Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2015-05-02Datum sesije: 02.05.2015.


Laura, Andromeda, i Galatea za plo?om

Pierre, Perceval, Chu, PoB, Niall, Scottie

Pitanje (P): (Laura(L)) Danas je 2. svibanj 2015. [Pregled prisutnih] U redu...

(Galatea) Da li smo se pozdravili?

(L) Oh.

(Galatea) Halo? Ima li nekoga?

Odgovor (O): Jepiminz od Kasiopeje.

P: (L) Pregledavala sam transkripte iz 1995. pišu?i komentare, i bilo je tamo nekoliko sesija koje su bile izravno kanaliziranje putem „Franka“. Znate, neke od njih su bile poprili?no naporne jer bio je prisutan osje?aj da se ne žele dati izravni odgovori. Da li se radi o ispravnoj procjeni?

O: Blizu.

P: (L) Ali, naposljetku, ustrajavali bi s postavljanjem pitanja, i... Informacije koju su dane putem te metode, da li su pouzdane?

O: Uglavnom.

P: (L) I kako je mogu?e da su pouzdane ako je od strane Franka postojala nesklonost da se... Da li se radilo o Franku, ili se radilo o entitetu? Ili se radilo o entitetu?

O: "Frank"

P: (L) Zna?i, radilo se o informacijama Kasiopejaca?

O: Da, iako donekle usiljenim.

P: (L) Dobro, ako Frank nije... Ono što želim re?i je: kako je to mogu?e?

O: Kako si primjetila, Frank je bio nadareni medij za „kanaliziranje“. On je, jedno vrijeme, bio tvoja veza sa sobom iz budu?nosti. Nešto poput pomo?nih kota?i?a (za bicikl, op. prev.).

P: (L) Kako ?u procijeniti ovaj materijal?

O: Zasad ti dobro ide.

P: (L) Pa, moja procjena je da je tu bilo nešto malo konflikta izme?u bilo ?ega što se doga?alo s Frankom koji nije želio davati... Nije imao taj poriv davanja. Povla?io se, ili pokušavao ograni?iti informacije. Svejedno bi se probile. Kao da su pronalazile na?in, probijale se bez obzira na bilo što. Ponekad bi se probile u kodiranom obliku kao da uop?e nije razumio što se probija. Zapravo ih uop?e nije razumio.

O: Da.

P: (L) U redu. E sada, imam pitanje koje želim postaviti. Primila sam poruku od osobe s Facebooka. Ona piše, „zanima me da li bi Kasiopejce mogli pitati vezano za prijateljicu koja je nestala prije dvije godine. Upravo sam to prošli tjedan saznala, i ražalostilo me kada sam to ?ula. Kim je pisala za Natural News.“

(L) ?ini se da je ta cura otišla u Ekvador i upustila se u konzumiranje meskalina ili tako nešto, i doživila je živ?ani slom ili tako nešto. Onda je otišla od ku?e, nikada je više nisu vidjeli. Piše, „ne bi se htjela uplitati ili ju razotkriti u materijalu, ali zanimalo me da li je u sve u redu s njom ili što joj se dogodilo, ako je u redu saznati tu informaciju? Puno mi je pomogla vezano za moje zdravlje dok sam joj ja pomagala prikupiti materijal za knjigu o ?iš?enju s klistirima i pripremanju fermentiranog povr?a. Njena knjiga se zvala „Cleaning Up“ („Po?istiti“, op. prev.). Hvala.“
(L) U redu, cura se zove Kim Evans, i nestala je 2013. godine. Pri?a je donekle ?udna. Pokupila se sa 400 dolara, malom putnom torbom, njenim pasošem, i...

(Andromeda) Rekla je da se odmah vra?a.

(L) Zna?i, prije svega, da li je u redu pitati o tome? To je bilo objavljeno na internetu, zna?i pretpostavljam da nije kao da se radi o privatnim stvarima. Da li je uop?e u redu pitati o tome?

O: Da.

P: (L) Da li je ta osoba još uvijek živa u tijelu?

