Kasiopejske transkripte-2020-07-04

 
Datum sesije: 04.07.2020.

Laura, Andromeda, i Artemis za plo?om

Pierre, Joe, Chu, Ark, Scottie, Gaby, Niall, Lunarni Modul, Noko ?udesni pas

P: (L) Danas je 4. srpnja 2020. [Pregled prisutnih] Dakle, zdravo.

O: Pozdrav dobri ljudi. Puno nemira pred nama. Mra?ne sile ne odustaju tako lako.

P: (L) I koga imamo ve?eras sa nama?

O: Paikiaea!

P: (L) Da li ?e taj nemir utjecati direktno na nas ovdje?

O: Vrlo malo na vas i sli?ne. Ali ne spuštajte gard. Strateški se maksimalno ogradite.

P: (Joe) Na koji na?in?

(Artemis) Ne udaraj u gnjezdo stršljena.

O: Da

P: (Artemis) Radite stvari smireno, spokojno, ili se jednostavno maknite. Budite vrlo nježni, jer lude sile djeluju kroz ljude.

O: Smanjite nemir. U ovom trenutku je uglavnom beskoristan.

P: (Andromeda) Dakle, oni govore o… našem politi?kom aktivizmu?

O: Da

P: (Andromeda) Kao, uh, Twitter?

(Chu) Facebook.

O: Da

P: (Artemis) Da li radite nešto što ?e ih ponukati da vam razbiju vrata i kažu imate koronavirus?

(L) Ne.

(Andromeda) Što je sa SOTT-om? Trebamo ili se više stišati na SOTT-u, ili je uredu ovako kako je?

O: Malo stišajte.

P: (Artemis) Pa, kako to mislite? Tako smo navikli da SOTT bude SOTT…

(Joe) Da li se to konkretno odnosi na teme i poslove oko korona virusa i sve što iz toga proizlazi?

O: Da. Virus iska?e u ovom trenutku.

P: (L) Poput "mrkve i štapa".

(Andromeda) Ok, to je gnjezdo stršljena, a ne udarac.

(L) Dakle, ako ih stalno nazivamo lažljivcima, to nije dobro. Možemo objaviti studije i stvari koje ukazuju na to da su lažljivci, ali izlazak javno i direktno suprostavljanje stavova možda i nije tako dobra ideja.

O: Da

P: (L) Pa… Jedna stvar o kojoj sam razmišljala: Smeta me jer vidim da je Putin uklju?en u cijelu tu pri?u oko korona virusa, jednostavno me smeta.

O: Zamisli da nije!

P: (Artemis) Da, a ja sam mislila da je to maska.

(Andromeda) To je strateški.

(L) Dakle, ako bi on tvrdio da je sve to laž, tu su ljudi u njegovoj zemlji koji bi mu prigovorili da ga nije briga za narod. Mislim, na?in na koji se pojavio virus baš je prerastao u bauk… Ispao bi loš. Vjerojatno zato Trump ide sa tim svim. I on bi izgledao loš, tako?er. To bi omogi?ilo njihovim neprijateljima utjecaj nad njima, a oni bi ispali loši u o?ima svih tih ljudi ispranih mozgova pod nadzorom medija, prestravljenih od mikroba.

O: Sjetite se tajne prepiske izme?u Kennedyja i Kruscheva.

P: Dakle, drugim rije?ima, vo?a Rusije i vo?a SAD-a još uvijek imaju puno sila protiv sebe u vlastitoj zemlji.

(Niall) Moraju djelovati na odre?eni strateški na?in.

(Artemis) Puno je ljudi koji zapravo ne vjeruju u sve što se doga?a, ali samo sudjeluju u predstavi jer moraju raditi to što moraju. Jer pokušavaju nešto posti?i.

O: Da

P: (Joe) Kada kažu da mra?ne sile ne?e tako lako odustati, da li to zna?i da ne?e odustati od kontrolnih mjera koje su provedene te mo?i koju su prikupili za sebe kao rezultat ovog virusa?

