Kasiopejske transkripte-2016-11-12

 

12.11.2016.

Laura, Andromeda i Galatea za plo?om

Pierre, Niall, Joe, Arky, Chu, Data, Possibility of Being, Prodigal Son, dugdeep, Windmill knight, A Jay, Itellsya, Fabric, Mr. Cyan, Scottie, Alana, Timótheos, Noko the Wonderdog, The Lunar Module, Opal the Majesticat

P: (L) Pozdrav, pozdrav. Danas je 12. studeni 2016. [Pregled prisutnih]

(Andromeda) Ovo je prva sesija za Opal.

(L) U redu. Pozdrav!

O: Dobro ve?e želi vam Kasiopeja!

P: (L) Danas su mi ukazali na dva biblijska odlomka. Jedan je odlomak iz Otkrivenja o k-u-r-v-i babilonskoj obu?enoj u grimizno i ljubi?asto, i naravno Hillary Clinton je nosila ljubi?asto tijekom govora u kojem je Donaldu Trumpu priznala pobjedu. I sada imamo divan stih apostola Pavla koji mi je prezentirao Joe. Kako ide? 

(Joe) Ide, „u jedan mah, za tren oka, u zvuku posljednje trublje. Jer, trublja zaje?at ?e, mrtvi uskrsnut ?e neraspadivi, a mi, bit ?emo preobli?eni.“ (1. Korin?anima 15:52) (prezime Donalda Trumpa prevedeno s engleskog zna?i truba, trublja, op. prev.)

(L) Uglavnom, zna?i, manje-više uklju?uje rije?i „posljednja trublja“, što je fascinantno u smislu transkripata koje sam pregledavala u posljednje vrijeme. Kako je Joe istaknuo, u tekstu su Trump, zombiji i nagle promjene… Sve što se doga?a u ovom trenutku. Sve su to radosne, dobre vijesti! Okej, koja su naša pitanja? Želimo pitati vezano za ove izbore. Prije svega, da li je Hillary zapravo dobila ve?inu glasova kako se ovih dana tvrdi?

O: Niti približno!

P: (L) Zašto to tvrde?

O: Manipulacija glasovima ex eventu.

P: (Joe) Koji je stvarni postotak ljudi koji je glasao za Trumpa?

O: 63 posto.

P: (Niall) Koji postotak glasa?a je zapravo glasao?

O: 58

P: (Joe) Da li tvrde da je osvojila ve?inu glasova kako bi joj osigurali pobjedu?

O: Pokušavaju potaknuti revoluciju.

P: (Joe) Zna?i, kažu da je osvojila ve?inu glasova kako bi svi ti ljudi mogli re?i, „Osvojila je ve?inu glasova. On nije moj predsjednik!“ I to je ono što svi ti ljudi na ulicama upravo sada koriste.

O: Da.

P: (L) U redu. Evo što me mu?i. Dvoje ljudi mi je reklo da je Trump pedofil jer je bio povezan s tim Jeffreyjem Epsteinom. Nitko ne tvrdi, o?igledno, da je Trump svetac ili nevinašce. Trump sam to ne tvrdi. Ali to mi pomalo smeta. Da li je ikada svjesno… Kako postaviti to pitanje?

(Pierre) Da li se svjesno upuštao u seksualne odnose s maloljetnom osobom?

O: Ne.

P: (L) Zna?i, tkogod iznosi te tvrdnje ili optužbe, ili štogod… Ili se radi o namještaljci, ili…

(Joe) Znate tko zapravo iznosi ovu posljednju? Optužen je da se upustio u seksualno štogod s maloljetnom osobom, i djevojku na neki na?in „zbrinjava“ ili priprema bivši producent Showa Jerryja Springera.

(L) Oh, ti mora da se šališ?

(Joe) On je okorjeli Trumpov protivnik. Ali ho?u re?i, Show Jerryja Springera?!
O: Uzmite u obzir izvor.

P: (Joe) Kada se Vije?e elektora okupi 19. prosinca kako bi prakti?ki ratificirali Trumpa kao predsjednika, da li je mogu?e da neki Republikaci ne?e glasati za Trumpa, nego za Hillary?

