Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Val serija poglavlje 12-b


Poglavlje 12-b

Bakantkinje* susreću Apolona kod Stonehengea
i izvode temu iz Trećeg Čovjeka


{*Bakantkinje – svećenice Bacchusa, rimskog boga vina / otuda izraz 'bakanalije'}


Sada bih htjela napraviti neka mala zapažanja i pretpostavke. Većina mitova o stvaranju spominje neku vrst "obrednog nedostatka" koji se zbio i donio čovječanstvu "Pad iz Milosti". Ti mitovi većinom pripisuju taj nedostatak nečemu što ima veze sa seksom. Već smo govorili o simbolici ovih odnosa prema moždanim hemisferama, no još moramo raspraviti o problemu SEKSA! Kada se o njemu govori, uvijek je to zamagljeno i zagonetno, i rijetko kada ima puno smisla, pa ću to pokušati ovdje nakako sortirati.

Kao dodatak padu iz Edena, tu je također i Noina poplava i uništenje Sodome i Gomore koja je okrivljena radi seksualnih ekscesa. U Sumeranskim mitovima bilo je rečeno da su se ljudi parili posvuda naokolo "držeći tako bogove budnima" pa se {bogovi} "nisu mogli odmoriti", te su odlučili uništiti sve.

Povezujući ovu drevnu mitologiju sa nekim stvarima koje su Kasiopejci rekli uzrokovalo mi je beskrajne i iscrpljujuće mentalne gimnastike. U drugu ruku pak, oni se slažu da je događaj "temeljen na seksu" definitivno bio umiješan u Pad, no onda su opet rekli da je cijela seksualna stvar bila dio Drahmonoidnog navođenja na povećanu fizikalnost jer se 4.denzitetna OPS bića "hrane" orgazmičkom energijom koja je dio njihove ishrane:

Citat:
P: Da li je priča o Noinom potopu ujedno i priča o raspadu Atlantide?
O: Da. Ali simbolički.
P: Koliko je ljudi bilo na planeti tada?
O: 6 milijardi.
P: Koliko je od tih 6 milijardi preživjelo?
O: 119 miliona.
P: Da li je Noin potop uzrokovan bliskim prolaskom drugog nebeskog tijela?
O: Da.
P: Koje je to tijelo bilo?
O: Martek. Mars.
P: Da li je Martek bio naseljen u to vrijeme?
O: Ne.
P: Da li je bilo vode ili drugih tekućina?
O: Da.
P: Kada je prošao blizu Zemlje, da li je ustvari prepunio naš planet sa vodom koju nismo imali dotad?
O: Da.
P: Da li smo do tog vremena imali maglicu od vodene pare koja je okruživala naš planet?
O: Da.
P: Kako je ta vodena para lebdjela?
O: Omotač vodene pare je bio prirodan element određenog sastava vaše atmosfere u toj određenoj točki vremena/prostora.
P: Da li je sila gravitacije bila ista kao i danas?
O: Bila je nekako drugačija. Ali neshvatljivo za vas. Ta razlika je dio objašnjenja zašto je ta maglica vodene pare ostala lebdjeti.
P: Da li je to stanje bilo prije Noinog potopa, izmjenjeno gravitacijsko stanje, kao i omotač vodene pare, bilo stanje koje vodi većem životnom dobu nego što je ono danas?
O: Ne samo te stvari, već svi ostali uvjeti koji su bili na planeti u toj određenoj točki vremena/prostora, su pogodovali za dulji životni vijek. I usput, Noa je simbolična poruka, a ne povijesni događaj.
P: Da li mislite povijesni događaj u vezi Noe koji je bio u arci ili povijesnog događaja potopa?
O: Prvo, nije bilo 'Noe'. Drugo, nije se desio stvarni potop, kako je prikazano u toj priči. Treće, čitava priča je simbolička poruka, a ne stvaran događaj.
P: Što se zapravo desilo i što nam govori ta simbolika?
O: To je vrlo široko prikazivanje. Ono jednostavno znači da je bio kataklizmički događaj koji je obuhvatio čitavu planetu u to vrijeme i one koji su to bili spremni iskusiti, kao dio njihovog duhovnog napretka bez napuštanja tijela - bili su upozoreni prije tog vremena. Ali ne pokušavajući manipulirati događajima, već jednostavno dozvoliti vjeri da im stekne znanje i prirodno postavi u poziciju da iskuse ono što su trebali iskusiti da prežive taj događaj.
P: Koji je bio događaj koji je, sto ili otprilike toliko godina poslije Noina potopa, opisan kao zbrka u jezicima, ili toranj Babilona?
O: Duhovno spajanje.
P: Koji su razlog imali individualci koji su zajedno sagradili toranj?
O: Elektromagnetska koncentracija svih gravitacijskih valova.
P: I što su oni namjeravali s tim koncentriranim valovima?
O: Duhovno objedinjenje masa (ljudi).
P: Tko su bili "bogovi" koji su prezirno gledali na toranj Babilona, na one koji su ga napravili sa namjerom sjedinjenja, i odlučili uništiti njihov rad?
O: Lizzardi.
P: Dobro, dakle Lizzardi su dignuli u zrak Babilonski toranj. Što su još učinili umovima čovječanstva; da li su napravili nešto što je uzrokovalo literalnim poteškoćama da bi razumjeli razne jezike?
O: Blizu. Pranje mozgova masama.
P: Da li su to radili preko implatanta i otmica?
O: Djelomično.
P: Koje je pravo značenje, originalno značenje hebrejske riječi "shem"?
O: Čistoća.
P: Zašto je ta riječ vezana uz obeliske ili stojeće kamenje kasnije nazvane "shem-ovi" od strane Hebreja?
O: Simbolika čistote: ujedinjenje. Jednolikost.
P: Kako su Sodoma i Gomora uništeni, a i drugi gradovi? I tko ih je uništio?
O: Nuklearno, EM (elektromagnetski) puls. Tko bi mogao biti?
P: Lizzardi?
O: Da.
P: Zašto?
O: Da bi posijali strah i pokornost.
P: Jesu li uistinu Sodomljani i Gomorrani bili zli i loši, radeći sodomiju i slično?
O: To je prevara povijesti.
P: Koje su tijelo opisivali Sumerani kad su spominjali Planet koji prolazi ili Nibiru?
O: Komete.
P: Tu skupinu kometa?
O: Da.
P: Da li se ta skupina kometa čini kao da je jedno tijelo?
O: Da.
P: Planeta koja je uništena između Jupitera i Marsa, rekli ste da je uništena psihičkom energijom?
O: Da.
P: Koji je bio izvor te psihičke energije?
O: Bića koja su naseljavala planetu.
P: Da li je neko od tih bića napustilo planetu i došlo na Zemlju?
O: Da. Plavokosi i plavooki potomci. Pigment očiju je bio takav jer je planet bio dalje od Sunca.
P: Kako su ljudi s te planete došli na Zemlju? Da li su znali da će biti uništena?
O: Neki su znali i pokupili su ih Lizzardi i oni su Annunakiji.
P: Postoji li planeta Nibiru?
O: Ne.
P: Što Nibiru znači na Sumerskom jeziku?
O: Vlasnik robova.


Pogledajmo sada općenite Kasiopejske napomene o seksu:

Citat:
P: Što se psihički desi u momentu orgazma?
O: Za koga?
P: Za bilo koga. U generalnom smislu. Da li se nešto desi osobi psihički kad postigne seksualni "vrhunac"?
O: Neodređeno.
P: To je različito za svakog pojedinca?
O: Blizu.
P: Različito je za muškarce i žene?
O: Obično.
P: Razlog je što to pitam je to što je čovjek koji se zove Wayne Cook napravio neka istraživanja rašljarenjem i pronašao da se ljudsko tijelo, poslije orgazma, na rašljama se očituje isti uzorak kao i mrtvo tijelo. Zašto je tako? (T): Pražnjenje energije.
O: Da.
P: Dobro, gdje odlazi ta energija?
O: U eter.
P: Da li energija prelazi s jednog na drugog partnera?
O: Možda.
P: Da li je moguće za vrijeme te aktivnosti, za Lizzije ili druga bića da se muvaju okolo i da usisavaju tu energiju?
O: Da.
P: Da li je to, generalno, ono što se često dešava?
O: Da.
P: Da li je iz tih razloga seks toliko bio promoviran i objavljivan u našem društvu toliko puno...
O: Da, da, da.


Dakle, na jednoj strani imamo seks koji nas smješta pod kontrolu Reptoida koji navodno ŽELE da mi imamo seks tako da se oni mogu hraniti orgazmičkom energijom, a na drugoj strani imamo te priče koje nam govori da su bogovi, znani i kao Reptoidi, odlučili da završe sa cijelim tim neredom od čovječanstva JER se nisu imali mira od svog tog seksa koji se događao! U čemu je štos?

Je li moguće da postoji vrst seksa koja je dobrobitna i može biti povezana sa "duhovnim objedinjenjem masa" koje bi im omogućilo da se riješe dominacije Reptoida?

Iz datih naznaka meni izgleda da je u vrijeme Atlantide bilo neke vrste seksa koji se zbivao, a bio je opasan po Guštersku kontrolu. I ne samo to, nego su izgleda neki od preživjelih zadržali tu informaciju i planirali da je upotrijebe u projektu "Babilonskog Tornja {kule}" čije je uništenje oduvijek bilo predstavljano kao "primjer" koji nas upozorava da ne bi smjeli težiti ka tome da budemo poput boga!

I naravno, gradovi Sodoma i Gomora bili su predstavljeni kao stvarno izopačeni i koncentrirani samo na seksualne ekscese.

Pa, ako je istina da je cijela ta seksualna rabota "hrana za bogove", da tako kažem, što može biti o seksu što oni ne žele da mi znamo? Čemu to veliko zataškavanje? I čemu toliko truda da se cijeli svijet preplavi anti-seksualnim monoteističkim religijama koje su od toga napravile grijeh osim ako je JEDINI cilj toga bila reprodukcija? Ako razmislite o tome, takvo stajalište prirodno bi težilo da osoba svrši što je prije moguće sa "mentalnom slikom iz Lijevog Mozga" ispred sebe. Hmmm... imamo li ovdje neku naznaku? A danas je naravno još gore. Seks je sport “usmjeren na izvođenje”! Koliko često, koliko puta, i koliko visoko možete “skočiti”? Konfuzija između seksa i ljubavi također je poslužila da unese dalju zbrku u problem: “Ako ne možete biti s onim kojeg volite, budite sa onim sa kojim jeste!”

Iz svega što sam uspjela odrediti, drevne civilizacije koje su bile u direktnom kontaktu sa 4.denzitetnim OPD bićima bile su one koje su bile dio megalitske kulture. Postoje tragovi ovog velikog doba ljudske vrste iz Kine i Indije do Atlantskog oceana; od Južne Amerike do sredine Pacifika. Prema najnovijim istraživanjima, najstariji oblik religije koji se može identificirati bilo je obožavanje Nebeske Majke Boginje od strane lutajućih “lovaca sakupljača”.

Dugo vremena se smatralo da su te kulture bile vrlo primitivne i ograničene, ali je sada otkriveno ta to nije slučaj. Danas se otkopavaju nova arheološka nalazišta (npr. Jomon u Japanu) koja pokazuju vrlo napredne nivoe umjetnosti i kulture među tim “muževima” Zemlje. Primjetna ideja da je religija tih ljudi ona “beskrajne izdašnosti Velike Majke.” Smatralo se da se nisu angažirali u poljoprivredi jer im je ideja o “vlasništvu zemlje” mogla biti mrska. Ideja “prisiljavanja” zemlje da rađa {donosi plodove}, nasuprot prihvaćanja prirodnog obilja koje je omogućavala Boginja, jednostavno nije bila dio njihove filozofije. Njihova je Boginja bila Zvjezdano Biće, a ne kako je kasnije preinačeno u Zemlju Majku/poljprivredno božanstvo, i to Zvjezdano Biće bilo je obožavano u hramovima koji su se prostirali duž Nebeskih Arhetipova.

A postoji također i nešto VRLO zagonetno gledae tih ranih ljudi – izgleda da su imali “super moći” “Zlatnog Doba.” Morris K. Jessup je napisao:

Citat:
U ovom trenutku bavimo se samo sa divovskim kamenim zidarstvom čiji ostatci leže gotovo posvuda po svijetu. Izvjesne osobine nekih od kamenih radova nagovješćuju da im je porijeklo iz jedne jedine civilizacije koja je bila raširena po cijelom svijetu, na neke načine visoko razvijena, ali ne mehanički u istom smislu kao naša danas. ...Može se povjerljivo reći da je Prva Civilizacija imala jednostavne i učinkovite metode rada i premještanja kamenja, koje se danas ne upotrebljavaju, i koje su bile učinkovitije nego išta što smo mi iz Druge Civilizacije razvili.

U mnogim područjima nalazimo dokaze kamenih blokova nevjerojatne težine koji su bili vađeni iz kamenoloma, više-nmanje nemarno prenešenih na značajne udaljenosti, i zatim ispuštenih na mjesto. ... Mnogi istraživači i milsioci predlagali su metode kojima su se prenosili ti kameni blokovi. Svi ti prijedlozi temelje se na primjeni ondašnjih inžinjerskih sredstava, konopaca i čekrka {kolotura} ili pješčanih rampi. ...Nijednom nisu dati prijedlozi koji bi se zaista uklapali u čitavu stvar, a neki su toliko nezgrapni i neprikladni da izgledaju smiješno.