O: Ne.

P: (Pierre) Kako je umrla?

O: Vo?ena glasovima da se izloži opasnosti.

P: (Andromeda) ?ijim glasovima?

O: U njenom umu.

P: (L) I što je izvor tih glasova?

O: Entiteti koji su se motali oko nje.

P: (L) Da li su se ti entiteti motali oko nje zbog njenog susreta s psihodeli?nim drogama?

O: Djelomi?no, ali ona je tako?er bila mentalno i psihološki ranjiva uslijed genetskih faktora.

P: (L) Dajte mi da ovdje nešto naglasim. Ljudi koji su na odre?eni na?in genetski ranjivi ne bi trebali sudjelovati u aktivnostima vezanim za halucinogene droge? Da li je to razumno za pretpostaviti?

O: Da.

P: (L) No s druge strane nije kao da ljudi znaju da su genetski ranjivi, zar ne?

O: Ne.

P: (L) Još nešto za dodati vezano za to?

(Galatea) Ima li na?ina da se odredi da li je netko genetski ranjiv?

O: Ne.

P: (Perceval) Jednostavno se nemojte upuštati u eksperimentiranje s psihodeli?nim drogama, bez obzira o kome se radi. To mi se ?ini razumnim.

(Chu) Kakvoj se opasnosti izložila?

O: Mjesta ljudi.

P: (Perceval) Da li je ubijena?

O: Da.

P: (Perceval) Zna?i, upala je u jako loše društvo.

(L) Ne možete nam pobliže objasniti?

O: Ne, obzirom da ne postoji izravna veza.

P: (L) Drugim rije?ima, obzirom da nismo bili izravno povezani s njom ili nismo ništa znali o njoj, ne mogu nam pobliže objasniti. Pa...

O: Svi bi trebali biti svjesni potencijala za uplitanje entiteta kada se koriste psihodelici. Oni u nekim slu?ajevima mogu biti od koristi ako se pažljivo postupa.

P: (L) Rekla bi tako?er da moraju biti prisutni ljudi koji su u potpunosti svjesni razli?itih mogu?nosti, koji izvode mentalno blokiranje, vode ra?una o energiji koja kruži...

O: Da.

P: (L) U redu.

(Galatea) Vezano za to, da li je za nas u redu da meditiramo kako bi pove?ali naše izvanosjetilne sposobnosti? Da li je to sigurno?

O: Da.

P: (L) To stoji u sesijama. Pri?ali smo o tome. Scottie, da li imaš kakva pitanja vezana za to što si nedavno ?itao?
(Scottie) Pa, recimo... Nedavno sam pro?itao „Hostage to the Devil“ („Taoc ?avla“, op. prev.) koju je napisao Malachi Martin. Na forumu sam zapo?eo temu vezano za to. Uslijedila je kratka rasprava, i nekolicina ljudi je u suštini pitala o ?emu se tu radi s katoli?kim sve?enicima koji obavljaju egzorcizme i prizivaju Isusa, bla bla bla. Zna?i, velik broj nas zanima kako to funkcionira. Može se re?i da smo svjesni da pri?a o Isusu u koju katolici vjeruju nije baš istinita. Radi se o laži. Zna?i, teško mi je pomiriti svo to skupa „prizivanje Isusa“ s ?injenicom kako se entiteti uvuku kada samome sebi lažeš vezano za nešto. Zna?i, tako se uvuku, ali onda katoli?ki egzorcist u tehni?kom smislu vjeruje u laž ako priziva ime Isusovo, i entiteti su prili?no pametni, zar ne? Zna?i...

(Perceval) Zašto to može biti u?inkovito?

O: Namjera u kombinaciji s bi?em i željom da se ?ini dobro može ?esto proizvesti u?inke ?ak kad znanje nije prisutno.

P: (Perceval) To sam i mislio. Mogu vjerovati kako ?e Barney the Purple Dinosaur (Barney , ruži?asti dinosaur, glavni lik ameri?ke televizijske serije za djecu „Barney & prijatelji“, op. prev.) otjerati demona, ali zapravo su oni ti koji se bore, znate? Zna?i, oni sami ulažu svoju energiju. U štogod vjerovali, oni su ti koji ulažu energiju i volju kako bi pokušali posti?i promjenu.

