Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Val serija poglavlje 13-c


Poglavlje 13cTora, Kabala, i Kad sanjam ...

Shvaćam da se neki čitatelji ovih stranica mogu zapitati gdje vodi ova diskusija, posebice ona prethodna. Molim budite strpljivi i ne preskačite nijedan materijal, jer je bitan za daljnje događaje i otkrića. Pokušavam dati kontekst onoga što mi je bilo u mislima i u mojoj okolini, kako sam dobivala „tragove“ (naznake, smjernice). Imajte slijedeće uvijek na pameti:

P: (L) ...Kako to da uvijek mene zapada da ja sve odradim (shvatim o čemu se radi)?
O: Jer si tražila „moć“ da razmrsiš najvažnije stavke cjelokupne stvarnosti. I mi ti u tome pomažemo.

A jednom kada je gost pitao da li može on sam jednostavno kontaktirati Kasiopejce, oni su rekli:

P: (BRH) Da li postoji način da se vas dečki kontaktira direktno?
O: Pa, B__, samo ako se pridružiš ovim treće-denzitetlijama ovdje. Zapamti, njihova potraga je jako teško zaslužena i jedan od njih je kanalizirao kroz cijelu svoju inkarnaciju, najviše na svoju štetu. Djeca iz susjedstva obično nisu jako ljubazna prema psihičkoj svjesnosti, zar ne? Druga odovud je literarno preokrenula svijet naglavačke u potrazi za najvećim istinama za cijelo čovječanstvo i to mnogo na svoju vlastitu opasnost. A treći ovdje je morao izdržati gotovo nevjerovatne poteškoće i ispite izdržljivosti, sve da bi ostvario svoj predodređeni put dovođenja vašeg 3. denziteta na granicu prijelaza i podešavanja prijelaza u 4. denzitet. Dakle, put ti je otvoren. Želiš li ići tim putem?!?

Dakle, molim vas shvatite da radim najviše što mogu da omogućim svakome ko žudi da otključa istine – da to napravi na način možda manje traumatičan nego što sam to učinila ja!
Mogu vas, čitatelji, povesti sa sobom, u velik napor, reproducirajući za vas u ovim riječima koje pišem, ne samo događaje, nego i misaone procese koje sam slijedila, i otkrića koja sam napravila; ali do vas je da imate istrajnost i volju da me pratite, i, možda, odete i dalje.
Da, neki dijelovi izgledaju dosadno ili manje interesantni u ovom ili onom pogledu; ali da nisu bili značajni, čak i krucijalni, ne bi bili ovdje stavljeni. Ja izostavljam mnogo „lažnih tragova“ i bapskih priča, osim ako nisu u nekom odnosu koji vodi na „pravi put“. A, ono što je za mene bio „pravi put“, nemora biti i za ostale. Dakle, svatko je od vas odgovoran da napravi vlastita dodatna istraživanja. I ako ono što sam ja napravila pomaže da to napravite lakše i brže, i eliminira gubljenje vremena na dezinformacije i uzaludna premišljanja, onda moj napor nije bio uzaludan.

U ovoj točki, pokušat ću dovršiti popunjavanje „mentalne slike“ koja mi je bila u mislima u naj krucijalnijoj točki Potrage, tako da se onda mogu pomaknuti naprijed kroz sesije od 1996 prema naprijed u više-manje kronološkom redu. Kada završim sljedećih nekoliko stranica, čitatelj će imati sve tragove koje sam i ja imala, kao i kontekst u kojem su dati.

Kao što sam već napomenula, prisutnost na dvjema sesijama mlade židovke (RC), koja je bila uvjerena da je na neki način bila povezana samnom u prethodnom životu u Nacističkoj Njemačkoj, zaista je izgledalo da je „promijenila“ smjer Kasiopejskih komunikacija. Retrospektivno, , to je također bilo i otvaranje „vrata“ i uvođenje novog puta u moj život. Nakon što je (ona) prisustvovala prvoj sesiji, imala sam san o „sretnom vjenčanju“ gdje sam bila povedena da sretnem „bezličnog mladoženju“, a nakon što je prisustvovala i drugoj sesiji, imala sam pravu halucinatornu viziju „još-nepoznatog-znanog-lica“. RC je također bila i ona koja je ubrzala projekt produciranja magazina kao jednog „organa“ za Kasiopejski materijal. Predvidjela sam da to bude više „ozbiljno“, a opet „otvorena-uma“, u odnosu na uobičajene metafizičke ili NLO publikacije, a izgledalo je da „žurnal“ baš zadovoljava traženo. Ona je producirala magazin nekoliko godina i htjela je prestati jer je imala planove o preseljenju, a opet, nije htjela ostaviti svoje pretplatnike na cjedilu. Izgledalo je to kao savršena prilika za mene da preuzmem pretplatnike i nastavim sa radom.

Fokus RC bio je više usmjeren na astrološko, iako je uključivala mnoštvo članaka o vanzemaljskim otmicama i teorijama zavjere, tako da blaga preorijentacija koju sam namjeravala dodati ne bi izgledala kao značajnije udaljavanje od originalnog formata. Nisam marila za ime žurnala, to se uvijek moglo srediti. Sve je izgledalokao znak „kreni“, i osjećali smo da je to ključ za mrežni rad (networking) na velik način!

Također, u toj sam točki počela sa čitanjem cijele serije 'Matrix' knjiga koje je sastavio Val Valerian. Kako sam se probijala kroz to brdo materijala, držala sam oko otvoreno za mogućnosti masonskih povezanosti sa Sionskim prioratom, jer su svi bili vrlo zagrijani za ideju masonske urote. Bila je povezana sa Sionskim prioratom zahvaljujući Templarima, u vrlo interesantnoj knjizi Hram i Loža od Michaela Baigenta i Richaeda Leigha. Predloženo je da su se Templari povukli iz javnosti u Škotskoj i Engleskoj, i ponovno pojavili kasnije, kao masoni. A tu je bio i taj nesnosni broj 33 koji se uvijek pojavljivao posvuda. Što sam više gledala u tu „brojčanu rabotu“, to je postajalo konfuznije. Svatko tko se bavi istraživanjem teorija zavjere – tko je ozbiljan i pošten – eventualno će zaključiti kao dr.Robert A. Morey (koji je, usput budi rečeno, anti-masonski istraživač):

Anti-masonski pisci općenito su nepouzdani kao masonski apologeti. U svom žaru napadanja slobodnog zidarstva, ne libe se koristiti fantazijom, lažima i obmanom. Čak su radili i lažne dokumente prema potrebi. Njihovo pisanje ne smije se uzeti zdravo za gotovo.

Prirodno, kad netko razmatra „tajni značaj“ brojeva, najprije će se poslužiti pitagorejskom matematikom. Manly Hall napisao je:

„Istinski ključ za filozofsku matematiku je poznati četrdesetsedmi Pitagorin teorem koji je pogrešno pripisan Euklidu. Četrdesetsedmi teorem kaže: u pravokutnom trokutu zbroj kvadrata nad hipotenuzom jednak je zbroju kvadrata nad katetama.“

Svatko tko je pohađao školu i imalo obraćao pažnju na matematiku to zna. Problem je: Što zapravo znači da je to „istinski ključ za filozofsku matematiku“? Što nam C2=A2+B2 može reći?

Iskazi o putovanjima i studijama Pitagore se razlikuju, ali većina povijesničara slaže se da je posjetio mnoge zemlje i učio od mnogih majstora. Navodno, nakon što je bio iniciran u Eluzinijanske misterije, otišao je u Egipat i bio iniciran u Misterije Izisa. Zatim je otputovao kod Feničana i Sirijaca gdje je bio iniciran u Misterije Adonisa. Nakon toga, otputovao je u dolinu eufrata i naučio sve tajne Kaldejaca. Na kraju je otputovao u Mediu i Perziju, onda u Indiju gdje je bio učenik i gdje je bio iniciran od tamošnjih Brahmana. Izgleda da je pokrio sve baze (pokupio sve najvažnije – p.p.).

Za Pitagoru je rečeno da je izumio termin „filozof“ nakon dotadašnjeg korištenja riječi „mudrac“, obzirom da prva riječ znači 'onaj koji pokušava iznaći istinu' a druga 'onaj koji zna istinu'. Očito, Pitagora nije smatrao da sve zna.

Pitagora je osnovao školu u Cortoni u južnoj Italiji i tamo okupljao studente kojima je navodno prenosio tajne principe koje je prikupio. Smatrao je da u osnovi svih umjetnosti i nauka leži matematika, muzika i astronomija. Kada je imao oko 60 g, oženio se jednom svojom studenticom i imao sedmero djece. Pretpostavljam da je bio prilično živahan matori jarac! Njegova žena je očito bila žena na svom mjestu i pobrinula se za njegov rad nakon što je bio ubijen od strane bande ubojica koje je potaknuo jedan student kojega je Pitagora odbio poučavati. Iskazi o tom ubojstvu se razlikuju. Neki kažu da je bio ubijen i on i svi njegovi studenti, a drugi da je mogao pobjeći jer su ga neki od njegovih studenata zaštitili svojim žrtvovanjem, i da je kasnije umro od boli u duši kada je shvatio očitu besplodnost njegovih napora da prosvijetli čovječanstvo. [slična stvar muči i mene u vezi svrhovitosti ovog prevođenja – p.p.EQ@2008]

Stručnjaci kažu da je danas ostalo vrlo malo od Pitagorinog učenja, osim ako se nije održalo u tajnim školama ili društvima. I, naravno, svako tajno društvo na planeti tvrdi da posjeduje to „inicirano“ znanje u ovoj ili onoj mjeri. Moguće je da postoje neke originalne Pitagorine tajne formule, no žalosna je činjenica da ne postoji stvaran dokaz o tome u pisanim materijalima tih grupa iz zadnjeg milenijuma. Iako mnogi diskutiraju o Pitagori, izgleda da nitko ne zna ništa više od naklapanja post-Pitagorejskih Grka koji su „puno pričali, malo pisali, još manje znali, i zatvorili svoje neznanje unutar serije zagonetnih nagovještaja i obećanja.“ Čini se da je mnogo takovoga u opticaju danas! Čak se ni Plutarh nije pretvarao da je sposoban objasniti značaj Pitagorinih geometrijskih dijagrama. No, dao je jedan jako zanimljiv prijedlog da je odnos koji je Pitagora uspostavio između geometrijskih tijela i bogova bio rezultat slika (imidža) koje je vidio u egipatskim hramovima. Pitanje koje bi mi postavili jest: šta imaju geometrijska tijela sa 'bogovima'?

Albert Pike, veliki masonski simbolist, također je priznao da postoje mnoge stvari u tome koje ne može dokučiti. U svom Simbolizmu za 32. i 33. stupanj, napisao je:

„Ne razumijem zašto bi (br.) 7 trebalo zvati - Minerva ili, kocku – Neptun. ...Bez sumnje imena koja su dali Pitagorejci raznim brojevima, bila su sama po sebi zagonetna i simbolička – i mala je sumnja da su u Plutarhovo vrijeme njihova skrivena značenja bila izgubljena. Pitagora je previše dobro uspio zaogrnuti velom svoje simbole, koji su otprve neprobojni bez usmenog objašnjenja.“

Manly Hall piše:
„Ta nesigurnost, dijeljena među svim pravim studentima tog subjekta pokazuje da nije mudro praviti konačne tvrdnje temeljene na neodređenim i rascjepkanim informacijama raspoloživim iz Pitagorina sistema matematičke filozofije.“

Ali, naravno, u današnje vrijeme, postoji čitavo mnoštvo ljudi koji nedaju da ih takve napomene zaustave. Mnogi moderni gurui tvrde da su otkrili tajne „svete geometrije!“ I ne samo to, čini se da nisu ni proučili dovoljno duboko taj predmet , propuštajući mnoge istaknute točke koje SU evidentne u fragmentima Pitagorinog učenja. Glede toga, imamo pasaž u Foukaltovom njihalu, Umberta Eca, koji naglašava problem:

Među svim tim besmislicama postoje neke neosporne istine... Pozivam vas da odete i izmjerite [proizvoljno odabran, ali specifičan] kiosk. Vidjet ćete da je dužina tezge 149 cm – drugim riječima 1 sto milijarditi dio udaljenosti Zemlje od Sunca. Visina straga je 176 cm, podijeljena sa širinom prozora koji je 56 cm daje 3,14. Visina naprijed je 19 dm, drugim riječima jednaka je broju godina grčkog lunarnog ciklusa. Zbroj visina dva prednja kuta (732) jednak je datumu pobjede kod Poitiersa. Debljina tezge je 3,10 cm, a širina karniše prozora je 8.8 cm. Zamjenom brojeva ispred zareza pripadajućim slovima abecede, dobijamo C za 10 i H za 8, ili C10H8 , što je formula za naftalen. ...Sa brojevima možete činiti što god poželite. Pretpostavimo da imam sveti broj 9 i želim dobiti broj 1314, godinu pogubljenja Jackouesa de Molaya – godinu poznatu svima koji se bave proučavanjem templarske tradicije viteštva.
...Pomnožimo 9 sa 146, sudbinskom godinom uništenja Kartage. Kako sam došao do toga? Podijelio sam 1314 sa 2, sa 3, sa 4, itd, itd, dok nisam došao do zadovoljavajućeg broja. Također sam mogao podijeliti 1314 sa 6,28, tj, dvostrukim 3,14 i dobio bih 209. To je godina u kojoj se Attalus, kralj Pergamona, uzdigao na prijestolje. Vidite? ...Univerzum je velika simfonija brojčanih međuodnosa... brojevi i njihov simbolizmi omogućuju put ka posebnom znanju. Ali ako svijet, ispod i iznad, predstavlja presliku u kojoj je tout se tient (sve što postoji), prirodno je da kiosk (misli se na prije spominjani kiosk za uplatu lutrije) i piramide, oboje djela čovjeka, reproduciraju u svojoj strukturi, nesvjesno, harmonije kozmosa. [Focaultovo njihalo, Eco, 1988, str 288, 289, zadebljanja moja.]

Ideja je bila predstavljanja sa velikim žarom već preko hiljadu godina, da tzv., Kabalisti i „tumači misterija“ mogu otkriti Istinu sa svojim nevjerojatno vijugavim metodama, a pri tom se propušta daleko drevnija istina: Matematika je jezik prirode. Pitagorejci su proglasili aritmetiku majkom matematičkih znanosti. Ta je ideja bila utemeljena na činjenici da su geometrija, muzika i astronomija ovisne o aritmetici, a aritmetika nije ovisna o njima. U tom smislu, geometrija se može maknuti, ali aritmetika će ostati; ali ako se makne aritmetika, geometrija će biti eliminirana. Na isti način muzika ovisi o aritmetici. Eliminacija muzike utiče na aritmetiku jedino ograničavajući jedan od vidova njezinih izražaja.

Veličina, oblik i kretanje nebeskih tijela određena je upotrebom geometrije, a njihova harmonija i ritam upotrebom muzike. Ako maknemo astronomiju, ni geometrija ni muzika nisu oštećene; ali ako maknemo geometriju i muziku, astronomija je uništena. Uspostavljen je dakle prioritet geometrije i muzike prema astronomiji, a prioritet isperd njih svih ima aritmetika. Igrajući neograničene igre sa brojevima, prezentira nam ono što ne može biti drugačije. Stvarna tajna je izgleda mnogo dublja, i većina, ako ne i svi, „tragači“ za istinama, nikada ne probiju površinu materije (materijalnog).

Dakle, može se vidjeti da je tu danas mnoštvo besmislica propagirano većinom od strane ljudi koji se nisu zamarali proučavanjem povijesti metafizičkih i okultnih materijala. No, čak i sa takvim stavom u svojim mislima, nisam mogla a da ne primijetim opetovano ponavljanje pojavljivanja broja 33, ne samo u mističnoj literaturi, nego i u važnim svjetskim zbivanjima. Ili je tako izgledalo. Pitam se, kada bi svi MNOGI značajni događaji bili katalogizirani, bismo li iznašli nadmoć tih tzv. Mističnih brojeva, ili bismo iznašli širenje brojeva bez statističke vrijednosti? Da li samo zato što su se NEKI događaji odigrali na 33-ćoj paraleli, mora značiti da se radi o „masonskoj uroti“? Koliko se ostalih događaja sličnog značaja zbilo na mjestima i u vremenima, koji nemaju uopće „okultnog“ značaja? Ali naravno, oni koji jesu, vjerojatno igrom slučaja, zaokupljaju svu pažnju, dok se sve ostalo ignorira.

Na drugoj strani pak, u mislima mi se razvijala ideja da SU takvi „sinkroniciteti“ ili takva pojavljivanja izvjesnih brojeva i karakterističnih zbivanja, BILI neka vrst „tragova“, naznaka, da je veo između dimenzija i denziteta bio probijen, i to slučajno ili namjerno. No, tko ili što je to napravilo, bio je još uvijek problem.

Ali, jasno je da je br. 33 bio korišten od strane NEKIH okultista u raznim točkama da se nešto istakne, čak iako je navodno potaknut od Bacona sa svojom „šifra 33“. I tako, jedina ispravna stvar da se napravi, razmišljala sam, jest da priupitam Kasiopejce o tome. Izgledalo je da je to dobro utemeljen „trag“ koji je bio vrlo popularan, i svakako se pojavljivao u pozadini ili povezan sa mnogim misterioznim događajima.

Čak mi se pojavilo i dublje pitanje: Ako je br.33 bio kôd koji je indicirao i prisutnost i akciju Tajnih Majstora, ZAŠTO je baš taj broj izabran? Ako je matematika „jezik prirode“, što nam onda Priroda govori? Sa novom složenošću slike, bilo mi je prilično jasno da sva ta stara objašnjenja ne drže vodu. Htjela sam bez predubjeđenja ili očekivanja o odgovoru, pitati ŠTO je taj br.33 ZAPRAVO predstavljao, značio? Interesiralo me je da dođem do Pitagorejskog nivoa tajni. I tako, iako smo već bacili pogled na dijelove ove sesije, promotrimo je još jednom u njenoj cijelosti.

P: (L) Sad, glavnu stvar koju sam htjela pitati jest veza na koju sam došla kroz tone pročitanog materijala, da je broj 33 nekako značajan. Možete li nam reći značenje, u smislu ezoterike, ili tajnih društava, broja 33. Ima šifra Roger Bacona, bazirana na broju 33, masonima 33. stupnja...

O: Kao i oubičajeno, mi ne dajemo samo odgovore, već i pomažemo da naučite sami sebe!!! Sad, uzmite 11 i promatrajte...

Ovdje vidimo da su Kasiopejci odmah skrenuli moju pozornost na br.11 koji je dijelitelj broja 33. (3x11=33; 33:11=3; 33:3=11)

P: (L) Pa, 3 puta 11 je 33.

O: Da, ali što je s 11?

Ponovo su me usmjerili na br.11. A vi ćete vidjeti kako blesava ja mogu da budem!

P: (L) Pa, jedanaest je navodno jedan od primarnih ili božanski snažnih brojeva. Kod Kaballaha, 11 je moćan broj...

O: Da...

P: (L) 11 je 10 plus 1; on je djeljiv samo sa sobom i s 1. Ne mogu se sjetiti ničega više. U numerologiji, ja sam 11... i također 22. Što još ima kod broja 11?

O: Astrologija.

I ovdje je, iako to nisam znala u to vrijeme, ležao jedan od glavnih tragova koji mi je pao u krilo. Moja je prva pomisao bila, naravno, 11-ta kuća u astrologiji: Vodenjak, što je moj horoskopski znak.

P: (L) Pa, u astrologiji, jedanaesti znak je Vodenjak. Jedanaesta kuća su prijatelji, nada, snovi i želje, a također i usvojeno dijete. Vodenjak je Donosioc ( vode ), širitelj znanja. Da li 11 ima što s širenjem znanja?

O: Sad, 3. kuća.

Primijetite da nisu izravno odgovorili na moje pitanje, nego preusmjerili moje razmišljanje na treću kuću, tako da imamo dva elementa koja čine 33, npr. 11x3. Ideja o „bogovima“ znakova, npr. Merkur i Saturn (Uran je dodan naknadno, NAKON Pitagore) nije mi se pojavljivala u glavi.

P: (L) Blizanci. Dobro. Blizanci i vodenjak. Treća kuća je kako um djeluje, komunikacija, veze sa bližnjima i potomcima, obrazovanje, lokalno putovanje, kako netko govori. Blizanci su znani kao "ljudi koji konzumiraju". Nekako površni i zainteresirani u stvarima materijalnog života. To je također božanski broj kreacije. (Trebala bih ovdje dodati da su izvorno Blizanci bili „božanska djeca“, Adam i Eva, i tek kasnije postala Blizanci) Dakle, koja je veza ovdje?

O: Matrica.

P: (L) Ima li štogod o tome u Matrix materijalu?

O: Ne.

P: (L) To JE matrica. Treća kuća i jedanaesta kuća kreiraju matricu?

O: Temelj.

P: (L) Blizanci su u Junu, vodenjak je u Februaru... Blizanci su fizički čovjek, i vodenjak je spiritualni čovjek?

O: Yin Yang.

Gledajući retrospektivno, ja sam kompletno promašila ono što je očito.
3. i 11. kuća „tvore temelj“. I primjećujemo da, sa točke gledišta Kasiopejaca, vodenjak prethodi blizancima u elementima koji su dati.

