Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2019-08-10

 
Datum sesije: 10.08.2019.


Laura, Andromeda i Artemis za plo?om

Pierre, Joe, Chu, Ark, PoB, Scottie, Niall, Noko the Wonderdog, The Lunar Module, Pikabu zee Cat


P: (Laura (L)) Jesmo spremni? Danas je 10. kolovoz 2019. godine. [pregled prisutnih]

O: Elaleia od Kasiopeje ovdje. Pomažite jedni drugima.

P: (L) Je li to op?enita izjava vaše orijentacije ili konkretna karakteristika ve?erašnje sesije?

O: Blizu.

P: (L) Dakle, tamo u srpnju otišli smo na tu konferenciju o paranormalnom. Ark je upoznao tog lika koji je osmislio tu neku metodu iscijelivanja, ne znam kako bi to druga?ije nazvala. Ali on ne tvrdi da on išta iscjeljuje. Tvrdi da on samo pomaže uskladiti tvoje tijelo kako bi ti sam sebe iscjeljivao. Tvrdi da te to povezuje s informacijskim poljem kako bi u tvoje energetsko polje pribavio informacije koje su ti potrebne kako bi se iscjeljivanje dogodilo. Nazvao je metodu nekim ?udnim imenom... Kako ono?

(Chu) "Originalna biokvatnika".

(L) To je zbilja ?udno. Uglavnom, priznao je da nema nikakve veze s kvantnom fizikom, ili bilo ?im kvantnim, nego nije znao kako druga?ije da je nazove jer je tako ?udna. Dakle, obzirom da je lik iz Španjolske, i njegove radionice su na španjolskom, Chu je išla kako bi nau?ila metodu. Vratila se s informacijama, i nekim spravicama, i provela nas kroz proceduru, odnosno mene i Andromedu, kako bi stekle nekakvu predodžbu o tome. Nakon što smo kroz to prošli, i mrvicu se s time poigravali, palo nam je na pamet da bi se trebala preimenovati u nešto poput Hiperdimenzionalne harmoni?ne optimizacije (H2O) jer nam se ?ini da se upravo to odvija. O?igledno je da se nešto doga?a: svjedo?anstva onih koji su to prakticirali su zapanjuju?a, i Chu je svjedo?ila nekim zbilja interesantnim rezultatima tijekom tjedan dana što je provela tamo. Bez da sada ulazimo previše u detalje o tome, htjeli bi postaviti neka pitanja. Dakle, prije svega, da li je to terapija kojom bi se isplatilo baviti u smislu u?enja, prakse, eksperimentiranja, itd.?

O: Doista, obzirom da ste ve? iskusili neke koristi.

P: (Andromeda) Da li je oblik u kojem se sada nalazi dovoljno dobar, ili bi trebali gledati kako ga unaprijediti?  

O: Dobra ideja!

P: (L) Okej, postoje, dakle, te spravice koje se koriste. Prije svega, izumitelj ih zove filterima jer pomalo nalikuju malenim, okruglim filterima za kameru. Oni uklju?uju korištenje komadi?a fotoosjetljivog gela kakvi su se znali koristiti tijekom za?etaka fotografija u boji. Onda je odlu?io da filteri možda nisu prikladni, i da ih želi nazvati “uskla?iva?ima”.

(Chu) Harmonizatori.

(L) Harmonizatori, okej. Dakle, u ?emu je stvar vezano za te “filtere” da su u stanju reagirati – tj. harmonizirati, ili detektirati, ili što god ve? rade?

O: Nije stvar u “filterima”, nego u osobi koja to prakticira.

P: (Andromeda) Zna?i, teoretski, osoba bi jednostavno mogla koristiti svoju ruku, ili je potrebna neka vrsta sprave?

O: “Uskla?iva?i” uskla?uju osobu koja to prakticira.

P: (L) Pa, ajmo pro?i kroz neka od ovih pitanja koje smo ovdje zapisali. Onda ?emo se vratiti na neke druge stvari. Tijekom ove procedure, da li se osoba na bilo koji na?in izlaže bilo kojoj vrsti negativnih utjecaja koji su u blizini ili što god ve??

O: Ne baš, osim ako se radi o nekome tko je psiho s prika?enim entitetima.