(L) Pa, to me podsje?a na onu pri?u koju je Terry ispri?ao o alkosu („barfly“ u izvorniku, u doslovnom prijevodu „barska mušica“, tj. osoba koja visi u birtiji, za što bi mi, iako ne uvijek to?no, upotrijebili izraz alkos. Pri?a se odnosi na doga?aje opisane u sesiji od 14. listopada 1995., op. prev.). Kao da se nešto pobunilo u njemu, i suo?io se s tom osobom i rekao, „Imaš nekih problema sa mnom, ha?“ I to je bilo kao da se unutarnje bi?e – iako nije posjedovao stvarno znanje o tome tko ili što je taj lik, ili išta drugo što je kasnije otkriveno – kao da je zbog njegove svjesnosti da se doga?a nešto na nekoj višoj razini bila prisutna svjesnost koja se tražila. Pretpostavljam da ako se nalazite usred egzorcizma, sama ?injenica da ste minimalno svjesni da imate posla s „ne?im“ što je bestjelesno i ne može se vidjeti zna?i da ste ve? svjesniji od ve?ine ljudi!

(Perceval)Dakle, to zna?i da možete djelovati i utjecati na to na neki na?in.

(L) To je odre?ena razina znanja.

(Perceval) Sve to skupa s Isusom, pogledajte što se doga?a u Lourdesu. Ima ljudi koje je tamo izlije?ilo vlastito vjerovanje. Zna?i, u tome se krije stvarna mo?. ?ak i kad je pogrešno!

(L) Osoba koja izvodi egzorcizam je o?igledno katolik, ili dio njih ima to uvjerenje. To stvara tu silu.

(Pierre) I sve?enik je posvetio svoj život katolicizmu, pa ima tu snažnu vjeru. I pogrešno je u smislu povijesnih faktora, ali usprkos tome prisutna je viša sila...

(L) I Kasiopejci su rekli da postoje bi?a viših denziteta koja su u stanju dati tu mo? ili pomo?i ljudima kada ih se pozove.

(Pierre) ?ak i Cezar. Pitali smo vezano za to, i mislim da je rekao nešto u stilu da kad ljudi pozovu Isusa, on se odazove.

(Perceval) Ili nekima...

(Chu) Mislim da možda postoji i tre?i faktor,tako?er. Sve?enici znaju da riskiraju zbog nekog drugog. Ta hrabrost ili odvažnost je tako?er dio bi?a. Zna?i, entitet može vidjeti da vjeruju u laž, ali Sveti Mojsije! Spremni su ?ak otvoriti se i boriti protiv toga.

(L) To je tako?er jedna od mogu?nosti. Ipak, u toj knjizi bilo je nekoliko slu?ajeva koji su bili zbilja zastrašuju?i. Mislim da je Scottijeva analiza na kraju onog jadni?ka koji je umirao, i što je ono što si rekao? Spoznao je zlo ili tako nešto?

(Scottie) Nije htio re?i Martinu o ?emu se radi sve do malo prije smrti. Rekao je da je prolazio kroz život i da je samo služio Isusu, i bla bla bla, ali nikad nije razmišljao o ideji mržnje, ili stvarnog o?ajavanja, ili odbacivanja Isusa. Znao je da postoji zlo, ali nije izravno upoznao zlo. Jednom kada jest, to ga je natjeralo da pomisli, „dobro, što ako Isus nije vrhunac svega i sve što postoji?“

(L) Ili što ako postoji druga strana svega, i svemir je složeniji nego što možemo zamisliti?
(Scottie) To ga je doslovno mu?ilo ostatak života.