Tvrđava (zvane tako od strane arheologa, koji ne priznaju drugu vrst građevina osim religioznih, vojnih, i povremeno stambenih) Sacsahuamana nalazi se na planinskom vrhu nadgledajući suvremeni Cuzco. Vrijedna je spomena kao jedan od najranijih radova koji pokazuje konstrukciju zidova na način NAMJEŠTANJA i UKLAPANJA KAMENJA NA LICU MJESTA. (istaknuće moje) Ti zidovi također sadrže i vrlo velike kamene blokove koji čine niži od tri redova, a oni nas ovdje najviše zanimaju.

Kamenje koje sastavlja kutne dijelove uvučenih kutova ovog nižeg reda, izgleda kao tamni bazalt; teško, tvrdo i hrapavo. Ono je toliko veliko da se čovjek koji sjedi na konju pokraj njih čini poput patuljka. Neka od njih imaju oko 3,8 kvadratnih metara pri temelju, i oko 5,5 do 6 m visine. Procijenjeno je da su teški oko 200 tona svaki. Druga kamenja u istim zidovima u rasponu težine su od onih malih od samo par stotinjak kilograma, kroz konstantnu gradaciju prema većim i težima sve do najvećih. Sva od njih su grubo izvađene iz kamenoloma, i zatim POLOŽENA U SVOJE OZNAČENE NIŠE U STRUKTURI, POMICANJEM NAZAD I NAPRIJED NA LICU MJESTA, dok se nisu uklopila tako blizu, potpuno i precizno da oštrica noža ne može proći između njih. To je logičan i praktičan prečac za učinkovito uklapanje kamenja kojem se mi u modernoj inžinjeriji danas nismo izjednačili {približili}.


(Zanimljivo je primijetiti, onako usput, da mi koristimo tu metodu u nečemu što je vjerojatno naša operacija najveće preciznosti i točnosti: leće i namještanje zrcala za astronomske teleskope. Još nije pronađena zamjena za ovaj sistem namještanja stakala zajedno da bi se zadobio savršena zakrivljenost, i u osnovi nema neke temeljne razlike između tih dviju operacija.)

Citat:
Međutim, postoje neki zapanjujući zaključci kada se radi o veličini i masi kamenja. Da bi smjestili najveće od tih kutnih kamenja na mjesto, kako bi ostalo kamenje moglo biti uklopljeno na njih, potrebna je strahovita snaga. Nezamislivo je da bi se to moglo izvesti dostatnim radom ruku i grubim natezanjem oko njih.

Kamenja srednje veličine, neka od njih teška oko 10, 20, 40 ili više tona, trebala su biti podignuta, stavljena približno na mjesto i gurnuta natrag i naprijed dok se ne bi uklopila u svoje individualne uklapajuće konture. Nije to bio kućni posao. Zaključeno je da je morao postojati način rukovanja kojim se to moglo izvesti na laki način, ili nekim razmjerom, da bi se to kamenje moglo klatiti gore i okolo, savladavati užasno trenje dok se naguravalo između susjednih blokova. Takva snaga opteretila bi svaku modernu mašinu ili izvor energije i zahtijevala bi postavljanje opreme dovoljne da {energijom} opskrbljuje grad. Izgleda vrlo jasno i osčito da je postojao neki drugi izvor energije.

Moglo bi biti da je ta strahovita snaga bila ograničena u svojoj primjeni jedino na artikle kamenih tekstura, no to je malo dvojbeno. Ili, možda je bila ograničena na nemagnetne materijale općenito. Takvo ograničenje skrenulo bi {na sporedni kolosjek} razvoj mehanizirane kulture poput naše, i djelomično bi opravdalo neobičnu činjenicu da su gotovo svi reliktidaleke prošlosti ne-metalni. Izgleda moguće da je korisnost te sile, kakva god bila, mogla biti ograničena upravo svojom prirodom, i da nikada nije bila razvijana u industrijskom pravcu baš zbog tog organičenja, i čak, možda, zbog temeljne razlike u vrijednostima. Ovaj pisac ne vidi načina da povjeruje kako je to bila električna, magnetska, toplinska ili čisto mehanička {sila}, inače bi to vodilo prema industrijskim razvojima, ostavljajući nam bar neke tragove. [Jessup, Slučaj za U.F.O. , 1955]


Meni su ove zadnje napomene Morrisa Jessupa najinteresantnije. Činjenica je da je Zemlja doslovno pokrivena sa megalitima neke drevne civilizacije. Sa desetinama tisuća njih! Postoje varijacije u položaju i stilu, no stvar koja je svima zajednička je njihova nevjerojatna veličina i starost.
Jedna knjiga o toj temi kaže:

Citat:
Izvirujući iz izmaglica padina, brežuljaka i proplanaka, u velikom luku oko Europe, od Švedske i Škotskih otoka, sjevera Španjolske, Portugala i Malte na jugu, stoje megaliti – velika siva kamenja, grubo isklesana, nagrižena vremenom, još stojeća, i uvijek zagonetna. Variraju od pojedinačnih prirodnih velikih kamenova do grandioznih struktura koje su zahtijevale složeno arhitektonsko planiranje i rad desetina hiljada ljudi kroz stoljeća.

Nikada nije postojao sistematski popis tih monumenata, ali je procijenjeno da ih ima najmanje 50.000. Iako se taj iznos odnosi samo na dio od totalnog broja podignutih, jer su nebrojeni megaliti bili uništeni silama prirode ili od strane čovjeka.

Znani i neznani {izgubljeni} monumenti jednom su oblikovali enorman kameni pokrivač koji se širio preko zapadne Europe. Danas se od toga može nazrijeti samo kostur originala. Goli sivi kameni blokovi su u mnogim slučajevima bili pokriveni velikim humcima zelenog treseta i svjetlucavim bijelim kvarcnim oblutcima.

Zaista, bez paralele u ljudskoj povijesti. Jer nikada nije postojalo išta poput te privremene mode, gotovo manije, za građenjem megalita, osim možda tijekom stoljeća nakon 1.000 KE, kada je dobar dio istog dijela Europe bio pokriven onime što su tadašnji monasi zvali 'bijelim pokrivačem od crkava'.

[...] Megaliti su stoga, bili podizani od nekih od najranijih Europljana. Razlog što je toliko vremena trebalo da ova jednostavna činjenica bude prihvaćena, leži u čudnom konpleksu inferiornosti koji su Europljani imali o svojoj prošlosti. Njihova religija, zakoni, kulturno nasljedstvo, brojke, sve je došlo sa Istoka. Stanovništvo je, prije prodora iz Mediterana, bilo nepismeno; nisu bili držali nikakve zabilješke, nisu gradili gradove. Lako je bilo pretpostaviti da su bili jednostavne grupe urlajućih polu-golih divljaka koje su bojale svoja tijela, stavljali medvjeđu mast u kosu i jeli svoje rođake.” [Reader's Digest Association, 1977]


Pitanja Zašto i Zbog Čega ove “megalitomanije” još uvijek su pod debatom. Činjenica je da ne možete datirati kamenje. Da, možete datirati organske stvari pronađene oko njih ili blizu njih, ili ispod njih, ali ne i kamenje. Zanimljiva je stvar da se ljudi koji su ih podigli, još uvijek u mnogim krugovima smatraju za barbare jer nisu gradili gradove, angažirali se u poljoprivredi, razvili kotač, ili pismenost.

Pa ipak su napravili nešto za što je sasvim jasno, da nije bilo niti je moglo biti napravljeno od strane “civiliziranih” ljudi koji su radili sve te “civilizirane” stvari. Imali su neku vrst “sile” koju mi ne možemo ponoviti niti razumjeti. I još, baš ta sila mogla bi biti odgovor na naše pitanje zašto i kako je seks upleten u čovjekov pad, Nionu poplavu i brojne druge događaje koj bi nas mogli odvesti do nekih zanimljivih otkrića.

Htjela bih sada malo špekulirati. Prva stvar koja mi pada na pamet kada razmišljam o problemu megalita je ono što ja zovem “isplata”. To znači da nitko tko je čovjek nikada ne čini ništa bez “isplate”, ili općenitije, zbog razloga.

Koji bi mogao biti razlog za kamenje? Jasno je da je postojala prekomjerna količina njih, daleko više nego što bi bilo potrebno za jednostavne “monumentalne” ili “bogoštovne” svrhe. Izgleda da su raspoređeni poput unutrašnjeg rada neke ogromne mašinerije čija je svrha za nas zagonetna.

U isto vrijeme, da li je preobilna prisutnost tih megalita imala išta sa stvarima stvarima za koje je opaženo da “nedostaju” kod tih ljudi, npr, “znakovi” civilizacije, kotač, poljoprivreda,pismenost i gradovi? Pretpostavimo da su razlog za kamenje i razlog za nepostojanje “civiliziranih standarda” identični?

Već smo spomenuli “civilizacijski uticaj” Drahmonoida i moguće prikrivene motive iza istog. Stvar je promatranja da su se gradovi razvijali u poljoprivrednim društvima kao centralna mjesta za proizvodnju i razmjenu dobara. Poljoprivreda je potrebna da hrani stabilne i statične populacije. Kotači su potrebni za transport ljudi i dobara u gradove i iz poljoprivrednih zona do gradova i natrag. Pismenost je potrebna radi držanja zapisa o transakcijama, kako je prikazano jasnim dokazima u najranijim oblicima pisanja... beskrajne liste žitarica i stoke. Pisanje je korišteno i zbog drugog razloga: da se zabilježi i objavi podvig izvjesnih bogova i boginja kao i praćenje svih dobara crkvene desetine koja je pripadala hramu i svećeništvu.
Dakle, pretpostavimo da ništa od toga nije bilo potrebno?

Pretpostavimo da je postojala civilizacija koja nije TREBALA gradove, poljoprivredu, kotače ili pismo? Nije to da se kaže da oni nisu proizvodili dobra, niti da nisu proizvodili hranu za velike grupe, ili da nisu putovali prelazeći ogromne udaljenosti ili bilježili svoje podvige. No, pretpostavimo da oni to nisu radili na način koji bi mi očekivali? Pretpostavimo da je KAMENJE ČINILO TO SVE!
Kako to mislim?

Da bih objasnila, dopustite mi da na trenutak krenem u malo drugačijem smjeru: Jedna od stvari koja se čini gotovo sveprisutna među tim “drevnim grupama”, njihovom krugovima, moćnim kamenim djelima, “zvjezdanim hramovima” i svim tim, izgleda da je činjenica da su oni svi jednostavno “nestali” alarmantnom pravilnošću. Koliko ste puta čitali: “nepoznato je što se dogodilo sa [ovom drevnom grupom]. Mjesto je bilo napušteno i nema pravog objašnjenja koje bi objasnilo što se dogodilo ili gdje su otišli.” (ispunite mjesto u zagradi sa vašim izborom grupe i vremena).

Zatim takvi pisci nadugačko objašnjavaju sve moguće scenarije... kuga, nesreća, rat, klima, što već. (gotovo nikada se ne pretpostavlja globalna kataklizma jer je to pre strašno, i osim toga, strukture su najvećim dijelom netaknute.) No, ostaje jedna činjenica: ljudi povezani sa velikim gomilama kamenja ili megalitskim strukturama imali su naviku nestajanja. To je neizbježan zaključak.

Frank Joseph koji je proučavao neka drevna nalazišta u Americi, koja imaju izvjesnu povezanost u terminima sličnosti nekih njihovih krugova sa još starijim nalazištima, piše:

Citat:
Što je onda bilo odgovorno za sve rastresito povezane ceremonijalne centre raštrkane od Wisconsina do Georgije [do Meksika, itd] u isto vrijeme? Odgovor je jednostavan i razumljivo ispravan: kalendar.

Jedan od najvećih elemenata zajednički između različitih zidovim ograđenih ceremonijalnih centara bila je njihova istovremena funkcija kao astronomskih observatorija. [...] Iznad svega oni su obožavali vrijeme. Možda su se zbog njega osjećali potlačeni, ili su možda težili da žive u skladu sa njegovim ciklusima. U svakom slučaju, njihova očita pozornost prema pokretima nebesa jasno određuje jednu opsesiju sa redovitim prolascima ciklusa u prirodi.

Ovdje, također, graditelji nasipa blisko rade sa Tenochitlanovim svećenicima-kraljevima, Tlatoan, koji su bili na isti način samosvjesni vremena, koje su viđali kao lik svirepog boga sunca. Zapravo, vrhovno božanstvo Azteka, solarni Huitzlipochtli, bilo je zajednički poznato kao 'Orao sa Plamenim Strijelama, Gospodar Vremena.'

Ljudi Aztalana [ime ceremonijalnog centra u Wisconsinu kako je prenešeno usmenom predajom lokalnih američkih indijanaca] napustili su svoje ceremonije, kao što su i stanovnici ostalih zidom ograđenih naselja kroz dolinu Misisipija, jer im je njihov sveti kalendar tako nalagao. Odvojeni velikim udaljenostima, njihovi stubovi sunčanih satova piramida svim su svojim promatračima rekli istu stvar u isto vrijeme: vrijeme je da se ide. [Joseph, 1997.]


Mislim da je gosp. Joseph je ovdje definitivno bio na tragu nečega, iako ne baš precizno onako kako je mislio. Dovoljno je jasno, iako ne i jasno dokazano, da su krugovi korišteni kao neka vrst astronomskog opservatorija. Ni, također je jasno da jednostavno računanje vremena kako bi se znalo kada se sadi žito, ili kada je vrijeme za ceremonije, izlazi iz proporcija faktora “isplate” megalita. Manje i jednostavnije strukture za gradnju jednako bi služile svrsi. Izgleda da su krugovi i ostale megalitske strukture MORALE biti napravljene od kamenja zbog specifičnog razloga, a to je, kamenje je imalo finkciju; nešto JE radilo!