P: (L) Okej.

(L) Okej, dakle, teoretski, proces pomaže osobi povezati se s informacijskim poljem kako bi neki dio njega mogao odabrati iscjeljivanje, ili poboljšanje, ili promjenu u njihovom životu na neki na?in, ili što god. Pitanje jest: na kojoj razini osoba ?ini izbor? Da li u ovom slu?aju podsvijest preuzima, ili Više Ja, ili što?

O: Ne, podsvijest je više ili manje vezana za genetsko tijelo, te genetsko tijelo njome upravlja. U ovom procesu, radi se o su?elju izme?u duhovnog tijela i hiperdimenzionalnog tijela, kako ga vi nazivate. Ina?e se to naziva tijelom ?etvrtog denziteta u procesu rasta.

P: (Andromeda) Zna?i, to je dio koji ?ini odabir onoga na ?emu treba poraditi.

(L) Okej. E sad, dio procedure, prema izumitelju, uklju?uje pohranjivanje informacija u polje osobe s neke udaljenosti u odnosu na tijelo, što me je donekle ponukalo da to smatram hiperdimenzionalnim. Obzirom da sam ?itala što je Lethbridge pisao o rašljarenju, i kako je morao pove?ati udaljenosti kako bi rašljario u druge dimenzije... on je donekle otkrio to slu?ajno, a super je pri?a. Dakle, postoje te slike koje se manje-više kovitlaju u energetskom polju osobe na razli?itim udaljenostima , i on tvrdi da se to sastoji od informacija koje se pohranjuju, i postoji gomila tih slika. Osoba koja to prakticira koristi kombinaciju rašljarenja i kineziologije kako bi odabrao onu koja je prikladna za osobu da bi im pružila potrebnu informaciju. Onda to primjeniš na polje pomo?u odre?enih gesti. Pregledali smo sve te slike. Radi se samo o malim fotografijama, ve?ina njih je izrazito uobi?ajena, ili ?ak ni?ega nema na njima. Pogledali smo masu njih, i ?ini se skoro kao da se radi o mjestima nasumi?no odabranima iz cijelog svijeta. Op?enito, da li su te slike, i informacije koje sadržavaju, bezopasne?

O: Proces rašljarenja osigurava ispravnu selekciju.

P: (Joe) Što je to posebno vezano za slike?

O: Gotovo bilo koje mjesto na planeti sadrži energetski potpis koje fotografije mogu snimiti. Bilo koja osoba s poviješ?u višestrukih inkarnacija može reagirati na bilo koji broj tih fotografija. U dovoljno velikoj kolekciji moraju se dogoditi neki pogoci. Sami možete proširiti kolekciju fotografija.

P: (Chu) Zna?i, radi se o energetskom potpisu koji hiperdimenzionalno/duhovno tijelo prima. Ali zašto to utje?e na razli?ite odabire?

O: Možeš se uskladiti sa samim sobom u prošlosti ili budu?nosti, te stoga dobiti uvid ili osnažiti. Ili se jednostavno može raditi o “misli” kozmosa.

P: (L) Zna?i, zato ste spomenuli višestruke inkarnacije. Ako postoji fotografija mjesta na planeti u kojem ste možda živjeli u prošlom životu, ili budu?em životu, ili koje ima energetski potpis koji je na neki hiperdimenzionalni na?in... tebi relevantan. Onda možeš primiti tu informaciju. Dakle, na primjer, ako postoji fotografija mjesta na kojem ste se nalazili, ili koje vam je poznato iz prošlog života, ili budu?eg života, iskustva tog života, ili ?ega god, ti mogu biti prenešena na dinami?niji na?in preko dimenzionalnih polja. Ili ono što su govorili: moglo bi se raditi o misli kozmosa. Možda je to mjesto samo za... Ho?u re?i, neuroni tvog mozga neprestano rade. Kako znamo je li cijela planeta, i cijela biosfera, i Sun?ev sustav... Možda se radi o nekoj vrsti velikog mozga ili ne?ega. Možda je to samo maleni komadi? mozga kozmosa.

O: Da.

P: (L) Zna?i, na pravom sam putu.
(Joe) To sugerira da bi to moglo biti traumati?no ili uznemiruju?e za neke ljude, ako pristupaju dinamici ili energijama iz prošlih života. To ne?e uvijek biti ugodno iskustvo.