O: Nije vjerojatno obzirom da bi to privuklo neželjenu pažnju na tvrdnje Trumpa i ostalih. 

P: (Joe) Vezano za namještanje izbora… Ne smiju, u suštini, potkopavati svoju vlastitu „demokraciju“.

(L) Što još vezano za ove nenormalne izbore?

(Chu) Da li je ovo bila stvarna kriva procjena?

O: Doista!

P: (Chu) Zbilja su željeli Hillary?

O: Da.

P: (Pierre) Nešto me mu?ilo tijekom ovih izbora, a to je prevrtljivost tog lika Comeyja iz FBI-a. Ponovo je otvorio ve? zatvorenu istragu jedanaest dana prije izbora, onda je dva dana prije izbora rekao da nema temelja za procesuiranje, te je ponovo zatvorena. Što je glavni uzrok prevrtljivosti FBI-a?

O: Pritisak unutar agencije.

P: (L) Zna?i, drugim rije?ima, bilo je zapravo ono što smo mislili tijekom donekle površne analize: bio je pod pritiskom da ponovo otvori istragu, pa je to i u?inio. Onda je na njega vršen još ve?i pritisak da zatvori istragu?

O: Da.

P: (L) Zna?i ponekad su stvari pomalo jednostavne.

(Pierre) Nisu monolitni. Postoje frakcije.

(L) Da.

(Niall) Moglo se dogoditi nešto sli?no curenju informacija o Hillarynoj nominaciji za Demokratsku stranku. Insajder je mogao otkriti te dokumente FBI-a i ostaviti ?elnicima da…

O: Da.

P: (L) Što još vezano za izbore? Dosadašnji odgovori su pomalo poništili sva moja ostala pitanja.

(Joe) Kakve su šanse za uspjeh poticanja revolucije vezano za to s Hillary?

O: Pristojne, ali ?e se vjerojatno polagano ugasiti.

P: (Joe) Ako gledamo te brojke, imaju samo 27% populacije na koju mogu ra?unati za svoju revoluciju. I ve?ina tih ljudi koji su glasali za Hillary su milenijski progresivni mlakonje.

{NAPOMENA: Ako je samo 58% populacije glasalo, a 63% njih glasalo za Trumpa, to onda ispada, ako pretpostavimo da su svi ostali glasali za Hillary, 37% od 58% onih koji su glasali – što je maksimalno 21% ukupne populacije koja je glasala za Hillary.}

(L) Oni su uglavnom svi odreda jedinstveni cvjeti?i. {smijeh}

(Niall) Našli su se na krivoj strani povijesti. Trebali bi imati nasekirane paravojne skupine.

(L) Da, ali paravojne skupine nisu nasekirane jer podržavaju Trumpa!

O: Da.

P: (Joe) Jedino bi mogli imati revoluciju kako spada ako bi mogli ovo preokrenuti, izbaciti Trumpa i ubaciti Hillary. Onda bi mogli imati revoluciju.

(L) Da, ali onda bi mogli izgubiti žive glave.

(Joe) Tako je.

O: Upravo tako! U nezavidnom su položaju!

P: (Joe) U tom smislu su se zbilja uvalili u nevolju.

(L) Pa, pretpostavljam da to nije… Ho?u re?i, svjedo?ili smo otkri?ima da je Hillary skroz zla ku?ka, ali to smo znali prije tih otkri?a. To je samo potvr?eno putem Wikileaksovih mailova. Da li ima istine u tim nagovještajima da Hillary i Bill prakticiraju neku vrstu crne magije, te njihovim vezama s tim Podestinim „Kuhanjem duhova“? Da li ima istine u tome?

O: Da.

P: (Joe) Interesantno je da to izlazi na vidjelo u isto vrijeme kao i ovo u Južnoj Koreji. Stotine tisu?a ljudi na ulicama u Južnoj Koreji danas prosvjeduju kako bi aktualna premijerka dala ostavku jer je dozvolila svojoj najboljoj prijateljici, koja se u suštini bavi crnom magijom, da donosi politi?ke odluke u zemlji. Izašlo je na vidjelo u medijima.

O: Sli?nim praksama se bavi ekipa Clintonovih!