I, da, graditelji SU nestali. Grupa za grupom. I to postavlja još zanimljiviji fenomen: manipulaciju prostora/vremena. A ako je to slučaj, onda je jasno zašto im nisu trebala dostignuća tzv. civilizacije. Pokretači Kamenja {ljudi koji su gradili megalite} nisu TREBALI nikakva sredstva tzv. “civilizacije” zbog jednostavnog razloga jer je KAMENJE SVE RADILO!

Postojala su neka istraživanja glede “zabilješki” u kamenju građevina... o energetskim poljima, zemljinoj rešetki itd. Izvjesno kamenje proizvodi elektricitet pod pravim uvjetima... i ako je kamenje bilo korišteno za pojačanje mentalnih energija... pa, onda bi napajalo ne samo transport (eliminirajući potrebu za kotačem), komunikaciju i bilježenje informacija (eliminirajući potrebu za zapisivanjem), i možda čak moglo “manifestirati” sve što je bilo potrebno u terminima hrane i ostalih dobara (stoga eliminirajući potrebu za gradovima i poljoprivredom).

Vezan sa svim tim je i drevni alkemijski rad o “kamenu mudraca”, (iako nisam tako naivna da mislim da je cijeli štos u tome, no ipak vas potakne na razmišljanje...). Sveti Gral, glava Blagoslovljenog Bran-a http://en.wikipedia.org/wiki/Bran_the_Blessed (vrane), i alkemičarski kamen mudraca, su svi povezani sa idejom o izvjesnim moćima koje imaju nešto sa zaustavljanjem ili manipuliranjem vremena, izvorom beskrajnog izobilja (multipliciranjem riba), vječnim životom ili “eliksirom života”, itd.I najvažnije, ideja da su “ciklusi” i astronomske pozicije neophodne za “rad”.

I nije to baš izvan diskusije, AKO je to bio slučaj, da su ta kamenja mogla jednostavno “prevesti” {prenijeti} Pokretače Kamenja u neku drugu dimenziju u nekoj točki kada je astronomski poredak bio pravi... “Velika isplata povratka kući”, da tako kažem. Sjećate se? “Ljudi Aztalana napustili su svoje ceremonije, ...jer im je njihov sveti kalendar tako nalagao. ... njihovi stubovi sunčanih satova piramida svim su svojim promatračima rekli istu stvar u isto vrijeme: vrijeme je da se ide.”

I možda svo to njihovo pažljivo bilježenje na čudne načine (19-godišnji mjesečev ciklus, npr; sjetite se 19-og dana kao posebnog dana za odmor Asircima) ima neke veze sa momentima u prostoru/vremenu kada je izvjesne aktivnosti bilo najlakše izvršiti? Možda oni nisu bili gomila tupih, praznovjernih divljaka koja je teglila kamenje naokolo znojeći ka o ludi, samo da bi oko njega plesali na mjesečini i otkrili kada da posade kukuruz?

Vratimo se nazad na naše ideje o seksu, kako su ti drevni ljudi razmišljali o seksu? Da li je on zapravo igrao neku ulogu u njihovim, kako se čini, magičnim mogućnostima? Je li itko od tih ljudi “preselio u drugačiji realitet” svojom voljom, ili su bili uništeni od strane Reptoida jer su predstavljali prijetnju? Jesu li to vrste o kojima govorimo u pričama o seksu koji je “držao bogove budnim cijelu noć?” Čudno je da me je napomena iz Sumerskih legendi o cijelonoćnom brakolomstvu učinila da razmišljam o još jednoj “cjelonoćnoj” zabavi do koje sam došla u mojim istraživanjima.

Citat:
A također su na otoku i veličanstveni sveti prostor Apolona i primjetan hram koji je obožavan sa mnogim zavjetnim ponudama, i sferičnog je oblika. Osim toga, tamo je i grad posvećen tom bogu, i većina njegovog stanovništva su svirači citara; i stalno sviraju na tom instrumentu u hramu i pjevaju himne u slavu boga, veličajući njegova djela...

Također kažu da Mjesec, viđen sa ovog otoka, izgleda vrlo blizu Zemlje ... Postoji i zapis da bog posjećuje otok svakih 19 godina, period u kojem je povratak zvijezda na isto mjesto na nebesima završen, i iz tog razloga 19-godišnji period je na grčkom zvan godinom Meton-a.

U vrijeme ovog pojavljivanja boga, on svira na citaru i stalno pleše u noći od proljećnog ekvinocija do izlaska Plejada, izražavajući u toj maniri njegovo zadovoljstvo u svom uspjehu. A kraljevi toga grada i nadzornici svetog prostora zvani su Borejci {Boreades}, obzirom da su oni potomci Boreje, i naslijeđivanje tog položaja je oduvijek držano u njihovoj obitelji. [Diodorus, C.H. Oldfather, Vol.II, str. 37-41]


Sada, pored činjenice da jedini hram koji se uklapa u prethodni opis jest Stonehenge, koji je prilično izvan suvremenih verzija Druidskih hokus pokusa, nalazimo opis ceremonija koje su najinteresantnije u okvirima naše teme.

Iz onoga što sam uspjela sastaviti zajedno, ti drevni ljudi megalita bili su u skladu {uštimani} sa “Nebeskim Silama”. Oni su bili grupa izdvojena od Zmijski orijentiranih poljoprivrednika ili zmijomrzaca, (iako još kontroliranih od njih, pod maskom Jahve/Jehove) lutajućih pastirskih kraljeva monoteista. Nisu obožavali ni zemlju ni hram bogova, niti jednog “boga stvoritelja” utjelovljenog u koncept. Oni su, efektivno, bili TREĆI ČOVJEK. U nekoj točki mojeg istraživanja došla sam do Manly Hallove knjige Tajna Učenja svih Doba:

Citat:
Jupiter je bio nazivan Dodonean, prema gradu Dodoni u Epirusu. U blizini tog grada bio je brežuljak gusto prekriven sa hrastovim drvećem koji je od najdrevnijih vremena bio posvećen Jupiteru. ...Za drevne hrastove i velika stabla bili su zakačeni mnogi lanci od tankih brončanih zvona koja su zvonila dan i noć kako je vjetar njihao grane. ...Proročište Dodone objavljivalo bi proročanstva kroz hrastove grane, ptice, i vaze od mesinga. Poznati proročki golub Dodone, spuštajući se nad grane svetih hrastova, nije samo bio predmet razgovora na grčkom jeziku o filozofiji i religiji, nego je i odgovarao na pitanja onima koji bi došli iz udaljenih mjesta da ga traže savjet.

Neki ističu da je proslavljeni govoreći golub iz Dodone ustvari bila žena, jer u su Thessaly-ji i proročice i golub bili zvani Plejade.

...Najčudnije od proročišta Dodone bile su “pričajuće vaze” ili kotlovi. Bile su napravljene od mesinga i brižljivo oblikovane, da bi nakon udarca davale zvuk još satima. Neki su pisci opisali niz tih vata i izjavili da ako bi jedna od njih bila udarena, njene bi vibracije komunicirale sa svim ostalima.

Pretpostavljeno je da je prvi hram Dodone podigao Deukalion i oni koji su sa njim preživjeli veliku poplavu. Zbog tog se razloga proročište kod Dodone smatralo najstarijim u Grčkoj. Mnogi su pisci zabilježili sličnosti između rituala Dodone i onih kod Druidskih svećenika Britanije i Galije. ...Kada su izvorni svećenici Dodone – Selloi – zagonetno nestali, proročište je bilo opsluživano kroz mnoga stoljeća od strane tri proročice zvane Plejade, koje su tumačile vaze i u ponoć preslušavale sveta stabla. [Hall, 1988.]


Ova pisana evidencija o obožavanju koje je bilo povezano sa pticama, zvonima i zvukom, stvarno je potakla moju radoznalost. Već sam primijetila u Marija Gimbutas-inom obimnom ispitivanju prethistorijskih artifakata da su ptice boginje (sa svojim kozmičkim jajima) prethodile kasnijim slikama {imidžima} zmija, dakle nešto što je izgleda isključivalo zmijski element, izgleda da je bilo vrlo značajno. I ne samo to, taj “nestajući narod” počeo se nagomilavati.

Citat:
P: Nedavno sam čitala nešto o Selloi svećenstvu i svećenicama zvane Plejade {Peleiades}. Čini se da su povezani sa urnama, pticama, zvoncima na vjetru, urne koje mogu biti udarene i onda to izaziva neku rezonanciju u drugim urnama, hrastovima i još neke druge čudne reference povezane sa drvećem lovora...
O: Pjesma sirene. Grčka mitologija.
P: Što sirene predstavljaju?
O: Laura, draga moja, ako stvarno hoćeš otkriti “puno divnih i nevjerovatnih stvari”, sve što je potrebno učiniti jest da zapamtiš triajdu, trilogiju, trojstvo i uvijek tražiš tripliciranost povezujući niti vodilje. Poveži trojke... nemoj stati dok ne nađes tri lijepo izbalansirana značenja!! I zašto? Zato što je realitet trojstva taj u kojem se nalazite. Da biste posjedovali ključeve prema narednom nivou, ovladajte Temom Trećeg Čovjeka i pomičite se otmjeno i sa osjećajem... Pjesma sirena? Što od toga? Na što smo prije aludirali o zvuku?
P: Mislila sam da je 'pjesma sirena' vjerojatno mitološko predstavljanje antigravitacije.
O: Blizu.
P: Možete li mi dati još neku naznaku?
O: Ne, nije ti potrebna.


Dakle, “približavamo” se. No, vratimo se Trećem čovjeku; ti drevni ljudi vjerojatno nisu obožavali ništa u smislu koji bi mi razumjeli. Diodirus je stavio svoj vlastiti “spin” na ono o čemu je pričao, i bilo je teško za njegov mediteranski um da shvati ljude koji su jednostavno voljeli, proučavali, opažali i primjenjivali principe Prirode.

U drugu ruku pak, ako je Diodorusov opis stvarno precizan glede posvete hrama samom Apolonu, vjerojatno je da je to bila kasnija inverzija Nebeskog obožavanja. Apolon, blizanac Artemisa/Diane, je dio arhetipa Božanskih Blizanaca, koji nas ponovo vodi do Trećeg Čovjeka.

Božanstvenost u staroj religiji nije bila ni muška ni ženska figura, nego oboje, i muška i ženska. To ne znači da su drevni ljudi bili hermafroditi, nego je to simboliziralo stanje uravnoteženosti funkcija lijevog i desnog mozga prije Pada. Činjenica da su žene bile ravnopravne s muškarcima, u smislu časti i poštovan ja, čini da čitava stvar modernom patrijarhalnom umu izgleda poput društva u kojem dominiraju žene. Ali to nisu bili ljudi kojima su “upravljale” žene. Bile su to kulture u kojima su muškarci i žene bili u skladu, i u kojima su moždane funkcije bile uravnotežene, pa im je bilo moguće “transducirati” kozmičke energije u njihov realitet u svrhu aktivnog stvaranja.

Na nesreću, simboli i njihova značenja, kao i znanje o njihovoj aktivaciji degeneriralo je u sebe-služeće fragmente pohotljive mašte kasnijih urednika. Matrijarhalnoj poljoprivredi orijentirana društva pored društava Patrijarhalnih Pastirskih Kraljeva, bila su rezultat “podjele”. Ni jedno od njih precizno ne predstavlja društvo od prije-Pada, koje je simbolizirano od strane Androgina. Eliade piše:

Citat:
Androgin je shvaćen od strane dekadentnih pisaca jednostavno kao hermafrodit u kojem oba spola postoje anatomski i fiziološki. Oni su zainteresirani ne za cjelovitost koja je rezultirala iz stapanja spolova, nego za izobilje erotskih mogućnosti. Njihov subjekt nije pojava novog tipa čovječanstva u kojoj fuzija spolova proizvodi novu nepolariziranu svjesnost, nego sebično stilizirana senzualna perfekcija, koja rezultira iz aktivne prisutnosti oba spola u jednom tijelu...

Dekadentni pisci nisu znali da je hermafrodit u antici predstavljao idealno stanje koje su muškarci spiritualno nastojali zadobiti putem imitirajućih rituala; no, ako bi dijete pri rođenju pokazalo ikakve znakove hermafroditizma, ubili bi ga vlastiti roditelji. Drugim riječima, stvarni, anatomski hermafrodit smatran je greškom Prirode, ili znakom božje ljutnje, te je zbo g toga bio ubijan. Samo je ritualni androgin omogućavao model, jer je pretpostavljao ne povećanje anatonskih organa, nego, simbolički, jedinstvo magiko-religijoznih moći koje pripadaju obama polovima. [Eliade, Mephistopheles and Androgyne, 1965.]


Principi Prirode i Kozmosa koji su bili proučavani i štovani od strane tih drevnih ljudi, kasnije su utjelovljeni kao Bacchus/Dioniz koji je prikrivao istinski značaj i štitio tradiciju kroz vrijeme. Bakička kultura prigrlila je tri opća principa, koji su bili, u modernim terminima, svetkovina, kreativnost i viteštvo. Tijekom povijesti, kada god bi Mističke tradicije bile oživljavane, te su tri teme postale dominantne u društvu.