O: Da

P: (Joe) I bilo tko tko se previše žali radi toga ?e upasti u nevolje?

O: Blizu

P: (Pierre) Ne odustajati tako lako, isto tako sugerira da ?e oni izgubiti ovu mo?.

(Artemis) Da, zbog željnog razmišljanja. Nekako je neizbježno što ?e se dogoditi, ali oni to jednostavno odbijaju vidjeti.

O: Oti?i ?e u krajnosti kao i obi?no ali sve ?e se to srušiti. Ali pro?i ?e neko vrijeme. Budite strpljivi i oprezni.

P: (Andromeda) U me?uvremenu, mi jednostavno moramo ...

(L) Živjeti s tim! Jer de?ko, jednostavno je grozno. Ok. Um… Da pitam o mojoj knjizi. Završila sam knjigu. Sljede?i tragove i smjernice i ?ine?i deset vrijednih godina istraživanja - ?ak i više od toga zapravo, ali kad se sažme to bi bilo deset godina konstantnog rada - jesam li istakla prave zaklju?ke?

O: Da

P: (L) Mislim, dala sam najbolji argument koji mogu, ali nije bilo previše toga s ?im bi radila.

O: Povijest je nebrojeno puta prepisana, ?udo je da si uspjela uzeti prave dijelove i sastaviti ih skupa! Ali to je bila tvoja sudbina i zadatak.

P: (L) Pa, osje?am veliko olakšanje nakon toga. Ima još posla, al to je poput ve?eg dijela toga. U redu, ima još itko pitanja?

(Artemis) Imam pitanje o ne?em ?udnom. Ne znam jeste li vi društvo vidjeli, ali 2012. je bila snimka ne?ega što se približava Suncu i isisava nešto iz njega. Bilo je to nešto iz ?iste tame, te je odjednom samo odletjelo. Je li to bilo pravi snimak ne?eg stvarnog što se približilo Suncu i isisalo nešto iz njega?

O: Pogrešno interpretirano. Svako tijelo pod nabojem koje se približi Suncu nai?i ?e na takvu reakciju.

P: (Pierre) Imam pitanje o naboju i pražnjenju. Brazde na Malti sugeriraju na uklanjanje materije. Jesu li uzrokovane uzlaznim elektri?nim pražnjenjem?

O: Silaznim. Sprovedeno.

P: (L) Bilo što drugo? Dušo, imaš li pitanja?

(Ark) Da. Dva pitanja. Prvo pitanje seže nazad u Prosinac 1998. Prije dvadeset i dvije godine, pitao sam o gravitaciji i Kaluza-Klein teoriji i višedimenzionalnim svemirima. Re?eno mi je da sam na pravom putu. Pitao sam da li sam što propustio, i odgovor je bio, "Nisi ništa propustio. Nisi još uvijek pronašao nešto." I tada sam pitao što je to, a odgovor je bio: tetraedar. I to se nije uklapalo u ni jednu moju ideju. Tetraedar je geometrijska figura, ?vrsto tijelo u 3 dimenzije. Tada se nisam pitao kako je tetraedar povezan sa gravitacijom. Ali sada bih zaista želio znati je li to zaista tetraedar u prostoru ili simboli?ki izraz da postoje ?etiri od ne?ega - ali od ?ega? Mogu li nakon 22 godine imati neko objašnjenje? Spor sam, nisam li?

(Joe) Pa, ?ekao si dovoljno dugo, trebao bi dobiti odgovor!

O: Tetraedar u 3D je što u 4D?

P: (Ark) Tetraedar u 3D je što u 4D…

O: Lethbridge.

P: (Pierre) Koraljni dvorac.

(Joe) Ne, klatno.

(Ark) Nešto magnetsko?

