Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1994-10-20


20.10.1994. F., Laura i V.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Koga imamo s nama večeras?

O: Elminoia.

P: I odakle si?

O: Kasiopeja.

P: Prošle godine, V. i ja smo posjetili psihologa zvanog C. Da li je legitimna?

O: Ne u smislu na koji se prikazuje.

P: Da li je ozbiljno stavlja ruku u naše tijelo i napravi ono što tvrdi?

O: Ne.

P: Sve je lažno?

O: Obmana.

P: Od kuda dolazi krvava voda?

O: Trik.

P: Da li Reverend R. zna da je ona "lažnjak"?

O: Ne. Ona joj vjeruje.

P: Ima li tu neke psihičke aktivnosti koja se dešava dok žena radi "na" nekome?

O: Da.

P: Što je priroda takvog postupka?

O: Transfer energije.

P: Što je izvor ili baza te energije?

O: Intenzivna koncentracija psihičke misaone snage.

P: Ne utječu na nju neke negativne snage kao Lizzardi ili bilo koji takvi?

O: Neki, u svrhu zbunjivanja.

P: Dakle, C. radi sa energijom Lizzarda?

O: U neku ruku.

P: Koji je izvor moći ili zaleđe R., G., J., i takvih?

O: Fiktivan, ali neka prava izlječenja nastaju kao rezultat uvjerenja.

P: U incidentu koji se dogodio u ljeto u kući A.B. kada se "Rev.B." pojavio i u neku ruku me "išibao", tko ili što je bilo iza toga i što je on učinio?

O: Mračne energije vanzemaljskog porijekla kad su privremeno bile koncentrirane prema tebi.

P: Koja je bila namjera?

O: Šteta radi ljubomore.

P: Da li me je htio ubiti?

O: Ozljediti.

P: Tko je "uputio" tog Reverenda B. da to učini?

O: R.

P: Još netko ko je bio umješan u tu odluku?

O: S.

P: Zašto?

O: Reakcija izazvana strahom da se preuzme utjecaj koji je ona željela.

P: Da li je A.B. bila umješana s likovima iz metafizičke crkve?

O: Da.

P: Što su namjeravali?

O: Strane misaone forme.

P: Zašto je B. nazvala V. drugi dan?

O: Pokušavala ju je odvratiti od tebe i F.

P: Zašto je to ona pokušala?

O: Ti imaš snažan utjecaj, i F. također.

P: Što ti ljudi misle da smo mi, i što ih čini da se tako okrutno i strašno ponašaju prema nama?

O: Ne slažu se sa vašim znanjem.

P: Pa, što je tu problem? Potpuno sam u krivu? Da li je Laura u pravu, a oni u krivu?

O: Blizu. Vi ste puno bliže nadmoćnoj istini nego što su oni.

P: Da li je J. dobar psihijatar?

O: Kao tetka Klara u "Začaranima".

P: Kako vanzemaljci kontroliraju ljude?

O: Koji?

P: Koliko izbora imam?

O: Neodređeno.

P: Pa, kako Sivi i Lizzardi to rade?

O: Umni i tjelesni utjecaj s električnim odgovarajućim formama.

P: Mogu li to činiti na daljinu?

O: Manje je efektno.

P: Dakle, moraju to činiti direktno na vama ili biti u kontaktu sa vama pomoću nečega što je nekako materijalno?

O: Da.

P: Da li ostale vrste vanzemaljaca na planeti otimaju ljude?

O: Mnogo rijeđe.

P: Što je bio leteći bumerang kojeg smo djeca i ja vidjeli prošle godine?

O: Projekcija Lizzarda, stanice mnogobrojnih realiteta.

P: Da li su preletjeli iznad moje kuće i svojevoljno dali da ih vidim?

O: Da.

P: Koji je bio razlog što su mi se pokazali?

O: Da te učine svjesnom da postoje.

P: Zašto su htjeli da sam svjesna njihovog postojanja?

O: To je ekstremno komplicirana situacija.

