Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1994-10-19


19.10.1994. F. i Laura

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Imamo li koga s nama ve?eras?

O: Mi smo uvijek s vama.

P: S kime razgovaramo ve?eras?

O: Nonigera.

P: Da li je istina kad mi pitamo osobu pod hipnozom o scenariju vanzemaljske otmice da se pokušavamo "tjunirati" ( podesiti, do?i u frekvenciju ) sa vanzemaljcima... možemo li to u?initi?

O: Da. Individua je na svakom nivou svjesna i informaciju koje tražite je saznala u to vrijeme. Pitanja koje postavljate jedva pristupaju informacijama koje su ve? u svijesti na nekom nivou. Budd Hopkins i David Jacobs su previše ustrojeni.

P: Zašto M.F. misli da se ljudi žele umješati izme?u njega i S.?

O: Paranoja.

P: Da li je M. u fizi?koj vezi sa S.?

O: Pokušava.

P: Zašto je S. iznenada postala "hladna" prema svima i svemu?

O: Neprilika.

P: Koja?

O: Kremasta.

P: Jer je izgubila ugovor za kremu?

O: Blizu.

P: Pa, neprilika u kojem smislu?

O: Uvidjela je kako je glupo izgledala i dvoli?no, tako?er. Obi?no kad netko prestane kontaktirati sa vama, to je zbog neprilika.

P: Zašto je prestala kontaktirati V.?

O: V. je povezan s vama.

P: Da li S. ima još uvijek probleme sada?

O: S. ima probleme koje ona smatra ozbiljnim.

P: Ali, oni to nisu, to?no?

O: Subjektivno.

P: Što J.W. zbilja osje?a za mene i F.?

O: Ispituje tvoje namjere.

P: U kojem smislu? Da li on misli da na tragu ne?ega?

O: Misli da si površna.

P: Da li sam?

O: Subjektivno.

P: Što osje?a prema F.?

O: Zamjera mu.

P: Zašto?

O: Inteligencija.

P: Koje su J.-ove namjere prema meni?

O: Napraviti te sljedbenicom.

P: Da li je zavidan?

O: Da.

P: Da li je toga što je F. pametan?

O: Da. On samo želi sljedbenike.

P: Molim vas da mi pomognete oko toga.

O: Ne možemo pomo?i u vezi procesa koji su karmi?kog nivoa br.1.

P: Što je proces sa karmi?kog nivoa br. 1?

O: Glavna zadana lekcija ili misija.

P: Da li F. i ja prolazimo kroz sve te stvari sada da bi kreirali neku promjenu u stanjima naših bi?a ili naših života...

O: Da bi otvorili sje?anja, fizi?ke zapise.

P: Da li smo prolazili te doživljaje u drugim životima?

O: Da.

P: Kada radimo ovo kanaliziranje, da li ono magnetizira naša tijela da pridonese napredak u naše živote?

O: Da.

P: Da li je ovaj posao sudbinska misija?

O: Da.

P: Ako je netko u procesu ispunjavanja ne?ije sudbine na na?in da izvodi misiju, nije li univerzum sposoban udovoljiti ne?ijim potrebama?

O: Da.

P: Da li se to u stvari dešava nama objema radi fokusa na ovaj rad?

O: Ako vi to nastavite raditi.

P: Dakle, sve stvari koje sada radimo...

O: I koordinirate jedno drugo da jednako ulažete u to.

P: Da li je S. zaradila novac prodaju?i svoj nakit?

O: Ne.

P: Što S. misli o F.?

O: Zamjera mu radi njegove ve?e inteligencije.

P: A o meni?

O: Zavidi isto. Misli da si ?udna.

P: Što A.B. zaozbiljno misli o meni?

O: Zavidi ti na tvojoj mo?i.

P: C.H.?

O: Boji se tvoje mo?i. Ona je u zabludi.

P: Dobro, hvala na pomo?i.

O: Laku no?.