Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Val serija poglavlje 10-b


Serija o Valu - poglavlje 10b

 

Mnogi ljudi koji čitaju Ra Materijal žale se da su iziritirani neobičnim sintaksnim konstrukcijama i neuobičajenom upotrebom riječi. Tamo ima "dodatnih" i suvišnih riječi; zbunjujućih definicija itd. To NIJE ista stvar koja se događa u ostalim kanaliziranim materijalima u kojima su beskrajna i preopširna udaljavanja od teme koja se nastavljaju i nastavljaju, sastojeći se od zgodnih, ugodno zvučećih riječi koje nam govore efektivno ništa od značajne vrijednosti. Ljudi mi šalju SVEŽNJEVE takvih stvari. Pronaći će novu web stranicu na kojoj su poslane tako "prekrasne kanalizirane poruke" od Swamija Iznadanande ili Đure Boktepita ili kogagod, i "skinuti" cijele fajlove, isprintati ih i poslati meni da otkriju jesam li ja "svjesna" te velike informacije, i zamoliti me da to pročitam i ponudim neko mišljenje; ili bih se zasigurno trebala "pridružiti silama" zajedno sa tim ljudima, jer, jasno, mi svi govorimo istu stvar!

I tako ja otvaram fajlove i počinjem čitati što mi ljudi šalju.

Dozvolite mi da ovdje na početku kažem da NISAM savršena glede gramatike, odabira riječi, punktuacija, ili čak točnog pisanja riječi. Prilično sam dobra, ali postoje mnogi ljudi koji su BOLNO savršeni (u tome)! Ja nisam jedna od njih. Ali IMAM veliku ljubav i poštovanje za jezik i njegove mogućnosti da komunicira veličanstvenim idejama tako da se ljudi mogu intimnije povezati u OVOM denzitetu, što je, ja mislim, jedna lekcija ispred nas i glavna SVRHA bivanja u ovom denzitetu. Dalje mogu reći da ja ZNAM razliku između subjekta i glagola, i kako da složim rečenicu. (Hvala VAM gđice Thompson i gđo McCurdy što ste me natjerali da to radim u 9-om i 10-om razredu/stupnju!) I tako, jedna od prvih stvari koje činim kada počinjem čitati ta "velika" kanalizirana izlaganja jeste da uzmem nasumično nekoliko rečenica i pokušam odrediti što one STVARNO kazuju. Bila sam zgranuta otkrivanjem, ponovo i ponovo, tako velikih proturječnosti i pogrešne upotrebe izraza, i da se ustvari, efektivno, većina od tih pasaža sastoji od onoga što bi se učtivo moglo definirati kao "salata od riječi". Mi se u šali odnosimo prema tome kao "kanaliziranje pucača po salati".

U nedavnom primjeru, materijal je sadržavao sljedeću napomenu:

 

Citat:
Naše se karmičko pročišćavanje ubrzava kako se pozitroni koji su sadržani u našem tijelu oslobađaju i sudaraju sa svojim pripadajućim elektronskim blizancem.Imati supruga koji je fizičar od velike je pomoći pri sortiranju gomile ovog miš-maša. Ark je napisao osobi koja je željela znati o tom materijalu:

Citat:
Čitao sam te Nibiru stvari, pomalo iz zabave. Ja sam otvoren prema nekonvencionalnim razmišljanjima, ali neki puta su zaista smiješna. Pozitroni su antičestice i vrlo brzo se anihiliraju. Tako nema načina da bi ih u ljudskom tijelu bilo, osim da ih se konstantno proizvodi energetski vrlo zahtijevnim procesima!

Za primjer:nekoliko je pozitrona zacijelo bilo danas stvoreno u meni jer sam bio u laboratoriju i vrlo blizu visoko energetskog neutronskog izvora. Neki od tih neutrona ušlo je u moje tijelo, i bili su zarobljeni Ugljikom, Vodikom, Kisikom itd. Tada su moji atomi stvorili energetske fotone; zatim su ti fotoni stvorili parove: pozitron-elektron, i zatim su se te čestice ponovo anihilirale. No, kada sam izašao iz laboratorija, u meni više nije bilo pozitrona.

Pravljenje univerzalne galaktičke priče od pozitrona je samo dezinformacija. Ona pogrešno informira sve koji nisu fizičari. I to je uobičajena dezinformacijska šablona: istina između laži, laž između istina. Istina je da par se elektron-pozitron anihilira, emitirajući (pri tom) fotone (nekad 2, nekad 3). Laž je da pozitroni (u nekom značajnijem broju) postoje u našem tijelu ( osim privremeno kod ljudi koji su izloženi energetskoj radijaciji kao što sam to ja bio jučer). I tako su sva opravdanja "fotonskog pojasa" dezinformacije i zamke.


Ali onda, opet se vraćamo problemu procjenjivanja različitog materijala. U jednom trenutku smo zaista htjeli prikovati taj problem na pod. Ark je odlučio da "ispita" Kasiopejce o tome.


