Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Val serija poglavlje 12-d


Serija o Valu - poglavlje 12-d

Drvo života

 

Citat:
Na početku bijaše riječ, i riječ bijaše sa Bogom, i riječ bijaše Bog sam. On bijaše prisutan izvorno sa Bogom. Sve stvari bijahu stvorene i dođoše u postojanje kroza Njega; a bez Njega ne bijaše niti jedne stvari koja u postojanje dođe. U Njemu bijaše Život, a Život bijaše Svjetlost Ljudi. I Svjetlost sjaji u tami, jer ju tama nikad ne nadjača, i neprijemčiva za nju jest. [Ivan 1: 1-5, Biblija, Zondervan]


Riječ "Logos" na grčkom znači "riječ". Kada je bila korištena u arhaičnim, ezoteričnim izrazima, imala je više specifično značenje koje je bilo da je "Božanska Esencija" koncentrirana u tom Imenu. Ova teorija kreacije proslijeđena je iz Tantrizma u Neoplatonsku filozofiju, i kasnije je usvojena u Kršćanstvu, i otamo je predloženo da se primjenjuje jedino na Isusa. Kršćanski entuzijazam za tu ideju može biti povezan sa činjenicom da omogućuje isključivo muškim bogovima značenje kojim daju rođenje {život}! Oni su mogli samo "izreći riječ" i to bi bili to! I tako je to postala naširoko poznata i popularna teološka konstrukcija.
Međutim, mogućnost da kreiraju i unište sa riječima, izvorno je bila u domeni Boginje i svim njenim mnogim manifestiranjima. Ona je kreirala alfabete, jezike i tajne riječi moći, ili Mantre. Svako je pojavljivanje života iznešeno u postojanje od strane "vrhovnog sloga i majke svih zvukova, Om".

Ideja o Logosu zapravo je gotovo identična orijentalnom konceptu Nadduše koja je trebala biti bit Velike Majke. Origen je napisao:

Citat:
Kao što se i naše tijelo dok se sastoji od ljudskih članova drži na okupu putem {od strane} jedne duše, tako se i o univerzumu mora razmišljati da je ogromno živuće biće koje se drži na okupu putem {od strane} jedne duše, snagom logosa.

Doktrina Logosa je bila tako raširena u drevnom svijetu, da je bilo nemoguće za Kršćane da je zanemare. Međutim, oni ne samo da su je prilagodili svojim potrebama, nego su također i uništili drevni Logoi, ili sveta pisanja Orfa, spomenutih od strane Platona i drugih filozofa. To je bila velika porcija Literature Mudrosti o kojoj smo već diskutirali, koja je dijelom opstala u Bibliji, a također i bila očuvana u fragmentima izvjesnih Gnostičkih spisa pronađenih kod Nag Hammadija 1945.

{Najinteresantniji dio toga koji POTVRĐUJE postojanje 4D OPS i njihovo petljanje po našim umovima, i kako su oni nastali od Boginje Gaia-Sophie, te kako su Gnostici istrijebljeni zbog svojeg protesta protiv monoteizma i salvacionizma, prevedeno na naš jezik, možete pronaći ovdje (radi se o vrijednim interpretacijama fragmentiranih ostataka Nag Hammadi kodeksa i Svitaka sa Mrtvog Mora):
http://www.4shared.com/file/71620830/74ef32de/-_GNOSTIKA_-_Navigator_kroz_Teoriju_o_ ... Arkonima.html – p.p.}

Evanđelje Istine kaže:
Citat:
Kada se Riječ pojavi, Riječ koja u srcima je onijeh koji ju izgovarahu... Ne bješe to samo zvuk, nego se jednako i na tijelo uhvati. [Gnostička Evanđelja]

Kršćani su dali ideji vrlo pojednostavljenu interpretaciju, pretpostavljajući da je "tijelo" bilo Kristovo. Perceptivnije, drevni su pisci namjeravali reći da čovjek, nomothete, stvara sve svoje bogove iz svoje Riječi.

Citat:
P: Postoji li jedan ultimativni kreator univerzuma?
O: Sve je jedno. I jedno je sve.
P: Kako je misao postala materija?
O: Bilaterarno.
P: ?
O: Dualno pojavljivanje {iskrsavanje}.
P: Iskrsavanje čega u čemu?
O: Ne "čega u čemu", nego radije "iz čega u što."
P: Što je i iz čega iskrslo?
O: Početak je iskrsnuo iz kraja i obratno.
P: A što je početak, i što je kraj?
O: Unija sa Jednim.
P: Što je jedan?
O: 7. denzitet, drugim riječima, sve što jest i što nije.
P: Na način glavnog OPS-a, to može i nemora biti povezano, možete li nam reći koja je priroda crne rupe ( u svemiru )?
O: Velika skala OPS-a. Crne rupe su prirodne sile koje su refleksije uzoraka svijesti Slobodne Volje OPS-a. Primjetite da su crne rupe locirane u centru spiralnih energetskih sila, sve ostalo isijava prema van. Sve u kreaciji je samo to: isijani val.
P: Kuda ide ta energija koja biva usisana u crnu rupu?
O: Unutra prema totalnoj neegzistenciji. Univerzum sadrži sve. Crne rupe su krajnja destinacija svih OPS energija. Totalno ne-postojeće balansira totalno postojanje. Pogađate što je totalno postojanje? "Bog". Primarni Kreator. Sve dok postojite, vi ste od Primarnog Kreatora.
P: Sad, te stvari koje idu u crne rupe, koje idu u ne-postojanje, to nije onda, dio Primarnog Kreatora?
O: Točno.
P: Kako može Primarni Kreator izgubiti neki svoj dio, ili sebe?
O: Primarni Kreator ne "gubi" ništa.
P: Pa, tada, kako bi opisali tu energiju koja je bila u postojanju (egzistenciji ) i tada više ne egzistira jer se izgubila u crnoj rupi?
O: Refleksija je regenerirana na nivou 1 kao primarni atomi. 1.denzitet uključuje svu fizičku materiju ispod nivoja svjesnosti. 7.denzitet jest unija sa jednim.. on je bezvremen u svakom smislu riječi, kao što njegova bit, "esencija" zrači kroz sve što postoji u svim mogućim svjesnim oblastima {realms}. I zapamtite da postoji samo jedan "Bog", i da kreator uključuje sve što je kreirano i obratno!
P: Dobro, tko je kreirao Kasiopejce?
O: Vaši super-drevni spiritualni preci.
P: Da li ta bića imaju ime?
O: Ne. Oni su Privremeni Putnici.
P: Što je značenje tog termina i tko su bila ta bića?
O: Privremeni Putnici nisu bića. Oni su ujedinjene misaone forme.
P: Zašto se nazivaju Privremenim Putnicima?
O: Jer putuju kroz sve forme realiteta. I oni izviru unaprijed iz Unificirane forme egzistencije.
P: Pa, da li su ti Privremeni Putnici, realiteti?
O: Da. Kao što ste i vi.
P: Da li su Orionci 6. denziteta, također znani kao Privremeni Putnici, isti Privremeni Putnici kao i oni za koje ste rekli da su nas genetski napravili, ili nas stavili ovdje?
O: Blizu. Oni su "Jahači" vala.
P: Da li je jahanje vala dio definicije tih Privremenih Putnika?
O: Da.
P: Da li oni vole jahati taj val?
O: Da li je vama "zabavno" živjeti na Zemlji?
P: Pa, uveliko volim živjeti na Zemlji, ali ne volim bol i patnju, i ne volim ljudsku nečovječnost prema samom sebi i ne volim vidjeti da drugi ljudi pate.
O: Da li živite na Zemlji iz zabave?
P: Željela bi živjeti na Zemlji iz zabave, ali nisam se tako skoro puno nasmijala odkad sam tu ovaj put. Htjela bih imati život na planeti u kojem su stvari ugodne...
O: Pogrešno si shvatila.
P: Vidim što hoćete reći. Tamo oni žive jer - tamo žive.
O: Da.
P: Postoje li tamo OPS bića na 6.denzitetu koja neki nazivaju Orioncima sa 6.denziteta?
O: To su samo refleksije individualaca, ne sjedinjenih entiteta. Te refleksije egzistiraju radi balansa. One nisu čitavi entiteti, samo misaone forme.
P: Da li su ta bića 6. denziteta ono što Biblija opisuje kao "okupljanje" anđela u priči Job-a gdje "Lucifer" dolazi i Gospodar...
O: Da.
P: Dakle, tu su OPS i OPD na 6. denzitetu koji su u balansu? I oni su samo tamo, oni egzistiraju?
O: Refleksija za balans.
P: Ima li bilo kakve hijerarhije vezano uz to? Da li ta bića dođu preko neke vrste "Velikog Koncila" i rade planove i diskutiraju o stvarima, i rade odluke i izvršavaju ih?
O: Ne.
P: Pa, kako se stvari dešavaju? Da li se jednostavno dese kao prirodna interakcija stvari i energija?
O: Da.
P: Rekli ste da ste vi ujedinjene misaone forme u realitetu znanja.
O: Da.
P: A-Arabi je opisao ujedinjene misaone forme kao da su "imena Božja". Njegovo objašnjenje izgleda da je identično stvarima koje nam vi govorite i pitam se...
O: Mi smo svi imena Božja. Zapamtite, ovo je kanal. To znači da obe točke početka i kraja imaju istu važnost, značaj.
P: Što ste mislili? Da li to znači da smo mi dio toga?
O: Da. Ne obožavajte nas {ne smatrajte nas bogovima}. I budite sigurni u to i da drugi s kojima vi komunicirate to shvate, također! Zapamtite:
- 1. denzitet uključuje svu fizičku materiju ispod nivoa svijesti,
- 6. denzitet je ravnomjeran na nivou formi svjetlosti, kao što je tu i kompletan balans na ovom nivou denziteta, i svjetlost je prikazana kao znanje.
- 7. denzitet je ujedinjenje s jednim... on je bezvremenski u svakom smislu te riječi, kao i "bit" koja isijava kroz sve što postoji u svim mogućim realitetima svijesti. Svjetlo koje netko vidi kod prekida svake svijesne fizičke manifestacije je unija, sama po sebi.
Zapamtite, 4. denzitet je prvi koji uključuje varijabilnu fizikalnost!!! Proučite to pažljivo!!! I zapamtite, ima samo jedan "Bog" i to je kreator koji uključuje sve što je kreirano i obratno!Hajmo sada postaviti ovdje jednu malu hipotezu – radni model. Recimo da su Ujedinjene Misaone Forme na 6.denzitetu Imena Božja. To je nivo čiste svijesti; to je "Logos" ili "Riječ" koja izaziva SVO postojanje. Može biti simbolizirana drevnim yin-yang simbolom obzirom da uključuje SVA imena. Također može biti simbolizirana kao "Univerzalni Hermafrodit/Androgin". To je "dvoje u jednom" gdje rad generiranja započinje. To je prva manifestacija Vječnog Roditelja, i to je "Bi-seksualno Univerzalno Biće". Ono kombinira unutar sebe elemente i principe obojega, i Muškosti i Ženskosti.
Međutim, mi moramo da razlikujemo Cjelokupno Znanje od "Zlokobnih Imena" i "Najljepših Imena".
Sada pokušavam osmisliti ovu ideju. Želim imati vizualni imidž/sliku. Mjesecima sam se trudila da osmislim način kojim bih to prikazala, ali nisam baš bila uspješna. Konačno mi je sinulo da bi Kabalističko Drvo Života moglo biti koristan oblik za rad. Našla sam sliku u knjizi, nije bila baš zadovoljavajuća, pa sam se htjela malo poigrati sa njom, da ju modificiram prema mojoj ideji. Stavila sam ju u skener, no način na koji je skener bio postavljen prisilio me da knjigu stavim u obratan {u smislu gore-dole} položaj. Kada se slika pojavila na ekranu, izokrenuta, odmah sam shvatila daje to bio upotrebljiv model! Evo dakle moje male modifikacije Drva Života koja predstavlja kozmos, ili "Tijelo Boga" (i mnogo hvala mom suprugu Arku za ovu sliku!)