(Perceval) Zna?i, izravno iskustvo navodne stvarnosti koju zagovara Katoli?ka Crkva je zapravo ponukalo tog lika da u pitanje dovede vjeru u samu Crkvu! Svi jednostavno vjeruju u ideje i mitove i u?enja, ali nemaju izravno iskustvo toga. Dobro, zlo, ?avo, Sotona... Ali nitko nema nekakvo izravno iskustvo toga. Jednom kada izravno iskuse te stvari od kojih bi se trebali ?uvati, i to im poljulja vjeru.

(L) To im poljulja vjeru u stvarnost jer shvatiš da postoji to „nešto“, i to naizgled ima pravo postojati. Jedno je ?uti pri?e o Adamu i Evi i zmiji koja do?e i dovede ih u iskušenje, i onda sve te kasnije pri?e o demonima i svim tim skupa stvarima. Ali kada spoznaš da je to zbilja, zbilja stvarno... Da postoji, ima utjecaja, i u nekom smislu ima svoje mjesto u cjelokupnom postojanju, i da ima vlastito pravo postojati... Onda shvatiš da pri?a o Bogu koji je u potpunosti dobar, to je ono što pada u vodu. I dalje možeš razmišljati o ne?emu što je sveznaju?e i svemogu?e, ali nije u potpunosti dobro. Onda shvatiš da imaš ovaj izbor. I taj izbor je ljudima jednostavno zastrašuju?.

(Pierre) I svemiru je bitna ravnoteža. Ako imaš mo?ne dobre entitete, onda imaš mo?ne zle entitete.

(Perceval) Mislim da, kao što si ti rekla, to može zapravo ljude ponukati da se pitaju da li Bog zapravo brine na na?in koji nam je prezentiran.

(L) Da, i to su stvari o kojima pišem u Valu.

(Perceval) To tjera na razmišljanje. To osobu koja je prije toga slijepo vjerovala potakne da razmišlja u realnim okvirima, i padaju ti na pamet teška pitanja na koja nema previše odgovora.

(L) U redu, dakle tko ima pitanja? Idemo dalje...

(Perceval) Razmišljao sam o ovim zatvaranjima Walmartovih trgova?kih centara. Pet trgova?kih centara diljem južnih država SAD-a, od Floride do Kalifornije, je zatvoreno. Ponudili su objašnjenje kako se radi o „problemima s vodovodnim instalacijama“. Obavijestili su zaposlene na dan kad su ih zatvorili. Ušli su, i u suštini rekli, „svi ste otpušteni kada završi današnji dan.“ Zatvaraju vrata zbog problema s vodovodnim instalacijama, i rekli su istu stvar u svakom od pet trgova?kih centara. 2200 ljudi u 5 centara je izgubilo posao.

(Andromeda) I dobro su poslovali, tako da nije stvar u zaradi.

(Perceval) Jedan od njih je bilo me?u 10 najboljih u SAD-u po zaradi, i postoji ukupno otprilike 1500 trgova?ih centara. U svakom slu?aju, ponudili su bezvezno objašnjenje o popravkama vodovodnih instalacija, ali to su svi osporili. Svi su rekli da nisu primjetili niti jedan jedini problem s vodovodnim instalacijama, vodoinstalatere, ništa. ?ak i u izvještajima vode?ih medija o tome stoji kako je to objašnjenje o vodovodnim instalacijama o?igledno pizdarija. Zna?i, ljudi koji se bave teorijama zavjera su po?eli to dovoditi u vezu s Jade Helm vježbama koje ?e se održati kasnije ove godine. Pri?aju kako ?e trgovine biti prenamijenjene u zatvorske kampove, pritvoreni?ke centre, štogod... Svakojakve ludosti. Mislim da to nije istina, ali je onda pitanje: zašto su te trgovine zatvorene?

O: Utjecaji kozmi?ke prirode.

P: (Perceval) Nešto ekstremniji teoreti?ari zavjera lude vezano za to. Velik broj ljudi pri?a o tome, poput Sorche Faal. Jedna od njenih internetskih stranica, EU Times, iznosi brojne tvrdnje koje ne može potkrijepiti izvorima. Pisalo se kako su svi Walmart trgova?ki centri povezani podzemnim tunelima diljem SAD-a, i da ameri?ka vojska koristi Walmart centre kao logisti?kecentre.

