Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2008-03-21

 
Datum sesije: 21.03.2008.Laura, Ark, Andromeda, Perceval, SM, Psyche, Mr. Scott, PoB, Ailen
 

O: Pozdrav!
 
P: (Laura (L)) I tko je s nama?
 
O: Puronuia od Kasiopeje.
 
P: (L) U redu, mislim da je E__ P__ i njegova tužba prva stvar koja je svima na pameti. Što E__ P__-a motivira da nas tuži?

O: Patološki narcizam.
 
P: (L) Da li zbilja misli da ?e nešto dobiti?

O: Naravno. Željno razmišljanje caruje u njegovom malom kraljevstvu.

P: (L) Kakve su šanse da ?e se tužba protiv nas odbaciti?

O: Jako dobre.
 
P: (L) Da li njegov odvjetnik zbilja misli da postoji ikakva šansa da ?e tužba uspjeti?

O: Ne.
 
P: (L) Zašto mu... hm... pomažu u toj apsurdnoj aktivnosti?

O: A šta mislite??
 
P: (L) Pa... novac?
 
O: Tako je! Budale i njihov njihov novac, itd... Nemojte brinuti, Walter nije loš. Zna zanat. {Walter je glavni odvjetnik QFG-a}
 
P: (L) Okej, sljede?e pitanje, svima na pameti, je kakav je to no?as bio incident koji se dogodio Percevalu?

O: Slabljenje obrane.
 
P: (L) A zašto obrana slabi?

O: Nedavna pukotina u energetskoj zajednici („union“ u engl. izvorniku, op. prev.).
 {pauza kako bi se pronašle Laurine nao?ale}
 
P: (L) Ima kakvih vezanih pitanja?

(Perceval) Želiš znati što su odgovorili?

(L) Pa, ti si taj s problemom?

(Perceval) Ne, ali da li želiš znati što su zadnje odgovorili?

(L) Ne znam, što su odgovorili?

(Perceval) "Nedavna pukotina u energetskoj zajednici".

(L) Na što mislite kada kažete da se radilo o nedavnoj pukotini u energetskoj zajednici?
 
O: Muškarac crpi od svoje „djeve“ energiju potrebnu za borbu. Kada ima tu energiju, trebao bi ju koristiti ne samo za borbu, nego tako?er i za „gradnju dvorca“. Kada postoji bilo kakva pukotina u lancu, on ne samo da gubi svoju „energiju za borbu“ nego tako?er i svoj dvorac. Što mislite zašto legende o „gralu“ govore o tim stvarima? I tako?er pri?e o vilama. Pravi ratnik ne može bez djeve biti jak protiv neprijatelja. Djeva ne može pružiti energiju bez dvorca i „sjenice“ ljubavi.

P: (Mr. Scott) Što je sjenica?

(L) Ne znam. Sjenica je...

(Ark) Njema?ki? Graditelj, ne? (izgovor engl . rije?i, „bower“, za sjenicu zvu?i poput njema?ke rije?i, „bauer“, za graditelja, op. prev.)

(L) Pa, koliko je meni poznato, sjenica je mjesto u vrtu gdje imaš, ono, strukturu na kojoj raste cvije?e, i imaš, ono, male stolice i stolove, i onda tamo sjediš, i bude ti lijepo, prijatno i ugodno.

(Perceval pokazuje na tapiseriju koja se nalazi iza na zidu)

(L) Pa, da, to je poput sjenice. Da li je to ispravna predodžba sjenice, na slici iza mene?

O: Da. I ratnik koji kle?i nastoje?i ugoditi je tako?er dio dinamike. Naposljetku, ?asno je nakloniti se inicijatoru pozitivnih promjena. No ne treba vam ?ipka. (smijeh) Prou?avajte bajke kako bi otkrili.