Citat:
31.12.1997
P: Sad, jednom ste rekli, kad smo pitali u vezi Ra materijala, i dali iznos od 63 % točnosti. Da li to i sad potvrđujete?
O: Da.
P: Sad, želio bih znati kako ste dobili taj broj 63, kako ste to izračunali, zašto je to 63, a ne 62 ili 64?
O: Proces predviđanja uvijek se lomi na matematičke procese, koji su jedini istinski univerzalni jezik.
P: Ali želim znati koji ste matematički proces koristili da bi dobili taj broj 63?!
O: Zbroji ukupan broj objavljenih riječi; podijeli ukupni zbroj brojem prikazanih točnih konceptualizacija. [opaska: originalne transkripte čitaju "podijeli sa" radije nego "podijeli u/unutar", što dobro služi da se da kao primjer moguće distorzije zbog ne-univerzalnosti značenja] {opaska koju je dala Laura gubi se u ovom slučaju u našem prevodu – p.p.}
P: Dobro, ako imamo 100 riječi i 25 su korištene u opisima koncepata koji su točni, da li je to na što ste mislili?
O: Blizu.
P: Dobro, kako određujete točnu konceptualizaciju? Kako odredite da li je dana riječ točna?
O: Pomoću istinitosti izdavača.
P: Dakle, riječi, iako one mogu značiti različite stvari, istinitost govornika može dati...
O: Da, jer ako se promatra u stanju čiste ne-predrasude, nivo točnosti će biti korektno percipiran.
P: Dobro, želim pročitati rečenicu: "Prvo, Velika Piramida je formirana otprilike prije 6000 vaših godina" (The first, the Great Pyramid was formed approximately 6000 of your years ago, prim. prev.). Želim proći kroz to riječ po riječ. Riječ "The", točna ili netočna?
O: Točna.
P: "First" ( Prvo )
O: Netočno.
P: "The".
O: Neutralno.
P: "Great" ( velika ).
O: Točno, u ovom slučaju, radi konvencionalnog sporazuma.
P: Sad, opisali ste riječ "the" kao neutralnu, ali u matematičkom algoritmu koji ste dali za proračun, niste spominjali neutralne riječi, pa što radite s neutralnima?
O: One pripadaju u 37 % jer ne mogu biti prebrojene subjektivno kao točne.
P: "Was" ( je )
O: Točno.
P: "Formed" ( formirana )
O: Točno.
P: "Approximately" ( otprilike )
O: Točno.
P: 6000.
O: Točno.
P: "Of"
O: Neutralno.
P: "Your" ( vaših )
O: Točno.
P: "Years" ( godina )
O: Točno.
P: Dobro, ako primjenimo istu formulu na kasiopejski materijal, koji postotak ćemo dobiti?
O: Nije na nama da to izmjerimo.
P: Dobro, dali ste, s obzirom na piramidu, sljedeću rečenicu: "Velika Piramida je izgrađena od Atlantiđana prije 10643 godine". Da li je ona točna? L: Da, mislim da je tu problem. Potvrdio si Ra materijal u točki koja je kontradiktorna onome što si dao sam sebi!
O: Problem nije kod "nas", problem je pokušaj uspoređivanja različitih okvira uspoređivanja. Tražite naznake u izrazima definicija.
P: Ne razumijem što govorite. Ili je sagrađena prije 10643 godine ili je sagrađena prije 6000 godina.
O: Formirana/izgrađena... vi mislite da je to ista stvar, ha???
P: Bila je izgrađena prije nego što je formirana? A: Prema Ra materijalu, nije uopće bila izgrađena, već formirana pomoću misli...
O: Ako je vaša kuća na broju xy na Montana Aveniji rekonstruirana, onda ona poprima novi izgled ( formu ). Sad, ponovno pročitajte rečenice iz pitanja pažljivo.
P: "Prvo, Velika Piramida je formirana otprilike prije vaših 6000 godina. Onda, redoslijedom, poslije tog izvođenja pomoću misli, izgradnje ili arhitekture velike piramide, koristeći više lokalan ili zemaljski materijal, a ne misao iz materijala da bi se izgradile ostale piramidalne strukture". Sad, Kasiopejci kažu: "Velika piramida je izgrađena od strane Atlantiđana prije 10643 godine".
O: Ne, Laura, ne, ne, ne, ne!!!!! Ako je vaša kuća prepravljana u 1998., da li je to onda kad je sagrađena?
P: Ne, to nijie onda kada je bila izgrađena. OK, skužila sam vas. Treba primjećivati suptilne naznake. Možemo li koristiti ovaj proces za analizu cijelog materijala?
O: Možete, ali stariji sugrađani čekaju njegovo kompletiranje.
P: Ima li neka stvar u vezi tog pitanja točnosti, koju bi trebali spomenuti? Jedna glavna stvar jest: prisustvo izvjesnih osoba. Neke sesije su bile točnije od drugih, što je ovisilo o tome tko je bio prisutan...
O: Shvatili ste!!!
P: Zato, bilo bi teško pristupiti ocjenjivanju točnosti Kasiopejaca, njih samih...
O: Bingo! ( pogodili ste )
P: Ali mi MOŽEMO pristupiti samom materijalu, imajući na umu da neki dijelovi mogu biti točniji od drugih...
O: 71,7 %.
P: Dobro, to se odnosi na korupciju radi drugih ljudi, greškama kod zapisivanja, rekonstrukciji, itd. I isto se odnosi na Ra materijal... A: Dobro, pretpostavimo da imam rečenicu da je Velika piramida izgrađena prije 10000 godina, ali da je stvarno izgrađena jučer, i vi bi dali 70 % točnosti toj izjavi.
O: Ne.
P: Ali samo jedna riječ je netočna...
O: Vi tražite konkretnu formulu unutar vakuuma apstrakcije. Jedini način da se dobije točno mjerenje je da se pričeka dok ćete moći uključiti ukupan zbroj svih riječi, onda odrediti točnost kao postotak ukupnog. Sa zbrojem svih riječi i svakom pojedinačnom riječi, kao jedinicom mjerenja.Osnovna linija cijele ove diskusije je, ponovo, korisnost Ra Materijala ne samo kao "kapisle" za Kasiopejske diskusije, nego također i da sugerira ideju da je to otprilike jedini drugi materijal dostupan za uspoređivanje. Da, raspravljali smo o "filtriranju" i procjeni te grupe, kao i o procesu kojim možemo odrediti točnost, i Zakon Jednoga još drži vrlo visoko mjesto, kao jedna od prvih, ako ne i PRVA komunikacija sa 6.denzitetom u našem realitetu koja se održala tijekom konzistentnog perioda vremena. Za Ra Materijal imati 63% točnosti, kako ste vidjeli iznad, predstavlja prilično izvanredno postignuće. Dakle, ne odustajte od njega nabrzinu, samo zbog neobičnih rečenica...

