Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2018-12-29

 
Datum sesije: 29.12.2018.

Laura, Andromeda i Artemis za plo?om

Pierre, Joe, Chu, Ark, PoB, Scottie, Niall, The Lunar Module, Princess Leia, Pikabu

Malo smo raspravljali o tome da bi trebali staviti mrvicu talk pudera na stakleni pokrov plo?e jer je postao mrvicu “zategnut”. Išli smo tražiti talk puder i Andromeda je stigla s izborom pudera me?u kojima je bio Laurin omiljeni mirišljavi puder. Nakon što smo malo raspravljali o tome, upotrijebili smo ga.

P: (Laura (L)) Danas je 29. prosinac 2018. godine. Prisutni su uobi?ajeni krivi sumnjivci. [Pregled prisutnih]

O: Fin miris, dame!

P: (L) I tko je s nama ve?eras?

O: Honoerria od Kasiopeje. Dobra ve?er!

P: (L) Da, drago mi je da vam se svi?a moj talk puder. Taj mi je omiljeni. ?ini mi se da imamo dosta pitanja i svašta se doga?a. Prepustit ?u mikrofon Pierru jer sam siguran da ih ima nekoliko. Ne možeš postaviti deset pitanja. Možeš pitati samo najvažnija.
(Pierre) Sad sam ograni?en u broju pitanja!

(Artemis) Ne možeš ga ograni?avati! To sputava kreativnost!

(Pierre) Upravo tako.

(L) Pa, želim da ostane vremena za moja pitanja! [smijeh]

P: (Pierre) U prethodnim sesijama spominjalo se kako molekule imaju intrinsi?na svojstva zbog svojih geometrijskih oblika u odnosu na informacijsko polje. Da li se to odnosi na bilo koji oblik? Da li bilo koji oblik ima intrinsi?no zna?enje vezano za informacijsko polje?

O: Ne.

P: (Joe) Zašto je 50 krava odjednom krepalo u obalnom dijelu Indije 22. prosinca? Prema prvim izvještajima, pet seoskih sto?ara je ujutro pazilo na stotine krava na ispaši. Odjednom, njihovo ponašanje se promijenilo i otprilike 50 je nenadano i smjesta krepalo.
(Andromeda) Sve u isto vrijeme.

O: Virus.

P: (Pierre) Tako brzo?

(Joe) To je dosta ozbiljan virus.

(Artemis) Koliko dugo su imali virus?

O: Tri dana.

P: (Joe) Agresivan virus! Sve u isto vrijeme?

(L) Ako su se sve zaražene u isto vrijeme, to bi imalo smisla.

(Joe) 50 je samo popadalo? ?udno.

(L) Razmislite o tome. Imaš hrpu krava. U krdu, sve su vjerojatno dosta blizu ili identi?ne u smislu genetike. Koriste istog bika i vjerojatno iste dvije ili tri krave kako bi ih otelili. Dakle, ne?e se puno razlikovati u smislu genetike. Ako razmišljaš o virusima i ne?emu što vjerojatno dolazi iz svemira...

O: Da.

P: (Joe) Dakle, onda se nije radilo o obi?nom virusu. Radilo se o ne?emu neuobi?ajenom?

(L) Da, i naro?ito ako imaš nešto što je svježe ušlo u biosferu i za što nije razvijen imunitet...

O: Da, upravo tako!

P: (Artemis) Da li je to tek po?etak?

O: Da.

P: (Artemis) Ho?e li ovako nešto po?eti spopadati ljude?

O: Mogu?e. To bi sigurno trebalo natjerati ljude da po?nu obra?ati pažnju.

P: (L) Ali ne?e. Jednostavno ne?e mariti. Ne?e razmišljati o implikacijama.

(Artemis) Rusi su krivi! [smijeh]

(L) Da, Putin je kriv.

(Joe) O kakvim se to bespilotnim letjelicama izvještavalo, koje su prije otprilike tjedan dana bile iznad aerodroma Gatwick. Uzrokovale su zatvaranje aerodroma. Da li se radilo o bespilotnim letjelicama?

O: Ne.

P: (Joe) Da li se radilo o NLO-ima?

O: Da.

P: (Niall) I onda nekoliko dana kasnije na aerodromu u Birminghamu?

O: Da.

P: (Joe) Šta su radile, samo izbezumljivale ljude?

O: Da.

P: (Joe) Jednostavno da bi se zabavili, ha?

O: Da.

P: (Artemis) Iz zabave!

