Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2014-09-20


20.09.2014.

Laura i Andromeda su na plo?i.

Pierre, Perceval, Noko the WonderDog, PoB, Chu, Kniall, Data, parallel, Breton, Prodigal Son, Windmill Knight, Mr. Scott, Approaching Infinity, Alana, Timótheos, Rabelais

Bilješka: glasno?a digitalnog snimanja sesije bila jako niska - što je jako neobi?no

P: (L) Danas je 20.09.2014. Sutra je ekvinocij. Kraj ljeta, i po?etak jeseni... dobro, da vidimo da li ?e se samnom nešto ve?eras dogoditi s obzirom da se osje?am tako bezveze. Tko je sa nama ve?eras?

O: Ileaghona s Kasiopeje je sa vama ve?eras. Ovaj put su energije teške zbog globalnih EM struktura.

P: (L) Razumljivo pitanje za postaviti je: Zašto?

O: Nešto se veliko kotrlja iza brda, što prethodi valu.

P: (Pierre) Dakle, to je velika patnja ljudi koja ima utjecaj na globalne EM strukture?

O: Da. Kada se razine još pove?aju, balansiranje ?e ozbiljno po?eti.

P: (L) Da li želite re?i da je potrebno da se patnja ljudi proširi još više nego što je sada, da bi došlo do promjena?

O: Svakako, ?ovje?anstvo ?e napokon biti ujedinjeno.

P: (Perceval) Napokon ujedinjeno u patnji?

O: Da.

P: (Perceval) To je jedini mogu?i na?in jedinstva? Krasno!

O: Ne, nije jedini mogu?i na?in.

P: (Perceval) U teoriji. Ali ljudi se ne mogu ujediniti zbog svih problema za koje znamo. Tako da ako se ne mogu ujediniti na normalan na?in, onda ?e se udružiti na drugi na?in...

(Pierre) Da, ako se ljudi ne mogu ujediniti na pozitivan na?in, npr. suradnja i zajedni?ki rad, onda se mogu ujediniti na negativan na?in.

(Perceval) Oni pate skupa zbog ignoriranja.

(L) Pa to je totalno depresivno! Ima li šta dobrih vijesti? (smjeh)

O: Naravno! Karma sustiže i njihove dane! Pogledajte sesiju u kojoj smo spominjali: Trostruki kružni ritam na kozmi?koj skali.

P: (L) Ako se dobro sje?am, nešto je re?eno kao kada nešto do?e... kako zovu te pojave? Te cikluse? Bioritam! Nešto govore o trostrukom lošem danu ako si John D. Rockefeller, i dobar dan ako si Mahatma Gandi. Da li se na to odnosi?

O: Da.

P: (Andromeda) To je onda dobra vijest.

(L) Dobro... primjetila sam da Obama planira naoružati izbjeglice koje ?e bez razmišljanja predati svoje oružje zlim izbjeglicama. On kaže da ?e naoružati samo dobre izbjeglice. On naoružava izbjeglice iz Sirije. On je odbio naoružati izbjeglice iz Ukrajine. Sada se i Francuska pridružila.

O: Karme ?e biti i vi to znate!

P: (Mr. Scott) Zamalo su upotrijebili i loše rije?i. Mora biti nešto veliko!

(L) Da li je netko dobio nešto posebno?

(Perceval) Da li je bilo glasa?kih nepravilnosti u Škotskoj kada su glasali o nezavisnosti?

O: Da.

P: (Kniall) Da li su izglasali za „NE“?

O: Da.

P: (Perceval) Koji je bio postotak glasa?kih listi?a „Za neovisnost“?

O: 73 %

P: Opaaa!

(Pierre) To je užasno.

(Perceval) Ovo je moje iznena?eno lice...

(Chu) Nismo o?ekivali više od 70 %. Govorili smo o tome danas.