P: (Pierre) Znate, sli?ne stvari vi?amo u posljednje vrijeme. Te greške koje su napravili dozvoljavaju?i Putinu da bude izabran u Rusiji, greške s Brexitom, i sada greške koje su napravili vezano za Trumpa… Ta serija grešaka, zbog ?ega je to?

O: Željno razmišljanje.

P: (Pierre) ?ini se da se sve ?eš?e doga?aju u posljednje vrijeme. Da li je to zbog nadolaze?eg Vala, ili…?

O: Pritisak i o?aj uzrokuju žurbu i nepažnju.

P: (L) Pa, pretpostavljam da je glavno pitanje: da li ?e Trump biti išta ?estit predsjednik obzirom da ima golem ego?

O: Sa?ekajte i vidite!

P: (L) Pa, ve? odabire ljude koje ja smatram poprili?no upitnim. U potpunosti je u zabludi što se ti?e njegovog stava prema Izraelu i Palestincima.

O: Da... Naizgled...

P: (Galatea) Sve ih izigrava, ?ini mi se. Sve što je radio, takvog sam dojma, je bila samo gluma, i potajno, prikriveno radi neke dobre stvari. Zao je samo kako bi bio dobar.

O: Blizu. Zna s ?im se suo?ava!

P: (Joe) Ne možeš samo tako u?i u sustav koji je dobro utvr?en i po?eti razbijati, i razbacivati ljude posvuda, i kidati veze. Ako želiš išta posti?i, moraš im se dodvoravati i pretvarati kao da si dio ekipe, znate? I ONDA okupiš svoje snage...
 
O: Da.

P: (Joe) Kada okupiš svoje snage, onda možeš nešto napraviti.

(Pierre) To je mudar potez. Ho?u re?i, nije još ni postao predsjednik i ne može otvoreno i?i kontra Izraela. ?ini se da su mu neki planovi na pameti, ali ih ne može otkriti jer zna da je prerano. Zna?i, ima nade.

(Data) Nau?io je to kao poslovni ?ovjek.

(Pierre) Da. Ne otkrivaš svoje informacije.

(Joe) Iako je poslovni ?ovjek, kretao se tako?er i u politi?kim krugovima. Vjerojatno ima predodžbu kako Washington funkcionira.

(Pierre) U ovom videu o Trumpovih posljednjih 30 godina, znate, ponavlja se da se taj lik drži svojih ideja. ?ini se da on...

O: Imajte na umu da on nije „novajlija“.

P: (Pierre) U tim snimkama, uvijek iznova pri?a o patnjama obi?nih ljudi, o Amerikancima koji gube svoje poslove. Da li tog ?ovjeka – unato? njegovom uspjehu i novcu – zbilja pokre?e empatija ili duboka želja da poboljša živote Amerikanaca?

O: On smatra propadanje ljudskih resursa lošim za gospodarstvo.

P: (Joe) Jednostavno ima prakti?ni pristup tome. Koli?ina zla i korupcije prisutna kod trenutne politi?ke elite je tako gadna u ovom trenutku, da ti ne treba sveti svetac ili dobrica za poboljšati situaciju. Samo ti treba relativno normalno ljudsko bi?e.

(L) Potrebno je relativno normalno ljudsko bi?e koje je relativno ?estito. On ima prošlost kao i svi mi. Pravio je greške kao što smo ih i svi mi pravili, i on to zna. Priznao je to.

(Joe) Netko tko vidi da je propadanje ljudskih resursa loše za gospodarstvo, pa, to JEST loše za gospodarstvo. To je jasno svakoj normalnoj osobi. Ne moraš biti svetac da bi to vidio. Jednostavno je loše za gospodarstvo. Ali oni koji su trenutno na vlasti su jednostavno...

(L) Jednostavno JAKO žive u svom svijetu...

(Joe) Pušteni su s lanca. Troše novce, resurse, sve, svjesno. Nije ih briga.