Ovdje primjećujemo da se na vrhu vertikalne osovine nalazi 7.denzitet "Unija/Jedinstvo s Jednim", a materija 1.denziteta nalazi se na njenom dnu. Kada bi se ovo moglo predstaviti na jedan hiperdimenzionalan način, onda bi ono mjesto na vrhu uključivalo Bitak i Ne-bitak, koji bi služio kao neka vrsta "mobius-veze" {mobius – okret unatrag sa potpunim izvrtanjem – p.p} između 1. i 7. denziteta. Drugim riječima, oni nisu u stvarnosti odvojeni – oni se povezuju u jednom beskonačnom krugu. "Početak proističe iz kraja i obratno." Možda bi bilo korisno da se podsjetimo na pojam tesseract-a {četverodimenzionalna hiperkocka – p.p.}, da bi bili u stanju da shvatimo da se ovdje radi o jednom trodimenzionalnom predstavljanju nečega što nije trodimenzionalno!
Druga stvar koju moramo uzeti u obzir u vezi ove vertikalne osovine je postavljanje Znanja nivoa 6.denziteta na tu vertikalnu osovinu, kao "odraz u ogledalu" položaja 2.denziteta, kao jedne oblasti {realm} Prirode. To jest Flore i Faune. Ovdje postoji jedan odredeni ključ kojeg moramo biti svjesni. Ukoliko je 6.denzitet "jednoobrazan u tom nivou svjetlosne strukture, pošto na tom nivou denziteta postoji jedna potpuna ravnoteža, a svjetlost je tu predstavljena kao znanje", onda mi moramo razmišljati o oblasti Prirode kao o jednoj fizičkoj refleksiji tog principa.
Takođe, primjećujemo da se 2.denzitet može reciklirati samo kroz 5.denzitet, da bi "diplomirao" odnosno prešao na gornji nivo a to se takođe može primjetiti i kad promatramo Prirodu. Nikada ne vidimo slučaj da je neko stvorenje iz životinjskog carstva odjednom razvilo samosvjesnost u smislu ostvarenja nekog stupnja ljudske svijesti.
U stvarnosti, mi nemamo ni čvrstih dokaza da je za ljudska bića moguće da ovdje "diplomiraju" u smislu prelaska u više denzitete, što bi se moglo indicirati postojanjem onih lateralnih osovina na dijagramu, gdje su predstavljeni direktni kanali izmedu 3., 4. i 6.denziteta, međutim, čuli smo da je tako nešto moguće; u ezoteričnoj literaturi postoje neki podatci koji ukazuju na to da su se takve stvari događale; isto tako, imamo i neku predstavu o tome da bi neka određena "božanska bića" koja su se pojavljivala kroz našu povijest, takođe mogla imati jedan manje ili više, "ljudski" oblik. Tako, mi možemo pretpostaviti da, generalno govoreći, ne postoji neka veća barijera između našeg 3.denziteta i viših denziteta, kao što je to slučaj izmedu 2.denziteta i denziteta koji se odražavaju u ljudskoj svijesti.
I tako, 2.denzitet je prikazan bez jedne direktne veze sa višim denzitetima, osim preko 5., ili tzv. "zone za reciklažu".
Gledajući ovo, malo modificirano, Drvo Života, jedna stvar koja mi pada na pamet je da ono uz pomoć prilično jednostavnih pojmova predstavlja jedan model za razumijevanje naše realnosti, kao i POTENCIJALA za kretanje s jedne točke ovog Drveta do druge. Međutim, to ne znači da sam ja svjesna svih mogućnosti koje ovdje imamo. Nadam se da će čitaoc sam moći uvidjeti i neke stvari koje meni trenutno ne padaju na pamet.
Još jednom, moramo biti svjesni toga da su ove veze ili {komunikacijski} kanali "hiperdimenzionalni" po svojoj prirodi a ne toliko odvojeni jedan od drugog, kako se to čini na ovom modelu. I ne samo to, one dvije lateralne osovine koje su označene kao OPS i OPD, bukvalno predstavljaju jedan bezbroj dimenzija. Te dimenzije mogu da predstavljaju različita Imena Božja i njihove "produžetke" dole kroz denzitete, kao pojedinačne individue ili grupe individua. Međutim, tu uvijek postoji jedna ravnoteža, tako da za svaku OPD osovinu postoji i jedna istovjetna, odgovarajuća OPS osovina.
Još jedna stvar koja mi pada na pamet kad analiziram sve ove veze je ta, da pristupajući Prirodi/Znanju sa bilo koje lateralne osovine, netko se takođe može uskladiti sa vertikalnom osovinom Bitka, koja se takođe može definirati i kao osovina gravitacije unutar svakoga od nas. Možda bi uz pomoć usklađivanja ili poravnanja s tom osovinom, neko mogao otvoriti prolaz prema bilo kojem drugom mjestu na lateralnim osovinama ili na toj vertikalnoj. Naravno, govoriti o tome, i UČINITI to, dvije su sasvim različite stvari! Očigledno je da je to jedan od glavnih aspekata onog "Velikog Posla" iz Alkemije. A prilikom pručavanja alkemije nailazimo i neka upozorenja koja bi nam mogla pomoći ukoliko ih uzmemo u obzir.
Alkmičari su uvijek naglašavali da proučavanje i kontemplacija metaforičnog "Filozofovog kamena" zajedno sa "kemijskim radom", jedna komponenta koja je potrebna da bi se um uzdigao a duša pripremila za transmutaciju.

 

Citat:
Ojačavanjem tih Organa koje Duša koristi za svoju komunikaciju sa vanjskim objektima, Duša treba da stekne veću moć ne samo za koncepciju nego i za retenciju, te odatle, ukoliko mi želimo da steknemo još više znanja, ti organi i tajni izvori fizičkih života moraju biti nevjerovatno pojačani i okrijepljeni. Duša mora steći nove moći za shvatanje i zadržavanje. To što to nije bio slučaj sa svim posjedovaocima, bila je njihova vlastita greška.
...Oni koji proučavaju samo materijalne elemente, u najboljem slučaju mogu otkriti samo pola misterije... alkemija je misterija u 3 svijeta – božanskog, ljudskog i elementalnog... alkemija u rukama profana {nečistih} biva izopačena... Čovjekova potraga za zlatom često podrazumijeva i njegovo upropaštenje, jer on griješi u alkemijskim procesima vjerujući da su oni čisto materijalne prirode. On ne razumije da to Filozofsko Zlato, Filozofski Kamen i Filozofska Medicina postoji u svakom od 4 svijeta i da se ovaj eksperiment ne može uspješno obaviti ukoliko se on istovremeno ne sprovodi u sva 4 svijeta prema jednoj određenoj formuli.
Nadalje, jedan od sastojaka te alkemijske formule nalazi se unutar same čovjekove prirode, bez kojeg se njegove kemikalije ne mogu kombinirati {ili stupiti u međusobnu reakciju}, tako da ukoliko on potroši cijeli svoj život i bogatsvo na to kemijsko eksperimentiranje, on neće postići željeni cilj [koji je] suptilni element koji dolazi iz prirode prosvijetljenog i regeneriranog alkemičara. On mora imati tu magnetičnu moć kako bi privukao i zgrušao nevidljive astralne elemente. [Eugenius Philalethes, citiran od strane Manly Halla, Tajna učenja svih doba, zadebljanja moja]

Alkemijska literatura je puna priča o alkemičarima koji su doživjeli slom, razboljeli se od užasnih bolesti, koji su pali pod kontrolu demonskih uticaja jer su njihove tehničke sposobnosti prevazišle njihov spiritualni razvoj, tako da su se oni katapultirali u zvjezdana nebesa kao meteori a onda se raspali i izgorili u vatrenom ognju.
Međutim, i ovdje smo dobili još neke naznake. Tu imamo jednu naznaku da je "Alkemija misterija u TRI svijeta," a da se sam posao obavlja u ČETIRI svijeta istovremeno. Ta tri svijeta su definisana kao "božanski, ljudski i elementalni." Kasiopejci su takođe spomenuli ta "tri svijeta" u smislu:
Citat:
Svaka duša ima svoju vlastitu strukturu, koja se drži na okupu uz pomoć tri tijela koja tu postoje, "misaoni centar, duhovni centar i fizički centar," postoji specifična metodologija njihovog dovođenja u jedan sklad, i putovanja u druge ili iz drugih oblasti postojanja. Ukoliko neko to ne koristi na pravilan način, onda on cijepa tkaninu njihovog trilateralnog kontinuuma kad pokušava da putuje. To može biti veoma problematično, i može dovesti do toga da se duša ne mogne ponovo spojiti s tijelom, što onda vodi do pogibije fizičkog centra!!! [Kasiopejci, 5.10.1996.]

Kasiopejci su takođe govorili o "četiri svijeta."
Citat:
I zapamtite, vaša svijest radi na četiri nivoa, a ne samo na jednom! [Oni su] Fizičko tijelo, genetičko tijelo, spiritualno-eterično tijelo i svijest. [To su] ta četiri sastojka ljudske manifestacije u 3. i 4.denzitetu. [Kasiopejci, 10.10.1998.]


Tako, kad sam razmišljala o ovim stvarima, palo mi je na pamet da bi ovo modificirano Drvo Života moglo koristiti i u smislu predstavljanja svakog individualnog ljudskog bića, s obzirom da, kako su Kasiopejci pomenuli, cjelokupna kreacija postoji unutar svakoga od nas! Kada se mi uskladimo sa centralnom osovinom, mi se usklađujemo i sa 7.denzitetom koji je jedno ishodište iz kojeg potiču i sva druga "porođena bića," te odatle i mi imamo pristup cjelokupnoj Kreaciji u istinskom smislu. Međutim, obzirom da je čovjek "odraz u ogledalu" samog Boga, mi ćemo sada morati da obrnemo ovaj model kojeg su napravili Kabalisti, uz još par nekih naših modifikacija. (ponovo, hvala Arku na slici!)

Pogledajte u ovo Drvo. Primjećujete li na vertikalnoj osovini, ispod nivoa Jedinstva s Jednim, ili 7.denziteta, postoje 4 pozicije. Kada promatramo ove veze, tu vidimo da se fizičko tijelo odnosi na materiju 1.denziteta, genetičko tijelo je u vezi sa 2.denzitetom, spiritualno-eteričko tijelo se nalazi u jednom odnosu sa 5.denzitetom, dok se svijest odnosi na 6.denzitet znanja. Istovremeno, mi uvijek zadržavamo našu vezu sa 7.denzitetom, kojeg ovdje moramo uzeti u obzir kao jednu "glavnu točku" ili "istinsku dimenziju."

 