P: (L) Dakle 33 bi moglo predstavljati transformaciju fizičkog čovjeka u duhovnog čovjeka kroz akcije tajnih ili skrivenih učenja... i oni koji će proći kroz taj proces predstavljaju se brojem 33, što znači da su se počeli orijentirati prema mesu i onda postati...

O: Meduza 11.

Ponovo, gledajući retrospektivno, Kasiopejci prekidaju moj tok pretpostavki sa novim izrazom.

P: (L) Meduza 11? Što Meduza ima s tim? Molim, recite mi kakve veze tu ima Meduza?

O: Glave.

P: (L) Glave. Meduza. 11. Da li je bilo 11 zmija na glavi Meduze ili jedanaest glava? To je zbilja neshvatljivo... trebate mi pomoći ovdje.

O: Jesmo.

P: (L) Da li bi trebala pročitati legendu o Meduzi da bi razumijela?

O: Ne.

P: (L) Meduza. Glave. 11. Ima li tu nešto o mitološkoj Meduzi koju bi ovdje trebali vidjeti?

O: 11 na kvadrat, podijeljeno s brojem Phi.

U ovom trenutku vremena, sramim se priznati da nikada nisam čula za pojam „Phi“ (iako sam znala o zajedničkom pojmu „Zlatni rez“), i pretpostavila sam da su Kasiopejci napravili pogrešku, i da su zapravo htjeli reći „pi“, za koji sam čak i ja, idiot za matematiku, čula! I tako, namjestila sam sljedeće pitanje prema pojmovima svojih pretpostavki.

P: (L) Brojem pi, 11 kvadriramo i podijelimo s pi. Što nam nosi taj rezultat?

O: 33. Beskonačno.

P: (L) Pa, ne dobivamo 33 iz toga... dobivamo 3,3166... ako podijelimo kvadratni korijen broja 11 sa pi. Podijeljen sa phi... što je to, dođavola, phi? Dobro, ako podijelimo 11 s pi, dobijemo 3,5...beskonačno, ali ne 33.

Imala sam kalkulator!

O: 1 [pauza] 1
P: (L) Oh. Niste rekli 11x11, nego 1x1.
O: Ne.

I, čak iako su rekli „ne“ na moje pitanje, nastavljala sam sa svojim pretpostavkama.

P: (L) 1x1 je koliko? 1.

Mislim da je činjenica da sam samo orala uokolo i zanemarivala sve što su Kasipoejci govorili, morala uzrokovati nekakvu zaprepaštenost. Promijenili su taktiku.

O: 5 minus 3.

P: (L) Dobro, to je 2.

O: 2 minus 1.

P: (L) Dobro, to je 1. Ne shvaćam. Nisam genijalac iz matematike. Što je ovdje koncept?

O: Gledajte: 353535. To je kôd.

P: (L) Uz što je vezan taj kod?

O: Beskonačna moć.

P: (L) Kako je beskonačna moć postignuta znanjem tog koda? Ako neznate s čim se to podudara, kako vi možete koristiti numerički kod?

O: Gospodar Zmije obećao je svojim sljedbenicima beskonačnu moć koju oni moraju tražiti da bi stekli beskonačno znanje, za koje su oni obećali vjernost beskonačno koje oni posjeduju za sve vjekove, toliko dugo dok ne nađu beskonačnu mudrost koju oni traže zauvijek.

P: (L) I to je smisao broja 33? Pa... to je kao krug iz kojega nemožete izići!

O: I zato vi imate prevaru! Zapamtite, oni koji nastoje služiti sebi s naprednim znanjem - su osuđeni samo da služe druge koji žele služiti sebi, i mogu jedino vidjeti ono što oni žele vidjeti.

E pa to je zasigurno bio opis mene u tom trenutku! Jednostavno nisam vidjela / gledala! Čak i da sam imala mogućnost postavljanja otvorenih pitanja, BILA SAM došla u sesiju sa nekim snažnim pretpostavkama o tome kakvi bi odgovori TREBALI biti, i „pucala sam si u nogu“ sa svakim sljedećim pitanjem. Čini se da sam odustala od stvari vezanih za br.33 u frustriranosti, jer odgovori nisu bili onakvi kakve sam očekivala, i skrenula sam u drugi smjer.

P: (L) Misao koja mi je prošla kroz glavu, kako ovdje pričamo, je ta da se OPS put sastoji od individua koja žele služiti sebi - one su sebične i egocentrične - one žele tjerati druge da im služe; one žele porobiti druge; i one nalaze načine da manipuliraju drugima da im služe. Ali oni završavaju tako da su natjerani na to isto od nekog višeg bića nego što oni jesu. Jer su bili prevareni vjerovanjem da ako to čine, da vuku moći za sebe kroz učenja, uključujući i popularne religije koje su promovirane "spas" pomoću jednostavnog vjerovanja i odustajanja od svoje moći. I onda, imate čitavu piramidu ljudi koji UZIMAJU od drugih pomoću zavaravanja i prevara. Onaj koji uzima, uzet je na kraju. Piramida gdje su svi na dnu, većina, koji nemaju od koga uzeti, pa se od njih apsorbira energija na idući viši nivo, sve dok ne dođete na vrh i sve nestaje. Kod OPD-a vi imate samo one koji daju. I ako ste sa OPD osobama, svi su i nitko nije na dnu ili na vrhu, u voidu. na kraju, izgleda da svi završavaju služeći nekome drugome svejedno, i princip je NAMJERA. Ali kod OPD, to je više kao krug, balans, nitko nije ostavljen.

O: Balans, yin-yang.

P: (L) Očito 33 prezentira Zmiju, Meduzu, itd...

O: Spomenuli ste piramidu, interesantno... I što je jedan geometrijsko-dimenzionalni lik koji ona predstavlja?

P: (L) Pa, trokut. I ako imate trokut okrenut prema gore, imate 3 sjedinjenih u točki prema dolje, imate 3, imate 33. Da li je to nešto na što dolazimo ovdje?

O: da.

P: (L) Ima li veze između broja 33 i Velike Piramide u Egiptu?

O: Da.

P: (L) I koja je ta veza? Da li je to da su graditelji piramide sudjelovali u toj aktivnosti tajnog društva?

O: Da. I koji simbol ste vi vidjeli u "Matrix-u", za Zmije i Sive?

P: (L) Govorite o trokutu sa Zmijskom glavom u njemu?

O: Da.

P: (L) Govorimo na način tog 33 vezanim uz grupu "vanzemaljaca", ili grupe ljudi koja je imala napredno znanje i mogućnosti?

O: I/ili.

P: Da li je to ono na što se odnosilo u Bramley-ovoj knjizi kao Bratstvo Zmije, vijugavo?

O: Da.

P: Da li je to također ono što ste nam rekli pod Kvorum?

O: Blizu.

Sjećate se onog Yin-Yan kruga iz prethodne diskusije o Kvorumu? Kasiopejci ovdje indiciraju da postoji suptilna, ali vidljiva razlika između Bratstva zmije i Kvoruma. Da, Kvorum je grupa sa naprednim znanjem i mogućnostima, ali njihovi ciljevi i namjera su da sačuvaju Slobodnu Volju za svih, dok su ciljevi Bratstva zmije da manipuliraju, dominiraju i kontroliraju ostale.

P: (L) Dakle, imamo hrpu ljudi koji se igraju matematikom i s višim znanjem, jednostavno, koji se drže zaposlenima da bi ih se odvratilo sa ljudskih nivoa s činjenicom da su manipulirani iz viših nivoa. Da li se to dešava? Ili, da li oni svjesno znaju što rade? Da li je to ometano ili svjesan izbor?

O: Oboje.

P: (L) Ako spomenem neka imena, možete li ih identificirati jesu li ti individualci bili umješani u tu tajnu grupu?

O: To nebi bilo sukladno vašim najboljim interesima.

P: (L) Ima li još nešto o tom broju 33 što bih trebala ispitati, zasad?

O: Ne. Trebate to sagledati.

Huh, jesam li ikada? Bila sam skroz dezorijentirana. Ideja o povezanosti Piramide sa OPS „frakcijom“ nekako me potresla. I tu je bila definitivna sugestija da je br.33 bio povezan sa Konzorcijem ljudi i vanzemaljaca koji je vladao svijetom iz pozadine: Bratstvo zmije. To me je podsjetilo na nešto drugo što su Kasiopejci rekli u jednoj ranijoj prilici, a isto me potreslo, jer je išlo protiv uobičajenih metafizičkih i okultnih učenja:

P: (L) Tko je bio Hermes Trismegistus?

O: Izdajica osuđen od Faraona Rana.

P: (L) Tko je faraon Rana?

O: Egipatski vođa spiritualnog sporazuma / saveza.

P: (L) Na koji način je Hermes izdajica?

O: Prekršio je sporazum spiritualnog jedinstva svih ljudi na području sada znanog kao Srednji Istok.

P: (L) Koga je Hermes izdao?

O: Sebe; bio je gladan moći.

P: (L) Što je učinio?

O: Prekršio sporazum; nadahnuo je dijeljenje među Egipćane, Essene, Arijce i Perzijce... itd.

P: (L) Što je bio njegov razlog da to učini?

O: "Podjeli pa vladaj" inspiriran onima koji su opisani kao Bratstvo u knjizi Bramley-a koju ste pročitali.

P: Da li je to Bratstvo Zmije Hermesa formirano kod razbijanja unije?

O: Hermes ga nije oformio; bilo je od prije.

P: Tko je bio osnivač Bratstva Zmije koje je opisano u Bramley-ovoj knjizi?

O: Lizzard bića.

P: Željela bi znati otprilike prije koliko je godina živio Hermes Trismegistus.

O: 5211 otprilike. ( prije toliko godina ili prije nove ere? )

P: (L) Tko je bio taj faraon Rana? Da li je bio prethodnik faraona Menesa?

O: Bio je mnogo prije njega.

P: (L) Da li je faraon Menes bio isti kao Minos kralj Krete?

O: Ne.

P: (L) U kakvoj su vezi bili Krećani i Egipćani?

O: Porijeklom su svi isti.

P: (L) Znači oni su bili Egipćani koji su napustili Egipat i preselili se u Kretu i tamo razvili Egipatsku kulturu? Da li je to-to? Ili su se razvili sami?

O: Zadnje je najbliže.

P: (L) Da li je Abraham, pronalazač monoteističkog zavjeta, Hermes?

O: Ne.

P: (L) A Akhenaten Moses?

O: Samo tematički.

I ovdje nalazimo ideju da je Abraham bio „izdajica“ prvobitnog saveza kada je sklopio savez sa Jehovom. I to će se pokazati KRAJNJE interesantnim kasnije. No, vratimo se brojevima.

Kada sam pitala o broju 33, bila sam preusmjerena na broj 11, astrologiju i neku vrst „Matrixa“. Ne samo to, nego sve „okultne“ ideje, prakse i naučavanja koje sam proučavala mnoge godine, bile su obuhvaćene kao „aktivnosti koje me drže zaposlenom“ od manipulacija iz viših nivoa. A kada natrapaš na nešto „okultno“, nekako uvijek se nađeš suočen sa Kabalom.

„Matrix“ je definiran kao „utroba“ ili „ono unutra koje i iz čega se nešto razvija ili vuče porijeklo“.

U matematici, matrica je „niz brojeva ili termina uređenih u redovima i stupcima između zagrada ili dvostrukih crta.“ Više tehnički, to je „pravokutno polje brojeva ili drugih elemenata...“ koje ima primjenu kao računalno sredstvo u tako raznolikim područjima kao ekonomija, psihologija, statistika, inžinjerstvo, fizika i matematika.

U matematici matrice su korisni alati u proučavanju linearnih sistema algebarskih jednadžbi, linearnih diferencijalnih jednadžbi, linearnih mapiranja i transformacija, i bilinearnim i kvadratnim formama. Matrice se mogu smatrati kao općeniti brojevi, a njihova primjena zavisi o mogućnostima da ih se kombinira na izvjesne određene načine.

Produkt matrice 'A' i broja 'a' naziva se skalarni produkt i dobiven je množenjem svakog elementa 'A' sa 'a'.

Termin „skalarni“, u matematici je sinoniman sa „realnim“ (stvarnim) kao kod izraza 'realni (stvarni) broj' ili 'realna funkcija'. Vektor je usmjereni pravac, i kao takav ima magnitudu i smjer. Mnoge fizikalne veličine kao brzina, ubrzanje i sila, su VEKTORI.

To znači da, upotrebom matrice, netko može uspostaviti vektore koji tada mogu biti upotrijebljeni za izračun skalarnog produkta, koji je jednostavno broj koji može označavati svašta, zavisno o tome kako se koristi.

Kada razmišljamo o onome što su Kasiopejci rekli, ili pokušavaju reći, dolazimo do ovoga:

O: 1 [pauza] 1; 5 minus 3; 2 minus 1.
P: (L) Što je tu koncept?
O: Pogledaj: 353535. To je kôd.
P: (L) Na što se taj kôd odnosi?
O: Beskrajna moć.

Ova se „beskrajna moć“ dalje definira kao:

„Gospodar Zmije obećao je svojim sljedbenicima beskonačnu moć koju oni moraju tražiti da bi stekli beskonačno znanje, za koje su oni obećali vjernost beskonačno koje oni posjeduju za sve vjekove, toliko dugo dok ne nađu beskonačnu mudrost koju oni traže zauvijek...
I zato vi imate prevaru! Zapamtite, oni koji nastoje služiti sebi s naprednim znanjem - su osuđeni samo da služe druge koji žele služiti sebi, i mogu jedino vidjeti ono što oni žele vidjeti.“

Drugim riječima: Kabala.

U osnovi, Kabala se razvila kao način igranja sa brojevima i slovima kao što je opisano. Jedna škola nastoji da iznađe slova ispod „svetog teksta“, npr. Tora, sve reference na 10 Sefirot. Sefirot može biti uspoređen sa teorijom kozmičkih lanaca ili nivoa strarnosti emanacija Boga. Hijerarhija moći.

Kabalisti koriste Toru kao „instrument“. Oni potvrđuju da se ispod tih slova i priča i događaja opisanih ovdje, kriju „tajne“ koje očekuju poduzetnog kabalistu da ih otkrije! Tako tekst ne treba čitati SAMO doslovce, nego i alegorički, hermeneutički i mistično.

Notariqon je tehnika korištenja akrostihova za šifriranje i dešifriranje skrivenih poruka. Početna ili završna slova daju nove riječi.

Gematrija se bazira na činjenici da su na hebrejskom, brojevi označeni slovima, te stoga svaka riječ ima svoju brojčanu vrijednost. To omogućuje mističnim odnosima da budu viđeni između kompletno različitih riječi sa različitim značenjima. To je povezanost za čijim otkrićem žudi kabalista.

Temurah je umjetnost anagrama. Abraham Abulafia je sistematski kombinirao slovo Alef sa svakim od četiri slova tetragrama YHWH; zatim je vokalizirao svaku jedinicu rezultata sa avakom mogućom permutacijom petero samoglasnika, i tako dobio 4 table sa po 50 odrednica!!! Eleazar Ben Yudah vokalizirao je svaku jedinicu rezultata sa dvostrukom upotrebom svakog od 5 samoglasnika, i cjelokupan se broj kombinacija geometrijski uvećao. [cf. Idel, 1988]

Kabalist ima neograničen broj opcija na koji može interpretirati Toru, ali je važna stvar bila da su vjerovali da je to bilo više nego samo interpretacija: bila je to prava metoda kojom je Bog stvorio svijet. I njeno razumijevanje omogućilo bo praktikantu pristup unutrašnjim krugovima moći i kontrolu nad silama života.

Dakle, vidimo da nas trag vodi ka ideji „beskonačne moći“.

Nadam se da shvačate da Kabala ima zapanjujuć broj polja kombinacija i metoda. Na kraju je smatrano da tim metodama, zajedno sa upotrebom izvjesnih recitacija i tehnika disanja, praktikant može prijeći u stanja ekstaze i iz njih dohvatiti željene magične moći. Jer, na kraju, cilj Kabale jest da reproducira iste zvukove kojima je Bog stvorio svijet.

Sefer Yezirah ili Knjiga Stvaranja, (napisana u mračnim godinama negdje između II i VI st.) tumači tu doktrinu. Prema Sefer Yezirah, „stijene“ iz kojih je Bog stvorio svijet bile su 32 načina mudrosti koji su formirani od 22 slova hebrejskog alfabeta i 10 Sefirota.

Tvrdilo se da je prvobitna Tora napisana u crnim plamenovima u bijeloj vatri i mnogi kabalisti odbacuju postojanje bilo kakve vrste povijesnog razvoja Tore ili Kabale. Kao rezultat te ideje, postalo je širom prihvaćeno d je Kabalabila ezoterični dio Usmenog Zakona danog Mojsiju na Sinaju. Bilo je dodatnih genealogija u kabalističkoj literaturi koje su dizajnirane da podrže tvrdnju o kontinuitetu tradicije, ali čak i hebrejski učenjaci primijećuju da su one pogrešne i krivo shvaćene, i da im manjka „povijesne vrijednosti“. [Scholem, 1974]

Na prvi pogled riječ „Kabala“ ne daje neko posebno mističku ili ezoteričku tradiciju. U Talmudu se koristi za ekstra-petoknjižne dijelove Biblije, a u post-talmudskoj literaturi Usmeni Zakon se također naziva i „Kabala“. U pisanjima Eleazara Wormskog (početak XIII st.), ezoteričke tradicije (u pogledu imena anđela i magičnih Božjih imena) naznačena je kao „kabbalahy.“ ...u svom Hilkhot ha-Kisse (u Merkabah Shelemah, 1921) i Sefer ha-Shemu.
U svom komentaru Sefer Yeziraha, kada raspravlja kreaciju Svetog Duha, npr. Shekhinah, Juda Ben Barzillai tvrdi da su mudraci „običavali prenositi izjave te vrste svojim studentima i međusobno, kroz šapat, kroz kabbalay.“ Sve to prezentira da izraz „Kabala“ još nije bio korišten za nijedno posebno područje. Nova, precizna upotreba datira iz kruga Izaka Slijepog (1200), i bila je prihvaćena od svih njegovih učenika.

Kabala je sano jedan od mnogih izraza korištenih tokom razdoblja više od 1500 g., da označi mistički pokret, njegovo učenje, ili njegove pristalice. Talmud govori o sitrei Tori i razei Tori („tajne od Tore“), a dijelovi tajne tradicije su zvani m'aseh bereshit (doslovno, „posao stvaranja“) i ma'aseh Merkabah (posao bojnih kola). Najmanje jedna od mističkih grupa naziva sebe yoredei Merkabah (oni koji potiču sa bojnih kola), jedan neobičan izraz čije nas značenje mimoilazi. ...Povijesno govoreći, organizirana zatvorena društva mistika dokazano postoje samo od kraja Drugog Hramskog Doba. [Scholem, 1974, istaknuća moja]

Kabala je „tradicija“ ezoteričkih učenja Judaizma. Ona je u biti, zbirka, kompilacija, različitih mističkih pokreta koji datiraju od Drugog Hramskog Doba u Jeruzalemu. Stvar koju treba uzeti u obzir kada razmišljamo o Kabali je činjenica da je njena priznata svrha da:

„proširi dimenzije Tore i da je transformira iz zakona naroda Izraela u unutrašnji tajni zakon univerzuma.“ [Scholem, 1974]

I, kao što smo već napomenuli, (u što ćemo ići dublje nešto kasnije), tzv. „Drugi Hram“ u Jeruzalemu mogao je biti Prvi, a sile iza njegove konstrukcije i razvoja njegove teologije mogle bi vrlolako biti upravo one sile koje odlučuju o našoj slobodi. Dakle u ovoj točki, moramo uzeti u obzir korijene Kabale, Toru na kojoj se bazira, i jednako tako i „tradiciju.“

U Kainovom prokletstvu, dr.Regina Schwartz piše o vezi između monoteizma i nasilja, postavljajući monoteizam sam po sebi u korijen nasilja. Ona piše:

Kolektivni identitet, koji je rezultat sporazuma monoteizma, jasno je dan u Bibliji kao jedan izum, radikalni prekid sa Prirodom. Transcendentno božanstvo, bog, upada u povijest sa zahtijevom da ljudi koje je on konstruirao obožavaju zakon koji je on postavio, a prvi i ispred ostalih između tih zakona je, naravno, da se oni zavjetuju na vjernost njemu, i samo njemu, i da je to ono što ih čini ujedinjenim narodom kao suprotnost „ostalima“, kao u svim drugim narodima koje vodi u nasilje. U Starome zavjetu velik broj „drugih“ naroda je uništen, dok u Novome zavjetu, velik broj ih je koloniziran i preobraćen u svrhu takvih zavjeta.

Dakle vidimo jasan primjer onoga što su nam Kasiopejci objasnili u svojim napomenama:

Gospodar Zmije obećao je svojim sljedbenicima beskonačnu moć koju oni moraju tražiti da bi stekli beskonačno znanje, za koje su oni obećali vjernost beskonačno koje oni posjeduju za sve vjekove, toliko dugo dok ne nađu beskonačnu mudrost koju oni traže zauvijek...
... oni koji nastoje služiti sebi s naprednim znanjem - su osuđeni samo da služe druge koji žele služiti sebi, i mogu jedino vidjeti ono što oni žele vidjeti.

Dr.Schwartz također piše o ideji o „privremenoj“ prirodi saveza, koju su Kasiopejci spomenuli prije: da je uvjetovana.
„Vjeruj u mene i obožavaj me, jer inače ću te uništiti.“ Ne zvuči kao da tu postoji mogućnost izbora, je'l ? I našli smo se pred licem Nacističke Teofanije (vidljiva manifestacija boga, obično ograničena na bibliju – p.p.).