O: Ponekad postoje stvari koje zahtijevaju razrješenje.

P: (L) Zna?i, ponekad otvoriš nešto s ?im se trebaš suo?iti. Ne radi se uvijek o medu i mlijeku.
(Chu) A što je s našim pitanjem, o tome kako osigurati da se ne upli?eš kao osoba koja to prakticira?

(Andromeda) Da, kako ne utjecati na odabir mjeste, ili filtera, ili slika?

O: To je mogu?e. Jedan na?in za treniranje jest uvježbavanje putem rašljarenja izgubljenih objekata kako bi izoštrili svoju osjetljivost.

P: (L) Netko tko nije dovoljno osjetljiv bi mogao svojim slikama prekriti ono što radi. Ali osoba koja je osjetljiva, i koja je trenirala svoju osjetljivost, osje?ati ?e što im komunicira tijelo s kojim rade, te ?e kreirati ispravnu povratnu informaciju..  

O: Da.

P: (L) Moraš vježbati odvajanje sebe od toga. I zato je, pretpostavljam, bolje vježbati traganje za izgubljenim objektima, jer dobiješ povratnu informaciju id više ili manje neutralnih objekata. Još nešto?

(Joe) Otkud tom liku ta ideja?

O: Spajanje trenutaka inspiracije s prikupljenim znanjem.

P: (L) Pa, samo mi smeta što je on vegetarijanac i sli?no. [smijeh] Ho?u re?i, je li ikad na samome sebi primjenio metodu kako bi saznao što je za njega najzdravije jesti?

O: Primjer “lije?nika” koji ne uzima vlastite lijekove.

P: (Artemis) Nije li inspiracija za Éiriú Eolas došla od lika koji je bio vegan?

(L) Da, to je istina. Zna?i, možeš biti vegan i imati ideje. Možda je to zato što su biljke uskla?enije sa Zemljom i njenim vibracijama? Ne znam.

(Pierre) Nismo pitali odakle potje?u trenuci inspiracije.

(L) Zašto bi to pitali? Ho?u re?i, ho?emo probati suziti izbor na OPS ili OPD? Je l’ na to ciljamo?

(Pierre) Pa da.

(L) Zašto ti jednostavno ne bi mogao postaviti to pitanje?

(Pierre) Pa, moglo bi se raditi o drugim silama na djelu. Je li njegova inspiracija OPD i/ili OPS?

O: U slu?aju Marcela, OPD dominira njegovim “trenucima”.

P: (Andromeda) Okej, htjela bih ovo istjerati na ?istac. Dakle, ono što su dosada rekli jest da je to dosta sigurno za raditi, može se mrvicu unaprijediti, možemo praviti nove fotografije, te filteri su u redu za koristiti u obliku u kojemu se nalaze.

O: Da, i naposljetku vam ne?e biti potrebni ni filteri, ni fotografije. Oni su, u odre?enom smislu, pomo?ni kota?i?i.

P: (Chu) Bi li se isplatilo nabaviti druge filtere i protokole?

O: Da.

P: (L) Da li je to istina za bilo koga? Bilo tko jednostavno može izvoditi tu proceduru?

O: Poput sviranja ili pjevanja, neki imaju više talenta u odnosu na druge.

P: (PoB) Da li bi mi trebali fotografirati, ili ih se može na?i na internetu?

O: Sami fotografirajte. Neke neuobi?ajene fotografije koje vas snažno privla?e se mogu skinuti (downloadati s interneta, op. prev.).

P: (Joe) Parkiralište Leclerc [smijeh]

(Chu) Arky mora i?i fotografirati kad bude vozio bicikl do trgovine!

(Pierre) Pa, Arky ve? ima masu fotografija.

(Andromeda) Meteorski pljuskovi. Ili kristali. Možemo isprobati masu super fotografija.

(L) Mogli bi ?ak osmisliti bolje fotografije.

(Chu) A što je s fotografijama nabijenih kristala?

(Artemis) To me podsjetilo, htjeli smo pitati bi li puštanje snimki našeg pjevanja napunilo kristale.

