Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1994-11-02


02.11.1994.  F., Laura i V.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Kako se zovete, molimo?

O: Fori.

P: Zašto je F. bio u takvom stanju prošlu noć?

O: Jer je njegov život težak.

P: Što mu čini život teškim?

O: Sudbina.

P: Da li sudbina čitavog njegovog života čini njegov život teškim?

O: Neodređeno.

P: Da li je to njegov izbor?

O: Ne.

P: Pa, zašto je onda neodređeno?

O: Hoće li pobjediti mračne snage ili svjetlosne snage?

P: Pobjediti što?

O: Bitku.

P: Bitku gdje?

O: Svugdje.

P: Pa, mislila sam da ste rekli da će snage svjetla definitivno pobjediti? Točno?

O: Previše pojednostavljeno.

P: Ima li nešto što F. može učiniti u toj bitki da rješi problem?

O: Boriti se.

P: Zašto V.-ina prijateljica T. cilja na nju na način kako to radi?

O: Ljubomora.

P: Dakle, da li bi trebala zadržeti sve ove informacije za sebe?

O: Ovisi o njoj samoj.

O: Sve će biti u redu. Osjećemo važne stvari na koje bi se trebali prebaciti odavdje, molimo.

P: Možete li definirati važnije stvari za nas?

O: Važno za sve.

P: Tko ili koja grupa je odgovorna za znakove u žitu?

O: Mi. Možete se kladiti u to.

P: Koja je svrha znakova u žitu?

O: Poruke svijetu. Svima.

P: Znače li ti znakovi ideju, energiju, koncept; kako oni prenose poruke?

O: Prevode; to se može učiniti.

P: Ovaj ovdje, što znači?

O: Vi.

P: Mislite, čovječanstvo?

O: Da. Simbol čovječanstva.

P: Što ovaj znači?

O: Planet.

P: Što znači krug koji je moj muž našao na svojem putu?

O: Mars.

P: Koju poruku on prenosi?

O: Astrološku.

P: Da li prenosi neku drugu osim astrološke?

O: Što Mars prezentira?

P: Rat... bijes, energiju, borbu, obranu, seks, život...

O: Prvih četiri.

P: Sad, što ovaj krug prezentira?

O: Interdimenzionalnost.

P: A ovaj, što znači?

O: Atomsku strukturu.

P: Ovaj načrčkan, što znači?

O: Borbu.

P: U kojem smislu?

O: Učenje iz promjena i nedaća.

P: Pa, to su sve slike koje imam...

O: Trebat će ih još uskoro.

P: U kolekciji?

O: Možda. To je od krajnje važnosti.

P: Da li će mi to pomoći sa "forumom"?

O: Da.

P: Tko je napravio kamene glave na Easter Island ( Uskršnjim Otocima, prim.prev. )?

O: Lemurijski potomci.

P: Starosjedioci kažu da su stijene "legle" na poziciju. Da li je to istina?

O: Ne.

P: Pa kako onda?

O: Tonska vibracija.

P: I što su predstavljale te glave?

O: Nefile.

P: Tako su Nefili izgledali?

O: Blizu.

P: Da li to znači da su Nefili bili prisutni u Lemuriji?

O: Blizu.

P: Gdje je Lemurija bila locirana?

O: Pacifik kod Južne Amerike.

P: Dakle, kad domoroci sa Uskršnjih otoka pričaju o njihovim prethodnicima, oni pričaju o ljudima koji su došli iz pravca Južne Amerike?

O: Ne. Blizu oko njih. Uskršnji Otok je ostatak od Lemurije.

P: Što se desilo Lemuriji?

O: Potopljena blizu vremena koje vi smatrate kao Pad Edena, otprilike.

P: Pa, ako su Nefili donijeti ovdje prije 9 do 12 tisuća godina...

O: Zadnja posjeta. Bili su ovdje 5 puta. Vratit će se.

P: Nefili će se vratiti? Gdje oni trenutno žive?

O: Orion.

P: Oni žive u konstelaciji Oriona? Gdje je njihov planet?

O: Nemaju ga. U tranzitu su.

P: Cijela skupina je u tranzitu?

O: Tri vozila.

P: Koliko Nefila ima svako vozilo?

O: Oko 12 miliona.

P: Da li oni dolaze da nam pomognu?

O: Ne. Koriste istu energiju kao i valna skupina kometa.

P: Koristi istu energiju čega?

O: Prolaz kroz prostor/vrijeme.

P: Da li to znači da bez te skupine kometa nebi mogli proći kroz prostor/vrijeme?