(L) Pro?itala sam ?lanak Peggy Noonan danas. Jeste ga svi pro?itali? Bilo je pomalo interesantno jer je napomenula kako su bili u redakciji u neko doba, i AP je proglasio Trumpa pobjednikom. Ona i svi ostali su bili tako šokirani da je u svoj dnevnik zapisala to?no vrijeme i što je bilo re?eno. Dodala je fusnotu kako, o?igledno, ljudi koji rade sli?an posao kao i ona, u njenom miljeu i sli?no, skroz nisu o?ekivali to što se dogodilo. Onda je spomenula kako je prije nekoliko mjeseci pitala starijeg ?ovjeka, koji radi u radnji kraj koje ona ?esto prolazi, za mišljenje tko ?e pobijediti. On je rekao, „Trump“. I onda piše kako su ljudi poput tog ?ovjeka, koji kao popravlja cipele ili tako nešto, o?igledno mogli predvidjeti što ?e se dogoditi, ali ona i njen milje nisu mogli. 

(Joe) Bili su u svom svijetu.

(L) Da, bili su u svom svijetu i vjerovali su vlastitoj propagandi. I to je donekle poput dubokog uvida. Ali onda je ona rekla, „Okej, on je sada naš predsjednik. Ajmo mu pomo?i.“

(Pierre) Pošteno. Ali neki od njih ne razmišljaju na taj na?in.

(L) Postoji masa ljudi poput nje koji su vjerovali propagandi. Tako dugo žive u svom svijetu...

(Joe) I nije ih briga za prakti?ne stvari. Sve im se vrti oko ideologije. Ideologija, samo na to gube svoje vrijeme. Nisu u dodiru sa stvarnoš?u. Ljudi koji su glasali za Trumpa zapravo žive u stvarnosti gdje rade tri posla i ne mogu spojiti kraj s krajem.

(L) Puno ga se kritiziralo jer mu se ne svi?a teorija o antropogenom globalnom zagrijavanju. Pa, ni nama se ne svi?a teorija o antropogenom globalnom zagrijavanju. To je hrpa budalaština. ODVIJAJU se klimatske promjene, definitivno. Ali to nema nikakve veze s uništavanjem planeta od strane ljudskih bi?a.

(Joe) I ?ak i da ima veze, što se može napraviti? Da li ?eš prestati koristiti fosilna goriva i uništiti globalnu ekonomiju? To je totalno neprakti?no.

(L) U redu, jesmo najve?im dijelom riješili naša pitanja vezana za izbore? Ima još nešto? U kojem još pravcu želimo krenuti ve?eras? Da li ima još nešto što želimo pitati?

(Chu) Alana ima pitanje o reikiju.

(L) Imali smo neka ugodna iskustva s reikijem. Otkad smo po?eli raditi reiki, moja noga se opravila otprilike dramati?nih 80%. Naravno, koristim masažu i cupping terapiju tako?er, ali mislim da je reiki bio od zbilja silne pomo?i za to. Uglavnom, Alana?

(Alana) Ju?er sam razmišljala o tome kako imamo tri simbola koje smo dobili tijekom 2. razine uskla?ivanja. Zanima me da li postoji simbol koji možemo koristiti a da djeluje protiv parazita i virusa unutar tijela? 

(L) Misliš na simbol protiv parazita i virusa?

(Alana) Da...

(Chu) Koji je u stanju razlikovati živa bi?a...?

O: Koristite An-nu-ki simbol koji vam je ve? dan.

P: (L) Kasiopejci su nam ve? dali dva druga simbola. Radi se o trokutu s krugom. Data, znaš gdje je? Probaj ga na?i. {rasprava o novim simbolima i pokušaji da ih se nacrta} Alana ili bilo tko, nešto drugo vezano za reiki?

(Pierre) Nešto me zanimalo. Neki ljudi pri?aju o senzacijama u svojim stopalima, i skinu svoje cipele. Možda cirkulira iz zemlje. Drugi pak ljudi pri?aju o senzacijama u svojim glavama, poput onih u krunskoj ?akri, na primjer. Otkud dolazi reiki energija?

O: Najbolje ako je uzemljena. Ali crpi se putem veze s informacijskim poljem koje je prije „obližnje“, nego što je „iznad“ ili „ispod“. 

P: (Chu) Zna?i, manje-više je posvuda.

