Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2014-05-0303.05.2014.

Laura i Andromeda za plo?om
Pierre, Perceval, Possibility of Being, Chu, Data, Kniall, Mr. Scott, Alana

Pridružili se preko Skype-a:
Mr. Premise, Echo Blue, Falling Water, Nienna, Menna

P: (L) [Pozdravi dobrodošlice] Danas je 03.05.2014. Prisutni: Echo Blue, Falling Water, Nienna, Menna, i Mr. Premise. Prisutni ovdje u sobi: Kniall, Possibility of Being, Chu, Perceval, Pierre, Alana, Mr. Scott, Data, te Andromeda i ja za plo?om. Dobro, krenimo... Osje?am Pink Floyd melodiju koja dolazi. (Pierre) Koju? (L) Ima li koga?!

O: Lu?ak koji gleda u Mjesec, eto tko!

P: (L) Pink Floyd obožavatelj je tamo, ha? ( http://www.metrolyrics.com/brain-damage-lyrics-pink-floyd.html ) U redu. Koga imamo sa nama ve?eras?

O: Honilaea.

P: (L) I od kuda prenosite ili kroz kuda?

O: Kasiopeja.

P: (L) Da li se to odnosilo na Pink Floyd, kao što mislim?

O: Da.

P: (L) U redu, imamo ovdje našu malu ekipu iz Massachusetts-a i iz New England podru?ja, i mislim da imamo neka pitanja. Dakle, Mr. Premise, pucaj! (Mr. Premise) Hvala. U prethodnoj sesiji smo imali ekipu iz Sjeverne Karoline koja živi umreženo, ali mi to ovdje nemamo. Borimo se sa raznim na?inima kako raditi stvari, a nekako smo raštrkani u našim životima i to onda sve ?ini težim. Kod nas u SAD-u definitivno osje?amo efekte frekvencijske barijere i to prili?no intenzivno. To uvijek primjetim kad se vratim natrag iz Francuske. Imam energije nekoliko tjedana i onda samo potonem u mulj ovdje. Pa se pitamo postoje li neke stvari, u našoj situaciji, koje bi trebali ?initi. Znam da postoje i drugi ljudi po cijeloj planeti koji su u sli?noj situaciji. Postoje li stvari koje bi više trebali ?initi da se energiziramo, povežemo ?akre, i sve to?

O: Koliko mjesta imate na vašem novom gradilištu? Dovoljno da formirate "obiteljsko pleme"?

P: (Mr. Premise) Vjerujem da je tako, da. Imamo ku?u površine 4000 kvadratnih stopa ( oko 372 m2 ) i 12 akri zemlje ( 4.86 hektara ).

O: Što je onda problem? Imate ljudi, imate nešto mjesta... Proširite se!!

P: (L) Razumijete što oni predlažu, zar ne? Predlažu da imate obitelj koja bi mogla biti jezgra plemena. Pleme treba proširenu obitelj. Treba širenje, treba mjesta. Ta vrsta odnosa može biti vrlo vrijedna u teška vremena, pogotovo za vrijeme ekonomske krize, depresije ili ?ak politi?ke krize. Samo postojanje proširene obitelji... Nemaju svi proširene obitelji s kojima žele živjeti, a one su poput pravih obitelji. Dakle, morate nekako kreirati svoju vlastitu proširenu obitelj, popunjenu ljudima koji su poput vaše duhovne obitelji. Nešto poput ovoga što mi imamo ovdje. Imamo jezgru obitelji: Ark, naša djeca i ja. Ali imamo sve ove ljude koji ?ine proširenu obitelj, koji su - barem što se mene ti?e - naša dodatna djeca. Imam mnogo klinaca. Jedino što ih nisam ja rodila! Dakle, tako nešto. Ali onda dodaje odgovornost da se postane istinski roditelj. To zbilja zna?i preuzeti odgovornost pravog roditelja. Ne možeš si dozvoliti da te vodi tvoj hir i emocije, te stvarati neka natjecanja izme?u njih, itd. Moraš preuzeti istinsku odgovornost. Kako bilo, idu?e pitanje.

(Falling Water) Imam pitanje u vezi te iste teme. Kad kreiramo te zajednice ljudi, da li ti pojedinci moraju fizi?ki biti prisutni unutar nje da bi imali na taj na?in zaštitu poput spomenute grupe iz Sjeverne Karoline?