Citat:
P: (L) Fizičari pričaju o multi-dimenzionalnim univerzumima. Prema njihovoj postavci, naš 3.dimenzionalni prostor i 1.dimenzionalno vrijeme je samo jedna iluzija jednostavnih bića, dok pravi univerzum ima više dimenzija koje su okomite u odnosu na ove gornje. Fizičari ovdje imaju različite teorije: 5, 6, 7, 11, 256. Koliko dimenzija ima istinski univerzum?
O: Neispravan koncept. Trebalo bi: Koliko univerzuma ima "istinska" dimenzija?
P: (L) Dobro. Mislim da ste nam u prošloj sesiji rekli da se broj univerzuma ne može izračunati. Da li je to točno?
O: Beskonačan, možda, ili još bolje: varijabilan i selektivan.
P: (L) Molim vas, objasnite ovo varijabilan i selektivan?
O: Za one koji znaju kako, univerzumi se mogu stvarati po volji da bi se transmodificiralo stapanje realiteta.
P: (L) Šta je to stapanje realnosti?
O: Na šta vam to liči?
P: (T) Pripajanje realiteta iz jednog univerzuma u drugi? Stvaranje jedne nove realnosti koja se onda pripaja staroj da bi se stvorio novi univerzum. (L) Možda to podrazumijeva pripajanje realnosti različitih ljudi kako bi se stvorila neka vrsta "zajedničkog univerzuma?". Kao ona teorija "vi stvarate vašu vlastitu realnost?"
O: Terry je bliži, Laura igra "lijevo krilo."
P: (T) Radi se o jednoj strukturi univerzuma koja sve njegove nivoe drži na okupu... sve je povezano. Svijest 6.denziteta je savršeno spojena i uravnotežena sa 3.denzitetom, i kvazi-fizičkim nivoom 4.denziteta, i kompletno fizičkim nivoima od 3.denziteta do 1., i sa potpuno JEDNIM iz 7.denziteta i sa, šta god da je, 5.denzitet. (L) Imamo četiri nivoa fizičkog izražavanja, da tako kažemo, idući od potpuno čvrstog, sa minimalnom sviješću, 1. nivoa do...
O: Da, ali Zemaljski naučnici su programirani tako da vjeruju da ništa ne postoji što se ne može izmjeriti, izvagati, izračunati ili predstaviti na neki način na fizičkoj ravni. To nije ispravno!!!!!!! Na primjer: Mi NI NA KOJI NAČIN nismo fizičke prirode.
P: (L) Dobro, takođe bih željela znati zašto označavate onaj tehnički uređaj koji navodno prebacuje nekoga iz jednog denziteta u drugi, kao - 'Trans Dimenzionalni Atomski Remolekularizator?' {TDARM}
O: Da bi se rekonstruirao 3.denzitet u 4.denzitetnu fizikalnost, u tom procesu se moraju koristiti druge dimenzije. Zapamtite, mi ovdje pričamo o istinskim duplikatima koji se spajaju.
P: (L) Ali, nedavno ste nam rekli da postoji samo jedna dimenzija i mnogo univerzuma, a sada pričate o korištenju drugih dimenzija, tako da ova terminologija počinje polako da nas zbunjuje... (T) To je kao program koji se učita u kompjuter. Neki programi se učitaju direktno u memoriju {RAM}. Za druge treba prvo da se se napravi prostor na hard-disku {čvrsti-disk, u daljnjem tekstu HDD – p.p.} da bi se tu stavili fajlovi koji su potrebni za UČITAVANJE tog programa, ali oni nisu DIO tog programa, a kad se učitanje završi, oni onda brišu sva "uputstva za učitavanje". HDD je još uvijek HDD, ali je taj program neko vrijeme koristio jedno područje na tom HDD-u i tako stvorio jednu privremenu dimenziju, da tako kažemo. (L) Da li je to ono o čemu ovdje pričamo?
O: Blizu. I zapamtite, mi smo rekli "istinska" dimenzija!
P: (L) Dakle, to je kao jedan HDD, mnogo programa, uputstva za učitavanje novih programa koja se onda brišu itd. Ako postoji jedna "istinska dimenzija," i bezbroj univerzuma u njoj, da li tu postoji jedan univerzum koji tu egzistira sam po sebi, u svakom momentu, sve dok se ne pripoji jednom novome, ili da li unutar te istinske dimenzije postoje mnogobrojni univerzumi isto tako realni kao i ovaj naš, u koje možemo da idemo, i koji se mogu nalaziti odmah pored ovog našeg, da tako kažem?
O: Da, za ovo zadnje.
P: (L) A da li jedan beskonačan broj "dimenzija" može da postoji unutar ovog našeg nivoa denziteta, pa makar i privremeno?
O: Da. Ukoliko želite da odete nazad i promijenite "istoriju," bilo za pojedince ili za univerzalnu percepciju, prvo morate stvoriti jedan alternativni univerzum da bi ste to učinili. Vaši OPS "prijatelji" iz 4-tog denziteta često to rade.
P: (L) Ako, generalno rečeno, stvorimo jedan alternativni univerzum, da li onaj prošli još uvijek nastavlja da egzistira, ili se taj prošli spaja s novim?
O: Oboje.
P: (L) Ukoliko bivši univerzum nastavi da postoji, da li on onda i dalje evoluira sam po sebi, neovisno od onog drugog, odnosno te grane?
O: Pojasni.
P: (T) Živite u jednom univerzumu, onda kažete, "želim stvoriti jedan novi Univerzum." Onda ga napravite, pređete u njega i donesete sa sobom onaj svoj stari univerzum. To je spajanje realiteta. Međutim, kad se prebacite u novi univerzum, vi niste više u onom bivšem, koji sada nastavlja dalje sam po sebi i bez vas. Onaj dio uzorka starog univerzuma kojeg ste unjeli sa sobom u ovaj novi, i kad ste postali dio novog univerzuma kojeg ste upravo stvorili, vi niste više dio onog starog univerzuma kojeg ste upravo napustili koji sada nastavlja dalje sa svim ostalima koji su tamo, ali bez vas. Da li je to moguće?
O: Na neki način... zapamtite, netko može stvoriti širok raspon svih vrsta alternativnih mogućnosti.
P: (L) Znači, čovjek može stvoriti jedan novi univerzum čak i sa jednom novom "prošlosti"?
O: Da.
P: (L) Da li se na taj način oba stvarno pojavljuju i čovjek može promijeniti cijelu stvar?
O: Kad se stope, prošli nikada nije ni postojao.
P: (T) Ne za osobu koja je stvorila novi univerzum, ali će onaj prošli nastaviti sa svojom egzistencijom za sve ostale u njemu.
O: Blizu.
P: (L) Znači, za osobu koja je stvorila novi univerzum, prijašnji nikada nije ni postojao, ali druga bića koja su bila zadovoljna s onim starim univerzumom, i "idu" zajedno s njim, i dalje nastavljaju sa...
O: Ograničenost vašeg uma 3.denziteta sprečava vas da shvatite dešavanja na tom području.
P: (L) Ako je neko stvarno nesretan u univezumu u kom živi i trudi se ko lud da nauči kako da stvori jedan novi, i to mu pođe za rukom, da li on onda zaboravlja da je napravio tako nešto? I zašto je to napravio? On zaboravi taj bivši univerzum?
O: Ako tako želi.
P: (L) Znači, može ili ne može... (T) U vezi ovoga što si rekla: "nesretan u univerzumu," možda on percipira taj univerzum tako jer je to takva osoba i to je gdje ona treba da se nalazi kao takva, u smislu učenja, a stvarajući jedan novi univerzum čovjek bi htio da promijeni sve oko sebe, dok možda sam problem nije u univerzumu nego u čovjeku...
O: Van kolosjeka. [Toliko o onome da "vi sami stvarate svoju realnost"!]
P: (L) Dobro, univerzum u kojem živiš je onakav kakav jeste, i čovjek tu nije nimalo slučajno... (T) Da, mi smo tu da naučimo određene lekcije... htjeti mijenjati univerzum samo zato što ne želiš naučiti određene lekcije koje si izabrao... (L) Ili, ti si ih naučio, pa odatle MOŽEŠ promijeniti univerzum... (T) Kad naučiš dovoljno, onda automatski ideš naprijed, ne moraš mijenjati univerzum. Univerzum će se promijeniti za tebe.
O: Deja vu vam dolazi zahvaljujući OPS entitetima iz 4D.
P: (L) Da li je deja vu rezultat nekog osjećaja da se univerzum promijenio?
O: Ili... nekog osjećaja da je došlo do premoštavanja realiteta.
P: (L) Šta je to premoštavanje realiteta?
O: Kako vam to zvuči?
P: (T) Most je nešto što povezuje dvije stvari...
O: Težite ka ograničavanju, sačekajte samo do 4.denziteta, kada će vam ta riječ biti besmislena!
P: (L) To mi ipak ne pomaže da razumijem "deja vu" kao "osjećaj kod premoštavanja realiteta." Da li deja vu nastaje zato što nešto dolazi u naš realitet iz nekog drugog O: Jedna mogućnost…
P: (T) Pa zar nismo već razgovarali o tome? To je kad nešto "procuri" iz neke druge dimenzije.... da kad mislimo da smo negdje već prije bili, mi jesmo bili ali u nekoj drugoj dimenziji...
O: Da.
P: (L) Ukoliko se čovjek sada nalazi u jednom posebnom univerzumu koji je stvoren i uklopljen od strane OPS entiteta iz 4D, a onaj stari univerzum još uvijek postoji, čovjek može da osjeti jednu vezu ili premoštavanje, zato što u onom starom univerzumu još uvijek postoji neko njegovo "drugo Ja", koje doživljava određene stvari…ili nešto slično?
O: Ne postoje granice tim mogućnostima.
P: (L) Znači, to može biti svaka od ovih stvari, i sve one skupa, i premoštavanje realnosti iz "prošlosti" i "budućnosti", također. Da li je moguće promijeniti prošlost unutar nekog diskretnog univerzuma, ili svaka promjena podrazumijeva jedan novi ili izmijenjeni univerzum?
O: Diskretnog, ne razumijemo to.
P: (L) Pa dobro, u okviru jednog posebnog, odabranog univerzuma, možemo li otići unazad kroz vrijeme, unutar tog univerzuma, promijeniti prošlost i tako promijeniti sve što slijedi unaprijed odatle, sve u okviru tog odabranog univerzuma, kao neki domino efekat?
O: U takvom slučaju, da.
P: (L) Ali, rekli ste da ukoliko želimo promijeniti prošlost, prvo moramo stvoriti neki alternativni univerzum... (T) Ne, ti si pitala u vezi promjene prošlosti a oni su rekli da se u tom slučaju mora prvo stvoriti jedno privremeno mjesto odakle se to može raditi, neko
mjesto odakle se ta realnost može manipulisati...
O: To je za specijaizirane aktivnosti. Ono što je bilo opisano nije isto što i jedan "alternativni univerzum."
P: (L) To je jedan privremeni fajl koji će nestati kad čovjek završi sa učitavanjem tog programa. To ne podrazumijeva stvaranje nekog alternativnog univerzuma, nego radije jedne privremene dimenzije...
O: Blizu.
P: (L) Šta je primarni modus u ovom našem univerzumu? Da li se mi stalno pomjeramo i pripajamo iz jednog univerzuma u drugi ili se naša prošlost stalno mijenja i reagira kao domino efekat... bar u posljednjih nekoliko godina... (T) Ali mi ne možemo znati ako je naša prošlost promijenjena zato što mi to ne bi mogli vidjeti...
O: Mjerila nisu adekvatna.
P: (L) Da li to znači da se sve ove mogućnosti događaju i događati će se?
O: To je već bliže.
P: (L) Da li su riječi "univerzum" i "dimenzija" sinonimi?
O: Da i ne. To je za vas "sivo" područje i bez obzira koliko da pokušavate, sve dok se vaša percepcija fundamentalno ne promijeni, vi to nećete shvatiti!
P: (L) Okay, postoje 4 fizička denziteta...
O: Ne, tri.
P: (L) OK, postoje tri fizička denziteta, a četvrti je...
O: Jedan je varijabilan. Tri su eterična.
P: (L) OK, tri koji su fizički, tri eterički, a onaj između njih je i jedno i drugo.
O: Blizu.
P: (L) Da li je svjesnost jedina stvar koja određuje to u kom denzitetu će netko postojati?
O: Ne. Svjesnost je veza koja sjedinjuje realitete.
P: (L) Rekli ste da je gravitacija veza koja spaja sve realitete.
O: Da.
P: A sada pričate o vezivanju percepcije.
O: Da. Sada, pokušajte da zamislite kako gravitacija spaja sve realitete!!!
P: (L) Ako je gravitacija ono što ih veže, da li je gravitacija svijest?
O: Nije baš tako. Da li ste znali da od 4. pa do 7. denziteta ne postoji ni "lijevo" ni "desno"? Ukoliko tako nešto možete točno zamisliti, onda ćete možda razumjeti i odgovore na pitanja koja nam postavljate. Ukoliko ne, onda "odmorite malo s tim". Jer, sve ovo će biti jedno produktivno učenje tek kada to "kasnije" pregledate i dobro razmislite o tome.


U vezi sa ona tri svijeta, "božanskim, ljudskim i elemetalnim" ili kako su Kasiopejci to predstavili: duša ima svoja tri tijela egzistencije, "misaoni centar, spiritualni centar i fizički centar," i ako ponovo pogledamo ono drvo, primjetićemo da svaka od spoljašnjih osovina ima tri mjesta: 6. denzitet, 4. denzitet i 3. denzitet. Drugim riječima, naše fizičko tijelo 3. denziteta je direktno povezano s "duhovnim/spiritualnim centrom" sa 4.denziteta, koji proističe iz MISAONOG centra 6.denziteta, što je ujedno i nivo Imena Božjih.
Međutim, ukoliko nastavimo s ovim našim primjerom "odraza u ogledalu" Drva Života, tu imamo dvije osovine predstavljene kao OPS i OPD. Na OPS osovini, bića koja tu "diplomiraju" postaju sve više inkapsulirana, sve do 5.denziteta; oni potpuno egzistiraju u misli bez ikakve praktične aktivnosti. U jednom momentu, te kontraktilne energije "dobivaju dovoljnu težinu" za "diplomiranje" i prelazak na 6.denzitet, gdje u kontaktu sa Svim Znanjem oni percipiraju svoju istinsku funkciju što podrazumijeva "regeneraciju na nivou br. 1, u vidu primarnih atoma." To se dešava u istom "momentu" kada OPD energije "dobiju dovoljnu težinu" na suprotnoj osovini, i tako dosegnu nivo Jedinstva s Jednim.

