Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2014-08-30


30.08.2014.

Laura i Andromeda za plo?om

Pierre, Perceval, PoB, Chu, Kniall, Data, Breton, parallel, thorbiorn, Prodigal Son, Mr. Scott, Approaching Infinity, Alana, Timótheos

Pridruženi putem Skypea iz Velike Britanije: Treesparrow, Redfox, Alada, Theseus, lindenlea, Anam Cara, zenith, Carlisle, Windmill Knight

[Uvodi, pozdravi, i pokušaj da se namjesti glasno?a jer smo ih zbilja jako, jako slabo ?uli tijekom cijele sesije. Grupa iz Velike Britanije je zvu?ala kao da su u podmornici.]

P: (L) Ajmo vidjeti da li ?emo ve?eras pokrenuti stvari. Danas je 30. kolovoz 2014. S nama je 9 ljudi grupe iz Velike Britanije, i nas je 16 ovdje. Pretpostavljam da bi trebala pitati da li je netko tamo, umjesto da zaspem. Tonula sam u san, ispri?avam se!

O: Slatki snovi Kasiopeje!

P: (L) I tko je s nama ve?eras?

O: Hoeloniaea

P: (L) Tko smišlja ta imena? [smijeh] Kakva su to imena?

O: Vibracijski prijetvornici.

P: (L) Shva?am. Postavite svoje prvo pitanje jer sam ja, recimo, znate... ovdje.

(Carlisle) [jedva se može ?uti] Tko je stajao iza nedavnog hakiranja Sott.net-a?

O: Dijelovi posebne jedinice za cyber ratovanje Ministarstva domovinske sigurnosti.

P: (L) Da li to ima smisla? Hmm. U redu, sljede?e?

(Carlisle) Zašto su sad to odlu?ili napraviti?

O: Vaše nedavno aktiviranje brigade istine.

P: (Perceval) Sljede?e pitanje?

(Carlisle) Kakva su to bila ?udna svjetla ili narandžasti sjaj unutar ili iznad Tihog oceana?

(Perceval) Ono na Kam?atki.

O: Sjaj plazme uzrokovan micanjem zemljine kore i podzemnim naprezanjem.

P: (Perceval) Da li je to bilo pod vodom, ili u zraku iznad vode?

O: U atmosferi izme?u slojeva naboja.

P: (Alada) Imamo neka pitanja vezana za ebolu. U prethodnoj sesiji, spomenulo se kako je ebola planirana. Ako je to slu?aj, da li je odre?ena genetska grupa bila meta ovog plana?

O: Nije re?eno kako je ebola sama po sebi bila planirana, nego da su postojali planovi za uništenje populacije putem patogena. Ebola im je pružila priliku.

P: (Chu) Da, to je ono kada su pri?ali o Frankensteinu.

O: Uvijek može biti gore!

P: (Mr. Scott) Pa, to je utješno.

(Alada) Re?eno je u prethodnoj sesiji kako možda imaju Frankensteina na raspolaganju. Da li to podrazumijeva da ju se više ne može kontrolirati, i da potencijalno može ubiti svoje tvorce?

O: Da, manje ili više. Nisu toliko pametni kao što misle da jesu, i uvijek postoje skriveni faktori koji nisu ura?unati.

P: (Alada) Još jedno pitanje vezano za ebolu: da li su krivi rezultati testiranja koja su se provodila, da li je to zato što virus tako brzo mutira?

O: Ne otkriva se uvijek onako kako bi oni željeli. To je zapravo uobi?ajeno za mnoge bolesti, no moderna medicina je dosta vezana za svoju tehnologiju i spravice.

P: (L) Dobro, u redu, to znamo. Sje?ate se kad je Sebastian imao erlihiozu i nisu to otkrili na njegovoj krvnoj slici?

(Theseus) Masa toga je zbog novca.

(Alada) To se tako isti?e, i u vijestima je cijelo vrijeme. Da li je sve to skupa zbog novca?

(L) Samo se sjetite filma „O za osvetu“ ( V for Vendetta ). U tom filmu su stvorili bolest, iskoristili ju da zaplaše ljude, i onda su se obogatili prodavaju?i lijek, bili su u stanju nametnuti totalitarni režim, cijelom svijetu... Ovdje se radi o skoro doslovno istom scenariju. Pogledajte te farmaceutske kompanije... I kladim se da ?e pokušati propagirati režime prehrane gdje ?e se ljude poticati na konzumaciju žitarica i še?era i uzimanje tableta.

(Andromeda) Može ih se staviti u karantenu.

(L) Pogledajte samo te spravice koje ?e morati kupiti. Pogledajte sve te skupa zalihe koje ?e morati napraviti kako bi to preživjeli. Našli su zlatnu žilu.

(Chu) Koliko ukupno ljudi je zapravo zaraženo ebolom?

