Kasiopejske transkripte-2014-06-14




14.06.2014.

Laura i Andromeda za plo?om
Pierre, Perceval, Possibility of Being, Chu, Kniall, Data, Mr. Scott

Pridružili se preko Skype-a:
Mimimari, 1984, Shijing, Tempo

P: (L) Ve?eras idemo u malo druga?ijem smjeru jer je prošli tjedan zbilja bio iscrpljuju?e. Dakle, po?et ?emo sa onim što bi ina?e normalno pitali, jedino ako vi {?lanovi koji su preko Skype-a} nemate nešto drugo. Nakon što pro?emo nekoliko ovih stvari koje su mi na pameti, bit ?e vremena za sve vas da pitate svoja pitanja, a možda do tada ?ete se opustiti dovoljno da ne pitate glupa pitanja. [smijeh]

(Pierre) Bez nekog pritiska.

(L) Dobro, krenimo... Danas je 14.06.2014. (Possibility of Being) Che Guevarin ro?endan. (L) Che Guevarin ro?endan! Oh!! Želimo ti dug život Che! Oh, hm, oprostite, on je mrtav. Kako god, 14.06.2014. Dakle, to je 14-6-14. To je 5-6-5, što je 7. (Andromeda) Vrlo dobar broj.

[nabrajanje prisutnih]

Neznamo ako... nemam pojma, možda sam preumorna. Želim samo svima re?i da su ti momci uništili moju spava?u sobu, srušili zid i sad spavam u pretsoblju sa svim svojim stvarima natrpanim oko mene. Kao da spavaš u pe?ini. Nisam mogla zaspati pet dana!

(Pierre) Uh...

(L) NISAM u dobrom raspoloženju! [smijeh]

(Pierre) Trebali bi pitati Kasiopejce u vezi toga...

(L) Kad ?e završiti s preure?enjem moje sobe? [smijeh]

(Perceval) ?ekaj i vidi.

(L) Ne postoji vrijeme! U redu. Halo? Da li je netko sa nama? Isuse Kriste, u kojem mi to svijetu živimo...

O: Ovdje nije Isus Krist, samo Korilla od Kasiopeje. Kako god, mi razumijemo ovaj vaš osje?aj! Stvari su dosta kaoti?ne u nekim podru?jima, zar ne? ?ekajte samo, još ?e puno toga do?i!

P: (L) Hm, ovo me poti?e na svoje prvo pripremljeno pitanje. Imamo Ukrajnu koja ide k vragu. I onda odjednom, iz vedra neba, Irak ponovno "napadaju" i imamo naznake koje upu?uju na to da su to u?inile sile koje su naoružale SAD i/ili NATO. Da li je to slu?aj? Da li su sile zapada iza tog ponovnog okupiranja Iraka?

O: Svakako. Pa ipak, kao što se doga?alo i prije, "Saveznici" su loši suparnici i savez ne?e dugo trajati. Ova situacija signalizira veliku opasnost jer reflektira kozmi?ku situaciju. Mnogi od onih koji imaju "mo?" ne shva?aju kako ih se zapravo kontrolira, niti zašto.

P: (L) U redu, pitajmo o?ito pitanje: Zašto ih se kontrolira i dovodi do stanja u kojima djeluju huškaju?i na ratove?

O: Kozmi?ka pravda dolazi.

P: (L) U redu onda. Hm...

O: Oni to osje?aju kao progon u pakao.

[Pauza radi rješavanja problema sa mikrofonom grupe preko Skype-a, jer kad oni pri?aju, mi ništa ne možemo ?uti]

(L) U redu, gdje smo stali?

(Chu) Progon u pakao...

O: Kako se približavaju promjene, oni osje?aju pritisak ali ne razumiju što je to. Oni samo osje?aju nezasitnu glad i strah da ?e ostati bez i?ega. Zbog toga je taj njihov poriv za uzimanjem i razaranjem.

P: (Pierre) Dakle, tu postoji neka vrsta povratne petlje. Te vo?e osje?aju rast promjena na Zemlji, pa postaju još više destruktivni, što uzrokuje pove?anje kozmi?ke reakcije.

(Perceval) Pretpostavio bih da bi oni mogli projicirati taj strah na stanovništvo, i onda ga gnje?iti. Onda stanovništvo odgovara, i to onda pove?eva njihov strah, pa pove?ava ponovno udaranje po stanovništvu.