O: Ne. Sporije. Poruke slijede sada. Molimo mir kroz nekoliko trenutaka. Odsad kad je riječ u navodnicima ( citirani tekst ), dodijelit ćemo na sljedeći način: znak pa riječ pa znak. Sad, "sporije". ( instalirali smo navodne znakove na ploču poslije toga, od tog trenutka kad su Kasiopejski odgovori pod navodnicima, to je zbog toga jer su ih oni tamo stavili )

P: Dakle, sporije im je da stignu ovdje bez tog vala. Od kuda dolazi val?

O: Slijedi skupinu.

P: On slijedi skupinu. Od čega se sastoji taj val?

O: Granice realiteta.

P: Da li val granice realiteta slijedi skupinu kometa stalno?

O: Ne.

P: Da li granica realiteta neodređeno povezana sa skupinom kometa svaki put kada dođe?

O: Ne. Granica realiteta slijedi i obuhvaća sve promjene energija realiteta, granica realiteta će slijediti ovaj prolaz skupine kometa i već je sljedila i druge, ali ne i većinu.

P: Da li je ta granica realiteta dimenzionalna granica?

O: Da.

P: Dobro, ta granica realiteta, da li dimenzije...

O: Pulsirajući realiteti. Nestabilni realiteti.

P: Da li je naš realitet nestabilan ili pulsira?

O: Ne.

P: Ali taj drugi realitet da?

O: Ne.

P: Što je nestabilno?

O: Boravište.

P: Što god je u tom realitetu, nestabilno je ( koleba se )?

O: Ne. Vaš planet se koleba između realiteta.

P: Kako se često dešava to kolebanje?

O: Oko svakih 309000 godina.

P: Drugim rječima, možemo očekivati da ćemo biti u 4. denzitetu za oko 300000 godina?

O: Da.

P: Da li to znači da je Edeničko stanje egzistiralo oko 300000 godina prije "Pada"?

O: Da.

P: Sad, rekli ste da ti Nefili dolaze i ima ih oko 36 miliona, točno?

O: Da.

P: I oni su snage Sivih i Lizzarda, točno?

O: Da.

P: Pa, sjednimo i pogledajmo show! Kažete da se planeta koleba...

O: Ne, realiteti to čine. Planet jedva ispunjava realitet.

P: Što je izvor tog drugog realiteta u vremenu/prostoru?

O: Prekomplicirano.

P: Što je izvor iz kojeg nastaje?

O: Dio velikog ciklusa.

P: Da li su taj ciklus razumjeli Maye?

O: Oni su ga djelomično razumjeli.

P: Njihov kalendar ističe 2012... da li je to točno kad se mijenja granica realiteta?

O: Blizu. Još uvijek nedefinirano onako kako vi mjerite vrijeme. Lizzardi se nadaju da će vladati vama u 4. denzitetu. Bliže od 18 godina.

P: V: Da li je E. kod kuće, u krevetu?

O: Da. I ne.

P: V: On je kod kuće ali nije u krevetu?

O: Da.

P: Da li je izašao ranije?

O: Da.

P: V: Da li je ovo ista individua kako i prije?

O: Da. E. prolazi kroz mnoge promjene.

P: Da li je zaspao?

O: Ne.

P: Da li bi ga trebala nazvati?

O: Ne.

P: Da li je sadašnja postavka bolja? ( zamijenili smo mjesta na kojima sjedimo )

O: Ne.

P: Bolje je bilo prije?

O: Da.

P: Što je bilo bolje?

O: Ti i F. zamjenite mjesta.

P: Zašto?

O: Energetski vrtlog.

P: Ako dolazi 36 milijuna jakih Nefila kao snage Lizzarda, da li Konfederacija ima isti broj za obranu?

O: Mi ne djelujemo na taj način.

P: Da li ćemo se morati boriti sami protiv njih?

O: Mislite na Čarobnjaka iz Oza. Inspiriran je od naše strane.

P: Da li vještica prezentira Lizzarde?

O: Da.

P: Pa, ima li što imamo ili možemo učiniti...

O: Glenda kao mi.

P: I tko je Čarobnjak? Da li je to Zvijer ili vlada SAD-a?

O: Blizu. Illuminati.

P: Da li su Majmuni Nefili?

O: Dovoljno blizu.

P: Ako je voda uništena od strane Vještice, koja prezentira Lizzarde, možemo li uništiti Lizzarde?

O: Znanje.

P: Ali imamo samo nekolicinu na planetu tko ima znanje, točno?

O: Što mislite? Protiv svih kad dođe vrijeme.

P: Dakle 36 miliona će biti protiv svih na planeti kad dođe vrijeme?

O: Naravno.

P: I oni koji imaju znanje i mogu ga proširiti ostalima...

O: Da.

P: V: Da li ste inspirirali druge filmove koje bi mogli pogledati?

O: Jesmo, ali drukčija značenja i teme.

P: V: Da li je Cocoon jedan od vaših?

O: Ne. Hollywood.

P: Tko su bili originalni stanovnici grada Jericho?

O: Armani.