Citat:
P: (T) Znači, jedna druga sila je u onome što nazivamo prošlošću pobijedila vas a onda koristila moć svjetlosti kako bi mijenjala nas na različite načine, da li je to tačno?
O: Da. Sada pokušajte da razumijete ovo: Sve je to dio jednog velikog prirodnog ciklusa.
P: (L) Kažete da je to prirodna stvar ili dio jednog prirodnog ciklusa. Da li taj veliki prirodni ciklus predstavlja samo dio interakcije između svjetlosti i tame, koja jednostavno mora da se odigrava?
O: Da. Mi smo na "prvoj liniji" prirodnog sistema ravnoteže ovog univerzuma. To je mjesto gdje se neko može popeti prije dosezanja potpunog "Jedinstva s Jednim". Šesti nivo.
P: (T) Dobro, sada ta bitka koju ste imali s drugom stranom...
O: Imamo je.
P: (T) Ta bitka se nastavlja... da li ste uspjeli vratiti nazad moć svjetlosti?
O: Mi je nikada nismo ni izgubili, vi ste.
P: (T) Okay, pretpostavljam da su Gugiji {OPS reptiloidi iz 4D} tu glavna sila, mada oni imaju i druge na svojoj strani....
O: Da.
P: (T) Oni su nama oduzeli svjetlost a ne vama?
O: Nismo protiv vas. Trenutno smo u savezu s vama.
P: (T) Tako mi predstavljamo samo jednu bitku u ovom univerzumu u jednoj sveukopnoj općoj borbi?
O: Da. Ravnoteža je prirodna. Zapamtite, to su samo lekcije u ovom velikom ciklusu.
P: (T) Kad mi izbacujemo našu energiju, kao pozitivnu ili negativnu energiju, postoje neka bića na drugoj strani koja se hrane tom energijom, da li je to tačno?
O: Da.
P: (T) Okay, rekli ste da se Gugiji hrane tom negativnom energijom?
O: Da.
P: (T) Ko se hrani pozitivnom energijom?
O: Vi.
P: (T) kako se mi hranimo pozitivnom energijom?
O: Napredovanje prema jedinstvu s jednim, tj. 7. nivou.
P: (L) Drugim riječima, čovjek snabdjeva svoj vlastiti generator umjesto nečiji tuđi. (T) Vi ste na 6. nivou. Čime se vi hranite?
O: Imate pogrešnu koncepciju. Mi dajemo drugima i primamo od drugih koji su OPD. Mi hranimo jedan drugog.
P: (L) Tako, hraneći jedan drugog vi se razvijate i napredujete ali oni koji idu OPS putem ne hrane jedan drugog, nego se hrane jedni drugima. (T) Sada vi razgovarate s nama. Da li se to smatra kao OPD?
O: Da.
P: (T) Mi obezbjeđujemo energiju za ovaj kanal, da li to i vas snabdijeva energijom?
O: Ne.
P: (L) Šta vi želite od nas?
O: Mi ne želimo, kad smo čisti OPD. Mi smo došli zato što ste VI to željeli. Ali to je OPS, ukoliko ne podijelite to s drugima.
P: (S) Zasto ste izabrali Lauru i Franka za prenos ovih informacija?
O: Zato što su ispravna polja ravnoteže.
P: (B) Da li će ovo naše kanaliziranje nadići ovaj primitivni metod jednog po jednog slova tj. da li to može preći u pisanje, tipkanje ili direktno kanaliziranje, svjesno ili nesvjesno?
O: Može, ali je kod ove metode manja opasnost od ometanja sa strane.
P: (B) Kakva je svrha ovog kontakta?
O: Da bi vam se pomoglo kod učenja, tako da bi stekli znanje, tako da bi stekli zaštitu, tako da bi napredovali.
P: (B) Šta Kasiopejci dobijaju od ovog kontakta?
O: Pomažući vama, mi se krećemo naprijed prema ostvarenju našeg sudbinskog cilja sjedinjenja s vama i svim ostalim, kompletirajući tako Veliki ciklus.
P: (B) Da je to jedina mogućnost koju imate ili najbolja mogućnost koja vam stoji na raspolaganju?
O: Oboje.
P: (B) Da li ste vi daleko od nas u svjetlosnim godinama?
O: Razdaljina je pojam 3.denziteta.
P: (B) Svjetlosne godine su 3.denzitet?
O: Da.
P: (B) Šta podrazumijevate pod putovanjem na valu?
O: Putovanje na mislima.
P: (L) Čije su to misli?
O: Misli sjedinjavaju svu realnost koja postoji i one se sve dijele.
P: (S) Vi putujete na jednom energeteskom valu koji je stvoren uz pomoć svih misaonih formi?
O: Misaone forme su sve što postoji!
P: (B) Da li su oni koji su OPS prirode shvatili to da će OPD pobijediti u ovoj trci ili sukobu?
O: Ne, apsolutno ne! U stvari, OPS ne mogu zamisliti "gubitak" ali mogu instiktivno osjećati pritisak koji se nagomilava oko njih, to je i razlog za predstojeći kaos.
P: (B) Šta se događa s njima kad izgube, da li to znači da oni onda moraju krenuti ponovo ispočetka kroz cijeli evolutivni proces, preko drugog polariteta?
O: Da.
P: (B) Tako znači, vezna točka {nexus-point} dolazi?
O: Blizu. Kad kažemo "blizu" mislimo na koncept koji je "blizu" realnosti. Ne blizu u pojmovima vremena ili razdaljine.
P: (B) Da li oni tada osjete sav onaj bol kojeg su stvorili drugima?
O: Ne, to se događa samo na 5. nivou.


Kad govorimo o "misaonim centrima," napomenućemo još jedan navod Kasiopejaca koji nam može pružiti neke dodatne elemente kod sklapanja slike:

Citat:
Zapamtite, skoro sva moć koja je potrebna za promjenu realnosti i fizikalnosti sadržana je u okviru centra vjerovanja u vašem umu. To je nešto što ćete mnogo bolje razumjeti kad dosegnete realnost 4.denziteta gdje fizikalnost nije više zatvor, nego umjesto toga vaš dom, koji možete mijenjati kako vam se sviđa. U vašem sadašnjem stanju svijesti vi pogrešno tumačite stvari vjerujući da je realnost konačna i u tome leže sve poteškoće sa jednom konačnom egzistencijom. Iznenađuje nas da još uvijek niste u stanju da potpuno shvatite taj koncept. [Kasiopejci, 12.08.1995.]


To nam sugerira da način na koji možemo "promijeniti našu realnost" podrazumijeva pristup nečemu što možemo nazvati "misaonim centrom" ili centrom "vjerovanja". Jedini je problem u tome što smo se "usklađivanjem" sa OPS realitetom 4.denziteta takođe doveli pod dominaciju OPS "misaonog centra" ili "kontrolnog centra". Sada ćemo pogledati neke informacije u vezi Misaonih Centara kako bi malo bolje razjasnili tu stvar:

Citat:
P: (L) Ko je stvorio "Gugije" {4D OPS reptiloide}?
O: Ormethion.
P: (L) A tko je ta individua?
O: Misaoni centar.
P: (L) Gdje se on nalazi?
O: Svugdje.
P: (L) Možete li nam dati još koji podatak?
O: Jedan drugi sektor realnosti.
P: (L) Da li je to biće koje je stvorilo Gugije samo-svjesno?
O: Da i ne.
P: (L) A tko je stvorio taj Ormethion?
O: Nije biće; misaoni centar.


Jedna stvar koju smo primjetili je ta da "Misaoni Centri" nisu isto što i "Ujedinjene Misaone Forme" koje su takođe nazvane Putnici Prolaznici {Transient Passengers}. To nam pruža još jedan nagovještaj da je naše Drvo Života ispravno postavljeno, obzirom da bi Ujedinjene Misaone Forme egzistirale na 6. nivou denziteta znanja, koji sadrži "misao" o OPS za svrhu ravnoteže ali ne i OPS ujedinjena misaona "bića", da tako kažemo. ALI, ta oblast Misaonog Centra je nivo bivstvovanja 6.denziteta u relativnom smislu. Ta razlika se lako može utvrditi ukoliko pogledamo ono stablo. OPS Misaoni Centar 6.denziteta NE prolazi kroz sve denzitete i realnosti - on je ograničen na OPS oblast. Isto to vrijedi za nivo čistog OPD Misaonog Centra – on je ograničen na OPD oblast. Međutim, nivo Ujedinjene Svijesti 6.denziteta postavljen je na centralnoj, vertikalnoj osovini kao jedan Logo-ični "izdanak" iz 7.denziteta.

Citat:
P: (L) Odakle potiče gravitacija?
O: Misaoni centar.
P: (L) U nekoliko navrata pomenuli ste misaone centre. Da li postoji više od jednog?
O: Svi su jedno i sve.
P: (L) U kakvoj se vezi nalaze misaoni centri sa 7.denzitetom, sa Jednim?
O: Izravnoj!
P: (L) Da li su misaoni centri 7.denzitet?
O: Sve je.
P: (L) Misaoni centri su sve?
O: Ne. Sve je 7.denzitet. Mi smo vam prije rekli da je gravitacija fundamentalna sila apsolutno svega i svačega!!! To znači na svim nivoima denziteta, svim dimenzijama... To je jedna "materija" cjelokupne egzistencije. Bez nje, ništa ne bio postojalo. Vaše misli su bazirane na gravitaciji, takođe!!


Jednom prilikom diskutovali smo fotografiju ploče, i pri tome su bili pomenuti Misaoni Centri na jedan način koji nam ukazuje na neke druge aspekte njihovog značaja:

Citat:
P: (L) Šta predstavlja ta geometrijska figura?
O: To je bila vizuelna prezentacija provodnika, zaista!!! Razlog za tako jasnu luminiscenciju bio je taj što su misaoni centri u tebi bili čisti i otvoreni u trenutku fotografiranja. Drugim riječima, došlo je do jedne neravnoteže u energiji koja je stizala iz prijenosne točke iz 6. denziteta.To sugerira da sam bila u stanju jedne totalne "ne-anticipacije" u momentu fotografiranja što je dovelo do neke vrste aktivacije "energije nulte-točke" na jedan "vidovnjački" način. Međutim, ono što je tu još važnije, to nam sugerira jednu mogućnost da smo mi povezani uz pomoć neke vrste "provodnika" sa onim arhetipskim Misaonim Centrima koji su predstavljeni na onoj slici - Drvo Života.
Još jedna primjedba u vezi misaonih centara koja nam naznačava da bi ovo naše stablo života moglo biti ispravno postavljeno:

Citat:
Prvo, do zabune dolazi usljed pogrešne interpretacije posljednjih pojmova koje smo koristili. Dimenzije nisu denziteti!!!! Dimenzije su striktno rezlutat manifestacije univerzalne svijesti u imaginativnom sektoru misli. Denzitet podrazumijeva razvojni nivo u smislu blizine sjedinjenju s jednim...


Tako bi onda mogli zamisliti da one lateralne osovine prestavljaju dimenzije koje proističu iz raznih misaonih centara. I, naravno, mi ne možemo njih svoditi na samo dvije, s obzirom da njih može biti bezbroj, mada one potpadaju pod dvije generalne "kategorije", OPS i OPD ili Zlokobna i Milosrdna Imena Božja.

