Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2015-10-26

 


Datum sesije: 26.10.2015.

 

Laura, Andromeda I Galatea zasedaju

Pjer, Persival, ?u, Deta, Skoti, MP, Skoro Pa Beskona?no(SPB), Enjo, KJN, Noko ?udesni Pas

 

P: (L) Danas je 26. Oktobar, 2015. [Stroj prisutnih] Ja, Andromeda I Galatea pilotiramo svemirskim brodom. (smeh)

(Persival) Umesto da kažete “Zdravo, ima li koga?”, zašto ne zapevate Karpenterovu pesmu: “Zovem putnike interplanetarne letelice?”

(L) A recimo, “Ovo je Stardejt…”

O: Sastanak zvezda ! Lansiraj me na mesec! Iroilma Kasiopeje. Dobro ve?e!

P: (L) Ne verujem da si izgovorila ime kako treba. Da proverim… “I-roil-ma”.

(Persival) Šta zna?i, “Stars on a date (Sastanak zvezda)” ?

(L) Rekli smo “Stardejt(Stardate – letelica u Star Trek-u, kom. Prev.)”. O?igledno da je Persival tražio neko dublje zna?enje u tvojim re?ima.

O: Svi ste vi “zvezde” a mi smo na sastanku zajedno.

P: (KJN) Ko pla?a? (L) Enjo ima pitanje.

(Enjo) U sesiji koja po?inje "SAD na ?elu uništenja", upore?ivali ste odnos Nema?ke prema ostatku sveta za vreme drugog Svetskog Rata, prema odnosu SAD-a i ostatku sveta danas, i da SAD o?ekivano može da bude nuklearno bombardovana. Da li je to ta?no?

O: Sve je mogu?e ali se podseti kvalifikovanih "prirodnih nuklearki".

P: (Pjer) Komete, zemljotresi.... (L) Da. Hajde da pre?emo na nešto konkretnije, ho?emo li? (Galatea) Jel ima neko ledolomca? [smeh] (Skoti) A može taj Putin? [smeh] (L) Da!!!! (Enjo) Prethodno se govorilo da tajna organizacija nije predvidela Putinove akcije u Siriji. Ako je tajna organizacija povezana sa 4D OPS, da li bi bilo suvišno re?i da to otrkiva ve?inu njenih slabosti?

O: Svakako.

P: (L) Drugim re?ima, to je željno razmišljanje.

O: Jeste.

P: (L) U redu, dalje? (Galatea) Mogu li da pitam nešto što nije toliko u vezi teme ali sam radoznala? (L) Naravno. (Galatea) Da li je neko od naših ljubimaca nekada videlo ?udna stvorenja u dvorištu?

O: Mnogo njih!

P: Znala sam! [smeh] Da li zbog toga moja Maca(Kitty) nije smela da iza?e napolje?

O: Da

P: (Galatea) Šta je videla?

O: ?udno stvorenje/životinju. ( Window faller, kako glasi u Kasiopejskoj sesiji po terminologiji ozna?ava životinju ili stvorenje ?udnog izgleda, nalik ?upakabri ~ kom. prev.)

P: (Galatea) Znala sam. (Skoro Pa Beskona?no) Da li je imalo pipke ili kandže? (Galatea) Možete nam dati neki opis kako je to izgledalo? Zašto je bilo tako zastrašuju?e?

O: Velika smrdljiva ptica.

P: (L) ?ovek-Moljac! [smeh] (Galatea) O bože.

O: Blizu.

P: (Skoti) Možda sam ?uo Veliku Smrdljivu Pticu kako leti okolo pre mnogo godina, skoro sam totalno odlepio. Taj klepe?i zvuk... (Persival) I zvuk bebe koja vrišti! (Galatea) Znala sam da je nešto videla zato što nije htela da iza?e napolje skoro 2 godine. (L) Kada smo poslednji put imali dokaze o ovome? (Galatea) Ohoh!! Stavi ruku ponovo!! [smeh] Jednom sam videla ogromne otiske napolju. Možda su to bili tragovi ?udnog stvorenja?

O: Da

P: (Pjer) Koliko je veliko bilo? (Galatea) Andromeda je videla sa mnom. Otisci su bili veliki, ?ak ogromni. (Pjer) To je Bigfut. Mislim, stopalo je veliko [smeh] (Galatea) Videla sam otiske kandži u prašini i pomislila kakvo stvorenje ostavlja takav otisak? (Pjer) Trebali smo gips da napravimo. (Galatea) Kako možemo da vidimo te stvari? Ho?u da slikam! (L) Sa svom tom bukom koju pravite, mislim da ne bi trebalo! (Galatea) Da li bi trebalo da budemo zabrinuti... ?

O: Nabavite sigurnosne kamere.

P: (Galatea) Trebaju nam sigurnosne kamere svuda oko ku?e!! (Pjer) Postoje neke za lov, koje snimaju u mraku. One što imaju deketor za pokret su prava stvar.