(Joe) Prilagodio je duljinu klatna tako da se spušta u druge dimenzije.

(Andromeda) Crtao je pentagrame koji su bili trokuti u drugoj dimenziji.

(Gaby) Mislim da su to bili peterokuti koje je crtau u 3. denzitetu, a to su trokuti u 4. denzitetu.

O: Da

P: (Ark) Što s ovim Lethbridge? To je knjiga koju bi trebao pogledati?

O: Da

P: (Joe) Imamo je. To je kratka knjiga.

(Ark) Uredu, pogledati ?u i pokušati shvatiti. Drugo pitanje sli?ne vrste… Seže nazad do 24. srpnja 1999. Opet sam pitao o teorijama gravitacije i kako ju proširiti jer je gravitacija tako važna. Zatim, usljedila je neo?ekivana kombinacija rije?i navedena kao "oktogonalni kompleksigram". To je bio odgovor. I uop?e nemam ideju… Mislim imam ideju, kompleksigram. Postoje složeni brojevi, zar ne? Tako složeni brojevi, vjerojatno imaju veze sa…

O: Dvostruki tetraedar u 3D je šesterokut u 4D.

P: (Ark) Ali naveden je osmerokut, ne šesterokut.

(Artemis) Imam pitanje. Osim pretpostavki o starosti i vremenu, što je s našim psi?ima? Zašto se svi razbole jedan za drugim?

O: Uglavnom godine. Plus promjene Zemljine frekvencije. Dobro promatrajte.

P: (Ark) Želim dodatno pitati jer ste spomenuli 4D. Jel 4D prostor plus vrijeme, ili je prostor plus dodatna dimenzija prostora koja nema nikakve veze sa vremenom?

O: Ovo drugo.

P: (Pierre) Dodatno pitanje o brazdama na Malti. Silazno pražnjenje su elektroni?

O: Da

P: (Joe) Jeli pošteno re?i da ?e nemiri pred nama uglavnom biti centrirani u SAD-u i Velikoj Britaniji?

O: Da

P: (Andromeda) Kako ?e se stvari kretati u Francuskoj?

O: Umjereno.

P: (L) Dakle, SAD i Velika Britanija su u svom…

(Joe) Velika Britanija uglavnom…

(L) U osnovi su u ciklusu histerije.

(Joe) Britanija je poseban centar zla zbog na?ina na koji vuku izolacije.

(L) Europa je ve? prošla kroz svoju histeriju prije rata.

(Joe) Da, ali Velika Britanija je bila uklju?ena u to.

(L) Bila je uklju?ena, ali nije bila okida?. Europske akcije i aktivnosti su uzrokovale sve to, a zatim ih uvukle unutra.

(Joe) U Velikoj Britaniji postoji posebno zla klika.

O: Da

P: (Joe) Vole progoniti ljude. U osnovi su gomila sadista. Kada su uglavnom svi drugi u Europi nekako puštali da se dogodi u velikoj mjeri, netko u Britaniji je zaista ...

(L) Oni jednostavno udaraju!

(Joe) Stisnite te ljude. Prislonite im nož. O?ajni su da zadrže kontrolu.

(L) Izgleda tako.

(Artemis) Želite li pitati o fenomenu koji ste ?uli kad smo punili kristale?

(L) O da! Završili smo s punjenjem potpuno nove serije kristala. Kad smo krenuli, svi smo bili vrlo lošeg glasa. Andromeda i ja smo se još oporavljale od svih tih poslova sa virusom koji su utjecali na naša plu?a i grlo, i trebalo nam je par dana kako bi uop?e mogle normalno disati i zvu?ati. Ali onda, u odre?enim trenucima, kad smo si vratile snagu, bilo je situacija kada smo pjevale i ja bi ?ula druge glasove kako nam se pridružuju. Jesam li zapravo ?ula druge glasove?

O: Da

P: (L) Što su bili ti glasovi?