Očito je postojao razlog za to. Moje je mišljenje da je Ra govorio kako jest, jer je bilo potrebno zbog provlačenja informacije kroz različite peripetije kanala. Inače, ne mogu prosuditi zašto biće iz 6.denziteta ne bi bilo u mogućnosti, uzevši u obzir njihova "uzvišena postignuća", da komunicira sa izrazima koji su prilagođeniji 3.denzitetnom razmišljanju. Kao što sam rekla prije, ako si na 6-om stupnju, ne bi trebalo biti previše teško vratiti se i rukovati 3.stupanjskim stvarima. Možda bi bilo "perioda prilagođavanja", ali bi se napravilo. Da, u početku Kasiopejskog kontakta, bilo je nekih "arhaičnih" i "krutih" rečenica – ali kako je vrijeme prolazilo i kanal "odrastao", komunikacija je postajala "prirodnija" , čak i lagano humoristična.
Pitala sam Kasiopejce o tome:

Citat:
11.11.1995
P: Primjetila sam da je, na početku ovih prijenosa, jezik bio vrlo formaliziran i da je vremenom postao uobičajen. Zašto je tako?
O: Formaliziran? Uobičajen? Definirajte vaše sudove, molimo!
P: Pa, ono što sam mislila jest to da je na početku izgledalo da izvjesno uobičajeno izražavanje na koje smo mi navikli, da vam je vilo nejasno. I sad, niste samo uveliko upoznati s našim izražavanjem, već izgleda i da često dolazite s mudrim, originalnim i domišljatim izrekama.
O: Familijarnost stvara zadovoljstvo!
P: Dobro, želim početi s pitanjima za večeras...
O: Ne želiš li se osvrnuti na naše izreke?
P: ( Smjeh ) Da! Mislila sam da je to bila vrlo pametna izjava!
O: Izgledalo je da te nije dojmilo?!? Ma daj, Laura?!? Mi smo samo 6. denzitet!Također smo raspravljali naš vlastiti materijal i njegove mane i defekte, i čak sa svjesnošću i stalnom pažnjom, dobivamo samo 71% - barem je tako ispalo u to vrijeme. Ja zasigurno radim na načine da poboljšavam i pročišćavam materijal cijelo vrijeme. Glede ovoga, Kasiopejci su dosta puta komentirali potrebu aktivnog učenja i prikupljanja znanja. Napor uložen dalje u ovo je neka vrst ekvivalenta "vježbanja" vaših duševnih/misaonih mišića.
Što ih više vježbate, jači postaju:

Citat:
Suptilni odgovori koji zahtijevaju napor "seciranja" unapređuju pojačano učenje. Učenje je jedno istraživanje praćeno potvrdama znanja kroz otkriće. Učenje je neophodno za napredak duše... to je način na koji izgrađujete vaš centar snage/moći.. Strpljenje služi tragača skrivenog znanja... Pretražite vaše "fajlove". ...Učenje je ponekad najbolje ostvareno proučavanjem i istraživanjem... Postoje i druge naznake koje možete otkriti vašim vlastitim proučavanjima... [Kasiopejci]


Ovo je (razlog) zašto mnogi izvori koji bruje tako izvanrednim detaljima, čak ako je NEŠTO od onoga što govore istina, mogu zapravo činiti "medvjeđu usligu" svojim "posvećenicima" zahvaljujući činjenici da ih ne potiču da misle svojom glavom. Mnogi od njih kažu takove stvari kao:

Citat:
"Riječi koje izabiremo i koncepti o kojima govorimo su okidači za kodove koji su pohranjeni duboko unutar naših tijela. Vaša tijela čekaju da se postave pitanja pa onda da vi možete početi rezonanciju unutar od vas – tako da stanična memorija unutar vaših tijela može početi da se prisjeća onoga što već zna. Kako se mi obraćamo vama, vi ćete se prisjetiti." [Marciniak]