P: Da li se taj mali prelet koji se dogodio u Pasco-u u ljeto 1993. dogodio kao rezultat aktivnosti mene i F.?

O: Da.

P: Da li je bio leteći brod iznad moje kuće u noći kad sam hipnotizirala P.Z.?

O: Bio je tjuniran u vizualno područje iz implanata. I Z.-ov implant je upozorio na izviđački brod Sivih i Lizzarda.

P: Da li je P.Z. pod kontrolom Lizzarda?

O: Da.

P: Koliko je danas ljudi koji nisu pod kontrolom Lizzarda?

O: Neodređeno.

P: Željeli bi znati od kuda potiču Cigani?

O: Spojeni geni. Robovi mračnih snaga.

P: Tko su te mračne snage?

O: Iste.

P: Kao?

O: Bratstvo.

P: Da li se to Bratstvo sastoji od Lizzarda i raznih ljudi?

O: Da.

P: Ako su Cigani bili genetski napravljeni, od koga su nastali?

O: Vanzemaljska rasa, humanoidna, i Atlantiđanskih ljenih radnika.

P: Što su bili lijeni radnici Atlantiđana?

O: Robovi kontrolirani kristalom.

P: Zašto su Cigani ostali toliko vezani? Da li je to genetski programirano?

O: Da. I umna kontrola.

P: Tu su legende o bićima polu-ljudi, minotauri, centauri,...itd. Da li su takva bića bila stvarna?

O: Eksperimenti znani kao zvijeri u Atlantidi. V. je djelomično Ciganka. Skriva to.

P: Da li ona to zna?

O: Nekako.

P: Tko je sagradio grad Baalbek?

O: Antereanci i rani Sumerani. Mislili smo Atlantiđani. [ Tko su Antereanci? - Laura zapisala ]

P: Koji je razlog za tako enormne proporcije te građevine?

O: Divovi.

P: Tko su bili divovi?

O: Genetski trud da se rekreiraju Nefili ( Nephalim, prim. prev. ).

P: Da li su Atlantiđani i Sumerani uspjeli rekreirati Nefile?

O: Ne.

P: Zašto su sagradili taj veliki grad?

O: Razlozi odugovlačenja.

P: Rezultati njihovih napora su bili spori?

O: Da.

P: Zašto su napravili tako veliki grad?

O: Očekivanje uspjeha.

P: Zašto bi se netko složio i napravio grad s proporcijama Baalbek-a u očekivanju genetskog projekta za koji treba toliko godina da se ostvari?

O: Projekt je bio gotov za samo 3 godine. Ubrzan je rast koristeći nuklearnu replikacijsku proceduru. Zato nije uspjelo.

P: Zato nisu uspjeli, zbog ubrzanja rasta?

O: Nisu propisno odredili.

P: Koje tehničke sprave su koristili za rezanje kamenja i njihov transport?

O: Fokusiranje zvučnog vala.

P: Što se desilo što je zaustavilo ili prekinulo izgradnju toga grada?

O: Prvo pojavljivanje Venere i njen prolaz.

P: Koje je godine taj projekt stopiran?

O: 3218.g. p.n.e.

P: Tko je sagradio grad Mohenjo-Daro?

O: Lizzardi direktno. Coatzlmundi legenda je direktno vezan uz to, pogledajte ilustracije na kamenju sad.

P: Tko je Coatzlmundi?

O: Druga tvorevina od Lizzarda, obožavan od starne Atlantiđana i njihovih sljedbenika jer su imali direktan kontakt s ljudima kroz 1000 godina.

P: Sad, rekli ste da je Mohenjo Daro sagrađen od Lizzarda direktno. Da li su oni stanovali u tom gradu?

O:Ne.

P: Kad je zadnji put taj grad bio naseljen stalnim stanovnicima?

O: Prije 3065 godina.

P: Kad je sagrađen?

O: Prije 6092 godina.

P: Željela bi se vratiti na temu Nefila. Rekli ste da su Nefili bili grupa, humanoidnog oblika, donešeni ovdje na Zemlju da budu utjerivači, točno?