P: Tamo je bio toranj od kamena na jednom od nižih nivoa, zašto je sagrađen?

O: Trošenje energije. Pokušaj da se kopira toranj u Babilonu i Atlantiđanskih kristalnih tornjeva.

P: Tko je oblikovao kristalnu lubanju, nađenu u Centralnoj Americi?

O: Maje.

P: Koja je svrha te lubanje?

O: Studiranje mozga. Duge poruke slijede nakon pauze: sad: lubanja je bila da se nauči o duši; reflektivno remolekularno predočenje. Sivi to rade s otetima.

P: Kroz koju vrstu instrumenata?

O: Fokusiranje energije.

P: Što je iza njihovih očiju?

O: Sistem poput kamere.

P: Da li taj sistem može i slati signale?

O: Da.

P: U kojem spektru?

O: Misaone paralize.

P: Da li oni umeću misli njihovim očima, također?

O: Mogu.

P: Što rade s implantima?

O: Nadgledaju.

P: Da li prate naše misli?

O: Da.

P: Da li nadgledaju ono što mi vidimo?

O: Da.

P: Čujemo i osjećamo?

O: Da.

P: Da li implanti samo nadgledaju?

O: I kontroliraju.

P: Da li svi od nas imamo implante?

O: Da.

P: Da li smo pod kontrolom Sivih?

O: Pokušajem.

P: V: Koliko sam puta bila oteta?

O: 55.

P: Laura?

O: 12.

P: A.?

O: Nijednom.

P: J.?

O: Da.

P: Mogu li ih zaštititi od otimanja?

O: Možda. Pokušavali su A.

P: Što ih je zaustavilo?

O: Ti.

P: V: Kada sam zadnji put oteta?

O: Juni.

P: V: Da li je to bilo kad sam osjetila da sam napadnuta...

O: Da.

P: V: Kad sam molila Boga, da li je to pomoglo?

O: Ne.

P: Tko je nacrtao crteže u francuskim pećinama, kao i u svim drugima?

O: Ljudi. Arijci. U pećinama jer je bila borba za preživljavanje između mnogih snaga uključujući i Lizzarde koji su dominirali.

P: Zašto su Egipćani crtali postrance?

O: Atlantiđanska metoda zapisivanja. Jednostavni umjetnički stil.

P: Za što su služili prolazi u piramidi? Zašto su tako nepovezani?

O: Korišteni energetski vrtlozi za kretanje. Plutanje, levitiranje. Još uvijek to možete ako znate kako. U piramidi prolazi kreiraju energiju pomoću njihovih smještaja i veze s drugim prostorno/čvrstim konfiguracijama. I prolazi ponekad promjene njihovu atomsku strukturu i još uvijek to čine.

P: Što je svrha Sarkofaga u "Kraljevskoj" komori?

O: Pohrana energije.

P: Da li je ikada nešto u tom objektu?

O: Da.

P: Što?

O: Mnoge stvari.

P: Dakle, ništa nije stalno unutra, možete staviti razne stvari unutra radi raznih razloga?

O: Da.

P: U našoj mašineriji imamo generalno prijemnike i predajnike koje možemo podesiti da stroj učini specifični posao ili dostavi specifični iznos ili tok energije. Što je ekvivalent prijemnih i predajnih sprava u piramidi?

O: Misli.

P: Da li su to misli osobe tamo unutra ili specifične individue čiji je posao da napravi to "razmišljanje"?

O: Oboje po prilici.

P: Može li bilo tko ući u piramidu, ući u sarkofag, i učiniti nešto što je namjeravao? Ili, da li je to kulminacija nekog dugog procesa?

O: Sve.

P: Kad ste rekli da se prolazi mijenjaju atomski, da li ste mislili da oni stvarno mogu postati veći ili manji?

O: Da. I promjene poziciju, također.

P: Da li je teorija Petrie negdje blizu?

O: U 1967. injžinjeri U.S. Army ( američke vojske ), su napravili studij. Pogledajte ga.

P: Da li je tamo u bilo kojoj točki vremena bilo stvari kao jednorog kao što je opisan u legendama?

O: Ne.

P: Što je izvor te legende?

O: Atlantiđanska zvijer je ista kao jednorog. Sve su umrle u kataklizmi. Izgledala je slično konju i neke su imale rog, ali ne sve.

P: Od kud potiče Sanskritski jezik?

O: Atlantida.

P: Kad su Arijci donijeti ovdje, da li su donijeti u Atlantidu?

O: Ne. Arijci su bili drugačiji od Atlantiđana.

P: Ima li neki jezik koji danas egzistira koji je proizašo iz Arijevskog jezika? Ili, ono što je ostalo više slično u razvoju od Indo-Europskih?

O: Da. Svi Germanski.

P: Da li se Keltski smatra jednim od njih?

O: Da.

P: Od kud potiče Minoanska civilizacija?