O: 3200, i taj broj raste.

P: (Perceval) Takve su otprilike i službene brojke.

(L) Da, ali ako uzmeš u obzir 3200 ljudi, i svatko od njih može zaraziti pet (ili više) drugih ljudi, i onda svatko od njih može zaraziti još više...

(Pierre) Može biti eksponencijalno.

(L) Tri tisu?e zaraženih u ovom trenutku, strašno je i pomisliti što se sve može dogoditi.

(Andromeda) Naro?ito ako su raspršeni.

(Perceval) Ne taje to. Vjerovatno žele cijepiti sve ljude.

(L) Pod pretpostavkom da imaju cjepivo.

(Perceval) Imaju jedno koje funkcionira kod majmuna.

(Andromeda) Razvijaju jedno koje treba iza?i u rujnu.

(Pierre) Da, ali uzmite u obzir HIV. Godinama govore kako ?e uskoro razviti cjepivo. U stvarnosti, osmislili su te terapije kod kojih ljudi krkaju 20, 30, 40 pilula na dan i pla?aju bogatstvo da si to omogu?e.

(L) Da li zbilja imaju u procesu izrade cjepivo za ovo?

O: Ne.

P: (Pierre) Ali obe?avaju, znate?

(L) U redu. Nastavite.

(Anam Cara) Da li postoji kineska verzija Putina koja u prikrajku ?eka ostaviti trag na geopoliti?koj pozornici?

(Perceval) Ah, Pu Ting! [smijeh]

O: To nije vjerojatno.

P: (Mr. Scott) Ne treba ti kineski Putin kad imaš obi?nog Putina.

(L) Kad imaš ruskog Putina, što ?e ti kineski Putin?

(Perceval) Imaš vraški nabrijanog Putina! (smijeh)

(Alada) Dobro, Kina je relativno velika, ali je relativno tiha...

O: Tiha voda jako brege dere. SAD i saveznike o?ekuje gadno i bolno triježnjenje.

P: (Perceval) Isklju?ivo se koriste šuplje prijetnje i prazne pri?e, uzalud. Što zna?i da ljudi kojima su upu?ene te prijetnje nisu uplašeni jer znaju da je sve to skupa šuplje. Znaju da mogu izmaknuti ljestve Ameri?kom carstvu kad god požele, zbilja. SAD je postao toliko ovisan o Kini.

(L) Sljede?e?

(Anam Cara) S povišenim ameri?kim i europskim razinama prijetnje od teroristi?kih napada, i uz okupljanje NATO-a sljede?i tjedan, da li je neizbježan kakav false flag teroristi?ki napad?

O: Dobre su šanse! Naposljetku, za to žive (raison d'etre).

P: (L) Tražili su ispravne interpunkcijske znakove i francusko "ę"! [smijeh]

(Perceval) ?ini mi se kako je vjerojatnije da ?e napraviti tako nešto zbog svih tih stvari oko Putina. Ne bi to išli raditi da se nije pojavio Putin. Obzirom da se Putin pojavio, treba ljude dovesti u red zbog Putinovih djela.

(Andromeda) Podsjetnik.

(Windmill Knight) Pri?alo se o potrebi osnivanja „Snaga brze reakcije“, i Europska unija tvrdi kako sastavlja snage koje se sastoje od 10 000 ljudi iz europskih zemalja koje bi štitile zemlje ?lanice NATO-a. Da li postoje šanse za izravnu intervenciju NATO-a u Ukrajini protiv Rusije?

O: Tu akciju bi mogli preduhitriti nadolaze?i doga?aji.

P: (Pierre) Kozmi?ki doga?aji?

(Perceval) Kakavi nadolaze?i doga?aji? Kako to mislite? To je takvo...

(Andromeda) Dajte recite!

O: Sa?ekajte i vidite! Priznajte kako je to bolje od najnapetijeg filma!

P: (Perceval) Da, je.

(Andromeda) Da li ?e to biti uskoro?

O: Relativno.

P: (L) Relativno ?emu? [smijeh]

(Chu) Sada je sve razjašnjeno.

(L) TAKO nas je prosvijetlio taj odgovor! [smijeh]

(Pierre) Dakle, relativno uskoro dogoditi ?e se nešto zna?ajno. Okej...

(L) Dolazi u kina u vašem susjedstvu!

O: Doista! Vratite se pitanjima o „svemirskoj invaziji“ i samo promijenite parametre i sudionike.

P: (Perceval) Dakle, ne izvanzemaljci u svemirskim brodovima, nego mikrobi na stijenama. Svemirska invazija.

(L) Moglo bi biti, da. I došli bi dok SAD pokušava izvesti neku vrstu lažne invazije ili false flag stvar?ice. Da li o tome ovdje pri?amo? Da kad vlade tipa Zapadnog konzorcija pokušaju osvojiti svijet sa svojom lažnom invazijom, tada ?e sve oti?i kvragu?