Glavna stvar koja mi izgleda u terminima „vjeruj u mene“ biznisa, u odnosu na religije, je ta da se sastoji od neke vrsti „dozvola“, da tako kažem, bilo svjesnih, bilo nesvjesnih, za božanstvo da krene u „osvetničku“ akciju ako je sporazum prekršen!

Riane Eisler, razvikana učenjakinja (scholar), razvila je ono što naziva „Teorijom Kulturalne Transformacije“, koja pretpostavlja da postoje dva osnovna modela društva koja leže ispod velike raznolikosti ljudske kulture. Prvi je „Dominator Model“, koji se može izraziti patrijarhatom ILI matrijarhatom. U najširem smislu sastoji se u pozicioniranju jedne polovice čovječanstva nad drugom, ali, u biti, može biti bilo koja situacija u kojoj neka grupa dominira nad drugom; muškarci – žename, bijelci – crnci, bogati – siromašni, slododni – robovi.

Drugi je model onaj kojeg Eislerova zove „Partnerski Model“ koji je utemeljen na odnosima povezivanja a ne nadređenosti.

I tako, izgleda da je rad Eislerove precizno opisao ono što Kasiopejci nazivaju OPS i OPD; Umreženost a ne prosudba (judgment)!

Kao što Eislerova zapravo naznačava:

„Ako zastanemo i razmislimo o tome, tu su samo dva osnovna načina strukturiranja odnosa između muške i ženske polovice čovječanstva. Sva su društva šablonizirana ili dominatorskim modelom – u kojem su ljudske hijerarhije ultimativno podržane silom ili prijetnjom sile . ili partnerskim modelom, sa međuvarijacijama. [Eisler, 1987]

U zadivljujućoj knjizi koju bi svatko trebao pročitati, Kada je Bog bio žena, Merlin Stone otkriva seksualne i religiozne predrasude mnogih učenjaka 19-og i 20-og st., koje su bile odgovorne za općenito pomanjkanje znanja o tim najdrevnijim vremenima. Mnogi od tih muških učenjaka bili su odgojeni u društvima koja su prigrlila muški-orijentirane religije Judaizma ili Kršćanstva, i to je očito iznimno uticalo na njihova mišljenja. Jedan od njih, profesor R.K. Harrison napisao je o religiji Boginje: „Jedna od njenih najistaknutijih osobina bile su razvratne, orgijastične naravi njenih kultnih procedura.“

„Unatoč otkriću hramova posvećenih Boginjama / Božicama u skoro svakom Neolitskom i povijesnom iskopavanju, Werner Keller piše da je žensko božanstvo bilo obožavano primarno na „brdima i brežuljcima“, jednostavno odjekujući riječi Starog Zavjeta. Profesor W.F. Albright, jedan od vodećih autoriteta Palestinske arheologije, pisao je o ženskim religijama 'obožavanja orgijastičk prirode, senzualnog nudizma i glomazne mitologije.' Nastavio je govoreći da 'je ono bilo zamijenjeno Izraelom sa svojom pastoralnom jednostavnošću i čistoćom života, svojim uzvišenim monoteizmom i svojim strogim etičkim kodeksom.' Teško je razumjeti kako te riječi mogu biti akademski obrazložene nakon čitanja o masakrima koje su počinili Hebreji nad izvornim stanovništvom Kanaana, kao što je opisano u Knjizi Jošue, posebice u poglavljima od 9 do 11. Profesor S.H. Hooke, u svojoj kolekciji eseja Mit, ritual i kraljevstvo, otvoreno priznaje, 'Čvrsto vjerujem da je Bog izabrao Izrael da bude vozilo otkrovenja.'

„Albright je napisao, 'Često je rečeno da je naučna kvaliteta palestinske arheologije bivala ozbiljno okrnjena religioznim predrasudama učenjaka koji su vršili iskopavanja u Svetoj zemlji. Istina je da su pojedini arheolozi bili privučeni u Palestinu svojim interesima za Bibliju, i da su neki od njih najprije izučeni kao biblijski naučnici.' Ali onda on nastavlja da odbacuje ovu mogućnost okrnjivanja, temeljeći svoje zaključke primarno na činjenici da su datumi pripisani iskopinama drevne Palestine od strane tih učenjaka koji su ranije iskopavali, bili zatim dokazani kao previše nedavni, radije nego prestari, kao što bi se možda moglo očekivati. Pitanje jesu li ili nisu točke gledišta i vjerovanja nerazdvojive u tim predloženim 'religioznim predrasudama' vjerojatno je imalo blagi uticaj na analize i opise simbolizma, rituala, a općenita priroda drevne religije nije ni bila predmet diskusije.“ [Stone, 1976].

U mnogim knjigama arheologije, religija Boginja je neodobravana kao „kult plodnosti“! I, kao što je Stone primijetila, riječ „kult“ uvijek ima prizvuk nečega manje civiliziranoga od „religije“, i gotovo je uvijek to primijenjivano kod obožavanja Boginja, dok su se rituali povezani sa tim pametnim ET-jem (vanzemaljcem – p.p.), Jehovom/Jahveom uvijek odnosili na „Religiju“ pisanu velikim slovom!

Uzimajući u obzir krajnje monoteističko, Judeo-Kršćansko naginjanje učenjaka koji su pisali riječi, upravljali školama, izdavali knjige i nadgledali naše školovanje zadnjih cca 1500 g., kako da drugačije razmišljamo nego da su muškarci uvijek imali dominantne uloge i uvijek bili „ljudi od djela“, „kreatori“, „pokretači i stresori“ kulturnog, društvenog i tehnološkog razvoja?

Kao djeci, većini malih curica zapadnog svijeta ispričana je priča o Adamu i Evi. Eva je napravljena od Adamovog rebra ta mu bude družica i pomagač jer je on bio usamljen. Onda im je ispričano (curicama) da je Eva bila budalasto lakovjerna i patetično lako je nasjela na lukavstvo zmije. Pokazala je neposlušnost prema Svemogućem Bogu, i odvela Adama sa cvjetnog puta, i zauvijek poslije nose teret krivice te podmuklosti!

Ne samo to, nego i zauvijek poslije, zbog Evine budalaštine, sve žene moraju prihvatiti muškarce kao svoje gospodare, predstavnike svemogućeg muškog božanstva, čiju mudrost i pravo one moraju obožavati s poštovanjem i strahopoštovanjem!

Ponovo i ponovo, legenda o izgubljenom raju bivala je utiskivana u nas, u prirodnu inferiornost žena. Samo je muškarac bio stvoren na Božju sliku i priliku... žena je došla kasnije i bila jadna kopija ljudskog bića! Svugdje u našoj kulturi se pojavljuje ta priča, uvijek isponova! Ona je temelj poezije, umjetnosti, oglašavanja i viceva. Gdjegod pogledate, Eva tjera Adama u iskušenje da postupi krivo, opet i opet. Žene su opisivane kao ovakve i onakve (i nekako lakovjerne i jednostavnih misli) i najvažnije od svega – SEXY! One jasno trebaju božanski postavljenog nadglednika da ih drži dalje od nevolja, i iza svakog kuta postoji muškarac voljan da obavlja taj posao!

Joseph Campbell pisao je o mitu o Adamu i Evi:

Ova ljubopitljiva mitološka ideja, i još i više ljubopitljiva činjenica koja je kroz 2000 g. Bila prihvaćana u zapadnom svijetu kao apsolutno zavisan izvještaj jednog događaja koji se navodno dogodio dva tjedna nakon Stvaranja univerzuma, postavlja jako interesantno pitanje uticaja upadljivo izmišljenih, falsificiranih mitologija i postavljanja mitologija iznad strukture ljudskih vjerovanja i dosljednog smjera civilizacije.“ [citirala Stone, 1976.] (zadebljanja moja)

Religija Velike Majke Boginje postojala je i cvala mnoge hiljade godina na Bliskom i Srednjem Istoku, prije dolaska patrijarha Abrahama, prvog proroka dominirajućeg muškog božanstva, Jahve. Arheolozi su slijedili trag obožavanja Boginja unazad do neolitskih zajednica, 7000 g. Prije Krista, a neki do Gornjeg Paleolitskih kultura 25.000 g. Prije Krista. Najmanje se od neolitskih vremena njegovo postojanje dokazalo sve do vremena Rimljana. A opet, Biblijski se učenjaci slažu da je Abraham živio u Kanaanu između 1800. i 1550. pr.Kr.! Kako je onda tako nedavno pojavljivanje na svjetskoj sceni uspjelo da sebe postavi u tako istaknut položaj i dominaciju?

Ljudi ranih neolitskih kultura Bliskog i Srednjeg istoka mogli su doći iz Europe, vjerojatno potomci Gravettiansko-Aurignacijskih kultura (32.000 – 26.000 pr.Kr! – p.p.). Kasnije, valovi više Sjevernijih ljudi spustili su se niže u Europu i Bliski Istok. Bilo je nekih spona koje su naznačivale da su to potomci Mezolitskih, Maglemozijanskih i Kunda kultura Sjeverne Europe. Ali njihov dolazak NIJE bio postepena asimilacija – bio je to val za valom agresivnih invazija.

Ti sjeverni osvajači, općenito znani kao Indo-Europljani, donijeli su svoju vlastitu religiju: obožavanje mladog boga ratnika i vrhovnog boga oca. Njihov dolazak na Bliski Istok je dokazan u vrijeme oko 2400 pr.Kr., ali moglo je biti nekoliko ranijih invazija.

Arheologija otkriva da je nakon tih invazija obožavanje Majke Boginje fluktuiralo od grada do grada. Kako su osvajači zadobivali sve više i više teritorija kroz sljedeće 2000 g., muškarci su se počeli pojavljivati kao dominantni muževi ili čak ubojice Boginja!

Sve do ove točke vremena, izgleda da je pisanje primarno bilo korišteno za račun hramova. Nadolazeće sjeverne grupe usvojile su takvo pisanje i koristile ga za svoje potrebe.

„Profesor Chiera komentira: 'Neobično je primijetiti da je praktički sva postojeća literatura stavljena u pisani oblik stoljeće ili dva nakon 2000.g. pr.Kr.' Da li to sugerira da pisani jezik nikad nije bio smatran medijem za mitove i legende prije tog vremena ili da su postojeće ploče / pločice bile uništene i nanovo napisane u to vrijeme, ostaje otvoreno pitanje.“ [Stone, 1976.] (zadebljanja moja)

Ponovo i ponovo u studijama o drevnim religijama primijećeno je da na jednom mjestu za drugim, Boginja je bivala izbačena i zamijenjena muškim božanstvom nakon dolaska Sjevernih Naroda, Tranzicija je završena brutalnim masakrima i pridobivanjem teritorija Bliskog i Srednjeg Istoka.

Sjeverni Osvajači nisu ostavili niti pločice niti hramove koji bi objasnili kako su oni izabrali muško božanstvo. Ti „Sinovi Sjevernog Vjetra, Aeolusa“ – ti Nordijci – prikazani su kao razni Indo-Europljani, Indo-Iranci, Indo-Arijci, ili jednostavno Arijci / Arijanci. Njihovo postojanje, jednom kad su stupili na povijesnu pozornicu, je opisano kao agresivnih ratnika koji voze, po dva, jedan pored drugoga, konjima vučene bojne kočije; ili kao veliki pomorci koji plove rijekama i obalama Europe i Bliskog Istoka.
Jaquetta Hawkes piše:

„Na ni jednom subjektu se autoriteti toliko ne razmimoilaze tako konpletno i sa takvim pomanjkanjem objektivnosti, kao na porijeklu tih kultura. Razlog tom partizanstvu leži u jednoj stvari oko koje se autoriteti slažu – da su kulture BORBENE SJEKIRE predstavljale korijene naroda Indo-Europskog govornog dijela. ...Ono što se može reći sa uzvjesnim stupnjem sigurnosti jest da su narodi borbene sjekire imali veliko etničko, društveno i kulturno naslijeđe od lovaca-ribara iz šumskih kultura kao što su Maglemozianska i Kunda. ...Iako to ne mora svugdje biti slučaj, ta je narav došla s vremenom da bude dominantna, pastoralna, patrijarhalna, ratoborna i ekspanzionistička.“ [citirala Stone, 1976.]

Invazije Arijaca uzela je mjesto u valovima tijekom perioda od cca 3000 godina, prema standardnoj arheologiji. Invazije su povijesno dokazane kroz literaturu i artifakte, i potvrđene od učenjaka. Ta od prethistorijskih vremena su predložena purem spekulativnih etimoloških veza-

Što je još značajnije, u povijesnim zabilješkama stoji da su ti Sjeverni osvajači vidjeli sebe kao vrl superioran narod. Oni su bili agresivni i u stalnom sukobu ne samo sa narodima koje su pokorili, nego i međusobno. Njihov je dolazak unaprijedio umjetnost ratovanja. Uveli su bojna kola sa konjima, a njihovi vozači su postajali nova aristokracija.

Povijesni, mitološki i arheološki dokazi sugeriraju da su ti sjeverni narodi donijeli sa sobom koncept svijetla kao dobro i tame kao zla, i nadmoć muškog božanstva. Dolazak Arijaca, predstavljanje njihovih muških božanstava kao superiornih ženskim božanstvima, i sljedstvena miješanja dvaju teologija mitološki su zabilježena u svakoj kulturi. Baš u tim mitovima možemo pronaći gledište koje je vodilo ka uništenju Boginja.

Arijski muški bog, za razliku od sina-ljubavnika Boginje, bio je često opisivan kao olujni bog, visoko na planini, koji gori svjetlošću vatre ili munja. (Nismo li to čuli prije?) U mnogim od tih mitova, boginja je bila opisana kao zmija ili zmaj, povezan sa tamom i zlom. Ponekad je zmaj bespolan (srednji rod) ili čak muški, ali u takvim slučajevima je usko povezan sa boginjom, obično kao njen sin.

Kao i uvijek, u mnogim starijim arheološkim nalazima, Boginja je bivala predstavljana pticama ili valovitim simbolima koji indiciraju vodu i/ili energiju. Te su iste valne linije zadržane kao simbol astrološkog znaka vodenjaka, što može biti najstariji postojeći simbol Velike Boginje Majke.

Izgleda da je religija Boginje bila asimiliraa muška božanstva u starije oblike obožavanja, i preživjela kao popularna religija ljudi hiljadama godina nakon početnih arijanskih invazija. No njena je pozicija je uvelike srozana i nastavila je da se smanjuje. Napadi Hebreja i eventualno Kršćana konačno su dotukli tu religiju.

I tu dolazimo do najzanimljivije stvari: kod Arijanaca nalazimo izvorne religiozne ideje Hebreja.

Tamo je bog na vrhu planine koji gori svjetlošću; tamo je dualnost između svjetla i tame simbolizirana kao dobro i zlo; tamo je mit o muškom božanstvu koje poražava zmiju; i tamo je nadmoćno vodstvo vladajuće klase: svećenićkih Levita. Sve se od toga može naći i kod Indo-Europskih i kod Hebrejskih religijskih koncepata i politike!

I to nas dovodi do očite stavke: Indo-Europske šablone su bile ili usvojene od Hebreja, ili su Hebreji bili Indo-Europljani od početka.

Indo-arijansko stajalište prema ženama jasno je izraženo u dvjema rečenicama pripisanim Indri u Rg Vedi: 'Misao žene ne trpi disciplinu. Njen intelekt ima malu težinu.' A ortodoksni muški Židovi dnevno zahvaljuju bogu što nisu rođeni kao žene!

Jedina stvar koja je sigurna jest da su te grupe donijele sa sobom obožavanje muškog božanstva sa sobom, a obožavanje Boginje bilo je sistematski gušeno i eventualno potpuno izbrisano monoteizmom, novom „varijantom“ teze muškog dominatora boga, iniciranoj od strane Hebreja, i koja se nastavlja u današnje vijeme kao Kršćanstvo i Islam.

Interesantna stvar iskrsla je na polju arheologije. Sistematsko istraživanje lubanja na nekoliko Anatolijskih nalazišta pokazuje da su u trećem milenijumu pr.Kr., većnu stanovnika činili predominantno doliocefalički, ili dugoglavi mediteranski tipovi, sa manjinom brahiocefaličkih, ili okrugloglavih alpskih tipova. Nakon početka drugog milenija, odnos brahiocefaličkih lubanja povećao se na 50%. Upravo su brahiocefalički tipovi ti koji su bili znani kao vladajuća klasa Hetitskog carstva.

Izvorni ljudi Hatija postali su podređena ili pokorena klasa, baš kao što su i „crnoglavi“ ljudi Sumerije postali „robovi“ svojih osvajača. Osvajački Indo-Europljani preuzeli su kraljevske uloge gdjegod su došli, potčinivši urođeničke populacije jednu za drugom. Indo-Europljani su bili veći, i posjedovali nikad prije viđenu vojnu premoć zbog njihovih bojnih kola sa konjima i željeznog oružja. Povećali su svoju visinu nošenjem konusnih kapa veličine 45 do 60 cm .(te su konične kape interesantne jer su izvjesne konične kape predstavljale alkemijsku inicijaciju!)

Riječ „željezo“ može se odnositi / biti povezana sa rječju „Arijan“ (arijac, arijevac) i na iskopavanje i smrad željeza koji su bili povezani sa tim narodima, što je bila brižljivo čuvana tajna kroz mnoge vjekove.

Izvorni Hati mogli su biti povezani sa Boginjo-obožavateljskim ljudima Catal Huyuka što je oko 125 milja udaljeno od Hititskog glavnog naselja Hatusasa. Izgleda da su Boginje Hatija preživjele iz jedne ranije Hati religije. U nekoliko tekstova Boginja je jednostavno zvana „Tron“ (prijestolje), naslov povezan sa Izison u Egiptu, i može biti povezano sa Kasiopeom, znanom kao „Ustoličena kraljica“, i „devina grba“, neka vrst trona.

Stoneova nam je dala vrlo interesantne stvari u vezi grupe zvane Luvijanci, Luvišeni ili Luviti. Izgleda da je to bila grupa Indo-Europljana koja je živjela južno od Hitita u Ciliciji, blizu planina Toros, što je praktički isto područje kao i Catal Huyuka kad se razvio.

Vrlo je malo znano o tim ljudima osim da su bili autori onoga što je postalo znano kao Hititski hijeroglifi. To su slikovne riječi koje se najčešće pojavljuju na kraljevskim spomenicima i u nekoliko tekstova. Ti su hijeroglifi još uvijek, najvećim dijelom, zagonetka.

Profesor Albright kaže da su Luvijanci zauzimali većinu južne Male Azije, ne kasnije od trećeg milenijuma prije Krista. Još jedan pisac, R.A. Crossland, predložio je kasnije razdoblje. Profesor Lloyd slaže se sa Crosslandom i kaže:

„Oko 2300.pr.Kr. veliki val Indo-Europljana, koji su govorili dijalektom znanim kao Luvijski, proširio se Anatolijom... njihov napredak bio je obilježen sa raširenom destrukcijom...“ [citirala Stone, 1976.]

Luvijansko ime došlo je iz Hititskih tekstova koji se odnose na zemlju tih ljudi, Luviju i njihov dijalekt, Luvili. Francuski arheolozi ih nazivaju Luvitima; njemači pak Luvišen-ima.

Iz parcijalnih prevoda njihovih hijeroglifa saznajemo da je njihovo glavno božanstvo bio olujni bog čije je ime bilo Tarhund, Tarhunta ili Tarhius. Jedini materijal do sada pronađen u njihovom pismu je ono što opisano kao „magično; čarolije, bajanja unutar ritualnih tekstova.“ Činjenica da je taj potpuno religijski materijal bio napisan u njihovim hijeroglifima dok su bili dostupni i ostali načini zapisivanja, mogla bi ukazivati da su bili svećenićka kasta Indo-Europljana. Ostale indicije koje to izgleda potvrđuju su činjenica da su pismene škole koje su pravile mitove na Hurianskom, Hititskom i Akadijskom, izgleda bile smještene na Luvianskom teritoriju Kizuwatne.

Svećenićka klasa Indo-Europljana sa pismenim školama koja je obožavala Vremenskog (u smislu meteorologije a ne vremena – p.p.) Boga čija je sličnost sa Jehovom u svim aspektima potresna, brzo je dala mitove za svu lokalnu, ali ne i najlokalniju populaciju? Magične bajalice i čarolije? Opa! Što to imamo ovdje?! Zvuči strašno slično na ono što se događalo u Španjolskoj i Francuskoj tijekom srednjevjekovnih vremena kada je bila razvijana Kabala.

Zasigurno počinje izgledati da Hebrejska religija nije bila, kao što se mislilo, formirana iz vakuma ili dostavljena direktno iz božjih usta ili ruku!

Oba izvještaja o stvaranju iz Postanka dugo su bila označena kao povezana sa Mezopotamijskim pričama o stvaranju. Priče o porijeklu civilizacije iz Biblije jako su slične Feničkim pričama. Božanski „dekret“ u početku: „Neka bude svjetlost“, je izveden iz Egipatskog mita, i taj je motiv zadobio svoj klasični oblik u kultu Heliopolisa. U nekim od najranijih oblika ovog mita postoji prastari ocean čije porijeklo nije objašnjeno, iz kojega izranja bog stvoritelj, koji je ili reptil ili insekt ili poput ptice, i on se angažira u stvarateljskoj aktivnosti kao činu iskašljavanja, samo-oplodnje, ili masturbacije – on se „izliježe na površini voda“.