Sada, što ne valja u gornjoj izjavi uzetoj iz B.Marciniak Donosioci Svitanja? Analizirala sam to i podebljala riječi koje ruše postotak točnosti (uključujući neutralne riječi. {ja nisam podebljao ništa, jer se smisao Laurine (odlične) opaske gubi u prevodu; ako se potrudite, shvatit ćete njenu bit – p.p.} Tu ima 71 riječ {u eng. verziji – p.p.} u izjavi, i tih 14 riječi, korištenih u prethodno opisanoj formuli za točnost, daju sljedeće:

71 – 14 = 57

57/71 = 80% točnosti (istinitosti).

Osamdeset postotna točnost / preciznost, nije loše.

Riječ okidač obuhvaća nešto što će izazvati akciju ili reakciju i povezana je u sljedećoj rečenici sa "pitanja". Tvrdnja je da je informacija "pohranjena unutar nas", i to je, koliko mogu reći, potpuno točno. Ovdje je problem u modu pristupa. Gornja tvrdnja učinit će da vjerujemo da je sve što trebamo napraviti "postavljati pitanja" a odgovori će samo "teći". Pa, sigurno je istina da "će odgovori teći", jer to rade cijelo vrijeme kroz mnoge kanale, i to rade milenijama koliko ja to daleko mogu odrediti. VJERODOSTOJNOST emisara / izdavača je ono oko čega smo zabrinuti. Kako ćemo pronaći ključ za razumijevanje ovoga?

Na kraju izjave stoji "Kako se mi obraćamo vama, vi ćete se prisjetiti". To sugerira da sve što netko treba napraviti je da "sluša" ili "čita" posebno kodirane "strujanja riječi" i imati će cijelu Kreaciju otvorenu ispred očiju. U izvjesnom smislu, kao da će biti upotrijebljen hipnotički udar da osigura pasivni prijem. Ili – programiranje uma. Zasigurno to nije nešto od Slobodne Volje.

Prisjetite se što su Kasiopejci rekli:

Citat:
Suptilni odgovori koji zahtijevaju napor "seciranja" unaprijeđuju pojačano učenje. Učenje je jedno istraživanje praćeno potvrdama znanja kroz otkriće. Učenje je neophodno za napredak duše... to je način na koji izgrađujete vaš centar snage/moći... Strpljenje služi tragača skrivenog znanja... Pretražite vaše "fajlove". ...Učenje je ponekad najbolje ostvareno proučavanjem i istraživanjem... Postoje i druge naznake koje možete otkriti vašim vlastitim proučavanjima...


Dakle, koja je razlika, osim očite? Neki će ljudi reći da oni "uče na različit način..." da je to "ispravno" za njih da uče jednostavno "primanjem" "ulazne struje" informacija, i obzirom da ih "primaju" na taj način, to ih čini "pravim". Pa, neću reći da to nije moguće! Moje iskustvo mi govori da POSTOJE ljudi koji su "napravili posao" u mnogim životima prije ovog, i u jednom "magičnom trenutku", vidjeli su ili čuli nešto, ili se nešto dogodilo, i ključevi su se okrenuli, te se sve otvorilo! To je ono zbog čega su Sufi majstori govorili nekim tragačima koji mogu započeti proces i ubrzano dostići "prosvjetljenje", a ostali mogu "stajati pred vratima i kucati" cijeli svoj život a ona im se nikada neće otvoriti. Površno gledano, čini se nepravednim, ali iza toga jest realnost dugog i marljivog rada na dijelu duše koji to "dostiže" tako brzo. Pretpostavljam da se isti principi mogu primijeniti na osobe koje prikazuju velik umjetnički talent – nisu ga samo "dobile" bez razloga... to je bio rezultat vjerojatno mnogih života i rada kao umjetnika, prije ovog sadašnjeg. To sedakle MOŽE dogoditi i DOGAĐA se!

Ipak, još uvijek moramo biti zabrinuti glede toga, jer u nekim slučajevima to može biti istina, a u nekima ne mora! Moje je iskustvo bilo da to može biti korišteno kao "kamen spoticanja", i vrlo često koncept je prilagođen da uvjeri primatelja da je kanalizirani materijal "istinit" ili OPD, jednostavno zahvaljujući činjenici da je kanaliziran, dok zapravo, to nije istina. Na kraju, jedini način za vrednovanje bilo koje informacije je RADOM – čitanjem, istraživanjem – vježbanjem sive tvari!

Dok ovo pišem, primila sam e-mail od čitatelja koji se raspituje o još i drugom izvoru kanaliziranih učenja. Piše da ova informacija

Citat:
...Može biti teška za razumijevanje jer je pisana na takav način da joj se pristupi kroz emocionalno tijelo, i ako niste u dodiru (sa tim tijelom), nećete ju dobiti / razumijeti.


