao biti pretvoren u pepeo vrlo blizu točke, koristeći vremensko mjerenje, kad su ljudi bili kreirani?

O: Vi čak i ne možete koristiti vremensko mjerenje.

P: Da li bi mi pomogli izaći iz ovoga? Pokušavam shvatiti zašto, ako je planet uništen, zašto su ljudska bića tamo posijana... koja je svrha donošenja na planet koji će uskoro postati pepeo... pečeni komad...

O: Dobro. Sad: "Šok" za vas. On još uvijek nije postao pepeo.

P: Dobro. Što je to? Rekli ste nam da je bio pepeo... izgorio... koja je prava priča toga?

O: On će to biti u isto "vrijeme" kad vi odete u 4. denzitet. Ljudska rasa je trenutno formirana na D'Ankhiar-u.

P: Što mislite pod time da je ljudska rasa trenutno formirana na toj planeti? Jer je taj planet onaj planet?

O: Ne. Taj zatvara veliki ciklus realiteta.

P: Kažete da su ljudska bića bila kreirana na toj planeti u ovo trnutno vrijeme...

O: Da, vi jeste. Vaša rasa se formira tamo.

P: Kako?

O: Razumijete križanje realiteta?

P: Kažete li da se tamo formiraju tijela 4. denziteta...

O: Ne. Trećeg.

P: Tamo su tijela 3. denziteta... da li ćemo mi napustiti tijela u kojima smo sada i ući u druga tijela?

O: Skrećete... Razmislite pažljivo. Realitet je derivacija ( proizlazi iz ) realnosti. Ciklus.

P: Dakle, ljudska rasa se formira na toj planeti u sadašnje vrijeme...

O: Da.

P: I u vrijeme kad će se preklapati granica realiteta, taj drugi planet će postati pepeo... pregoren...

O: Da.

P: Gdje će ljudska bića, koja su formirana na toj planeti, ići u vrijeme preklapanja granica realiteta?

O: Drevna Zemlja.

P: Oni će ići na drevnu Zemlju?

O: Tu nema vremena kao što ga vi znate; to su samo sve lekcije za kolektivnu svijest.

P: Dakle, kod zatvaranja ovog velikog ciklusa sve će opet jednostavno startati iz početka?

O: Ne baš; vidite, tu nema starta.

P: Da li će se mnoge duše sa Zemlje reciklirati u ta nova tijela koja dolaze na Zemlju?

O: Da.

P: Kao drevno čovječanstvo?

O: Da.

P: I činiti cjelokupnu stvar opet ponovo?

O: Da.

P: Dakle, drugim rječima, mnogi ljudi će se vratiti natrag na početak?

O: Blizu.

P: Da li je to kazna?

O: Ne. Priroda.

P: Da li će neke duše, u toj točki, ići u viši nivo denziteta?

O: Da.

P: Možete li nam dati njihov postotak?

O: Ne. Neodređeno u ovome momentu.

P: Sad, vratimo se na planet, ako u nekoj točki unutar ciklusa, tijela budu generirana na tom planetu i donešena na Zemlju, tko će ih donijeti?

O: Križanje realiteta.

P: To nije tko, već što, točno?

O: Sve je tko i što.

P: Pa, neku noć ste spomenuli nešto o Privremenim Putnicima koji vuku ta tijela sa planete i donose ih na Zemlju, točno?

O: Da.

P: Pa, da li su ti Privremeni Putnici, realiteti?

O: Da. Kao što ste i vi.

P: Da li vi momci znate što radite našim linearnim umovima ovdje?

O: Konzerva puna crva. ( ovaj izraz koriste kad otvorimo jednu malu temu i iz nje proizađe jako puno novih stvari koje otkrivamo )

P: Rekli ste nešto jedne druge noći kad smo izgubili kazetu na kojoj je bilo o širenju zvijezde koja je vodila kreaciji. Možete li nam dati malo više o tom aspektu?

O: Transdimenzionalna atomska remolekularizacija.

P: Što je remolekularizacija?

O: Biti presložen ( rastavljen pa opet sastavljen ).

P: Presložen iz čega u što?

O: Kompleksno. Sudar denziteta.

P: Sudar jednog denziteta s drugim. Kojim?

O: Naučite sastavljanje 4. nivoa.

P: Kako?

O: Proučavajte ( studirajte, učite ).