Vrhunac potrage za Prvim Principom u drevnom Egiptu dosegnut je sastavljanjem tzv. Memfitske Teologije. U obliku dramatsko-kultnog teksta pojačanog komentarima na kraju, Memfitska Teologija je nađena na bloku koji se sada nalazi u Britanskom muzeju, i datira u doba Shabake (712-697.pr.Kr.), koji tvrdi da je pronašao original na papirusu „koji su napravili preci, i koji je nagrižen crvima i nepoznat od početka do kraja.“ ...Sadržajt postaje znan (opet?) samo na početku Kušitskog perioda oko 710.pr.Kr. i proširuje se u sljedeća dva stoljeća. Komentari, između ostalog, unapređuju prijedlog da je esencija boga stvoritelja, Ptaha, počivala u „srcu“ i „jeziku“ [imajući u vidu da egipćani kada kažu srce, misle na naš današnji koncept svjesnosti/misli] ...što je da tako kažemo, misao i kreativni iskaz. Misao zamišljena od bića, i stvaralačka riječ, napravili su svijet. Tako da je kreacija po sebi postala emanacija kreatora, ili barem onaj njegov dio koji je imao životnu silu: „“Tako se dogodilo da srce (misao) i jezik zadobiju kontrolu nad ostalim dijelovima tijela, kroz učenje da je on (Ptah) u svakome dijelu, u svakim ustima, svih bogova, svih ljudi, svoj stoci, svim zastrašujućim stvarima i svemu što živi, misleći i komandirajući svačime što želi.“ ...Izgleda reuranjeno da se netko posveti prosudbi mogućnosti egipatskog uticaja na izvještaj o Postanku. Zapravo može se pokazati kao jednostavno linearno posuđivanje, iako je praćeno svrhovitom namjerom za „demitologizacijom“. [Redford, Egipat, Kanaan, i Izrael u drevno doba, 1992, Princeton; zadebljanja moja]

Najstariji postojeći tekstovi Starog Zavjeta na Hebrejskom su oni pronađeni kod Kumrana, a datiraju samo 2 ili 3 stoljeća prije Krista. Najstarija verzija, prije pronalaska ovih spisa, bio je grčki prevod iz otprilike istog vremena! Raniji kompletni Hebrejski tekst datira samo oko X.st.po.Kr.!!! Nešto tu smrdi.

Općenito se smatra iz tekstualnih analiza, da je vrlo mali dio te biblije bio napisan oko 1000.pr.Kr. i podsjetnik oko 600.pr.Kr. I, Biblija kakvu znamo, je rezultat mnogih promjena kroz stoljeća, i kontradiktorna je na toliko mjesta da nemamo mjesta da ih sve popišemo!

Prvih pet knjiga Biblije, petoknjižje, također znanih kao Tora, na kojoj se bazira Kabala, navodno su napisane od Mojsija. Rana kršćanska i židovska tradicija zadržala je to mišljenje iako se nigdje u tom petoknjižju ne spominje da je Mojsije autor.

Biblijski učenjaci općenito datiraju abrahama oko 1800.-1700.pr.Kr. Isti učenjaci datiraju Mojsija oko 1300 ili 1250.pr.Kr. No, ako pratimo generacije kako su popisane u Bibliji, nalazimao da je tamo samo 7 generacija između, uključujući i ove dvije patrijarhalne figure! 400 godina je malo previše za 7 generacija. Dopuštajući 35 do 40 godina za generaciju, smještamo abrahama u oko 1550.pr.Kr. i Mojsija oko 1300.pr.Kr. Prateći unazad do Noe, koristeći generacije popisane u Bibliji, stižemo do vremena oko 200 do 1900.pr.Kr. – otprilike u vrijeme dolazaka Indo-Europljana na Bliski Istok.

Koristeći Bibliju kao izvorni materijal, postavlja nam prilično ozbiljnih problema. Brojne su kontradikcije koje se ne mogu pomiriti standardnim teološkim mentalnim gimnastikama. Na nekim mjestima, događaji su opisani kao da su se dogodili izvjesnim redom, a kasnije u Bibliji se nailazi na drugačiji poredak. Na jednom će mjestu Biblija reći da je dva od nečega, a kasnije će reći da je toga istoga bilo četrnaest. Na jednoj stranici će Biblija tvrditi da su Moabiti nešto napravili, a nekoliko stranica dalje reći će da su to napravili Midijaniti. Ima čak i slučaj u kojem je Mojsije opisan kao da ide u Tabernakul, prije nego je taj Tabernakul i sagradio! (pretpostavljam da je Mojsije bio vremenski putnik!)

Ima stvari u Petoknjižju koje postavljaju probleme: to uključuje stvari koje Mojsije nije mogao znati ako je živio u doba za koje se smatra. Ima i jedan slučaj u kojem Mojsije kaže nešto što nije mogao reći: tekst daje izvještaj o Mojsijevoj smrti, a teško da ga je on mogao opisati. Tekst također tvrdi da je Mojsije bio najponizniji čovjek na svijetu! Pa, kao što je jedan komentator primijetio, nije vjerojatno da bi najponizniji čovjek na svijetu istakao da je baš on najponizniji čovjek na svijetu!

Svi ti problemi bili su zbrinuti većim dijelom zadnjih 2000 gosina od strane Inkvizicije. U međuvremenu su čak i židovdki komentatori pobrinuli za probleme na dramaturški način. Kontradikcije nisu bile kontradikcije, bile su samo „naizgled kontradikcije“! Sve su mogle biti objašnjene „interpretacijom“! Obično su te interpretacije bile fantastičnije od problema samih, dodala bih. Mojsije je bio u stanju „znati stvari koje nije mogao znati“ jer je bio prorok! Srednjevjekovni biblijski komentatori, kao Rashi i Nachmandies, bili su VRLO vješti u izmirenju nepomirljivog!

U XI st., jedan pravi mutikaša, Isaac ibn Yashush, židovski dvorski fizičar u muslimanskoj Španjolskoj, spomenuo je potresnu činjenicu da je lista Edomitskih kraljeva koja se pojavljuje u Postanku 36, imenovala nekoliko kraljeva koji su živjeli dosta nakon Mojsijeve smrti. Ibn Yashush predložio je očito, da je listu napisao netko tko je živio nakon Mojsija. Postao je poznat kao „Isaac Pogriješitelj“. Tip koji je ovjekovječio pametnog Isaaca na taj način, bio je momak imenom Abraham ibn Ezra, rabin iz XII st., iz Španjolske. Ali Ibn Ezra nas je podario zagonetkom jer je i on pisao o problemima teksta Tore. Aludirao je na nekoliko pasaža koji izgleda nisu bili od Mojsija, jer su se odnosili na Mojsija u trećem licu, koristeći termine koje Mojsije nikada nije, opisujući mjesta na kojima Mojsije nikada nije bio, i upotrebljavajući jezik koji je pripadao drugom vremenu i mjestu no što je milje od Mojsija. Napisao je, vrlo zagonetno, „I ako razumijete, prepoznat ćete istinu. A onaj koji razumije, šutjeti će.“

Pa, zašto je nazvao Ibn Yashusha „Pogriješiteljem“? Očito jer je momak morao otvoriti svoja velika usta i odati tajnu da Tora nije ono za što su je smatrali, i mnogo ljudi koji su bili potpuno uglibljeni u taj „posao“ židovskog misticizma izgubio bi interes. A održanje interesa studenata i tragača bio je prilično velik biznis. I još uvijek jest.

U XIV st, u Damasku, učenjak imenom Bonfils napisao je djelo u kojem je rekao „A ovo je dokaz da je ovaj stih bio napisan u Tori kasnije, i Mojsije ga nije napisao...“ Nije čak ni osporavao „otkrovenjsku“ prirodu Tore, samo je dao razuman komentar. 300 godina kasnije, njegov je rad ponovno tiskan, a taj je komentar bio izbačen!

U XV st., Tostatus, biskup Avilje također je istakao da pasaži o Mojsijevoj smrti nisu mogli biti napisani od strane Mojsija. Tada je rekao da je postojala „stara tradicija“ po kojoj je Jošua, Mojsijev nasljednik, napisao taj dio izvještaja. Stotinu godina kasnije, Luther Carlstdat komentirao je da je to teško za pratiti jer je izvještaj o Mojsijevoj smrti pisan istim stilom kao i prethodni tekst.

Naravno, stvari su počele bivati istraživane na više kritičan način sa dolaskom Protestantizma, a Inkvizicija je pokušala ali ne i uspjela zadržati šaku na čitavoj stvari. Ali, čudno je što će sve vjerovanje učiniti. U ovom slučaju, odlučeno je da je problem rješiv sa tvrdnjom da, jest, Mojsije je napisao Toru, ali su urednici koji su joj pristupili kasnije, dodali pokoju riječ ili frazu po svom nahođenju!

Uau. Drago mi je da smo to riješili!

Zaista čudna stvar jest da je jedan od predlagača te ideje o uredničkom ubacivanju, koji je zaista nastojao da sačuva „textus receptus“ status Biblije, bio stavljen na Crnu listu Katoličkog indexa. Njegova je knjiga stavljena na popis „zabranjenih knjiga“!

Pa, konačno, nakon stotina godina tapkanja oko tog problema, neki su naučnici istupili pravo naprijed i rekli da Mojsije nije napisao većinu Petoknjižja. Prvi koji je istupio bio je Thomas Hobbes. Istakao je tekst ponekad tvrdi da je ovo ili ono takvo „do današnjeg dana“. Problem sa time je da pisac opisujući suvremenu situaciju, neće je pisati kao nešto što je trajalo već jako dugo vremena, „do današnjeg dana“.

Isaac de la Peyrere, francuski Kalvinist, primijetio je da prvi stih knjige o Deuteronomiji (Ponovljeni Zakon) kaže „Ovo su riječi koje je Mojsije izgovorio djeci Izraela širom Jordana...“ Problem je bio un tome da se riječi odnose na nekoga tko je na drugoj strani Jordana u odnosu na pisca. To znači da stih iznosi riječi nekoga tko je ZAPADNO od Jordana u vrijeme pisanja, koji opisuje što je Mojsije rekao djeci Izraela na ISTOKU Jordana. Problem je pogoršan jer Mojsije sam nikada u životu nije bio u Izraelu.

De la Peyrereova knjiga je bila izbačena i spaljena. Bio je zatvoren i rečeno mu je da su uvjeti njegova puštanja na slobodu – obraćenje na Katolicizam i opovrgavanje svoga rada. Očito, shvatio je da je diskrecija bolja strana.

Nedugo nakon toga Baruch (blagoslovljeni) Spinoza, poznati filozof, objavio je ono što je dosizalo do stvarno masovne kritičke analize. Tvrdio je da problem pasaža u Bibliji nisu bili izolirani slučajevi koji bi se mogli riješiti jednim potezom kao „urednička ubacivanja“, nego su to radije prožimajući dokazi izvještavanja treće osobe. Također je istakao da tekst govori u Ponovljenom Zakonu 34, da „nikada se u Izraelu nije uzdigao još jedan prorok kao Mojsije...“ Spinoza je istakao, s pravom, da su to bile riječi osobe koja je živjela dugo vremena nakon Mojsija i imala je priliku da uspoređuje. Jedan je komentator istakao da te riječi također ne zvuče kao da su os „najponiznijeg čovjeka na svijetu.“! [friedman, 1987.]
Spinoza je zaista živio opasno, kada je napisao:

To je ... jasnije nego Sunce u podne, da Petoknjižje nije napisao Mojsije, nego netko tko je živio mnogo kasnije.

Spinoza je već bio „ekskomuniciran“ iz Judaizma. Sada je bio u poprilično vrućoj vodi sa Katolicima i Protestantima! Naravno, njegova je knjiga smještena na listu „zabranjenih knjiga“ i čitavo mnoštvo ukaza napravljeno je protiv nje. Ono što je još interesantnije, je da je napravljen pokušajn da ga se smakne!

Preobraćeni Protestant koji je bio postao Katolički svećenik, Richard Simon, prihvatio se opovrgavanja Spinoze i napisao je knjigu u kojoj kaže da je jezgra Petoknjižja napisana od Mojsija, ali da je bilo „nekih dodataka“. Pa ipak, ti su dodatci jasno napravljeni od pisaca / prepisivača koji su bili pod uticajem Boga ili Svetoga Duha, pa je bilo uredu od njih da prikupe, aranžiraju i elaboriraju tekst. Ipak je tu u nadležnosti još uvijek bio Bog.

Pa, možda ćete misliti da bi crkva trebala znati kada ima prednost. Ma kakvi! Simon je bio napadan i izbačen iz svog reda od strane svojih kompanjona Katolika. 40 pobijanja njegovog rada napisano je od strane Protestanata. Samo je 6 knjiga preživjelo spaljivanje. Jednu od tih preveo je John Hampden, koji se također uvalio u vruću vodu. On je „odbacio stajališta koja je imao zajednička sa Simonom ... 1688, vjerojatno kratko vrijeme prije no što su ga bacili sa kule.“ [Edward Gray]

Simonova ideja da su prepisivači prikupili, aranžirali i elaborirali tekst prema textus receptusu, konačno je pošla u pravom smjeru.

U XVIII st., tri neovisna učenjaka rješavala su problem „dubleta“ ili priča koje su ispričane 2 ili više puta u Bibliji. Tamo imamo dvije različite priče o postanku svijeta. Dvije priče o savezu između Boga i Abrahama. Dvije priče o imenovanju Abrahamova sina Izaka, dvije priče Abrahamovih izjava strancima da je njegova žena zapravo njegova sestra, dvije priče o tome kako Izakov sin Jakov putuje u Mezopotamiju, dvije priče o otkrovenju Jakovu u Beth-Elu, dvije priče o tome kako je Bog promijenio ime Jakovu u Izrael, dvije priče Mojsijevom dobijanju vode iz stijene kod Meribaha, itd.

Oni koji su zaglavili u željnom razmišljanju, vjerujući da je Mojsije napisao Petoknjižje, pokušali su ustvrditi da su ti dubleti uvijek bili laskavi, a ne ponavljajući ili kontradiktorni. Ponekad su morali zaista nategnuti tu ideju da kažu da su predviđeni da nas nečemu 'nauče' pomoću tih kontradiktornosti koje zapravo nisu kontradiktornosti. To se objašnjenje, kao i obično, nije održalo protiv još jedne činjenice: u najvećem broju slučajeva, jedna od dvije verzije dubleta odnosila bi se prema božanstvu njegovim božanskim imenom Jahve, a druga, prema božanstvu jednostavno kao „Bog“. To je značilo da su bile dvije grupe paralelnih verzija istih priča i svaka je grupa gotovo uvijek bila konzistentna oko imena za božanstvo koje je koristila. I ne samo to, bilo je i raznih drugih termina i osobina koje su se regularno pojavljivale u jednoj ili drugoj liniji priča, a to nam ukazuje da je netko uzeo dva različita stara izvorna dokumenta i preuredio ih da dobije „kontinuiranu“ naraciju.

Naravno, isprva se mislilo da je jedan od ta dva dokumenta Mojsije bio koristio kao izvornik za priču o postanku, a ostalo je sam napisao! No, u konačnici je otalo da se zaključi da su oba izvornika morala biti od pisaca koji su živjeli NAKON Mojsija. Postepeno, Mojsije je bivao eliminiran gotovo u cijelosti iz autorstva Petoknjižja!

Ovdje bih htjela primijetiti da se ovo nije događalo jer je netko naišao i rekao: „hej, ajmo demolirati Bibliju!“ Ne. To se događalo jer je bilo problema koji su boli oči i svaki od istraživača koji je kroz vijekove radio na tome silno se trudio da zadrži textus receptus status Biblije! Jedina iznimka u ovom lancu događaja je naš znatiželjni momak Abraham ibn Ezra koji je ZNAO o problemu u tekstu Tore u XII st. I rekao da treba šutiti! Sjećate li se što je rekao? „I ako razumijete, prepoznat ćete istinu. A onaj koji razumije, šutjeti će.“ A što mi vidimo kao rezultat te šutnje? 800 godina Križarskih pohoda, Inkvizicije, i općenito supresije. No, vratit ćemo se na to.

Natrag na naš lanac događaja: u XIX st., Biblijski učenjaci shvatili su da tamo u Petoknjižju nisu postojala samo dva glavna izvora; bilo ihh je zapravo četiri. Shvatilo se da prve 4 knjige nisu bili samo dubleti, nego je bilo i tripleta koji su se konvergirali sa ostalim osobinama i kontradikcijama vodeći ka identifikaciji još jednog izvora. Onda je shvaćeno da je Deuteronomija bila odvojeni izvor. Čak i više od toga, nisu tu bili samo originalni dokumenti, bio je tu i rad „zagonetnog editora“.

I tako, nakon godina patnje, krvoprolića i smrti zbog rada na materijalu, shvatilo se da je netko „kreirao“ Bibliju sastavljajući 4 različita izvorna dokumenta u „kontinuiranu“ povijest. Nakon mnogo daljnjih analiza, bilo je zaključeno da većina zakona i većina pripovijedanja Petoknjižja nisu bili čak ni dio Mojsijeva vremena. A to je značilo da ono nije moglo biti napisano od Mojsija. Više od toga, pisanja različitih izvora nisu čak ni bila od osoba koje su živjele u vrijeme kraljeva i proroka, nego su bila evidentno produkti pisaca koji su živjeli na kraju biblijskih vremena!

Mnogi učenjaci nisu mogli nositi breme rezultata svoga rada. Njemački učenjak koji je identificirao izvor Deuteronomije rekao je da je takav pogled „suspendirao početak Hebrejske povijesti ne na Mojsijeve velike kreacije, nego na zrakoprazno ništa.“ Ostali su učenjaci shvatili da je to značilo da je slika biblijskog Izraela kao naroda vođenog zakonima baziranima na Abrahamskom i Mojsijevskom savezu, bila kompletno lažna. To se moglo reći i ovako: ono što biblija tvrdi za prvih 600 godina Izraela, vjerojatno nikada nije postojalo.

Pa, sa time se nisu mogli nositi. I taho, dolazi nam Wellhausen (1844.-1918.) u pomoć. On je objedinio sva otkrića da očuva sistem vjere religioznih učenjaka. On je amalgamirao pogled da je religija Izraela bila razvijana u 3 faze, sa gledištem da su i dokumenti također napisani u 3 faze, i zatim je definirao te faze bazirano na njihovom sadržaju. Pratio je osobine svake faze, istražujući način na koji svaki različit dokument izražava religiju, svećenstvo, žrtve i mjesta obožavanja, kao i vjerske praznike. Uzeo je u obzir legalne i pripovjedne sekcije i ostale knjige Biblije. Na kraju, on je dao „vjerojatni okvir“ za razvoj židovske religije i povijesti. Prva faza je bila „priroda/plodnost“ period; druga spiritoalno/etički; i zadnja „svećeničko/legalni“ period.

Kako je Friedman primijetio: Do ovog dana, ako se ne želiš složiti, nećeš se složiti sa Wellhausenom. Ako želiš postaviti novi model, usporedit ćeš ga sa Wellhausnovim modelom.

Trebam također dodati da je profesor za Stari Zavjet, William Robertson Smith, koji je podučavao pri Slobodnoj Crkvi Škotskog fakulteta u Aberdeenu, i koji je bio editor Enciklopedije Britanike, bio stavljen pred crkveni sud pod optužbom za herezu zbog promocije Wellhausenovog rada. Bio je oslobođen, ali ga je do groba pratio glas/oznaka „nevaljalog biskupa“.

Protivljenje kritičkoj studiji Biblije bilo je na vrhu koplja katoličke crkve kroz stoljeća. No, interesantno, u moderna vremena, Katolici su više otvoreni za ispitivanje teksta od Američkih Kršćanskih Fundamentalista koji sliče, više od ičega, Svetim Križarima i Inkviziciji!

Pa ipak, analiza Biblije je nastavljena. Knjiga Izaije je tradicionalno smatrana da je napisana od proroka Izaije koji je živio u VIII.st.pr.Kr. Kao što to biva, većina prve polovice knjige zadovoljava tu postavku. Ali, poglavlja 40 do 66 su očito napisana od nekoga tko je živio 200 g. Kasnije!

Novi alati i metode modernih vremena učinili su mogućim da se napravi zaista fini rad na području lingvističke analize i relativne kronologije materijala. I kao dodatak, tu su još i stvarne arheološke pomame još od Wellhausena!

Taj je arheološki rad proizveo enormnu količinu informacija o Egiptu, Mezopotamiji i ostalim regijama koje okružuju Izrael, a ukjlučuje i glinene pločice, natpise na zidovima i grobnicama, hramovima i nastambama, čak i papirusu. I tu nalazimo još jedan problem: u svim prikupljenim izvorima, i egipatskim i zapadno azijskim, NE postoje stvarne reference o Izraelu, njegovom „famoznom narodu“ i osnivačima, njegovim biblijskim povezanostima, ili bilo šta drugo prije XII.st.pr.Kr. A činjenica je da, 400 godina nakon toga, ima jedva više od pola tuceta nagovještaja kojima se može utvrditi porijeklo.