(Pierre) Imam drugo pitanje, ako možemo promjeniti temu. Ovaj francuski znanstvenik koji je otkrio Paleolitske tucanike od kamena. Desetlje?ima su mislili da su korišteni za usitnjavanje sjemena ili sli?no. Slu?ajno je ispustio jedan - on je muzi?ar - i shvatio je da je zvu?alo jako dobro kada je udarilo tlo. Tada je po?eo analizirati sve te tucanike. Skužio je da je svaki od njih podešen. Svaki od njih proizvodi savršeni zvuk. Sada je njihova teorija da tucanik nije tucanik, nego muzi?ki instrument. Da li su ovi tucanici jedino upotrebljivani kao muzi?ki instrumenti?

O: Ne, ni blizu. Tonovi za ozdravljenje su proizvedeni kada udare to?nim slijedom i kombinacijom.

P: (Pierre) Zna?i neka vrsta muzike? Perfektni tonovi? Ako svirate to?ne tonove odre?enim slijedom... i odre?enom kombinacijom... muzika može lije?iti.

O: Važno je da je ton u pratnji sa podtonom i frekvencijama koje su prirodne kamenu i „pri?aju“ sa stanicama u tijelu.

P: (L) Mislim da ne možete njima samo svirati muziku.

(Pierre) Ne, mnogo je složenije od toga. Ali zna?i veliku koli?inu znanja...

O: Primjetite da je specifi?no kamenje odabrano za Stonehenge.

P: (Perceval) Od ?ega su napravljeni?

(L) Plavo kamenje, i još nešto... nekoliko vrsta. Dobro, sljede?e?

(Approaching Infinity) U zadnjoj sesiji, pitali smo pitanje o grupama duša, i tko je od Cezarove grupe duša još živ? Kasiopejci su odgovorili nešto kao: „grupne duše tako ne funkcioniraju“. Pa kako onda grupne duše funkcioniraju?

(L) Mislim da trebaš pojednostaviti pitanje. Što je grupna duša?

O: Grupna duša je udruženje koje može biti zbog podrijetla ili maturiranja?

P: (L) Kažete da duše mogu biti dio grupnih duša ako imaju isto podrijetlo, kao u ve?oj duši ili nadduše ili sli?no? I one mogu ste?i ili rasti ili imati udruženje s drugim dušama zbog njihove vibracione frekvencije uslijed njihovog iskustva ili rasta ili sli?no?

O: Dovoljno blizu.

P: (L) U redu, sljede?e?

(Mr. Scott) Zar ne želiš pitati pitanje u vezi naših stvari?

(L) Kojih stvari?

(Chu) Tvoj pad....

(Mr. Scott) Znaš, banka i sve to.

(L) Da, moj pad. Što bi trebala pitati u vezi svog pada? Znam zašto sam pala. Ok, zašto sam ovako užasno pala i imam ovu užasnu ozljedu baš u ovo vrijeme?

O: Ti se uvijek trudiš da uradiš toliko toga.

P: (Perceval) Da, ti si se trudila da nešto sašiješ, pošla si u to kao: „Sada ?u šivati“ i netko ti je izvukao stolicu ispod tebe.

(Kniall) Kako možemo popraviti ovu situaciju?

O: Problem nije u raspore?ivanju energije na punu budnost „znakova“. Bila si nedavno informirana s nekoliko znakova i ignorirala si ih.

P: (L) Kojih znakova?

(Mr. Scott) Da, kojih znakova?

(L) Ok, pumpa od bazena je pukla...

(Pierre) Tri su pumpe pukle: pumpa za vrt, pumpa za ribnjak i pumpa za bazen. Imali smo problema s pumpama. Simboli?ki to zna?i...

(L) Tri pumpe...

(Pierre) Unutar dva ili tri dana.

(Perceval) Dobro, pumpa s bazena je bila kao i prije mjesec dana.

(L) Mr. Scott mi je govorio o nekim stvarima...

(Perceval) Ali to je bila ruka od Date, bogomoljka, i...

(L) Mislim da je to sve bilo istog dana kad se desio i moj pad. To moraju biti znakovi prije toga...