“Svetkovine” Bakanta bile su upravljene ka pijanim terevenkama. Ništa nije moglo biti dalje od istine originalnog smisla, iako je potpuno vjerojatno da su se kasnije dogodile perverzije iz neznanja između sljedbenika. No, originalni je princip bio da svećari zadobiju povišeno stanje svijesti putem glazbe, pjevanja i plesanja, često u procesijama ili visoko stiliziranim duhovnim pokretima. Originalna svrha bila je upotreba njihovih tijela kao sistema strujnih krugova, ili dijela mašinerije megalita.

Citat:
P: U mnogim drevnim ruševinama pronađeni su izvjesni simboli koji me zanimaju, posebice zavojnica ili spirala koja je izgleda sveprisutna po svijetu. Također je slična jednom od Reiki simbola. Koje je porijeklo i značenje tog simbola?
O: Energetski sakupljač kroz nivoe; Stonehenge je jedan takav. Stonehenge je zavojnica (namotaj). Kamenje koje nedostaje formira formu namotaja. Ljudi su bili "ubijeni" u Stonehenge-u.
P: Tko je sagradio Stonehenge?
O: Druidi.
P: Tko su bili Druidi?
O: Rana Arijevska grupa.
P: Kako su micali kamenje i stavljali ih na mjesto?
O: Fokusiranje zvučnog vala.
P: Tko je naučio Druide da koriste zvučne valove?
O: Oni su znali; skinuli su.
P: Kad je Stonehenge sagrađen?
O: Otprilike 8000 g. PK.
P: Zašto je sagrađen Stonehenge, čemu je služio?
O: Energetski usmjerivač.
P: Što je činila ta usmjerena energija?
O: Mnoge stvari.
P: Da li se energija usmjeravala prema centru ili od centra?
O: Oboje.
P: Da li taj zvuk dolazi iz naših tijela?
O: Učite. Laura će naći odgovor kroz otkrića.
P: Diskutirali smo o krugovima u žitu i željeli bi znati imate li kakve komentare oko toga? Da li višebrojni vanjski rubovi prezentiraju višebrojne denzitete?
O: Djelomično.
P: Da li su krugovi u žitu sami po sebi nešto kao antene ili samonavodeći uređaji za energetske ili misaone uzorke?
O: Ne.
P: Da li je važna kronologija njihovog pojavljivanja?
O: Polu.
P: Da li je njihova lokacija na planeti, s obzirom na geografsku širinu i dužinu, važna?
O: Da i ne. Lokacija, ne dužina i širina... To su samo oznake za mjerenje.
P: Ako je lokacija značajna, što je s tom značajnom lokacijom?
O: Portali magnetskih generatora vezne frekvencije su smješteni na tim mjestima.
P: Ok, lokacija i kronologija...
O: Zašto niste iznijeli Stonehenge?
P: Da li je Stonehenge napravljen tamo radi lokacije, ili je Stonehenge kreirao...
O: Lokacija koja privlači one duhovne vrste na odgovarajućoj frekvenciji, koje su zauzvrat, smjestile kamenje na odgovarajuću lokaciju da bi primili kodiranu komunikaciju telepatski, da ne bi trebali unaokolo po okolini čitati kodirane piktografe.
P: Koja je bila tehnika koja je korištena unutar kruga s kojom su primane informacije telepatski? (planketa se uvrće i odvrće u spirali)
O: Transcedentalno fokusirana separacija misaonih valova. Spirala služi za prijevod poruke pomoću usporenja vala i fokusa prijenosne energije misaonih valova. Koristi/primopredaje elektromagnetske valove, tunel, pomoću prijeloma signala iz univerzalnog jezika s namjerom prijevoda u jezik fonetičkog profila. To je potreba kod korištenja višebrojnih korisnika, koji moraju čuti i osjećati i razumjeti točno istu stvar. Molekularna struktura stijena, kad je propisno oblikovana, može vam pjevati. Stonehenge je vektor energije koja proističe iz sunčevih i kozmičkih zraka. Piramide fokusiraju elektromagnetsku energiju iz atmosfere koja ju okružuje.
P: Ako je Stonehenge bio izgrađen 8000.g. p.n.e., a piramide su sagrađene 8649.g. p.n.e., što je bilo više-manje prije 10643 godine, onda to znači da su bile izgrađene skoro u isto vrijeme, ili barem unutar 600 godina razlike. Ako su bile izgrađene u skoro isto vrijeme, da li su građene od strane istih, ili sličnih grupa ljudi?
O: Potomci Atlantiđana.
P: Očito je Velika Piramida čudo građenja - a Stonehenge također. Pa ipak, te dvije strukture su toliko različite. Piramida toliko djeluje završeno, ima oštar i elegantan izgled, a Stonehenge bi mogao nekome dati dojam, naravno bazirano na tome kako danas izgleda, kao neku primitivniju prezentaciju.
O: Nije bila takva originalno.
P: Da li su te grupe ljudi radile zajedno jedna s drugom i da li su te dvije grupe, koje su ih gradile, imale međusobnu komunikaciju?
O: Ne i da. Ogranci iste grupe.
P: Ako se Noin potop, kao što ste rekli prije, desio 10662.g. p.n.e., to znači da su piramide i Stonehenge izgrađeni poslije više od 2000 godina nakon tog događaja.
O: Da.
P: Da li im je trebalo 2000 godina da se razviju ili da kreiraju tu tehnologiju?
O: Ne.
P: Što su oni radili tih 2000 godina?
O: Ponovo se sastavljali.
P: U tih 2000 godina ponovnog sastavljanja, da li ste mislili kao grupe, kroz reinkarnacijski proces...
O: Sve. Izgrađeno pomoću tehnologije zvučnih valova.
P: Kad kažete pomoću tehnologije zvučnih valova, da li su ti zvukovi stvoreni od strane ljudskih glasova ili pomoću instrumenata ili mehaničkih naprava neke vrste?
O: Većinom ovo zadnje.
P: Koja vrsta naprave bi to bila? Kako bi je vi nazvali?
O: Nešto poput zvučne viljuške (za podešavanje muzičkih instrumenata).
P: To je nešto što bi se moglo udariti i što bi proizvodilo zvuk koji bi onda bio usmjeren nekako?
O: Zvučno pojačalo, sakupljač/usmjerivač. (koje fokusira)
P: Možemo li mi napraviti takvu stvar?
O: Mora biti kao dvosmjerna antena, čvrsti mesing ili bronca.
P: Osim čvrstih metalnih dijelova, postoje li neki drugi unutrašnji dijelovi kao neka vrsta mehanizma?
O: Glavni silikonski štap.
P: Izvod iz knjige John Keela, "Naš često posjećivan planet" (Our Haunted Planet). On kaže: "Paraljudski Zmijski ljudi prošlosti su još uvijek među nama. Oni su vjerojatno obožavani od strane onih koji su izgradili Stonehenge i zaboravljenih, rubnih kultura Južne Amerike". Da li su oni koji su izgradili Stonehenge obožavali Zmijske ljude?
O: Ne.
P: Koga su oni obožavali?
O: Komplicirano. Duh, zvijezde, energija.
P: Ok, u ovoj knjizi se kaže: Diodorus Siculus, piše u 1. stoljeću, p.n.e. navodi da su “Hiperborejci slali u Scythiju određene darove koji su bili upakirani u slamu od žita, a tamo su bili preuzimani od strane susjednih naroda, te su na kraju završavali na Jadranu. Od tamo, išli su prema jugu i prvi Grci koji su ih primali bili su Dodonejci. Nastavljajući dalje prema jugu, stigli su do Malijskog zaljeva, prelazili su do Eubeje, te bili prenešeni iz grada u grad, sve do Karista. Onda su ih Karistejci, preskačući Andros, prenosili do Tenosa, a ovi do Delosa. Tako su te stvari, kako kažu, stizale do Delosa u današnja vremena.” Znači, još od davnih vremena postojala je jedna hiperborejska praksa koja šalje svete darove na ostrvo Delos. Otok Delos je, navodno, bio mjesto gdje se rodio Phoebus Apollo, čija majka je bila Leto. On se, navodno, rodio na planini Mt. Cynthus. To je vrlo interesantna stvar. To je u suprotnosti sa ukorijenjenim gledištem da se tok kulture odvijao od Mediterana prema Sjeveru i da je civilizacija započela na Bliskom Istoku. Ovo implicira da se tok kulture odvijao sa sjevera prema jugu. Što su ti stari Hiperborejci slali na otok Delos?
O: Listove koji su imali na sebi kriptirane kodove.
P: Kakva je bila veza između Hiperborejaca, uključujući britanske Kelte i ljudi sa Delosa?
O: Sjeverni narodi su bili odgovorni za civiliziranje mediteranskih ljudi uz pomoć kodiranih tajni koje su bile sadržane unutar superiornijeg vanzemaljsko-baziranog genetskog dogovora. Ta vrsta prakse o kojoj pričate bila je bio jedan od multi-trans-generacijskih običaja.
P: Da li je slučaj da su neki od njih komunicirali sa višim denzitetima preko Stonehenga i da su dobili ove informacije?
O: Stonehenge je bio u rezonanciji sa zvučnim tokom, učio je druge mudrostima koje se ne mogu naučiti na drugačiji način, i koje su bile primane preko prijemnog sistema krunske čakre.
P: Da li je Stonehenge bio kompletan sa svim tim kamenjem tamo? Ovaj autor naglašava da nikada nije bilo završen, jer nedostaje kamenje...
O: Naravno.
P: Što se desilo sa kamenjem koje je nestalo? Knjiga kaže da nikada nije bilo završen, jer je arhitekt umro...
O: Besmislica.Višestruki šokovi koji su zabilježeni kroz vijekove.
P: Da li je Stonehenge sagrađen u stupnjevima, kako autor kaže? Da li je to počelo kao kružno udubljenje, takozvane Aubreyeve rupe?
O: Ne.
P: Da li je sagrađeno odjednom sve?
O: Da.
P: Što su ovi višestruki šokovi? Što točno?
O: Neki su zemljotresi; mini-kataklizmičke prirode. Neki su bili elektromagnetski generirani udarci kada su se Zemaljske snage sudarile sa vanjskim “silama“.
P: Hoćete reći da su ove stijene razvaljene sa nekom vrstom oružja koje raspršuje zrakama?
O: EM djelovanje.
P: Da li je Stonehenge bio poznat kao Ambriusov samostan?
O: Da.
P: Tko je bio Ambrius?
O: Druidska tradicija/maska.
P: Što je bio Ambrius?
O: Oni su ga označili kao Boga. Vi bi rekli drugačije.
P: U povijesnoj literaturi, govorilo se o nečemu zvanom Merakabah, ali definicija ove ekstremno misteriozne stvari je izgubljena tokom vjekova. Postojala su mnoga "objašnjenja" iz izvora kao što su Midrash - židovski komentari, ali izgleda da i tamo postoje neslaganja. Izgleda da čak i tada, niko nije znao što je to. Ali sada, imamo sav ovaj New Age svijet koji tvrdi da zna što je to i to je različito opisano, i kao rotirajući dvostruki tetrahedroni.
O: Ako nitko nezna što je to, pa je to onda jednako dobro kao i svako drugo objašnjenje.
P: Željela bih znati što su mislili stari pisci koji su ovo napisali? Koja je definicija riječi koju su stari pisci upotrebili?
O: Originalna definicija prethodi ovome.
P: Koja je originalna definicija koja prethodi pisanju starih pisaca, koju mi možemo koristiti?
O: Što vi mislite?
P: Što? Pa, ovo je rijetka riječ jer je sastavljena iz dvije riječi ili možda tri: mer-kaba ili mer-ka-ba. Ako gledamo na to kao riječ sastavljenu iz tri dijela, imamo egipatsko Ka, koje znači nešto kao astralno tijelo i Ba koje je analogno Ka. Mislim da se može gledati na njih kao na astralno i genetsko tijelo. Onda, postoji Ab koji je vrsta elementa čovjekovog života: slično kao dio koji je Bog ili duša. Ab je predstavljen kao crveni kamen. To je bio dio čovjeka koji izražava želju, požudu, hrabrost, mudrost, osjećanje, zdrav razum i inteligenciju. Tako, svi oni zajedno izražavaju apstraktno stvaralačko načelo. Kaaba je arapski izraz za kocku, a to je i kvadratna kamena građevina u kojoj je Crni Kamen u Meki. Pretpostavlja se da su to izgradili Ishmael i Abraham. Tako, sa ovim Mer, Ka, Ab i Ba mi dobijamo kocku napravljenu iz dijelova eteričnog bića koja u sebi sadrži kamen. Kamen duše? Majčin kamen?
O: O Bože, pogodila je!
P: Ok, imamo duševni ili majčin kamen. Ili majka svog kamenja. Sad kada imamo definiciju, što je to bilo?
O: Matrijarhalni Kamen. To je simbolizam. "Kamen" je starosjediocima simbolizirao komunikaciju sa "višim izvorima".
P: Što je to u vezi kamena, što su starosjedioci poistovjećivali sa komunikacijom?
O: Radio valovi. Prijenos.
P: Stonehenge je dakle bio ogroman odašiljač i prijemnik. Glavni cilj Stonehengea je bio primanje komunikacije i odašiljanje komunikacije.To nije bio Druidski 'bu-bu' krvavi žrtvenik o čemu ljudi pričaju u naše doba, ili 'muvanje-oko-njega-u-bijelim-haljama-strašeći-ljude' stvar. To je bio uređaj, takoreći. Kada oni govore o Majčinom kamenu, govore li o nečemu istovjetnom Atlantidskom kristalu koji je prikupljao, raspršivao ili prenosio energiju?
O: To je više simbolički. Ali, vi ste na pravom putu.
P: (L) Pa, kada govorimo o Merkabahu, ne govorimo o vrtećim tetrahedronima koji nam omogućavaju uzdignuće i generiranje "astralnog vozila". Oni kažu da ako vizualiziraš sebe unutar jednog, to ti omogućava da se uzdigneš, ili slično.
O: Pa ipak, ako to radite, može pomoći. Mi se sada već vrtimo u krug ovdje. Trebali bi koristiti vlastitu sposobnost da bi kompletirali odgovore. Ali, opet, to je sve jedan oblik "okretanja", zar ne?
P: (T) Sve ono što smo mi radili ovdje je radi cilja sticanja znanja i povećanja frekvencije, da bi prešli iz trećeg u četvrti denzitet. U prastaro doba, oni su morali raditi iste stvari. Ali, nisu postojala mnoga dostupna iskustva. Da bi dobili iskustva, oni su morali putovati. Tako, dolazeći do kamenja, oni su povećavali svoju frekvenciju, da bi prešli iz trećeg u četvrti denzitet. (L) Ili su ih koristili kao direktne uređaje ili strojeve, da bi to učinili. Arheolozi govore da su ljudi, koji su izgradili megalite, bili barbari. Oni su predstavljeni kao barbari, zbog toga što nisu gradili gradove, nisu imali kotače, nisu imali organiziranu poljoprivredu i nisu ostavljali bilješke. Ovo su definirani elementi civilizacije. Pa ipak, ova grupa ljudi, koji god oni bili, radili su stvari koje mi danas nemožemo kopirati i oni su to radili svuda po cijeloj kugli Zemaljskoj. Grupe koje su došle nakon njih, koje su imale sve ove kvalitete civilizacije, također nisu mogle izgraditi ovako ogromno kamenje. Razmišljala sam o ovome dosta vremena. Arheolozi kažu da su oni morali izgraditi to kao spomenike njihovim bogovima ili herojima. Neki od njih misle da su to bili kalendari koji im govore kada treba saditi žito. Pa, mislim da je to nema smisla. Ako ti nemožeš pogledati van i vidjeti da li je to vrijeme za sađenje žitarica, ti si onda u prilično jadnom stanju. Ne trebaš vući kamenje veličine zgrade preko brda i dolina da bi ga postavio na specijalno mjesto, kako bi ti reklo kad trebaš da radiš to ili to. Psihologija ljudskog bića se nije promijenila baš puno tisućama godina, od tada pa do sada i istina je da ljudi ne rade ništa bez snažne motivacije koju ću nazvati "isplata". Kakva bi im mogla biti plaća {isplata} da vuku ove stvari unaokolo, na podmazanim kladama kao što su oni to opisivali? Da bi sagradili spomenik, da bi sahranili svoje kraljeve? Da bi se skinuli goli i plesali na mjesečini? (A) Kao da su imali dovoljno vremena za to, dok su se u isto vrijeme borili za svoju barbarsku egzistenciju! (L) Da. Oni su bili divljaci koji su morali konstantno loviti da bi došli do hrane, pa ipak - oni su trošili sve svoje vrijeme, uzevši svoje najsnažnije muškarce da vuku stijene naokolo! Arheolozi i paleontolozi su se složili da su ovi narodi živjeli maksimalno 40 godina. (T) Oni su skupili mnogo kilometara u tih 40 godina! (L) Točno! Ali mi trebamo misliti na stvari koje nisu imali: gradove, kotače, poljoprivredu, pisanje. (F) Možda im to nije ni trebalo. (L) A zašto? Zato što je to sve kamenje radilo! (T) Možda su oni bili 4-denzitetska OPD bića koja su svo to kamenje postavili na sva ta mjesta. (L) Pa da, ako misliš na grupe ljudi koje su postavile ovo kamenje na razna mjesta kao da su to mali komadići stiropora. Kamenje prikuplja energiju i informacije. Onda ono prenosi energiju ili je pojačava. Ovi ljudi su znali stvari o kretanju, plesanju ili vrtnji ili tako nečem, što im je omogućilo da se ponašaju u skladu sa kamenjem, tako da su svi oni i sami postali dio velike mašine. Sve ove legende govore o stiliziranom plesu i najstarijim stvarima u vezi Stonehenga, i govore da je to bio Apollov Hram i da je taj Apollo plesao tu cijele noći, u udređenom vremenskom periodu. Svakih 19 godina, mislim. Kada razmišljate o tome i drugim mjestima gdje se pojavio Apollo, preokretanju i prepričavanju legendi, dolazimo do toga da ovo magično kamenje proizvodi stvari. Onda dolazimo do glave Brana Blagoslovljenog koja navodno snabdijeva beskonačno kruhom i ribom ili bilo čim drugim što se poželi. Branova glava je bila davalac svih dobrih stvari, ali više od toga, to je bio prorok. Mogla je govoriti. I onda imamo ideju o sličnoj funkciji Stonehenge-a: oboje su proroci i opskrbljivači blagoslova i izobilja. Bilo što da poželiš ili zatrebaš, bilo ti je pruženo. Ako si poželio da odeš negdje, prebacilo te kao u legendama o letećem ćilimu. To je bilo magično prebacivanje. Sve ove stvari su povezane sa kamenom. Kamenje je radilo sve. Ovo je to o čemu oduvijek razmišljam kod ovih megalita. Oni su ČINILI stvari. Ove stvari, o kojima mi razmišljamo da su "znaci" civilizacije, su rađene sa kamenjem. Možda je Terry u pravu: ovi ljudi su bili na nekom nivou denziteta, gdje su mogli raditi ovakve stvari. Sa određene točke gledišta nešto se dogodilo, moć je izgubljena i onda su ljudi počeli graditi gradove, zapošljavali su se u poljoprivredi, izumili kotače (kočije, automobili...) i usavršili pisanje, zato što nisu mogli više raditi to na taj "lakši način".
O: Nekad se kamenje koristilo kako bi se dobilo sve što je bilo potrebno, jer su se energije prenosile i povezivale direktno sa hipofizom, koja je povezivala duhovne realitete sa materijalnim realitetima 3. i 4. denziteta. Dakle vidite, "kamen" je zbilja bio smatran matrijarhalnim!
P: Da li su bića, koja su bila uključena u ovu vrstu djelovanja, bila trećeg ili četvrtog denziteta, ili oba?
O: U početku četvrti kada im je dom bio na drugoj lokaciji.
P: Može li se reći da je hipofiza vlastiti tjelesni "majčinski kamen"?
O: Ako više volite tako reći.