To, upravo ovdje, aktivira alarmna zvona u mojoj glavi. Informacija koja zahtijeva "emociju" da bi se razumjela, je nužno izobličena. Kako sam već spomenula, bilo koja žena u trudničkom dobu reći će vam da su emocije kemijske, i definitivno "obojene" načinom vašeg razmišljanja. Vrlo "neutralna" osobina ličnosti koja bi se mogla opisati kao "usporenost da se reagira", može biti viđena ili kao pohvalan oprez ili kao kukavičluk, ovisno o tome koji hormon je u gornjem pojasu distribucije ženskog tijela u tom trenutku. Sitna šala može biti smiješna ili tragična, zavisno koji je dan u mjesecu!

Dakle, ako je "emocija" ono što je potrebno da bi se razumio referentni rad, ja ne mislim da onda to ima mnogo objektivne valjanosti. Kasiopejci su dali mnoge komentare o emocijama, no vjerujem da je sljedeća najprikladnija glede ideje da je emocija neophodna za saznavanje istine:

Citat:
21.11.1998
P: Pitanje jest: u stvarnosti, što je to što zbilja postoji? Što su stvari koje zbilja postoje?
O: Gravitacija je ključ. Sad, uključite vaše valne funkcije.
P: Kako možete opisati gravitaciju matematički?
O: Mora biti moguće! Ponovo pogledajte tekstove u vezi - gravitacije.
P: Jesmo... ili smo mi toliko tvrdoglavi, ili to nemožemo shvatiti...
O: Niste tvrdoglavi, već zamagljeni emocijama. Kad je netko u obrambenom modu, sve je "izvitopereno", uključujući i ova komunikacija. Ponovo pregledajte tekstove i meditirajte da bi očistili svjesnost od emocionalnog otrova!

Dopisnik dalje piše:

Citat:
Očito, jedan od ciljeva vanzemaljaca (ET) je da se povrate i reintegriraju [sebe] sa svojim voljama koje su odbacili i davno se od njih odvojili.


I tako, počinjemo razumijevati motivaciju... to je jedna apologija za invaziju gadnih stvorenja na naš svijet i jedan pokušaj prikupljanja simpatija za njih. To je dalje pojačano sa:

Citat:
Jedna od knjiga iz serije govori o izvornom uzroku, koji je bila trauma doživljena kada je Bog podijelio na muško i žensko, i da nas to i sada pogađa. Napravljena poanta znači da mi ne možemo doći do te traume sami sa svojim mislima, jer Misao tada nije postojala, i što se tiče naših misli, ta trauma se nikada nije dogodila i ne postoji!


Pa, to je bila interesantna izjava i odlučila sam da posjetim tu web stranicu i vidim mogu li doći do pojašnjenja te ideje. Neću opisivati krvave detalje "priče o kreaciji" ondje prezentirane. Reći ću samo da je ishod taj, ponovo, da je naša realnost opisana kao rezultat "greške" ili "zabune"; nešto što treba "popraviti", i, ponovo, greška je pripisana "ženskom". I, naravno, ovaj će izvor naučiti svakoga da kanalizira tako da može "popraviti stvari"!
To je samo varijacija na ono što piše David Icke:


Citat:
21.11.1998
P: David Icke kaže: "Debalansirana svijest koju ću ja nazivati Lucifer nije osnovni dio balansa pozitivnog/negativnog. On je ometajući, neharmonički aspekt svijesti, koji nije neophodan za ljudsku evoluciju. Više od toga, Luciferovi napori da se zatvore kanali koji vežu čovječanstvo sa njegovim višim sferama, blokirali su našu evoluciju i ona nije napredovala." Da li je to točna procjena te Luciferove svijesti, da to nije dio balansa univerzuma pozitivnog/negativnog i da je ona blokirala našu evoluciju?
O: Ne.

04.05.1996
O: Dali vi, generalno, kontrolirate bića 2. denziteta na Zemlji?
P: (L): Da.
O: Pa, što je "fer" kod toga?
P: Ništa.
O: Dobro, dakle, u čemu je onda razlika?!?!???
P: (TK): Dakle, pojednostavljeno, mi kontroliramo 2. denzitet, a 4. denzitet kontrolira nas. Tu ima loših i dobrih momaka. (L): I mi ćemo učiniti ono što ćemo učiniti. Bilo da odlučimo prikloniti se dobrim ili lošim momcima.
O: Na vama je.
P: Čitala sam u vezi te "odluke da se umješa" od strane viših nivoa svijesti koja su pogledala dolje, čovječanstvo i osjećala empatiju zbog naše grozne patnje, i tako nekako, ako se nešto ne učini, čitav univerzum će biti preplavljen s tim zlom... tako da ga se treba "zaustaviti". Brojni izvori promoviraju tu ideju, koja onda vodi, generalno, do tvrdnji da je ta ili neka druga grupa vanzemaljaca dio "dobrih momaka" ili loših momaka, ili čega god. Da li je neka od ovih ideja točna?
O: Ne.
P: Dakle, što jest, JEST, i mi samo patimo toliko koliko i trebamo da bi naučili? Da li je to - to?
O: Ima mnogo više o tome nego samo ovo, ali u ovoj točki, vi nebi bili u mogućnosti to razumijeti.
P: Icke kaže: "ta Luciferova svijest je veliki aspekt Božanske Svijesti koja je izabrala djelovati protiv Izvora." Da li je to točno?
O: Ne baš. Balansira kad je potrebno.
P: On kaže: "Drugi dobrovoljci, aspekti vrlo visoko razvijene svijesti, došli su u univerzum i ovu galaksiju da bi nastojali vratiti harmoniju. Oni se nisu inkarnirali u fizička tijela na Zemlji, već su stigli u svemirskim brodovima, neki od njih kilometrima velikima, dok su se ostali jednostavno manifestirali ovdje. To su bili vanzemaljci koji su došli da bi podijelili znanje ovoj planeti, prije stotinu tisuća godina." Da li je to istina? Da ili ne?
O: Niti jedno.