O: Atlantiđanski nasljednici.

P: Što je bilo "bikovo preskakanje"?

O: Test, sport, religijska rita.

P: Kad je Thera raznesena, izgledalo je da su uništeni svi Minoanski gradovi osim Knossos-a.

O: Thera je bio rezultat bliskog prolaza Maldek-a. Knossos nije bio uništen jer su strukture bile fundamentalno jače i udarni val je bio perpendikularan. Podzemna skloništa su spasila nekolicinu ljudi.

P: Knossos je trajao još nekih 75 godina poslije događaja koji je uništio većinu Minoanske civilizacije. Koji su događaji bili uzrok krajnjeg pada Minoanaca?

O: Paraziti meteora. Meteor je uništio grad.

P: Micenejci su sagradili grad sa zidom debelim 50 stopa. Zašto je sagrađen taj zid kad je jedina opasnost bila ratnici naoružani lukom i strijelama?

O: Zaštita protiv čestih kataklizmičkih događaja za vrijeme tog perioda. Radila je. Većina zida još uvijek stoji.

P: Sad, kad ste govorili o skupini kometa, kao i u mnogim slučajevima, tehnička definicija komete je da je to nakupina leda. Da li je to slučaj sa kometama u ovoj skupini?

O: I druge supstance, primarno iridijske jezgre.

P: Rekli ste da 36 miliona Nefila dolazi tim putem, oni su bića 4. denziteta?

O: Ne. Oni žive u 4D, ali su 3D. Oni su fizički kao i vi. Ponašaju se kao Gestapo. Gestapo je inspiriran Nefilima kroz utjecaj Lizzarda kroz Hitlera. Bila je to probna vožnja.

P: Da li će neki od Nefila biti prijateljski raspoloženi prema nama?

O: Ne.

P: Sad, rekli ste da su Nefili bili posijani na planeti zvanoj D'Ankhiar kao i ljudska bića. Kad ste rekli da smo tamo bili posijani, što ste time mislili?

O: Bila je odgovarajuća okolina za molekularizaciju.

P: Da li kažete da fizička tijela na planeti Zemlji, razni tipovi čovječanstva, kao Neandertalac, Kromanjonac, Australopitekus, itd, da su napravljeni na drugoj planeti i donijeti ovamo?

O: Da.

P: Pretpostavljam da ako su Nefili 3D, da oni umiru kao i mi. Točno?

O: Da.

P: Dakle, možemo ih upucati i onda oni umiru?

O: Točno. Ali krivi pristup.

P: Koji je pravi pristup?

O: Znanje štiti.

P: Pa, ako momak visok 15 stopa dođe do mene i želi me oboriti, što će mi značiti znanje u smislu da me zaštiti?

O: Bit ćete u 4. denzitetu.

P: Dakle, prije nego oni stignu ovdje, mi ćemo biti u 4 D?

O: Križanje ( preklapanje ).

P: Svo troje od nas?

O: Da, i mnogi drugi.

P: Dakle, nećemo se upuštati u odnos s Nefilima?

O: Nekorektno.

P: Da li to znači da će tu biti 3D i 4D bića na planeti u isto vrijeme i da će neki imati posla s njima, a neki neće?

O: Ali morat ćete i vi, također.

P: Ne razumijem. Da li ti Nefili također dolaze ovamo u tranziciju u 4D?

O: Oni već žive tamo kao bića 3. denziteta. Demonstracija: kad ste oteti, vi ste biće 3. denziteta, ali oteti ste u 4. denzitet.

P: V: U Junu, imala sam san gdje sam oteta i tamo su bila svjetlosna bića, a ja sam također bila svjetlosno biće. Probala sam raznu odjeću. Vodili su me u sobu gdje mi je rečeno da mogu pisati i tada mi je rečeno da je vrijeme za odlazak, imala sam cipele na kojima je pisalo "Zemaljska zvijezda". Da li je to bila otmica?

O: Da.

P: V: Govoreći o iluzijama, mislila sam da je to dobra stvar! Da li je to loša stvar?

O: Subjektivno.

P: V: Tko su otimači?

O: Sivi.

P: V: Kada sam se probudila, osjaćala sam se visoka i naelektrizirana. Mislila sam da je to bilo najbolja stvar... to je bila moja otmica u Junu?

O: Da.

P: Željeli bi znati više o padu aviona. Prvi izvještaji svjedoka govore da nije bilo tijela. Da li je to slučaj?

O: Ne.

P: Gdje su tijela?

O: Razbacana.

P: Što je uzrokovalo pad?

O: Kao US Air. Bio je napad Lizzarda. Bit će zataškano.

P: V: Noć prije nego što je US Air pao, nekoliko nas je imalo glavobolje i probudilo se izmoreno.

O: Prethodno poznavanje i duševni prijenos energije.