P: (J) Što je, zapravo, funkcija hipofize u vašim napomenama o Stonehengeu?
O: Ova žlijezda je vaša karika prema gore {uplink}.
P: (L) Da li je moguće da hipofiza može biti stimuliana od strane nekog vanjskog izvora, kao radio valovi, valovi sa supernove ili drugih frekvencija iz okoline?
O: Da i eksperimenti su to pokazali.
P: (L) Da li bi bilo korisno za nas da eksperimentiramo sa ovakvim stvarima?
O: Nije pametno. Mogli bi se ispeći na svom vlastitom žaru. Možete eksperimentirati ali ne možete tehnološki.

Kao dodatak povišenim stanjima svijesti zadobivenim u spiralnim plesovima popraćenima glazbom i pjevanjem (NE pijanstvom od vina!), smatralo se da je priprema ili “punjenje” za te ceremonije bilo završeno putem “Mističkog Seksualnog Ujedinjenja.” Urednici, redaktori, su kasnije, normalno, pokvarili taj termin u “divlje orgije”.

Mnogi moderni povijesničari su u neznanju interpretirali ovo opremanje i kasnije izvještaje o tim obredima kao “ritualima plodnosti”. Navodno su trebali biti izvođeni sa namjerom izmamljivanja magičnog reproduktivnog favoritizma iz prirode. Ideje o zadobivanju osobnih unapređenja, uspjeha, zaštite ili ičeg drugog putem prakticiranja obreda ili rituala, čarolija, molitvim žrtvovanja itd, su osobine funkcije Lijevog Mozga, a NE Mističkog ujedinjenja. ( Da, mnogi meditanti i “glupi sveci”, jednako kao i praktičari Crnih Umjetnosti, USPJELI su pristupiti kapiji putem “silovanja djeve na izvorištu”, ali je cijena visoka, i vrlo malo onih koji to učine poživi dugo u ovom svijetu.)

Ukratko, Bakanalijske svetkovine značile su direktno doživljavanje povišenog stanja svijesti koje bi donijelo ujedinjenje sa Kozmosom i Prirodoma, i čak imalo potencijal nadilaženja Vremena i prostora u direktnoj, materijalno/eksperimentalnoj maniri. U senzualnom, fizičkom ujedinjenju sa Kozmosom, vidimo produbljenu aktivaciju Desne polutke mozga u direktnom fizičkom doživljavanju svijeta putem osjetilnih percepcija kao različitog od MAŠTANJA svijeta u skladu sa navodno autoritativnim mjerenjima i opisima.

U bakičkoj kulturi, obostrana potreba i neodvojivost spolova služila je za primjer putem principa androgina i hermafrodita, ili Apola i Artemisa, blizanaca. Androgin je predstavljao ideju da svaka žena i muškarac imaju i muški i ženski aspekt, a hermafrodit je predstavljao ideju da je svaki muškarac ili žena bio jedva polovica funkcionirajuće jedinice u terminima polariteta, ili sklopovlja koja nekako može biti “ujedinjena” kako bi dovršila stvorilačke funkcije. Hermafrodit je bio makrokozmički simbol ili muško/ženski odjedinjeni Kozmos, a androgin je mikrokozmički simbol muško/ženskog jedinstva koji se može dogoditi udutar svake jedinke.

Cilj bakičke kulture i tajnih učenja Mističkih tradicija bio je sklad, ravnoteža, i jedinstvo između muškaraca i žena, i između muškog i ženskog aspekta unutar svake osobe.

Mistička literatura govori nsam da ženski princip predstavlja intuitivne, kreativne, intimne, neposredne, hranidbene, osjećajne, jedinstvu težeće i spontane aspekte naše svijesti. Muški principi odražavaju logiku, označavanje, teoretičnost, legalnost, graničnu svjesnost, koja slijedi pravila, orijentirana je misiji, takmičarskih karakteristika.

U ovoj kategorizaciji lako možemo vidjeti da se NE mislimo na biofizičku muškost ili ženskost, nego desni i lijevi modus svijesti unutar svih ljudi.

Dakle, kada je bilo rečeno da se “ženska energija udružila sa pogrešnom stranom” i tako “izgubila znanje i moć”, sada možemo vidjeti da se radilo o “prekopčavanju mišljenjenja” davanjem dominacije dijelu mozga koji doslovno koči kreativnost i pristup univerzalnim energijama kojima bilo tko može pristupiti. Bilo je to zamjenjivanje direktnog znanja Kozmosa sa iskistvenim opažanjem, drugim riječima zamjena ZNANJA sa “Željnim Razmišljanjem”, konceptualnim, zamišljenim modusom Boga Stvoritelja IZVAN Kozmosa, te stoga jedino dostupnim putem “posredovanja”; tada smo izgubili našu povezanost.

No, ovdje nemožemo izbaciti bebu {iz lavora} skupa sa vodom za kupanje! Moramo upamtiti da je znanost dijete Desne polutke, ali je potisnuta od strane Lijeve polutke! Zapravo, bez oba aspekta u ispravnoj ravnoteži, vrlo se malo može doseći! Kralj vlada materijalnom oblašću zahvaljujući njegovoj uniji sa Kraljicom!

Direktno, osjetilno iskustvo svijeta, nezamagljeno unaprijed stvorenim mišljenjem ili anticipacijom, jest upravo ono od čega se sastoji znanstveni empirizam i objektivnost! Ono se nalazi u korijenu Kasiopejskog mota: Znanje Štiti! No, znanje jedino štiti kada se primjenjuje.

Citat:
P: Prikupljanje znanja je srodno prikupljanju energije? Ili Svjetlosti? Svjetlosne energije?
O: Ne baš. To bi bilo kao da se kaže da je “tankanje goriva” na benzinskoj pumpi jednako dostizanju brzine.
P: Dakle, znanje i svjetlost su poput goriva za automobil, ali brzina dolazi iz primjene?
O: Da.
P: A primjena znači ...
O: Aplikaciju znanja, što proizvodi energiju, koja, opet, proizvodi svjetlost.


Mi znamo bez imalo sumnje da su graditelji megalita koristili naprednu matematiku, geometriju i astronomiju. Brojevi su izgleda jezik pomoću kojega možemo prevoditi percepciju Desnog mozga u upotrebljivu akciju Lijevog mozga. Eto zašto su mističke tradicije pisane u matematiškim kodovima!

Izvorna “podjela jedinstva na dvoje” opisana je matematički kao beskrajni kozmos koji se beskonačno skuplja {kontrahira}, ostavljajući void, ili nulu i sve ostalo, ili Jedan. Ova kontrakcija {stezanje} ili “podjela”čini mogućom Božansku apercepciju. Koristeći ovaj BožanskiPrincip stvaranja, Gottfried Leibniz razvio je binarnu aritmetiku 1700-ih, i to je temelj svih naših kompjuterskih komunikacija danas! Sve se u kozmosu može izraziti putem dvije brojke, 0 i 1.

Znanost nije “fiksno tijelo znanja”, čak iako bi mnogi znanstvenici današnjice htjeli da je tako. To je stalno nadziranje, eksperimentalna interakcija, uvijek obnavljajući proces otkrivanja, rasta i evolucije. U svojoj istinskoj prirodi, nedostižna za određivanje, nikad statična, i {uvijek} promjenjiva.