Poanta je: sve je u balansu, ciklusima i bezvremenosti. Vjerovati u "grešku" ili nešto što treba "popravak", iako će to "popravljanje" biti izvedeno neznanjem, znači samo daljnji dodatak toj kreaciji. Sjetite se što su Kasiopejci rekli o vjerovanju:

Citat:
... Zapamtite, većinom je sva snaga potrebna za promjenu realiteta i fizikalnosti je sadržana unutar centra vjerovanja uma. To je nešto što ćete bolje i pobliže razumjeti kad dostignete realitet 4. denziteta gdje fizikalnost više nije zatvor, već umjesto toga, vaš dom, da bi se mogli promjeniti kako vas volja. U vašem trenutnom stanju, vi imate pogrešno vjerovanje da je realitet konačan i unutar toga leže vaše poteškoće s konačnom fizičkom egzistencijom. Mi smo iznenađeni da vi još uvijek niste u mogućnosti kompletno shvatiti taj koncept.


Presudna točka za razumijevanje ovdje je: ako VJERUJETE da je nešto "slomljeno (pokvareno)", da treba biti "popravljeno" , to je onda upravo realnost koju ćete iskusiti. Ako provodite svoje dane i noći moleći i mantrajući, šaljući ljubav i svjetlost ovdje i ondje, ili vizualizirajući "promjenu" nečega različitu od onoga što JEST u datom trenutku, ako posvetite dan "molitvi za mir" ili "izliječenju Zemlje", ili "harmoničnom usklađivanju", vi EFEKTIVNO, djelujete iz vjerovanja da je tamo nešto krivo, slomljeno, pokvareno, treba promjenu, treba mir, treba izliječenje ili harmoniju. Vi proglašavate (objavljujete), na jasan i prisutan način ono što NIJE prihvatljivo.

Pozabavimo se time. Očito, MNOGO se stvari događa ovdje na Velikoj Plavoj Špiguli (klikeru) koje nam se ne dopadaju! Tu je smrt, trulež i tama. Tu je siromaštvo, oskudica i patnja. Tu je rat, pomor i nesreća za nesrećom. Koja vrst lude osobe bi htjela da se to nastavi na takav način?

Ja ne.

Ali znam nešto iz iskustva što mi daje drugačiju perspektivu. Znam da je univerzum "samoregulirajući mehanizam", a ja sam, kao 3.denzitetno ljudsko biće, samo jedan mali beznačajni dio. Isto tako znam da kada svoja rasuđivanja držim IZVAN njega, (imajući u vidu da "rasuđivanje" prenosi ideju poduzimanja neke akcije), univerzum zna bolje što je potrebno u bilo kojoj točki prostora/vremena, nego što će to moj ograničen i oronuo ljudski mozak moći ikad shvatiti. Dalje, znam da kada se maknem sa puta, kada sjednem i promatram ono što JEST sa zahvalnošću, strahopoštovanjem i čuđenjem; sa ljubopitljivošću da saznam kakvu će sljedeću pametnu i divnu stvar "Bog" napraviti u ovom veličanstvenom , beskrajno mijenjajućem realitetu u kojem je naša egzistencija, NIKAD nisam razočarana.

Pored toga, u ovoj točki, htjela bih comentirati ideju da "na početku" MISAO nije postojala. To je dosta u suprotnosti sa onim što Kasiopejci kažu da je zapravo jedina stvar koja je "realna" – MISAO.


Citat:
25.02.1995
P:. (GB): Možete li objasniti proces duše?
O: Duša je svijest, točka.

18.10.1994
P: Da li ste dio kolektivne podsvijesti, nesvijesti, ili svijesti? Da li ste dio naše više svijesti?
O: Također je i sve ostalo.

16.11.1994
O: Tu nema vremena kao što ga vi znate; to su samo sve lekcije za kolektivnu svijest.
P: Dakle, kod zatvaranja ovog velikog ciklusa sve će opet jednostavno startati iz početka?
O: Ne baš; vidite, tu nema starta.