(Joe) To je svakako izbezumilo Britance. Podru?je Egejskog mora, gdje se nalaze svi gr?ki otoci, da li je sve to bilo jedna kopnena masa prije erupcije Santorinija?

O: Puno više, ali ne sve.

P: (Joe) Što je to bilo s požarom trafostanice u Queensu prije nekoliko dana… Da li je to bio samo požar trafostanice? Dobro, okej, JEST da se zapalila trafostanica, ali…

O: O?ekujte još zbog nakupljanja naboja na planeti.

P: (Joe) Dogodio se tako?er dan kasnije još jedan u New Orleansu.

O: Da. Za krivnju su im Rusi na raspolaganju.

P: (Joe) Elektri?ni požari, požari na mjestima na kojima se ina?e ne doga?aju.

(Artemis) Za sve krive Ruse!

(L) Rusi vježbaju sa svojim oružjem na zrake ili tako nešto.

(Artemis) Moja limunada je prekisela. Mora da je zbog Putina!

(Joe) Putin mi je pojeo ru?ak! Je li promocija neprijateljskog stava prema tradicionalnim muškim karakteristikama u u zapadnja?kim društvima dio šireg zlo?ina?kog plana?

O: Da.

P: (Joe) Da li je pokušaj da se stvori generacija slabih muškaraca dio toga?

O: Da.

P: (Joe) Da li je to s nekakvom vrstom scenarija na pameti, nakon tranzicije u ?etvrti denzitet, ili tako nešto, ili se više radi o okupaciji tre?eg denziteta?

O: Više je odraz poželjnog odnosa izme?u OPS ?etvrtog denziteta i ?ovje?anstva.

P: (L) Dakle, drugim rije?ima, žele se upustiti u analno sondiranje. [smijeh]

O: Nije neto?no! Dominacija nad normalnim muškarcima.

P: (L) Sjetite se recenzije one knjige koju sam napisala davno, davno, o tom liku koji je pisao o Kona?noj izvanzemaljskoj agendi (Ultimate Alien Agenda u engl. izvorniku, op.), i kako su reptili puni ljubavi, i... Nikad to ne?u zaboraviti. Isuse Kriste... Odi na Amazon, na?i tu knjigu, i pro?itaj moju recenziju. Bila je... Ta knjiga je bila... O moj Bože.

(Andromeda) U tom smjeru?

(L) O da! Ho?u re?i, možda ta knjiga DOISTA govori o kona?noj izvanzemaljskoj agendi.

(Artemis) Žele muški plijen!

(L) Izgleda da je tako! Radi se o dominaciji. Ne radi se o seksu, nego o dominaciji.

(Pierre) Žele robove - pokoravanje.

{Tu je recenzija: Jedna od pet mogu?ih zvjezdica (prema Amazonovu sustavu ocjenjivanja, op.)
“Clintonizirana verzija” reptoidnih otmica

2. sije?anj 1999.

Format: Meke korice

Možda dolikuje što dr. Walden sugerira kako je naš Neustrašivi vo?a, prikladnog nadimka Prepredeni Willie (prikladnost koja je naro?ito o?igledna u ovoj knjizi), “kolega izvanzemaljski hibrid” zmijske vrste. Dr. Weldon, posjetivši istu crkvu u koju ?esto odlazi dr. Rich Boylan, “jednostavno zna da je energija reptilne inteligencije sli?na ljudskoj seksualnoj energiji. Istog je osje?aja.” Ajoj! Zašto svi mi nismo shvatili da su Monica i Bill jednostavno kontemplirali?

“Izvor” ovog naivnog “Traktata” neprestano izbija na površinu kroz egocentri?no “spominjanje samog sebe” kao “Starog umišljenka”, i u odlomcima poput: “Pomogao mi je otkriti moj pravi identitet [...] Onda se dogodilo nešto neo?ekivano. Moj fizi?ki jezik je natekao, kao da ga se napuhuje. Jedva sam mogao pri?ati. ‘Moj jezik… dosta je velik! [...] Moj ogromni jezik je ubadao i izvla?io se…’” A mi smo mislili da su transkripti Kena Starra bili eksplicitni!