To također predstavlja i filozofiju Kasiopejaca. Koliko li su puta samo rekli: Učite! Otkrijte! Otvoreno! Na Vama je!? I, obzirom da nisam razumijevala, to me izluđivalo. Htjela sam odgovore! Htjela sam Istinu! Htjela sam imati bît sve kreacije u mom krilu sa trakicama i zvončićima! No ona se ne može dati u konceptu! Mora biti DOŽIVLJENA putem ZNANJA.

Još jedan aspekt znanosti koji angažira našu Desnu polutku, jesu umjetnost i glazba. Numerička struktura glazbe se smatra direktnom vezom između umjetnosti i znanosti, te je stoga “provodnik” za izražavanje direktnog iskustva u aktivnu Lijevu polutku. Netko može direktno doživiti glazbu, bez ikakvog razmišljanja ili zamišljanja ili poimanja. I, u isto vrijeme, netko “doživljava” matematiku! Nema riječi koje bi precizno i potpuno prenijele kako nešto “zvuči”. To je jedno djelo direktne percepcije.

Sada, što sve ovo ima sa seksom? Paa, zapravo ništa. Ali zato ima jako puno sa vođenjem ljubavi.

Vidite, seks kao SEKS, je Lijevi mozak. On je orijentiran na žudnju i ciljeve. Napunjem je anticipacijom {predviđanjem, naslućivanjem}. Kada netko razmišlja da “ima seks”, onda ima jednu sliku u umnom oku, o “krajnjem rezultatu”. Iako to nije vizualni imidž, ono je apstraktan imidž ili koncept orgazma. To je fokusiranje na fizički akt bez dužnog uzimanja u obzir spiritualnih veza i upletenosti.Danas seks dolazi kroz različite “zamisli” koje ovise o specifičnim “konceptualnim” svrhama. Postoji zamisao o tehničkom izvođenju, sa svrhom “biti dobar ljubavnik”. Postoji neurotski celibat ili apstinencija da se “izbjegne krivnja”. Postoji masturbacija, bilo samostalno, bilo sa partnerom, u svrhu “smanjenja napetosti”. Postoji potčinjenost partneru za “dužnost”. Postoji i samo činjenje, jer se tako oduvijek radilo “da se održi status quo” ili “navika”. Postoji držanje koraka sa modernim trendovima, kako bi se izbjegao “sram.” Netko može imati kratke promiskulitetne afere van šizoidnih strahova intimnosti. Netko može imati seks radi razmnožavanja. Možete čak “voditi ljubav” samo da bi uživali u seksu, radi intimnosti i zadovoljstva, radi ideje “ljubavi i uzbuđenja”. U svemu tome postoji “apstraktna audijencija” i “ideja” u pozadini djelovanja.

I ovo je mjesto na kojem je puna snaga Desnog mozga “kratko spojena” i uzrokovana da prepusti svoj kreativni potencijal trenutačnoj kontrakciji prema praznini koja je nekontrolirana, neusmjerena i neupotrebljiva. I nakon takvog jednog akta, netko je zaista u stanju gdje Frekvencijske Rezonance mogu biti korištene da kemijski ili fizički promijene DNK, ili “izbaci oči.” Doći u stanje nakon seksa na bilo koji od prethodno opisanih načina, predstavlja silovanje funkcije Desnog mozga. No, na to ćemo se još vratiti.

Vratimo se sada na čas našoj knjizi Solarijsko Naslijeđe. Gosp. Von Ward daje još jedno zanimljivo zapažanje:

Citat:
Još je jedno ograničenje moći uma čini se unutarnja smrtnost uobičajene materije. ... Snaga bilo kojeg nivoa svijesti manja od onoga koji kreira univerzum mora operirati unutar inherentnih ograničenja. Otkriće ograničenja koje je operacionalno u ovom zvjezdanom susjedstvu učinilo bi mogućim zaključiti stupanj snage koji njegova bića imaju za svjesnu ko-kreaciju. ...Još jedno ograničenje je obratni tijek uticaja materije na svijest. ...Svjesno biće stalno se mora nositi sa takvim materijalnim uticajima na njegov um i energiju... [Ibid.]


A ovdje su nam Kasiopejci dali čak i sugestivniju naznaku za “izvlačenje iz kaše” da tako kažem:

Citat:
P: (L) Pa, situacija u kojoj smo se našli u... je li jedini način da se izvučemo iz ove vremenske petlje, da tako kažem, micanje u neki drugi denzitet, ili i tamo isto postoji petlja?
O: Ne. Jogiji to mogu učiniti. Kako oni kontroliraju svoju vlastitu fizikalnost.


Kontroliranje fizikalnosti. Mistični seks. Jedinstvo Desnog i Lijevog mozga. Kako netko može učiti te stvari bez da pribjegne aktivaciji zamišljanja Lijevog mozga, za koju smo poprilično shvatili da samo otežava stvar. Pa, ovo nas vraća napomenama Don Huana Karlosu Kastanedi u Aktivnoj Strani Beskonačnosti:

Citat:
Don Juan je rekao da pomoću discipline svatko može približiti energetsko tijelo fizičkom tijelu. U normalnom stanju, udaljenost između tih dvaju tijela je golema. Kad se jednom energetsko tijelo nađe u određenom dometu, koji se razlikuje od pojedinca do pojedinca, svatko ga može, pomoću discipline, pretvoriti u doslovnu presliku vlastitoga fizičkog tijela; to jest u trodimenzionalno, čvrsto biće. Otuda potječe ideja vračeva o drugome ili o dvojniku. Na isti način, primjenjujući istu disciplinu, svatko može svoje trodimenzionalno, čvrsto fizičko tijelo pretvoriti u savršenu presliku svojega energetskog tijela - to jest u eterični naboj energije nevidljive ljudskom oku, kao što je to uostalom i svaka energija. [...]


Ovo zvuči kao da je Don Huan opisivao “energetska tijela”koja se odnose na odvojene polutke mozga. Njihovo “ujedinjenje” zvuči kao aktivacija Božanskog androgina.

Citat:
Objasnio je da vračevi vide čovjekovo novorođenče kao neobičnu, svijetleću kuglu energije, od vrha do dna prekrivenu sjajnim omotačem, nečime što je poput plastičnog prekrivača koji je čvrsto povezan s energetskom čahurom. Rekao je da grabežljivci jedu taj sjajni omotač svijesti i kad ljudsko biće odraste, sve što ostane od toga sjajnog omotača svijesti jest uzak rub koji ide od poda do vrškova nožnih prstiju. Taj rub omogućuje odraslima da žive ili, bolje reći, da jedva preživljavaju.
... Čovjek je, koliko je njemu poznato, jedina vrsta koja ima sjajni omotač svijesti izvan svijetleće čahure. Stoga je postao lak plijen za svijest drukčijeg reda, kao što je na primjer teška svijest grabežljivca.


Čini li “teška svijest grabežljivca” zapravo “zamišljena vjerovanja čovječanstva” koja su nam nagurana putem našeg stanja “ograničenog znanja”?

Citat:
Izjavio je da je uski rub svijesti epicentar čovjekova samopreispitivanja kojemu on nepovratno robuje. Igrajući na naše samopreispitivanje, što je jedina svijest koja nam je ostala, grabežljivci izazivaju bljeskove svijesti. Plamenove što nastaju iz bljeska konzumiraju na okrutan način, svojstven grabežljivcima. Nameću nam beznačajne probleme od kojih se bljesak pretvara u plamenak svijesti i tako nas održavaju na životu da bi se mogli hraniti energetskim plamencima naših tobožnjih spoznaja.

Jedino nam preostaje da razvijemo toliku samodisciplinu da nas ne mogu dotaknuti. Kako bi od svojih bližnjih mogao tražiti da se podvrgnu tako strogoj disciplini? Pukli bi od smijeha, ismijali bi te, a oni agresivniji bi te prebili na mrtvo ime. I to ne zato što ti ne bi vjerovali, jer je u svakom čovjeku duboko usađeno nagonsko znanje koje je naslijedio od predaka - da grabežljivci postoje.

Kažem da se pred nama ne nalazi tek običan grabežljivac. On je prepreden i dobro organiziran; sustavno nas uništava pretvarajući nas u beskorisna bića. Čovjek, koji je predodređen da ima magičnu moć, više je nema. On je običan komad mesa. Čovjek više ne sanja, ostali su samo tričavi, konvencionalni, imbecilni snovi životinje koja se uzgaja da bi se na kraju pretvorila u komad mesa, banalan, konvencionalan, imbecilan.

Jedina mogućnost koja preostaje čovječanstvu, nastavi, jest disciplina. Samo disciplinom možemo prestrašiti grabežljivca.
Ali pod disciplinom ne mislim na stroge navike. Ne mislim na ustajanje u 5 i 30 ujutro i pljuskanje hladnom vodom dok ne poplaviš. Suočiti se hladne glave s neočekivanim događajima - to je sposobnost koju vračevi nazivaju disciplinom. Za njih je disciplina umijeće: umijeće čovjeka da se suoči s beskonaćnošću a da ne ustukne, ne zato što je jak i otporan, nego zato što ga beskonačnost ispunjava strahopoštovanjem.

Vračevi kažu da pomoću discipline sjajni omotač svijesti postaje bljutav za letača. Tada su grabežljiva zatečeni. Nejestivi sjajni omotač je izvan dometa njihove spoznaje, pretpostavljam. Kada su zatečeni, ne preostaje im ništa drugo nego da se suzdrže od svoga opakog nauma.

Ako grabežljivci neko vrijeme ne jedu naš sjajni omotač svijesti, on raste. I dalje će rasti. Jednostavno rečeno, vračevi pomoću discipline drže grabežljivce po strani dovoljno dugo da im
sjajni omotač svijesti može narasti iznad visine nožnih prstiju. Kad naraste iznad visine nožnih prstiju, onda raste dalje do svoje prirodne veličine. Stari su vračevi govorili da je sjajni omotač svijesti poput drveta. Ako ga netko ne odreže, naraste do svoje prirodne veličine.
Kad svijest prijeđe visinu nožnih prstiju, goleme opažajne sposobnosti postaju nešto sasvim prirodno.

Jedan od sjajnih trikova kojima su se služili stari vračevi bio je opterećivanje letačeva uma disciplinom. Otkrili su da kad opterete letačev um unutrašnjom tišinom, strana ugradnja nestane, te tako svaki praktičar koji sudjeluje u tom zahvatu postaje potpuno siguran da je taj um bio stranog podrijetla. Strana ugradnja se vraća, uvjeravam te, ali nema više takvu snagu kao prije. Usto, uklanjanje strane ugradnje za vrača postaje rutina, te je se sve lakše oslobađa, dok je se jednog dana konačno ne riješi zauvijek. Tužan dan doista! Tog se dana moraš osloniti na vlastite izvore, koji su gotovo jednaki ništici. Nema više nikoga tko bi ti rekao što činiti. Nema stranog uma koji bi ti naređivao da se baviš idiotskim stvarima na koje si naviknuo. To je najteži dan u vračevu životu, jer je naš istinski um, u kojem je pohranjeno naše cjelokupno životno iskustvo, naviknut na podčinjeni položaj te je postao sramežljiv, nesiguran i nepostojan. Ja osobno mislim da vračeva prava borba počinje tog časa. Sve ostalo samo je priprema.

Disciplina strahovito opterećuje strani um. Tako, razvijajući samodisciplinu, vračevi se oslobađaju strane ugradnje. Letačev um nestaje zauvijek ako se vrač uspije dočepati vibracijske sile koja nas drži na okupu kao konglomerat energetskih polja. Uspije li vrač održati taj pritisak dovoljno dugo, letačev će um doživjeti poraz i nestati.

Kada nekog razdire unutrašnja borba, to je zato jer duboko u sebi zna da nije kadar oduprijeti se sporazumu prema kojemu jedan neodvojivi dio njega, taj sjajni omotač svijesti, služi kao neshvatljivi izvor hrane jednako tako neshvatljivim entitetima. Drugi dio njega opire se tome svom svojom snagom.
Revolucija vračeva ogleda se u tome što oni odbijaju poštovati dogovore u kojima nisu sudjelovali. Mene nikad nitko nije pitao pristajem li na to da me jedu bića koja imaju drukčiju vrstu svijesti. Moji su me roditelji donijeli na svijet samo da budem hrana kao što su to i oni bili, i to je kraj priče. [Castaneda, 1999.]


Kasiopejci kažu da je SVJESNOST ta koja štiti. No, svjesnost je jedino moguća sa znanjem ISTINE o našoj stvarnosti. Ne govorim ovdje o “vašoj stvarnosti” kao suprotnosti “mojoj stvarnosti”, odnosno “vašoj iluziji” nasuprot “mojoj iluziji”, ili ičemu takvom. To je vrsta besmislice koju don Huan spominje kao “epicentar samo-refleksije, u kojem je čovjek nepopravljivo uhvaćen.” Većina propagiranja ideja “vi kreirate vašu vlastitu stvarnost” odnosi se na Predatora koji se “igra na našoj samo-refleksiji, što je još jedino od svjesnosti što nam je preostalo.” Ako je VAŠA stvarnost značajnije različita od moje, tada jedno ili oboje od nas ne vidimo OBJEKTIVNU stvarnost. ISTINU. Što je “objektivna stvarnost”?