O: Da.

P: Kad su donešeni ovdje?

O: 9046.g. p.n.e., jedan izvještaj.

P: Oni su bili divovi, točno?

O: Da.

P: Oni su bili predstavljeni ljudima kao predstavnici, ili "Sinovi" božji, točno?

O: Da.

P: Rekli ste da su ta bića bila 11 do 14 stopa visoki... ( 3,5 - 4,5 m )

O: Da.

P: Da li su to radili na isti način kao što se i danas radi, tj. seksualnom interakcijom?

O: Ne.

P: Kako su se razmnožavali?

O: Forsiranim oplođivanjem.

P: Dakle, to je bila umjetna oplodnja?

O: Blizu.

P: Da li su bili bića kao i mi, uključujući i njihove seksualne organe?

O: Blizu.

P: Neke bitne razlike?

O: Tri jaja. ( gonad, prim.prev. )

P: Da li su njihovi seksualni organi bili slični, osim toga?

O: Da.

P: Da li su se ikad križali s ljudskim ženkama normalnim putem?

O: Ne.

P: Zašto ne?

O: Razlika u veličini.

P: Samo iz radoznalosti, koliko drugačiji glede veličine?

O: 23 inča dugačak ( oko 57 cm ).

P: Da li su bili obrezani?

O: Ne.

P: Od kuda potiče obrezivanje?

O: Isto kao i sva Judijska tradicija higijene.

P: Od kuda potiču Tibetanci?

O: Azija.

P: Da li su bili specijalni u bilo kojem smislu? Hibridi ili nešto?

O: Ne. Svi su hibridi. U nekoj točki.

P: Od kuda potiču Nubijci ( Nubians, prim. prev. )?

O: Kavkasko područje.

P: Kako su toliko crni?

O: Genetsko miješanje.

P: S čime? Nešto specijalno o njima?

O: Istočno-indijanski Aboriđani.

P: Tko je bila Kraljica Sheba?

O: Fikcijska.

P: Da li je velika kraljica došla posjetiti Kralja Solomuna?

O: Vanzemaljski utjecaj.

P: Tko je bila Arjuna?

O: Isto kao i Sheba.

P: Tko je bila Shiva?

O: Isto.

P: Rama?

O: Indijac ( indijanac ). Visoko svećenstvo pod utjecajem Konfederacije.

P: Da li je Ormethion onaj kojeg su Lizzardi obožavali?

O: Blizu.

P: Koga su obožavali? Kako su zvali njihovog boga?

O: Fizički univerzum.

P: Fizički svemir je njihov bog?

O: Da.

P: Što se dogodilo K.W.? [ mala djevojčica je nestala u drugoj državi ]

O: Ubijena.

P: Tko ju je ubio?

O: Ludi čovjek zvan Carl.

P: Što se desilo D.W. i C.S.? [ dva lokalna stanovnika koji su nestali bez traga nekoliko godina prije ]

O: Oteti od strane vanzemaljaca radi eksperimentiranja.

P: Da li su ubijeni kroz te eksperimente?

O: Da.

P: Kako su srušeni zidovi Jericho?

O: Potres.

P: Što se dogodilo vojsci Sennacherib-a?

O: Uništena kosmičkim zrakama - koncentriranom energijom od strane Lizzarda.

P: Da li ima neka stvar kao zvuk koji može ubiti?

O: Da. Bilo što pravilno koncentrirano može ubiti.

P: Ima li riječi koje mogu ubiti njihovim izgovorom?

O: Ne.

P: Ima li riječi koje imaju moć da prizovu energije njihovim izgovorom?

O: Možda.

P: Možete li nam reći neku od njih?

O: Ne. Mogli bi ju koristiti na nerazuman način.

P: Sitchen govori da je piramida sagrađena kao trajni obilježavajući sistem da bi vodio planete našeg solarnog sistema. Možete li dati komentar, molimo?

O: Nije napravljena zato.

P: Tko je bio Jehova ( Jehovah, prim.prev. )?