(L) Sve što sada mogu re?i je to da to zbilja, zbilja izgleda odvratno, o?ajno i opasno. I sve se to dešava kad je planeta poludjela sa svim ovim vremenom, potresima, vulkanima...

(Perceval) Morskim psima! Poludjeli su!

(L) Ostavi morske pse po strani sad! Rješili smo problem s njima.

(Perceval) Jesmo?

(L) Pro?itaj ?lanak. Problem sa morskim psinama smo riješili.

(Perceval) Ne vjerujem u to što tamo piše.

(L) Dakle, to je to. Gdje su moji ?lanci? U redu... Pa ipak, pitat ?u svejedno. Ne mogu odoljeti. ?lanak kaže da je morski pas od 3 metra koji je bio obilježen, hm... Kako bilo, oznake na tom morskom psu od 3 metra su se pojavile na plaži i o?ito se vidjelo da su oznake bile u ne?ijem želucu. Rekli su da... " ... zabilježena temperatura za vrijeme tih 3 tjedna izmjerena na tom ure?aju je bila u skladu sa tjelesnom temperaturom bijelog morskog psa, ali je bila preniska za nešto poput bijelog kita ubojice." I u jednoj to?ki, kažu, da je zabilježeno zaranjanje na dubinu od 570 metra. Kažu da to nije neobi?no za bijele morske pse - to je njihovo normalno ponašanje. To zaranjanje je zabilježeno otprilike jedan tjedan nakon zabilješke najviše temperature kroz taj period od 3 tjedna, a ne odmah nakon što su neki izvjestili. Ta dva doga?aja nisu vezana jedan za drugi - to je ono što su oni rekli.

(Perceval) Što je pojelo ure?aj za pra?enje?

O: Pri?a je prili?no to?na, osim jedne male stvari: Zašto je pas zaronio toliko duboko? Druga stvar je ova: Što se još tamo dolje doga?a? Postaje prili?no toplo u nekim podru?jima, zar ne?

P: (L) U redu. Dakle to se desilo psu. U redu, mogu to progutati. Bez uvrede.

(Perceval) Morski pas je morao zaroniti jer su podvodni vulkani jako zagrijali gornje slojeve mora pa su psi zaronili dublje dolje zbog toga što vole biti u moru na odre?enoj temperaturi vode.

(L) Da li je to to?no? Da li je tu bilo ne?eg...

O: Vrlo blizu!

P: (L) Dobro. Dakle, drugim rije?ima, gornji slojevi vode su pretopli. Odjednom, morski pas se našao u "vru?em dijelu" i otišao od tamo odjednom u dubinu da se ohladi. Tako nekako?

O: Blizu.

P: (L) U redu, ovo je dovoljno.

(Perceval) Znam što se desilo. Podvodni vulkan je ubio morskog psa sa ure?ajem za pra?enje. Onda ga je pojeo drugi morski pas i otišao i rekao "Isuse, pa ovdje je prili?no vru?e. Idem ja odavde!" I zaronio je u dubine. Ili ga je vulkan skuhao. Morski pas je bio skuhan!

O: Ne.

P: [smijeh] (L) Odustani Perceval! Dosta je ve? o tom psu. Želim znati u vezi... Tu imamo ovaj incident. Kaže: "Okrivili su vojnu vježbu elektroni?kog ometanja za misteriozne nestanke DESETINA aviona, koji su nestali sa radara kontrola leta u srcu Evrope. Slova?ka." Dakle, to zna?i da ta malena zemlja Slova?ka koja je nedavno ušla u EU, ako se to?no sje?am, nekako ima mo? da sruši komunikacijske ure?aje za pra?enje kontrole leta...

(Perceval) Ne, oni su rekli da je to izvodio NATO.

(L) Ne, ne, samo da završim. Slova?ka je znala za to i bila je umješana u to, ali niti jedna druga zemlja u Europi za to o?ito nije znala? Jer to se desilo u Austriji, NJema?koj, ?eškoj i Slova?koj, izme?u 5.06. i 10.06. Dakle, to je izlu?uju?ih 5 dana! I nakon dan-dva kad se to po?elo dešavati, pomislili bi da je netko tko je na vioj vlasti to primjetio i da bi oni mogli razumijeti što se dešava. Ali o?ito, to je potrajalo ?itavih 5 dana. To mi je ekstremno sumnjivo. Slova?ka je optužila planirane vojne vježbe za to, a o?ito, druge zemlje nisu znale što se dešava - jer bi npr. Njema?ka sigurno dala neku vrstu objave... Dakle, ?itava ta stvar je jako sumnjiva. Upravo nakon što se problem sa radarima pojavio, i to se desilo 05.06., vojska je zaustavila svoje vježbe. A to je trajalo još 5 dana!

