Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2013-03-2323.03.2013.

Laura, Ark, Belibaste, Perceval, Andromeda, PoB, Ailen, Data, Kniall, Mr. Scott


P: (L) Danas je 23.03.2013. Danas je baš olujno nevrijeme!

O: Samo čekajte! Stvarne oluje stižu!

P: (L) Mislite ovdje, specifično?

O: I drugdje.

P: (L) Ovo zvuči kao prijetnja. (S) Poput "puni kiše"?

O: Da.

P: (L) pa primjetila sam da su se dešavale mnoge tzv. "poplave tisućljeća" na raznim mjestima u Europi, kada ono? 1997.? Kad je Hale-Bopp preletio nebom. I sada imamo nekoliko kometa. Imali smo Hale-Bopp i Hayakatuke istovremeno, zar ne? Bilo je tu još nečeg, bilo prije ili kasnije, ili za vrijeme prolaska. Sada imamo još nekoliko kometa. Postoji li neka veza između tih kometa i ovih čudnih vremenskih neprilika?

O: I više od toga!

P: (L) Mislite, još toga utiče na vrijeme, osim kometa?

O: Da.

P: (L) Dakle, Zemlja nije zatvoreni sistem gdje bi bilo moguće... Pa, ne želim to reći. Ona nije samo zatvoreni sistem gdje postoje svakakve stvari na koje utiče Sunčev sustav?

O: I više od njega.

P: (L) Nešto utiče izvan njega... Iz svemira?

O: Da. Ali znanstvenici su osljepili jer su ih vodili slijepci!

P: (L) Hmmm. Dakle, kažete, "Znanstvenici su osljepili jer su ih vodili slijepci." Da li mislite da...

O: Kad se znanost koristi za ubijanje, onda znanstvenici gube svoju čast i kodeks. Sjetite se priče o talentima. Čovjek koji se bojao i koji se sakrio i nagomilavao zalihe? Onda kad je učitelj stigao, bacio ga je u mrak zajedno sa plačljivima. To bi se trebalo opet dogoditi.

P: (L) Pa mi smo primjetili da je vrijeme zbilja ludo po cijeloj planeti. Pojavljuju se ogromne rupe u tlu, jedna za drugom. Sve više i više je bića nasukanih na morske obale, često na tisuće ili čak milione uginulih životinja. (Andromeda) Oluje, tornada. (L) Mjesta gdje se obično ne pojavljuju tornada. Migracije. Koje vrste migracija? (Kniall) Delfini. (L) Oh, ta ogromna masovna migracija delfina. I nije li bilo i morskih pasa također? (Andromeda) To je bilo prošle godine, ali da. (L) Bića pronađena na čudnim mjestima...

O: Sve stimulirano nadolazećim Valom.

P: (L) Stimulirano nadolazećim Valom? Životinje osjećaju nešto, to hoćete reći?

O: Ne, val i njegove električne i magnetske komponente utječu na čitav Sunčev sistem, i zato, i na Zemlju i na izvjesne geološke događaje; to može voditi do masovnog umiranja.

P: (L) Zaboravili smo pitati tko je sa nama večeras!

O: Pronoia.

P: (L) I od kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: (L) Što me podsjeća... Čitala sam u ovoj knjizi o grčkoj religiji, napisao ju je Walter Burkert, da su izraz "paean" (od Cassiopaean) koristili za opis vrste pjesama koje su pjevali kod obožavanja boga Apolla u drevna vremena. I Apollo je navodno bio Hiperborejski bog, i ako su moje pretpostavke točne, to je također bio i bog kojeg su obožavali u Stonehengeu. Ima li tu neke povezanosti?

O: Svakako.

P: (L) Hoćete li reći još nešto?

O: Otkrijete izvanredne stvari kad radite svoju "domaću zadaću".

P: (L) Pa hvala lijepo! (Ailen) To je lijep način da se kaže: "Bez kockanja!" (L) U redu, kao što znate, imali smo prekrasan mali fragment komete koji je eksplodirao u Rusiji, koji je napravio ozbiljnu štetu i povrijedio mnogo ljudi. Nije mi drago da je ozljedio mnogo ljudi, ali mislim da je interesantno da se to desilo unutar tri dana od objavljivanja naše nove knjige "Comets and The Horns of Moses". Dakle, mislim da je prvo pitanje: Imate li nešto za reći o fragmentu eksplodirajuće komete, ili kako god oni to nazvali? Bilo da je bio asteroid, bilo fragment komete, ili štogod?