U pokušaju da razumijemo našu poziciju na 3. nivou denziteta prema vertikalnim lateralnim osovinama ili drugim denzitetitma, 3., 4. i 6., s kojima smo direktno povezani, razmotrićemo i sljedeće informacije:

Citat:
P: (A) Koji dio čovjeka se proteže u 4.denzitet?
O: Onaj koji je pod uticajem hipofize.
P: (L) A koji je to?
O: Vidovnjački.
P: (A) Da li postoje neke posebne sekvence DNK koje pospješuju prenos {transmisiju} između denziteta?
O: Dodatak niti ("lanaca").
P: (L) Kako dobijamo te dodatne lance?
O: Vi ih ne dobijate, vi ih primate.
P: (L) Odakle ih primamo?
O: Interakcijom sa dolazećim valom, ukoliko su vibracije usklađene.
P: (L) Kako možemo znati da li se to događa?
O: Manifestiraju se psiho-fiziološke promjene.
P: (A) Kad pominjete taj val koji dolazi, od čega se on sastoji?
O: Zamislite to kao jedan val reflekcije od početne pa do krajnje točke.
P: (A) Ali šta vibrira? Energja? Eter?
O: Energija i eter su u direktnoj simbiozi. "Aether" je pokušaj zemaljske materijalne nauke da označi eter. Problem je u tome što jednostavno ne postoji način da se fizički izrazi jedna ravan postojanja koja se potpuno sastoji od svijesti. Unija ta dva "stanja" ili ravni, koja je u jednoj perfektnoj ravnoteži, čini temelj i suštinu cjelokupne kreacije/realnosti. Jedno ne može postojati bez drugog!
P: (L) Kad kažete dva stanja ili ravni, onda mislite na fizičko stanje i stanje svijesti...
O: Da.
P: (L) A ne možemo imati jedno bez drugog. A stanje svijesti i stanje materijalne egzistencije su tako potpuno povezani, da su oboje beskonačni? Jedno ne može da postoji bez drugog...
O: Povezani, isprepleteni, spojeni... Stopljeni.
P: (A) Kad ta eter-energija-materija vibrira, u kojoj se dimenziji to odigrava?
O: Denziteti 3 i 4, na prelaznoj točki.
P: (A) Ako to nije u linearnom vremenu, u čemu je onda?
O: Ciklično "vrijeme."
P: (A) Čime se mjeri razdaljina između jednog i drugog vrha tog vala?
O: Kraj/početak ciklusa.
P: (A) Da li se DNK ponaša kao provodnik?
O: Da!!! Ali varijabilno.
P: (A) Pokušavam da razumjem ovaj univerzum u smislu trijade: materija - geometrija - informacija. Da li je to dobra ideja?
O: Ukoliko neko razmišlja o materiji kao o nečemu "živom" a ne "mrtvom". A sada, kad spojite denzitete ili kad prelazite denzitete, ono što se tu zbiva to je stapanje/spajanje fizičke realnosti i eteričke realnosti, što podrazumijeva - misaona forma nasuprot fizikalnosti. Kad uzmognete to dvoje perfektno spojiti, onda ćete razumjeti razlog za to, zašto nema početka ni kraja, tj. da je to jednostavno zato što neće biti potrebe za vas da kontemplirate početak ili kraj nakon što potpuno ostvarite svoj razvoj. Kad se nađete sjedinjeni s Jednim u Sedmom denzitetu, tj. kada to ostvarite onda više neće biti bilo kakve potrebe za razlikovanjem između fizičkih i eteričkih oblika.


To nas vodi nazad na jedan zanimljiv način do proučavanja Prirode kao načina za usklađivanje sa centralnom, vertikalnom osovinom. U prošlom paragrafu bila je pomenuta veza sa hipofizom, a sada ona postaje jos značajnija:

Citat:
Kasiopejci: Kamenje je nekada bilo korišteno za svrhu omogućavanja svih potreba, jer su se energije koje je ono prenosilo vezale direktno za hipofizu i tako spajale spiritualne realitete sa materijalnim oblastima 3. i 4. denziteta. Tako, sada vidite, na "kamen" se stvarno gledalo kao na nešto Matrijarhalno!
P: (L) Da li su bića koja su bila uključena u tu vrstu aktivnosti bila 3.denziteta ili 4. Ili bi-denzitetna {i u jedno i u drugom}?
O: Originalno 4. kada im je dom bio na drugim lokacijama.
P: (L) Da li se može reći da je hipofiza neka vrsta "majčinskog kamena" čovjekovog tijela?
O: Ako je to vaš izbor.
P: (J) Kakva je točno funkcija hipofize kada ste pominjali Stonehenge?
O: Ta žlijezda je vaša "veza prema gore".
P: (L) Da li je moguće da se hipofiza stimulira uz pomoć vanjskih sredstava kao što su radio valovi, valovi sa supernova ili nekim drugim frekvencijama iz naše okoline?
O: Da, i takvi eksperimenti se odvijaju.
P: (L) Da li bi bilo korisno za nas da eksperimentiramo s tim stvarima?
O: Nije mudro. Možete spaliti sami sebe pokušavajući da to ostvarite.U vezi striktno fizičkih aspekata našeg bića, kad pogledamo Drvo Života tu možemo primjetiti odnos između 3., 4. i 6. denziteta na lateralnim osovinama. Pozicija 3. denziteta direktno je povezana sa 5.denzitetom, ili zonom kontemplacije, kao što su i svi drugi denziteti. Kasiopejci su jednom napomenuli u vezi čakri sljedeće:

Citat:
O: Prije svega, "čakre" su jedan veoma slabo shvaćen i nedokazan fenomen. Sada, nekim slučajem one stvarno postoje ali na jedan drugačiji način nego što je onaj koji se promovira od strane nekih tzv. "vidovnjačkih" zajednica.
P: (L) Šta je to stvarno čakra?
O: Jedno energetsko polje koje spaja prvi, drugi, treći i četvrti denzitet sa petim. Vi svi ste povezani sa petim nivoom kada ste u ciklusu kratkih valova. {U smislu, za vrijeme života u fizičkom tijelu} Čakre su veza sa fizičkim imprint-lokatorom.


Vratimo se nazad na našu hipotezu o Arhetipima, Neterima ili Imenima Božjim. Dopustite mi da predložim jedan koncept 4.denziteta u smislu jedne oblasti postojanja u kojoj su Arhetipi "utjelovljeni" u Grupne duše. Nadalje, te grupne duše imaju imaju "produžetke" samih sebe u realnosti trećeg denziteta na isti način kao što i jedna ruka ima 5 prstiju. S tim što u tim "projekcijama" svaki prst predstavlja životni vijek jedne individualne duše čiji životi NISU ograničeni na naizmjenična inkarnativna iskustva; a tu također ne možemo ograničavati broj ruku ili prstiju! U tom smislu, moglo bi se reći da je 3.denzitet "projekcija" 6.denziteta kroz jednu "leću" 4.denziteta.

Citat:
P: (D) Kad bića 4.denziteta komuniciraju, onda je to na telepatski način, je li to točno?
O: Da.
P: (D) OK, obzirom da vrijeme ne postoji kako vi onda komunicirate u vezi događaja? Ako neko komunicira telepatski na 4.denzitetu, a vrijeme ne postoji, kako on onda može govoriti o događajima koji se dešavaju sada, za razliku od onih koji se događaju kasnije, pa onda onih stvari koje se nakon toga dese, pa onda onih koje se dese nakon njih... (J) O kakvim se sekvencama tu radi?
O: Prevodimo.
P: (D) OK, dozvolite da objasnim šta sam htjela reći. Mislim, ukoliko pričamo o nečemu što se desilo u 1907. godini...
O: To je kako se to radi.
P: (T) Vi prevodite događaj?
O: Iz 4.denziteta u 3.denzitet. I obratno.
P: (L) Tako, drugim riječima, to je nešto slično snimanju filmova. Znači, ako je neko biće 4. denziteta, onda se sve manje više događa simultano, a ako hoćete da diskutujete ili komunicirate ili malo dublje sagledate neke posebne aspekte te ujedinjene dimenzije, onda ono što morate uraditi to je da na neki način izvučete to napolje, pa onda projicirate u 3. denzitet kao neku vrstu filma…
O: Blizu. Ali nećete moći to potpuno razumjeti sve dok ne dođete tamo.


Svaka od onih "Karakteristika" ili "Imena" Božjih, manifestira se u 4.denzitetu u vidu "Arhetipskih Drama". To nas ponovo dovodi u vezu sa konceptom Arhetipskih Gestova Mirceje Eliade - illud tempus – od samog početka.

Citat:
Svaki heroj je ponovio jedan arhetipski gest, svaki rat je ponovio borbu izmedu dobra i zla, svaka nova društvena nepravda bivala je identifiicirana sa strašću božanskog glasnika, svaki novi masakr ponavljao je temu veličanstvenog kraja mučenika." ...Za sve religijske akte smatralo se da su bili osnovani od strane bogova heroja koji su nas civilizirali, ili mitskih predaka. …Nisu samo rituali imali svoje mitske modele, nego i svaki ljudski postupak {akt}, odnosno, šta god postane djelotvorno do mjere u kojoj točno ponavlja neki akt koji je na samim počecima bio ostvaren od strane nekog boga, heroja ili nekog pretka. [Eliade, Mit o vječnom povratku, 1954., zadebljanja moja]


Ovo izražava postavku da je ovaj svijet u kojem živimo jedna "forma", ili reflekcija ili "duplikat" jednog drugog kozmičkog svijeta koji postoji na jednom višem nivou. To su Nebeski Arhetipi.