Šalu na stranu, teško je povjerovati kako si je Barbara Bartholic dopustila da je navu?e ovako predpubertetsko, egocentri?no baljezganje koje bi bilo dovoljno pateti?no samo ako se uzmu u obzir stil i prezentacija koja sli?i “Što sam radila prošlo ljeto tijekom praznika izme?u petog i šestog razreda? Bila sam oteta i silovana! Od strane reptoidnih izvanzemaljaca! Straaaaašno! Isprva sam bila uplašena… ali poslije sam shvatila koliko je to DOBRO bilo! Sad ne mogu do?ekati da oni ponovo do?u!” ?ovjek bi pomislio da je Barbara nešto nau?ila druže?i se s “Karlom”, tj. oni koji se NE drže “strana?ke stege” ne preživljavaju. No s druge strane, možda JEST nau?ila…

Potrošite svoje vrijeme i novac na knjigu dr. Davida Jacoba, “Prijetnja”. Osim ako ne želite vidjeti kako je lako progutati laži koje se nalazu u sendvi?u izme?u slatkih i ljepljivih istina…

(Joe) Trenutno, sva ta radikalna feministi?ka agenda kao da je jednostavno sredstvo za postizanje cilja?

O: Da.

P: (L) I rekla bi da je tako bilo od po?etka. Pri?amo o dugoj, polaganoj, strpljivoj manipulaciji. Kasiopejci su to rekli davnih dana. To je kako bi svakoga isprogramirali na poželjan na?in, kako bi bili “dostojni” podanici u trenutku kad oni do?u zavladati. To je jezivo.

(Joe) Da li je to na neki na?in povezano sa homoseksualnoš?u?

O: Da.

P: (Joe) Da li je homoseksualnost namjerno prepravljanje ?ovje?anstva kao odraz mentalnog sklopa OPS-a ?etvrtog denziteta?

O: Da.

P: (Niall) Je li OPS ?etvrtog denziteta gej?

O: Ne. Stvar je u mo?i, a ne seksu.

P: (Pierre) Vidimo to u ljudskoj vrsti, kod pedofilskih lanaca. Uop?e nije stvar u seksu, nije stvar u ljubavnom užitku. Stvar je u mo?i.

(Joe) I dominaciji.

O: Postoji mali postotak “normalne” homoseksualnosti.

P: (L) Dakle, radi se o normalnoj varijaciji poput ostalih varijacija razli?itih ljudskih karakteristika, naj?eš?e zbog stvari poput karme ili druga?ijeg niza formiranja, isporuke hormona, ili ?ega god.

(Joe) Još jedno pitanje. Na radaru je 12. prosinca zabilježena anomalija koja se kretala nebom i vi?ena je iznad Srednjeg zapada – Illinoisa i Kentuckyja. Rekli su da se radilo samo o radarskim mamcima, ali vojska tvrdi da njihovi avioni tada nisu bili na tom podru?ju. Dakle, ne znaju o ?emu se radilo...

O: Puno toga probija (bleedthrough u engl. izvorniku, op.).

P: (L) Aktivnosti ?etvrtog denziteta probijaju u našu stvarnost. Stvari postaju zbilja ?udne, a ljudi jednostavno ne primje?uju znakove. 50 krava krepa, radarske anomalije, požari trafostanica...

(Joe) Opservatoriji se evakuiraju...

(L) Doga?aju se ?udne stvari, a ljudi jednostavno ne obra?aju pažnju.

(Joe) Kada si davnih godina pitala za nestanak pretpovijesne kulture Clovisa i tako to, postavila si nekoliko pitanja vezanih za to. Prošli mjesec otkrili su taj krater na Greenlandu kojeg datiraju na otprilike 12 tisu?a godina prije Krista, a koji je uzrokovao nestanak mamuta. Nisam našao išta u sesijama da si pitala koliko je meteora ili komada zapravo udarilo u planet? Da li znaš?

(L) O da, ali ako si ?itao o tome, znat ?eš da je bilo nekoliko velikih. I bilo je masa malih poput onih u Carolina uvalama. To subile zra?ne detonacije.

(Joe) Ali nije uvriježeno mišljenje da se o tome radilo.

(L) Ne od strane konvencionalne znanosti.

(Joe) S otkri?em tog kratera morati ?e to sada po?eti uzimati u obzir.

(L) I ljudi koji su o tome teoretizirali, tvrde da je zbilja velik komad udario u ledeni pokrov Greenlanda i završio u Hudsonovom zaljevu ili tako nešto. Drugi je završio u jezeru Superior ili jezeru Michigan... Zaboravila sam koje. Dakle, ?ini se da je bilo najmanje tri velika.

(Pierre) Neki od velikih su bili tako veliki da su nakosili Zemlju, prema nekim istraživanjima. Bilo je veliko.