P: (L) Sljede?e, ili smo gotovi s ovom temom?
(planšeta se mi?e po plo?i prema Laurinoj šalici ?aja)

(L) Ho?ete ?aja? (smijeh)

(Ark) Ali ja sam baš razmišljao o tome.
(smijeh – Ark otpije gutljaj ?aja)

(L) Kakve velike ezoteri?ke tajne želimo saznati?

(PoB) Pitaj za H__.

(L) Oh da, koji vrag je H__-u?
 
O: Teška muka otežana genetikom.

P: (L) Kakva genetika?
 
O: Neurokemija. Znatno bi mu pomogli raspored i smjernice za prehranu.

P: (L) Zašto?
 
O: Pomaže u?initi kemiju manjom preprekom.

P: (L) Nije izložen odgovaraju?oj koli?ini svjetlosti iz okoliša jer ostaje budan dokasna pod umjetnim osvjetljenjem, i spava preko dana, i postoji masa literature na tu temu. Hormoni rasta i sve to skupa.

(Mr. Scott) Da li bi trebali pitati vezano za prehranu, možda mu ne odgovara režim prehrane prilago?en pojedinom genotipu...

(L) Ne pridržava se toga... Jede šta ho?e, pije kavu.

(PoB) Planirao je po?eti s tim kad se vrati.

(Andromeda) Pa, da li bi režim prehrane prilago?en pojedinom genotipu bio dobar za njega?

O: Jako dobar po?etak.
 
P: (Andromeda) Da li je bolja od režima prehrane temeljenog na krvnoj grupi?

O: Razli?iti ciljevi.

P: (L) Dva razli?ita režima prehrane imaju razli?ite ciljeve?

(Psyche) Možda zato što je režim prehrane prilago?en pojedinom genotipu temeljitiji, na odre?eni na?in, jer obuhva?a više gena, a onaj temeljen na krvnoj grupi samo jedan?

O: Da.
 
P: (Ark) Da li su Kit Kat ?okoladice dobre za mene?
 
O: Obi?no nisu. Probaj maslac od kikirikija i sirup od javora na krekerima.

P: (Ark) A Mars ?okoladice? (smijeh)
 
O: Ne!!!!!!!
 
P: (smijeh) (Perceval) Arky, trebao bi pitati za Snickers ?okoladice, u njima ima kikirikija.

(Ark) Oh! A što je sa Snickersom? (smijeh)
 
O: Tako?er.
 
P: (Ark) Mora postojati još nešto što sadrži maslac s kikirikijem...

(Perceval) Arky, moraš napraviti vlastite...

(Ark) Ne, postoje stotine razli?itih stvari, imamo sesije samo jednom mjese?no, promijeniti ?u o ?emu postavljam pitanje.

O: Pune su kemikalija.
 
P: (Ark) Što?

(Perceval) Moraš napraviti vlastite, i da su ukusne, i da ne sadržavaju kemikalije...

(Ark) Okej, dobro... Žumanjak sa še?erom...

(L) Ja ?u ti napraviti maslac od kikirikija i sirup do javora...

(Ark) Da li je žumanjak sa še?erom dobar?
 
O: Što se dogodilo zadnji put?
 
P: (Perceval) To je ono što sam ja htio pitati... Što ti se dogodilo prošle no?i...

(Laura) Ne, rekli su zadnji „put“... .

(Ark) Zadnji put?

(Laura) Zadnji put kad si imao žumanjak sa še?erom.

(Perceval) Bilo ti je loše?

(L) Da...

(Ark) Oh, zato što sam pojeo previše! (smijeh)

(Ark) I nakon toliko dugo vremena, morao bi to ?eš?e...

(Mr. Scott) Ja imam pitanje. Dakle, da li to zna?i da je op?e pravilo... jer pitali smo zadnji put za režim prehrane vezan za krvnu grupu, i rekli su da je kao op?a smjernica dobar, zna?i u smislu stabiliziranja neurokemije za sve je dobro, op?enito govore?i, držati se režima prehrane ili... da li je to poput op?e smjernice ili... da li je zapravo jako...