Citat:
P: (L) Eva i ja smo nedavno telefonom razgovarale o mogućnosti da mitološke ličnosti predstavljaju grupne duše. To jest, da bi na našem nivou 3.denziteta, grupe individua koje su odvojene "tijelima", mogle biti izrazi grupnih duša sa jednog višeg nivoa...
O: Koga Zeus predstavlja?
P: (F) Otac svih bogova?
O: A implikacija toga je...?
P: (L) Da li Zeus predstavlja 7.denzitet?
O: Ili Zeus predstavlja poimanje 7.denziteta?
P: (L) Da li ovdje mislimo na poimanje na način koji nije odgovarajući?
O: Nema "neodgovarajućeg" poimanja.
P: (L) OK. Da li smo svi mi dijelovi … da li postoje mnogobrojne grupe koje su dijelovi jedne veće cjeline, ili većih cjelina, a koje mogu "diplomirati" {maturirati} samo onda kad se skupe u jednu cjelinu?
O: Više u smislu da to dovodi do bržeg napretka za većinu onih koji učestvuju u jednom takvom procesu.
P: (C) Da li smo mi dio jedne takve grupne duše ili grupe entiteta?
O: Šta vi mislite?
P: (C) Da jesmo.
O: I...
P: (C) Ja mislim da smo mi dio jedne grupne duše…šta god da to podrazumijeva, mi imamo svoj svrhu; mislim da nas svih ovdje interesiraju slične stvari a to je da otkrijemo istinu. A takođe i da sami napredujemo.
O: I...
P: (C) Kad jedna grupa napreduje, onda se to filtrira dole drugima...
O: Kako se to "filtrira dole"?
P: (C) Zato što mislim da je sve povezano.
O: A kako to?
P: (L) Sada razumijem! Sve to u vezi Zeusa, držanje djece, izlazak napolje u svim onim raznim pravcima, manifestacije ili uzorci definisani kao "božja djeca" kroz sve one razne nivoe, tako da se na kraju sve to unaokolo vraća nazad u 7.denzitet.
O: A šta to znači kad se sve "unaokolo vrati nazad?"
P: (L) Sjedinjenje s Jednim. A sve se stalno kreće uokolo i uokolo.
O: A C___ kaže...
P: (C) Ako smo mi napravljeni po šemi mita o Zeusu, i ako smo otišli prema naprijed, a postoji i mnogo tih razbacanih fragmenata na Zemlji koji imaju raznorazna iskustva, i kako mi rastemo i napredujemo, i kako dolazimo do istine i cjelokupnog značenja, tako se ponovo spajamo zajedno sa svom onom mudrošću i iskustvima koje smo stekli.
O: Da, ali nije tu samo "Zemlja".
P: (C) Oni su u istom tom procesu.
O: Da.
P: (C) Da li oni imaju drugačije mitove?
O: Oni imaju sve drugačije... Ali, na kraju se sve to stvarno svodi na isto!
P: (C) Onda bih mogla reći da kad svako "diplomira" na osnovu svojih ograničenih fizičkih egzistencija, onda oni naseljavaju isti prostor u različitim vibracijama i kreću se prema drugim lekcijama i iskustvima i napretku kojeg ja sada u ovom momentu ne mogu zamisliti.
O: Ali, šta je to "ovaj moment"?
P: (C) Ovaj moment. Nisam razmišljala toliko daleko o svemu tome!
O: Ili jesi, samo što to jednostavno ne percipiraš kao takvo?
P: (C) Vjerovatno. Koliko se ljudi nalazi u ovoj grupi u kojoj smo ja i Laura, za svrhu obavljanja ovog posla?
O: To je na vama da otkrijete.
P: (C) Dobro, mislila sam da pogadam! Razmišljanje je električne prirode. Da li čovjek ostavlja neki električni eho i da li određene kombinacije mogu napraviti jednu harmoniju koja je kumulativna i eksponencijalna, tako da razmišljanje određenih grupa može napraviti više nego što je slučaj kod drugih, ili individualno?
O: Blizu. Sada jedna Sugestija: kombinirajte frekvencije i vidjećete kako se razvijaju efekti jednog usmjerenog vala; to "pakira" jak "udarac."
P: (LC) Ja sam stvarno radoznala. Osjećam da smo se svi mi ovdje skupili iz nekog određenog razloga. Imali smo dosta problema da bi stigli ovamo, svako od nas, ali smo stigli, a sada se samo pitam o čemu se tu sve radi? Zašto smo svi mi osjećali da nas nešto vuče, tako da smo jednostavno MORALI da budemo ovdje?
O: Ti se ne čudiš toliko, koliko ti je stalo do potvrde da si u pravu.
P: (LC) Ne znam. Jednostavno osjećam u sebi nešto snažno.
O: Svako od vas ovdje razmišlja na više od jednog nivoa. To već svakoga stavlja u jednu kategoriju koja je drugačija od status quo. Svi vi ovdje imate prilično razvijena čula, a nešto teži zadatak je učenje kako da se vjeruje tim porukama. Zapamtite, svi vi ste primili negativno programiranje na nivou trećeg denziteta, koje je zamišljeno tako da izbaci s kolosijeka vašu višu psi-svjesnost {vidovnjačku svjijest} Vi ste do sada već saznali da je to jedno pogrešno programiranje, a mi shvaćamo da vam je mnogo teže da savladate i vaše podsvjesne centre. Strpljenje će vam se isplatiti, i to uveliko!!!
P: (P) Evo šta ja osjećam u vezi sa svim ovim: kad smo se skupili svi zajedno, energija koju svako od nas stvara u prisustvu drugog je jedan ključ; tu se radi o otključavanju nečega zbog čega smo se složili da se ovdje sada okupimo, mada to ne može sada biti očigledno ali će biti. To je ono kako se ja osjećam u vezi sa svim ovim. (LC) OK, još jedno pitanje, a ono o čemu razmišljam je u neku ruku možda i sebično...
O: Stani malo, zapamti, vaša ravan postojanja je po samoj svojoj prirodi OPS I to je sasvim u redu, jer vi ste tamo gdje jeste zbog određenih razloga... Sada, draga L__, raspali i budi sebična koliko god ti je drago. [Smijeh]
P: (LC) Dobro, ako je tako! Želim da pitati da li je između nas bilo nekih veza u našim bivšim životima? Ja sam sigurna da jeste. Da li postoje neke specifične veze iz prošlih života između bilo kojih žena u ovoj sobi?
O: Prije nego što odgovorimo na to, željeli bi da čujemo šta vi razumijevate pod tim okolnostima prošlih života? Kako vi shvatate sam proces reinkarnacije?
P: (LC) Ja to shvaćam kao povratak ovamo zajedno s ljudima koje ti izabereš da se s njima vratiš, a da izabireš one ljude s kojima si karmički povezan. (I) ja gledam na to malo drugačije...
O: Aha! Već imamo jednu razliku!
P: (I) Ja mislim da kad umremo i odemo u 5.denzitet, da mi pravimo neki pakt s ljudima u svakoj inkarnaciji, tako da kad se vraćamo tu ispunjavamo ono što smo se dogovorili. (LC) Da, u tom pravcu i ja razmišljam. Međutim, kada su oni postavili to pitanje, mislila sam da postoje ljudi s kojima se vraćaš nazad zato što su ti oni bliski. Neko može biti tvoja majka u jednom životu, pa tu postoji jedna ljubav koja vas veže, a takođe postoje i drugi ljudi s kojima se vraćaš ovamo zato što tu morate razriješiti nešto, možda da se i oprostite s tom osobom umjesto da se zbližavate s njom.
O: To je djelomično točno. Ali, postoji i više od toga. Na primjer, netko se može inkarnirati na različitim ravnima postojanja, ne samo ovoj koju vi trenutno percipirate. A netko se može inkarnirati na više nego jednoj ravni postojanja, ukoliko je on dovoljno napredan da učini tako nešto.
P: (L) Da li nam sugerirate to da smo svi mi koji smo ovdje dio jedne te iste jedinice {grupe} duša?
O: Da! U određenoj mjeri, ali ćete još tek morati da razumijete šta u tom smislu podrazumijeva pojam "jedinica duša" {"soul unit"}. A naravno, to takođe ima više od jednog značenja. "Trik" koji će OPS životna forma 3-ćeg denziteta morati da nauči, prije tranzicije u 4.denzitet ili na samom prelazu, je da razmišlja u apsolutno bezgraničnim pojmovima. Prvi i najčvršći korak u tom procesu je da se uopće ništa ne očekuju. To je za vas i najteže. Mi to razumijemo, a to je i razlog zašto vam stalno ponavljamo tu točku. Na primjer, zamislite mogućnost da bi neki od vaših bivših života mogao takode da bude i jedan budući život?
P: (P) Dobro, htjela sam samo reći da smo svi mi ovdje doputovali nazad u vremenu ovamo kako bi promijenili ovo kako stvari sada stoje. Mi smo se umetnuli u ovaj vremenski period kako bi se probudili i vidjeli šta se stvarno dešava. Znam da je to 3D način razmišljanja ali je to i jedini način kako bih to mogla opisati. Mi smo gledali unazad na to kako su se stvari odigravale, na svijet kakav je on sada a onda smo otišli unazad kako bi promijenili te stvari. Mi smo došli ovamo iz budućnosti da bi se probudili sada, zato što se prije nismo probudili. Zbog toga što je ovaj svijet išao u tom pravcu, i što se NEŠTO moralo poduzeti. To je ono što ja vidim. Ne samo to, događaju nam se stvari koje nas sprečavaju da se probudimo! Svi mi smo u našim životima bombardirani tim stvarima.
O: To je iznenađujuće blizu istini. Sada ponovo …molimo vas da za jedan trenutak razmislite o tome.
P: (L) P___ je rekla da smo se mi vratili nazad iz budućnosti i umetnuli se u ovu vremensku liniju...
O: Da. To je skoro potpuno točno!
P: (L) U vezi inkarnacije koju smo pominjali prije par minuta, moguće je da smo mi inkarnacije samih sebe na različitim nivoima. Ovo je samo jedan od nivoa na kojima boravimo ali postoje i drugi dijelovi nas na drugim nivoima koji razmišljaju i rade neke druge stvari a te druge nivoe možemo percipirati s naše strane kao budućnost...
O: Možda za neke od vas, ali nećemo sada trčati pred rudu.
P: (P) Kasiopejci kažu da su oni MI iz budućnosti. Tako smo i mi onda kao ONI u budućnosti, a neki od onih koji su u budućnosti vratili su se nazad kao mi, da naprave ovo što radimo, kako bi ispravili ono što se desilo na Zemlji...
O: Blizu, ali je mnogo kompleksnije od toga. Za vas bi bilo teško da to potpuno razumijete na ovoj točki, ali recimo da ste blizu. Sada trebate "reflektirati" sve što se nalazi u "refleksiji" {odrazu}!
P: (L) Šta je razlog za korištenje pojma "refleksija?"
O: "Alisa kroz ogledalo."
P: (L) Kad je ona prošla kroz ogledalo, došla je u jednu alternativnu realnost. (I) Da li se mi svi nalazimo u nekoj alternativnoj realnosti?
O: Da. Ali opet, zar nisu sve realnosti "alternativne?"
P: (P) Ja mislim da mi stvaramo jednu mogućnost koja ne bi postojala da se mi NISMO zajedno vratili ovdje nazad.
O: Da, ali zar to nije točno za većinu sličnih slučajeva. Pitanje je u kom stepenu je nešto značajno.

U onim mitovima srećemo postavku da čovjek samo ponavlja djela bogova; njegov kalendar komemorira, u periodu od jedne godine ili drugim dužim ciklusima, sve kozmogonične faze koje su se odigravale na početcima, ili koje se neprestano odigravaju na jednom drugom nivou realnosti.
Mitovi su samo jedna mnogo kasnija formulacija jednog arhaičnog sadržaja koji pretpostavlja jednu apsolutnu realnost, ili nivoe realnosti koja je izvanljudska. Ukoliko počnemo da razmišljamo o našoj realnosti kao o dijapozitivima koji se projiciraju preko projektora iz jedne hiperdimenzionalne oblasti postojanja, onda moramo početi razmišljati i o samim tim arhetipskim dramama. Ukoliko pretpostavimo da smo mi produžetci naših "viših Ja", koji ispunjavaju ciljeve velikih Kosmičkih Drama, onda ćemo se susresti sa par veoma važnih koncepata.
Prvi od tih koncepata je Slobodna Volja.
Vratimo se sada nazad i vidimo šta je Shaykh Ibn al-'Arabi rekao u vezi toga:

Citat:
Vi bi trebali znati to da je božanski poziv upućen i vjerniku i nevjerniku, poslušniku i neposlušniku… Taj poziv potiče samo iz božanskih imena. Jedno božansko ime poziva nekoga ko se nalazi pod upravom nekog drugog božanskog imena kad zna da se primakao kraj periodu djelovanja svojstava drugog imena unutar te osobe. Onda ono ime koje ga poziva preuzima vodstvo. Tako se to nastavlja u ovom svijetu i sljedećem. Odatle, sve drugo što nije Bog, poziva se od strane jednog božanskog imena da dođe do prirodnog stanja kojem to ime teži. Ukoliko se predmet poziva odazove, onda se on naziva "poslušnikom" i postaje "čestit". Ukoliko se ne odazove, on se naziva "neposlušnikom" i postaje "bijedan." [Futuhat, II 592.32]


Ovo nam daje jednu naznaku u vezi istinskih razmjera naše tzv. Slobodne Volje. U suštini, to doprinosi činjenici da mi možemo identificirati KOJU arhetipsku dramu živimo i prihvatiti je, osvjedočiti je u našem umu, i ubrzati ili produžiti njeno finale. Mi je ubrzavamo pomoću naše "poslušnosti" prema "pozivu" ili je je produžujemo njegovim odbacivanjem ili "neposlušnošću". U prvom slučaju, ishod može da bude u našu korist, ukoliko smo pažljivi i želimo da "završimo tu dramu" unutar određenog arhetipa, makar i samo simbolično, (što je čest i najmudriji izbor u slučaju kad je čovjek zahvaćen nekom dramom sa velikim negativnim potencijalom); a u drugom slučaju, mi možemo odbiti da primimo dramu k znanju, nastaviti da se borimo protiv nje kao muha koja neprestano udara u prozorsko staklo, i kao rezultat toga ostati potpuno skršeni. Naravno, problem kojeg mnogi ljudi imaju leži u razumijevanju toga da se oni ne MORAJU sjećati svojih prošlih života da bi "učili". Duša ima svoje vlastito pamćenje.