O: Više ili manje. Vidjet ?ete!

P: (Pierre) To ?e biti uzbudljivo, ha?

(Perceval) Imate još pitanja?

(Carlisle) Što je uzrokovalo nedavni pomor riba uz obalu Velike Britanije?

O: Metan.

P: (Carlisle) U posljednjih nekoliko mjeseci smanjio se broj primje?enih vatrenih kugli. Što je uzrok ovog opadanja?

O: Prolazak kroz po?etnu nakupinu, pauza, i zatim prolazak kroz ve?u i guš?u nakupinu. Ta tijela znaju i?i u nakupinama zbog blizine prilikom otrgnu?a, i zbog gravitacije.

P: (Carlisle) U zadnjoj sesiji, spomenuli ste hladne protokole kao vrstu pomo?i u borbi s ebolom i ja?anju imunološkog sustava. Zanimalo nas je koja temperatura, trajanje i frekvencija izlaganja hladno?i su optimalni za ovo?

O: Deset do petnaest stupnjeva Celzijusa, i isti broj minuta. Ispo?etka je to najbolje raditi svakodnevno, ali ?etiri puta tjedno radi održavanja. Pristup može biti postepen.

P: (Andromeda) Bože...

(L) To nije tako strašno.

(Pierre) Nije kao da pri 16 ili 17 stupnjeva Celzijusa nemaš nikakav u?inak.

(L) Da, rekli su „optimalni“. Da...

(Andromeda) Da, zasigurno nije kao da mi ovdje težimo vrhunskim rezultatima! [smijeh]

(Mr. Scott) Dakle, 30 ili 25 stupnjeva Celzijusa? [smijeh]

(Pierre) Znao sam da ?eš to re?i!

(Chu) Rekli su ispo?etka. Ispo?etka može zna?iti prvi dan. [smijeh]

(L) Ne! Nisu pri?ali o prvom danu. Okej, samo da odgovorimo na to pitanje, kroz koje vremensko razdoblje se to mora raditi svaki dan na tim niskim temperaturama kako bi se postigao željeni u?inak?

O: Dva do tri tjedna.

P: (L) Dakle, dva do tri tjedna moraš to raditi svaki dan, i onda nakon toga ?etiri puta tjedno. To bi zna?ilo manje ili više svaki drugi dan.

O: Da.

P: (L) Zna?i može biti dana kada patiš samog sebe, i dana kada se ne patiš! [smijeh]  Dragi Bože, što je to hladno!

(Pierre) Deset stupnjeva je hladno.

(L) Da li je deset stupnjeva zapravo najoptimalnije?

(Pierre) Ne odgovarajte na ovo pitanje!

O: Nekim ljudima jest. Ostali postižu željeni u?inak pri višim temperaturama.

P: (Perceval) Da li to ima veze s, na primjer, koli?inom...

(Mr. Scott) Zaobilaziš o?ito sljede?e pitanje ?iji odgovor nitko ne želi ?uti, jer svi žele pretpostaviti da spadaju me?u one koji postižu željeni u?inak pri višoj temperaturi. [smijeh]

(Perceval) Ne, moje pitanje je, obzirom da sam kost i koža... [smijeh] ... Stoga brže osje?am hladno?u. Hladno?a brže prodire i brže me obradi.

O: Da.

P: (Pierre) Za tebe je optimalna temperatura 28 stupnjeva. [smijeh]

(Perceval) Okej, to je sve što nas je zanimalo. Ostalo ?u osmisliti usput.

(Mr. Scott) Još uvijek možeš... Ho?u re?i, znao sam se tuširati na 15 stupnjeva i bilo je u redu.

(Perceval) Da, postepeno se pripremaš. Ako se sat vremena nakon toga i dalje treseš, zna?i da si pretjerao.

(L) Mislim da je tu za postizanje željenog u?inka klju?no nakon koliko vremena po?neš drhtiti. To je kao sa infracrvenim saunama: klju?no za postizanje u?inka jest nakon koliko vremena se po?neš znojiti. Dakle, mislim da kod hladne terapije, tu je bitno nakon koliko vremena po?neš drhtiti. Ta reakcija na drhtanje aktivira neke stvar?ice u tijelu. Da li sam u pravu što se toga ti?e? To je moja teorija.

O: Dovoljno precizno objašnjeno!

P: (L) U redu. Dakle, vidite? Dovoljno sam precizno objasnila.

(Perceval) Okej, ali tu se radi o 30 sekundi.

(Chu) Da! U kadi sam gotova za 30 sekundi!

(Perceval) Mislim da se moraš naviknuti na hladne temperature. Ostaneš pod tušem dok ne prestaneš šiziti, i možeš to podnijeti i prestaneš duboko disati. I onda nakon toga na?eš si temperaturu pri kojoj ne drhtiš satima nakon tuširanja. Mislim da moraš pro?i kroz taj po?etni „O moj Bože, ovo je ludost!“

O: Još preciznije objašnjeno.