Ovaj isti problem ima i korespodenciju sa Biblijom. Biblija ne predstavlja apsolutno nikakvo znanje o Egiptu ili Levantu tijekom drugog milenijuma pr.Kr. Biblija ne kaže ništa o širenju egipatskog carstva preko cijelog istočnog Mediterana (što je i bilo), nema spomena o velikim egipatskim vojskama koje marširaju (a jesu), i nema spomena o marširajućim Hititima protiv Egipćana (što je i bilo), i posebice nema spomena o egipćaniziranim kraljevićima koji su vladali Kanaanskim gradovima (što je bio slučaj).

Velika i razorna invazija Morskog Naroda tijekom drugog milenijuma nije pomenuta u Bibliji. Zapravo, Postanak opisuje Filistince kao već smještene u zemlji kanaanskoj u vrijeme Abrahama!

Imena velikih egipatskih kraljeva kompletno su odsutna u Bibliji. Na drugim mjestima, povijesne figure koje nisu bile junačke, bile su u Bibliji transformirane u junake, kao u slučaju Hyksosa Sheshya (Num.13:22). U još jednom slučaju nadimak Ramzesa II, dan je kanaanitskom generalu greškom. Egipatski kralj koji je trebao pomoći Hosea u njegovoj pobuni od 2 kralja 17:4 patio je od uvrede što je njegov grad dan kao njegovo ime. Faraon Shabtaka pojavljuje se na Ploči nacija u Post. 10:7 kao Nubijsko pleme!

Greške potvrđene povijesti i arheologije strše sve više i više što više učite o aktualnim vremenima i mjestima, tako da opet i opet ideja dolazi u misli da su pisci Biblije morali živjeti u 7. i 6. st.pr.Kr. i nisu znali skoro ništa o događajima nekoliko generacija prije njih.

Takvo je neznanje zagonetno ako je netko naginjao utiscima tradicionalnih tvrdnji o nepogrešivosti koje daje konzervativno kršćanstvo u ime Biblije. I zaista, Petoknjižje i povijesne knjige odvažno daju precizne kronologije koje nose biblijsku naraciju kroz sam period kada se neznanje i proturječnost pokazuje naj sramotnijim. Sumirajući dužinu vladavina kraljeva Judeje od Solomonove četvrte godine (kada je navodno hram u Jeruzalemu bio posvećen) do uništenja Jeruzalema 586.pr.Kr. daje 430 godina što bi nas trebalo dovesti do godine 1016.pr-Kr. Za vladavinu Solomona. Ponovo, sudeći prema 1 Kraljevi 6:1, 480 godina je trebalo proći između Egzodusa i posvećenja hrama, tako dajući termin 1496.g.pr.Kr. za Egzodus. Obzirom da je Boravak u Egiptu (prema tvrdnjama) trajao 430 godina (Egzod.12:40), silazak Jakova (Jakob) i njegove obitelji u zemlju Gošena morao se dogoditi 1926.g.pr.Kr. ako sada dodamo dužinu života Abrahama, Izaka i Jakova (290), dolazimo do 2116.g.pr.Kr kao godine rođenja Abrahama. To bi značilo da je abrahamov dolazak u Kanaan bio 2141.g.pr.Kr. a njegov silazak u Egipat između tog termina i 2116.g.pr.Kr-, ili u vrijeme 10-e dinastije Herakleopolisa. Jakovov silazak bio bi se dogodio u vrijeme vladavine Senwosreta I, i cijeli Boravak zauzeo bi vrijeme odlazeće 12-e dinastije, cijele 13-e dinastije, Hyksosovu okupaciju, i ranu dinastiju do Hatshepsutove devete godine! U svijetlu Brojeva 32:13, koji pripisuju 40 godina lutanja, osvajanje zemlje pod vodstvom Jošue moralo je početi 1456.g.pr.Kr., ili dan iza pobjedničke kampanje Tuthmosesa III, kada je cijeli Kanaan pripao Egiptu, ili u predvečerje deportacije lokalnog stanovništva koje je izveo Amenophis II. Još više zapanjuju implikacije plasmana iz perioda Sudaca, naime 1456. do 1080.g.pr.Kr. to je skoro isto vrijeme egipatskog carstva u Aziji! A opet, naši egipatski izvori ne spominju ni patrijarhe, ni Izrael u Egiptu, ni Jošuu ni njegove nasljednike, dok Biblija ne kaže baš ništa o egipatskom carstvu u zemlji. Zapravo, biblijski su pisci u cijelosti i blaženo nesvjesni kolosalne nepodudarnosti prema kojoj se njihova „povijest“ i „kronologija“ odvija.

Kao i uvijek, snaga ispovjedaoničke odanosti potpori predrasudama neće dozvoliti najkonzervativnijim židovskim ili kršćanskim egzegetima da odbace cijeli kronološki poredak, a nedavni je rad pokazao isto i za Muslimane (A. Osman). Osnovna šablona Patrijarhalnog doba, Silaska i Boravka, Egzodusa i Osvajanja, i Sudaca, MORA biti u osnovi točno – nije li to nasljedno razumno? Imate li što bolje? – i, posljedično, izumljena su brojna ingeniozna rješenja. Najuobičajniji je trik bio da se smanji vrijeme vremenskog raspona generacija: na taj način 480 godina zaista može predstavljati 12 generacija: ali 40 godina po generaciji je predugo, 20 bi bilo mnogo bliže prosječnomu. Stoga možemo to prepoloviti i smjestiti Egzodus oko 1255.g.pr.Kr. umjesto 1486., i hop! Upravo upada u vladavinu Ramzesa II, i otuda je aluzija „Ra'amses“ u Egzodusu 1:11 mogla biti fino smještena! Isto tako, 430 godina boravka mora biti rijedak ekvivalent približno 4 generacije – ne dokazuje li to Postanak 15:16? – i tako će Silazak legnuti na oko sredine XIV st.pr.Kr., ili blizu vremena Amarna. Premda gargantuanske godine patrijarha nisu neobične za materijale iz Postanka, jer ih danas mi imamo, one su također maknute ili preinačene u normalna trajanja generacija; i tako „Patrijarhalno doba“ može zauzimati XV i rano XIV st.pr.Kr. A ako je netko još uvijek impresioniran „prikladnošću“ Josipova uspona u moć u pod Hyksosom koji se ljubazno ponio prema njemu, kao da mu je Semitski srodnik, premda Josipova priča jasno razlikuje Josipa od Faraona i njegovog dvora kao Egipćana, pa onda šta ima veze ako odbacimo naše prigovore na 430 godina i uzmemo ih doslovno? Josip bi tada došao u Egipat oko 1680.g.pr.Kr., baš kada je Hyksos preuzimao vlast!

Kakvo maltretiranje dokaza, udaranje opsjenarstva i numerologije. Pa opet, ono je proizvelo klimave temelje na kojima su nažalost, napisane brojne „povijesti“ Izraela. Većinu krasi nekako naivno prihvaćanje izvora povezano sa nedostatkom pristupa dokazima, porijeku i pouzdanosti izvora. Rezultat je bio namještanje svih datuma / podataka na zajednički nivo, od kojih su ikoji ili svi bili žito za raznorazne mlinove. Učenjaci su utrošili znatne napore na pitanja za koja nisu uspjeli dokazati da su uopće ispravna pitanja. Pod kojom Dinastijom se uzdigao Josip? Tko je bio Faraon u vrijeme Progona? Egzodusa? Možemo li identificirati princezu koja je izvukla Mojsija iz rijeke? Gdje su (na kojem mjestu) Izraelci izišli iz Egipta: preko Wadi Tumilata ili preko još sjevernije točke? Netko može cijeniti nesvrsishodnost tih pitanja ako postavlja takva pitanja i za Arturijanske priče, bez da je prethodno predao tekst na kritičko vrednovanje. Tko su bili rimski konzuli kada je Arthur izvukao mač iz kamena? Gdje je Merlin bio rođen? Može li netko ozbiljno predočiti klasično povijesničarsko promišljanje, bilo da je pripadnik Iarbasa ili Aeneasa bio odgovoran za Didovo samoubojstvo, gdje je točno Remus preskočio preko zida, što se zapravo dogodilo Romulusu u grmljavinskoj oluji, itd. U svim ovim zamišljenim slučajevima, nijedan od materijala koji na početku postavlja pitanja, nije prošao ranije vrednovanje o njegovoj povijesnoj vrijednosti! I svaki učenjak koji oslobodi ijedan dio svojih izvora od kritičkog vrednovanja ulazi u rizik da učini nevaljalim neke ili sve svoje zaključke.

...Od mnogo su veće vrijednosti pitanja kao: Pod kojim uvjetima i sa kojom svrhom su tradicije predaka Izraela dobile oblik? Otkuda i od kada potiče tema Egzodusa? Kakve je prirode i koliko je pouzdan naš dokaz za predmonarhijsku povijest sastavnih dijelova „Izraela“ iz željeznog doba? I u svim našim naporima da formuliramo prava pitanja, trebali bi biti mudri da odbacimo primjenu pridjeva „biblijski“ u „povijesti“ i „arheologiji.“ ...Previše često je „biblijski“ u ovom kontekstu imao ograničavajući uticaj na učenjake uvijajući vrijednost proučavanja hebrejske kulture i povijesti u izolaciju. Ono što je potrebno, radije je pogled na drevni Izrael unutar njegovog istinskog Bliskoistočnog konteksta, i netko tko neće ni preuveličavati niti oklevetati Izraelsku stvarnu poziciju unutar tih okolnosti. [Redford, Egipat, Kanaan, i Izrael u drevna vremena, 1992., Princeton]

Vratimo se sada našim Luvitima / Levitima. Sudeći po artifaktima i djelomično dešifriranim tekstovima, ti su Luviti izgleda bili odvojena, svećenićka klasa Indo-Europljana, više kao Brahmani u Indiji. Njihovi „sveti tekstovi“ bili su ekskluzivno korišteni pri zavjetnim ritualima i natpisima na kraljevskim spomenicima. Mnoge od pisarskih škola bile su smještene na njihovom teritoriju, što nam ukazuje da su Luviti koristili Hurianski, Hititski i Akadski jezik da rasprostiru svoje ideje, dok su istovremeno zadržavali svoje drevne hijeroglife za privatne i tajne načine pisanja.

Indijski Brahmani, svećenićka klasa, napravili su vatrena žrtvovanja / paljenice kao najvažniji dio njihove religije. Giuseppe Sormani piše da u ranoj Sanskrit Ajurvedi, zbirka Brahmanskih žrtvovnih i ritualnih molitvi datira kratko poslije Rg Vede;
„Svećenici su upravljali društvom; bili su gospodari čak iznad bogova kojima su bili skloni po svojoj volji u smislu rituala. Svećenićka moć Brahmana (Brahmins) već je bila očigledna u toj Vedi.“ [citirala Stoneova, 1976.]

Jedna grupa koja stoji odvojeno od Hebrejskog naroda kao cjeline, su svećenićki Leviti. Hmmm... ta je riječ sumnjivo slična riječi Luviti, jel'? Svakako!

Prema zakonu Jehove/Jahve, Leviti su morali ostati veoma izdvojena grupa, ženeći se jedino drugim Levitima. Mojsije je opisan kao sin Levitskog oca i majke!

Samo su Leviti bili prihvaćeni od Jahve. Bilo im je zabranjeno ne samo da se žene izvan svog plemena, nego nisu smjeli ženiti ženu koja je bila udovica, razvedena, ili ikada imala seksualne odnose sa drugim muškarcem. Leviti su bili jedini sudci rasprava/zavada, „Njihov glas će biti odlučujući u svim slučajevima zavada“ (Deut.21:6) Imali su u posjedu skupovne trublje i samo su ih oni smjeli upotrebljavati. Upravljali su vojnom strategijom, i bili su izuzeti od većine neprijatnih poslova, kao npr., ratnika, iznošenja đubriva itd.

Žrtve paljenice bile su vrlo značajani rituali Levita. Prvih 10 sekcija Levitikusa potpuno su obuzeti žrtvama-paljenicama. Te su se žrtve / žrtvovanja trebale prinositi dvaput dnevno, i na Sabat i ostale posebne prigode.

Zanimljiva stvar glede toga je činjenica da je prorok Jeremija, upravo u Bibliji, osporio da su svi ti poslovi „hramskog kulta“ imali ikakve osnove u starim tradicijama! „Nastavite sa svojim ponudama paljenica i žrtvovanjima,“ prikazao je kako je Jahve govorio narodu, „i jedite meso. Ali ja nisam govorio sa vašim pra-ocima, i nisam im dao nikakve zapovjesti onoga dana kada sam ih izveo iz Egipta, glede ponuda paljenica i žrtava!“

Leviti su imali pravo jesti ponude hrane koje su bile donešene pred Šator Prisutnosti. Na taj način, bili su služeni od svih ostalih Izraelaca, stokom i svim ostalim vrstama hrane. Ostali darovi Levitima bili su određeni od strane Jahve, kao srebro, zlato i vlasništvo. Leviti koji su prodali svoje kuće imali su pravo otkupa, i ako nisu platili da je otkupe, bila bi im automatski vraćena na sedmogodišnji jubilej. Ako je čovjek drugog plemena izabrao da proda svoju kuću Levitu, Levit je imao jedinstveno pravo da odluči o cijeni. Ako je čovjek odlučio da je otkupi natrag, očekivalo se da plati 20% veću vrijednost.

I tako čitamo o benificijama Levita koje im je odredio Jahve/Jehova; darovima itd, itd. I svi ti zakoni, prvo napisani od strane Levita, bili su onda ostavljeni na brigu i čuvanje Levitima, koji su onda bili jedini sposobni da ih čitaju, tumače, mijenjaju. Kakav reket!

Sada, za Levite je rečeno da potiču od jednog od 12 Jakovljevih sinova, Levija. Prateći unazad genealogije, Mojsije bi bio praunuk Levija. Ovo, se naravno, ne podudara sa brojem muškaraca koji su trebali napustiti Egipat. Leviti tvrde 22.000 muškaraca među njima – pravi podvig za gomilu svećenika u samo 3 generacije! Tamo sigurno nije ostajalo mnogo vremena za paljenice!

Daleko izgledniji scenarij je da su Leviti kreirali to nasljedstvo da opravdaju njihov odnos sa ostalim plemenma koja su vrlo vjerojatno bila sastavljena od ljudi bez prava/državljanstva, svih vrsta, koje su oni sastavili pod zaštitom svog boga. To može objasniti zašto je Jakov, koji je navodno bio otac 12 plemena, bio nazivan Izraelom, radije nego da su tako nazivali Abrahama, koji je općenito smatran prvim ocem svoga naroda. Mislim da bi u toj raboti sa 12 plemena i 12 sinova moglo biti više od toga, ali na to ćemo se vratiti kasnije.

Još jedna ljubopitljiva veza je stvarno ime Levita. Hebrejsko ime za te svećenike, Lewi i Levi, su ista riječ. Ovdje Stoneova pravi interesantne nizove veza koje bi mogle biti značajne kasnije. Ona ističe da, u Latinskom imamo lavo što znači 'prati u struji koja teče', dok lavit znači 'nalivanje/točenje'. Na Hititskom, lahhu također znači 'nalivanje/točenje' . Na Francuskom imamo laver, 'prati', a na Njemačkom imamo lawine, 'lavina' i Englesku riječ lavish 'izdašan/raskošan/preobilan'. Levo na Latinskom znači 'dizanje' i posebno je povezano sa zorom (dizanje Sunca). Na Sanskritu lauha je 'sjajno crvenilo', dok je 'sijevanje munja' lohla. Na Njemačkom imamo lohe, 'bljesak/ili plamen', dok je na Danskom lue 'ići gore u plamenu'. Na Engleskom riječ lava, Njemačkom lave, Francuskom lave, sve znači plameno goruću rastopljenu masu koja lije / istače se, sa vulkanske planine; što nam može dati ključ za dva koncepta u jednom: ono što je svijetlo/zapaljeno i plamti, dok se jp rastače skoro kao tekućina u isto vrijeme. Sinovi Svjetla i Vatre. Bog sa vrha planine koji vedri i oblači, i koji izlazi iz DUBINE Zemlje!

Kod Kumrana, gdje su pronađeni najstariji postojeći hebrejski tekstovi, bio je i pronađeni svitak koji je za biblijske učenjake bio potpuno nov, a naslovljen je Svitak Rata Sinova Svjetla protiv Sinova Tame. Ovaj tekst sastoji se od planova za bitku koja se trebala dogoditi. Taj svitak otkriva da su Leviti još uvijek bili na vlasti u to vrijeme, i mogu još uvijek to biti i u današnje vrijeme!

Ime Hebreja kao Yehudi, ili Jude, bliže je Sanskritskoj riječi za ratnika: Yuddha.

Kao što je Stoneova istakla, ako ta nagađanja, podržana sticajem okolnosti od toliko dokaza, zaustavljaju daljnje istraživanje, tada što smo mi, da radimo od Arijca protiv Židova stav o Drugom Svjetskom Ratu? Postalo je više od tragedije, potpuno ironično, da se čudovište monoteizma, stvoreno od Hebreja, okrenulo i slistilo ih. U drugu ruku, možda je to bilo namjerno. Čak počinje izgledati kao da su Hebreji, kao jedna etnička grupa, bili zapravo stvoreni za „upotrebu“ od strane članova Kontrolnog Sistema. I također moramo imati na umu da je izgleda isti Kontrolni Sistem iza razvoja Kabale i mnogih povezanih okultnih/mističnih praksi, a u tom slučaju se moramo zapitati: Zašto?

No, prije no što krenemo, dajte da napravimo jedno, zadnje zapažanje: Bilo je to negdje prije i odmah poslije 2.Sv.Rata, da je nasili bilo prihvaćeno kao pravo ime Hititskog jezika, i Nesa ili Nasa, njihov glavni grad. Izvorno ime Hititskih osvajača moglo je biti Nesijanci (nesians) ili Nasijanci (nasians). Nuzi je bio glavni grad Indo-Europskog naroda Mitani. I to donosi još jednu vezu između Hebreja i Hitita, upotrebu riječi nasi za princa iz koje mi izvodimo nazarene. Ne možemo si pomoći da ovdje ne vidimo kako su ove riječi blizu izraza Nazi (čita se Naci – p.p)

Sa znanjem da je obožavanje Boginje bilo nasilno preokrenuto sa invazijom Indo-Europljana, možemo bolje razumjeti prelaze i inverzije koji su se dogodili u našim mitovima i legendama. I, ako možemo doći do nekog razumijevanja TKO i ŠTO je taj Jehova/Jahve bio, koji je govorio Mojsiju na samitu na planini Horeb i Sinaju, možda možemo pronaći objašnjenje za pitanje zašto su patrijarhalni zakoni i stavovi od Levitskih svećenika bili skloni uništenju religije Boginje.

Ali imajte na umu napomenu iznad, da je dokaz za kontinuirano postojanje jednog unutrašnjeg jezgra Levita (vjerojatno potpuno nepoznat Levitskim svećenicima Hrama u Jeruzalemu) dan u Svitku Rata Sinova Svjetla protiv Sinova Tame .

Sada, za one koji misle da ja tu predlažem „Židovsku Urotu“, NEMOJTE NI POKUŠAVATI! Ako još niste shvatili da razlike između Židova i Arijaca / Arijevaca nestaju u unutrašnjim krugovima, znači da niste bili dovoljno pažljivi!

Kao što imamo Mračno Doba koje je okruživalo period vremena u kojem je nastao Stari Zavjet , tijekom kojeg je Monoteistički Judaizam silom naguran Kanaancima, (a imamo samo Stari Zavjet da testiramo njegovu vrijednost); imamo i sličan period Mračnog Doba koje obuhvaća razvoj i kodifikaciju Novog Zavjeta i nametanje Monoteističkog Kršćanstva Zapadnom svijetu.

Ne čini li vas to znatiželjnima?

Iz ove povijesti izranja ono što je danas znano kao Kabala.

I tako dolazimo natrag u krug do napomena o 3-5 kodu:

P: (L) Od kuda potiče Kabala?

O: Kanalizirane istine dane Židovima prije Mojsija da koriste vašu terminologiju.

P: (L) Kad su židovski pisci počeli bilježiti ta učenja, da li je to bilo prvi put kada je to zapisano?

O: Ne. Čak ni blizu.

P: (L) Da li je današnja forma blizu originala i može li se u nju pouzdati?

O: Ne. Korumpirana.

I tako, ponovo imamo ideju da postoje zrna znanja, ali najvećim dijelom, ono što imamo danas je korumpirano i to jako davno, tako da je potrebno uložiti veliki napor i oprez pri uspoređivanju i analizi; a posebno prije praktične upotrebe! Ali, samo da dam nagovještaj onima koji žele nešto u loncu, prije no što krenem dalje, sjećate li se 22 slova Hebrejskog alfabeta? Onih koja bi trebala biti tako posebna i magična?

Pa, Fenički, ili Zapadno Semitski, alfabet je bio polazna točka svih kasnijih europskih alfabeta, kao i hebrejski i arapski alfabeti. Konačna verzija Feničkog alfabeta je natpis na sarkofagu kralja Ahirama od Byblosa, datiran na oko 1000.g.pr.Kr. On je također bio sistematizirani alfabet od 22 slova.

Hebrejska pisana slova bila su formirana otprilike u isto vrijeme kada i rano grčka, ali su znakovi poprimili drugačiji oblik. Hebrejski se bio (i danas se) pisao zdesna na lijevo. Reš, sa fonstskom vrijednošću „R“ liči na malo rimsko „r“, pisano suprotnim, kružno okrenutim načinom. OBA i grčki i hebrejski alfabeti imaju paralelna ezoterička značenja.