P: Da li to znači da je to točka u vremenu/prostoru kad se čista energija može formirati oko okvira misaone forme i tako postati čvrsta materija?

O: Blizu.

P: Da li je taj prijenos energije iz viših denziteta u 3. denzitet ili čvrsto stanje, neka vrsta traumatskog događaja za univerzalnu energiju?

O: Subjektivno.

P: Da li je to forma smrti?

O: Smrt i rođenje su isti.

P: Da li je zahtjev da se bude na planeti koja je u sistemu umirajuće zvijezde da bi se ta remolekularizacija mogla izvesti?

O: Ako je remolekularizacija 3. denziteta.

P: Dakle, za energiju koja ide u 3. denzitet, fizički nivo... da li energija opada kad dolazi u 3. nivo?

O: Ne. Raste.

P: Što se kreće gore?

O: Molekule, atomska materija. Svjetlo je prvi denzitet i objedinjuje sve denzitete.

P: Da li to znači da za nas koji se krećemo iz 3. u 4. denzitet da se udaljujemo od ujedinjenja s izvorom?

O: Ne. Svjetlo i tama sjedinjuju sve denzitete.

P: Koliko nivoa denziteta imamo?

O: 7

P: Kad dosegnete 7. nivo, kako bi to opisali da je prvi nivo svjetlo?

O: 7. je jezgra egzistencije.

P: Pa, ako je 7. denzitet jezgra egzistencije, da li bi to značilo da je 1. denzitet vanjski rub egzistencije?

O: Baza ( osnova ).

P: Kad netko dostigne 7. denzitet, što tada radi?

O: Kad netko dostigne 7. denzitet, svi dostignu.

P: Ima li nekih bića na 7. nivou?

O: Vrijeme ne postoji.

P: Kad se svjetlo pretvori u električnu energiju, da li ono u stvari promjeni denzitet?

O: Da.

P: Od 1. do 3. denziteta ono postaje elektricitet?

O: Da.

P: Još jednom, ima li bića na 7. nivou?

O: Big Bang ( Veliki Prasak ).

P: Bing Bang je na 7. nivou?

O: Blizu dovoljno.

P: Dakle, kad mi svi dostignemo 7. nivo, mi ćemo svi eksplodirati? Svi ćemo postati jedno i sve će opet početi ponovo?

O: Blizu.

P: Pa, to nije ugodna misao!

O: Zašto? Tu nema vremena, vi tamo boravite zauvijek. 7. denzitet je svjetlo koje vidite kod smrti tijela.

P: Dakle, kad umrete i napustite tijelo, idete na 7. nivo?

O: Vidite ga.

P: Pa, imam knjigu na policama koja se zove "Poruke od Michaela"... taj entitet kaže da se duše neprestano izbacuju iz neke vrste duševnog generatora negdje u svemiru... koji je to izvor?

O: Entitet na 3. nivou utjelovljen.

P: Da li je ta informacija točna u apsolutnom smislu?

O: Ne. Duše su već kreirane.

P: Mislite od prvog trenutka vremena? ( isprika zbog izraza )

O: Da.

P: Pa, sve izgleda vrlo nenormalno.

O: Nenormalno je stvar opažanja ( pogleda na stvar ).

P: Željela bi pitati što je izvor boli L.,J. i moje oju sam iskusila identično kroz prošli tjedan ili tako nekako?

O: DNA promjene.

P: I koji je izvor tih DNA promjena?

O: Kretanje prema 4. denzitetu.

P: Za koliko ćemo to uspjeti?

O: Neodređeno.

P: Kad smo govorili o Nefilima, koristili ste izraz "prisilna oplodnja". Kako se to razlikuje od "umjetne oplodnje"?

O: Nema razlike.

P: U vrijeme Babilonskog tornja kažu da su Nefili gledali ćerke ljudi i uzimali ih za žene ako bi bilo kakve prijateljske interakcije neke vrste... da li to znači da su promjenili položaj i imali osjećaje prema njihovim ljudskim "ženama"?

O: Ne. Još jedna obmana u povijesti. Slikoviti način opisivanja genetskih eksperimenata.

P: Zašto je Sfinga izgledala kao žena-mačka?

O: Simbolizam ženske energije.

P: Da li su zato egipćani obožavali mačke i držali ih s poštovanjem?

O: Uzrok toga.

P: Koji je izvor te ženske božice?