P: (Perceval) To ima smisla. Pristup može biti postepen.

(Windmill Knight) U kontekstu otpuštanja vezanih entiteta, kada je Heather vidjela prošle živote i radnike i pale an?ele, zanima me da li su se te stvari mogle shvatiti doslovno, ili su bile simboli?ke?

O: Simboli?ke.

P: (Treesparrow) Koji je uzrok ili koji su uzroci zašto se životinje u posljednje vrijeme sve više i više ?udno i nenormalno ponašaju?

(L) Okej, to je dobro pitanje.

(Andromeda) Da!

O: Promjene elektromagnetske frekvencije dovode do promjene DNA i neurokemijske ravnoteže. Tako?er ovi faktori mogu utjecati na duhovne faktore životinjskog carstva. Savjetujemo vam da u obzir uzmete dodatnu napomenu: stvorenja mogu služiti kao doma?ini ili spremnici „vezanih entiteta“.

P: (L) Dakle, ako negdje postoji demon koji se namera?io na nekoga, može iskoristiti životinju kako bi napao tu osobu. Da li je to otprilike tako?

O: Blizu.

P: (Pierre) Castaneda je pisao o tome.

(L) Je?

(Pierre) Da, pisao je o „posebnim životinjama“ koje su imale posebne vezane entitete.

(Perceval) Da li je to naro?ito snažno tijekom ovog vremenskog razdoblja jer promjene elektromagnetskih frekvencija utje?u na DNA?

O: Da.

P: (Perceval) Tako da se odre?eni entiteti mogu vezati jer DNA možda evoluira.

(L) Chupacabre, to!

(Alada) Navodno je došlo do elektromagnetske oluje, ali ?ini se da je nisu uzrokovali izbacivanja koronine mase ili osloba?anja plazme, no došlo je do slabljenja Zemljinog omota?a. Što je uzrokovalo ovo naglo slabljenje Zemljinog omota?a?

O: Izboj energije izme?u Sunca i zvijezde kompanjona. To je smanjilo elektri?ni tok prema Zemlji, stoga utje?u?i na slabljenje polja i poja?anje dotoka kozmi?kih zraka.

P: (Alada) Da li na razini ljudskih bi?a postoji sli?an efekt koji nas slabi, možda u odnosu na aktivnost virusa?

O: Oh doista!!!

P: (L) Okej, još jedno. Umorna sam.

(Carlisle) Spomenuli ste u zadnjoj sesiji kako Putin potje?e iz iste grupe duša kao i Cezar. Zanima nas koliko ljudi koji su u ovom trenutku živi spada u ovu grupu duša, i da li bi bilo mogu?e kojeg od njih imenovati? [smijeh]

O: Ne i ne. Grupa duša ne funkcionira baš na taj na?in.

P: (L) E baš ste MORALI to napraviti! Na?eti novu ozbiljnu temu!

(Perceval) Pitanje je: kako funkcionira grupa duša?

(L) Vratiti ?emo se na to pitanje u sljede?im sesijama jer sam umorna. Okej, da li netko ima kakvo brzinsko pitanje? Gasimo se. Okej, laku no?, pazite se, nabacite malo karaoke, partijajte, i tuširajte se hladnom vodom!
(Pierre) Na deset stupnjeva!

(Perceval) Samo polagano!

[Zahvale i pozdravi]

P: (L) Okej, gasimo se osim ako netko nema kakvo goru?e pitanje?

(Andromeda) Nemam goru?e, ali imam jedno koje nije vezano za teku?e doga?aje. Ovi ljudi iz Dorseta, Paleo-Eskimi koji su nestali prije 700 godina... Oni su navodno nekih 4000 godina postojali kao izolirana genetska grupa – me?usobno su se razmnožavali bez vanjskih utjecaja; onda su odjednom nestali. Što se dogodilo s njima?

O: Obratite pozornost na snažne signale u ledenoj kori. Zamislite udar hladno?e koji nisu mogli preživjeti.

P: (Perceval) “Dan poslije sutra”...

O: Blizu.

P: (L) Okej. Onda mislim da je dosta za ve?eras. Zašto sam TAKO umorna?

(Perceval) Zbog solarne aktivnosti... Omota? te ne štiti.

(L) Zašto sam tako umorna? Jednostavno sam...

O: Promjene na DNA. Više se odmaraj.

P: (L) Da li je to za stalno? Da li starim? Ho?u re?i, „promjene na DNA“... Starenje! [smijeh]

O: Ne! Bit ?eš zadovoljna ishodom. Nastavi s protokolom. Pozdrav.


Kraj sesije


Preveo: Ivan Novak