(Joe) Ono što ?ini greenlandski krater zna?ajnim jest da je znanost dosad odbacivala ideju da su meteori uzrokovali nestanak pretpovijesne kulture Clovisa jer nije postojao vidljiv krater. A sad postoji krater! Dakle, to je dosta zna?ajno, da se to otkri?e dogodilo upravo sada. Morati ?e prihvatiti da su meteori prije 12 000 godina, ili tako nešto, uzrokovali nestanak gotovo svih živih bi?a.

O: A što smo vam govorili?

P: (L) Da. A kad pri?amo o meteorima... [smijeh]

(Andromeda) Prijelaz!

(L) Da… Pretpostavljam da ?u staviti lisicu u kokošinjac. Dvije teme su mi na pameti. Prva je crna rupa Meke. E sad, taj lik Peter Townsend – što je vjerojatno pseudonim jer vjerojatno ne piše koriste?i svoje ime boje?i se za vlastiti život – tvrdi da Meka nije postojala i da je islam kao religija imao ?udne za?etke. U suštini, on tvrdi da islam, prema njegovom na?inu razmišljanja, nije jako prijateljski nastrojena religija. E sad, mislim da ne moramo postavljati pitanja o istraživanjima koje je on provodio, jer je to sve dosta jednostavno i jasno. No njegovi zaklju?ci su da islam treba biti reformiran ili nešto treba poduzeti jer se, zbog vjerovanja koja se u njih usa?uju od ro?enja,trenutno ne radi o dosta prijateljski nastrojenim ljudima. Pored islamskog u?enja da su sve ostale religije pogrešne i samo muslimani su u pravu, i muslimani imaju pravo ubijati nevjernike, on u suštini sugerira da je korupcija svojstvena islamu, da je religija sama po sebi loša. No diskutirali smo o tome, i ne vidimo puno toga po ?emu se lažne religije me?usobno razlikuju. Ho?u re?i, krš?anstvo i judaizam su oboje dosta gadni na neki na?in. Dakle, ne vidim… Je li islam u suštini kvaran i op?enito loše utje?e?

O: Pažljivo uzmite u obzir razvojne puteve tri testna slu?aja. Prvo imate judaizam. Po?eo je kao široko rasprostranjeni kult štovanja boga kometa/oluje. Preformuliran je kako bi zadovoljio potrebe obespravljenih ljudi i potakao solidarnost me?u njima. Krš?anstvo je imalo dvojak za?etak. Prvo, bilo je apokalipti?an kult netolerancije i nasilja. Drugo, bilo je poruka duhovne transformacije temeljena na životu izuzetnog ?ovjeka punog milosr?a. Islam je križanac najgoreg od obje. Kako iz potpune neistine mogu nastati ikakvi pozitivni elementi?

P: (L) Dakle, tvrdite da je islam mješavina najgorih dijelova judaizma i krš?anstva ? [pregled posljednjeg odgovora] Je li mogu?e da su ljudi vezani za Svitke s Mrtvog mora jako utjecali na formulaciju islama?

O: Doista!

P: (L) I ako uzmemo u obzir istraživanja o ljudima vezanim za Svitke s Mrtvog mora, radilo se o masi šizoidnih psihopata.

(Joe) Da li se radilo o židovima?

(L) Da. Radilo se o židovima koji su mislili da su drugi židovi izopa?eni i da samo oni znaju istinu, i nisu mogli do?ekati da idu okolo i ubijaju sve one koji nisu vjerovali u isto što i oni. Postoji cijelo znanstveno podru?je posve?eno izu?avanju Svitaka s Mrtvog mora i vezanih tekstova, poput Knjige proroka Henoka i Henokova apokalipticizma. Dosta toga sam obradila u mojim tekstovima o Pavlu, Josipu Flaviju i Isusu.

(Joe) Zna?i, oni su porijeklom prvi val krš?anstva. I onda je došao Cezar.

(L) Pa, zapravo, Pavao je došao sa svojom vizijom milosrdnog spasitelja, Cezara. To je bila pozadina nekolicine zagonetnih aluzija u Novom zavjetu na konflikt izme?u Pavla i “jeruzalemskih krš?ana”. Postojali su ti sa Svicima s Mrtvog mora, Zeloti, itd, i zatim Pavao. Ponovo, dosta sam dobro obradila tu temu u mojoj knjizi koja tek treba biti objavljena. I nemojmo zaboraviti da su tvorci islama dosta posu?ivali iz Abrahamovih i Mojsijevih pri?a koje su židovi osmislili modeliraju?i ih po stvarnim povijesnim li?nostima gr?ke i egipatske povijesti kada se u prošlosti Stari zavjet pisao, oko 272. godine prije Krista. O svemu tome pišu Gmirkin i Wajdenbaum. (Argonauti pustinje itd.} Osniva?i islama nisu znali da stvaraju pri?e temeljene na ve? izmišljenim pri?ama, itd.