O: Tako je bolje i brže, budu?i da je jaka i konstantna povratna informacija potrebna za razvoj i istinsku povezanost. Tako?er i razmislite o neprestanim dnevnim borbama, što zahtijeva podršku i poboljšanje.

P: (L) Ako nemate ljude tu cijelo vrijeme, svakodnevnica vas jednostavno pobjedi. Mi nebi preživjeli da nismo imali jedni druge. Došli smo pod najja?e napade koje itko jedva može zamisliti. MIslim, to su takve stvari koje u?ine da sklopiš svoj šator i odeš ku?i. Da nismo imali jedni druge, to bi ve? odavno u?inili! (Mr. Premise) To ima smisla. (L) U redu, idu?e? (Echo Blue) Nisam siguran da li su ve? na ovo odgovorili, ali ako mi ne možemo živjeti fizi?ki skupa na jednom mjestu, što bi bilo idu?e najbolje za u?initi? Sastajati se ?eš?e? Nisam siguran.

O: Da.

P: (Echo Blue) U redu.

(Perceval) Pitam se još, neznam jeste li to ve? u?inili, ako ste na neki na?in podijelili svoje svakodnevne probleme s drugima... Ali kad ste skupa, mislima na aspekt života "živjeti skupa" dobiva malo više "šlaga" od onoga uobi?ajenog u svakodnevnom životu. Znate...

(L) Što bi bilo idealno, mislim, je to da se bude što je mogu?e bliže, ako baš svi niste u istoj ku?i. Mogli bi biti vrlo blizu jedni drugima. Jedna od najboljih stvari koju smo otkrili je ta da zajedno doru?kujemo. Dižemo se zajedno, kuhamo skupa, imamo doru?ak skupa, gledamo filmove skupa jednom tjedno. Sjednemo, pogledamo film, diskutiramo ga, ili gdje... budu?i da uvijek radimo na internet stranicama ili projektima ili pišemo knjige ili istražujemo, imati sve na hrpi ?esto skupa poput nekog foruma - gdje možete razgovarati o onome na ?emu radite, razmjenjivati ideje, možete razgovarati o tome kako se osje?ate kad ste pod stresom radi ovoga ili onoga - mi to ovdje ?inimo svo vrijeme. Ako bi ostali ljudi mogli ?initi tu vrstu stvari, to po?inje stvarati neku vrstu spirale ideja, energija ili me?usobne podrške. I naravno ako iza?eš s nekom zbilja glupom idejom, drugi te odmah upozore da s tim ne nastavljaš i ne napraviš budalu od sebe. A i suprotno, ako ti sine iznenadna dobra ideja, možete razgovarati o njoj, možete ju nadograditi, itd. Tu se jednostavno dešava toliko mnogo stvari da je zbilja dobro imati mjesto gdje možete sjesti i imati objede zajedno i razgovarati o mnogim stvarima. Ono što bi vjerojatno bilo najidealnije za mnoge ljude je da imaju odvojene ku?e, a veliku blagovaonicu gdje bi svi mogli jesti zajedno. Kad se jede zajedno, to je vrlo dinami?no... I kuhanje zajedno! Kad odemo tamo i kuhamo, koliko nas je - 7 žena u ku?i? Sedam žena. Kad odemo u kuhinju i kuhamo - to je super! Imate 7 žena i one sve jedna drugoj pomažu. To je jednostavno super.

(Chu) I muški kuhaju tako?er!

(Andromeda) Oni se udruže kod raznih projekata.

(L) Ve?inom oni stvaraju i popravljaju stvari koje mi vidimo da se trebaju popraviti!

(Pierre) Bože, koliko ih je! [smijeh]

(L) To je poput tog zajedni?kog "djelovanja". Do?e se do to?ke, kad radite zajedno, u kojoj više i ne morate govoriti što da se napravi jer ve? znaš što treba u?initi da bi pomogao toj drugoj osobi. I ti to u?iniš. Vi doslovno postajete kao neka dobro podmazana mašina. Dakle, imam osje?aj da je to dio "povezivanja ?akri" vrsta stvari. Mr. Premise, ti si bio ovdje i znaš kako je to. Mi jednostavno do?emo i u?inimo stvar. To je zaista izvrsno. Naravno, sedam žena u kuhinji može zvu?ati kao katastrofa na pomolu. Ali katastrofe se ne dešavaju ako su to žene koje vole i daju. Sjetite se LG, te totalno teritorijalne kuje, i svatko tko je tamo došao i samo taknuo "njenu šalicu" - odmah ga je ugrizla! [smijeh] Ali znate, vi ne možete biti poput nje. Ne možete biti teritorijano orijentirani i osje?ati "To je moje, moje, moje!" Naravno, danas popodne, bila sam malo uznemirena kad sam primjetila auto odmah ispred ulaznih vrata. I rekla sam: "Tko je parkirao ispred mojih vrata?!" [smijeh]

(Perceval) To nije bilo teritorijalno. To je bila estetika.