Pa, ne možemo znati bez punog polja svjesnosti. A ne možemo imati puno polje svjesnosti bez stopiranja procesa proždiranja naše svjesnosti. A to ne možemo izvest bez znanja. I ne možemo imati znanje bez discipline. Sa disciplinom, znanjem i svjesnošću, mi postajemo NEUKUSNI predatoru. Kasiopejci su to rekli na ovaj način:

Citat:
P: Postoje oni koji su sretni u OPS okruženju, a postoje i oni koji pokušavaju izaći iz OPS okruženja...
O: OPD kandidati.
P: Ti OPD kandidati nemogu jednostavno to BITI, čak teorijski, jer onda bi ih OPS pojeli.
O: Ne.
P: Zašto ne?
O: OPS ne jedu prema protokolu. OPS „jedu“ štogod oni žele, ako su u mogućnosti.
P: To je ono što smo i mi rekli. Ako smo OPD u OPS svijetu, mi smo u osnovi bez obrane i oni te pojedu.
O: Ne.
P: Zašto? Što čini OPD-a nedostupnim ili nejestivim?
O: Frekventne rezonancije nisu sinhronizirane.


Don Huan je rekao da pomoću discipline sjajni omotač svijesti postaje nejestiv za letača. Tada su grabežljiva zatečeni. Nejestivi sjajni omotač je izvan dometa njihove spoznaje... i to je točno ono što su Kasiopejci rekli u smislu “ne biti sinkroniziran”. Oni su ponovili poput eha Don Huanovu napomenu o “dočepavanju vibracijske sile koja nas drži na okupu”, drugim riječima, Frekvencijsku Rezonanciju.
Krajnji rezultat je, putem znanja možemo naučiti da koristimo disciplinu koja nam onda omogućuje da nam “ponovo izraste” svjesnost. Don Huan je rekao:

Citat:
Krajnje pojednostavljeno rečeno, vračevi pomoću discipline drže grabežljivce po strani dovoljno dugo da im sjajni omotač svijesti može narasti iznad visine nožnih prstiju. Kad naraste iznad visine nožnih prstiju, onda raste dalje do svoje prirodne veličine. ... Kad svijest prijeđe visinu nožnih prstiju, goleme opažajne sposobnosti postaju nešto sasvim prirodno. [Castaneda, 1999.]


I izgleda da baš ovdje, u ovom višem nivou svjesnosti, netko može zadobiti neku mogućnost da “kreira” svoju vlastitu stvarnost. Prirodno, svatko tko je bio hipnotiziran da vjeruje da je “Čarobnjak”, misliti će “Taj sam! Već sam tamo!”. I moglo bi biti istina. No mi imamo naznaku o tome što se zahtijeva kada netko dosegne višu svjesnost:

Citat:
Suočiti se hladne glave s neočekivanim događajima - to je sposobnost koju vračevi nazivaju disciplinom. Za njih je disciplina umijeće: umijeće čovjeka da se suoči s beskonaćnošću a da ne ustukne, ne zato što je jak i otporan, nego zato što ga beskonačnost ispunjava strahopoštovanjem.


“Suočiti se sa mogućnostima koje nisu uključene u naša očekivanja” i “suočavanje sa beskrajnošću bez da se ustukne ...ispunjen strahopoštovanjem.” To predlaže neka čudesna {ogromna} ostvarenja koja bi mogla uzrikovati osobi sa slabom voljom da vrlo očajnički želi “uzeti Crvenu Pilulu”, kako je bilo alegorizirano u filmu Matrix.

Konkretan primjer mnogih konteksta u kojima Predator igra na naš “epicentar samo-refleksije” dan je kao primjer u Nexus 7 Top Secret/Demon dokumentu, koji kaže na kraju:

Citat:
Mamica Božica i tatica Bog dolaze u direktni kontakt sa nama u novoj radikalnoj maniri – ne kao fizički ET-iji i njima slični, nego kao personalizirano voljenje, praštanje i moćne spiritualne energije i entiteti koji dolaze iznad ovog fizičkog univerzuma. Oni vraćaju veliko vrijeme, u ne fizikalnim terminima, da ponovo povežu i ko-kreiraju sa svojom originalnom duševnom supstancom u ovom univerzumu, smještenom, pogodite gdje – u ljudskim srcima.

To Ljudsko-Spiritualno srčano ponovno povezivanje zaplašeno je 'palim' Luciferijanskim umotvorinama – njihova igra traje. Jer jednom kada se istinsko ponovo povezivanje dogodi, ono čini individualna ljudska bića stotinama puta jačima od naših najjačih atomskih bombi, u smislu potencijalnog duhovnog uticaja. Sjećate li se snage naših povijesnih Mesija? Nisu pokazali ono za što su zaista sposobni, unatoč čudima koja su izvodili. I sjećate li se kako su svi Mesije izjavljivali da je svaki čovjek sposoban za isto što i oni?

U svemu tome radilo se o rastu ljubavi u ljudskom srcu. O rastu kapaciteta za pažljivost i intimnost, nepokvarena sredstva za čovječanstvo da ovoga puta ne padne u dobro poredane zamke. Aliensko-ljudski savez konstruirao je sigurnosne zamke svijesti u ljudskom evolucijskom eksperimentu. I one rade.

ET-iji se samo nadaju da ćemo mi ljudi kao cijela vrsta naučiti naše lekcije prije no što zadobijemo toliko puno snage. Obzirom da većina nas ne vjeruje nikome koga znamo sa toliko puno snage, i odnosimo se prema ostalim vrstama na planeti kao prema pokretnoj imovini bez osjećaja, to bi trebalo pomoći pri objašnjenju zašto nas ET-iji drže pod nekom vrstom embarga ili karantene.


Ideja predstavljena iznad čini da izgleda da “ljubav” ili “emocije” predstavljaju odgovor umjesto direktnog znanja Kozmosa. Opetovano nam je rečeno “vi ste Bog!” i “Mamica Božica i tatica Bog dolaze ... da ponovo povežu i ko-kreiraju sa svojom originalnom duševnom supstancom... smještenom u... ljudskim srcima.” i “To Ljudsko-Spiritualno srčano ponovno povezivanje zaplašeno je 'palim' Luciferijanskim... Jer jednom kada se istinsko ponovo povezivanje dogodi, ono čini individualna ljudska bića stotinama puta jačima od naših najjačih atomskih bombi, u smislu potencijalnog duhovnog uticaja.” i “Sjećate li se kako su svi Mesije izjavljivali da je svaki čovjek sposoban za isto što i oni?” itd, itd. Ne vidimo li ovdje sličnu šablonu? “Mogli biste imati ovo!” Moglo biste UČINITI ovo!” A fokus je smješten na EMOCIJI koja je stimulirana IDEJOM ili KONCEPTOM, ne direktnim Znanjem putem promatranja i iskustva. Propagiranjem ovih sendviča ispunjenih lažima, koji UKLJUČUJU djelomične istine, i potiču ljude da RADE stvari o kojima nemaju razumijevanja, “grabežljivci stvaraju bljeskove svjesnosti koje zatim nastavljaju konzumirati na okrutan način, svojstven grabežljivcima.”

Vidite, stvar koju oni tako vješto ostavljaju izvan jednadžbe, je da, ako bi netko postao “poput Boga”, morao bi i “znati poput Boga”. Ili da to postavim na drugi način: ako netko želi znati Boga, onda mora postati poput boga. A to znači da netko mora povezati polutke mozga, a ne EMOCIJE. Sam istina je da su emocije “opažane” od strane Desnog mozga, ali su stvorene od strane lijevog mozga kroz MISAO – MAŠTU {imaginaciju, zamišljanje}.

Corpus Hermeticum (XI) kaže:

Citat:
Ako se onda ne izjednačite s Bogom, ne možete shvatiti Boga; jer slično je sličnome znano. Da bi se spoznalo ovo stanje bivanja potrebna je radikalna transformacija svijesti i percepcije, promjena u načinu na koji znamo i percipiramo, “jer sve stvari koje oko može vidjeti, jedva da su fantomi i nematerijalne konture; ali stvari koje oko ne može vidjeti, predstavljaju realnosti...” [Ibid.]


Sada, naravno, postoje oni koji tvrde da “znati Boga”, i postati “Poput Boga”, netko mora pristupiti “blaženim stanjima” “božanstvene Ljubavi”. I tako oni rade čitave svoje živote kako bi zadobili ovo emocionalno “ljubav/ekstaza/blaženstvo” od Boga, koristeći jedan imidž ili koncept. Propustili su ključnu stvar da se postati Božanskim sastoji u promatranju i doživljavanju Kozmosa direktno, što rezultira Znanjem. Znanje vodi ka svjesnosti o onome što je “tamo vani”. Svjesnost o tome što je “tamo vani” daje nekome sposobnost da misli u Lijevom mozgu u suglasnosti sa onime što opaža Desni mozak, što rezultira suglasnošću izneđu dviju polutki. To “spajanje” dviju polovina mozga, promatranje i mišljenje/formuliranje, predstavlja stvar koja može disciplinirati emocije, tako da nema negativnih izražavanja koje može “hraniti” predatora.

Citat:
P: T: Tko je pričao samnom kad sam imao razgovore sam sa sobom u svojoj glavi?
O: Ti.
P: Da li sam govorio drugim bićima?
O: Jesi.
P: Možete li mi reći tko su oni?
O: Lizzardi.
P: Zašto razgovaraju samnom?
O: Pokušavaju te preokrenuti. Zapamti, T., tvoja kronična depresija predstavlja "ratnu" zonu.
P: Nisam više u depresiji i oni nastavljaju pričati samnom sve više i više.
O: Pazi !
P: Mogu li ih se rješiti?
O: Da.
P: Tko je "Sing"?
O: Vođa sila kojima je dodijeljeno da utječu na tebe.
P: Sile, među mnogima, su dodjeljene meni osobno?
O: Da.
P: Koliko ih ima u toj sili?
O: Sedam.
P: Da li oni to rade radi implanata koji su u meni?
O: Sve je dio procesa.
P: Ti implanti su ono što oni koriste da bi kontrolirali moje emocije i pojačali ih da bi se onda oni mogli njima hraniti?
O: Ne kontrolirali, utjecali na njih.
P: Ne, ne kontroliraju, utječu. Ali kad recimo, ja se razljutim, onda sam ljut kratko vrijeme i onda se naljutim na duže vrijeme jer oni koriste tu tehnologiju da bi pojačali i to produžili... to oni rade?
O: Da. Znanje štiti, neznanje dovodi u opasnost.
P: Mogu li ja vratiti kroz njihovu opremu ono što izaberem? (povratnom spregom)
O: Nije potrebno.
P: Drugim rječima, ako se razljutim i uvidim to da sam više ljut nego što bi trebao biti, i promjenim to u nešto pozitivno, i povratnom spregom im vratim dok su njihova pojačala širom otvorena, da li će to utjecati na njih? Ukiseliti im njihovo mlijeko, takoreći?
O: Sad se "borite vatrom protiv vatre".
P: Pa, to je nešto što se očekuje da napravimo?
O: Neodređeno. Ali što ta fraza znači?
P: L: Ako im to vratite povratnom spregom, drugim rječima ono što govore jest, mislim, kad se vi osjećate bijesni, jedini način da zaustavite čitavu stvar je da prestanete biti bijesni i postanete mirni i veseli. Kad ste veseli i na miru, tu nema želje da pošaljete išta natrag.
O: Bingo.
P: J: Preusmjerite energiju u nešto pozitivno. F: Ne možete se boriti vatrom protiv vatre. LM: Pa, u stvarnosti i možete. T: Ono na što dolazim jest da je to moguće napraviti, promjeniti emocionalno stanje u nešto pozitivnije nego ono što oni očekuju i da im to vratite. Da li je to mogućnost?
O: Zašto? Kako je efektna svjetlosna utičnica bez da je priključen optički kabel u nju? Implanti nisu efektni ako se ne koriste.
P: Izvor energije mora biti uključen da bi implant radio za njih, da bi dobili "sok" i energiju negativnih misli i emocija. T: Ali ja sam još uvijek biće 3. denziteta. Imam sve emocije bića 3. denziteta, čitavu gomilu, i to je dio onoga što me čini bićem 3. denziteta. Zato, ne mogu isključiti jednu emociju bez povrede balansa drugih emocija, emocije su skoro analogija svjetlu i tami.
O: Ne. Ako izabereš, možeš imati samo pozitivne emocije.
P: Sad, ako imam samo pozitivne emocije, što je lijepo za imati i to je ono što bi želio, što to radi senzorima tehničke opreme Lizzarda?
O: Odgađa upotrebu.
P: Dakle, oprema je podešena za negativne frekvencije?
O: Da.
P: Kad imate pozitivne osjećaje, odsjecate implante. Ako isključim senzore, imajući pozitivne osjećaje, što će Lizzardi učiniti?
O: Ići drugamo.
P: L: Da li sam korektna u mislima kad vi počinjete to isključivati da oni onda mogu povećati napore u nekom periodu i onda kad uvide da ste vi ipak glavni ovdje i onda oni odu dalje?
O: Upravo tako.
P: Dakle, kad prvo uvidite i počinjete dobivati vlast nad vašim emocijama i kad imate posla sa svime što vam se događa s prihvaćanjem i znanjem da je sve manifestacija vaše vlastite kreacije i za vaše krajnje dobro, kroz neki period vremena oni mogu pokušati deset puta jače da vas vrate kao izvor hrane, ali jednom shvate da to više ne mogu, oni na kraju te izgube? (kao hranu)
O: Ti i Frank to doživljavate upravo sada.
P: To je istina. F: Mi smo oboje bili pod masivnim napadom. Samo što činimo ovaj posao je borba da se tome odupremo, i što dolazi iz svakog smjera. L: Najteže je bilo ostati u okvirima misli da se to učini.
P: T: Da li je ono pod čime sam ja bio prošlih nekoliko mjeseci prvi napad?
O: Da. Samo prvi napad.
P: Dakle, što ja pozitivniji postajem, oni sve više i više pokušavaju preokrenuti me i pretpostavljam to jer ste mi rekli da su sedam bića dodjeljena meni, da nađu nešto interesantno u meni i bi to željeli zadržati?
O: Blizu.
P: Da li bi me trebalo činiti sretnim to što oni misle da sam dovoljno važan da su mi dodjelili 7 bića na mene osobno? Da li bi to trebao shvatiti kao kompliment?
O: Ne.
P: J: Da li je Terryev nivo negativnosti ono što ih privlači kod njega? Njegova sposobnost za jaku negativnost?
O: Vice versa. {i obratno}
P: J: Molim objasnite. L: Pa, ono što su rekli - da li je njegova negativnost ono što ga čini privlačnim - ne. On je privukao njih i to je ono što ga čini negativnim? Dakle, što ga čini zanimljivim za njih?
O: Ne zanimljivim, prijetnja.
P: E, sad, u tome je stvar. Mislim da ima puno ljudi na kojima oni počnu raditi u vrlo ranom dobu jer oni naprave očitanje aure ili njeno skeniranje i odrede, tj. znaju da je ta osoba potencijal za veliko svjetlo, pa oni počnu raditi na njima kad su mladi i manje sposobni za obranu, i pokušaju ih maknuti "iz igre", takoreći. F: Ne samo veliko dobro, već i potencijal za znanje. L: To je ovdje slučaj?
O: Da.
P: To nije tvoj potencijal za negativnost, već tvoj potencijal za dobro. F: U pravu si. Ako pogledaš oko sebe, vidjet ćeš glavninu društva koja ide kroz život i uživa u valjanju u materijalnosti, i ti ljudi ne izgledaju da pate previše. L: Izgleda da ima 2 klase ljudi koje Lizzardi vole "baciti oko", pogotovo ekstremno slabe koji su plijen i njima se hrane ili eksperimentiraju sa njima; i one koji imaju potencijal za snagu i pozitivnost. F: Ljudi koje ne napadaju su oni koje već imaju i na kojima ne moraju raditi. Ako imate potencijal da se uzdignete iznad orijentacije služenja prema sebi, tada ste prijetnja. T: Dobro. Gdje smo bili? Samo biti pozitivan će isključiti želju Gugija da se bakću samnom?
O: Da.
P: To je sve što treba učiniti? Ali implanti, oni će još uvijek biti tu?
O: Pa što?
P: Da li implanti imaju koju funkciju osim odašiljanja frekvencije?
O: Ne.
P: I, koliko god sam dugo negativan, on odašilje i oni me mogu pratiti na taj način?
O: Blizu.
P: Ako ih isključim tako što ću biti pozitivan, oni me više ne mogu pratiti?
O: Mogu pratiti, ali nemaju utjecaj.
P: Neću biti žrtva. L: Ima drugi aspekt ovoga. Znanje hrani svijest koja nam daje mogućnost da detektiramo kad oni žele utjecati na nas, na vrlo podsvjestan način, a to je da vi možete početi kontrolirati svoj vlastiti um i opirati se u ranijoj fazi i to je ključ.
O: Dovoljno blizu.
P: I vi morate biti disciplinirani i ustrajati s pozitivnim mislima i osjećajima ponekad i u najvećim nesrećama. Nitko ne kaže da će biti lako, ali vrijedno je toga.