(L) Ako želimo napuniti još jednu grupu kristala, možemo li snimiti nas i onda neprestano iznova puštati snimku kristalima, te na taj na?in ih dodatno napuniti?

O: Da!!!

P: (Artemis) Zna?i, možemo to jednostavno puštati DANIMA neprestano iznova! [smijeh]

(L) Pa, mogli bi jednostavno napraviti snimku, i mogla bi se skidati s interneta i sli?no, i onda puštati da svira.  

(Artemis) Napravite to sami! Bože! [smijeh]

(PoB) Prvi kristali na svijetu koje pune YouTube snimke.  

(L) Oh... Naše pjevanje jednostavno nije tako dobro.

(Andromeda) Samo se kristalima svi?a.

(L) Morali bi vježbati da dobro zvu?imo.

(Ark) Tako?er bi htjeli znati da li se mjesto za izvo?enje te procedure treba odabrati s odre?enom selekcijom na pameti, jer postoje neka mjesta koja su dobra i neka mjesta koja imaju krivu vibraciju. ?ak unutar ku?e, jedno je dobro, a drugo nije. Dakle, je li to važno, a ako je, gdje, dakle?

(L) Drugim rije?ima, je li važno odabrati mjesto gdje se terapija može primjeniti?

O: Umjereno, no ve?ina tihih mjesta je dostatna.

P: (Andromeda) A što je s orijentacijom tijela osobe? Sjever i jug?

O: Glava okrenuta prema sjeveru je uvijek dobra za takve stvari.

[ -= STANKA =- ]

P: (L) U redu. Kažete da su ti mali uskla?iva?i poput pomo?nih kota?i?a. U kojem smislu su poput pomo?nih kota?i?a?

O: Manifestiraju i/ili povezuju s energijama izrazito suptilne prirode. Prisjetite se Lethbridgeovog iskustva i pentagrama/trokuta.

P: (L) Morat ?emo to potražiti, ali se sje?am da je bilo ?udno. Mislim da je negdje u Tajnoj povijesti ili Valu.

(Andromeda) Zna?i, zbilja je do ne?ega u filterima... Prozirnog plasti?nog diska sa sitnim želeom unutra?

O: Boje i kompozicije.

P: (Ark) Postoje li druge sli?ne postoje?e prakse pomo?u kojih se, da se tako izrazim, postižu sli?ni rezultati? Da li ljudi negdje u svijetu prakticiraju nešto na drugi na?in, ali u suštini postižu rezultate sli?ne toj proceduri?  

O: Tradicionalno magnetiziranje od strane nadarenog pojedinca.

P: (L) Ali mora biti netko nadaren. Ne može biti bilo tko!

(L) Kako to funkcionira?

O: Glavni element je korištenje sustava osobe koja to prakticira kako bi se pomoglo uravnotežiti pacijenta. Kada se ispravno odradi, osoba koja to prakticira je vod. Ta energija je u interakciji s informacijama u uskla?iva?ima i slikama.

P: (L) Energija je u interakciji s informacijama u uskla?iva?ima i slikama kako bi postigla što to?no?

O: Prenijela te informacije pacijentu.

P: (L) I što onda te informacije...

(Pierre) Radi se o vrsti uspostavljanja nove ravnoteže?

O: Da.

P: (Joe) Kakve informacije su u uskla?iva?u?

(L) Nisu li upravo rekli da je to donekle poput toga s Lethbridgeom? Utje?e li to što se komadi?i gela mi?u u uskla?iva?ima filtera!

O: Da, važno. Razmještaj mijenja oblik!

P: (Chu) Pa, pretpostavljam da ?emo morati...

(L) Ne pada mi na pamet nijedan drugi na?in kako do?i do toga. Pokušavamo pri?ati o ne?emu što je hiperdimenzionalno, a uop?e ne znamo kako tamo sti?i.

(Joe) Iz nekog razloga, materijal u uskla?iva?ima i boja se ponašaju poput prijemnika, ili voda, ili ne?ega, za informacije.

(L) Je li to donekle poput sita?

O: Da!

P: (L) Zna?i, kad se kre?eš kroz energetsko polje osobe, konfiguracija elemenata i pokret probiru ili pro?ešljavaju energiju?

O: Da.