(Perceval) Kroz taj period od 5 dana u nekoliko razli?itih zemalja, i u razli?ita vremena, avioni su "nestali" na nekoliko sekundi.

(L) Znam to.

(Perceval) Bile su NATO vježbe, vjerojatno. I oni ništa o tome ne žele re?i.

(L) I kažu da su prvi problemi sa nestajanjem slu?ajno nastali kad je NATO po?eo svoje vježbe u Ma?arskoj. A to su izvjestili 07.06. Za vrijeme vježbi, NATO je koristio ure?aje koji mogu ometati neprijateljske radare, prema izvještaju Telegraph-a. Njema?ka kontrola leta je izjavila kako su pokušali identificirati uzroke tih nestajanja... Dakle, tu je dosta konfuznog u tim pri?ama i pitam se što se zapravo desilo. Da je NATO provodio planirane vojne vježbe, ?iji bi cilj bio prekinuti radio komunikacijske frekvencije? Da li su to oni zapravo ?inili?

O: Ne, ?ak niti blizu!

P: (Pierre) Da li je to bilo neko miješanje denziteta?

(L) Da li je to bilo hiperdimenzionalne prirode ili curenje 4. denziteta ( 4D bleedthrough )?

O: Da. Poput leta 370.

P: (Pierre) Dakle, to je bilo poput leta 370. Da li je to bila otvorena poruka Silama koje vladaju?

O: Ne poruka, ve? "znak". Primjetite kako je brzo eksplodirao problem u Iraku nakon toga.

P: (Pierre) Dakle MH370 je bio znak vezan uz 3. svjetski rat, a ova nestajanja aviona u Europi znakovi invazije u Iraku?

(L) Ne mislim da trebamo iznijeti let 370 sad kao primjer, jer nisu rekli da je on bio znak. Rekli su da su te anomalije bile znak.

(Perceval) Rekli su da je let 370 bio objašnjen kao nešto ?udno što se odvija...

(L) Pa da...

(Perceval) I možda je to dio pritiska koji ih pritiska: osje?aju strah, a to stvari ?ini još gorim. I vide što se dešava i kažu: "Sranje! Što se to dešava?! Napravimo pizdariju u Iraku. To bi bilo dobro rješenje!"

(L) Paše uz njihov na?in djelovanja.

O: Dobro!

P: (L) U redu. Vrlo, vrlo interesantno.

O: O?ekujte sve više i više ovakvih anomalija!

P: (Data) Jesu li ovakvi fenomeni limitirani na letove aviona?

O: Naravno da ne! Jeste li obratili pozornost?

P: (L) Mislim da su mislili na sve ove stvari što se naokolo dešavaju. Vjerojatno je mnogo stvari gdje nešto nestaje i stvari koje su uvrnute, koje ?ak ni ne možemo prona?i jer ne možemo...

(Pierre) Da, s avionom je to vrlo vidljivo jer postoje ure?aji za pra?enje...

(L) Ovo se dešava s ne?im što privla?i mnogo pažnje. I to ne mogu sakriti jer ima mnogo kontrolora letova koji to sve prate i gledaju, pa svjedo?e takvim stvarima.

(Perceval) To tako?er ovisi o izvoru fenomena. To je curenje izme?u denziteta, ili neka vrsta elektromagnetskog ?udnog dešavanja, ili ?ega god... I sve to ne mora imati efekt da nestane avion, ali...

O: Curenja izme?u denziteta su elektromagnetski fenomeni.

P: (L) Dakle sve vrste EM fenomena... Mislim, ?ak i oni ?udni zvukovi koji dolaze uz oluje.

(Andromeda) I vatrena kugla koja se vrti u petlji...

(Pierre) Oh, da! I munje koje udaraju u automobile, ?udne eksplozije koje nitko ne ?uje, hm...

(Perceval) ?udni zvukovi.