(Andromeda) Hm, to nije pretjerano prakti?no... I pritvoreni?ki centri nisu prakti?ni jer bit ?e im potrebno PUNO više prostora od toga, o?igledno. Dakle, to je jako misteriozno...

(L) Dakle, što „kozmi?ki utjecaji“ zna?e?

O: Dominacija punog spektra 4D OPS pomaga?a. [odgovor stiže sporo, i pomalo se zaglavi na „pomaga?a“]

P: (L) Šta to bješe?

(Niall) Perceval je upravo prije nekoliko dana spominjao „dominaciju punog spektra“.

(Perceval) Pa, 4D OPS pomaga?i bi bili 3D, Mossad, ili štogod? Pa, da li su konkretno ovi Walmart centri, da li su imali...?

O: Zapovjedni centri.

P: (Perceval) Zna?i biti ?e korišteni kao zapovjedni centri.

(Chu) Ili se ve? koriste kao...

(Perceval) Pa, sumnjam. Unatrag nekoliko tjedana su još uvijek bili Walmartovi centri. Da li postoje podzemni tuneli koji povezuju Walmartove trgovine?

O: Ne.

P: (L) Nema tunela.

(Perceval) Izvrsno. Hvala Bogu. [smijeh]

(Andromeda) Ne?e ih se koristiti za odlaganje tijela?

O: Ne.

P: (Pierre) Po ?emu su tih pet Walmatrovih centara posebni?

O: Veli?ina, prikladnost, lokacija.

P: (Perceval) Da li imaju kakve veze s tim planiranim Jade Helm vojnim vježbama koje ?e se održati ovog ljeta?

O: Naposljetku, ali zasad ne baš.

P: (Perceval) Zna?i, možemo li pretpostaviti da je ameri?ka vojska rekvirirala tih pet centara kako bi ih koristila kao zapovjedne centre?

O: Blizu.

P: (Perceval) Žele da im služe kao tajni zapovjedni centri? Ne?e ih pretvoriti u službene vojne baze, zar ne?

O: Naposljetku.

P: (Scottie) Pa, odgovorili su „Blizu“ na pitanje da li ?e ih prenamijeniti u vojne baze.

(Perceval) Ne, rekli su da naposljetku ho?e. „Blizu“ se odnosilo na pitanje da li su ih rekvirirali kako bi ih koristili kao zapovjedne centre, i „Naposljetku“ se odnosilo na to da li ?e ih koristiti kao službene vojne baze.

O: Vojne/civilne.

P: (Perceval) Vojne/civilne u smislu obavještajnih/jezivih stvari?

(L) Ili zapovjedne centre. Vojne/civilne zapovjedne centre...

(Niall) DHS (Department of Homeland Security, tj. Ministarstvo domovinske sigurnosti SAD-a, op. prev.).

(Perceval) Da li se radi o pripremi za neke o?ekivane...

(L) Ho?u re?i, skužite kako su postavili Walmartove centre na te centralne lokacije kako bi pokrili obližnja podru?ja. Pristup. Što ako se ljudima kaže da se moraju tamo pojaviti i prijaviti, ili se cijepiti, dati ozna?iti, dati da im se nešto ubrizga, ili ako želiš hranu – distribucijski centar...

(Perceval)Zna?i, preuzima ih vojska, ali...

(L) Na neki na?in ?e ih prenamijeniti.

(Perceval) ... u sklopu priprema za nešto što o?ekuju da ?e se dogoditi u bliskoj budu?nosti.

O: Da.

P: (Pierre) Ili za slu?aj gra?anskog rata...

(Perceval) Ili ekonomskog kolapsa.

(L) Ili katastrofe...

(Pierre) Kakva mogu?nost im je na pameti?

O: Nema kockanja.

P: (L) Ne?e ti to re?i.

(Chu) O?igledno, nije nešto što ?e pomo?i ljudima jer se radi o zapovjednom centru.