O: Atlantiđanska tradicija.

P: Od kuda potiče Atlantiđanska tradicija o božici?

O: Sujevjerje.

P: O čemu je to sujevjerje?

O: Nije bitno.

P: Pa, možda je bitno jer je sagrađen toliki spomenik u čast te boginje i sigurna sam da bi svijet želio znati koji je korijen toga.

O: Koji je korijen Kipa Slobode?

P: Načelo. Pa, žensko načelo je korijen Sfinge?

O: Blizu.

P: Ona ne predstavlja neko vanzemaljsko biće, boga ili boginju?

O: Ne.

P: I koje je ime tog boga?

O: Endurra.

P: Zašto je prestalo obožavanje tog boga ili boginje?

O: Propast.

P: Rekli ste da su Lizzardi živjeli među ljudima tisućama godina. Kad se, u našoj iluziji vremena, to desilo?

O: Za vrijeme najvećeg uspjeha Atlantide.

P: I koliko dugo je egzistirala Atlantiđanska civilizacija?

O: 70000 godina.

P: Da li su ljudi, kao osjećajna bića, živjeli na Zemlji za vrijeme vremena velikih dinosaura?

O: Da i ne.

P: Što to znači?

O: Kratkotrajno vremensko zakrivljenje.

P: Da li je ikad postojala fizička ljudska vrsta koja je sadržala unutar jednog tijela oba spola?

O: Ne.

P: Da li je fizički ljudska vrsta uvijek imala 2 spola, koja su muško i žensko?

O: Da.

P: Da li je Atlantida srušena u seriji destrukcija?

O: Da.

P: Koliko kataklizmi?

O: Tri.

P: Da li je te kataklizme uzrokovao isti izvor?

O: Ne.

P: I rekli ste da je "Noahov potop" bio priča o finalnom potonuću i uništenju Atlantide?

O: Da.

P: I što je to uzrokovalo?

O: Venera.

P: Mislim da ste rekli da je uzrokovao Martek ( Mars )?

O: Da.

P: Pa, kako je onda to mogla uzrokovati Venera ako je to uzrokovao Martek?

O: Venera je također "uzrokovala" Martek.

P: Rekli ste da je Zemlja u to vrijeme bila okružena vodenom izmaglicom, točno?

O: Da.

P: I kad je Mars došao i prepunio zemljinu atmosferu s vodom, izgledalo je kao potop, točno?

O: Blizu.

P: Kad je Venera ušla u sunčev sistem?

O: Otprilike ( prije ) 80000 godina.

P: Koliko je bliskih prolaza kraj Zemlje napravila Venera?

O: Sedam.

P: Da li je Venera umješana s uništenjem planete Kantek za koju ste rekli da je eksplodirala radi psihičke energije generirane od strane njenih stanovnika?

O: Ne.

P: Kad L. uzme melatonin, kako to da ne može zaspati?

O: Prilagođava se melatoninu.

P: Da li će se sve odvijati u pozitivnom smjeru u F. slučaju?

O: Eventualno ako on može izdržati težak period.

P: Da li je istina da jednom kada prođemo kroz teške periode i ustabilimo vjeru i strpljenje, to više nećemo trebati činiti?

O: Neodređeno.

P: Koliko dugo će majka ostati s tom gospođom u Largo-u?

O: 4 do 6 mjeseci dulje.

P: Zašto me A.B. nije nazvala da mi odgovori o znakovima u žitu?

O: NLO ogovaranja.

P: Kažu što?

O: Vaš izvor nije vrijedan.

P: Tko je počeo to ogovaranje i glasine?

O: Dvoje ljudi.

P: Tko su oni?

O: F. i W. Opet ego.

P: Pa, momci, da vas pitam: da li ste počeli ovu komunikaciju jer ste htjeli ove informacije dati svijetu, u generalnom pogledu? Ili jednostavno jer ste natjerani da date odgovore?

O: Da. Oboje.

P: Ako damo van ove informacije, moglo bi se desiti...

O: Da, ali otpor i uplitanje također. Ne odustajati.

P: Pa, sa svim tim otporom i tim glasinama to je vrlo obeshrabrujuće.

O: Ne pravim ljudima.

P: Pa, možete li mi reći par pravih ljudi?

O: Nema problema. Samo objavite onima koje imate.

P: Dobro, hvala vam i laku noć.

O: Laku noć.