(Joe) Zna?i, netolerancija, nasilje i štovanje boga oluje su najgore i od judaizma i od krš?anstva. Islam je, više no bilo koja druga religija, pod utjecajem kataklizmi u tom smislu, je li?

O: Da.

P: (Joe) Kad se to pojavilo, štošta se doga?alo? Bilo je to Mra?no doba, je l’ tako?

O: Da.

P: (L) Dakle, to bi bilo savršeno objašnjenje zašto ih je privla?ila apokalipti?na literatura. Tada je imala najviše smisla.

(Joe) I bilo je relativno nedavno.

(L) I tako?er, ako su ljudi poput Heinsohna i Fomenka u pravu vezano za godine umetnute u povijesnu vremensku crtu, mogu?e je da je to bilo recentnije i unutar kra?eg vremenskog razdoblja no što mislimo. Povijest je takva zbrka zbog svih manipulacija.

(Andromeda) Dakle, islam se ve?inom temelji na strahu i izbjegavanju, dok je ?ak i judaizam u sebi sadržavao ideju solidarnosti. I krš?anstvo je sadržavalo dugovni razvoj. Islam nije imao ništa od toga.

(L) Ne, ?ini se da u islamu nema ni?ega o stvarnom duhovnom razvitku osim pokušaja da se Muhameda koristi kao svog uzora i “pokoravanja” njegovim navodnim objavama; to je mrvicu problemati?no, kada saznaš da je vjerojatni šizoidni, psihopatski fanatik vjerojatno inspiriran apokalipti?nim vizijama Svitaka s Mrtvog mora poslužio kao izvorni model za Muhameda. Idi i ubijaj ljude i dobit ?eš u zagrobnom životu grož?e, a ne gole žene. Dobiješ grož?e.

(Andromeda) Koliko zrna grož?a? [smijeh]

(L) 72!! Pa to je jedan od onih stvari koje su zbilja iznena?uju?e. Izgleda da se, nekako, radilo o krivom prijevodu ili nerazumijevanju rije?i, pa dobiješ samo 72 zrna grož?a. [smijeh]

(Andromeda) Masa ljudi ?e biti grdno razo?arana! [smijeh]

(L) U redu. Sljede?e pitanje: ?itala sam tu knjigu koja se zove “Darwinova crna kutija” (Darwin's Black Box u engl. izvorniku, op.) koju je napisao Behe – i zatim “Rub evolucije” (Edge of Evolution u engl. izvorniku, op.). Pro?itala sam ih jednu za drugom. Izvrsne knjige! Koristi, u suštini, oštar skalpel i u?inkovito masakrira Darwinovu teoriju evolucije putem nasumi?nih mutacija i prirodne selekcije. Pri?a o Inteligentnom dizajnu, ali ne govori puno o onome koji dizajnira. Pa, odnosno, pri?a dosta o onome koji dizajnira, ali ne u smislu da konkretno govori o vrsti, ili ?emu, ili kome. Ostaje strogo znanstven do samog kraja. Ali palo mi je na pamet, dok sam to ?itala, da to ima jako puno smisla, naro?ito u pogledu kasiopejske kozmološke perspektive, koja govori o dimenzijama, denzitetima, ?etvrtom denzitetu (OPD i OPS), itd.. Puno puta ste pri?ali o genetskim manipulacijama koje su se odvijale, i o ?injenici da je putovanje kroz vrijeme radi tih genetskih manipulacija jedan od trikova koje OPS iz ?etvrtog denziteta koriste na ljudskoj rasi. Rekli ste da postoje laboratoriji u ?etvrtom denzitetu gdje se to odvija. Pri?ali ste o tome kako se odvijaju te otmice, da se to doga?a poput ekstrakcije duše: dušu odvedu u ?etvrti denzitet, tijelo se ponovo molekularno sastavi u “materiju” ?etvrtog denziteta, radi se na ponovo sastavljenom tijelu u ?etvrtom denzitetu, i onda se tijelo rastavi, a duša ili svijest se pošalje nazad kroz granicu izme?u stvarnosti. Onda sadrži uzorak manipulacije koji onda uzrokuje da se te promjene ili manipulacije odraze na tijelu na Zemlji u tre?em denzitetu. Dakle, imam neku predodžbu kako to funkcionira, ali to možda nije pitanje koje bi trebala postaviti, ali... Zbilja ga moram postaviti: kako se to doga?a? Kako to rade?!