O: Podrška od strane 4D OPD za pove?ano punjenje.

P: Jesu li ti glasovi koje sam ?uo dolazili iz grla ili iz zraka oko nas?

O: Vaši glasovi poboljšani.

P: (Chu) To je poput onoga što su rekli o tvom glasu kada si radila disanje Eiriu Eolas, sje?aš se?

(L) Što s tim?

(Chu) Da je tvoj glas nosioc više toga nego što se može ?uti.

(L) Pa, ovo je sezalo do to?ke da smo ga zapravo mogli ?uti.

(Andromeda) I ja sam ga mogla osjetiti. Jeli ovo ista stvar koja izaziva senzacije koje sam imala zbog vibracija kao one kada pjevamo unutar zvona?

O: Da

P: (Andromeda) Fizi?ki bi ih mogla osjetiti. Gotovo poput vibracije. Mogla bi osjetiti jeku.

(Chu) Nisi snimila ni jedan?

(L) Ne, to smo radili uživo svaki put.

(Joe) Možda bi trebalo pitati možeš li dobiti sli?nu pomo? za karaoke? [smijeh]

(Artemis) Sigurna sam da su nekad i pomogli na karaokama. Jeste li?

O: Ako biste se s karaokama bavili na pravi na?in, zaista biste imali povezivanje i "nebeski" glasovi bi se pridružili!!

P: (Joe) Koji je pravi na?in?

O: Prava glazba, zagrijavanje, ostavite ego sa strane i pjevajte za ujedinjenje i jednostavnu ljepotu i emociju.

P: (Andromeda) Da li bi nam uop?e trebala karaoke mašina? Pa, pretpostavljam da bi bila od pomo?i. Mogli bi zajedno pjevati hvalospjeve..

(L) Dakle, trebali bismo pažljivije odabrati pjesme i zapo?eti sa pjesmama za zagrijavanje.

(Chu) I pjesme koje SVI mogu pjevati.

(L) Da, pjesme koje svi ljudi zajedno mogu pjevati.

(Artemis) Želite li nam predložiti neke pjesme?

O: Možete to vi riješiti zajedno.

P: (Ark) Ima previše pjesama.

O: Jednostavne melodije.

P: (Joe) Mislim da bismo ga trebali prestati zvati karaoke i po?eti ga zvati vježbanjem zbora. Ili vježbanje pjevanja.

O: Da

P: (Joe) Karaoke sa sobom nosi pogrešnu konotaciju. Boravak u baru, do izvijaš loš hit iz 80-ih ili tako nešto... To bi trebalo biti više kao vježba zbora. Vježbanje pjevanja.

(Andromeda) Svi zajedno, pjesme bi trebale imati jednostavne melodije i trebale bi biti o jednostavnoj ljepoti i emociji.

(Chu) "Country Roads". Svi pjevaju ovu.

(Andromeda) “Amazing Grace”.

(Joe) Bilo koja pjesma koju svi mogu pjevati u harmoniji.

(L) U redu.

(Andromeda) Možemo odabrati neke.

(Ark) I nakon svog ovog vremena, trebali bismo imati standardni set pjesama. I onda možemo dodavati, ali trebalo bi biti... Ho?u re?i, ne bismo trebali eksperimentirati sa pjesmama koje vjerojatno nisu primjerene.

(Joe) Pa, ve? znamo neke pjesme koje se uklapaju.

(L) Pjesme koje ljudi vole, koje mogu svi pjevati... I mislim da ih znamo dovoljno tako da ne morate ponavljati iste pjesme svaki put kad to radimo.

(Joe) Pjevali smo jednu od one koje pjevaju na Kristalnim Susretima... Napravili smo to poprili?no dobro zadnji put. Koja je to bila? “Will the Circle be Unbroken”.

(Andromeda) Da. I "Wayfaring Stranger".

(L) Da, ta je isto dobra.