13.11.1994
P: Iduće pitanje: jedan čitatelj piše: "U ( jednim učenjima ), čovjek je viđen kao složen entitet koji se sastoji od jednog bića, koje bi trebalo biti "glavno" i mnogobrojnih odvojenih entiteta u raznim stanjima svijesti/nesvjesti, ne kompletno različito od opisa koje je Ouspensky dao u "U potrazi za čudesnim". Jedna od ključnih različitosti između onog što Kasiopejci govore i i ovog što je dano ( u tim učenjima ) je ta da ovo uči da netko nije u krajnosti Jedan, nego da ta individua ostaje kao individua sve do viših stupnjeva evolucije i evoluira kao "bog".
O: Velika Pulsacija čini individualnost kao privremeno stanje bića.
P: Kad kažete da Veliko Pulsiranje čini individualnost kao samo privremeno stanje, to znači da su svi Jedan i vraćaju se stanju Jedinstva?
O: Da. Ako je tako, to je uvijek istinito. Svi su u krajnosti "bog".
P: Ali oni ne evoluiraju kao bog ostajući individuama u višim sferama evolucije?
O: Koja bi bila svrha da je tako?
P: Nagađam da se oni zakače ostati individuama i postaju kao "bogovi" radi moći i stvarima u vezi kontrole... nekako kao krajnji OPS.
O: Možda bi to moglo raditi ako bi vrijeme i linearni realitet bili točni, ali...

27.05.1995
P: Koja je veza među svijesti i materije?
O: Iluzija.
P: Što je priroda iluzije? Da nema veze između svijesti i materije. To je samo iluzija koja je tu. To je dio 3. denziteta...
O: Ne. Iluzija je da nema veze među njima.
P: Znam! Veza je ta da svijest jest materija.
O: Blizu. Što je obratno?

07.06.1997
P: Postoji mnogo ljudi koji uče da je postoji odvojenost između bića duha, duše, svijesti, itd. Kakva je razlika između duha i duše?
O: Semantička.


Ali, začudno, vratimo li se na prethodnu izjavu da je svijest materija a materija je svijest, Kasiopejci SU definirali četiri "tijela", da tako kažem:

Citat:
10.10.1998
O: I sjećaš se, tvoja svijest djeluje na 4 nivoa, ne samo jednom!
P: I koja su to 4 nivoa?
O: Fizičko tijelo, svijest-duša, genetsko tijelo i duhovno-eteričko tijelo.
P: Da li su to 4 sastavna dijela ljudske manifestacije u 3. denzitetu?
O: 3. i 4. Svako vodi sebe, kroz fizičke akcije, kao i one psihičke, kroz razvoj tih "problema", kad se priprema za "snažan udarac podizanja" stupnja.

23.10.1999
P: (A): Pitanje je: ova teorija koju smo razvijali sa Blanchard-ovom, za deset godina ili čak više, da li će to biti korak naprijed, ili je to samo smeće kao ono što je Phipps producirao? Može li se napraviti korak unaprijed ako bi se to kompletiralo?
O: Da.
P: U redu, ako to može biti korak naprijed, glavno pitanje na koje neznamo odgovor je: što je klasični dio? Gravitacija ili svijest, ili nešto drugo? Što? Ili možda, sve je klasičan dio?
O: Klasična fizika negira svijest, gleda na misli kao na prostu funkciju kemijskih funkcija i elektrčnih impulsa koja se zbiva u vakumu, umjesto da se na svijest gleda kao na nešto što je međusobno povezano sa ostatkom kreacije na svim nivoima kreacije, denziteta i svih dimenzija, što u biti i jest slučaj.
Gravitacija je "ljepilo koje spaja sve aspekte realiteta, fizičkih i eteričkih. Ništa nebi postojalo bez svjesnosti koja to percipira. Klasični fizičari pretpostavljaju, između ostalog, da su svijest i "mozak” jedno te isto, ili da jedno isključivo omogućava drugo. U stvarnosti, mozak je samo vodič koji potpomaže izraz svijesti u fizičkom stanju čovjeka 3D stanja i sličnih manifestacija.


09.12.1995
P: Carlos Castaneda govori o "Orlovim poticanjima" (emanacijama), bića Orla, pretpostavljam, Primarnog Kreatora koji zrači dolje kroz sve denzitete, i da Nagual koji može "vidjeti", vidi Orla kao veliki crno-bijeli objekt. Da li oni vide izvor, ili oni samo vide nešto na nekom drugom denzitetu?
O: Izvor? Ne postoji takva stvar.
P: Ali to je toliko ezoteričko... govorim o...
O: Bit je: prestanite ispunjavati svoju svijest s monoteističkim filozofijama koje su posijane davno da bi zatvorili vaše biće. Zar ne možete vidjeti dosad, poslije svega što ste naučili, da tu nema izvora, nema vođe, nema temelja, nema nadzornika, itd... Vi doslovce posjedujete, unutar vašeg profila svijesti, sve sile i moći koje postoje unutar svih kreacija!?! Vi apsolutno imate sve što postoji, uvijek ste imali, uvijek ćete imati, sadržano u vašim umovima. Sve što trebate napraviti jest naučiti kako to koristiti, i u tom momentu, vi ćete doslovce, doslovce, biti sve što postoji, što je postojalo i što će ikad postojati!!!!!!!
P: To je sve divno i krasno i zvuči prekrasno, osim jedne male stvari. Također ste rekli da su nam monoteistički koncepti bili NAMETNUTI da bi nas spriječili da ovo znamo. Dakle, ako smo mi sve što postoji, kako nešto može postojati što nam može nešto toliko neugodno nametnuti?
O: Izbori slijede željno bazirane nebalansiranosti.
P: Ako je to slučaj, zašto netko jednostavno ne može ugasiti svjetla, prekinuti iluziju i da sve postane ništevilo?
O: Pa, prvo i prvo, sve ne postaje ništa. Drugo, neki su već postali sve.