O: Prisjetite se da je ?etvrti denzitet stvarnost u kojoj misao ima mo? stvaranja. Ako um - a u ovom slu?aju mislimo na puno više od vašeg shva?anja uma – razmišlja o strukturi ili ne?emu što treba posti?i, ona se sklopi, manje ili više. Onda kada se struktura pošalje nazad kroz granicu izme?u stvarnosti, “ideja” je nacrt atraktor koji na sebe privla?i odgovaraju?e elemente vaše stvarnosti i onda oni nastave prolaziti kroz proces organskog sklapanja. To se doga?a jer ?ak i beživotna materija sadrži minimalnu razinu svijesti.

P: (Andromeda) Mislim da ?u to morati pro?itati još koji put...

(Artemis) Da li bi se ista metoda mogla koristiti kako bi preboljeli prehladu?

O: Još niste u ?etvrtom denzitetu.

P: (L) Dakle, dajte mi da to ponovim, da vidim da li to razumijem. Zna?i tvrdite da, recimo, neki geneti?ar u ?etvrtom denzitetu uzme nekoga i odrade ono što u svjedo?anstvima otmica izgleda kao da se radi o aktivnostima koje nemaju smisla. No mogu?e je pak, u stvarnosti ?etvrtog denziteta, da rade nešto što u sebi krije odre?eni smisao i namjeru koji nama nisu o?igledni. Koju god sitnicu da rade, koja nama nema smisla, ona uzrokuje da se dogodi nešto u skladu s onime o ?emu razmišljaju. Ako žele promijeniti ne?iji DNK, pomisle na to, i pomalo se promijeni. I onda odrade molekularno rastavljanje iz molekula ?etvrtog denziteta, koje su razli?ite. Ponašaju se druga?ije, one JESU druga?ije. Onda se tijelo vrati i...

(Andromeda) Pri?amo o potpunoj otmici, tijela i svijesti?

(L) Pa, mislim da ne mora biti. Rekli su da su rijetke potpune otmice tijekom kojih uzmu i tijelo. Zaustave vrijeme, izvuku svijest, a tijelo tamo stoji nepomi?no u tre?em denzitetu. Pa onda pošalju svijest nazad, i onda, jer postoji odre?ena razina svijesti u beživotnoj materiji – tj. u svakakvim vrstama kemikalija – nekako se te frekvencije kemikalija pridružuju ideji strukture?

(Joe) Radi se o nacrtu.

(Pierre) Ja to shva?am na na?in da ideja u ?etvrtom denzitetu usmjerava. Nacrt. Iz nekog razloga, obzirom da su molekule ili elementi u tre?em denzitetu mrvicu svjesni, postoji vrsta rezonancija izme?u nacrta (um ?etvrtog denziteta) i elemenata tre?eg denziteta. Pa se oni stapaju i naposljetku se ideja ?etvrtog denziteta materijalizira unutar tre?eg denziteta.

(Joe) Pa, ne materijalizira se nužno. Može promijeniti strukturu ne?ega materijalnog.

(L) Da. Ideja se materijalizira jednostavnim aktiviranjem zakona fizike i kemije.

(Joe) Zna?i, ta ideja se u suštini može utisnuti na materiju tre?eg denziteta, i promijeniti joj strukturu.

(L) Pretpostavljam da nema granica za primjenu. Ali, naravno, mislim konkretno na živa bi?a.

(Andromeda) To je donekle poput eksperimenata s vodom tijekom kojih ona mijenja strukturu kada se na nju usredoto?iš. Poput toga, ali na višoj razini.

(L) Ali mi ne možemo puno više od mijenjanja malo vode. Oni pri?aju doslovno o mijenjanju DNK i možda nešto više.

(Joe) Ali rekli su da su misli u ?etvrtom denzitetu, u suštini, stvari. Misao ima mo? stvarati. Pa su rekli da kad netko tamo pomisli na strukturu ili nešto što se treba posti?i, to se sastavi, manje ili više. Da li to zna?i da se sastavi na materijalan, fizi?ki na?in?

(L) Na materijalan na?in ?etvrtog denziteta, a što je polu-materijalno u usporedbi s našim materijalnim svijetom.

(Joe) Nikakva fizi?ka stvar se ne šalje kroz granicu izme?u stvarnosti, je l’ tako?

(L) Ne.