Citat:
P: (L) OK, dopustite mi da vam postavim jedno pitanje. Kad govorimo o vremenu, željela bih da upitam šta je to memorija u odnosu na vrijeme? Jedan način poimanja vremena ukazuje nam da je ono "sada", stalno-prisutno sada. Dobro, mnogo ljudi se sjeća njihovih mnogih "sada", neki ljudi se ne sjećaju nikakvih "sada", pa se čini da je memorija jedna povratna funkcija anticipacije. Anticipacija bi tu skoro potpuno sličila pamćenju iz "budućnosti" a pamćenje kao povratna anticipacija iz prošlosti. Tako, ukoliko je vrijeme samo jedno obično "sada", šta je to pamćenje?
O: Svjesni i podsvjesni zapis opažanja.
P: (L) OK. Ako je pamćenje podsvjesno i svjesno zapisivanje opažanja, kad neko akomulira dovoljnu količinu memorije, da li taj postaje "vanvremenski"?
O: On je uvijek vanvremenski.
P: (L) OK, ali da li onda ta osoba postaje svjesna svoje vanvremenosti?
O: U 4. denzitetu.
P: (L) OK. Da li jedan elektron ima memoriju?
O: Elektron je posuđena jedinica iz 7.denziteta.
P: (L) Dobro, u onom znaku u žitu, za kojeg ste vi utvrdili da predstavlja "Atomsku Strukturu", bili su koncentrični krugovi i one tri stvari na vanjskim uglovima trokuta, jedna je bila cik-cak, jedna jednostavna i okrugla a jedna je sličila na neku vrstu točka koji je imao male odjeljke. Da li je ono cik-cak, bilo eletron?
O: Neispravan koncept, atomska struktura ujedinjava elementalne atome.
P: (L) Šta je to elementalni atom, u odnosu na obični atom?
O: Elementalno definira singularno tijelo strukture. Unutar, kao: "elemenat od". Elektron je elemenat atomske strukture.
P: (L) Da li postoji išta u vezi atoma što drži memoriju?
O: Memorija je subjektivna, atom nije.
P: (L) Pa, neki atomi se čine pomalo subjektivnim.
A: Ne, to je tvoja interpretacija.
P: Ukoliko je memorija svjesno i podsvjesno zapisivanje opažaja, kao što vi tvrdite, a onda dođe do "pripajanja realiteta", što ste vi opisali kao neku vrstu manipulacije vremena, da li to automatski mijenja i individualnu percepciju?
O: Percepcija "uskače" na svoje mjesto prema označivačima {markerima} u vječno prisutnom kontinuumu.
P: Šta su ti markeri?
O: Doživljajni prekidi u perceptualnoj oblasti produžavanja.
P: Markeri su doživljajni prekidi. Znači, kad neko doživi prekide I kad oni postanu markeri… percepcia uskače na mjesto…da li to znači da kad dođe do percepcionog prekida, da neki dio psihe pokušava da premosti taj procjep uskačući u nešto kao ...
O: Definicija prošlih odgovora biće vam jasna samo nakon određene refleksije, dragi moji!
P: OK, kažete da je memorija subjektivna a atom nije. Ako je memorija subjektivna ono što ste upravo opisali znači da svaka pojedina osoba ima malo drugačiju perspektivu, čak i kad su one uključene u iste događaje ili vremenske sekvence.
O: Naravno! To je riznica za učenje.
P: Ko je rizničar?
O: Učenik.
P: Ali ipak, ono što ste rekli navodi na to da jedan atom ima objektivnu egzistenciju. Da li je
to točno?
O: Da.
P: Recite nam molim vas šta čini objektivnost?
O: Trud od strane promatrača da ostavi predrasude "pred vratima".
P: U kakvom je odnosu taj napor promatrača da ostavi svoje predrasude pred vratima sa objektivnom egzistencijom jednog atoma?
O: Jedan atom, kao što je to slučaj i sa svim ostalim, ne može postojati bez promatrača.
P: Znači, u slučaju objektivnosti jednog atoma, a ukoliko čovjek kao promatrač nije objektivan, gdje je taj promatrač koji čini atom objektivnim, da li taj atom ne postoji ako nema promatrača?
O: Da. U vezi sa posljednjim komentarom.
P: Znači, promatrač mora postojati. Mora li promatrač biti čovjek?
O: Promatrač mora biti svijest.
P: Ako kažete da jedan atom ima objektivnu egzistenciju, a on postoji samo ukoliko je percipiran od strane neke svijesti, onda atom nema jednu objektivnu egzistenciju, da li je to točno?
O: Ne.
P: OK, kakva je razlika? Vi kažete da je objektivnost jedan POKUŠAJ od strane promatrača da ostavi predrasude pred vratima.
O: Bez svijesti, nema ni objektivnog ni subjektivnog!!
P: Znači srž problema je u tome da moramo pokušati predrasude ostaviti pred vratima, na isti način kao što bi čovjek morao biti bez naslućivanja da bi nešto stvarao?
O: Da.
P: Dobro, to je VEOMA varljivo... (A) Da li je svijest objektivna?
O: Svijest je objektivna dok nema mogućnost da izabere drugačije.
P: Šta je stimulus za tu promjenu, za davanje mogućnosti izbora?
O: Uvođenje predrasuda.
P: U kozmičkom smislu, kozmičkoj svijesti, u smislu Jedne Ujedinjene Svijesti, šta je tu stimulus za pojavu mogućnosti izbora?
O: Kad vaše putovanje završi sjedinjenjem s Jednim, sve takve lekcije će biti završene.
P: Ali to nije odgovor na moje pitanje.
O: Da, to jeste odgovor!Sada se ponovo vraćamo na proučavanje prirode. U našim navodima o Prirodi kao izvoru znanja, bio je i ovaj pasus iz Psalmi:

Citat:
Nebesa kazuju slavu Božju i djela ruku njegovijeh glasi svod nebeski. Dan za danom govor sve dalje teče, noć za noću prikazuje daljnje znanje. Nema jezika, niti ima izgovorene riječi; njihov glas čuo se nije, pa ipak njihov glas po svoj zemlji ide, a kazivanje njihovo i do kraja svijeta. [Psalam, Biblija, Zondervan 19: 1-4]To je i ona točka na kojoj počinjemo da razumijevamo našu realnost. Nebeski mitovi su arhaične predstave Arhetipa. Proučavanjem tih priča i njihovih likova mi možemo veoma mnogo saznati o svakoj ljudskoj situaciji ili drami u kojoj se možemo zadesiti. Mi se takođe možemo identifikovati s nekim junakom ili (pozorišnim) komadom koji je aktiviran da se "odigra". Kad jednom odredimo dramu koja se odigrava u datom momentu (ona se može otegnuti godinama, pa čak trajati i čitav jedan životni vijek, a ona može bi i samo neka "mini-drama" koja traje nekoliko minuta, sati ili dana), onda mi u njoj možemo potpuno aktivirati našu participaciju SA ODREĐENIM STUPNJEM KONTROLE.
Prepoznavajući predstavu koja se odigrava, bivajući svjesni tog našeg "komada", mi formiramo jednu vezu između nas i režisera, producenta ili scenariste te drame iz viših denziteta! Mi se psihički "povezujemo" s njima na jedan realan i simbiotičan način. A kad se povežemo, mi onda dobijamo pristup jednoj Slobodnoj Volji koja nam normalno ne stoji na raspolaganju. Joseph Chilton Pearce je bio svjestan toga da nešto mnogo više ima udjela u našoj realnosti nego što mnogi pretpostavljaju, i on je to nazvao – "Kozmičko Jaje". Čini se da je on tu bio u pravu, možda i više nego što je to sam mogao pretpostaviti. Ukoliko su Misaoni Centri Kozmička Jaja koja se nesu na 6.denzitetu, a inkubiraju i legu na 4.denzitetu, onda mi imamo samo jedan problem s kojim se moramo pozabaviti a to je da odredimo KOJE JAJE JE NAŠE? Nadalje, ukoliko nam se ne sviđa naše sadašnje jaje, možemo li ga "razbiti" i izaći napolje iz njega?
Dobro, ovdje opet dolazimo na onaj vječni problem "zamke 22". {kvaka 22}

Citat:
P: (L) Kad govorimo o dimenzionalnim zavjesama onda pričamo o odjeljcima na istom nivou denziteta, da li je to točno?
O: Možda.
P: (L) Da li dimenzionalne zavjese mogu biti na između dimenzija na istom nivou denziteta?
O: Da.
P: (L) Da li su dimenzionalne zavjese takođe nešto što se javlja između nivoa denziteta?
O: Da.
P: (L) Tako, dimenzionalna zavjesa je točka na kojoj se javlja jedna određena promjena…šta uzrokuje tu promjenu?
O: Priroda.
P: (L) Šta definira tu promjenu?
O: Doživljaj.
P: (L) Da li je to na bilo koji način u vezi sa atomskom ili kvantnom fizikom kretanja atoma?
O: Da.
P: (L) Okay. Jedan atom je u 3.denzitetu. Šta njega čini različitim od atoma u 4.denzitetu?
O: Realnost.
P: (L) Šta čini razliku između jedne oblasti i druge?
O: Pretpostavke.
P: (L) OK, kad nešto pretpostavljamo ili očekujemo, to je ono što mi percipiramo o tom atomu zavisno od toga u kojoj realnosti se nalazimo, da li je to točno?
O: Blizu.
P: (L) Šta određuje naše pretpostavke?
O: Iskustvo. Svaka stvar koja postoji je samo jedna obična lekcija.
P: (L) OK, kad smo jednom naučili određene lekcije, kao kad doživimo određene stvari, onda se i naše pretpostavke mijenjaju?
O: Da.
P: (L) OK, da li će nam taj val koji se kreće u našem pravcu omogućiti da doživimo nešto što će promijeniti naše pretpostavke?
O: Zamka 22: Jedna polovina je da vi trebate promijeniti svoje pretpostavke kako bi doživjeli taj val na pozitivan način. Sve je samo jedna lekcija, i ništa, ponavljamo, ništa više.Kako dobijamo iskustva koja mijenjaju naše pretpostavke?

Sada ćemo ponovo pogledati naše Drvo Života. Možemo primjetiti da se u obje verzije, u Kozmičkom i u Ljudskom ogledalu, kroz 5.denzitet na Centralnoj osovini, "recikliraju" različiti nivoi različitih denziteta. Između tih Centara postoji neka vrsta "hodnika", ali ti "hodnici" nemaju "dodirne točke" na Centralnoj osovini koje bi omogućile "pomak" Misaonih Centara ili "pretpostavki". Iz toga možemo zaključiti da je prilično teško "promijeniti polaritet" bez nekakvog 'pomoćnika', tj nečega što bi nam to moglo olakšati {facilitator, eng – onaj koji pomaže da se lakše donese odluka}.To je i razlog zašto su putovi Monaha, Jogija i Fakira tako teški. Oni pokušavaju premostiti taj procjep bez mogućnosti za ostvarenje veze s 'Pomoćnikom' na Centralnoj osovini.

Primjećujemo da je na Kozmičkom stablu Znanje ima poziciju "Pomoćnika" odnosno onoga koji pospješuje ili omogućava kruženje energija 6.denziteta u smislu njihovog kretanja ka Jedinstvu s Jednim, što znači ka jednom momentalnom (ili bezvremenom) Bitku i Ne-Bitku, što onda započinje jedan novi krug svijesti koja se regenerira kao gusta materija i svijest koja izniče bilateralno u Prekrasna (Milosrdna) Imena Božja i Zlokobna Imena Božja, kako bi nadalje drama ponovo mogla započeti.
Kada gledamo u Ljudsko Drvo Života, što je samo jedan odraz u ogledalu, tu vidimo da je pozicija Znanja sada genetičko tijelo koje se nalazi NA Centralnoj osovini. Tada shvatamo da je TO naš "pomoćnik".
Genetičko tijelo je kontrolni centar fizičkog tijela obzirom da transducira energije Centralne osovine tako da onaj Misaoni Centar koji dominira, istovremeno i kontrolira fizičke doživljaje. I ne samo to, mi ovdje možemo vidjeti i druge mogućnosti – kao npr. da su znanje i genetika DIREKTNO INTERAKTIVNI. Na nivou 3.denziteta GENI su LOGOS!

Citat:
U početku bješe Riječ, i Riječ je bila u Boga, i Riječ je bila sam Bog. Ona bješe u početku u Boga. Sve stvari su postale kroz Njega; a bez njega čak ni jedna jedina stvar nije postala.Zvuči kao Kozmički Kromosomi! Kroz našu genetiku mi imamo potencijal da se uskladimo sa Centralnom vertikalnom osovinom i "mijenjamo Misaone Centre". A isto kao što je Priroda 2.denziteta jedna refleksija Znanja 6.denziteta na Kosmičkom Drvetu, tako je i naš genetski kod reflekcija na 2. denzitetu svega onoga što postoji kao potencijal unutar NAS kao ljudskih bića.
I čak bi se moglo reći da SVA priroda postoji unutar NAS.