(Perceval) Zapovjedništvo i nadzor za DHS, ili...

(Niall) FEMA („Federal Emergency Management Agency“, tj. Savezna agencija za upravljanje kriznim situacijama SAD-a).

(Perceval) Jedna je na Floridi, jedna u Oklahomi, i jedna u Kaliforniji. Zna?i, uzduž juga SAD-a. Da li ?e to napraviti s još trgova?kih centara?

O: Da.

P: (Pierre) Zna?i to je tek po?etak.

(Perceval) Postoje na tisu?e Walmartovih centara...

O: Obratite pažnju na vremenski okvir dan za obavljanje „popravaka“.

P: (Perceval) Da, 6 mjeseci do jedne godine.

(Pierre) To je u potpunosti nerealisti?no za popravljanje vodovodnih instalacija!

(L) Zna?i, 6 mjeseci do jedne godine prije nego što o?ekuju da ?e po?eti s radom.

(Pierre) Zna?i uskoro.

O: Da.

P: (Perceval) Jade Helm vojne vježbe u nekoliko država diljem SAD-a u srpnju, da li je to sli?no „vježbama“ tijekom false flag napada i sli?nim stvarima?

O: "Ratne igre" protiv masa. Tako?er uzmite u obzir da se „stvari“ znaju „dogoditi“ tijekom takvih vježbi.

P: (Perceval) Da, po?nu se odvijati „uživo“...

(L) Imali su vježbe kada se 09/11 dogodio. Imali su vježbe za još dva ili tri sli?na doga?aja, poput teroristi?kog napada na London.

(Perceval) I za teroristi?kog napada tijekom maratona u Bostonu, tako?er. Sandy Hook. Sve.

(L) Sljede?e pitanje?

(PoB) Želio bih pitati vezano za taj Boeingov vojni avion koji je na sat vremena nestao s radara iznad La Manchea?

O: Ve? smo odgovorili na sli?no pitanje.

P: (Pierre) Da, rekli su da se radi o nepravilnostima („glitches“ u izvorniku, op. prev.) i curenju iz 4D.

(Andromeda) Da li se ponovo pojavio?

(Perceval) Ovaj je sigurno sletio, ali nestao je na sat vremena.

O: Nepravilnosti uzrokuju nervozu PTB-a („Power That Be“, oni koji vladaju, mo?nici, op. prev.).

P: (L) I kada se PTB unervoze, postanu neugodni.

O: Da.

P: (Scottie) To je problemati?no.

(Perceval) Da li postoji kakva mogu?nost da ?e te nepravilnosti na bilo koji na?in biti korisne za razotkrivanje istine obi?nim ljudima?

O: Slu?ajno.

P: (Perceval) Pretpostavljam da ako bi se neke stvarno ?udne stvari po?ele doga?ati, ljudi bi mogli...

(L) Šta ako bježiš od policije i pro?eš kroz neki portal i završiš na drugom kraju svijeta, ali se zatvori prije nego što oni tamo stignu? [smijeh] To bi moglo slu?ajno biti korisno!

[kratka pauza]

(L) U redu, gdje smo?

(Perceval) ?ak je bilo izvo?a?a radova koji su znali raditi u Walmartu, i rekli su da nikad ne bi zatvorili ?itavi trgova?ki centar. Obi?no bi ušli i ako moraju zatvoriti zahode, postavili bi prijenosne zahode da ne moraju niti na minutu zatvoriti, i onda bi izvo?a?ima radova rekli da imaju recimo dva tjedna za obaviti sve popravke.

(Pierre) Tako su pohlepni... Zatvoriti ?e na 6 mjeseci zbog vodovodnih instalacija? HA! To je jednostavno loše.

(L) Zapovjedni centri, to zvu?i donekle razumno jer nema od njih puno koristi za još što. Što je Sorcha Faal pri?ala o tome?

(Perceval) Svi ti skupa tuneli i sve te stvari...