P: (Joe) Zna?i, poravnavaju se s vlaknima energetskog polja...

O: Da.

P: (Joe) ... na konkretan na?ina kako bi...

O: Da.

P: (Joe) ...mogli primiti informacije... Jednostavno to izvla?im iz mog...

(L) Ti kanaliziraš!

(Joe) Nastavi. [smijeh]

(L) Zna?i, to je zapravo kao kad staviš magnet ispod komada papira na kojem su sitni komadi?i željeza.

(Chu) Tako je to Marcel objasnio. Imao je kutiju u kojoj su bili šarafi.

(L) Pretpostavljam da je u stanju bolje privu?i i sadržavati više informacija kada su bolje poravnani.

(Pierre) Samo po sebi sadržava više toga.

O: Da.

P: (L) Pomažu organizirati. Okej...

(Joe) Kako kad imaš masu prijamnika koji su svi poravnani ili usmjereni u istom pravcu. Štogod!

(Chu) Pa, u protokolu kvantnog tijela, imaš te uskla?iva?e koji služe za organizaciju informacija koje navodno ve? imaš. I druge – prozirne – za primanje novih informacija.

(Joe) Vidite, to je važno. Nije kao da samo sitni?arimo u ovom slu?aju. Važno je da ljudi koji su u to uklju?eni imaju u najmanju ruku konceptualnu predodžbu o tome što se doga?a – ?ak i ako je samo izrazito neodre?ena. Onda se sam možeš pomalo upustiti u to i tome pripomo?i.

(L) Pa, to me je donekle zbunjivalo. Te mrvice gela u tim uskla?iva?ima jednostavno tamo plutaju. Mi?u se. Dakle, pretpostavljam da su energija osobe koja to prakticira i energija pacijenta na neki na?in u interakciji kako bi ih rasporedili...

(Andromeda) I neki od njih su ?ak oblikovani poput trokuta ili pravokutnika povrh toga što su razli?itih boja.

(L) Sje?am se, Lethbridge je ili nacrtao ili vidio trokute... Mislim da je nacrtao pentagram ili tako nešto kako bi tu vješticu zadržao podalje od ku?e. I onda se probudio, a vatreni trokuti su se nalazili pri dnu njegovog kreveta; ili je možda bilo obrnuto. Odbilo se natrag njoj. Uglavnom, nekako su u to bili uklju?eni vatreni trokuti. Dakle, hiperdimenzionalni pogled na taj pentagram je bio vatreni trokut. Radilo se o ne?emu znatno druga?ijem u drugoj stvarnosti u odnosu na ono što je mogao vidjeti. I znam da u nekoliko navrata, kada sam imala te vizije, kao da je sve u ovoj stvarnosti postalo živa, pokretna svjetlost. Kada gledate obi?nu stvarnost, pojma nemate kakav je hiperdimenzionalni pogled na tu stvarnost.

(Chu) Vidjela si na internetskoj stranici sliku kvantnog tijela?

(L) Da.

(Chu) Na njoj je prikazana slika osobe koja stoji, i radilo se o masi to?kica posvuda oko tijela...

(Ark) To je nešto što smo nekako zanemarili jer on crta te crteže i pri?a o tim crtežima. No ono što si dosad nau?ila nema nikakve veze s njegovim pravljenjem crteža. Što je, dakle, s njegovim pravljenjem crteža? Da li je to s više razine ili tako nešto?

(Chu) Misliš na slike koje ima?

(Ark) Kako je napravio te crteže? Ho?eš mo?i nau?iti sljede?i put?

(L) Vjerojatno ne.

(Chu) Jedini na?in bi bio da do?e ovdje i objasni ti ili tako nešto. Da li koristi filtere, ili...

(Ark) Kako je pri?ao sa mnom i kako to opisuje u svojim knjigama… nekako je u stanju VIDJETI?

(L) Zna?i, ima trenutke inspiracije i vidi stvari.

(Ark) Te stvari poput Castanede ili tko god je bio u stanju vidjeti…

(L) Leta?e. Ili energetsko tijelo, svjetlosnu kuglu.

(Chu) Rekao je da je koristio filtere i testirao masu puta.

(Scottie) Možda je jednostavno rašljario, u odre?enom smislu, u potrazi za slikama.