(L) Da, esteti?ki potez, jer nitko ne parkira auto baš ispred ulaznih vrata.

(Perceval) Ako pravilno razumijem tu ideju, ne izgleda mi prakti?no da se svi preselite kod Mr. Premise. To?no? U redu. Sad što ?inite je to da se sastajete zajedno povremeno. Ali vi to ?inite... Mr. Premise, gdje se nalazi tvoja obitelj sada?

(Mr. Premise) Ona je udaljena oko 20 minuta vožnje. Mi smo ovdje u Echo Blue, a ja sam udaljen oko 10 minuta. Nienna živi na oko 15 minuta vožnje ili tu negdje. Falling Water ja udaljena oko 1 sat i to je malo daleko. Menna živi ovdje u istom gradu kao i Echo Blue.

(Perceval) Dakle, ideja je da nova ku?a Mr. Premise-a bude neka vrsta centra, a da drugi ljudi iz bližih mjesta, teorijski, svrate i budu prošireni ?lanovi obitelji. Do?ite na ve?eru ?eš?e...

(Andromeda) Ro?endani...

(Perceval) Da, ro?endani, a i ?eš?e, ne samo kad se sjetite toga. Ideja je da tvoja ku?a postane neka vrsta centra.

(L) I tvoja žena radi mnoge stvari i nema razloga da ne do?u i tvoja djeca i svi budete proširena obitelj. (L Andromedi) Hej djeco, da li vam smeta kad to napravim?

(Andromeda) Ne.

(L) Kao da imaju više bra?e, sestara, teta i ujaka.

(Perceval) To bi se moglo razvijati. U po?etku to bi moglo biti samo da prijatelji dolaze, bliski prijatelji. Najvažnije, mislim da bi to bilo super i tvojoj ženi.

(L) Ona bi trebala postati majka.

(Mr. Premise) Nova ku?a je izgra?ena tako da pogoduje takvim sastancima više ljudi, pa to zvu?i odli?nom idejom.

(L) Dakle, ove dvije prisutne cure bi mogle postati tetke. Imamo tetu ovdje! Moja svekrva je ovdje!

(Perceval) To je kao u slu?aju da je nemogu?e da svi žive zajedno kao jedna obitelj. Onda to pokušate kopirati u svojoj ku?i, koliko je god mogu?e.

(L) I ako je vaš posjed dovoljno velik, možda bi mogli konstruirati ili sagraditi neku vrstu gostinjske ku?e za dulje posjete. Kao što mi imamo našu lo?u ovdje preko za smještaj ?lanova grupe koji do?u u dužu posjetu, itd. Možda bi svi mogli skupiti snage i zajedno kupiti nešto montažno. Pa Falling Water je arhitekt, za boga miloga! On može dizajnirati i sagraditi nešto takvog. Mislim, trebali bi vidjeti kako taj ?ovjek slaže drva! [smijeh]

(Mr. Premise) Pa da, vidio sam neke vrlo dobre montažne ku?ice koje su ve? za useliti. To je odli?na ideja.

(Chu) Koliko vas bi se moglo useliti skupa? Nitko od vas?