(Joe) I svi mogu biti svjesni dok pjevaju kako bi pokušali pomo?i drugima da se stvori ujedinjeni zvuk.

(L) Dakle, trebamo uskoro održati još jednu karaoke sesiju i to sprovesti u praksu. I barem dan unaprijed odabrati prave pjesme i ne pokušavati i?i za egzoti?nim ili ne-melodi?nim hardcore rock-n-rollom ili bilo ?ime ...

(Joe) Vježba Pjevanja je to!

(Artemis) Joe pokušava ustvrditi da NIJE karaoke.

(Joe) Možemo zadržati karaoke. To može biti zasebna vrsta doga?aja. Ali ovo se može nazvati Vježbom Pjevanja.

(L) U redu, to ?emo u?initi. Imate li još kakvih pitanja?

(Ark) Da. Želim znati da li je važno imati snove?

O: Ovisi o snu.

P: (Ark) Brine me jer je bilo situacija kad sam sanjao. Sada se gotovo više ne sje?am ni jednog sna, a i ne pojavljuju mi se. Je li to nešto loše?

O: Ne.

P: (Artemis) Zašto on više ne sanja toliko?

O: Spava dublje i ne sje?a se.

P: (Artemis) Mislim da biste mogli vježbati zamoliti sebe da se sjetite svojih snova.

(L) Tako?er mislim da možete imati snove kojih se ne možete sjetiti, ali ih se ipak podsvjesno sje?ate na neki na?in.

(Artemis) Da.

(Joe) Još uvijek utje?u na vas.

(L) Još nešto?

(Artemis) Kako je Penelope? [Ma?ka Penelope preminula prošlog mjeseca]

O: Još uvijek okolo i igra se. Komunicira s Pikabuom.

P: (Artemis) Dakle, istina je da ma?ke vide duhove i stvari izvan ovog svijeta?

O: Da

(Joe) A što je s Elvisom? [Elvis je pas koji je isto preminuo prošlog mjeseca]

O: Elvis ?e se uskoro vratiti jer osje?a da je njegov posao da ?uva svoje stado.

P: (Andromeda) Stvarno sam se osje?ala kao da sam vidjela Penelope ju?er kad sam mijenjala njezinu posudu s vodom.

(Artemis) Ja sam je vi?ala.

(L) Pikabu leži u centru hodnika na katu i promatra deblo na kojem je Penelope cijelo vrijeme spavala.

(Artemis) Zar nisi htio pitati o slonovima, Joe?

(L) Što se dogodilo mrtvim slonovima u Bocvani?

O: Ciljana vježba tamnih sila.

P: (Pierre) 3D ili 4D?

O: 3D sateliti. Izazivani sr?ani udari.

P: (Niall) Iz svemira!

(Joe) Je li to bilo vježbanje za ljude?

O: Da

P: (L) Pretpostavljam da po?inju na slonovima koriste?i satelite, a zatim poboljšavaju njihov sustav.

(Artemis) Zbog toga sam razmišljao o svim onim pri?ama spontane smrti o kojima sam ?itao u vijestima. Ne znaju koji je uzrok, ali svi ti ljudi samo umiru.

(Niall) Otprilike u isto vrijeme kao i ovi slonovi, premijer Burundija je umro od sr?anog udara. Bilo je vrlo sumnjivo ...

O: Da

P: (Niall) Inducirani sr?ani udar?

O: Da

P: (Artemida) Pomo?u ove satelitske tehnologije?

O: Da

P: (Niall) Je li to bio isti napad?

(L) Je li bio isti izvor, ali možda ne namjerno?

O: Da

P: (L) Umorna sam. Ima li neko zadnje pitanje?

(Ark) Da. Nestabilni gravitacijski valovi. Imaju li oni kakve veze s fluktuacijama u super propustljivom eteru?

O: Da

P: (Joe) Želim malo super propustljivog etera.