Što onda čini hebrejski tako mističnim i misterioznim? Pa, već smo spomenuli Sefer Yezirah, „kamen temeljac“ Kabale, koja detaljizira tu doktrinu.

U Kabalističkom Judaizmu, iskazano je da Bog, Jehova, nije transcedentan / uzvišeni, nego podređen višoj formi postojanja, „Ain-Soph_i“. Ain-Soph postoji između oblasti (realms) uzroka i posljedica, iznad želja, iznad oblasti bivanja i ne-bivanja. I, „bog stvaranja“ je samo jedan agent od Ain-Soph_a. Stvaranje univerzuma po sebi, došlo je izravno od Ain-Soph_a kroz složen proces, ostvaren operacijom „emanacija“, ili „Sephiroth_a“ kojih bi trebalo biti 10, jednako kao i prstiju na dvije ruke. Međutim, većina kabalističkih imidža / slika Sephirotha u dijagramu drva života uključuju jednu jedanaestu Sephiru za koju su data različita objašnjenja. Ako mi jednostavno „isključimo ton“ i pogledamo sliku, ono što vidimo jesu 11 sefirota, 22 slova jednog alfabeta koji je umnožak broja 11. Zatim, ako razmišljamo o velikoj arkani Tarota, koji je navodno snažno povezan sa Kabalom, ponovo nalazimo broj 22. Ako te stavke stavimo skupa sa činjenicom da su Kasiopejci pokušali da nas usmjere ka pobližem ispitivanju broja 11, možemo doći do interesantnih zaključaka.

[Tijekom babilonskog zarobljeništva] čudni su se događaji zbili. Pored Ezekielovog uskrsnuća Izraelske religiozne tradicije, koja ih je požurila da se vrate doma u Jeruzalem, čovjek odgovoran za unutračnje podučavanje Religije shvatio je da je ovdje bila jedinstvena mogućnost pri drugom rođenju nacije. Hebrejski je, u nadglasavajućoj prisutnosti žargona korištenog u Babiloniji, prestao biti prvi jezik. Dakle tu je bila šansa da se u njega ugrade, prije no što ponovo postane primaran, mnoge ideje – napraviti ga jezikom koji bi sadržavao više značajki nego svakodnevno riječničko značenje. U ovoj točki znamo da su aktualna 22 slova alfabeta bila rekonstruirana, promijenjena iz drevnih piktograma u robustniji alfabet znan kao Sirijska Pisana Slova.

Kasnije, dugo nakon što se taj novi Hebrejski uspostavio, (iako zapravo nikada nije preuzeo prvenstvo Aramejskom slobodnom jeziku Srednjeg Istoka), postao je poštovan kao sveti jezik, i kao Sanskrit počeo se koristiti za Svete stvari.

Jedan rad posebice otkriva filozofsku konstrukciju Hebrejskog alfabeta. To je bio Sepher Yitzerah, za koji se držalo da ga je napisao Abraham, ali vjerojatnije je da je skiciran u ranijim stoljećima zajedničke ere. U njemu, svakom je slovu pridodan planet i znak zodijaka. Tu leži naš trag o terminu i o tome kada je Vaga bila ubačena u Zodijački krug, dakle dugo iza Abrahamove smrti. [Z'ev ben Shimon Halevi, 1972]

Što se dogodilo sa božjom rukom koja je napisala vatrena slova i sve ono? Što ćemo napraviti sa svim mističnim aluzijama o tom najsvetijem jeziku i djelima? Bi li bilo moguće da smo mogli dobiti toliko trosvijetljenja primjenom Kabalističkih praksi na primjerke Rata i Mira ili na Uspon i pad rimskog carstva? Imjam osjećaj da bi to radilo. Želi li netko da se poigra?

Vraćajući se na našu priču, ono što se meni postepeno razmagljivalo, bila je činjenica da su sva stoljeća kabalističke Gematrije i Notariqona i Temuraha mogla biti ništa drugo nego distrakcija, odvraćanje pozornosti, od istine. Da, mi možemo vidjeti nagovještaj izvjesnih niti koje donose bliži nadzor, i Kasipejci su sugerirali da bismo mogli shvatiti nešto važno ako ispitamo astrologiju kao jedan sistem sa 11 kuća. Također nalazimo potvrdu tog broja 11 kao važnog broja zahvaljujući brojevima slova alfabeta pored velike arkane Tarota.

Ali onda, imali smo čudan spomen Meduze i „glava“. Kakvo je značenje Meduze u odnosu na ovo? Jesu li to „glave“ sephirotha drva života, obzirom da ih je po nekim verzijama, 11? Zvana je „neviđena sephira“ koja „funkcionira samo u izvjesnim okolnostima.“ Da je to „veo mladenke“ iza kojega leži znanje i bit/postojanje Objektivnog Univerzuma-

Jedan pisac za Kabalu kaže:

U svojoj ukupnosti Sefirot pravi drvo emanacija ili drvo Sefirota, koje je od 14-og stoljeća naovamo prikazivano detaljnim dijagramom koji nabraja bazične simbole... Kozmičko stablo raste prema dole iz svog korijena, do prve Sefire i širi se van kroz one Sefirote koji čine njegov trup do onih koji čine glavne grane ili krunu. Taj je prikaz prvi puta pronađen u Sefer ha-Bahir. Međutim, u Bahiru (stablo) su uključeni samo oni Sefiroti od Binaha dole [to je, da kažemo, samo 9 Sefirota u najstarijem prikazu Drva Života.] ...Pored te slike imamo običniju sliku Sefirota u obliku čovjeka. Dok drvo raste sa vrhom prema dole, ovaj ljudski oblik ima glavu propisno na vrhu, i povremeno se pominje kao „preokrenuto drvo“. Prvi Sefirot predstavlja glavu, a, u Zoharu, tri šupljine mozga; četvrta i peta – ruke; šesta – torzo; sedma i osma – noge, deveta – seksualni organ, i deseta se odnosi ili na sveprigrljujuću ukupnost slike, ili na ženu kao družicu muškarcu, jer su oboje potrebni da se konstituira savršen čovjek [!] ...U cjelini, međutim, obuhvatna struktura je napravljena od trokuta. [Scholem, 1974, zadebljanja, moja.]

To je, da kažemo, točno tri trokuta.

A što je rečeno o trokutima?

O: Spomenuli ste piramidu, interesantno... I što je jedan geometrijsko-dimenzionalni lik koji ona predstavlja?

P: Pa, trokut. I ako imate trokut okrenut prema gore, imate 3 sjedinjenih u točki prema dolje, imate 3, imate 33. Da li je to nešto na što dolazimo ovdje?

O: Da.

P: Ima li veze između broja 33 i Velike Piramide u Egiptu?

O: Da.

P: I koja je ta veza? Da li je to da su graditelji piramide sudjelovali u toj aktivnosti tajnog društva?

O: Da. I koji simbol ste vi vidjeli u "Matrix-u", za Zmije i Sive?

P: Govorite o trokutu sa Zmijskom glavom u njemu?

O: Da.

P: Govorimo na način tog 33 vezanim uz grupu "vanzemaljaca", ili grupe ljudi koja je imala napredno znanje i mogućnosti?

O: I/ili.

P: Da li je to ono na što se odnosilo u Bramley-ovoj knjizi kao Bratstvo Zmije, vijugavo?

O: Da.

I ponovo dolazimo na 3-5 kôd sa kojim smo završili kada smo pitali o broju 33.

Moram priznati da su moje prve ideje o tom 3-5 kôdu bile vrlo "kabalističke". "3-5 kôd" je zapeo u mojim mislima kao značenje za pronalaženje nekakve kodirane tajne u nekom drevnom dokumentu. Priznat ću da sam slijedila tu ideju do jednog gotovo apsurdnog stupnja, čitajući i obilježavajući samo svaku treću i petu riječ, ili čitajući tridesetpete linije (teksta), ili tridesetpetu riječ, ili treće poglavlje, petu riječ, i bezbrojne ostale kombinacije kroz veliki broj "okultne" literature. Pravila sam grafikone, dijagrame, tabele permutacija. Radila Gematriju, Notariqon i anagrame! To je postala takva opsesija da sam namjerice morala zaustavljati sebe u brojanju svačega cijelo vrijeme.

Konačno sam se predala. To njie vodilo nigdje. Naravno, bilo je povremenih "pogodaka", ali i bezbroj besmislenih kombinacija. Kada sam vodila bilješke o rezultatima, pronašla sam da pogodci nisu imali veću vjerojatnost, i pitala sam se nije li to slučaj kod mnogih samozvanih okultista koji vide samo uspješne od svojih metoda, a zanemaruju neuspješne. Ili ubacuju neke neuspjehe pod uspjehe. Kako dr. Eco reče, struktura univerzuma je izražena u matematici. Da li je onda čudno da je sve povezano sa svime preko brojeva?

Još jedna stvar koja me protresla bile su napomene o tome da je piramida povezana sa OPS/Drahmonoidnim kontrolerima. Bila sam uložila dosta truda u egipatske religiozne tradicije kao suštinski pozitivne orijentacije. No, komentari glede toga da je pramidni oblik povezan sa Negativnom OPS Reptoidnom hijerarhijom, podsjetili su me na nešto drugo što su Kasiopejci rekli ranije, u 1995.g.:

P: Imamo neka pitanja večeras. Mi smo ranije ove večeri diskutirali o "grozotama očaja" opisanih u prorocima Daniela i također o kojima je govorio Isus. Što je to?

O: Dezinformacije.

P: Hoćete reći da SU grozote očaja dezinformacije, ili pisanje o tome?

O: Oboje.

P: Tko ili što je bio izvor tih informacija koje je prorokovao Daniel?

O: Illuminati.

P: Proročanstva koja je Daniel dobio su dezinformacije?

O: Blizu.

P: Da li je bilo "grozota očaja ( pustinje ?)"?

O: Tamo je bilošta, ako su definicije neograničene.

P: Pa, dobro. Tko je bio Elohim u Bibliji?

O: Premašeno-definitivan.

P: Što to znači? Premašuje definiciju?

O: I varijabilni entiteti.

P: Da li su Elohim bili "dobri momci"?

O: Prva manifestacija je bila ljudska, onda ne-ljudska.

P: Pa, što je uzrokovalo njihovu transformaciju iz ljudske u ne-ljudsku formu?

O: Pakt ili sporazum.

P: Oni su napravili pakt ili sporazum jedni s drugima?

O: Ne, sa OPS-ima 4. denziteta.

P: Kažete da su Elohim bili OPS? Tko su bila ta bića s kojima su napravili pakt?

O: Rosteem, sad znanima kao Rosicrucians ( Rozenkruzeri ).

P: Što je njihov cilj?

O: Vi još to ne možete otkriti.

P: Koji je izvor učenja "Ključevi Enoch-a"? James Hurtak tvrdi da je odveden u više realitete i da su "Ključevi" bili uprogramirani u njega...

O: Prerušeni realitet. (i mjesto na koje su ga odveli i poruka koju je dobio)

P: Što je izvor tog prerušenog realiteta?

O: Istražite da bi otkrili eksplozivne novosti u realitetu.

P: Dobro. Da li su tu kodirane informacije u toj knjizi na više nivoa kao što savjetuje M__.?

O: Kodirane informacije su posvuda. Predlažemo manje korake u izučavanju da bi otkrili principe zemljotresa. Sjećate li se stare parabole 'zagristi više nego se može prožvakati'? To je važno jer je teško vidjeti žilice na lišću ako putujete automobilom brzinom koja ne dopušta da čak ni stabla ne vidite jasno. Predlažemo da budete više kao kornjača nego kao zec. Mrežni rad – i sve će sjesti na mjesto. Trenutno ne možemo reći mnogo stvari, jer onda nećete učiti, a ako ne učite – ne napredujete kao individualna duša!

E, pa, ja sam pokušavala. I uporedo sa mojom rastućom opsesijom brojevima, dogodilo mi se nekoliko vrlo čudnih stvari u tjednu koji je slijedio nakon sesije u kojoj je iznešen kôd 3-5. Prvo je bilo početak dugih nizova vantjelesnih iskustava koji su se nastavili kroz godinu i pol, a drugo je bilo san praćen fizičkim "tragom". I, interesantno, baš sljedeću sesiju, Kasiopejci su očajnički pokušavali komunicirati o nekim stvarima bez kršenja naše slobodne volje. Naravno, mi smo imali svoju vlastitu agendu, dnevni red, i vrlo često su nas baš naša pitanja ograničavala, no izgleda da je otkrivanje aktivnosti neke vrste Tajnih Gospodara Svijeta bilo ono što su Kasiopejci imali u misli. Kao i obično, otvorili smo vrata čudnim stvarima sa naizgled neškodljivim pitanjem:

P: Ima li kakve veze između svih terorističkih bombardiranja koja su se nedavno dogodila u Parizu i bilo koje od sve intenzivnijih vanzemaljskih aktivnosti?

O: Neodređeno. US Air, let 194 - pad; United Air - pad, Colorado Springs; Veza? Preslušajte transkripte snimljene na trakama.

P: Da li je to u neku ruku povezano s pitanjem o bombama u Parizu?

O: Ne. Stroboskopska svjetla su korištena za 3D umnu kontrolu. [Ehm, kako su "stroboskopska svjetla" došla na tapet, kada smo pitali o terorističkim podmetanjima bombi? Dalje, kakve to ima veze sa padom aviona?]
{stroboskopska svjetla = bljeskalice, svjetla koja blješte i trepere nekom frekvencijom, npr, rotaciona svjetla ili ona u disko-klubovima... - p.p}

P: Bljeskalice postavljene gdje?

O: Nije pitanje postavljeno s baš puno razmišljanja! Mi smo pokupili vaše misaone valove, koji su orijentirani k napretku, i pokušavamo vam asistirati kod vašeg povećanog učenja i progresu frekvencijskog vala. Vidite, to podiže nivo energije!!! Preporučivo je postavljati pitanja ali biti nezabrinut zbog prirode ili sadržaja odgovora unaprijed.

P: Dobro. Spomenuli ste bljeskava svjetla. Da li su te bljeskalice, koje se koriste kod kontrole uma, nešto što bi mi mogli ili ćemo moći vidjeti u svakodnevnom životu?

O: Zar vi neznate već? Mi nismo rekli: neke bljeskalice, već smo rekli: bljeskalice, tj. sve su uključene!

P: (T): Bljeskava svjetla dolaze u mnogo oblika i vrsta. Televizor je bljeskalica. Kompjuterski ekrani ( monitori ) su bljeskalice, svjetlosne cijevi - stroboskopi. Fluorescentna svijetla bljeskaju. Ulična rasvjeta bljeska.

O: Policijska vozila, ambulantna, vatrogasna... Koliko dugo je ovo bila istina? Jeste li primjetili bilo kakve promjene u zadnje vrijeme??!!??

P: (F): Prije 20 godina nije bilo bljeskavih svjetla na bilo kojim od tih vozila. Imali su stari tip svjetla koja žmigaju ( kao žmigavci ). Sad, sve više, više i više su tu bljskalice koje se pojavljuju na svim mjestima. (L): I sad, čak su ih stavili na školske autobuse! (T): I na regularne linije autobusa gradskog prijevoza, također. (L): Dobro, da li bljeskanje tih svjetala podešavaju izvjesnu frekvenciju da bi se napravile izvjesne stvari?

O: Hipnotizirajući otvarač.

P: Koja je svrha da se ovako hipnotički otvori osoba?

O: Vi ne primjećujete letjelicu.

P: (T): Dobro, koju letjelicu mi NE vidimo?

O: Od otvaratelja. Prethodnik je sugestiji što je čujno po prirodi.

P: (T): Kojoj sugestiji?

O: Stavite vaše kape za razmišljanje. Mrežni rad ne radi pretpostavke. Podebljajte jednostrane izjave s "činjenicom" jest.

P: (T): Oh. Izrecite vaše izjave u formi pitanja! Ja bih volio "Hipnotičke otvaratelje" za 200$, Alex! Kosmički kviz! (L): Ok, rekli ste "sugestija je čujna po prirodi". Ako je to slučaj, gdje sugestija dolazi iz auditorija?

O: Od kuda vi normalno primate slušne sugestije i od koga?

P: Radio, televizija... (T): telefon... Da li o tome pričamo?

O: Da.

P: Ako primjetite bljeskanje za vrijeme vožnje dok vozite, ili sjedite ispred vašeg tv-a, onda vam sugestije mogu biti bolje stavljene u vas radi tog hipnotičkog, otvorenog stanja? Da li je to točno?

O: Da.

P: Koje su to sugestije dizajnirane da to rade, u općenitom smislu? Da ne vidimo letjelicu?

O: Da.

P: (T): Da li dobivamo te signale iz radija u autu, čak i ako nije upaljen?

O: Ovisi o tome da li je tamo ili nije - drugi izvor.

P: Drugi izvor kao?

O: Na primjer ELP ( elektromagnetski puls ).

P: Što je ELP?

O: Ekstremno nizak puls.

Trebam primijetiti ovdje da, dok pukovnik Phill Corso nije objavio svoju knjigu 'Dan nakon Roswella', nikada nisam bila čula za izraz "ELP". I zapamtite, ova je sesija bila u kasnijem dijelu 1995.g. Corsova knjiga bila je objavljena nekoliko godina kasnije.

P: (T): ELF, ekstremno niska frekvencija, i ELP ekstremno niski puls - da li je to ista stvar?

O: Ponekad.

P: To bi bilo vanjski puls ili frekvencija?

O: Da.

P: Da li bi to poticalo iz izvora bljeskanja?

O: Ne. One rade u skladu.

P: (L): I taj proces sprečava nas da nešto vidimo, kao letjelica koja leti na našem nebu u bilo koje vrijeme?

O: Ili ih možda vidite kao nešto drugo.

P: Sad, moramo se zaustaviti na trenutak jer vam želim nešto reći. Zadnjih nekoliko mjeseci, pažljivo sam gledala nebo kad god sam imala priliku. U 3 ili 4 odvojenih slučaja vidjela sam nešto za što sam mislila da je uobičajeni avion, i promatrala bih ga pažljivo i onda pregledavala lijevo ili desno i kad sam pogledala natrag na mjesto gdje bi trebao biti taj avion, bazirano na promatranoj brzini i smjeru, tamo nebi bilo NIČEGA. Stojim i tražim i tražim, gledam i ništa ne pronalazim. Te stvari su jednostavno samo NESTALE. Znam da sam ih vidjela, znam da nisam bila luda, znam da nisu mogle samo tako nestati kompletno - i desilo se to nekoliko puta i zbilja me potreslo. Što je dublji smisao toga, osim što nas mogu kompletno preletevati cijelo vrijeme, iz raznih razloga, i da mi budemo kompletno masovno nesvjesni toga?

O: Da, monoatomsko zlato!

P: I na što se to odnosi, što to znači?

O: Totalno ropstvo bića, uma, tijela i duše. Bljeskalice koriste minutnu zlatnu nit. Što čini minutnu niti, što mislite? Naslutite, nije to iz Fort Knox-a! Vidite, to ima posebna svojstva.

P: (T) Siguran sam da ima! Stvar je u tome da ako radi ono što Hudson kaže, struktura moći bi ga srušila - on nebi mogao toliko daleko stići s time. Dakle, ako oni njemu dopuštaju da to radi, to je radi toga što to ne radi ono što on kaže da radi, već suprotno. Što je ono što je rekao. Kad uzimate tu tvar dugo vremena, vi kompletirate program, to rekonstruirate vaše gene. Nije li to ono što nam se desilo već prije? Da li to želimo učiniti opet? (L): I nije li rečeno da je SVJETLO korišteno da bi prekinuli izvjesne DNA faktore? (J): Upravo tako! (L): Dobro, kako da blokiramo tu vrstu kontrole?

O: Nećete.

P: Da pitam ovo, CD je upitao interesantno pitanje. Glasilo je: ako mi znamo što on misli da znamo, i ako mi gradimo vrstu moći i snage kako on misli da mi radimo, i dobivamo točne informacije oko svih tih stvari, zašto NAS nije netko bilo iz 3. ili 4. denziteta, prekinuo, zblokirao ili bilo što takvog. Naravno, nisam mu objasnila nivo i intenzitet napada i smetanja i mnogim drugim stvarima... ali, u nekom smislu upitao je vrlo iskreno zašto ništa fizičkog nije učinjeno, kao što je izjavio, "da nas smaknu"?

O: Sile moći koje jesu, žele usporiti objavljivanje informacija.

P: Da li to uključuje OPS-e 4. denziteta?

O: Ne, ali oni ne vide ono što oni ne žele vidjeti. [Sada tu primijetite razliku. Rekli su "sile koje jesu" žele usporiti infoemacije, i pitala sam da li to uključuje OPS frakcije, i odgovor je bio "ne". To onda očito znači da "sile koje jesu" o kojima je riječ, mogu biti "dobri dečki"]

P: Oni nas ne vide kao prijetnju?

O: Više kao smetnju.

U ovom sam trenutku htjela pitati o čudnim iskustvima koje sam bila imala od početka istraživanja poslova "Tajnih društava", i o vantjelesnim iskustvima (skraćeno, na eng., piše se "OOBE" – p.p.). Očito to nisu bile iste stvari / događaji!

P: Dobro, želim pitati o doživljaju koji sam imala prošle noći - imala sam iskustvo koje izgleda da je bilo OOBE. Da li sam zapravo to doživjela?

O: Bilo je to "sve intenzivno curenje" solarnog realiteta.

P: Dobro, što je to "sve intenzivno curenje" solarnog realiteta?