(SPB) Bio je jedan video ove godine na kome se video Jeti, i baš je bila jedna od tih kamera za lov. (L) Ne znam da li želim da nabavim takvu kameru. Nikada ne bi izašla napolje. (Deta) Nikad više ne?u da zapalim pušnicu... [smeh] (Pjer) Znate, nekad sam išao da lovim pored jezera, imao sam pušku i bilo je mra?no. (Persival) Zar nisi ?itao o lovu na ta stvorenja? (Pjer) Znam da ne možeš! (L) Srebrni meci, Pjer! (MP) Svako od naših psi?a treba da ima kameru. (Skori) Noko kameru! (SPB) NokoPro! (Galatea) Da li su naši ljubimci u opasnosti od tih stvorenja?

O: Ne

P: (Galatea) Dobro je. Uplašili bi se pa bi ih ostavili na miru.

O: Kratkotrajno donekle.

P: (L) Sumnjam da bi održali neku tajnovitost. Iz istog razloga što ne možemo da ih lovimo je isto što oni ne mogu da napadaju naše pse. Ti budi iza svoje zavese a ja ?u iza moje! (Galatea) Pitala bih i o džinovskom lete?em tanjiru koji je bio na nebu za koji su ljudi mislili da je ogromna lampa? (L) Moraš sliku da pokažeš. (Galatea) Ho?eš da odem da je na?em? (L) Koliko brzo možeš da je na?eš? (Galatea) Dosta brzo! [štampa slike NLO-a] (Galatea) Da li se se?ate ovoga? (L) Daj da vidim... (Andromeda) Gde je slikano ovo? (Galatea) Ne se?am se. Ho?eš da pitaš u vezi toga ili ne? (Andromeda) Ima munja na slici... (L) Koja je priroda ove NLO slike?

O: Obmana.

P: (Deta)Jako je retko da slikaš NLO. ?ak je i re?e da slikaš NLO sa munjama u pozadini. (Persival) Imam pitanje u vezi atmosferskog fenomena. Ima kao video. Na nekoj udaljenosti, vidi se oluja sa velikim oblakom. Munje sevaju i prolaze kroz oblake. Posle nekoliko sekundi, obrazuje se velika lopta ili bela svetlost koja prodre veoma brzo u sredinu oblaka. Mislio sam da je fenomen plazme.

O: Da

P: (Persival) Plazma je odgovor na sve. [smeh]

(L) U redu, SPB? (SPB) Od kada su Rusi po?eli vazdušne napade na Siriju, pri?ao je Džon Mekejn i ostali Amerikanci da Rusi bombarduju trenirane CIA specijalce tamo.

O: Svakako!

P: (SPB) Pre svega, koliko je ljudi poginulo u Ruskim napadima na Siriju? (Galatea) Ra?una se....

O: 919

P: (SPB) A koliko CIA specijalaca?

O: 423

P: (Persival) Samo 919? (SPB) Uglavnom se ciljalo na zgrade, skladišta i tako to. (L) Koliko je zgrada pogo?eno? (SPB) Skoro 1000 zgrada je pogo?eno. (L) Zna?i meta su im uglavnom postrojenja, zgrade i ako se na?e neki ?ovek tu i tamo. (Persival) Pa ljudi su dosta obazrivi kada ?uju i vide avion, brzo se sklanjaju i beže. (L) Aha, zato je broj tako mali. (SPB) U principu, meta im nisu bili ljudi sada. Pjer, imaš pitanje? (Pjer) Ho?u da znam koliki je postotak ISIS infrastrukture do sada uništen?

O: 21

P: (Pjer) To je dosta dobro, 21%. (L) Jos 80, nije loše. (Pjer) Po?eli su pre par nedelja. (Persival) Rekli su da ?e im trebati 3 meseca. (SPB) Zna?i da su njihove projekcije poprili?no dobre za sada. (Pjer) Ali sada ubrzavaju malo. (L) Da, sada rade danono?no (SPB) Pogodili su oko 400 meta za protekla 3 dana. (Persival) Pitanje u vezi Izraela. Da li izraelska vlada/Zionisti/grupa u kontroli Izraela planira neko iznenadno "kona?no rešenje" za Palestince?

O: Željno razmišljanje otkriva ?oveka iza zavese.

P: (L) Možda planiraju. I možda pokušaju nešto. Ali možda iskopaju rupu za nekog drugog i onda oni upadnu. Isti slu?aj kao i sa SAD. (Persival) Šta Rusija sada radi u Siriji i Iraku, menja politi?ke odanosti i stvari na Srednjem Istoku. Ako Izrael misli da može da radi to što je radio dugo i nekažnjeno, to može da digne bes Arapskih nacija na njihovo ?elo. (L) Ima li još pitanja? (Enjo) Vra?am se na temu znanja i komunikacije... Da li postoji odre?ena oblast znanja na koju bi se ljudi trebali fokusirati?

O: Širenje osnovng znanja i fokus na naše slabosti.

P: (L) Mislim da kada si svestan hiperdimenzionalnih sila, kako iznad tako i ispod, i kako sve to funkcioniše, itd. Mislim da je dovoljno za ve?eras. Umorna sam.

O: Pomo? stiže! Zbogom.

 

Kraj sesijePreveo: Mile Kosti?