O: Lizzardska projekcija.

P: Što je Melchizedek svećenstvo?

O: Lažna ceremonija.

P: Ima li red svećenika kojima je pripadao originalni Melchizedek uistinu?

O: Da.

P: Imala sam doživljaj pod hipnozom nekoliko godina prije, za vrijeme dok sam bila u planinama Sjeverne Caroline. Što je to bilo?

O: Buđenje pamćenja duše.

P: Koji je bio značaj narukvice?

O: Simbolička mogučnost da komuniciraš ( učiš ) napredno znanje.

P: Drugo iskustvo na brodu jedne noći, sad se sjećam. Što je bio taj događaj?

O: Slično.

P: Koji je bio izvor ta dva događaja?

O: Mi.

P: Dobro, još jedan doživljaj za vrijeme meditacije koja je slijedila period intezivnog plakanja. Što je to bilo?

O: Čišćenje duše.

P: Izvor?

O: Mi smo te oslobađali mračnih utjecaja.

P: Kad su Arijci osvojili Indiju?

O: Prije 8243 godine.

P: Tko je bio tamo prije toga?

O: Azijske vrste i prototip broj 3.

P: Što je prototip broj 3?

O: Znan kao Neandertalac.

P: I što smo mi?

O: Broj 4, vrste C i D. Prijevod na engleski.

P: Da li su Arijci/Kelti bili prvobitno divovi?

O: Ne.

P: Što je bijeli čovjek vidio u Južnoj Americi i govorio vrstama koje su bile tamo i obećao da će sa vratiti jednog dana i bio je obožavan kao Bog?

O: Egipatski i Atlantiđanski sljedbenici.

P: Što su Atlantiđani napravili da su navukli tu karmu na nas, da su Sivi i Lizzardi...

O: Obožavanje i služenje sebi u krajnost.

P: Da li akt kanaliziranja zapravo mijenja našu genetiku ili DNA ili neki element okolo našeg bića na neki način koji mi uopće nismo niti svjesni?

O: Čvrsto da.

P: Ima li ovo kanaliziranje efekte na nas što će prouzrokovati promjene u našim životima i životnim stilovima?

O: Da.

P: Da li će biti koristi donešenih u naše živote jer smo predani ovom radu?

O: Da.

P: Ako se posvetimo sebe tome, da li to znači da ćemo biti zaštićeni ili da ćemo biti zbrinuti?

O: Blizu.

P: Imamo neke informacije iz prve sesije gdje radimo sa S., u kojoj ste rekli odvratne stvari o detaljima dječjih organa vađenih iz tijela, itd. Koji je izvor tih informacija? Da li je to došlo od vas, momci?

O: Da. Oprostite zbog šoka, ali neophodno za proširenje kanala.

P: Rekli ste da postoji nastojanje dijela Orionaca ili Lizzarda... Da li Orionci i Lizzardi isto znače?

O: Blizu.

P: Ok. Rekli ste da je nastojanje dijela tih bića da kreiraju novu rasu. Zašto oni to žele i zašto ju trebaju?

O: Njihove ih više ne zadovoljavaju.

P: Kad smo vas pitali u sessiji 30.07.1994. od kuda ste, rekli ste Corsoca, točno?

O: Da.

P: To je planeta?

O: Ne.

P: Što je Corsoca?

O: Točka sjecišta energija između realiteta koja reflektira lokator gdje smo bili 3. nivo.

P: Kad radimo ovo kanaliziranje, F. i ja zajedno, drugačije je nego kad to F. čini sam?

O: Da.

P: Dobro, kad mi to činimo zajedno na ploči, gdje ste vi u vremenu/prostoru u odnosu na nas, od mjesta gdje mi sjedimo?

O: Iznad, 6000 milja ( oko 10800 km ) na granici između 3 realiteta.

P: Još jednom, rekli ste ako vas zamolimo za pomoć, doći ćete ako zamolimo. Ima li neki poseban način da pozovemo i kako ćemo mi znati da ćete odgovoriti?

O: Osjetit ćete.