O: Bliže, ali nemoj razbijati glavu s time...

P: (Mr. Scott) Okej, to mogu. (smijeh)

(L) Okej, što se dogodilo Arku prošle no?i?
 
O: Ark je, kao ratni vo?a, energetski povezan sa svojim ratnicima. Jednostavno smatrajte to poreme?ajem u sili.

P: (Perceval) Zna?i, ja sam kriv.

(Mr. Scott) Ja sam kriv, bio sam sav deprimiran i sve to skupa...

O: Perceval, imaš puno toga za u?iti o ljubavi. Naposljetku, nisi to nau?io od svoje „obitelji“. U ljubavnoj vezi, dvoje ljudi trebaju shva?ati da su izražavanja koja najja?e iscjeljuju ona koje bi beba izražavala. Ali to se mora izvesti strogo iz dinamike kontrolirane od strane odrasle osobe. Drugim rije?ima, voli poput bebe, ali budi odgovoran poput posve?enog i posve nesebi?nog roditelja.

P: (Ark) Ne zna o roditeljima, samo zna o, kao...

(L) Ne, zna previše o roditeljima... i nedovoljno o bebama (smijeh).

(Mr. Scott) Trebamo više psi?a, Perceval treba vlastitog psi?a.

(L) Osje?am da nešto dolazi, dajte...

O: Perceval, sje?aš kako te je tvoj otac povrijedio? Zašto bi išta što proizilazi iz tog izvora razmatrao da li se isplati uzimati u obzir u bilo kojem kontekstu? ?ovjek koji bi povrijedio nevino dijete nije ni za šta mjerodavan.

P: (Perceval) Da li je prvi red toga sje?anje „kako“ te je tvoj otac povrijedio? {Pogubio se zapisuju?i slova.}

(SM) Da.

(L) Pitanja...
 
O: Prestani se time optere?ivati.
 
P: (Perceval) ?ime se optere?ivati... Što to razmatram da li se isplati uzimati u obzir, a da poti?e od mojeg oca?

O: Misli o životu i ljubavi. Op?enito, ako takve misli nadiru u tvoj um, to je zbog njegovog otrovnog utjecaja. On je izvor trule energije. Oduvijek si bio odlu?an imati svoje „vlastito ja“, no dozvoljavaš da njegov utjecaj truje tvoj um... Želiš imati vlastito ja? U?ini štogod ti padne na pamet da on ne bi odobravao, ili štogod bi on popratio negativnom primjedbom!! Što više on ne odobrava ono što ti radiš, i govori negativne stvari o tebi, to ?eš biti uspješniji s istinom. Doslovno možeš mjeriti svoj napredak pomo?u njegovog neodobravanja.

P: (L) To je zna?ajno.

(Ark) Jesmo gotovi s Percevalom?

(L) Mislim da jesmo...

(Ark) Htjela bih pitati kako možemo, ako možemo, kako možemo pomo?i D___-u? Nije jako sretan.

O: D___ još uvijek živi u patnji i nije u stanju riješiti se iluzija. Pametan je i možete donekle pomo?i dok nastavlja malo po malo komunicirati i primati smjernice.

P: (L) To je pomalo nejasno.

(Mr. Scott) Iskoristili su masu rije?i da bi rekli, „Paaaa...“

(L) Pretpostavljam da je to jedna od onih stvari za koje nije odre?eno u kojem smjeru ?e se razvijati, još uvijek je sve otvoreno.

(Ark) Okej.

(L) Još nešto? Dakle, znamo sve te ezoteri?ne svjetske tajne, znamo što nam je ?initi...

(Perceval uzme u ruku popis pitanja)

(L) O, nemoj mi re?i da imaš popis! (smijeh)

(L) Ja sam ve? umorna... Šta imaš na tome?