O: Realiteti su razdjeljeni po kategorijama na raznim nivoima, kao i sve ostalo. Korijenska baza proučavanja astrologije je "ujedinjeni realitet entiteta", što je u vezi s efektom da lokalna kosmička tijela imaju na tijela i duše bića 3. denziteta u bilo kojoj danoj lokaciji.

P: Dakle, što to znači kod onog što sam iskusila? Osjećala sam da se krećem u i izvan svojeg tijela opet i opet, nešto kao da radim neku vježbu.

O: Sunčeva aktivnost se dešava kad se tvoj doživljaj dogodio i koji je baziran na tvojem "sunčevom povratku", i imala si efekt djelomičnog odvajanja tvoje duše od tijela. Sad, samo radi zabave, zašto ne provjeriš svoj horoskop tog dana i vidiš da li je izgled bio povoljan za istek potencijala tijela više nego obično?

P: sad, tu se mogu poigrati malo više s tim, da li ću to doživjeti opet, ili mogu li?

O: Pa, to se uvijek iskusi barem jednom u životu ljudskog bića, ali za većinu ljudi, to se desi na kraju.

P: [ mnogo smijeha ] (L): Mislite, umrla sam? Ili je to ono što ljudi dožive kad umru?

O: Da, ali ti si se vratila natrag na večeru!

P: Dakle, to nije bilo samo OOBE, to je bilo odvajanje duše od tijela? Da li je to drugačije nego kod astralne projekcije?

O: Ne. Kod "astralne projekcije" nivo svijsti nije tako intenzivan radi "srebrne niti" i omota svijesti 3. denziteta.

P: Vi momci neznate kako sam to intenzivno doživjela. Bila sam TOLIKO svjesna SVEGA. (T): Svjesnija nego ikad prije, točno? (L): Moram reći, da. Igrala sam se s tim što mi se dešava i zabavljala se. Primjetila sam svaki mali osjećaj. Odvajanje od tijela proizvodi pištavi zvuk, kao neka vrsta električnog iskrenja, i mijenja se kako se krećete iz tijela ili u tijelo. Znala sam ono što radim. (T): U astralnoj projekciji, duša je još uvijek povezana s tijelom. U ovom slučaju, da li je Laurina duša bila kompletno odvojena od njezinog fizičkog tijela?

O: Ne kompletno, već samo dio koji je bio odvojen.

P: Pa, imala sam takoreći nožni prst unutra. (T): Dakle, da je Laura izgubila kompletnu vezu, da li bi ona u toj točki umrla?

O: Da.
[ pauza ]

P: (L): Sljedeća čudna stvar poslije toga, imala sam san u kojem sam bila na safariju. Sanjala sam da smo svi otišli u Afriku i da sam dobila neke informacije tamo, nešto što su mi dali i stavili u moj džep na desnoj strani. I onda, samo nekoliko dana kasnije, doživjela sam situaciju kad sam se našla u opasnosti, nešto je istraživalo u smjeru mog uma i zaštitna naprava upucala me je dolje u moju desnu stranu trbuha, kao raketa. I idući dan, primjetila sam malu, duboku ranu na tom mjestu. Što je to bilo?

O: Energetsko pražnjenje. Slabost magnetske ravni je tamo.

P: Dakle, da li je korisno da se to može?

O: Možda.

P: Pa izgleda da kad se tijelo nađe pred nekom prijetnjom, da se automatski podiže obrana. To je prilično dobar talent koji vrijedi imati.

O: Naravno, u 4. denzitetu

P: Da li je to akcija 4. denziteta, ili mogućnost u njemu?

O: Blizu.

P: Dobro, to je bilo energetko pražnjenje. Da li je ta energija ostavila tu ranu na mojem tijelu?

O: Da. Naučit ćeš prirodno kako evoluiraš.

Iako sam mislila da nikada više neću imati OOBE istog intenziteta, imala sam, i to odmah nakon uvoda u informaciju o 3-5 kôdu. Nastavila sam imati gotovo redovno iskustva sa onim što mora biti oblast, realitet 4. denziteta. Mogla sam vidjeti sa zatvorenim očima, mogla sam spavati bez da "zaspim", i biti potpuno svjesna i "sadašnje stvarnosti" (npr. dječjeg muvanja po kući) i, istovremeno mi je cjelokupni drugi svijet bio otvoren, u kojem su ljudi dolazili i bili i pričali samnom i ja sa njima. Bilo je nemoguće "generirati" takva iskustva, ali ovaj "proboj" se dešavao tako često da mogu reći da se oko polovica mojih dnevnih aktivnosti odvijala u dualnoj realnosti. Promatrala sam taj fenomen sa radoznalošću i skepticizmom. „Projicirala“ bih se tamo gdje su bila djeca da vidim što točno rade, i onda se vratila, „orijentirala“ se u ovoj realnosti i onda fizički otišla provjeriti da li je ono što sam vidjela točno. Nisam znala što mi se događa, ni zašto, ali bilo je dovoljno čudno da me drži u pažljivom stanju. Nisam o tome htjela previše pričati, jer kadgod bih takve stvari iznijela pred grupu, izgledalo je da čak ni oni nisu bili baš sposobni da shvate ono što sam im pokušavala reći. Potrošila sam neko vrijeme čitajući knjige iz psihologije u naporu da odredim jesam li gubila razum! Nisam bila sigurna, ali neki su tragovi o mogućoj prirodi toga bili dati u sljedećoj sesiji. I opet su Kasiopejci koristili priliku da daju više informacija o Konzorciju:

P: Jedan dan sam iskusila jedno od onih produženih stanja prije spavanja, i izgledalo je kao da sam u razredu i da mi netko objašnjava neke stvari. Ono što su mi govorili bilo je da za vrijeme sezone Božoća, izvjesni koraci mogli bi biti poduzeti od onih koji kontroliraju ekonomiju i da poslije toga, u Januaru i Februaru, čitavo mnoštvo stvari će biti pušteno u opticaj i da će ekonomija biti dovedena do stanja većinskih proporcija. Nije bilo jasno da li je to bila OVA godina, ali znam da je bilo poslije Božića. Možete li mi reći od kuda dolazi ta informacija i što sam iskusila?

O: To je duga i komplicirana tema, ali datt ćemo sve od sebe da to najbolje objasnimo. Ono što si vidjela je jedna od mogućih budućnosti. Ekonomija u našem svijetu 3. denziteta je potpuno stvorena ( kontrolirana ). Sile koje ju kontroliraju su i 3. denziteta i 4. denziteta. Ima konfliktnih mišljenja u sektoru 3. denziteta upravo sada u smislu kada, gdje i kako pokrenuti ekonomsku depresiju. To je bilo "u procesu" izvjesno "vrijeme" kao što ga vi mjerite. Zasad, sile koje zastupaju mišljenje protiv kolapsa su prevladale. Koliko će to stanje ostati, otvoreno je prema mnogim rezultatima. Također, molimo budite svjesni da je stanje ekonomije u potpunosti iluzija. Drugim rječima, svjetska ekonomija djeluje zasebno i bazirana je na onom što je rečeno populaciji, i u što da vjeruje.

P: Pa, to je sve dobro i krasno osim jedne činjenice koju sam promatrala u zadnje vrijeme i to je da cijene nastavljaju ići gore, a plaće prosječne osobe ne. Gledala sam cijene i one skaču na vrlo čudan i zastrašujuć način. Znam kao činjenicu da si ljudi ne mogu priuštiti živjeti. Veliki segment populacije ne može, to je.

O: Nitko tko se podvrgava "pravilima" si ne može priuštiti da "živi", ali ako odbijate igrati tu igru kao što vam se kaže, vi ćete ustvari biti prilično dobro.

P: Dobro. Što ste mislili pod time da se ne igra ta igra prema pravilima? Kojim pravilima?

O: Najbolji način da mi odgovorimo na to jest da vi razmišljate na glas i čekate naše odgovore.

P: Dobro. Prvo je ta ideja o "uobičajenom poslu".

O: "Zamka" broj jedan!

P: (S): Pravilo broj dva je to vi trebate štedjeti svoj novac.

O: Vi štedite svoj novac tako da manipulirate njime, ne da ga pohranite. Kad ga pohranite u banku, vi pomažete Bratstvu, tj. Illuminatijima, tj. Antikristu, koji ga tako multipliciraju za sebe, a vama ostaju "mrvice". I Antikrist može "prizvati ga" bilo kada, kad god zaželi

P: Jedan od najpopularnijih načina da se zaradi novac je investiranje u tržište dionica. Ali, meni izgleda da je tržište dionica također dio Antikrističkog sistema i investiranje tamo bi također bilo da se dobiju iznosi veličine "mrvica".

O: Da i ne. Nisu sve dionice kojima se javno trguje pod kontrolom Illuminatija.
Mi ne preporučamo ništa specifično, mi samo postavljamo osnove. S generalnim zaključcima koje smo vam dali, vi ćete shvatiti detalje sami, što je ekvivalentno učenju, što je pokazatelj vašeg napretka kao duša.

P: Rekli ste da bi mi trebali multiplicirati naš novac i da ako ga pohranjujemo da to ne radi za nas...

O: Ako primjećujete, svi uspješni biznismeni to rade. Oni umnožavaju svoj novac, proširuju svoje horizonte, neprekidno. Oni multipliciraju svoj novac pomoću multipliciranja svojih proizvodnji, a tako i njihov priliv također. I proces se nikada ne završava jer oni instinktivno razumiju da je to dio ciklusa. da bi se nastavio priliv, on ne smije biti samo održavan, već mora rasti da bi išao ukorak s krugom koji se okreće u spirali povećanja i ekspanzije. I da bi se to desilo, proizvodi se moraju proširivati prema tome. Kad to prestane, to se uruši, dešava se kolaps. I tako Illuminati, tj. Bratstvo, tj. Antikrist kreiraju "paniku", pomoću protivljenja toku, čak i samo malo, i onda agresivno oglašavaju kreirani dojam.

P: S: Pa, investiranje je dobro ako imate novac, ali Laura i Frank nemaju novca za investirati. Kako bi oni to mogli učiniti?

O: Jedan primjer bi bio da međusobno podijele svoja iskustva, poglede i učenja. Jedan način da to postignu bi na primjer, moglo biti objavljivanje.

P: L: Znam da ste vi svjetlosna bića 6. denziteta i da smo mi samo ljudi 3. denziteta, i teško nam je nastaviti ono što radimo pod konstantnim napadima iz svih smjerova, unutrašnjih i vanjskih. Ne vidim načina na koji bi mi mogli ispričati te sve doživljaje bez riskiranja daljnjih problema.

O: Rad nije bio zaustavljen, i neće biti zaustavljen. Rečeno vam je da objavljivanje svih vaših dijelova rada jedva "jedan telefonski poziv" udaljeno, jer vi još nemate vjeru u tu izjavu i imate probleme pitajući što vi želite radi straha od kreiranja krivih "impresija", što je u vašim glavama i također dio procesa napada. Mi smo vas doveli do ove pozicije, ali znate kako se kaže: "Vi možete dovesti konja do vode, ali..." ( ... ga ne možete natjerati da pije. ) Potrošili ste enormne količine energije komunicirajući sa raznim izvorima, ali većina toga je besplodno. Rekli smo vam da se umrežite!! Takav način odlično funkcionira!!!

Sad, na stranu sa interesantnim napomenama o ekonomiji, za mene je bila značajna stvar da sam bila vidjela „jednu moguću budućnost“ u tom stanju polusna. Pitala sam se je li to bilo ono što se događalo u mnogim drugim slučajevima proboja („bleed throuhg“). Jesam li ja bila pri nekoj vrsti točke „grananja“ univerzuma u kojemu su takve energije da su mnoge realnosti prisutne u svojoj mogućnosti (u svom potencijalu)? I ponovo su Kasiopejci požurivali „mrežni rad“ kao nešto što „začudno funkcionira“. ( termin 'mrežni rad' označava i rad povezan sa {što većim brojem – to bolje} drugim pojedincima i grupama, suradnju, dijeljenje iskustava, znanja i informacija.. te nije nužno vezan samo za kompjutersko umrežavanje. Kompjutersko umrežavanje je samo nešto što takav rad u današnje vrijeme omogućuje na najbolji mogući način - p.p.) Jesam li ja prakticirala mrežni rad? Mislila sam da jesam. Zaista sam razgovarala sa velikim brojem ljudi i radila vrlo naporno da sastavim magazin koji bi postao jedan „organ“ za Kasiopejski Materijal. Ali radeći posao sama bilo je kao porođajne muke. Cijelo breme je, izgleda bilo na meni.

Jedna od stvari u Matrix knjigama (od V.Valeriana – p.p.) koja me posebno interesirala, uzevši u obzir komentare Kasiopejaca o Hitleru i stvaranju „Master Rase“ (rase koja će nadvladati sve ostale), bila je ideja da su Nijemci/Nacisti bili zapravo ti Tajni Gospodari svijeta. Dalje je sugerirani da su oni producirali cijeli „šou“, ukljućujući i „alien scenarij“, jer su bili u mogućnosti da naprave Vremensku mašinu. Postojale su neke varijacije te teorije, uključujući i jedan zli Konzorcij Nacista i američkig tajnih grupa umiješanih u eksperimente kontrole uma, između ostalog. I tako sam to iznijela:

P: Da li su Njemci konstruirali vremenski stroj za vrijeme 2. svj. rata?

O: Da.

P: Stvarno su ga napravili?

O: Ja.

P: Da li su SAD došle u posjed vremenskog stroja konstruiranog od strane Njemaca?

O: Ne.

P: Zašto ne?

O: Bio je premješten drugdje.

P: Gdje?

O: Mausenberg, Neufriendland.

P: Gdje je Mausenberg?

O: Antarktiklandt.

P: Tko kontrolira rad tog stroja ili tko se njime koristi?

O: Klaus Grimmschackler.

P: Nisam mislila na specifičnu osobu, već grupu. Amerikanci ili Njemci?

O: Deutsche.

P: Da li su oni koristili taj stroj da bi se transportirali tamo, a i kroz vrijeme?

O: Bilo je izvedeno u Glophenu in gestalt, bit, yie aire das gluppen und werstalt de vir seinderfor bidde.

P: Zašto nam dajete to tako da mi to ne možemo razumjeti?

O: Oprostite, dobili ste to pomiješano u transmisiji radi tematike.

P: Vratimo se natrag na taj njemački vremenski stroj. Da li su Njemci zarobili pali ili došli do palog NLO-a za vrijeme rata?

O: Da.

P: Tko je upravljao letenjem te letjelice - oprostite - OPERIRAO tom letjelicom?

O: Sivi.

P: Da li su Njemci bili u mogućnosti rastaviti tu letjelicu i konstruirati drugu, sličnu letjelicu ovoj koju su zarobili?

O: Nisu ni trebali. Oni su dobili informacije o tim stvarima kroz kanalizirane izvore.

P: Da li su Njemci dobili informacije od Vril Society ( društva )?

O: Djelomično. Također Thule Society.

P: Te individue koje imaju taj vremenski stroj na Antarktiku, što oni čine s njim ili što planiraju učiniti s njime?

O: Istražiti vremenske sektore kroz petlju cilindra.

P: Što je petlja cilindra?

O: Kompleksno, ali je profil od 4. pa do 6. denziteta.

P: Ima li kakvih posebnih ciljeva koji bi oni postigli radeći to "vremensko ispitivanje"?

O: Ne u sadašnjosti, kao što ju vi mjerite.

P: Pa, ako su oni pobjegli i prenijeli taj vremenski stroj na Antarktik, da li rade s bilo kojim takozvanih "vanzemaljaca"?

O: OPS 4. denziteta.

P: Da li su ti Njemci i njihov vremenski stroj, u bilo kojem dijelu plana preuzimanja Zemlje kad se ona pomakne u 4. denzitet?

O: Možda.

P: Da li su Njemci iza bilo koje zavjere u SAD-u?

O: Ne. OPS-i 4. denziteta su iza svih.

P: Između stvari o kojima smo diskutirali, između Njemaca i Thule Society i Vril Society, da li je to "Crno Sunce Koje Osvjetljava Unutrašnjost"? Možete li nam reći što je "Crno Sunce"?

O: Krajnja sudbina OPS orijentacije.

P: Da li je to Crno Sunce stvaran astronomski fenomen?

O: U svojoj osnovi.

P: Što bi mi mogli znati kao Crno Sunce? Crnu rupu?

O: Dobra mogućnost.

P: Malo nevezano pitanje, ali ima li tu veze s Japancima, kako je sugerirano u nedavnoj TV-epizodi X-Filesa?

O: Samo u smislu na nivou sudjelovanja u "tajnoj" svjetskoj vladi.

P: Terry je imao teoriju da su SAD u toliko velikom dugu prema Japanu i da će oni povući svoje obaveze i uzrokovati pad japanske vlade i da će Japanci i još neki drugi opet izigravati "loše momke", još jednom, kao što su bili u 2. svj. ratu? Da li se to planira?

O: Ne.

P: Zašto su X-Files uputili na japansku eksperimentalnu zavjeru koju krive za NLO/vanzemaljsku aktivnost u SAD-u? Zašto oni predstavljaju Japance kao "loše momke"?

O: Zapamtite, "X-Files" su imali temelje na izmišljenome.

Nakon toga sam otišla (sa diskusijom) u ostalim pravcima pa ću taj materijal izostaviti. Međutim upravo na kraju ove iste sesije, sjetila sam se nečega što su Kasiopejci rekli skoro godinu dana ranije kada smo krivudali jednom sesijom. Predmet debate sadašnjeg trenutka bila je UFO konferencija pri Gulf Breezeu koja se trebala održati. Raspravljali smo o prisutnosti i distribuciji našeg magazina, Aurora Žurnala, i bila sam podsjećena na činjenicu da su Kasiopejci bili predložili odlazak na konferenciju u Gulf Breeze „u proljeće“ u vrijeme kada se ta konferencija uvijek održavala na jesen. Starija sesija je išla kako slijedi: {Gulf Breeze = Zaljev Povjetarca, lahora – p.p.}

P: (T): Još neka pitanja?

O: Otiđite u Pensacolu.

P: (L): Tko želi ići u Pensacolu?

O: Ja, ja! ( smjeh )

P: (T): Da li će se nešto desiti u Pensacoli?

O: Konferencija. Povećena aktivnost u uskom području Floride, vrtlog. Ako odete u Pensacolu vidjet ćete NLO-e svih vrsta, uključujući i izričito vaše.

P: Oh! To je vaša konferencija! I mi smo pozvani!

O: Dobro.

P: (T): Kad je to kada bi trebali ići? Da li je ako krenemo bilo kada, da će tada biti konferencija?

O: Maj.

P: Ima li tamo nešto u Maju? U Pensacoli? (J): Projekt Awareness ( Svjesnost ) je u Maju, ali je to u Tampi. (T): Da li govorite o konferenciji u Maju u grupi konferencija u Pensacoli?

O: Gledajte i vidite.

P: Dobro, u Maju, da li bi trebali otići u Zaljev?

O: Da.

P: T: Dobro, konferencija o Zaljevskom Ratu će biti u Maju u Tampi.

O: Napravite sesiju i promatrajte u isto vrijeme. Dajte nekome tamo vani video kameru! Pokušajmo usmjeriti te sve "ufologe" na pravi put.

Sad, čudna stvar glede te UFO konferencije o kojoj smo razgovarali je da je normalno planirano da se proljetna konferencija održi u Tampi, a jesenja konferencija u Gulf Breezeu. Kako se pokazalo, baš te godine jesenja konferencija u Gulf Breezeu bila je skoro otkazana zbog uragana! To je sam po sebi bio krajnje interesantan događaj. Mi smo bili planirali prisustvovati baš toj konferenciji i Terry i Jan već su napravili rezervacije. Uragan Opal vrtio se okolo po Zaljevu i svi su čekali da vide gdje će, na kojem mjestu, udariti u obalu:

Kasiopejci: Ponovni pregled: što smo rekli o vremenskim prilikama. Zašto pretpostavljate da se „Opal“ dogodio u referentnoj točki vremena i prostora?

P: Da se prekine NLO Konferencija u Zaljevu? Da li to znači da bi mi trebali ostati kod kuće?

O: Na vama je, ali, predlažemo odgađanje, mogli bi vam reći za golemu bitku!!!!

P: Dakle oluje su refleksija bitki na višim nivoima? Da li su dobri momci pobjedili?

O: Da, ali nije završeno, i bojimo se za te koji su povučeni u lokator radi opakog plana od strane OPS-a 4. denziteta.

P: Planova kao na primjer? Više vremenskih neprilika ili nečeg direktnijeg?

O: Oboje, nekoliko opcija je otvoreno za njih, i u proceduri je; velika oluja ( hurikan ) bi mogao udariti za vrijeme konferencije, ili tornado pogađa hotel Embassy Suites, ili bomba raznosi nivoe centra u kojem se održava konferencija, ili masovno otimanje i mentalne kontrole inicirane kako bi uzrokovali golema neslaganja i moguće nasilje, koje bi slijedile ekstremne izmišljotine.

P: Dakle, tu je mogućnost da nešto zbilja pozitivno može doći iz tih povezivanja na toj konferenciji. A da bi spriječili tu mogućnost, OPS sa 4. denziteta poduzimaju mjere?

O: Da, zašto pretpostavljate da je to sada prekinuto? I niste li primjetili da su oluje u porastu u Oktobru, a ne u smanjenju, kako bi u stvari bilo normalno?

P: Pa, tada, nagađam da ćemo ostati kod kuće.