(Pierre) I ?ini se da su elektromagnetski fenomeni vidljive manifestacije našeg 3. denziteta, koji dolaze kroz curenje {onoga što se dešava u 4. denzitetu}.

(L) Pa da. Oh, cirkularna vatrena lopta. Što je s njom? Da li je to bila neka vrsta prskalice?

O: Ne.

P: (L) U redu. Da li je to bio EM fenomen tako?er?

O: Da.

P: (Perceval) Da li je tamo bilo neke materijalne supstance, tj. da li je to dio stijene ili meteorit?

O: Da.

P: (Perceval) Dakle, to je bio meteorit uhva?en u neku vrstu elektromagnetske... petlje - stupice?

O: Da.

P: (Perceval) Petlja-stupica je sada službeni...

(L) ... tehni?ki termin!

(Pierre) Pa da, okretala se spiralno. Bilo je tamo neko elektri?ko polje, i magnetsko polje, i...

O: Drevni zapisi govore o takvim stvarima, a i puno toga više. ?ekajte i vidite. Zar mislite da ste ve? vidjeli ?udne stvari?!?

P: (Perceval) Znate što? Kad sam to vidio, i shvatio da je to možda meteorit koji izvodi tu vrstu stvari, od onda razumijem zašto su ljudi iz prošlosti opisivali takve stvari, kao npr. u Baillie-ovoj knjizi, i davali takvim stvarima neku vrstu inteligencije.

(L) Naravno.

(Perceval) Ali ne postoje dokazi o tim stvarima. Mislim, MI nismo vidjeli te stvari poput njih. Pa zašto bi onda netko rekao da je to Bog, ili da je to živo?

(L) Što je sa mojom knjigom “The Book of Miracles” ( Knjiga ?uda )? Ta knjiga je puna opisa tih ?udesnih i najlu?ih stvari!

(Andromeda) Pa da!

(L) Ho?emo li vidjeti stvari poput onih opisanih u toj knjizi?

O: Da, svakako!

P: (Andromeda) Oh, bože.

(L) Hm, pa to ?e biti zabavno.

(Perceval) Ne mogu ?ekati da vidimo i ?ujemo što ?e re?i službena glasila o tome, što je to...

(L) Postat ?e DIVLJE...

(Perceval) To je nova raketa koju smo izumili da ide u krug po nebu! I onda ona eksplodira sama na sebe! To je nova tehnologija. To su Rusi!

(L) Da vidim da li je sve ovdje pokriveno što smo imali...

(Perceval) Vidi, Putin je u novom svemirskom brodu!

(L) U redu, moja pitanja su gotova.

(Chu) Imam pitanje. Vezano uz po?etak ove sesije... Po?evši od dinosaura, ako ljudi mogu sebi navu?i toliko katastrofa, poput rimske civilizacije, kako su došli udari kometa u prošlosti? Moja teorija je da je tu bilo nešto drugo. Ili se te stvari dese bez obzira što ljudi polude i po?nu se ponašati na sve te divlje na?ine radi toga što osje?aju da nešto dolazi, ili/i vjerojatne povezanosti sa...

O: Vi ste eksperiment! To je neophodno za proces evolucije da se nastavi, pa su dinosauri morali oti?i!

P: (Pierre) To si napisala u svojoj knjizi. Napisala si da su dinosauri pometeni zbog, evolucijski gledano, toga što nisu išli u ispravnom smjeru. Onda je tu prirodna reakcija koja potpomaže "ispravnu" evoluciju...

(L) I to je još uvijek prirodna reakcija. Mi nismo toliko razli?iti od dinosaura.

(Chu) Pa mi to navodimo na sebe jer...

(L) Mi smo dio sistema života i...

(Perceval) Ali to nije prirodno u smislu da... Jer prve 3 rije?i su bile: "Vi ste eksperiment"! Dakle, da li je netko izbrisao dinosaure tako da bi se onda na planetu moglo posijati brdo majmuna koji bi onda mogli postati ljudi?

O: Djelomi?no, da.

P: (Perceval) Oni su usput pomogli.

(L) Pa da.

(Chu) Dakle, zbog toga što mi ne uspjevamo, to privla?i doga?aj, bilo veliki ili što god... Jednostavno, to se nebi desilo da je eksperiment išao u dobrom pravcu?

O: Bio bi još poboljšan.