(Parallel) Bilo je mnogo neuspjeha u poslovima s ribnjakom.

(Percaval) Pa to je bilo i za o?ekivati.

(L) Nemam pojma da li bih to nazvala znakom.

(Chu) Napad na SOTT?

(L) Da! To je bio veliki znak! Napad na web stranicu... to mi je trebalo nešto zna?iti... problemi s bankom... dakle kažeš da postoje energije koje napadaju iz nekoliko pravaca, a ja nisam bila svjesna i pridodala posebnu pažnju gdje sjedim i što radim? Da li je to u osnovi tako?

O: Blizu. Isto si propustila naglasiti situaciju onih oko tebe.

P: (Perceval) Novi ljudi.

(L) Ali vrlo ?esto kada to naglasim, ?udne se energije pojavljuju, ljudi mi se smiju.

(Mr. Scott) Ja ne! Ja ti uvjek šaljem signale i govorim: Pogledaj! To su znakovi!

(Perceval) Pa nismo ni trebali isticati da je bio napad na SOTT. Svi su to znali.

(Approaching Infinity) Pa, možda su ovi znakovi aktualni i samo da se uvjerimo da se ovo sve doga?a - pogotovo za one koji su novi i stigli ovdje k nama.

O: Da.

P: (Pierre) Da kao što je Data ozljedio sam sebe!

(Perceval) Dobro, reci im sada. Svi vi novi ljudi, bolje da se podsje?ate cijelo vrijeme. Opasnost vreba na svakom koraku. Morate toga biti svjesni 100 %...

(L) Uvjek o?ekujte napad!

(Perceval) … cijelo vrijeme! Ako niste svjesni, istu?i ?u vas... (smjeh) I ne šalim se!

(Pierre) I nitko neka ne sjedi na ni jednoj stolici mjesec dana!

(Perceval) Ne, ali mi se ne šalimo. Op?enito govore?i, nakon što sam bio tu neko vrijeme, bili smo preoprezni. Dakle trebate u?i u taj okvir razmišljanja.

(Andromeda) Uvjek budite svjesni.

(Perceval) O?ekujte neo?ekivano. Budite dodatno oprezni sa stvarima. Ne tumarajte okolo, ne budite nedruštveni, obratite pozornost na realnost oko sebe.

(Andromeda) To je otprilike sve što je I Ching rekao za tvoj pad, jel tako?

(L) Rekao je da legnem ravno...

(Andromeda) Budite mirni i fokusirani...

(Chu) Kre?ite se samo kada ste sigurni.

(L) Što bi Putin u?inio? To je pitanje za pitati!

(Perceval) Putin bi sko?io na le?a medvjeda!

(Pierre) Putin ima trticu od titana. (smijeh)

(L) Da li je moja trtica slomljena?

O: Da.

P: (L) Da li je krsna kost slomljena?

O: Da.

P: (L) Dakle zbog toga boli onako kako boli.

O: Da.

P: (L) Dobro.

(Perceval) Koliko ?e vremena trebati da zacjeli?

O: 4 mjeseca.

P: (Perceval) Ovo je ozbiljno, Laura!

(Pierre) Nije ni tako strašno za takvu ozljedu. Može biti mnogo gore.

(L) Naizmjeni?no šetam okolo i ležim na krevetu, i ne znam što u?initi sa sobom. Osje?am kao da plutam u svemiru.To je užasno.

(Perceval) Što može pomo?i da takva kost zacijeli?

(L) ?inim sve.

(Pierre) Možda da pitaš, uz ono što ve? ?iniš u vezi toga, što bi se još moglo u?initi da se ubrza proces zacjelivanja?

O: Hladiti i grijati i prestati sjediti na njoj!

P: (smijeh) (Perceval) Moraš le?i ravno.

(Mr. Scott) Kako da legneš ravno ako moraš stajati?

O: Lezi!

P: (Mr Scott) Oh!

(L) Mogu le?i u bazenu!