O: Držite o?i i uši otvorene kako biste mogli uživati u predstavi. Ali tako?er obratite pažnju na one oko vas u ljubavi i harmoniji. Ravnoteža je klju?na. Pozdrav.


KRAJ SESIJE


Rasprava nakon sesije:

(L) Da, pri?ao sam Andromedi neki dan ... Znaš, Kasiopejci su jednom rekli da ?e se u?inci Vala osjetiti kao "hiperkineti?ki osjet". To zna?i sve na što se fokusirate, sve emocije koje su izmamljene iz vas ili nastanu u vama, može se u ovim vremenima vrlo intenzivirati. Zato su ti ljudi ludi. Imaju sve te opake grozne emocije poput mržnje i ogor?enja i mržnje prema sebi i takve stvari. Okre?u ih prema van da bi mrzili druge. Mislim da je važno obratiti pažnju na one koji su nam bliski i da osjetimo pozitivne emocije kako bi se ONI na neki na?in hiperkineti?ki poja?ali.

(Artemis) Ne biste trebali unositi ono vanjsko unutra ...

(Andromeda) Nije stvar u blokiranju bilo ?ega, ve? u odabiru na što se treba usredoto?iti.

(L) Drugim rije?ima, možete obratiti dovoljno pozornosti na vanjski svijet da znate što se doga?a i da znate trebate li nešto poduzeti, napraviti manevar ili bilo što drugo ... Ali kao što je Artmis rekla, ne unosite ono vanjsko unutra. Na ?udan na?in, jedan od razloga zbog kojeg sam bila privu?en da ?itam ovu seriju romana je to što poti?e ideje druga?ijeg svijeta. Nije bilo svjesno, ali izaziva romanti?ne ideje, sklada izme?u muškaraca i žena, i tako dalje. Vi mi se smijete zbog njih, ali oni stvarno prikazuju odnose na najzanimljiviji na?in. Oni su samo... I da, oni govore o fizi?kim vezama, ali tako?er govore i o mentalnim i emocionalnim vezama. Vrlo ?esto to je izraženo na fizi?ki na?in. Nadoveži se oko ovoga, Gaby!

(Gaby) To je istina.

(Andromeda) I mislim da je to jedan od razloga što sam nedavno imala veliku vrtlarsku opsesiju. Fokus je ove vrste... stvaranje dobrih dojmova.

(L) Što je apokalipsa bez cvije?a?!

(Andromeda) To?no! Usredoto?uje se malo na LJEPOTE, a ne samo na tamne stvari.

(L) Vrtlarstvo je vrlo pro?iš?avaju?a aktivnost. Uvo?enje reda i ljepote na Zemlju doista je jednostavno ... izuzetno zadovoljavaju?e.

(Andromeda) Nekako to više ?ini fokus nego kaos.

(Ark) Mislim da je Pierreov inženjering jednako važan kao i vrtlarstvo.

(L) Inženjering, da. Graditi stvari. Renoviranje sobe i gra?enje ljepote prostora. Sva košnja i obrezivanje i obrada drve?a i obrub parkirnog podru?ja, ispravljanje stvari, popravljanje sitnica koje stoje okolo i gnjave sve jako dugo, i tako dalje. To je poput stvaranja od...

(Andromeda) To pomaže u iskazivanju dobrote, pretpostavljam.

(L) I stvorili smo i dodali molitvu našem kristalnom punjenju ovaj put koje je u osnovi pokušaj da pomognemo u manifestaciji ili uvla?enja nas u stvarnost koja je mirnija, ljepša ili što ve?. Dakle, ako ?ete imati hiperkineti?ki osjet, ako ?e se vaše emocije poja?ati samom prirodom okoline i frekvencijama Zemlje ili Sun?evog sustava ili kozmosa, budite pažljivi na ono što se fokusirate ili o ?emu razmišljate!!!