(L) Da. Ali ovisno o, pretpostavljam, vlastitom, specifi?nom ustroju, možeš ju osjetiti manje ili više na jednom ili drugom mjestu?

O: Da.

[kratka pauza]

P: (Fabric) Zanima me, da li korištenje reiki prostirke za uzemljenje može pomo?i?

(L) Mislim da to ne želiš raditi. To može nekima pomo?i, ali nekima ne?e. {Data se vra?a s isprintanim An-nu-ki reiki simbolom} Da, to je to.

(Niall) An-nu-ki... Novi klju? (u engleskom izvorniku an-nu-ki i „novi klju?“ zvu?e sli?no, op. prev.)!

(Data) Da li ga znamo nacrtati?

{rasprava kako nacrtati An-nu-ki simbol}

(L) Stravi?no me tjera na kihanje. {Andromedi} Da li si ti puno kihala kad te je po?elo hvatati?

(Andromeda) Da.

(L) Na mene je prenešena tvoja bolest!

(Joe) Brzo! An-nu-ki!

(L) Baci na to atomsku bombu (opet igra rije?i s An-nu-ki simbolom, op. prev.)! {smijeh}

(Chu) Gdje je A-šok-ki (opet igra rije?i, op. prev.) simbol? Možemo ga koristiti na jezercetu. Šokiraj ju!

(Andromeda) Da li je to ispravan na?in crtanja An-nu-ki simbola?

O: Da.

P: (Data) Možemo li staviti simbol na dno jezerceta kako bi poja?ali u?inak?

O: Ve? smo sugerirali spiralu za vodu.

P: (L) Da li su rekli nešto kao phi spirala ili tako nešto, ili su specificirali? Ne sje?am se. Pa, možemo kasnije to potražiti. Da li me hvata Andromedina bolest?

O: Da.

P: (L) Zato sam se osje?ala tako grozno ovog popodneva. Okej, zna?i ne?emo predugo jer se ne osje?am baš dobro. Da li netko ima kakvih neodloživih pitanja? Svi su bili osupnuti Trumpovom pobjedom. Da li ?e biti kakvih kozmi?kih doga?aja tijekom njegovog mandata?

O: Ne može!

P: (L) Drugim rije?ima, ne?ete mi re?i?

O: Tako je!

P: (Niall) To nije zabavno!

(L) Znam da ?emo imati kozmi?ki doga?aj tijekom njegovog mandata. Trump od Apokalipse (opet igra rije?i s prijevodom njegova prezimena u „trube“ ili trublje“, op. prev.). Ho?u re?i, može li biti o?iglednije?

O: Blizu!

P: (Pierre) O ne... {smijeh} Oh, bio je taj crtež... Jeste vidjeli taj crtež na kojem je Trump nacrtan kao kometarno tijelo koje ide prema Zemlji? Navodno je trebao biti humoristi?an crtež.

(L) Pa, ljudi su govorili da bi radije glasali za golemu kometu jer nemaju izbora. Možda ?emo glasaju?i za Trumpa dobiti tako?er i golemu kometu! Dva za cijenu jednog! {smijeh}

O: LOL! (kratica za „laughing out loud“, tj. grohotom se smijati, op.prev.)

P: (Joe) 16% glasa?a je reklo da bi radije golemu kometu nego Hillary ili Trumpa. Što ako zapravo dobijemo jednu i onda ?e svi ti ljudi snositi krivicu? {smijeh}

O: Interesantno je što kolektivna svijest osmisli, zar ne? I zatraži?

P: (Pierre) Pa, blizu je onome što govorimo ve? duže vrijeme. Postaje tako grozno...

(L) ... da bi ljudi radije golemu kometu nego da ovako nastave. I ne mislim da je ve? gotovo s patnjom...

O: Ni približno!

P: (Joe) Trump i svi ostali predsjednici koji do?u na vlast odmah odu i pomire se s Izraelom, da li jedan od glavnih razloga za to ima veze s tim likom Epsteinom i drugim poput njega koji ucjenjuju svakoga? U suštini, da li Izrael kontrolira ucjenama? Nije Izrael toliko naš najbolji prijatelj, kao što je...

O: Blizu. Posmatrajte pažljivo one doga?aje koji ?e otkriti „?ovjeka iza zavjese“.