(Chu) To gotovo da je poput na?ina na koji rade stani?ni receptori. Potrebna je minimalna razina svijesti, i to se podudara sa stvari iz ?etvrtog denziteta kao što se receptor veže za kemikaliju – stvari jednostavno “odgovaraju”.

(Andromeda) Ali da li onda svijest mora biti uklonjena kako bi se to dogodilo, ili se restrukturira u tijelu?

(L) Mislim da im je lakše to odraditi u ?etvrtom denzitetu. Odvedu svijest u ?etvrti denzitet KAKO bi to mogli izvesti! Jer su ponovo sastavili tijelo na svijesti koja je tijelo ?etvrtog denziteta, napravljeno od materije ?etvrtog denziteta koja se navodno ponaša dosta razli?ito u odnosu na našu materiju. Puno više se da oblikovati. I onda se te promjene na neki na?in “otisnu” na svijest. Onda rastvore to tijelo ?etvrtog denziteta, pošalju svijest nazad u tijelo tre?eg denziteta koje onda, jer je promijenjeno... I to ti pomalo govori o tome kako je tvoja vlastita svijest mo?na! Ako bi mogao u?inkovito promijeniti vlastitu svijest na tim istim dubokim razinama, mogao bi vjerojatno utjecati na promjene u materiji! I rade, naravno, sa stvarima koje mi nemamo. Imaju igra?kice koje mi nemamo.

(Pierre) I umove, tako?er.

(L) Da, to je jedna od onih stvari koje su me najviše impresionirale dok sam u Beheovoj knjizi ?itala o naravi stanice i malim mini strojevima koji postoje u njoj. Ho?u re?i, zamislite samo um koji mora sve to skupa osmisliti!

(Pierre) Da, radi se o razini složenosti koja je zapanjuju?a!

(L) Pri?amo o ZASTRAŠUJU?OJ inteligenciji! Naro?ito ako se radi o OPS inteligenciji.

(Pierre) I fascinantno je, tako?er. Nije nužno imati zlo?ina?ke namjere da bi se stvorilo tako nešto.

(Joe) Pa, može se ekstrapolirati, pretpostavljam, ako se uzme u obzir moderna tehnologija i njena složenost. To rade ljudi, je l’ tako?

(L) Upravo tako. I gledajte kakav geneti?ki inžinjering mogu naši znanstvenici izvesti. Ali što se ti?e umova ?etvrtog denziteta, ho?u re?i, dajte molim vas, ako se bitke u ?etvrtom denzitetu manifestiraju u našoj stvarnosti kao zemaljske i kozmi?ke promjene, i vulkani, i vremenske prilike, i velike oluje, i tako dalje, kakva je to, kvragu, stvarnost? Kakvi su to umovi?

(Joe) Dosta to spominješ u posljednje vrijeme...

(L) Jer dosta razmišljam o tomeu posljednje vrijeme! Davnih dana su Kasiopejci pri?ali o bitkama u ?etvrtom denzitetu kao o vremenu, i nek me vrag odnese ako sad ne vidimo masu toga!

(Joe) Znam, ali... Kada pri?aju o bitkama u ?etvrtom denzitetu, na što misle?

(L) Na što mislite kada kažete “bitke u ?etvrtom denzitetu”?

O: Kako na nebu, tako i na Zemlji.

P: (L) Pa, kad ste to spomenuli, razvila se rasprava na forumu tijekom koje su ljudi govorili nešto poput, “pa, ja ne želim posjedovati pištolj jer je to prljavo, samo se radi o “smrti”, i tako dalje i tako bliže. Ili, “ja jednostavno ne bi mogao nekoga ubiti taman da si spasim život, ili, da to moram, osje?ao bi se kao propalo ljudsko bi?e.” No vi tvrdite da postoje bitke u ?etvrtom denzitetu i odražavaju se na tre?i denzitet. Dakle, ono što se doga?a upravo ovdje u tre?em denzitetu je u suštini odraz te bitke koja se odvija u tom višem...

(Joe) Da li se ratuje u ?etvrtom denzitetu?

O: Da.

P: (L) Njihova verzija ratovanja.

O: OPS želi nametnuti dominaciju kojoj se mora oduprijeti. Sama si o tome pisala!!

P: (L) Da, jesam. Nije li se to radilo o onom ?lanku Michaela Toppera? Tako?er, pisala samo o tome još negdje. Mislim da sam u ?lanku pisala nešto o psihopatskom stanju u Americi, da se prakti?no od nas zahtijeva da se odupiremo toj dominaciji kako bi imali budu?nost, radi same OPS pozicije. Pa, drugim rije?ima...