(L) Mislim da bi oni trebali poraditi na tome. To bi se trebalo prirodno desiti. Ljudi do?u... Mislim, mi smo imali ljude koji su ovamo stigli, npr. Kniall. Kniall je živio u jednom apartmanu. Zapravo je živio u Belgiji neko vrijeme. I došao bi k nama za svoje praznike i potrošio svoje vrijeme tako da tu radi i pomaže. Onda je bio u mogu?nosti useliti se u svoj vlastiti stan u blizini jer je želio biti bliže nama, ali je još uvijek radio na svojem poslu, a poslije ga je mogao raditi i preko interneta. Onda je provodio još više vremena ovdje i pola svojeg vremena je prespavao ovdje. Zašto bi išao ku?i Kniall-u, ve?eraj s nama, istuširaj se, vidi krevet! Poslije toga bilo je nešto poput: "Za što ti uop?e više treba tvoj vlastiti stan? Nikad nisi u njemu, ve? si uvijek ovdje!" I to se tako desilo, a dešavalo se i drugim ljudima. Tako nam je i Pierre stigao. Rekli smo mu da do?e i ostane neko vrijeme dok se ne oporavi od svoje bolesti. Onda, poslije kra?eg vremena bilo je: "Zašto pla?ati taj tvoj stan u Marseille? Nikad ne ideš tamo, pa jednostavno otkaži ga!" Dakle, ljudi do?u i uklope se, osje?aju se ugodno i svi se slažu. To se dešava prirodno kada želiš biti skupa i raditi skupa na raznim projektima.

(Perceval) To je napredak.

(Pierre) Korak po korak.

(L) Pa da, to se jednostavno dešava prirodno. U redu, idu?e pitanje?

(Echo Blue) Pitam se, u vezi zadnje sesije koju ste imali sa grupom iz Sjeverne Karoline, i kad ste pri?ali o tome da napišete knjigu o umiranju. Radim u domu za starije i nemo?ne osobe. I obi?no sam sa ljudima koji umiru. Oni i nisu baš stvarno tamo jer su na lijekovima. Bilo iz razloga što ih boli, ili su vrlo uznemireni zbog toga što im se dešava. Dakle, pitam se jer radim s njima, da li se nešto drugo može u?initi da im se pomogne ta tranzicija, na neki jednostavan na?in, a ne da im se daju ti teški lijekovi? ?ak ni neznam da li je to mogu?e, ali...

O: Lijekovi ne gase svjesnost. Možeš još uvijek "razgovarati s njima kroz" pa ?ak i kad se oni "?ine" nesvjesnima.

P: (Echo Blue) Hm, pa slušanje je zadnja stvar koju žele prilikom umiranja. Dobro, moje idu?e pitanje bilo bi: koji je najbolji na?in da se s njima razgovara kod takvog stanja?

O: Laura je to ve? u?inila.

P: (L) Jesam li vam ikad ispri?ala što se dešavalo kad je umirala moja majka? Nazvala sam je preko telefona. Zvala sam ju svaki drugi dan.

(Echo Blue) Oh, pjevanje!

(L) Pa snimila sam pjesme, djeca su pjevala njene pjesme koje je voljela. I uz to sam ja s njom razgovarala preko telefona, a moj brat joj je držao telefon kraj uha. I rekla sam joj što može o?ekivati. Izravno sam joj rekla stvari poput: "Umiranje nije kraj, to je samo prijelaz u drugu vrstu egzistencije. Ne?eš izgubiti sebe, ne?eš izgubiti svoju svijest, ne?eš izgubiti svoju sposobnost percipiranja ljubavi ili osje?aja. Možeš oti?i, samo otpustiš svoje tijelo." I rekla sam joj da je otpuštanje tijela poput skidanja cipela koje su preuske. Osje?at ?eš se vrlo slobodno i svi bolovi, ?ežnje i ograni?enja tijela ?e nestati, itd... Za mene je to bilo vrlo srcedrapaju?e i plakala sam dok sam joj to govorila. Ali morala sam pro?i to sa majkom jer se ona užasavala umrijeti. I osje?ala sam se nekako kao da sam roditelj, u nekom smislu, koji ohrabruje dijete koje ?e imati neko novo iskustvo. Dakle, mislim da je to najvažnija stvar.

Kažite im što mogu o?ekivati: "Kad do?ete tamo, vidjet ?ete svjetlo i ako pogledate u njega, vidjet ?ete ljude koje volite." I znate, imenovala sam joj ljude koji su ve? otišli i za koje je ona bila vezana i rekla da ?e ih vidjeti i da ?e oni biti tamo za nju. Dakle, samo idi u tom smjeru i pruži ruke, oni ?e te uzeti za ruke, i ponovno ?eš se ujediniti sa njima...", itd., itd. Sje?ate se ?lana naše grupe, DW koja je umrla? Napravila sam istu stvar i za nju. Ona je jednostavno toliko patila i trudila se ostati ovdje, držala se i držala. Na kraju sam je nazvala, razgovarala s njom i objasnila što ?e se najvjerojatnije dešavati poslije umiranja. I rekla sam joj da se više ne treba boriti ostati ovdje. Borila se toliko jako jer se osje?ala kao da je smrt neuspjeh njenog rada! I objasnila sam joj da to nije neuspjeh, da ona možda može u?initi više za nas tamo prijeko nego da ostane ovdje. Sa svim problemima njenog tijela koje je imala toliko dugo...