P: (L) I to je u kontekstu Jeffreyja Epsteina i Izraela koji ucjenjuje ljude na vlasti – doslovno svakoga.

(Joe) Da li Trumpa mogu ne?ime ucijeniti?

O: Nemaju puno toga.

P: (Joe) To mu daje nešto prednosti.

(L) U redu, moj nos se naglo za?epljuje. Da li se tebi to dogodilo?

(Andromeda) Da, ali uglavnom ostaje u glavi.

(Arky) Da li ?u to dobiti od tebe?

(L) Pa, mogla bi spavati ovdje dolje na kau?u... {smijeh}

(Arky) Ne!

(L) Da li ?eš to dobiti od mene? Možda ho?eš, možda ne?eš. Ne dobiješ uvijek ono što ja imam, i ja ne dobijem uvijek ono što ti imaš.
 
(Niall) Ne?eš ako plivaš u jezercetu.

(Chu) Da, to se dogodilo!

(Andromeda) Prestala sam i?i jer sam se razbolila.

(Chu) Ne, to je bilo dan nakon što nismo plivali.

(Andromeda) Neeeee...

(Chu) Daaaaa... {smijeh}

(L) Kada pri?amo o plivanju u hladnoj vodi, pro?itala sam ?lanak neki dan kako boravak u jako hladnom ambijentu – i pretpostavljam da se to može odnositi i na jako hladnu vodu – može uzrokovati da ti se krv zgusne i postane ljepljiva, i uzrokuje krvne ugruške. Ne želim imati zgusnutu, ljepljivu krv. {smijeh} Da li kod mene postoji opasnost formiranja krvnih ugrušaka zbog plivanja u jako hladnoj vodi?

O: Ne previše.

P: (L) Izdajice! Izdajice!! {smijeh}

(Pierre) Možeš pitati vezano za upalu plu?a. Uvjeren sam da ?e re?i „da“.

(Joe) Da li se upala plu?a može dobiti od hladne vode?

O: Ne.

P: (Andromeda) Da li bi trebala i?i u hladnu vodu iako imam prehladu?

O: Ne.

P: (Andromeda) Hvala vam! {smijeh}

(Pierre) Sad ?e se svi odjednom prehladiti! "Strašno mi se ide plivati, ali...“ {smijeh}

(Joe) Pro?itao sam da plivanje u hladnoj vodi zapravo ja?a i animira tvoj cjelokupni krvožilni sustav.

O: Da.

P: (L) Trebam maramicu. Zbilja moram ispuhati nos... {truba Apokalipse se ?uje kilometrima u okolici}

(Joe) Kako to sricati? {smijeh}

(L) Okej, da li netko ima kakvih završnih pitanja? Želim završiti jer se ne osje?am dobro. Pretresli smo Trumpa, i to je ono što mi je zbilja bilo na pameti.

(Pierre) Ja imam osobno pitanje. Da li na bilo koji na?in mogu povratiti pokretnost moje ruke?

O: Koristi ogledalo i radi više masaža. Primjetio si da ta aktivnost angažira više kontrole.  

P: (L) Da li je to istina?

(Joe) Što „više masaža“ zna?i? Davati više masaža?

O: Davati.

P: (Pierre) To je upravo ono što sam mislio. To me je najviše iznenadilo. Radio sam puno aktivnosti s mojom rukom, i kad radim masažu, iz nekog ?udnog razloga, bolje funkcionira. 

(Niall) Možda jer se radi o ?inu davanja.

(Pierre) Da, i ja sam si to kontao. Možda je taj ?in pomaganja i davanja baš ono što je potrebno.

(Joe) Ali i ogledalo, tako?er.

(Chu) Zna?i svaki put kad te tražimo da nas masiraš, mi pomažemo tebi! {smijeh}

(L) Još nešto?

O: Stvari se lijepo odvijaju. Pomo? je blizu.

(Everyone) Oh!

(Pierre) Zna?i, više nije na putu. Zaustavila se.

O: I drugdje! Pozdrav.

(Galatea) Ovdje je, i drugdje...

(L) Da.


Kraj sesije


Preveo: Ivan Novak