O: Jednu stvar koju bi trebali razmotriti jest da tzv. “pravila” koja diktiraju kako manje vrijediš kao ljudsko bi?e ako se braniš, te što je ispravno i istinito, mogu?e da su jednostavno isprogramirana kako bi u?inila nekog slabim.

P: (Artemis) Pa da, ho?u re?i, ako uzmeš u obzir zapadnja?ka društva, i vrijednosti, i TV, sve je o tome kako ne treba ubijati ljude ?ak i ako si pozitivac, te ?ak i ako trebaš.

(L) Istovremeno, promoviraju ubijanje sa svim tim pucnjavama i bombaškim napadima. Ima tu nešto, jer... Kao kad Jonathan Haidt pri?a o razli?itim eti?kim sustavima, i kako je temelj eti?kog sustava liberalnih tratin?ica (snowflake u engl. izvorniku, op.) uglavnom samo o ne?injenju zla, i kako nitko nikada ne bi trebao biti povrije?en, ni?iji osje?aji ne bi trebali biti povrije?eni... I to je pomalo bizarno jer ne uzima u obzir ?injenicu da...

(Andromeda) U krivoj situaciji može škoditi!

(L) Da. A da ne spominjemo samu stvarnost. Pa, ima još tko kakva pitanja? Umorna sam.

(Chu) Vezano za laboratorije ?etvrtog denziteta... Pri?ali smo ranije o slobodnoj volji i svemu tome skupa. Dakle, kako bi to funkcioniralo u prakti?nom smislu? Da li postoje laboratoriji Pozitivaca, laboratoriji Negativaca, i negativci se upli?u koliko god mogu, dok pozitivcima nije dozvoljeno uplitanje, nego samo zaštita? Ili zato što osoba zatraži?

O: Kada se zatraži i kada ne?e uzrokovati poreme?aj u planu životnih lekcija.

P: (L) Dakle, u odre?enom smislu...

(Joe) Ovisi o osobnom planu životnih lekcija. Ako njihov plan sadrži iskustvo ne?ega gadnoga, onda im vjerojatno ne?e biti pružena nikakva pomo?. Ako se radi o nekom manevru nekih drugih sila koje pokušavaju sabotirati taj životni plan, onda ti se pruži pomo?.

O: Da, upravo tako.

P: (L) Dakle, u suštini, ?ini se da, na osnovu slike koju sam stvarala putem naših rasprava u zadnjih nekoliko godina, u petom denzitetu postoje bi?a koja s nama mogu dijeliti svoje poduke i energije ako smo na neki na?in povezani, recimo genetski ili duhovno ili što god – zbilja, gotovo poput štovanja davnih predaka. Zatim postoje bi?a u ?etvrtom denzitetu koja su u suštini poput an?ela i demona koji mogu pomo?i ili škoditi. Dakle, neki od drevnih prikaza života i duhovnih stvarnosti nisu previše u krivu. Da li ovdje o tome pri?amo?

O: Da.

P: (L) I samo što su neki detalji zbrkani.

(Andromeda) Karikirani.

(L) Jako, jako interesantno. Nedavno sam razmišljala kako zbilja nema veze da li mase ljudi zasigurno znaju da je lik Isusa modeliran po Pavlu i Cezaru, jer stvar je u tome da je to tip osobe i predodžba osobe pomazane i krštene kako bi ?ovje?anstvu donijela nove koncepte, kako bi djelovala kao “veza s precima”, da se tako izrazim, radi inspiracije i pomo?i. Pavlovljevo krš?anstvo, ako se ispravno shvati i primjeni, je vjerojatno nešto dobro. Mi smo paleokrš?ani. Mi vjerujemo u izvorni oblik koji je podu?avao Pavao, utemeljen na Cezaru i njegovim vlastitim vizijama, ali postoje drugi krš?ani koji imaju varijacije koje mogu biti bolje ili lošije, ovisno o tome tko ih interpretira. Ono što je Pavao napravio, kako bi se suprotstavio tim apokalipti?nim krvolocima vezanim za Svitke s Mrtvog mora i promijenio percepciju Rimljana i Grka, je bilo samo po sebi pravo ?udo. Mora da mu je netko pomagao. Uglavnom, to su neka moja promišljanja. Vrijeme je da kažemo laku no?.

O: Krist vas blagoslovio! Pozdrav.

KRAJ SESIJE

Preveo: Ivan Novak