Morate govoriti iz svojeg srca. To nije kao da imate neku formulu gdje nešto pro?itate i kažete: "Ovdje ?eš napraviti ovo, tamo ?eš napraviti ono".Ti samo uistinu pomogneš osobama i voliš ih. Jedna stvar koju sam rekla svojoj majci je bila: "Isti tren kad napustiš svoje tijelo, do?i k meni. Da, ja sam na drugoj strani oceana, ali te stvari nisu barijera kad si na drugoj strani. Sve što moraš u?initi je misliti na mene, i ti ?eš biti ovdje". I neka sam prokleta ako ona to nije i u?inila! Bila sam u svojoj sobi i mogla sam je osjetiti. Rekla sam: "Mama, zbilja sam umorna sada, pa daj legni ovdje na kau?." Stavila sam jastuk i pokriva? na kau? za nju da spava i rekla sam joj da ?emo ujutro popri?ati o svemu.

Idu?i dan imali smo sesiju i komunicirala s njom i jednostavno imala mnogo stvari za zaklju?iti. I to je jedna od onih sesija gdje sam plakala za vrijeme sesije jer je to bilo vrlo emotivno. Morate to u?initi. Morate prevazi?i svoje vlastite... Ne možete odgajati sebe. To je kao da se roditelj mora brinuti za svoje dijete pa ?ak i kad se roditelj ne osje?a dobroI. Vi još uvijek morate to u?initi. To je jedna od stvari, pa ?ak i kad ste vrlo emocionalni i jedva se držite, koju morate u?initi za tu osobu koja umire.

Dakle, ako ste tamo s nekim tko umire, ne vidim neki razlog zašto nebi razgovarali s njim. Ako je potpuno nesvjestan, još uvijek ?e te ?uti. Vi još uvijek pri?ate s tim dijelom njih koji ?e pokušati napustiti ovaj život. Dakle, ne vidim neki razlog da se s njima ne porazgovara na vrlo smiren, lagodan, nježan i vrlo podržavaju?i na?in. Neka znaju da se tu nema ?ega plašiti. To nije strašna stvar. "Bit ?eš u redu. Tu sam s tobom, pomo?i ?u ti da pro?eš kroz sve ovo." Možeš to re?i jer to i možeš.

Na isti na?in kad netko od naših ovdje mora i?i na neku vrstu operacije, mi odemo i družimo s s njim u bolnici i podržimo ih mentalno kao forma zaštite. Kad je netko u nesvjesti ili je pod sedativima ili ?emu ve?, i kad su u slabom stanju, ne želite nikakve prika?ene entitete ili ?udne stvari. Dakle, to je druga stvar koju ?inimo. Imati timove ljudi koji su samo prisutni i ?uvaju te za vrijeme operacije, ili kad umireš je vjerojatno ogromno služenje i podrška, mislim bar.

Dobro, idu?e?

(Falling Water) U vezi iste teme, ali više osobno, pitam se da li smo napravili ispravnu odluku u zadnjih par dana života mojeg oca?

O: Da.

P: (Falling Water) Hvala vam.

(L) Kakva je to bila odluka?

(Falling Water) Imao je Parkinsonovu bolest. I dao nam je upute da ako se što desi, da ne želi ikakvu umjetnu podršku života ili tako nešto. I 15.06. je imao sr?ani udar i postao potpuno oduzet. Doveli smo ga ku?i i jednostavno ostali s njim. Nije mogao niti jesti niti piti. Imao je jako srce i zbog toga je to trajalo 12 dana. Rekli su nam da to ina?e potraje 2-10 dana.

(L) To je vrlo sli?no što se desilo i sa mojom majkom. Kad je prestala jesti, odbijala je sedative do zadnje minute. I na kraju, jednostavno sam prekršila njene želje jer je jako patila. I kroz 2 dana je umrla. Shvatila sam da je ona to trebala u tom momentu.