(Perceval) Pokušavam na?i neko koje se isplati postaviti.

(L) Za ve?inu njih ve? imaš odgovore... je l' tako?

(Perceval) Nažalost... Imao sam tu jedno... Tvoj san u kojem si pri?ala s Gurdjieffom i što je rekao?

(L) Ne sje?am se što je rekao u snu.

(Ailen) Da preneseš Percevalu da je bilo poput mu?enja.

(L) Okej, sje?am se. {To je bio san koji sam svima ispri?ala i onda manje-više zaboravila (kako ve? biva sa snovima). Poanta je bila da mi je Gurdjieff objašnjavao neke stvari o obrambenim mehanizmima i programima, i on je kategori?ki tvrdio da je masa toga što roditelji rade djeci jednostavno re?eno mu?enje, i da istraživanja o tome kako žrtve mu?enja preživaljavaju, i šteta koja im se nanese, da bi to pomoglo razumjeti zašto velik broj ljudi ima velike poteško?e preboljeti ili probiti se kroz programiranje i obrambene mehanizme. U snu, radilo se o jako snažnom prijenosu znanja i izri?ito je naglasio da to kažem Percevalu.} Dakle, ho?eš pitati vezano za taj san?

(Perceval) Pa, samo sam se htio nadovezati na to pitanje, je li to?no to što ti je rekao.

(L) Okej, da li sam zbilja susrela Gurdjieffa u mom snu? To je bio zbilja super san.

O: Gotovo da jesi. Ti si dio iste grupe duša.

P: (Perceval) Jedino što još može biti interesantno je vezano za one presje?ene podmorske kablove...

(L) Što s njima, što želiš pitati?

(Perceval) Tko ili što ih je presjeklo?

O: Prvo slovo "M"? Drugo slovo "O"?

P: (Mr. Scott) To je pomalo ?udno, jer su ih presjekli i što onda? Jednostavno ?e oti?i i ovaj put ih popraviti?

O: A kakve se sve zabavne stvari mogu napraviti s „popravcima“!

P: (Perceval) Zna?i, ono je što smo mislili, presjekli su ih i onda popravili, i stavili prislušne ure?aje.

(Mr. Scott) Ne bi mislio da im je to potrebno, ali...

(SM) U ovom slu?aju imamo posla s razli?itim razinama.

(L) Ne bi rekla da se nužno radi samo o prislušnim ure?ajima, vjerojatno se radi o ne?emu složenijem od toga...

(Mr. Scott) Da, pretpostavljam da ako želiš umetnuti podatkovni promet, umjesto da zapravo samo imaš pristup opremi i budeš u stanju nadzirati, jednostavno imaš malu spravicu koja stoji... Znate, imate tu opremu, i tamo opremu, i liniju koja ide izme?u njih, i onda imaš malu napravicu i mogu umetnuti podatkovni promet kako bi izgledalo kao ono što si ti govorio – da bi izgledalo kao da Iran tvrdi ovo ili ono...

(L) Ahhh, to je poprili?no jezivo.

(Mr. Scott) Zar nisi ti to spomenula?

(L) Mislim da nisam.

(Mr. Scott) Oh, mislio sam da jesi, i mislio sam da ako postoji stražnji ulaz u svemu, ono, na bilo kojem kraju oceana, onda mogu umetati... Pa, pretpostavljam da ?emo morati sa?ekati i vidjeti kakve ?e zabavne stvari na kraju napraviti...

(L) U redu, je l' to to? U redu onda, nešto što nismo pitali ili što nam se treba re?i, smatrajte da smo pitali, zanimaju nas bilo kakve op?e smjernice, ili informacije, ili naznake, ili...

O: Stvari ?e postati interesantne. Važno je da se svi drže i odolijevaju pokušajima iscrpljivanja. Budite uporni, promatrajte i ?ekajte. Pozdrav, za sada.

KRAJ SESIJE
 


Preveo: Ivan Novak