Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1994-06-23


23.06.1994. oko 10:30 nave?er, F., Laura, S. Nacrtali smo nekoliko Reiki simbola i stavili ih ispod plo?e i tiho izgovarali imena simbola koji su zna?ili da „pove?aju snagu“ i djeluju kao „konektor tube etera“. Tri vrlo glasna i bliza groma smo ?uli koji su udarila direktno iznad ku?e i uzrokovala potres zgrade. Sko?ili smo, izjurili van da vidimo ima li kakva oluja u blizini, ali nije uop?e bilo oblaka na nebu u to vrijeme. Vratili smo se za stol i nastavili.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Da li je netko s nama?

O: Slušajte, gledajte, u?ite.

P: Kako se zoveš?

O: Ellaga.

P: Da li si bestjelesan sa Zemlje?

O: Ne. Vanzemaljac.

P: Da li si iz druge galaksije?

O: Ne.

P: Odakle si?

O: Kasiopeja.

P: Da li je to sazvjež?e koje mi znamo kao Kasiopeja?

O: Da.

P: Što možemo u?initi za bolju konekciju ( vezu )?

O: Manje buke. ( Zatvaramo vrata )

P: Imate li informacije za nas ovu ve?er?

O: Invazija iz svemira ubrzo. ?etiri do šest godina. Bitka izme?u snaga dobra i zla. ?ekajte blizu. Gledajte daleko. Slušajte. Mexico pada; Etiopija potresi; Septembar oba ?e se dogoditi. Blizu januara: bomba u Parizu; snježna oluja London, 109 umiru; pad aviona Tahiti; kolera u Montani, januar. Vlada SAD iza potresa u Kaliforniji. Tri ubrzo. Oklahoma politi?ka otmica u februaru. Velike novosti.

P: Što uzrokuje promjene na Zemlji?

O: Elektromagnetski valovi se mijenjaju.

P: Možete li biti precizniji?

O: Pukotina u uzburkanom heliografskom polju.

P: Da li ?e meteor pogoditi Zemlju?

O: Neodre?eno.

P: Koji su utjecaji na nas radi poga?anja komete u Jupiter?

O: Daljni debalans polja.

P: Da li je taj meteor trebao pogoditi Zemlju, kao što tvrde neki fizi?ari?

O: Neodre?eno.

P: Odakle ste?

O: Kasiopeja.

P: Gdje to?no živite?

O: Živim u sveprisutnosti.

P: Što to zna?i?

O: Svi realiteti.

P: Možete li nam re?i kakva je vaša okolina?

O: Prekomplicirano zasad.

P: Pa dajte nam neki pogled na njega.

O: Što je pogled?

P: Da li služite sebe ili druge?

O: Oboje. Služim sebi kroz druge.

P: S. želi znati detalje o njenim otmicama.

O: Da li si sigurna?

P: Da.

O: Ubrzo, vibracije nisu dobre sada.

P: Da li to zna?i da vibracije od S. nisu dobre da bi primile te informacije?

O: To?no.

P: Postoji li 10. planet kao što opisuje Zecaria Sitchin?

O: Ne.

P: Da li je Venera bila odba?ena od Jupitera?

O: Ne.

P: Da li je Venera slijedila orbitu komete neko vrijeme?

O: Da.

P: Da li se Venera pojavila u našem sun?anom sustavu, iz podru?ja Jupitera, dolaze?i iz dubokog svemira?

O: To je to?no.

P: Da li je Venera bila opasana dimom danju i vatrom no?u kao što je vi?ena od strane Židova za vrijeme Exodusa?

O: Ne.

P: Što su vidjeli Židovi?

O: Vode?i brod.

P: Da li su Sodom i Gomorrah uništeni nuklearnim oružjem?

O: Da i ne.

P: Kako su bili uništeni?

O: Elektromagnetski puls.

P: Da li je Isus genetski napravljen od strane vanzemaljaca?

O: Blizu.

P: Možete li objasniti?

O: Prekompleksno za energije koje su trenutno prisutne.

P: Da li je Marija bila istinski djevica prije nego je rodila?

O: Ne.

P: Da li je zatrudnjela na uobi?ajeni na?in?

O: Da.

P: Da li je Isus genetski promjenjen?

O: Poslije ro?enja i za vrijeme djetinjstva.

P: Da li je Isus poseban, razapet kao što govore, na bilo koji na?in?

O: Brzo veli?ano da bi zaustavio ratove i civilno oduševljenje; Zindar koncil.

P: Što je Zindar Koncil?

O: Dvo-cikli?ka misija izmjenjiva?a.

P: Što to zna?i?

O: Objašnjenje ogromno. Moram i?i. Laku no?.