Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1994-10-25


25.10.1994.   F., Laura, V.

 

P: Koga imamo danas sa nama?

O: Batuva.

P: Da li si beztjelesni zemaljski duh?

O: Ne.

P: Odakle si?

O: Kasiopeja.

P: Da li si pripremljen za pitanja ove večeri?

O: Da.

P: Prvo pitanje je: koje je značenje kruga sa krilima koji je toliko često prikazivan kroz drevne religije?

O: Životna energija.

P: Zašto je životna energija tako prezentirana?

O: Zatvoren krug. Slobodan duh u zatvorenom krugu.

P: Koje je značenje Horusovog oka?

O: Psihička energija.

P: Koje je porijeklo zmijskog boga?

O: Lizzard vladanje.

P: Tko se pojavio Joanu od Arc-e?

O: Lizzard projekcija.

P: Koje je porijeklo Halloween-a?

O: Sve Hallow-e Eve.

P: Ima li što starije od toga?

O: Ne.

P: Ima li vanzemaljskih baza na Mjesecu?

O: Da.

P: Kome te baze pripadaju?

O: Sivima.

P: Da li je ikad bilo stvari kao npr. morskih vila?

O: Ne.

P: Od kuda potiče ta legenda?

O: Mornarsko buncanje.

P: Ima li vanzemaljskih baza na Marsu?

O: Da.

P: Čijih?

O: Sivih i Lizzarda.

P: Klinci žele znati što jedu gigantske lignje?

O: Razne stvari.

P: Ima li smisla da one žive na planeti?

O: Ima li išta?

P: Pa ima li?

O: Mi smo pitali vas. Retoričko pitanje.

P: Klinci također žele znati koliko treba takvoj lignji da naraste toliko velika i koliko dugo one žive?

O: 200 da narastu i žive do 700 godina.

P: Kojom procedurom ili tehnologijom se služe Sivi da prolaze kroz čvrstu materiju?

O: Transdimenzionalna atomska pretvorba.

P: Kako vanzemaljci transportiraju sebe ili druge pomoću svjetlosnih zraka?

O: Pomoću fokusiranja elektrona i prethodni odgovor.

P: Kako vanzemaljci kreiraju virtualnu realnost i scenarije opisane u drugoj knjizi Karle Turner?

O: Restruktuiranje mentalne slike.

P: Zašto taj fenomen prati primjena "plavog mjehura" ili svjetla?

O: Hipnotički "okidač" sugestija.

P: Koja je baza Gnostičkih tekstova kao što je nevjerodostojni John?

O: Drevni ateisti.

P: Koja je energija koja hrani ludi bolesni život Aliester Crowley-a?

O: Lizzardi.

P: Da li su Lizzardi odgovorni za paranoidnu šizofreniju?

O: Neki.

P: U generalnom smislu, u glavnini slučajeva, što je uzrok paranoje ili šizofrenije?

O: Lizzardska manipulacija energijama.

P: Zašto?

O: Da bi se hranili negativnim rezultatima.

P: Znači nisu nužno samo sklonosti?

O: Ne.

P: Da li Lizzardi koriste sklonosti mračnim silama da bi utjecali u njihovu korist?

O: Da.

P: Da li koriste sklonosti kod slučaja paranoidne šizofrenije?

O: Da.

P: Da li ovjekovječuju šizofreniju kroz genetiku?

O: Mogu. Ili mentalno i emocionalno. Životna iskustva u okolini.

P: Zašto se ne pojavi obično do adolescencije? Da li je to zbog toga što se adolescenti otimaju i stavljaju im se implanti?

O: Ne nužno.

P: Imam li ja implant u mojem desnom uhu?

O: Da.

P: To se često dešava u zadnje vrijeme.

O: Uzrokovano vašim interakcijama sa ovim jakim kanalima.

P: Što mislite pod jakim kanalima?

O: Laura i F.

P: Da li su to implanti Lizzarda?