O: Denaturirani komet, ali tko ih broji?

P: (L) Dobro. To je sve što ćete nam reći?

O: Samo čekajte idući! Taj će biti velik! A ima i "prijatelje"!

P: (L) Možete li nam reći vrijeme dolaska, procjenu? [smijeh] (Belibaste) I lokaciju? (L) Lokaciju, možda? (Andromeda) U grubo? Veličina stadiona? (Belibaste) Veličina?

O: Mi bi željeli urediti stvari da on udari We would have liked to arrange things so that it could have hit [ptice jako počinju cvrkutati u pozadini] na dan izdavanja knjige, pa ipak, stvari se ne odvijaju tako u OPD realitetu. Zbog toga, isto se primjenjuje i za predviđanja budućih udara.

P: (L) To je bio lijep način da se kaže: "Bez kockanja!" Dakle, ima još toga što dolazi, ali nam ne možete reći točno kada, a idući će biti velik. Toliko za sada znamo. Hoćete reći da vi toliko znate?

O: Da. Molimo spojite sve prijašnje stvari skupa za pojašnjenje, držite na umu da je univerzum neodređen i zato će uvijek biti varijabli.

P: (L) U redu. (Andromeda) Kakvi su podaci o prošlim udarima kometa? (L) Dakle, drugim riječima, ako uzmemo okolnosti o kojima priča znanost, recimo Victor Clube i Bill Napier, plus ono što smo mi opazili, plus povijesni zapisi, itd. i znakovi, možemo shvatiti da je nešto prilično neminovno. To bi bilo moje najbolje nagađanje. Moja je pomisao da ako nismo dobili kugu iz ove koja je eksplodirala iznad Rusije, da će to stići sa idućom. To je moja najvjerojatnija pretpostavka.

O: Dobro nagađanje!

P: (L) Dobro. Što još? (Ailen) Ne mogu čuti ništa od ptica! (L) Tišina tamo iza! (Mr. Scott) Bile su dobre neko vrijeme, ali su se onda sve probudile. One ponavljaju slova i odgovore jedna drugoj. (L) U redu, koja je naša iduća tema? (PoB) Još jedno pitanje. Ima li kakve povezanosti između ruskog meteorita i asteroida DA14?

O: Svakako. Usput, jeste li primjetili koliko se "novih" tijela otkrilo u Sunčevom sustavu?!?

P: (L) Mislim da sam čula nešto neki dan o tome da Pluton sada ima više satelita. Sakuplja ih iz... (PoB) Da li su to dijelovi od istoga tijela?

O: Ne.

P: (PoB) Dakle, to je gomila. (L) To su bili prijatelji! Iduće? (Belibaste) Znate da ima to mjesto u Srednjoj Europi... Momak u svojoj kući, skupio je meteorite koji su pali na njegovu kuću, 5 ili 6 puta. Da li je uzrok lokalna anomalija u električnom naboju Zemlje na toj specifičnoj lokaciji?

O: Da.

P: (Belibaste) U redu. Da li je to lokalno, to mjesto, pozitivnije ili negativnije nego meteorit ili asteroid?

O: Neg.

P: (Belibaste) Negativnije. U redu. Može li pojedinac, ili nekoliko individua, privući tijela kometa na sličan način kao i to mjesto?

O: Da.

P: (Belibaste) Da li je to zbog toga što je njihovo električno polje, bilo kolektivno ili individualno, modificirano?

O: Ne samo električni naboj. U realitetima iz kojih se neke od tih stvari manifestiraju, ili bolje, "usmjeravaju", informacija je kralj svega.

P: (Belibaste) Dakle, ako grupa individualaca sakupi, pohrani informaciju koja je ortogonalna istini, tj. laž, hoće li to prikupljanje informacije koja je ortogonalna istini povećati privlačenje meteorita ili planetarnih tijela?

O: Da.

P: (Belibaste) Kako to radi?

O: Drugi realitet upravo spomenut... Gravitacijski valovi.

P: (L) Da li kažete da su gravitacijski valovi svojstvo drugog realiteta ( stvarnosti )?

O: Uglavnom.

P: (Ark) Zašto trošim toliko vremena na kvantnu teoriju umjesto na gravitacijske valove?