O: Slobodna volja.

I tako smo otkazali naše rezervacije. Kao što se ispostavilo, uragan je pogodio skoro u centar Gulf Breezea, i konferencija je premještena. Jasno, nije bilo eksplozije bombe ili tornada, dakle ako je ijedna od prije spomenutih mogućnosti bila u igri, uzgleda da bi to onda bile masovne otmice i inicijacije mentalne kontrole.

Kao rezultat ovog uragana, organizatori su odlučili premjestiti termin održavanja, tako da je Gulf Breeška konferencija održana na proljeće sljedeće godine, 1996. Ali NE u maju, nego u martu. Dakle, iako su Kasiopejci pokupili nešto o ovom specifičnom premještaju, nije to bio baš „pogodak u sridu“. Još jedna stvar koja se dogodila od tog uragana, jest da su organizatori raspustili svoju organizaciju i reformirali je. Više ne drže „UFO“ konferencije, nego se radije fokusiraju na „Metafizičko/New Age“. Dakle, moglo bi biti da je bilo masovnih otmica i mentalnih kontrola koje su pokrenule razdor. No, bilo bi teško rascjepkati i podijeliti u frakcije ufologe više nego što to već jesu!

No, vratimo se prvoj pročjetnoj UFO konferenciji u Gulf Breezeu:

P: (L) Ove godine UFO konferencija u Gulf Breezeu je u proljeće. Je li to ta na koju bismo trebali otići?

O: Da.

Kada sam iznijela subjekt odlaska na UFO konferenciju za vikend pred mog bivšeg muža (za kojeg sam bila udana u vrijeme događaja o kojem pričam), on nije imao prigovora, ali kako su dani prolazili, njegova podbadanja i prigovori i pronalaženje grešaka (što je bilo njegovo standardno ponašanje), pojačala su svoj intenzitet.

Još sam bila na terapijama 3 puta tjedno, zbog automobilske nesreće iz decembra 1994., i to je bilo jedno od sredstava koje je koristio protiv mene. Očito, ako mogu ići na konferenciju, ne treba mi nikakva pomoć u kući i oko djece. I ne samo to, nego je počeo potajno poticati djecu da ne izvršavaju svoje poslove. Kada bih im zbog neizvršenja poslova zabranila izlaske ili dala slične zabrane, on bi nadglasao moj autoritet govoreći mi da „je to ono čemu služe majke – da brinu o svojim obiteljima.“ Očito, prema njegovoj definiciji, to je značilo biti priručni sluga i otirač za svakoga u kući.

Situacija je eskalirala dnevno i imala sam kompletno izostajanje uspjeha terapije. Nervozni drhtaji u mojim rukama su se povećali, razni nervni bolovi, utrnulosti i parcijalne paralize koje sam bila počela polako nadvladavati, sručili su se nazad na mene i postala sam tako depresivna, da sam jedva funkcionirala. I ne samo to, nego sam iznenada zaradila infekciju uha od koje mi je polovina glave nabubrila 5 do 7 cm. Nije bilo šanse da uđem u avion sa takvom infekcijom. Doktor me stavio na 850 mg Augmetina 4 puta na dan, što je smanjilo infekciju, ali ne u potpunosti.

No, borbe koje sam vodila sa svojim zdravljem izgleda nisu bile važne ni mom bivšem mužu, ni, zbog njegovih manipulacija, mojoj djeci. Tijekom vremena kada nisam bila u stanju ni dignut se iz kreveta, ležala bih i slušala kako muž i djeca samo gledaju televiziju u susjednoj sobi, znajući da namjerno prave koliko god više mogu nereda i buke; znajući da je to bilo njegovo maslo; i da ću ako kažem i jednu riječ biti ušutkana kao žena koja ne želi više biti supruga i majka! Bila sam tako odlučna da pokušam otići na tu konferenciju, i izgledalo je da je moja volja da išta napravim, polako ali sigurno potkopana.

Sjećam se tog ležanja, osjećala sam se usamljenijom i zatvorenijom nego ikada u životu; zatvorena ne samo zbog okolnosti života, nego i zbog pogoršanja zdravlja. Oči bi mi lutale po stalcima s puškama na zidovima sobe (nije mi bilo dozvoljeno da dekoriram sobu kako bih željela, nego sam morala živjeti u sobi punoj kolekcija pušaka i lovačke opreme), i mislila sam kako bi lako bilo dati mu njegovu slobodu, dati djeci što su htjeli, život bez pravila i ograničenja, i dobiti mir i slobodu od bolova za sebe.

Sve što je trebalo, bio bi jedna radnja, akt .... čega? Je li mi nedostajalo hrabrosti?

Ali onda sam promišljala o djeci. Iako ih je on izmanipulirao, što bi to njima značilo, posebno bebi, da čuju pucanj iz puške i dotrče i nađu svoju majku sa polovicom glave i moždinom rasutom po zidovima? Nisam im mogla to napraviti. Bez obzira na sve, morala sam izdržati bolove i frustraciju. Bilo je to breme koje sam izabrala, i trebala sam samo poravnati ramena, pokupiti ga i nositi. Ali, kakva je to samo bila osamljenost!

Kao i obično, pokušala sam naći manu ili grešku u sebi. Možda je to bilo moje stajalište, ili neka vrst poremećaja moje percepcije. Možda je postojao kakav jednostavan odgovor – nešto što sam mogla učiniti da napravim život ugodnijim i funkcionalnijim za cijelu obitelj.

Kao što je i bilo, uložila sam enormne napore da su sesije i njima povezan rad što manje upletene u život obitelji, ali bilo bi to nemoguće. Možda sam sagledavala da je ono što radimo važno, a zapravo nije bilo? Možda trebam jednostavno odustati, ili barem smanjiti učestalost sesija? Izgledalo je prilično jasno da, da nije bilo Kasiopejaca, da nije bilo sesija, ako se vratim pod okrilje Baptističke vjere moga muža i postanem savjesna i pokorna žena, sve će biti u redu.

Ali nisam to mogla učiniti.

Nagon da naučim, da riješim stvari iz moje prošlosti i sadašnjosti bio je suviše jak. Nisam mogla više gurati stvari pod tepih. Nisam si mogla više lagati i reći da „Bog je na nebu i sve je sa svijetom u redu. “ Vidjela sam i iskusila previše. Tu bi mi samo lobotomija mogla pomoći!

I tako, odlučila sam da pitam Kasiopejce što bih mogla napraviti da učinim život poddnošljivijim. Znala sam da će to značiti kršenje pravila „nema osobnih pitanja“, ali nisam mogla vidjeti druge nade za odgovor. Ispostavilo se da je to bila vrlo neobična sesija:

P: Žao mi je ali imam neka osobna pitanja večeras prije nego što počnemo sa drugim stvarima. Željela bi znati koji je razlog ove grozne depresije koju doživljavam već duže vrijeme. Već mi je dosta.

O: To je napad za slamanje.

P: Od kuda on dolazi?

O: OPS 4. denzitet.

Ali primijetite da su „ agenti“ „napada“ bili članovi moje obitelji! Promatranje su mi bila pokazala da se to često događa (i drugima).

P: Što mogu učiniti da to prekinem prije nego što me uništi?

O: Suprotstavi se.

P: Pomoću čega? Kako se možeš suprotstaviti stvarima koje su jednostavno iznad mojih mogućnosti da se nosim s njima?

O: Kako se napad očitava kod tebe, u 3. denzitetu?

P: Kako? Izgleda da me moj muž ne voli. Ne osjećam se sigurnom ili na bilo koji način sposobnom da funkcioniram kao žena i majka s tim osjećajem, i znam da to mora biti kriva interpretacija s moje strane, ali ne mogu si pomoći, već se osjećati ovako, na ovaj način. Kako mogu prebroditi taj osjećaj koji me konstantno pokušava razbiti na komadiće? Ne samo da moram podnositi konstantan teret kao podrška djeci, kuća, rješavanje svega, već sam i također neprekidno "na piku" s njegove strane. Niti jedan od mojih osjećaja nikad nisu promatrani. Osjećam se kao da sam bila pregažena i onda zatrpana pomoću buldožera. To je ono što želite znati?

O: Ti skrećeš radi odvajanja.

P: Na što ste mislili?

O: Što je definicija riječi "odvojiti"?

P: Napustiti uniju. Istupiti. Prekinuti vezu.

O: Napadu se ne suprotstavlja slijeđenjem ciljeva napada.

P: Koji bi se planovi bacili u stranu radi odvajanja u ovoj točki?

O: Glas.

P: Što?

O: I svi drugi. Preporučamo ignoriranje "podbadanja" i drugih neugodnosti, jer to nije od tvojeg bića, zato se i nebi trebalo uzeti "k srcu", i kad se tako uzme, uzrokuje emocionalne poremećaje i manifestira se kao depresija i vezane bolesti uz to. Ta oboljenja imaju tendenciju da izrastu u velika i intenzivna, i zato, uzrokuju nekoliko oštećenja planova i aktivnosti na koje se cilja kod izvršavanja nečije "misije".

P: To je sve lijepo i krasno. Ali, samo koja je točno misija?

O: Ti se budiš njome baš dobro, hvala!

P: Kažete da svo ovo konstantno diskutiranje i razdvajanje jedne stvari od druge i govoreći o njima i misleći o njima, doslovce nas i vodi negdje?

O: Apsolutno!!!!

Jedan od glavnih razloga što smo htjeli otiči u Gulf Breeze na konferenciju je bio taj što smo sastavljali magazin, kao što sam pomenula prije. Nadali smo se da će on biti jedan „organ“ za Kasiopejske materijale, jer nisam mogla smisliti neki drugi način koji bih si mogla priuštiti da napravim te materijale dostupnima. Planirali smo printanje hiljada kopija koje bi ponijeli sa sobom na konferenciju i razdijelili ih sa pretplatničkim formularom zakačenim unutra.

P: Pa, nastavimo s pitanjima. Da li je magazin ili neki drugi način za dobivanje informacija dio te "misije"?

O: Kad naučite, vi se napunite energijom.

P: Što to znači u vezi ovog pitanja?

O: Voditi za ruke? Nema šanse, mala!

P: Frank i ja smo diskutirali oko imena magazina prošle noći i zaključili smo sa - tko zna kako - Aurora, što simbolizira svitanje, buđenje... takvu vrstu stvari. Od kuda nam je to došlo?

O: Pogledajte prethodna 2 odgovora.

P: Bilo kakvih komenatara?

O: Nema potrebe, ide vam jako dobro samima.

P: Što si očekivao da će reći? "Napadnuta djevojka"?!? ( smjeh ) Da li će se magazin sam održavati?

O: Mi vam to nećemo reći jer bi to prekršilo direktivu nivoa jedan.

P: Koja je direktiva nivoa jedan?

O: Pogledaj prethodni odgovor.

P: Pa lijepo! Želim znati! Ima li neko mjesto tamo koje izdaje naređenja?

O: Ti ćeš znati kad će to biti u redu, a ne prije!

P: Momci, želim da znate da se ponekad osjećam kao mala i sitna poput pijuna na šahovskoj ploči!

O: I trebala bi se, ti naseljavaš OPS okruženje 3. denziteta.

P: U najmanju ruku sam se nadala da ako sam bila pijun, da su neki igrači dobri momci. Da li je to pitanje previše?

O: Da. Dobri momci ne igraju šah.

P: Ali tu je bilo toliko mnogo stranih događaja, toliko sinhroniziranih dešavanja. Da li to dobri momci pomažu ili me loši momci vode u krizu?

O: Niti jedno. Priroda ide svojim smjerom.

P: Dobro. Jedan od osjećaja kojeg sam iskusila je taj da sam imala obrve nabijene toliko negativnom energijom i doživljajima u 3. denzitetu, i kasnije sam pomislila da mi je svega dosta u apsolutnom smislu, i jedan je od primarnih motivacija kod želje pronalaženja izlaska iz ove zamke u kojoj jesmo. Želim van iz toga. Da li je to dio te "prirode", kako ste ju vi nazvali?

O: Da. Kad vi vidite uzaludnost ograničenja života 3. denziteta, to znači da ste spremni za napredovanje. Primjetite one koji se valjaju u njemu.

P: Neki se, očito, ljudi valjaju u ekstremnom materijalizmu. I tu izgleda ima jedna druga stvar koja je više podsvijesna, koja ima nešto s tim da vi kažete da želite rasti i postati prosvjetljeni, i još uvijek takva osoba nije u mogućnosti probiti veo svojih vlastitih iluzija oko toga kako postati prosvjetljen, i ta iluzija je valjanje...

O: Valjanje ima mnoge oblike. Mnogo češće, znak [valjanja] je da se netko ne osjeća otuđen u očitim zamkama i ograničenjima 3. denziteta.

P: Pa, to mnogo govori. Jedno od pitanja sa moje liste jest: u mnogim crtežima Sumerana i literaturi, bogovi, Annunaki, opisani su da jedu biljku koja raste na dnu oceana i da je ta biljka bila izvor vječnog života.

O: Glupost! Izvor vječnog života je egzistencija!

P: Pa, bit je bio u tome da je tamo bila neka vrsta hrane koju su jela ta bića i koja je bila neobična ili drugačija da je nekako poboljšavala njihove sposobnosti na ekstremne nivoe...

O: Potpuno krivo i vi bi to trebali znati!!! I takozvane "specijalne moći" dolaze iz nefizičkih izvora!!!

P: Carlos Castaneda govori o "Orlovim poticanjima", bića Orla, pretpostavljam, Primarnog Kreatora koji zrači dolje kroz sve denzitete, i da Nagual koji može "vidjeti", vidi Orla kao veliki crno-bijeli objekt. Da li oni vide izvor, ili oni samo vide nešto na nekom drugom denzitetu?

O: Izvor? Ne postoji takva stvar.

P: Mislite, ne postoji Primarni Kreator, nema originala ili izvora naše egzistencije?

O: Vi ste Primarni Kreator.
{preporuka: dokumentarac Itzhaka Bentov-a: „From atom to Cosmos“ – p.p.}

P: Ali to je toliko ezoteričko... govorim o...

O: Bit je: prestanite ispunjavati svoju svijest s monoteističkim filozofijama koje su posijane davno da bi zatvorili vaše biće. Zar ne možete vidjeti dosad, poslije svega što ste naučili, da tu nema izvora, nema vođe, nema temelja, nema nadzornika, itd... Vi doslovce posjedujete, unutar vašeg profila svijesti, sve sile i moći koje postoje unutar svih kreacija!?! Vi apsolutno imate sve što postoji, uvijek ste imali, uvijek ćete imati, sadržano u vašim umovima. Sve što trebate napraviti jest naučiti kako to koristiti, i u tom momentu, vi ćete doslovce, doslovce, biti sve što postoji, što je postojalo i što će ikad postojati!!!!!!!

P: To je sve divno i krasno i zvuči prekrasno, osim jedne male stvari. Također ste rekli da su nam monoteistički koncepti bili NAMETNUTI da bi nas spriječili da ovo znamo. Dakle, ako smo mi sve što postoji, kako nešto može postojati što nam može nešto toliko neugodno nametnuti?

O: Izbori slijede željno bazirane nebalansiranosti.

P: Ako je to slučaj, zašto netko jednostavno ne može ugasiti svjetla, prekinuti iluziju i da sve postane ništevilo?

O: Pa, prvo i prvo, sve ne postaje ništa. Drugo, neki su već postali sve.

P: Strašno! I razumijem da mi iskopavamo svoj vlastiti put da izađemo iz ove posebne iluzije. I to je više dalekovidna stvar kad kažemo nekome da je još uvijek zaglavljen u blatu. Promjena teme; imala sam 3 sna o smrti i Frank je imao jedan. Željela bi to ispitati.

O: Bez komentara.

P: Rekli ste da će mi se život popraviti i da će se to dogoditi putem interneta. Zapravo ste rekli da će to biti iznenadno i dramatično---

O: Da.

P: Pa ipak, sve što sam proživjela bilo je najnajmučniji unutrašnji i vanjski napad zamisliv...

O: Dobrobiti slijede surovosti, što je to što govoriš drugima? Mrak uvijek prethodi zori!

P: Pa, Neznam kojim putem da potrčim. Nisam u poziciji da učinim išta oko ičega baš sada.

O: Traži pomoć, ludice!

P: Ne volim tražiti pomoć.

O: Moraš.

Vidite dakle što se događa kada se žalite i cendrate Kasiopejcima! Sve što naprave je da vas još više naljute!

Ali čudno, baš to mi je i trebalo. Iako sam očajnički željela da netko dođe i „sredi“ ono što je krivo u mom životu, znala sam da je nerealno očekivati od nekoga da počisti nered koji sam napravila. A jedini način koji sam znala za traženje pomoći bila je molitva i meditacija. To sam i učinila.

Kao rezultat mojih molitvi, došla sam do nekih ideja i zaključaka. Bez obzira kako užasna trenutna situacija bila, nisam mogla, a da ne mislim da je moj život na neki način bio vođen, (čak iako je to bilo samo da „priroda ide svojim smjerom“), i samo sam trebala pokazati moju vjeru i odlučnost da sredim stvari prihvaćanjem situacije KAKVA JE BILA. Naravno, imala sam ideju da ako samo imam dovoljno vjere, moj će se muž dramatično promijeniti i san o „mladoženji“ će se obistiniti. Do tog vremena ja bih trebala biti dobra i pažljiva supruga, činiti najbolje što mogu za djecu, dobiti kakvogod mogu zadovoljstvo iz mog rada, od prijatelja, i sitnog piskaranja i razmjene informacija, i ne brinuti se o tome što je on napravio. Odanost je obećanje, a ja nisam kršila svoja obećanja. Bila sam sigurna da će Bog/Priroda to „srediti“. Znala sam da sam trenutno, u biti sama. Nisam imala muža; bio je jednako izgubljen kao i djeca, i prihvatila sam odgovornost za sve njih. Vjerovala sam da je to bio pravac u kojem su me Kasiopejci usmjeravali. Da sam prihvatila situaciju kakva je bila, i napravila najbolje što sam mogla, osjećala bih sigurno da će se i situacija po sebi promijeniti. Nije važno to što je moja ideja o toj promjeni bila da „ono što je bilo 'slomljeno', bit će 'popravljeno' !“

Ova zadnja sesija bila je tijekom decembra. Samo nekoliko dana prije Božića pripremala sam božićne kolače. Sjećam se sjedenja za kuhinjskim stolom pokrivenim prahom od brašna, mojih cura koje su mi pomagale, jedna tako naizgled sretna obiteljska 'scena' svuda oko mene. Djeca nisu znala da su bila izmanipulirana od oca; nisu znala kakva je bila situacija između njihovog oca i mene; i bila sam riješena da to držim dalje od njih. Zaslužili su sreću i stabilnost. I ja sam sada pokušavala također da na svaki način ugodim mužu. Udvostručila sam napore do točke potpune iscrpljenosti, tako da ništa što bih napravila ne bi narušavalo normalne događaje naših života, a on da nema na što da se žali. Ali što sam više pokušavala žonglirati sve, to je zahtijevniji on postajao, pa je bilo sve teže i teže izbjeći nekakve scene sa njim. I ne samo to, nego me to fizički uništavalo.

I tako, bila sam u kuhinji, praveći božićne slastice sa djecom, i osjećala se potpuno opustošenom da nisam mogla osjetiti sreću koju sam se toliko trudila napraviti oko sebe. Radio je svirao i pjesma se zakačila za moje uho...

Mogla sam imati palaču višu od drveća
Mogla sam imati sve što poželim i nikada ne reći molim
Mogla sam odletjeti u Pariz, oh, eto me zove
Zašto idem kroz život sa ničim

Ali kad sanjam, sanjam o tebi
Možda ćeš jednoga dana postati stvaran

Mogu biti pjevačica ili klaun u svakoj sobi
Mogu čak i zvati nekoga da me povede na mjesec
Mogu staviti svoju šminku i izluditi muškarce
Mogu ići u krevet sama i nikada ne znati njegovo ime

Ali kad sanjam, sanjam o tebi
Možda ćeš jednoga dana postati stvaran
-Sandy Mason Theoret; Jando Music Inc.-
( http://www.youtube.com/watch?v=lHevOVJq2e8 - p.p. )

...i slomila sam se i počela plakati. Šta ima veze što sam riješila misterije Univerzuma ili umrla pokušavajući? Nitko to nikada neće znati... Nitko kome je stalo, to je. Sile koje su me vodile, Potraga je izgledalo je, bila samo moja. I BILA SAM sama.

Svi snovi o „NJEMU“ ponovo su me preplavili i pitala sam se da li je On bio negdje na planeti pitajući se da li sam ja negdje na planeti. Ponovo, po milionti put, okrutno sam se podsjetila da su sve takve misli besmislice. Nije bilo takve stvari kao što je „Jedan“. To su bile samo romantične vilinske priče u najboljem slučaju; patološke obmane u najgorem. Saberi se, djevojko!

Djeca su bila veoma zabrinuta mojim suzama, i objasnila sam im da sredovječne majke to ponekad rade. Ništa oko čega bi se trebalo zabrinjivati. I potisnula sam misli nazad pod tepih i rekla si da bih trebala biti presretna sa onime što sam imala i ne biti takva cmizdravica zbog onoga što nisam imala-

No iako su misli dobile zapovjed, nešto duboko unutar mene nije slušalo!

I nastavile su se pripreme da magazin bude spreman za konferenciju u Gulf Breezeu, u martu.

----------

Prijevod: Equilibrium 2008.