O: Da. Nadgledavanje pretežno kasnije.

P: Kad sam dobila te implante?

O: Godina 3.

P: Kako utječemo F. i ja da se njen implant šumi? V: On šumi i kad nisam sa vama, također.

O: Isključen.

P: Da li to znači da smo kontrolirani od strane Lizzarda?

O: Zanima ih V.-ina komunikacija s nama kroz vas.

P: Zašto ih zanima?

O: Gubljenje krtice.

P: Kao u terminologiji špijunaže.

P: Da li je V. krtica?

O: Bila je podsvjesno.

P: V. želi znati da li je ona šteti projektu jer je ovdje?

O: Ne. Korisno ali Lizzardi mogu napraviti otpor.

P: Kako bi oni mogli napraviti taj otpor?

O: Da joj naprave život mnogo kompliciranijim kao što su i sa vama dvoje.

P: Ali mi izgleda da je moj život na boljem putu nego ikada prije?

O: Pazi. Prekasno da se napusti projekt.

P: Upravo sam čula nešto u mojem lijevom uhu. Da li je to također implant?

O: Da.

P: Da li oni znaju što sada radimo, ovoga trenutka?

O: Da.

P: Da li bi trebala prestati i otići kući?

O: Ovisi o tebi.

P: Zašto se implanti isključuju za vrijeme rada?

O: Nadgledanje. Oni imaju razloge za nadgledanje kad požele. Mogu upaliti implant i nadgledati i čitati sve odkad se zadnji put nadgledalo. To rade kad im je prikladno.

P: Imam li implant u lijevom sinusu koji uzrokuje lagano šmrcanje?

O: Da.

P: Mogu li ga izbaciti ispuhivanjem?

O: Ne.

P: Želim da mi prevedete ovu frazu: Enuma elish lanabu shamamu.

O: Svi su viđeni zajedno.

P: Prevedite: Apsu.

O: Život.

P: Nudimmud.

O: Svijet.

P: Marduk.

O: Mars.

P: Kingu.

O: Svjetlo.

P: Duggae.

O: Tlo.

P: O čemu je Enuma elish, zaozbiljno?

O: Uzdizanje.

P: Uzdizanje čega?

O: Bogova.

P: Koji su ti bogovi?

O: Lizzardi.

P: Za koliko su planeta znali Sumerani?

O: Oni su mislili 12.

P: Što je "ploča sudbina"?

O: Mapa.

P: Kako je Marduk ubio Tiamat?

O: Pogrešno.

P: Marduk nije uništio Tiamat?

O: Ne.

P: Što je značilo kad su rekli: "stavljanje glave Tiamata u poziciju"?

O: Mars vezao Mjesec.

P: Kako je glava Tiamata formirala "hrapavu narukvicu"?

O: Rep meteora.

P: Da li je Kvorum sastavljen od članova koji su ljudi s ove planete?

O: Djelomično.

P: Da li bi mogli znati kojeg kao poznatu ličnost?

O: Sakriveni. Nitko koga bi mogli znati.

P: Kako je Kvorum važan s obzirom na promjene na Zemlji?

O: Promatrači.

P: Zašto je važno da imaju promatrače?

O: Drže put predskazanjima.

P: Kako su Masoni vezani za Illuminate?

O: Masoni su niži nivo grane.

P: Željela bi znati otprilike prije koliko je godina živio Hermes Trismegistus.

O: 5211 otprilike. ( prije ili prije nove ere? )

P: Što su bile crvene i zelene svjetlosne lopte koje je E. vidio prije nekoliko mjeseci?

O: Ispitivanja Sivih. ( sonde )

P: Da li je otet tada?

O: Ne.

P: Da li su ispitivanja bila radi njega ili mene?

O: Radi njega.

P: Da li je on ikad bio otet?

O: Da.

P: Koliko je bio star kad je prvi puta otet?

O: Dvije.

P: E.-ov san o njegovom davljenju?

O: Prekid sjećanja iz prošlog života.