(L) Okej, umorna sam. Morat ?emo uskoro završiti. Sljede?e pitanje?

(Ark) Da, je li Mjesec djelomi?no šupalj?

O: Da.

P: (Ark) Je li ta teorija poljskog geologa, o tome kako je Mjesec nastao, to?na?

O: Blizu.

P: (Ark) Je li njegova ideja o potresima tako?er djelomi?no istinita?

O: Da.

P: (Ark) Okej. Može li kvantna teorija biti derivirana iz op?e teorije relativnosti?

O: Ne.

P: (Ark) O moj Bože! Gotov sam. Deprimiran sam. [smijeh] Dakle, što da radim? ?etiri sam godine proveo rade?i na tome?! I sad vi kažete da je to neizvedivo? Što da radim?

(Artemis) Izgubljen je. Pomozite mu!

(Ark) Molim vas?

O: Nastavi pokušavati. To ?e dovesti do neo?ekivanih otkri?a.

P: (Ark) Gotov sam.

(L) Možemo ovdje približiti uklju?eni ventilator? ZBILJA mi je vru?e…

(Artemis) O da, to bi bilo sjajno…

(Scottie) Aaaah!

(L) E sad… Niall, što si ti htio pitati?

(Niall) Pitanja vezana za nedavne doga?aje. Što je uzrokovalo zamra?enje u Velikoj Britaniji?

O: Sabotaža.

P: (Niall) Da li se radi o istim ljudima koji su izvršili sabotažu u Argentini?

O: Da.

P: (Niall) Bože. Zašto im je Velika Britanija bila meta?

O: Uzrokovati kaos.

P: (Niall) Nisu normalni. Da li je više napada?a sudjelovalo u pucnjavi u Texasu?

O: Da.

P: (Joe) Standardna operativna procedura.

O: Da, programiranje u stilu Greenbauma. Pri?ali smo o tome prije i iznena?eni smo kako ste to zaboravili.

P: (Joe) Nismo zaboravili. Pretpostavljam da više ne moramo postavljati takva pitanja.

(Niall) Što se dogodilo s ruskom podmornicom koja je eksplodirala u srpnju?

O: Sabotaža.

P: (Scottie) Mislim da je odgovor na sva ta: sabotaža.

(L) Zanima nas što se Pierreu dogodilo neki dan kad se onesvijestio?

O: Za slu?aj da niste primjetili, veliki val negativne energije je kružio planetom tijekom posljednjih nekoliko dana, utje?u?i na one koji su ranjivi jer nisu dostatno svjesni.

P: (Artemis) Što se dogodilo?

(Andromeda) Bilo je sva?ega, poput masovnih pucnjava i…

(Artemis) Da, ali zašto i od strane koga?

O: Op?i kaos stvoren od strane 4D OPS izvora.

P: (L) Okej, jesmo gotovi?

(Artemis) ?ekaj, ?ekaj, ?ekaj! Ja imam pitanje! Vezano za temu prošlih života, je li mogu?e da osoba pamti prošle živote koji pripadaju ?lanovima obitelji i razmišlja o njima kao da se radi o vlastitima?

O: Da.

P: (Artemis) Je li to možda zbog genetskog pam?enja?

O: Da.

P: (L) Tako?er bi se moglo raditi o ne?emu poput izvanosjetilne bliskosti… uskla?ivanje.

O: Da.

P: (Artemis) Postoji li za ljude optimalno vrijeme za molitvu?

O: Rano ujutro prije zore.

P: (L) Baš prije, ili dok Sunce svi?e?

O: Da.

P: (Artemis) Zašto je to vrijeme bolje?

O: Energija Zemlje se umirila i postoji jaz baš prije no što ?e se energija Sunca vratiti.

P: (L) Zna?i, postoji jaz kroz koji možeš pobje?i u kozmos.

(Artemis) Zna?i, to je poput interneta. Dok svi spavaju, internet je brži!

O: Da.

P: (Pierre) Postoji li genetski profil Aškenazija?

O: Da, ali nije semitski.

P: (Pierre) To! Koje je porijeklo tog genetskog profila?

O: Pitajte drugi put nakon što ste istražili. Pozdrav.


KRAJ SESIJE


Preveo: Ivan Novak