Kasiopejci su bili rekli da smo mi ovdje da učinimo ono što treba u terminima priprema za diplomiranje na sljedeći nivo, nivo istinske samo-kreacije {self-creation}, i to tako da naučimo lekcije ovog denziteta. Ovo je povezano sa idejom o tome da se bude sposoban korektno raspoznati što je u stvarnosti i kako to funkcionira, i da li je to dio “kontrolnog procesa”. Svjesnost može pomoći osobi da izbjegne situacije koje će voditi u bol i patnje i negativne osjećaje. A svjesnost o realnosti u pozadini događaja koji bi uobičajeno bio percipiran kao zastrašujući ili bolan može uvelike olakšati održavanje pozitivnosti.

Citat:
O: Vidiš, draga moja, kad stigneš u 4. denzitet, onda ćeš vidjeti.
P: Pa kako da stignem tamo ako to ne mogu "shvatiti"?
O: Tko je rekao da to moraš "shvatiti" prije nego što tamo stigneš?
P: Pa to vodi natrad do: što će val napraviti u vezi ovog širenja svijesti? Jer ako je val ono što vas "dovede tamo", što to tako čini?
O: Ne. To je poput ovoga: Nakon što ste kompletirali sve vaše lekcije u "trećem razredu", kamo onda idete?
P: Dakle, to je pitanje od...
O: Odgovorite, molimo.
P: Onda idete u 4. rezred.
O: Dobro, sad, da li bi vi već morali biti u 4. razredu da bi imali dopuštenje ići tamo? Odgovorite.
P: Ne. Ali vi morate znati sve stvari s 3. denziteta...
O: Da. Još "ako": morate naučiti sve lekcije.
P: O kojoj vrsti lekcija ovdje govorimo?
O: Karmičkih i jednostavnih razumijevanja.
P: Koji su ključni elementi tih razumijevanja i da li su oni prilično univerzalni?
O: Oni su univerzalni.
P: Koji su?
O: Ne možemo vam to reći.
P: Da li imaju nešto sa otkrivanjem ZNAČENJA simbolike 3. denziteta, viđenjima iza vela... i reagiranju na stvari prema izboru? Davanje svakoj stvari ili osobi ili događaju njegov određeni smisao {priznanje}?
O: Dobro. Ali vi ne možete forsirati stvar. Kad ste naučili - naučili ste!
P: Samo želim biti sigurna da činim koliko god mogu. Ne želim se vratiti natrag ovamo na 3. denzitet. Ako malo mogu ubrzati stvari...
O: Ne možeš, pa samo uživaj u vožnji. Učenje je zabavno!


Primijetite da sam specifično formulirala mogući odgovor: “otkrivanjem ZNAČENJA simbolike postojanja 3. denziteta, i reagiranju na stvari prema izboru; Davanje svakoj stvari njezin određeni smisao {priznanje}” a Kasiopejci su odgovorili “Ali vi ne možete forsirati stvar. Kad ste naučili - naučili ste!”
I tako, neću više forsirati problem {stavku} na nikome! Svi koji čitaju ove stranice, slobodni su da prihvate ili odbace bilo što ili sve od ovoga što tu piše.
Naši Nexus 7 dečki su se žalili:

Citat:
Nama treba jezih hiperdimenzionalnih simbola koji šifrira {kodira} ljudski osnos sa prirodom. Simboli i obred koji kodira elemente i sile prirode, kodira životni proces prirode, od malih insekata sve do navodnih anđeoskig i demonskih ET-ja. Bez tog jezika ne postoji način da se ima temelj za ostvarenje inteligentnog kontakta. A moglo bi biti da su neki simboli iz povijesti imali svoje temelje razvijene iz alijenskih komunikacija.


Htjela bih istaknuti dami IMAMO takav jezik. Zove se “Priroda”. Priroda će nas koječemu naučiti. Što više netko kontemplira Prirodu, to više strahopoštovanja mora osjećati glede kreacije. Problem je, za neke ljude, što više nauče, to su jadniji. Osoba koja uči, i po prvi puta čuje da se mačka igra i muči miša prije no što ga ubije i pojede, zapanjena je da u prirodi postoji takva okrutnost. To je viđeno kao “zlo”. Takvi ljudi onda traže da konstruiraju zamišljene svjetove duha u kojima nijedna mačka nikada ne muči miša prije no što ga pojede. Oni navode skripticu u kojoj piše “Lav liježe pored janjeta, “ pretpostavljajući da će oni valjda jesti travu. A što je sa travom? Nije li i ona živa? Dakle, pri stvaranju takvih fantazija, oni varaju sami sebe glede istine o Prirodnom svijetu koji predstavlja organ izražavanja Primarnog Kreatora.

Ovo izvrtanje raste i širi se na sve što oni uče i razmatraju. Kada otkriju nešto što “nije lijepo” ili je “od tame”, ili “negativno”, onda ustuknu u strahu i užasu. Štovoše, odmah počnu planirati kako da to “poprave”, jer očito, u njihovim mislima, takva je stvarnost “pokvarena” {neispravna}.

Jasna je činjenica, da su zlo koje vidimo u svijetu i sve nesavršenosti za koje mislimo da smo ih pronašli, jednostavno rezultat ograničenja u našem razumijevanju. Što je uže stajalište, pogled, sa kojega promatramo stvari, više zla i nesavršenosti vidimo.

Postoje mnogi koji su mi pisali o informacijama “temeljenim na strahu” koje se nalaze na ovim stranicama. Oni automatski pretpostavljaju, da zbog toga što pričamo o stvarnosti u prilično jasnim terminima, uključujući sve njene aspekte, da ja sigurno sjedim ovdje za stolom i drhtim i treperim u užasu sa svakom rječju koju napišem. Ništa ne može biti dalje od istine. Upravo sada i ovdje želim izjavaiti da NIKADA nisam bila u stanju straha jednom kada sam naučila istinsku prirodu o tome koje energije se nalaze u pozadini manifestacije našeg svijeta. Kroz sve te mnoge godine što sam proučavala zlo i tamu u jednom pokušaju da izmirim njihovo postojanje sa idejom savršenog, ljubećeg Boga, bila je to percepcija tame kao “greške” ili “zabune” ili “propusta” koja me zastaršivala. Što može biti strašnije nego misliti da je vaša duša i život mogu biti subjekt u nekoj nesreći ili trik iskušenja? Što može užasnuti više od mišljenja da može postojati neka nezgoda ili pogreška, ontološki, u univerzumu koji bi trebao biti Božja “kreacija?” Jedini zaključak do kojeg sam ikada uspjela doći je to da je čovječanstvo ili bolesna šala ili igračka za boga – i ni jedna od tih ideja ne pogoduje ljubavi i pouzdanju!

Kako sam zadobivala sve više znanja o svijetu, moje se stajalište, pogled, proširio. A kako mi se proširila perspektiva, više je zloga nestalo! Sada, nemojte me krivo shvatiti. Kada sam rekla “nestalo”, to NE znači da su zla otišla ili se preobratila. Ni najmanje. Jednostavno sam ih prestala vidjeti kao “zlo”. I ne samo to, počela sam vidjeti nevjerojatan humor u situaciji. Kada sam postala svjesna Reptoidnih manevara u mom životu, skoro sam se smijala sa razdraganošću pri izazovu dostojnog protivnika!

Zaista. I dalje mogu vidjeti demone u svijetu i na poslu; još uvijek vidim odvratnu tamu kako zasjenjuje dušu čovječanstva, zamagljuje im pristup njihovom stvaralačkom potencijalu. I dalje vidim rat i genocid, glad i nesreću, kao dio naše stvarnosti. I ne samo to, vidim te stvari kao dio stvarnosti koja se NEĆE promijeniti u nešto što zovemo “dobrim” putem moći koncentriranja ljubavi i svjetla. NIJE dobra ideja “slati im ljubav i svjetlo” jer ih oni NE ŽELE. Ali to ne znači da ih ja ne VOLIM! Semantika? Ne. Suptilna, ali važna razlika? Da.

Iako zbog skupnih potreba izražaja koristim termine “tama i svjetlo”, i “dobro izlo” i “pozitivno i negativno”, kako bih pričala o stvarima na praktičan način, ja više ne vidim te stvari kao “esencijalnu grešku” ili nešto čemu se treba stati na kraj, ili “transformirati” kako bi čovječanstvo raslo i izdiglo se iznad ove “doline suza”. Činjenica je da većina čovječanstva nije završila sa svojim lekcijama u ovoj školi, a pokušati ju promijeniti za one koji nisu završili lekcije, predstavljalo bi kršenje njihove slobodne volje, a da ne spominjemo njihov čitav kozmički plan i svrhu!

Ono što sada vidim, jest da sve te stvari postoje, svjeto i tama, dobro i zlo, pozitivno i negativno, OPS i OPD bića kao dio izvanrednog okvira beskonačnog Primarnog Izvora.

Štoviše, vidim RAZLOG da se to manifestira na takav način, iznad i ispod, samo su jednostavni “izbori” čovječanstva da “iskusi učenje većom brzinom.” Ova stavka nije u odnosu samo prema našoj Grupnoj Duši; postoje beskrajne druge duše i Grupne Duše i bića u Kozmosu koja učestvuju u istim uvjetima kao i mi, pri različitim nivoima.

U nekom smislu, mogli biste reći da je to ogroman i slavan samo-regulirajući organizam koji JE Jedan; ali Jedan U Mnoštvu {mnogobrojnosti}. Samo kada mi percipiramo ovo stvarno Jedinstvo kao VEĆ POSTOJEĆE, a ne kao nešto što netko treba zamisliti ili da se pretvara da će doći u postojanje, (što znači izuzimanje svega što netko iznađe “neugodnim” ili da nije od “ljubavi i svjetla”) i ta će se doslovna činjenica o tom stanju manifestirati u nečijem životu.

No, čini se da ovdje trčim pred rudo. Idemo pogledati u Prirodu kroz neke zanimljive kontekste i otkriti našeg Voljenoga u svim mnogim modusima i licima koja će nam biti pokazana.Prijevod 12B - EQ@2009