(Mr. Scott) I možeš se prehladiti u isto vrijeme.

(Chu) Donijet ?u ti hranu, do?i u posjet, donijet ?u ti obrok i...

(L) Ovo prelazi sve granice. Ajmo promjeniti temu (smijeh). Postaje zaista vru?e, sjedila sam neko vrijeme, pa hajdemo to završiti sada.

(Chu) Da li je ta stvar s bankom u skladu sa FATCA? ( Foreign Account Tax Compliance Act )

O: Djelomi?no.

P: (L) I što je s tim drugim?

O: Napad od politiziranih izvora koji žele da tvoja misija propadnne.

P: (Chu) Lijepo.

(Pierre) Da li imaju savjet ili preporuku za nas da napokon prona?emo bankarsko rješenje?

O: Pro?i ?eš to standardno, pomo?u umreženja i nau?iti ?eš mnogo stvari usput.

P: (L) Da, zadnje pitanje. Meni je vru?e, mene boli, ja sam stvarno o?ajna.

(Rabelais) Imam stranice ovdje.

(L) O ?emu su tvoja pitanja?

(Rebelais) Rak.

(L) Tko ima rak?

(Rabelais) Pa, ja imam. Imam li još?

O: Ne.

P: (Rabelais) Pitanje u vezi ovog momka koji koristi metodu lije?enja raka kanabisovim uljem za sve rakove, Rick Simpson. Da li je njegova metoda valjana?

O: Samo djelomi?no i u posebnim slu?ajevima. Ima mnogo uzroka raka i zato ne postoji jedinstveni magi?ni metak.

P: (Rabelais) Što je sa Dr. Gonzalesovim pobijanjima Seyfriedovog istraživanja sa ketozonom dijetom i rakom? Dr. Gonzales upotrebljava terapiju hranom i razumije da teški tumor ima proteinski omota? na sebi. I da bi doveo tjelesnu t-?eliju unutra, da se ubije rak, treba zaobi?i ovu proteinsku ovojnicu. Zato on upotrebljava mnogo enzima guštera?e u svojoj terapiji, koji uništavaju proteinsku ovojnicu...

O: Vidi prethodni odgovor.

P: (Rabelais) Da li je Gonzalesov argument o Seyfried istinit?

(L) O ?emu to?no?

(Rebelais) O momku koji tvrdi da ketoza lije?i rak. Gonzales je tretirao rak 25 godina - tisu?e pacijenata - sa ovom integriranom onkologijom. U svom iskustvu jedino je malom postotku svojih pacijenata savjetovao dijetu sa malo ugljikohidrata I mnogo masti. On prilago?ava – stvara svaku terapiju...

(L) Dobro, tako su i Kasiopejci upravo rekli. Pogledaj prethodni odgovor.

(Rabelais) Da i uzima jednog po jednog. On ?ini kompletnu procjenu, njihovu medicinsku povijest i bilježi svaki slu?aj posebno. On se uzruja zbog ljudi koji do?u sa ?udotvornim ljekovima.

(L) To je ono što su Kasiopejci rekli: nema niti jedan jedinstven lijek. Tako da mislim da je to odgovor na tvoje pitanje. Postoji li neko pitanje na koje ne možeš odgovoriti sam sebi?

(Rabelais) Da, što je ovo na mojoj nozi?

(L) Što je na tvojoj nozi?

(Rabelais) Doktor je rekao da me ugrizao insekt, ali sumnjam. Imam ovaj crveni osip koji raste ispred kože. Ne boli.

(Andromeda) Da li svrbi?

(Rabelais) Osip je iritantan i svrbi s vremena na vrijeme.

(Andromeda) Koliko ga dugo ve? imaš?

(L) Da li si na ketoznoj dijeti?

(Rabelais) Ne. Ja sam na 80 ili 100g ugljikohidrata dnevno.

O: Ve?a bakterijska nakupina. Dosta osobnih pitanja. Dovi?enja.

Kraj sesijePrevela: Inra Roxanne