(Falling Water) Da, davali smo mu morfij svakih par sati kroz ?itavo to vrijeme.

O: Bio je to vrlo lijep prijelaz.

P: (L) Idu?e? Što je s tobom Nienna, skupila si se tamo u kutu?

(Nienna) Nemam ništa za pitati.

(L) Izgledaš odli?no!

(Nienna) Hvala. Pa dobro, ?ekajte. Vrlo je osobno. Nedavno sam bila bolesna. Nisam ništa jela 7 dana. Nisam bila gladna. Udarilo me na plu?a, bila sam zbilja slaba i vrlo umorna. Ali kad ne jedem, osje?am sam se bolje sa svim tim simptomima. Dakle, opet jedem i simptomi nisu toliko loši kao što su bili, ali je gore nego kad nisam jela. Dakle, što se tu dešava?

O: Povremeno uzimanje hrane ?e pomo?i.

P: (L) Znaš što smo mi u?inili? Prestali smo jesti masne bombe s kokosovim mlijekom i kokosovim uljem jer mislim da me to mu?ilo. A Chu je napravila eksperiment izrade naše masne bombe samo sa vodom, svinjskom masti, maslacem, žumanjcima, nešto še?ernog alkohola i kakaom. I ispostavilo se da je to bilo toliko ukusno. O?ito, ako koristiš masno?e i vodu, napraviš emulziju od njih sa mnogo žumanjaca i onda to dobro promiješate s blenderom, to postane izvrsna kremasta stvar koja nema skoro ništa ugljikohidrata. Mislim, jedini ugljikohidrati u tome su ono nešto malo što sadrže žumanjci i nešto u še?ernom alkoholu. To je jednostavno nevjerojatno. Dakle, ?ak i ako ne stavite kokosovo ulje ili maslac, pretpostavljam da možete to isto dobiti sa masti, vodom, žumanjcima, kakaom i nekim zasla?iva?em. I možete dozirati mast tako da odgovara vašim dnevnim potrebama, ma kakve god one bile. Jer morate nešto imati za svoje energetske potrebe. Ne možete jednostavno prestati jesti.

(Chu) MKScarlett je postao recept za gove?u juhu sa svinjskim papcima i ona je puna minerala. Možete prestati jesti u 15h, i onda oti?i spavati i to je ve? povremeno uzimanje hrane budu?i da trebaš 13 sati da ništa ne jedeš. I onda ujutro ako si gladan, uzmeš nešto masne bombe ili još te juhe i onda u 15h opet prestaneš jesti.

(L) Možeš imati dobar doru?ak sa slaninom i kobasicama. Perceval i Andromeda jedu jaja za doru?ak, ali bjelanjke maknu i daju ih psima jer ih ne vole. Ali još uvijek, možete jesti žumanjke. Doru?kuješ i onda možda kasnije popodne oko 14 ili 15 h pojedeš veliki tanjur superbogate juhe po Chu-ovom receptu. Možeš to sve obraditi blenderom tako da dobiješ nešto kao kremastu juhu, a onda masnu bombu pojedeš kao desert i ne jedeš ništa više poslije 15 h. I ako ništa ne jedeš do 9h idu?eg dana, ti si na povremenoj prehrani i to je bezbolno jer nisi gladan, a veliki dio tvojeg vremena kad ne jedeš prespavaš.

(Nienna) Evo što ja napravim. Ne mohu još jesti svinjetinu, i alergi?na sam na jaja, pa nekako nebi probala sa žumanjcima. Mogu jesti govedinu i gove?u mast i to je ono što jedem. Jedem govedinu i gove?u mast. Jedem oko 8:00 ili 8:30h, odem i do?em oko 16h i jedem sli?ne stvari i onda ne jedem do idu?eg jutra. I ne trebam masnu bombu jer jedem masno sa mesom. To op?enito zvu?i loše, ali sam se naviknula na to. I osje?am se u redu. Jedina stvar koju trenutno mogu jesti sada je govedina jer sve drugo uti?e na moje sinuse.

(L) Pa ako se osje?aš dobro kad tako jedeš, to je onda ono ?ega se trebaš držati. Isto kao što i ja osje?am za kokosovo mlijeko, ali sam otkrila da ono nije dobro za mene. Mogu re?i da uti?e loše na mene jer po?nem izlu?ivati puno sluzi. Kašljem, kašljem i kašljem tada. Usput, jeste li probali tu Gotu Kolu?