Citat:
Kao bio-inženjerirana bića trećeg denziteta vi predvodite paradu 'švedskog stola' svega onoga što vas okružuje u fizičkoj oblasti. ...Svaka individua posjeduje cjelokupnu kreaciju unutar svog uma. …Svaka duša je toliko moćna da može stvoriti ili uništiti cjelokupnu egzistenciju, kad bi znala kako. …Vi možete stvarati alternativne univerzume ukoliko hoćete i boraviti u njima. Vi ste svi duplikat univerzuma unutar kojeg boravite. Vaš um predstavlja sve što postoji. "Zabavno" je gledati koliko toga vi možete da dosegnete. … Izazovi su zabava. Šta mislite gdje su granice vašeg uma? …Ukoliko granice ne postoje, kakva je onda razlika između vašeg uma i svega ostalog? ...A kad dvije stvari nemaju apsolutno nikakvih granica, onda su one upravo jedna te ista stvar. [Kasiopejci]Da li je to TAKO?!

Vidite, naši geni su manje više kodirane kopije svih mogućih "drama" u kojima mi možemo učestvovati. Većina tih informacija su kao zatvorene knjige, koje su uskladištene u jednoj sobi koja nikada nije otvorena. Mi imamo potencijal da uz pomoć znanja i upražnjavanja dređenih radnji otvorimo te knjige i "povežemo se" sa Centralnom Osovinom, te tako ostvarimo i jedan "pomak" u suštini ili "Imenu" pod čijom se dominacijom nalazimo. Čineći to mi dobijamo mogućnost da uzmemo učešće u jednog drugačijoj "drami" ili mitu ili filmu iz 4.denziteta koji se projicira u treći denzitet.

Citat:
P: (SV) Želim da postavim jedno pitanje: ukoliko vrijeme ne postoji, onda nema ni prošlosti ni budućnosti; ne postoje ni prošli ni budući životi, ne postoji ni takva stvar kao što je reinkarnacija, kako onda možemo mi…
O: Da, reinkarnacija postoji. Ovdje trčite ispred samih sebe. Mi nikada nismo rekli da reinkarnacije nema.
P: (SV) Ali, ako vrijeme ne postoji? (L) Sve se dešava simultano. Mi imamo sve te živote odjednom. (SV) Da li postoji neki način da se povežemo sa drugim dijelovima sebe?
O : Zamislite to ovako: mi ćemo pristupiti vašim bankama pamćenja i dati vam jednu drugu referencu... Vi znate kako izgleda slajd-projektor? Da bi vam dočarali da osjetite šta je to stvarno proširena priroda realnosti, zamislite sebe kako promatrate jednu veliku prezentaciju slajdova preko projektora, sa velikim kolom na projektoru punim dijapozitiva. U svakom datom trenutku na tom putu vi gledate jedan poseban dijapozitiv. Međutim, svi ostali dijapozitivi se nalaze na kolu, zar ne? A, naravno, to se uklapa u vašu vertikalnu realnost, što se uklapa u krugove unutar krugova i krugove unutar krugova, koji se takođe uklapaju u Veliki Krug {Ciklus} koji se takođe poklapa s onim što smo vam već prije rekli: Sve što postoji, to su lekcije. To je sve što jeste i mi vas molimo da uživate u svemu tome dok gledate slajd-prezentaciju.... A ako pogledate prema nazad ka centru projektora, vidjećete porijeklo i suštinu same kreacije, što je na sedmom nivou gdje ste u uniji s Jednim.
P: (V) Da li se ovako očajno osjećam zbog nekih stvari iz prošlih života ili zbog ovog života?
O: Oboje. Kao jedan drugi "slajd" u redeniku na projektoru.
P: (V) Šta? (L) U tom redeniku od problema iz mnogih života?
O: Blizu.
P: (V) Jedna od stvari koje mi najteže padaju je moje gađenje na čovječanstvo i ono što ljudi rade, i kako je sve to ružno... ali to je sigurno samo jos jedan slajd iz onog redenika na projektoru. Mislim da ne mogu to više slušati...
O: Da, ti možeš i bilo bi mudro ako bi slušala. Vidi, V___, ne postoji ništa što sprečava tebe, i bilo koga drugog u vezi s tim, da upadnete u pravi otvor za jedan svoj uravnotežen profil učenja, možete jednostavno pokretati redenik prema naprijed … sve dok ne dođe pravi otvor a onda jednostavno "uskočite" u njega na svoje mjesto!
P: (L) Vi koristite tu alegoriju; od čega bi se sastojalo pokretanje tog "redenika"?
O: Otkrijte... zato što je učenje zabavno!
P: (L) Da li postoji neka fiziološka veza sa … ili je to striktno u vezi sa vidovnjačkim, psihološkim ili je u vezi s učenjem?
O: Igra žmurke, pronađite i donesite.Ovdje imamo jednu od naznaka kako nam može pomoći proučavanje prirode. Ukoliko je naša genetika jedno fizičko sučelje {interface} između nas i vertikalne osovine, ukoliko je ona fizička manifestacija Misaonih Centara kroz koje je naša egzistencija prominira, onda bi mi morali ispitati prirodu i stvorenja unutar nje kako bi bili u stanju da točno odredimo koje potencijale bi mogli sprovoditi u djelo, koje potencijale mi MOŽEMO aktivirati a koji možda nisu aktivirani, i kako da suzbijemo one potencijale koji pripadaju Misaonim Centrima koje NISMO izabrali da budu arbitri naše sudbine.
Mi možemo proučavati prirodu i otkriti da se Arhetipi manifestuju u našim životima i ako nam se ne sviđa scenario, mi možemo otkriti načine kako da "promijenimo kanal", da tako kažemo. To znači da mi možemo stvarati našu vlastitu realnost u smislu "promjene kanala," odnosno, toga koji će misaoni centar kontrolirati nas život. To bi takođe podrazumijevalo da mi imamo mogućnost izbora u tome kojeg ćemo se Božjeg Lica držati!

Mi imamo jednu "alatku" za proučavanja Prirode, koja je sredtsvo za određivanje i koja ukoliko se pravilno koristi, može da nas vodi do donošenja "čestitih" odluka koje će aktivirati našu DNK na takava način koji će nas uskladiti sa Tri Svijeta centara naše Duše i sa Četiri Svijeta naših Tijela egzistencije.
Sjećate li se 3/5 koda koeg su Kasiopeci naznačili? Pogledajmo ponovo:

Citat:
P: (L) Ne shvaćam. Nisam genijalac iz matematike. Što je ovdje koncept?
O: Gledajte: 353535. To je kod.
P: (L) Uz što je vezan taj kod?
O: Beskonačna moć.
P: (L) Kako je beskonačna moć postignuta znanjem tog koda? Ako neznate s čim se to podudara, kako vi možete koristiti numerički kod?
O: Gospodar Zmije obećao je svojim sljedbenicima beskonačnu moć koju oni moraju tražiti da bi stekli beskonačno znanje, za koje su oni obećali vjernost beskonačno koje oni posjeduju za sve vjekove, toliko dugo dok ne nađu beskonačnu mudrost koju oni traže zauvijek.
P: (L) I to je značenje broja 33? Pa to je unaokolo... u krug iz kojeg oni ne mogu izaći!
O: I zato vi imate prevaru! Zapamtite, oni koji nastoje služiti sebi s naprednim znanjem - su osuđeni samo da služe druge koji žele služiti sebi, i mogu jedino vidjeti ono što oni žele vidjeti.E pa ta me je sesija izluđivala posebno; nisam je mogla shvatiti.Kasnije smo ponovo došli na taj subjekt, i dobili još čudnije odgovore:

Citat:
P: (L) Dobro, prijeđimo sad na drugu temu. Broj 33 i broj 11. Ima li još nečeg, nego što je dano u sesiji 11.11.95., nešto što bi mogli nadodati sada, nešto o matematici ili upotrebi tih brojeva?
O: Primarni brojevi su staništa mistike.
P: (L) Što ste mislili pod "Primarni brojevi su staništa mistike"?
O: Samo-objašnjivo, ako koristite alate koje ste dobili (mozgove).
P: (L) Kako broj može biti stanište?
O: Figurativni govor. [planketa se okrenula nekoliko puta, snažno] I kako je interesantno da sad imamo novu kompaniju "mobitela" zvanu "Primeco".
P: (L) I kako je vezana ta kompanija - operator, zvana "Primeco", sa primarnim brojevima koji su staništa mistike?
O: Nije na nam da odgovorimo na to.Tu smo stali i poigrali se asocijacijama riječi. Neke od riječi na koje smo došli bile su: enkripcija, ćelije svećenika, zatvori, primarni broj je djeljiv samo sam sa sobom i sa jedan.

Citat:
P: (L) Da li je enkripcija ključ?
O: Oh, tu ima još puno toga. Jedan primjer je: "Zmijske oči" nije toliko dobar kao 7,11, ha?
P: (T) To su primarni brojevi, također, 7 i 11. L: Koja vrsta dokumenata ili spisa... ili što bi bilo primjenjivo...
O: Ne, Laura ti pokušavaš fokusirati se, ili limitirati koncept, draga moja. Pomisli na to, koja je Judaistička Kršćanska legenda za kreaciju žene?
P: (L) Da je žena napravljena od Adamovog rebra. Da je Eva kreirana od Adamovog rebra.
O: Jesi li ikada čula za "primarno rebro"?
P: [Uzdasi] (T): Mrzim kad sam u vrtiću i neznam o čemu se radi. Dobro, primarno rebro. Imamo primarno rebro, pa...
O: Što se dešava kod "Primarnog"?
P: (L) Izbor. Sužujete kandidate. Što se dešava kod primarnog?
O: Tko biva "izabran" za dalje?
P: (L) Dobro, nastavite...
O: "Primarna Direktiva"?
P: (L) OK.
O: "Primarno vrijeme"?
P: (L) Prvi, najbolji... i...
O: Nije bit u tome.
P: (L) Znam da to nije bit. Da li je to, o čemu govorimo ovdje, da mi možemo koristiti te primarne brojeve da bi vidjeli od kuda nešto potiče?
O: Rekli smo vam u vezi mistike.
P: (L) Dakle, mistika... misteriozne tajne... stanuju u primarnim brojevima ako se oni koriste kao kod. {šifra}
O: Imenujte primarne mistične organizacije za ključ za traženje u sistemu.Imenovali smo: Katolicizam, Kršćanstvo, Judaizam, Kabalizam, Sufizam, Koranizam, Misticizam, Jezuiti, Masoni, Templarski Vitezovi, Rosenkruzeri.

Citat:
P: Dobro. S našom malenom listom koju radimo, da li smo na nekom tragu, ili smo kompletno promašili?
O: Da, sad provjerite ove fotografije krugova u žitu... ima li kakvih primarnih brojeva ukombiniranih u njima?
P: Mislite u vezi dimenzija ili mislite u njihovom sastavu?
O: Sastav i dimenzije... sve što možete pronaći.Ponovo smo staki i diskutirali: Tajna geometrija, sve sekte koje smo naveli koriste primarne brojeve. John 3:16-19, Corinthias 13. Genesis odlomak 2, nasuprot 22, "uzeto rebro iz čovjeka da se napravi žena" - 2 je jedini paran broj koji je primaran broj, a stajao je u osdnsu kao "zmijske oči". Odl. 3, st. 5 "Vaše oči trebaju biti otvorene i vi ćete biti kao bogovi" {isječci iz Drva Znanja, Tree of Knowledge}.

Citat:
P: (L) Da li razmišljamo u dobrom smjeru i da nastavimo tako ili smo skroz skrenuli?
O: Sve su smjerovi kojima trebate ići.Kako bismo prešli na sljedeći nivo, skupili sve te stvari zajedno, u koherentan red, morat ću vam ispričati još jednu priču. To je priča o naznakama koje su bile date u izvatku iznad i kako je univrzum međudjelovao samnom u znak odgovora na moje istraživanje i rad. Nadam se da vam neće smetati taj mali izlet sa strane, jer, nakon svega, to je jedino fer. Obzirom da ste bili uz mene prilikom cijepanja mnogih velova iluzije, ispravno je i da učestvujete u slaganju slagalice. I tko zna koliki će od vas uvidjeti čak i više povezanosti i dijelićaka koje sam ja možda propustila!