O: Završi svoju knjigu i otvori nova vrata!

P: (Ark) Nova vrata za mene?

O: Da.

P: (L) Iduće pitanje? (Andromeda) Želimo li pitati o onoj buci koju smo čuli? (L) 25.01. bila sam u kuhinji kad se to desilo. (Bubbles) Ja sam bio u svojoj sobi. (Ailen) Ja u salonu. (PoB) Ja u uredu. (Andromeda) Bila sam u sobi jer sam mislila da je netko na tavanu. (L) Kad sam to čula iz kuhinje, mislila sam da je netko na polukatu iznad. Svi su čuli da je to iznad njih, ma gdje se nalazili. (Ark) Ne, ja sam mislio da je to bilo negdje dolje, a bio sam u našem uredu gore. (L) Mislio si da je bilo ispod tebe? (Ailen) Perceval i Kniall su bili u gradu, a i oni su to isto čuli također. (PoB) I onda sam izašao van i čuo to odozada. (L) I PoB je rekla da je također čula mumljajući zvuk, kao da avion dolazi i odlazi, sve jače, pa onda sve slabije? (PoB) A-ha. (L) I nakon buke, izašla je van i čula njegov mumljajući zvuk. Dakle, da li je to bio naš prijateljski maleni komet iz susjedstva, fragment koji je eksplodirao u gornjim slojevima atmosfere?

O: Da! Jeste li iznenađeni?

P: (L) Ne! Samo provjeravamo. (Belibaste) Pitanje u vezi automobilske nesreće koja se desila tik do naše kuće. Prvo, što je uzrok nesreći?

O: Psihička fluktuacija barijere.

P: (L) Između osoba koje su imale nesreću?

O: Ne.

P: (L) Na području na kojem se desila nesreća, ili uzduž ceste?

O: Da.

P: (L) Dakle, tu postoji neka vrsta psihičke barijere. (PoB) Da li to ima nekakve veze sa duhom? (L) Da li je to povezano sa duhom kojeg sam vidjela? (Bubbles) Duhom na biciklu? {Da}

O: Djelomično, on ju koristi, takoreći.

P: (Ailen) Koja je to vrsta psihičke barijere i što je uzrokovalo fluktuacije? (Perceval) Pa, što je psihička barijera?

O: Točka sudara između denziteta djelomično radi vaše prisutnosti ovdje.

P: (L) Točka sudara između denziteta djelomično radi vaše prisutnosti ovdje... (Belibaste) Da li je to poput onog što je rečeno u jednoj prošloj sesiji, poput onoga u New Mexicu gdje se dešava djelomična tranzicija između 3. i 4. denziteta...

O: Blizu. Vidite, postoje oni koji vas žele blokirati i naštetiti vam, i oni koji drže stražu u energetskom smislu, što je blizu granice dozvoljene asistencije u ovoj točki, iako se to može promjeniti zajedno sa stanjem.

P: (L) Dakle, drugim riječima, taj siroti momak se samo našao u unakrsnoj vatri?

O: Više ili manje, iako je njegova vlastita frekvencija djelomično odigrala igru.

P: (Belibaste) Radi toga što je njegova frekvencija bila bliže onima koji bi potencijalno mogli nama naštetiti. (Bubbles) Bio je miljenik Zod-a, više-manje! (neprijatelj Supermena)

O: Da.

P: (Ailen) Što je uzrokovalo fluktuacije u psihičkoj barijeri?

O: Povećanje intenziteta generalnog protoka na planeti.

P: (L) Udar u električnoj žici! Iduće? (Andromeda) Želimo li pitati išta u vezi novog pape? (L) Ne. (Andromeda) {gleda popis} Zadnje je ono o čudnom nebu neki dan. (L) Oh da, vozili smo se kući iz dućana tekstilom i kako smo putovali, vidjeli smo sve vrste oblaka na nebu koje postoje. Bilo je zarolanih oblaka na jugozapadu, visokih cirusa, mliječnih oblaka, oblaka s repovima i onda vrlo neobičan cirkularni oblak koji je izgledao poput velikog okruglog koluta od dima na nebu. (Andromeda) I bio ja na području na kojem je u isto vrijeme kišilo i bilo sunčano. (L) Pljuštala je kiša, sunce je sijalo, bilo je to vrlo bizaran prizor. I bilo je svih vrsti oblaka koji postoje istovremeno. Baš je bilo bizarno. Neki komentar na naš cirkularni oblak i na ostale...?