(Nienna) Imam vrlo lošu reakciju na nju.

(L) Ma da?

(Nienna) Popila sam ju samo jednom ali su stvari krenule jako loše poslije toga. Nadražila mi sinuse. To je bilo upravo prije nego što sam se razbolila.

(L) U redu, idu?e?

(Perceval) Menna je zaspala!

(L) Menna! Da li je Menna ovdje?

(Menna) Ne moraš biti ?lan da bi pitao nešto?

(L) Ne.

(Menna) U redu, dakle, prije 5 godina sam po?ela. Prakticirala sam tri ili ?etiri stvari, npr. sakupljanje ispravnog znanja, Eiriu Eolas-om sam ostvarila ?iš?enje negativnih emocija, dijeta i promjena stila života, ostavljanja alkohola i droga, sve je to pomoglo. Moje pitanje je u osnovi: postoji li drugi aspekt rada kojeg bi mogla napraviti koji bi pomogao procesu ili u?inio život efikasnijim?

O: Pomo? drugima da nau?e i staviti ih na korak koji je iza vas.

P: (Menna) U redu. Imam naznaka zbog Gurdjieff-a, i u?itelja koji su stepenicu iznad vas na ovim ljestvama, i važno je da se znanje podijeli s drugima. A možda ako podijeliš saznanja s drugima, ti dobiješ druga saznanja koja ti se vrate kroz to pomaganje drugima. Dakle, razumijem ono na što su ciljali.

(Perceval) Rekli su da potražiš koje Padawane i pomogneš im! Na?i Padawan-a ( Jedi Academy, Zvjezdani ratovi ).

(L) Još nešto?

(Echo Blue) Mogu li pitati osobno pitanje?

(L) Da.

(Echo Blue) Vjerojatno znam odgovor na njega, ali se pitam što u?initi u vezi toga. Ukratko, kad se udavala moja k?er, imao sam kalcifikaciju lijevog ramena. Poslije nekog vremena me prestalo boljeti. Sad je moja k?er trudna, a ja sada imam to isto u desnom ramenu. ?itao sam o povezanosti tijela i uma, ali što mogu u?initi u vezi toga? Da li je to povezano s mojom...

O: Moraš joj dopustiti da nau?i svoje vlastite lekcije i prestani nositi ju na svojim ramenima.

P: (Echo Blue) Radim na tome...

O: Ona je tvoja k?er samo u ovom životu...

P: (Echo Blue) Hvala. Kad je bila stara oko 3 godine, sjedili smo na stijeni i gledali zalazak sunca, a ona mi je onda rekla: "Jesam li ja nekad bila tvoja djevojka?" I ja sam joj odgovorio: "Pa da, mislim da jesi!" Nikad o tome nismo više pri?ali.

O: Mudro dijete.

P: (Echo Blue) Je, hvala.

(L) Još nešto? Što je s tobom, Falling Water?

(Falling Water) Imam nešto potpuno druge tematike nego ovo o ?emu smo diskutirali. Bio je ?lanak na SOTT-u u vezi 3 astronauta koji su to napomenuli da su vidjeli i od tada, 2001.g., bilo je 26 asteroida koji su eksplodirali poput bombe, i koji su trebali udariti u Zemlju. Koliko je to?nosti u tome?

O: Blizu, ali je broj zapravo i ve?i.

P: U redu, dakle, prekidamo za danas. Laku no?, Gracie! Što ?ete raditi sada? Ho?ete li pjevati karaoke?

(Mr. Premise) Nešto prodiskutirati o svemu. Nemamo karaoke opremu. Mislim da ?emo morati nabaviti jednu.

(Menna) I Laura, hvala na preporuci knjige [When the Body Says No - Gabor Mate]. Pomogla mi je.

(L) Oh, kažem vam! Ta knjiga je tortura za mene. Imam reumatski artritis i imam sve te ženske probleme, moji klinci imaju autoimune probleme... Vidjela sam sebe, vidjela sam sve oko mene, vidjela sam sve koje poznajem, i rekla: "Oh moj bože! Svi smo sjeb...ni!!!"  [smijeh]  Morat ?emo pro?itati tu knjigu i preboliti je! U redu, dakle, zabavljat ?ete se. Bilo je ugodno vidjeti sve i svi izgledate jako dobro. U redu, laku no?!

Kraj sesije