P: (Perceval) Mislim da je važno da uvidimo da smo eksperiment, da nismo samo dio sistema života na planeti. Postoje neki elementi s kojima se ugodimo, a i neki koji su hiperdimenzionalnog utjecaja na ljudsku evoluciju na negativan na?in.

(L) U redu, jesmo li pokrili sva naša pitanja? U redu. Da li netko tamo s vaše strane ima pitanja?

(Shijing) [kvaliteta zvuka je VRLO loša... skoro nerazumljiva] Pitamo se da li bi mogli dobiti neke informacije u vezi ... ove naše grupe? Imamo nekoliko ideja u vezi toga. Želimo pitati u vezi toga.

O: Ako ?ete pro?itati prethodne komunikacije i primjeniti to na sebi, sve ?e funkcionirati kako bi i trebalo.

P: (Shijing) Dakle, trenutno smo u Arizoni, pitamo se koje bi to?no stvari trebali ?initi... {???} prema na?inu na koji sve {???} upravo sada.

O: Djelujte na na?ine koji podržavaju ve? inicirane napore i tako spojite energije koje ?e privu?i ono što trebate u pravo vrijeme. Ako rasipate energiju grupe tamo gdje jeste, onda ?ete se morati nositi sa kolateralnom štetom ?lanova.

P: (L) Drugim rije?ima, mislim da kažu da želite nešto za sebe, a niste to spremni platiti unaprijed. Želite biti spašeni tamo gdje jeste, na na?in koji ste sami zamislili i trebali bi poraditi na tome. Morate staviti svoje vlastite uvjete u to. To mora biti u Arizoni. To mora biti na ovaj na?in, to mora biti na onaj na?in. Mora se to isplanirati, mora biti efekta u tome. I sve to je samo rasipanje energije.

(Shijing) Posložili smo stvari na svoje mjesto i po?eli.

(Perceval) To je primjer razbijene energije. Rekao je da su oni impulsivni.

(L) Mislim da je slaba kvaliteta veze preko Skype-a neka vrsta primjera slabe kvalitete povezanosti vaše grupe tamo.

(Shijing) Imam osobno pitanje, ako je u redu. Razmišljao sam u vezi [???] o mojoj k?eri. [???] stvari koje joj ne mogu re?i. Pitam se da li bih mogao dobiti neku vrstu [???]

(L) Da li je netko razumio ovo?

(Chu) Problemi k?eri, neki savjet?

(Perceval) Mislim da je u na?elu: "Neki savjet u vezi moje k?eri?"

(L) Oh, u redu. Shijing želi savjet u vezi njegove k?eri.

[planceta se malo kre?e u spiralu... frekventna pištanja i zvižduci sa Skype konekcije]

(L) Oh... Oni razmišljaju.

O: Tvoja k?er treba svoj prostor, život i zdravu emocionalnu okolinu.

P: (Shijing) U redu. Nemam pojma da li vrijedi pitati što je s mojom kontrolom. Daju?i joj...

O: To je problem: tvoja kontrola. Imaš je premalo kad si sam u pitanju, a previše kad je usmjerena prema njoj.

P: (L) Još neka pitanja?

(1984) Samo želim pitati osobno pitanje u vezi moje majke. Umrla je po?etkom godina i bila je ?vrsto u krš?anskoj religiji. Samo se pitam da li je dobro prošla tranziciju.

O: Svjetlo ju je privuklo, a nije odbilo, pa je uspjela to napraviti kako treba.

P: (1984) Hvala vam.

(L) Dobro, još nešto? Onda ?emo re?i laku no?! [pozdravi, poljupci za laku no?...]

(Perceval) Ovo je bilo interesantno... ?itavo ovo vrijeme, ne mislim na Shijinga, koji je ve?inom vremena pri?ao, dobio razumljivu re?enicu kroz ovu užasno slabu Skype vezu. Svaki put kad je pri?ao, slabo se ?uo, a svi drugi su se ?uli prili?no dobro.

(L) Još nešto što bi trebali znati prije nego što prekinemo?

O: Ide vam dobro i stvari se zahuktavaju!! Uza sve to ne treba brinuti, jer sve se kre?e u dobrom smjeru. Što više pomo?i dobijete, vaša energija ?e više narasti i od toga ?e imati koristi i oni koji pomažu. Za sada, dovi?enja.


Kraj sesije