(L) Što se ti?e Sorche Faal, pro?itaj što on/ona/ono kaže, i pretpostavi da je upravo suprotno. To je u potpunosti od strane SAD-a kontrolirani dezinformacijski izvor koji se predstavlja kao da je ruski.

(Perceval) Na zbilja sirov na?in.

(Galatea)Da li ?e se ljudi i stvari koji su neko? davno nestali po?eti ponovno pojavljivati?

O: Da.

P: (Galatea) Cool! Vikinški brod...

(Scottie) Pojavit ?e se u našem jezercu!

(Perceval) Bila je ona pri?a negdje o avionima iz Drugog svjetskog rata... napravljen je film. Mislim da nije bio temeljen na stvarnim doga?ajima, ali avioni iz Drugog svjetskog rata bi uletjeli u dimenzionalni otvor i kasnije iz njega izišli.

(Pierre) Ima puno pri?a o starim jedrilicama iz davnih vremena koje su vi?ene.

(L) Pa, znate ono što nam se dogodilo prije no što se Galatea rodila... Sat i pol vremena su ti avioni s propelerima iz Drugog svjetskog rata letjeli iznad naše ku?e na Floridi. Te no?i se mogla vidjeti polarna svjetlost („aurora“ u izvorniku, op. prev.), i nebo je u potpunosti bilo crveno i mirisalo je na cimet. Kao da se radilo o elektromagnetskom fenomenu, i mislim da je stvorio zakrivljenje u prostor-vremenu, i mi smo zapravo vidjeli nešto što se dogodilo u nekom drugom vremenu.

(Perceval) Vidjeli ste nebo iznad Europe tijekom Drugog svjetskog rata?

(L) Možda jesmo. Nije baš vjerojatno da bi netko imao 1989. godine toliko aviona s propelerima? Jedan za drugim, samo su dolazili, i dolazili, i dolazili...

(Andromeda) Više se sje?am crvenog neba, mirisa cimeta, i pucketanja u zraku.

(L) Radilo se o zbilja divljem iskustvu. Ti avioni su jednostavno dolazili, i dolazili, i dolazili. Prestala sam brojati kad sam došla do otprilike 100. Pri?amo o stotinama aviona. Bilo je nenormalno.

(Pierre) Da li je postojala veza s ro?enjem Galatee?

(L) Jednostavno se sje?am toga jer...

(Perceval) Galatea je ispala iz jednog od tih aviona - umjesto da je roda donese.

(Andromeda) Sje?am se da sam ušla u ku?u da provjerim što se doga?a s bebom...

(L) Mislim da se radilo o Atheni, i ja sam bila trudna s Galateom. ...

(Andromeda) Toga se ne sje?am.

(L) I još ne?ega se sje?am vezano za to, bilo je to nekoliko mjeseci nakon okašnjele tropske oluje u studenom prethodne godine. U redu, ?emu smo svjedo?ili kada smo vidjeli sve te avione kako nadlije?u?

O: Bombarderi koji lete iznad Europe 1943. godine.

P: (Chu) Godina kada se Ark rodio.

(PoB) Da li se radilo o njema?kim avionima?

O: Savezni?kim.

P: (L)U redu, ima li još pitanja?

(Galatea) Imam ja još jedno. Da li su Kasiopejci u stanju percipirati slatko?u? Ako ne, to je u redu. Ali da li ste? Da li vam se ?ini da smo slatki?

O: LOL (kratica za „Laughing out loud“, tj. grohotom se smijati, op. prev.)!

P: (Galatea) Pitala sam se jer mi mislimo da su psi slatki, i ma?ke. Ali da li smo mi slatki? Da li vidite slatko?u?

O: Da.

P: (Galatea) Da li smo mrvicu slatki?

O: Da.

P: (Galatea) Zna?i, mi smo im poput malih pasa. [smijeh]

(Perceval) Oh, jedan od njih se popiškio na tepih! Kako slatko! [smijeh]

(L) U redu, mislim kako smo spremni ugasiti se osim ako nema ne?ega o ?emu bi trebali porazgovarati.

O: Pozdrav.

KRAJ SESIJE