O: Kolut od dima, ha?

P: (Andromeda) To je ono što sam rekla! Izgledalo je kao da se nešto dogodilo na tom području jer, osim tog oblaka, bio je i drugi oblak koji je imao takoreći rupu u sebi. Taj je onaj koj ije izgledao poput prstena, a kraj njega je bio onaj cirkularni.

O: Probušen iz gornjih slojeva atmosfere radi sagorjevanja zraka.

P: (Perceval) Da li je to slučaj sa većinom tih probušenih oblaka?

O: Da.

P: (Perceval) To se već dešava desetljećima. (Kniall) To je doslovce kolut dima. (L) Ali dolazi iz drugog smjera. (Perceval) I oni daju raznorazna otmjena objašnjenja kako su nastali i to nema nikakve veze sa stvarnim uzrokom. (L) Još nešto važno? (Bubbles) Da pitamo u vezi željeza? (Ailen) Hemokromatoza? (L) Pa pričekat ćemo testove i to sve, ali mislim da bi trebali pitati. Bubble-ovo željezo u krvi je prilično visoko, i postoji mogućnost da bi mogla imati hemokromatozu, koju je imao moj djed. (Bubbles) Želiš pitati u vezi visokog željeza?

O: Preživi se pod specifičnim uvjetima.

P: (Perceval) Dakle, to bi mogla biti nasljedna stvar koja se izazvala u prošlosti, kad je vladala kuga.

O: Također može i spontano nastati.

P: (L) Dakle, nije uvijek genetsko nasljeđe? (Ailen) Koji su to specifični uvjeti? (Bubbles) Da li je to poput obrambenog sistema?

O: Da.

P: (Bubbles) Obrana protiv čega?

O: Probijanja barijere. Tvoja psiha treba jaču obranu.

P: (L) U redu, još nešto? (Ailen) Da pitamo u vezi onih policajaca koji su došli, ili ne? (L) Što se tu ima za pitati? To je toliko jadno. (Perceval) Također i vrlo providno. Zvala si B____ van i kad je dobila pismo, bila je poput "Pozvat ću je van na vrata"! [smijeh] (Belibaste) Kako se zvao naš duh? Michael?

O: To je većinom odziv. Dakle, ne treba ime.

P: (Andromeda) Dakle, to nije zbilja duh ili duhovno biće. To je odziv poput snimke. (L) Smješno je to što se dogodilo uz cestu, tamo gdje teče voda. (Perceval) Lethbridge.

O: Da.

P: (L) Oh, jesmo li ikad pitali u vezi Scipia? (Belibaste) Jesmo. (Ailen) Da, i rekli su da trebaš pogledati u transkripte. (Belibaste) Ti si jedina sa ključem. (L) Dobro, onda bolje da se vratim na posao! Ako nitko drugi nema što za pitati, pitat ćemo imaju li neke riječi mudrosti ili ohrabrenja za ljude?

O: Oni koji žele sudjelovati u budućnosti trebali bi biti "pripremljeni" poput mudrih djevojaka.

P: (L) U redu. Dakle, mislim da ćemo reći laku noć jer sam vrlo, vrlo umorna.

O: Vidimo se uskoro!

P: (Anna) I tko su te mudre djevojke? O čemu su govorili? (L) Priča iz Biblije. Mudre i nestašne djevojke. Smješno je kad daju te citate iz biblije. Sve više i više sam uvjerena da ono što je u bibliji, da su neka pustinjska plemena koja su se civilizirala i prozvala sebe Židovi, da su to posudili od nekih drugih iz drugih kultura. Dakle, smješno je što neki ljudi, koji su odlučili da njihova čitava stvar nije Jahva/Isus, da odbace čitavu stvar. Oni su bacili bebu zajedno sa prljavom vodom u kojoj se ona kupa. Kad bi, zapravo, mogli doći na ideju da to sve nije fokusirano na nekog boga primitivnog plemena sa brda Jude, već da je to glavni način prijenosa nekih vrlo vrlo starih priča koje bi inače bile izgubljene da ih Židovi nisu ukrali i prilagodili svojim potrebama. I to uključuje vrlo pametnu osobu, dobrog analitičara koji će to pročitati i razumjeti od kuda zbilja to dolazi.

Kraj sesije