(Pierre) Na na?in na koji te Ljevi?ari materijaliziraju ili poja?avaju svoj bijes ili bilo koje negativne emocije, na isti na?in možete poja?ati i pozitivne emocije. To može voditi u više od samo emocija.

(L) To ne zna?i da išta ignorirate. Ne ignorirate što se doga?a.

(Pierre) Ali ti se na to ne fokusiraš. Nije tvoje. Znaš da nije tvoje.

(L) Ravnoteža, kao što su rekli Kasiopejci... Pružate potrebnu pažnju i koli?inu promjena ponašanja koja je potrebna. Što god trebate u?initi da biste se nosili s tim. Ustajem i ?itam vijesti svako jutro i prolazim kroz sve to, a onda zatvorim vrata. Znam što se doga?a. ?ak i ako danas ne vidim nešto na što bih trebala reagirati, znam što se doga?a. A sad dopustite da skrenem pozornost na ono što je lijepo ... A onda skre?em pozornost na to. I ve?im dijelom to su Ark i vi djeco. Dakle, to sam htjela re?i.

(Pierre) U posljednje vrijeme, kada ?itam vijesti, osje?am se udaljenije ... nije to disocijacija, ali ...

(L) I ja se osje?am udaljenije.

(Andromeda) Da.

(Pierre) Više to?nosti, ali ve?a udaljenost. To je gotovo paradoksalno, ali ...

(L) Cijepanje stvarnosti. To je stvarnost koju su stvorili, i ja NE želim sudjelovati u njoj! Ili barem sudjelujem što je manje mogu?e. Mogu se pažljivo kretati kroz to ako moram, ali nakon toga je moj um usmjeren na ljubav i ljepotu.

(Chu) O tome smo razgovarali i ranije. Da li se stvarnosti doslovno dijele ili mi u njima? Neki ljudi koji su bili dio našeg života u prošlosti, sada samo sve više i više vjeruju u laži. Dijelimo nešto, ali to je gotovo kao da s njima dijelimo okruženje na ograni?eni na?in jer oni stvarnost shva?aju tako druga?ije. Ali onda se ne možeš ljutiti ...

(L) I tako?er primje?ujemo da zbog na?ina na koji su zatvorili sve okolo ima puno ljudi koji ne?e dijeliti našu stvarnost. Ne znamo gdje ?e se i kako to promijeniti, ali Kasiopejci su rekli da se ne?e tako lako odre?i svoje mo?i. Možda ?e dopustiti da se neke stvari nastave, ali ... Bit ?e to ?udno!

(Pierre) Ako se negativne emocije uskoro poja?aju, znaju?i koliko je trenutno bjesa na planeti, pitam se ?emu ?e to voditi? Mislim da ima puno bjesa i frustracije.

(L) Pa, prati što se doga?a. Ako se nemože stvarati prema van, stvaraj prema unutra. Do?i ?e do zemljinih promjena. Kasiopejci su rekli da ljudski ciklus odražava cikluse kozmi?ke katastrofe. Kako gore tako i dolje. Što lu?e stvari na planeti, lu?i kozmi?ki doga?aji. Povratna sprega.

(Pierre) Ve? je sve ludo bez ve?ih kozmi?kih katastrofa. Zamislite tek vrhunac!

(L) I oni to osje?aju iako ne na svjesnoj razini.

(Pierre) Osje?aj dolazi, pa barem nesvjesno.

(L) I njihova sljepo?a ne uvi?a stvarnosti drugih svjetova ili drugih realiteta ... Toliko su usredoto?eni na svoj darvinski materijalizam, da ?e dobiti zastoj koji ?e ih samo uništiti, bojim se. Dakle, možemo biti razli?iti! MOŽEMO raditi druga?ije, i možemo IZABRATI. Preostala nam je odre?ena razina izbora, pa iskoristimo to!

Kraj rasprave nakon sesije


Prijevod: Cass. ekipa ex-Yu