19.12.1998
P: Ako na 4. denzitetu postoji varijabilnost fizikalnosti, i Lizziji, kao što ste prije spomenuli, stvaraju nova tijela za sebe da bi ih okupirali u nekoj vrsti masovne tranzicije za vrijeme dok će biti stapanje realiteta, u tom stanju varijabilnosti fizičkog, zašto oni trebaju stvoriti nova tijela za sebe? Zašto su, zapravo, Lizziji - Lizziji? Zašto izgledaju kao gušteri?
O: Ne izgledaju kao gušteri.
P: Pa, zašto ih zovemo Lizzard ( gušterska ) bića? Mislim, VI ste ih tako imenovali.
O: Nazvali smo ih radi vašeg razumijevanja. Da smo ih nazvali "Drakomonoidi", koja bi bila vaša polazna točka?
P: Kako oni ZBILJA izgledaju? Rekli ste da oni izgledaju poput uspravljenih aligatora sa humanoidnim karakteristikama, da su 180-250 cm visoki...
O: Da.
P: Dakle, zašto oni tako izgledaju?
O: Biologija.
P: Da li biologija postoji u 4. denzitetu?
O: Da.
P: Pa ipak, to je varijabilan fizički denzitet, točno?
O: Da, ali kakve su vaše pretpostavke u vezi toga?
P: Neznam kakve su moje pretpostavke. Mislim da pretpostavljam da ako je to promjenjivo stanje, da bi oni mogli imati vrlo lako drugačiju biologiju. Nije li to slučaj?
O: Ne.
P: Mogu li se oni pojaviti kao nešto drugo? Izmjeniti svoj fizički izgled?
O: Privremeno.
P: Kad kažete "privremeno", što točno mislite? Privremeno je vezano za vrijeme.
O: Već prije smo objasnili da je najveći pojedini faktor u vezi denziteta - nivo svijesti.
P: Dobro, kako je to povezano s njima da mogu privremeno promijeniti svoj izgled? Da li je to zato što oni mogu kontrolirati NAŠU svijest?
O: Bliže. Niste li već svjesni da je apsolutno sve, ponavljamo: sve - iluzija?!?
P: Rekli su ovdje da je sve iluzija, a u drugom slučaju su rekli da je sve svijest i materija. Sve je iluzija? Čak i ovo?
O: Da.
P: Bog je također iluzija?
O: Da.
P: Iluzija kome?
O: Onima koji nisu na 7. nivou. Vaše učenje prirodno diktira vaša iskustva. Dok jednom nećete više zahtjevati ništa, prirodno ćete se pomaknuti više od toga. Pa ipak, vi to pamtite kao funkciju razumijevanja.
P: I ja sam također iluzija! I razumijevanje je također iluzija! L: Vratimo se mojem pitanju: tko je kreirao Lizzije kao LIZZIJE? A: Naša iluzija...
O: Sve je stvarno, i zato, iluzija je stvarnost ( realitet ).
P: L: Ako je sve iluzija, iz čega proizlazi ta iluzija, i u kakav prostor se ona širi?
O: Vaše svijesti.
P: Od kuda je proizašla ta svijest?
O: Svijest je apsolutna, centralna točka.
P: Gdje je ona centrirana?
O: Unutar pristupa. To je zahtjev koji daje povod energiji.
P: Od čega je ta energija napravljena?
O: Svijesti.
P: Da li je ikad postojalo vrijeme kad nije postojala svijest?
O: Ne, jer nikad nije postojalo vrijeme.
P: Što je zahtjevalo da ta svijest zaspi i sanja sve te iluzije?
O: Potreba za balansom. Energija nemože postojati unutar vakuuma, zato treba pulsirati. Zato imate valove.
P: Što je bio poriv za potrebu balansa?
O: Nije bila potreba, sama po sebi, već prirodna funkcija.
P: Pa, dok imate puls, imate val, i ako imate val, to podrazumijeva vrijeme.
O: U tome leži glavni problem iluzije vašeg 3. denziteta. Zašto pretpostaviti da se svaki dan aspekt pulsa ne dešava simultano sa svim drugima? I ako se bilo koji dešava, da se svi dešavaju. Sve dok se jednom ne otrgnete od iluzije vremena, nećete napredovati.
P: Vratimo se na moje pitanje...
O: Ne, na tvoje pitanje se nemože odgovoriti sve dok ne prestanete pretpostavljati pojas prihvatljivih odgovora.Vidite kako je lako "skrenuti s kolosjeka" i preći sa subjekta "točnosti" na "svjesnost"? Ali, ja mislim da ću se samo "prepustiti strujanju" , i napraviti finalne naznake. Dobro je čitati i proučavati mnoge stvari. Kao što naš cijenjeni sunarodnjak, Lord Bucket kaže:

Dakle, čitajte Bibliju. Čitajte Kur'an. Čitajte Tri mala praščića. Čitajte SVE! Sigurno je da ćete čitati mnoge gluposti, ali ćete i održavati šansu da vidite trunčice i dijelove ISTINE.

---------------------------------------

Prijevod poglavlja 10b: EQ@2008